Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інструкція щодо запису на вивчення дисциплін вільного вибору

Дисципліни вільного вибору студента (далі – ДВВ) складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану студента (загальна кількість кредитів для вибору студентів ОС «бакалавр»  – 60, ОПС «молодший бакалавр» – 32, ОС «магістр» – 24).

Для студентів ОС «бакалавр», що вступили на навчання у 2019 та 2020, 2021, 2022 рр., встановлені однакові обсяги ДВВ (4 кредити – 1 дисципліна) та розподіл цих дисциплін по семестрах:

– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);
– 4 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 5 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);
– 6 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 7 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 8 семестр (весняний) – 12 кредитів (3 дисципліни).


Для студентів ОПС «молодший бакалавр», що вступили на навчання у  2020, 2021 рр., загальна кількість кредитів індивідуального навчального плану студентів становить 32 кредити (8 дисциплін по 4 кредити).


Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2021, 2022 рр., встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 1 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни по 4 кредити);
– 2 семестр (весняний) – 16 кредитів (4 дисципліни по 4 кредити).


Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2023 р., встановлено такий  розподіл вибіркових дисциплін за семестрами:

– 1 семестр (осінній) – 4 кредити ЄКТС (3 кредити – для спеціальності 016 Дошкільна освіта (1 дисципліна));
– 2 семестр (весняний) – 8 кредитів ЄКТС (2 дисципліни);
– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів ЄКТС (3 дисципліни).


Для здобувачів освіти на здобуття наукового ступеня доктора філософії (аспірантів) встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 2 семестр (весняний) – 4 кредити ЄКТС (1 дисципліна);
– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів ЄКТС (3 дисципліни).


Студент має обрати за допомогою системи електронного запису ДВВ на наступний навчальний рік з розподілом на осінній та весняний семестри.

Перед здійсненням електронного запису студент має ознайомитись з робочими програмами навчальних дисциплін (силабусами), які розміщені нижче на цій сторінці вебсайту університету. Усі робочі програми (силабуси) прикріплені до кафедр, які забезпечують викладання певної дисципліни.

Студент не може обирати одну й ту саму дисципліну протягом навчання.

Також встановлені обмеження щодо кількості студентів у групі з вивчення ДВВ – 20-30 студентів, крім дисциплін з інформаційних технологій та іноземних мов – 10-15 студентів). Якщо група з вивчення певної ДВВ не досягла встановленого обсягу студентів, вона розформовується, а студент має здійснити повторний вибір. Якщо на дисципліну записалася максимальна кількість студентів, то запис на таку дисципліну автоматично блокується.

2020 (на 2020-2021 н.р.)

2021 (на 2021-2022 н.р.) 

2022 (на 2022-2023 н.р.)


2023 (на 2023-2024 н.р.):


Зробити вибір

Накази "Про перелік дисциплін вільного вибору студентів"

2020 (на 2020-2021 н.р.)


2021 (на 2021-2022 н.р.)


2022 (на 2022-2023 н.р.)


2023 (на 2023-2024 н.р.):

 

 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

ДВВ для ОПП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2021)

Антикризовий менеджмент

Силабус (д.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Силабус (3.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (д.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (3.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (д.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (3.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Інтелектуальний бізнес

Силабус (д.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Силабус (з.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Кадровий менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Кадровий менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Кадровий менеджмент

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (3.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (з.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (д.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (з.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент та маркетинг соціальної сфери

Силабус (д.ф.н.) Менеджмнет та маркетинг соціальної сфери

Силабус (з.ф.н.) Менеджмнет та маркетинг соціальної сфери

Мотиваційний менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (д.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (з.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (д.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (з.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (д.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (з.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Теорія і менеджмент організації

Силабус (д.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Силабус (з.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Силабус (д.ф.н.) Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Силабус (з.ф.н.) Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (д.ф.н.)  Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (з.ф.н.) Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Управління освітніми системами

Силабус (д.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Силабус (з.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Управління потенціалом підприємства

Силабус (д.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Силабус (з.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Управління проєктною командою

Силабус (д.ф.н.) Управління проєктною командою

Силабус (з.ф.н.) Управління проєктною командою

Управління розвитком компанії

Силабус (д.ф.н.)  Управління розвитком компанії

Силабус (з.ф.н.)  Управління розвитком компанії

Фінансовий менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Фінансовий менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Фінансовий менеджмент


ДВВ для ОПП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2022)

Антикризовий менеджмент

Силабус (д.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Силабус (3.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (д.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (3.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (д.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (3.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Інтелектуальний бізнес

Силабус (д.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Силабус (з.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Кадровий менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Кадровий менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Кадровий менеджмент

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (3.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (з.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (д.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (з.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Міжнародне підприємництво

Силабус (д.ф.н.)  Міжнародне підприємництво

Силабус (д.ф.н.)  Міжнародне підприємництво

Мотиваційний менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Підприємницька логістика

Силабус (д.ф.н.)  Підприємницька логістика

Силабус (д.ф.н.)  Підприємницька логістика

Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (д.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (з.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Соціальна відповідальність бізнесу

Силабус (д.ф.н.) Соціальна відповідальність бізнесу

Силабус (з.ф.н.) Соціальна відповідальність бізнесу

Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (д.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (з.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Сучасні процеси європейської інтеграції

Силабус (д.ф.н.) Сучасні процеси європейської інтеграції

Силабус (з.ф.н.) Сучасні процеси європейської інтеграції

Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (д.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (з.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Теорія і менеджмент організації

Силабус (д.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Силабус (з.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (д.ф.н.) Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (з.ф.н.) Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Управління освітніми системами

Силабус (д.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Силабус (з.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Управління потенціалом підприємства

Силабус (д.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Силабус (з.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Управління проєктною командою

Силабус (д.ф.н.) Управління проєктною командою

Силабус (з.ф.н.) Управління проєктною командою

Управління розвитком компанії

Силабус (д.ф.н.)  Управління розвитком компанії

Силабус (з.ф.н.)  Управління розвитком компанії

 

 


Кафедра технологічної освіти та природничих наук 

STEAM-освіта в системі трудового навчання та технологій Силабус 2023

STEAM-освіта в системі трудового навчання та технологій Силабус 2022

Автоматизація технологічних процесів Силабус 2023

Автоматизація технологічних процесів Силабус 2022

Автоматизація технологічних процесів Силабус 2021

 Автоматизація технологічних процесів

Виробнича ергономіка Силабус 2023

Виробнича ергономіка Силабус 2022

Виробнича ергономіка Силабус 2021

 Виробнича ергономіка

Інноваційні інженерні технології Силабус 2023

Математичне моделювання процесів та систем механіки Силабус 2023

Математичне моделювання процесів та систем механіки Силабус 2022

Математичне моделювання процесів та систем механіки Силабус 2021

⇒ Математичне моделювання процесів і систем механіки

Методика навчання технічних дисциплін Силабус 2023

Методика навчання технічних дисциплін Силабус 2022

Основи домашнього господарювання з методикою навчання Силабус 2023

Основи домашнього господарювання з методикою навчання Силабус 2022

Основи домашнього господарювання з методикою навчання Силабус 2021

⇒ Основи домашнього господаювання з методикою навчання

Основи електроніки Силабус 2023

Основи електроніки Силабус 2022

Основи електроніки Силабус 2021

⇒ Основи електроніки

Охорона праці в закладах освіти Силабус 2023

Проектування технологічних процесів Силабус 2023

⇒ Різання та верстати

Сучасне матеріалознавство Силабус 2023

Сучасне матеріалознавство Силабус 2022

Сучасне матеріалознавство Силабус 2021 

⇒ Сучасне матеріалознавство

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи Силабус 2023

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи Силабус 2022

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи Силабус 2021

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи

Технологія ручної обробки материалів з методикою навчання Силабус 2023

Технологія ручної обробки материалів з методикою навчання Силабус 2022

Технологія ручної обробки материалів з методикою навчання Силабус 2021

 Технологія ручної обробки матеріалів з методикою навчання

Формування творчого потенціалу викладача на уроках технологій Силабус 2023

Формування творчого потенціалу викладача на уроках технологій Силабус 2022

Формування творчого потенціалу викладача на уроках технологій Силабус 2021

 Формування творчого потенціалу викладача інтерактивними засобами на уроках технологій


 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра української мови та літератури

⇒ Антропологічний дискурс в українському літературному процесі ХХ століття

Актуальні питання діалектної граматики (силабус)

⇒ Актуальні питання діалектної граматики

⇒ Актуальні питання лінгвостилістики (силабус)

⇒ Актуальні питання лінгвостилістики

⇒ Актуальні проблеми сучасного шкільного літературознавства

⇒ Актуальні питання теоретичної морфології (силабус)

⇒ Актуальні питання теоретичної морфології

⇒ Жанрові різновиди художньо-документальної літератури українських шістдесятників

⇒ Літературна ономастика

 Методи лінгвістичних досліджень (силабус)

 Методи лінгвістичних досліджень

Навчання української мови в полімовному середовищі (силабус)

 Навчання української мови в полімовному середовищі

⇒ Неологія ХХІ ст. (силабус)

⇒ Неологія ХХІ ст.

 Парадигмологія української мови

Психолінгвістика (силабус)

 Теоретичні питання синтаксису (питання)

 Теоретичні питання синтаксису

 Українські південнобессарабські говірки (силабус)

 Українські південнобессарабські говірки

 Українська наукова мова (силабус)

 Українська наукова мова
Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Адаптація та функціональні резерви спортсменів (Силабус 2022 р.)

Адаптація та функціональні резерви спортсменів (Силабус 2021 р.)

Акмеологія в сфері фізичного виховання (Силабус 2022 р.)

Акмеологія в сфері фізичного виховання (Силабус 2021 р.)

Медико-біологічний супровід освітнього процесу у фізичному вихованні (Силабус 2022 р.)

Медико-біологічний супровід освітнього процесу у фізичному вихованні (Силабус 2021 р.)

⇒  Менеджмент та маркетинг у фізичній культурі (Силабус 2022 р.)

⇒  Методика фізичного виховання у вищій школі (Силабус 2022 р.)

Організація і методика спортивно-туристичної роботи в школі (Силабус 2022 р.)

Організація та методика спортивно-туристичної роботи в школі (Силабус 2021 р.)

Соціалізація дітей та молоді засобами фізичної культури (Силабус 2022 р.)

Теорія і методика спортивно-масової роботи в закладах освіти (Силабус 2022 р.)

Теорія і методика спортивно-масової роботи в закладах освіти (Силабус 2021 р.)

Теорія і методика викладання водних видів спорту (плавання) (Силабус 2022 р.)

Теорія і методика викладання водних видів спорту (плавання) (Силабус 2021 р.)

Теорія та методика професійного спорту (Силабус 2022 р.)

Теорія та методика професійного спорту (Силабус 2021 р.)

Технології індивідуального здоров’язбереження та профілактики професійного вигорання (Силабус 2022 р.)

Фізкультурно-оздоровчі технології у старшій школі (Силабус 2022 р.)

Фізкультурно-оздоровчі технології у старшій школі (Силабус 2021 р.)

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра англійської філології та світової літератури 

Актуальні питання медіалінгвістики Силабус (2022)

Аналітичне читання англомовних текстів різних жанрів Силабус (2022)

Аналітичне читання (англійська мова)

Англійське академічне письмо Силабус  (2022)

⇒ Англійське академічне письмо

Інновації у викладанні світової літератури Силабус (2022)

⇒ Інновації у викладанні світової літератури

⇒ Історія літературних напрямів та шкіл Силабус (2022)

⇒ Історія літературних напрямів та шкіл

Комунікативно-прагматичні аспекти сучасної лінгвістики Силабус (2022)

⇒ Літературна компаративістика (Силабус 2022)

Міф і література (Силабус 2022)

Основи інтерпретації художнього тексту (англійська мова) Силабус (2022)

⇒ Порівняльна типологія англійської та української мов

Практикум з англомовної бізнес-комунікації Силабус (2022)

⇒ Практикум перекладу ділової англійської мови

⇒ Стилістичні проблеми перекладу з англійської мови

Типологічні аспекти англійської та української мови Силабус (2022)

 


Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв

Образотворче відділення

Анатомія фігури людини (в динаміці) (силабус 2021)

Анатомія фігури людини (в динаміці)

Дизайн з методикою навчання (силабус 2023)

Дизайн з методикою навчання

Інтегрований курс «Мистецтво» та методика його навчання (силабус, 2020)

Історія сучасного образотворчого мистецтва (силабус 2021)

Історія сучасного образотворчого мистецтва

Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва

Методи оригінальної графіки

Методика виконання замальовків та ескізів (силабус 2021)

Методика виконання замальовків та ескізів

Монументальний живопис

Основи кольознавства (силабус 2021)

Основи кольорознавства

Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання

Основи мистецтвознавства

Основи сюжетної композиції (силабус 2023)

⇒  Основи сюжетної композиції (силабус 2021)

Основи сюжетної композиції

Педагогічний малюнок

Творча робота над виконанням пейзажу на пленері (силабус 2021)

Творча робота над виконанням пейзажу на пленері

Технології та матеріали олійного живопису

Технологія та матеріали стінопису

Український народний розпис

⇒  Художньо-прикладна графіка (силабус 2021)

Художньо-прикладна графіка

Художня обробка тканини (батик)

 


Музичне відділення

Гармонічне сольфеджіо

Додатковий музичний інструмент (силабус, 2020)

Естрадний вокал

Загальне фортепіано

Інтегрований курс «Мистецтво» та методика його навчання (силабус, 2020)

Інструментальне виконавство

Методика музичного виховання з ритмікою

Методика роботи з дитячим хоровим колективом

Народознавство та музичний фольклор України

Оркестровий клас

Основи техніки диригування

Постановка голосу

Постановка диригентського апарату та читання хорових партитур

Практикум з музичного виконавства

Практикум з шкільного репертуару

Практичний курс гармонізації пісень шкільного репертуару

Практичний курс з диригування

Солоспів

Сучасне українське хорове мистецтво  (силабус, 2020)

Сценічний рух

Теоретичний курс гармонії

Теорія музики та сольфеджіо

Хоровий спів


Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Анатомія і фізіологія людини з основами здоров’я (силабус 2023)

Біогеографія (силабус, 2022)

Біоетика (силабус, 2022)

Ботаніка (робоча програма, 2022)

Ботаніка (силабус, 2022)

Ботаніка

Валеологія рухової активності (силабус, 2023)

Волейбол з методикою навчання (силабус, 2023)

Гандбол з методикою навчання (силабус, 2023)

Гігієна здорового способу життя (силабус 2023)

Гістологія з основами ембріології (силабус, 2022)

Загальна теорія здоров’я (силабус, 2023)

Зоологія (силабус, 2021)

Інноваційні технології у практиці фізичної культури і спорту (силабус, 2023)

Інфекційні захворювання людини (Силабус 2023)

Кульова стрільба і методика її навчання (силабус, 2023)

Медико-біологічні аспекти здоровʼя людини (силабус 2023)

Методика розв’язування шкільних біологічних задач (робоча програма, 2022)

Методика розв’язування шкільних біологічних задач (силабус, 2022)

⇒  Легка атлетика з методикою навчання (силабус, 2023)

Лікувально-оздоровча фізична культура (силабус, 2023)

Основи валеології та здорового способу життя (силабус, 2023)

Основи медичних знань та долікарської допомоги (силабус, 2023)

Основи розвитку біологічних компетентностей фахівців природничих наук (робоча програма, 2021)

Основи розвитку біологічних компетентностей фахівців природничих наук (силабус, 2021)

⇒ Основи розвитку біологічних компетентностей фахівців природничих наук (2020)

Основи теорії еволюції (силабус, 2022)

Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими потребами (силабус, 2023)

Педагогічні основи супроводу біологічної освіти в умовах Нової української школи (робоча програма, 2021)

Педагогічні основи супроводу біологічної освіти в умовах Нової української школи (силабус, 2021)

Педагогічні основи супроводу біологічної освіти в умовах Нової української школи (2021)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (бадмінтон) (силабус, 2023)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (настільний теніс) (силабус, 2023)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол) (силабус, 2023)

Сучасні технології в оздоровчій фізичній культурі (силабус, 2023)

⇒  Фізіологічні механізми регуляції гомеостазу (силабус, 2022)

Фізичне виховання дітей дошкільного віку (силабус, 2023)

Фізіологічні основи фізичного виховання (силабус, 2023)

Формування соціальних відносин у сфері фізичної культури і спорту (силабус, 2023)


Кафедра дошкільної та початкової  освіти

Анатомія і фізіологія людини

Арт-терапія в роботі з дітьми з вадами розвитку

Дозвіллєзнавство

Екологія дитинства

Екологія

Етнокультурні освітні технології

Європейські абриси педагогіки соціалізації (силабус, 2023)

Європейські абриси педагогіки соціалізації

Інклюзивна освіта регіону

Каліграфія

Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті

Методика навчання розв’язування математичних задач у початковій школі (силабус, 2023)

Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі

Методика гурткової роботи

Організація освітнього процесу в ГПД (силабус, 2023)

Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

Організація навчально-виховного поцесу в ГПД

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров`я в інклюзивному середовищі

Педагогічне краєзнавство (силабус, 2023)

Педагогічне краєзнавство

Проектування інклюзивного навчального середовища

Сімейне виховання дитини з обмеженими можливостями

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти

⇒ Теорія і технологія екологічної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Управління педагогічними проєктами в закладах освіти (силабус, 2023)

⇒ Школознавство


Кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Анатомія і фізіологія людини з основами здоров’я (силабус 2022)

Альтернативна комунікація (силабус 2023)

Арт-терапія в логопедичній роботі (силабус 2022)

Дозвіллєзнавство (силабус, 2022)

Екологічна безпека та сталий розвиток (силабус 2022)

Ігри в логопедичній роботі (силабус, 2022)

Іноваційні технології в логопедії (силабус, 2020)

Інноваційні технології в логопедії

Інтерактивні форми гурткової роботи учнів в позаурочний час (силабус, 2023)

Корекційно-реабілітаційні служби (силабус, 2023)

Корекційно-реабілітаційні служби (силабус 2022)

Корекційно-реабілітаційні служби

Логопедичний масаж та гімнастика (силабус, 2022)

Логоритміка з методикою

Методика гурткової роботи (силабус 2023)

⇒  Методика інноваційної діяльності логопеда в закладах освіти (силабус 2022)

Методика логопедичної роботи

⇒  Основи корекційної педагогіки (силабус 2023)

Основи корекційної педагогіки (силабус 2022)

Основи корекційної педагогіки

Педагогіка (силабус 2023)

Педагогіка сімейного виховання (силабус 2023)

Педагогіка сімейного виховання (силабус 2022)

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями (силабус 2023)

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров`я в інклюзивному середовищі (силабус 2022)

Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної взаємодії в системі інклюзивної освіти (силабус, 2023)

Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної взаємодії в системі інклюзивної освіти (силабус 2022)

Педагогічні основи логопедичної гімнастики

Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами розвитку (силабус 2023)

Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами розвитку

Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної взаємодії в системі інклюзивної освіти

Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з порушеннями мовлення (силабус, 2022)

Пропедевтика мовленнєвих порушень (силабус 2023)

Спеціальна дошкільна педагогіка (силабус, 2022)

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти (силабус, 2023)

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти (силабус 2022)

Теорія та методика екологічної освіти та становлення нової екологічної культури (силабус 2022)

Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

Форми логопедичної роботи (силабус 2023)

⇒ Форми логопедичної роботи (2020)

Форми логопедичної роботи (2020)

Форми логопедичної роботи (силабус, 2020)

Школознавство (силабус, 2022)

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Алгебра та теорія чисел (силабус 2022)

Алгебра та теорія чисел

Бази даних та інформаційні системи (2021)

Бiбiлографознавство

Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи

Дискретна математика (силабус 2022)

Дискретна математика

Елементарна математика (силабус 2022)

Елементарна математика

⇒ Інноваційні технології навчання інформатики (силабус 2022)

Інтернет технології та ресурси

Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності

Інформаційна безпека та захист інформації (силабус 2022)

Інформаційна безпека та захист інформації

Iнформацiйна безпека та захист iнформацii (2021)

Інформаційна комунікативістика (2021)

Інформаційно-бібліотечна евристика

Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Комп’ютерна алгебра та геометрія (силабус 2022)

Комп’ютерна алгебра та геометрія

Комп’ютерна анімація

Комп’ютерна графіка та анімація

Комп’ютерне діловодство та електронний документообіг

Кадрове діловодство

Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

Математична логіка (силабус, 2023)

Математичне моделювання (силабус 2022)

Математичне моделювання

Математичні основи інформаційної діяльності

Методи оптимізації та дослідження операцій (силабус 2022)

Методи оптимізації та дослідження операцій

Методика навчання математики

Методика навчання математики у середніх класах закладів загальної середньої освіти (силабус 2022)

Методика навчання математики у середнiх класах закладiв загальноi середньоi освiти (2021)

Мова програмування PHP (силабус 2022)

Мова програмування PHP (2021)

Моделювання та параметризація тестів

Монтаж та обслуговування компютерних систем (силабус 2022)

Монтаж та обслуговування комп’ютерів та систем

Мультимедіа технології і основи Web-дизайну (силабус 2022)

Основи програмування

Організація дистанційного навчання в закладах освіти (силабус 2022)

⇒ Організація дистанційного навчання у закладах освіти

⇒ Офісне програмування

Педагогічне прикладне програмне забезпечення (силабус 2022)

Педагогiчне прикладне програмне забезпечення (2021)

Практикум з програмування та підтримка веб-застосувань (силабус 2022)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики

Практикум розвязання олiмпiадних завдан з математики (силабус 2022)

Практикум розвязання олiмпiадних завдан з математики (2021)

Програмування інтернет-орієнтованих додатків (силабус 2022)

Програмування інтернет-орієнтованих додатків

Спеціальні види документації

Спічрайтинг та копірайтинг у документно-інформаційних комунікаціях (силабус 2022)

Статистичні методи в інформаційної діяльності

Сучасні засоби розробки ВЕБ-сайтів

Тестові моделі та технології їх конструювання (силабус 2022)

Тестування програмних систем 

Технологія впровадження змішаного навчання (силабус 2022)

Технології та засоби розробки веб-ресурсів (силабус 2022)

Технологii та засоби розробки веб ресурсiв (2021)

Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика використання (силабус 2022)

WEB-технології та WEB-дизайн (силабус 2022)

WEB-технології та WEB-дизайн


Кафедра технологічної освіти та природничих наук 

Безпека життєдіяльності (силабус 2023)

Безпека життєдіяльності Силабус 

Безпека життєдіяльності

Біогеографія (силабус 2023)

Біоетика (силабус 2023)

Гістологія з основами ембріології (силабус 2023)

Деталі машин та підйомно-транспортних механізмів

Екологічна безпека та сталий розвиток (силабус 2023)

Зоологія (силабус 2023)

Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти (силабус 2023)

⇒ Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти Силабус

⇒ Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти

Методика екологічної освіти та становлення нової екологічної культури (силабус 2023)

Методика професійного самовизначення (силабус 2023)

⇒ Опір матеріалів (силабус 2023)

⇒ Опір матеріалів Силабус

⇒ Опір матеріалів

⇒ Основи наукових досліджень в технологічній освіті (силабус 2023)

⇒ Основи наукових досліджень в технологічній освіті

⇒ Охорона праці (силабус 2023)

⇒ Охорона праці Силабус

⇒ Охорона праці

Профорієнтація та психофізіологічні фактори вибору професії (силабус 2023)

⇒ Різання та верстати

Системи сучасних технологій (силабус 2023)

Системи сучасних технологій Силабус

Системи сучасних технологій

⇒ Стандартизація, управління якістю і сертифікація (силабус 2023)

⇒ Стандартизація, управління якістю і сертифікація Силабус

⇒ Стандартизація, управління якістю і сертифікація

⇒ Сучасні  педагогічні технології навчання технологій (силабус 2023)

⇒ Сучасні  педагогічні технології навчання технологій

Теорія еволюції (силабус 2023)

⇒ Технічна творчість та естетика (силабус 2023)

⇒ Технічна творчість та естетика Силабус

⇒ Технічна творчість та естетика 

Технології обробки харчових продуктів (силабус 2023)

Технології обробки харчових продуктів Силабус

Технології обробки харчових продуктів

Технологія обробки конструкційних матеріалів (силабус 2023)

Технологія обробки конструкційних матеріалів Силабус

Технологія обробки конструкційних матеріалів

Фізика металоксидних сполук (силабус 2023)

Фізіологічні механізми регуляції гомеостазу (силабус 2023)

Швейне матеріалознавство Силабус

Швейне матеріалознавство


Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Анімаційні послуги та індустрія розваг в туризмі

Антикризовий менеджмент (РП, 2023)

Антикризовий менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Антикризовий менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

Бізнес-статистика (РП, 2023)

Бізнес-статистика, денна ф.н. (силабус 2023)

Бізнес-статистика, заочна ф.н. (силабус 2023)

Гроші і кредит, РП 2022

Гроші і кредит (силабус, 2022, денна ф.н.)

Гроші і кредит (силабус, 2022, заочна ф.н.)

Економіка та організація підприємницької діяльності

⇒  Етика та соціальна відповідальність бізнесу (РП, 2023)

⇒  Етика та соціальна відповідальність бізнесу, денна ф.н. (силабус 2023)

⇒  Етика та соціальна відповідальність бізнесу, заочна ф.н. (силабус 2023)

Звітність підприємства (силабус, 2021)

Звiтнiсть пiдприeмства

Іміджеологія та PR в туризмі

Інвестиційний менеджмент (РП, 2023)

Інвестиційний менеджмент, денна ф.н. (силабус, 2023)

Інвестиційний менеджмент, заочна ф.н. (силабус, 2023)

Інвестування (силабус, 2020)

Інвестування (РП, 2020)

⇒ Інфраструктура туристичного ринку

Iнфрастуктура туристичного ринку  (силабус, 2020)

⇒ Інфраструктура туризму (силабус, 2022)

Контролінг (силабус, 2020)

Контролінг

Креативний менеджмент (РП, 2023)

Креативний менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Креативний менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

Логістика

Міжнародна економіка (РП, 2022)

Мiжнародна економiка (силабус, 2022)

⇒ Міжнародний туризм

⇒ Міжнародний туристичний бізнес (РП, 2022)

⇒ Міжнародний туристичний бізнес (силабус, 2022)

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

⇒  Менеджмент та маркетинг соціальної сфери, денна ф.н. (силабус 2023)

⇒  Менеджмент та маркетинг соціальної сфери, заочна ф.н. (силабус 2023)

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери

Основи управлінського консультування (РП, 2023)

Основи управлінського консультування, денна ф.н. (РП, 2023)

Основи управлінського консультування, заочна ф.н. (РП, 2023)

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

⇒  Облік у зарубіжних країнах (РП, 2020)

⇒  Облік у зарубіжних країнах (силабус, 2020)

⇒  Облік у малому бізнесі (РП, 2020)

⇒  Облік у малому бізнесі (силабус, 2020)

Облік зовнішньоекономічної діяльності (силабус, 2021)

⇒  Облiк зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

⇒  Організація обліку на підприємстві (силабус, 2020)

Органiзацiя облiку на пiдприємствi (РП, 2020) 

Основи НR- менеджменту (РП, 2022)

Основи НR- менеджменту (силабус, 2022, денна ф.н.)

Основи НR- менеджменту (силабус, 2022, заочна ф.н.)

⇒ Основи бізнес-планування (РП, 2022)

Основи біржової торгівлі

Основи біржової торгівлі (силабус 2022)

⇒ Основи підприємництва

Підприємницькі ризики та управління ними (РП, 2023)

Підприємницькі ризики та управління ними, денна ф.н. (силабус 2023)

Підприємницькі ризики та управління ними, заочна ф.н. (силабус 2023)

Підприємництво та бізнес-культура (РП, 2023)

Підприємництво та бізнес-культура, денна ф.н. (силабус 2023)

Підприємництво та бізнес-культура, заочна ф.н. (силабус 2023)

Планування і організація туристичного бізнесу

Податкова система (силабус, 2020)

Податкова система (РП, 2020)

Проєктний аналіз (РП, 2022)

Проєктний аналіз (силабус, 2022)

Регіональна економіка (РП, 2022)

Рекламний менеджмент (РП, 2023)

Рекламний менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Рекламний менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

⇒ Рекреаційна географія

⇒ Рекреаційна географія (силабус, 2022)

Ринок цінних паперів та фондовий ринок, денна ф.н. (силабус 2023)

Ринок цінних паперів та фондовий ринок, заочна ф.н. (силабус 2023)

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою (РП, 2023)

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою , денна ф.н. (силабус 2023)

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою , заочна ф.н. (силабус 2023)

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний)

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний) (силабус, 2022)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний) (РП, 2022)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний) (силабус, 2022)

Спеціалізовані туристичні ринки

Спецiалiзованi туристичнi ринки (силабус, 2020)

Стратегічне управління розвитком персоналу

Стратегічний маркетинг (РП, 2023)

Стратегічний маркетинг, денна ф.н. (силабус 2023)

Стратегічний маркетинг, заочна ф.н. (силабус 2023)

Теорія контролю (РП, 2020)

Теорія контролю (силабус, 2020)

Технологія адміністрування та прийняття рішень у бізнесі

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс: бізнес-планування

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини (силабус, 2022)

Туристично-рекреаційне господарство країн Чорноморсько-Середземноморського басейну

Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор҆ я

Управління витратами (силабус, 2020)

Управління витратами

Управління персоналом (РП, 2022)

Управління персоналом (силабус, 2022)

Управління продуктивністю праці персоналу (РП, 2023)

Управління продуктивністю праці персоналу, денна ф.н. (силабус 2023)

Управління продуктивністю праці персоналу, заочна ф.н. (силабус 2023)

Фінанси (РП, 2023)

Фінанси, денна ф.н. (силабус 2023)

Фінанси, заочна ф.н. (силабус 2023)

Фінанси підприємства

Фiнанси пiдприємства (силабус, 2020)

Фінансовий менеджмент (РП 2023)

Фінансовий менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Фінансовий менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

Цінні папери і фондовий ринок (РП, 2022)

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра англійської філології та світової літератури 

Академічне письмо (англійська мова) (Силабус 2023 р.)

Аналітичне читання англомовних текстів (Силабус 2023 р.)

⇒ Аналітичне читання англомовних текстів

Аналітичне читання англомовних текстів (Силабус 2020 р.)

Англійська мова рівня С1 (Силабус 2023 р.)

Англійська мова рівня С1 (Силабус 2022 р.)

Англійська мова рівня С1

Англо-американська література (силабус 2022)

Академічне письмо (англійська мова) (Силабус 2022 р.)

Академічне письмо (англійська мова)

Аудіо-розмовні особливості фонетичної системи англійської мови (Силабус 2022 р.)

Аудіо-розмовні особливості фонетичної системи англійської мови (Силабус 2020 р.)

Граматичні труднощі перекладу (англійська мова)

Ділова англійська мова (Силабус 2023 р.)

Ділова англійська мова

Ділова англійська мова (Силабус 2022 р.)

Ділова англійська мова (Силабус 2020 р.)

Жанри кримінальної літератури (Силабус 2023 р.)

⇒ Жанри кримінальної літератури

Історія пригодницької літератури  (Силабус 2023 р.)

Історія світової фантастики (Силабус 2023 р.)

 Історія світової фантастики Силабус

Комунікативний курс англійської мови (Силабус 2023 р.)

Комунікативний курс англійської мови

Комунікативний курс англійської мови (Силабус 2020 р.)

Країнознавство англомовних країн (Силабус 2023 р.)

Країнознавство англомовних країн (Силабус 2020 р.)

Лексичні труднощі перекладу (Силабус 2020 р.)

Лінгвістичний аналіз тексту (Силабус 2023 р.)

Лінгвістичний аналіз тексту (Силабус 2022 р.)

Лінгвістичний аналіз тексту

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу (Силабус 2023 р.)

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу (Силабус 2020 р.)

Літературна класика в шкільній програмі (Силабус 2023 р.)

⇒ Літературна класика в шкільній програмі Силабус

Основи комунікативної лінгвістики (Силабус 2023 р.)

Основи комунікативної лінгвістики (Силабус 2022 р.)

Основи комунікативної лінгвістики (Силабус 2020 р.)

⇒ Основи перекладацького скоропису (англійська мова) (Силабус 2023 р.)

Основи прекладацького скоропису (Силабус 2022 р.)

Основи прекладацького скоропису (Силабус 2020 р.)

Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (англійська мова) (Силабус 2023 р.)

Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (англійська мова) (Силабус 2022 р.)

Порівняльна типологія англійської та української мов

Практикум з аудіювання та говоріння англійською мовою (Силабус 2023 р.)

Практикум з мовної комунікації (Силабус 2023 р.)

Практикум з мовної комунікації (англійська мова) (Силабус 2022 р.)

Практикум з мовної комунікації (англійська мова)

Практична граматика англійської мови (Силабус 2023 р.)

Практична граматика англійської мови (Силабус 2022 р.)

Практична граматика англійської мови (Силабус 2020 р.)

Старий Заповіт в художній культурі (Силабус 2023 р.)

Стилістика англійської мови (Силабус 2020 р.)

Сучасна англійська мова (Силабус 2023 р.)

Сучасна англійська мова (Силабус 2020 р.)

Сучасні технології навчання англійської мови в закладах середньої освіти

Теорія і практика викладання англійської мови в початковій школі

⇒ Термінологічні проблеми перекладу (Силабус 2020 р.)

⇒ Трансформаційні аспекти перекладу на англійську мову (Силабус 2020 р.)

⇒ Усна народна творчість


Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

Аналітичне читання (французька мова) (Силабус 2021 р.)

Вчимося навчати німецької: вправи, завдання, способи інтеракції на уроці німецької мови (DLL 4) Силабус 2023

Вчимося навчати німецької: завдання, вправи, взаємодія на уроці німецької мови (DLL 4)

Граматичні труднощі перекладу (німецька мова)

⇒ Давньоболгарська література

Ділова німецька мова

Інноваційні технології навчання французької мови

Комунікативний курс німецької мови Силабус 2023

Комунікативний курс німецької мови    

⇒ Країнознавство Болгарії

 Лiтература Болгарії

Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

Країнознавство Румунії

Країнознавство Франції та франкомовних країн (Силабус 2020 р.)

Латинська мова (силабус 2023)

Латинська мова

Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (французька мова)

Лінгвокраїнознавство Німеччини

Лінгвістичний аналіз тексту (румунська мова)

Лінгвокраїнознавство Франції та франкомовних країн

Методика навчання німецької мови

Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова) Силабус 2023

Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова)

⇒ Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс) Силабус, 2023

⇒ Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

Мультимедійні засоби навчання на уроці німецької мови

Німецька мова в професійній діяльності (Силабус 2021 р.)

Особливості навчання румунської літератури

Орфографічний практикум з румунської мови

Переклад текстів з історії німецьких колоній у Бессарабії (1814-1940) (Силабус 2021 р.)

Підготовка до міжнародних екзаменів рівня В1 (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (німецька мова) Силабус 2023

Практикум з мовної комунікації (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Практикум з мовної комунікації (французька мова)

⇒ Практичний курс болгарської мови  

⇒ Прийоми усного спілкування (румунська мова)

Риторика Силабус, 2023

⇒ Риторика

Румунська література в національній школі 

⇒  Сучасна німецька мова (Силабус 2020 р.)

Сучасна румунська мова 

 Теоретична граматика болгарської мови (Морфологія. Синтаксис)

 Теоретичний курс болгарської мови (Фонетика. Лексикологія)

Теоретичний курс румунської мови (фонетика. лексикологія)

⇒ Теорія та практика референської та офісної діяльності (ВБ 1.02)

Французька мова за європейськими стандартами: рівні А12

Дисципліни сертифікованої програми «Румунська мова»:

Іноваційні технології навчання румунської мови (Силабус 2022 р.)

Комунікативний курс (румунська мова)

Мовна культура (румунська мова)

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Прийоми усного спілкування (румунська мова) (Силабус 2022 р.)

Теоретичний курс румунської мови (Лексикологія. Фонетика)

Теоретична граматика румунської мови (Морфологія. Синтаксис)

Теорія та практика перекладу (румунська мова) (Силабус 2022 р.)

Теорія та практика перекладу (румунська мова)


Кафедра української мови та літератури

⇒ Актуальні питання слов’янської діалектології

⇒ Актуальні питання української діалектології

⇒ Дисидентський епістолярій: літературознавчий і методичний аспекти

⇒ Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

⇒ Ділові папери та професійна компетенція

⇒ Загальне редагування

⇒ Інноваційні технології в методиці навчання української мови і літератури

Історія та нормативна база редагування

⇒ Історія української літератури для дітей та юнацтва

Київські неокласики

⇒  Культура мовлення та педагогічна етика (силабус 2023)

Культура мовлення та педагогічна етика

Культура мовлення та педагогічна етика (силабус, 2021)

⇒ Лінгвістичний аналіз художнього тексту

Літературна ономастика (силабус 2023)

Літературне краєзнавство (силабус 2023)

⇒ Літературне краєзнавство

⇒ Літературне редагування

Міфософська лінія в українській поезії ХХ століття

⇒ Морфологія українських південнобессарабських говірок

⇒ Основи красномовства (силабус 2023)

⇒ Основи красномовства

⇒ Празька поетична школа

⇒ Практикум з української мови

⇒ Редагування в ЗМІ

⇒ Редагування в ЗМІ (СП)

Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури (силабус 2023)

⇒ Синтез мистецтв у творчості поетів Придунав’я

⇒ Стилістика і культура української мови

⇒ Стилістика та редакторський  практикум

⇒ Теорія лінгвістичних парадигм

⇒  Технологія сучасного уроку української мови (силабус 2023)

⇒ Типологія мовних помилок (силабус 2023)

⇒ Типологія мовних помилок

Українська мова в соціолінвістичному аспекті (силабус 2023)

⇒ Український фольклор

⇒ Українська мова за професійним спрямуванням

⇒ Шкільне літературознавство

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра права і соціальної роботи

Актуальні проблеми трудового права (силабус 2023)

Анімаційна діяльність соціального педагога

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (силабус 2023)

Етика та етикет ділового спілкування (силабус, 2023) 

⇒ Інформаційне право України (силабус 2023)

Історія соціальної роботи і соціального виховання (силабус 2023)

Логіка та критичне мислення (силабус 2023)

⇒ Методика роботи соціального гувернера

Міжнародна та національна правова молодіжна політика

Опікунство і піклування

Опікунство і піклування (силабус)

Основи діяльності юридичної клініки (силабус, 2023)

Основи соціології та політології

Основи соціології та політології (силабус 2023)

Основи фінансового права (силабус 2023)

⇒  Основи юридичних знань (силабус 2023)

Основи Public Relations (РП, 2022)

Основи Public Relations (силабус, 2023)

Політичне лідерство (2022)

Політичне лідерство (силабус, 2022)

⇒ Право соціального забезпечення в Україні

Право соціального забезпечення в Україні (силабус, 2020)

⇒ Правовий захист дитинства 

Правовий захист дитинства (силабус, 2020)

⇒ Практикум соціальної роботи 

Проєктна діяльність в освітньому середовищі (силабус 2023)

Сімейне право України (силабус, 2023)

Сімейне право України

Соціальна робота у кризових ситуаціях (силабус 2023)

⇒ Соціальна робота в Україні

⇒ Соціальна робота в Україні (силабус, 2023)

⇒ Соціальна робота з молоддю

Соціальна робота з сім’ями і дітьми (силабус, 2023)

Соціологія особистості та девіантної поведінки (силабус, 2023) 

Соціально-педагогічне консультування (силабус 2023)

⇒ Сучасна міжнарода політика

⇒ Сучасна міжнарода політика (силабус, 2020)

⇒ Теорія і методи соціальної роботи

Тренінгові технології у соціономічній сфері (силабус 2023)

⇒ Філософія людини

Філософія людини (силабус 2023)


Кафедра історії та методики її навчання 

⇒ Археологія

⇒ Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.)

⇒ Військова історія

⇒ Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя

⇒ Джерелознавство

⇒ Диктаторські режими ХХ ст.

⇒ Економічна історія України

⇒ Етнологія

⇒ Історична географія України

Iсторична географiя Украiни (силабус, 2021)

⇒ Історія Бессарабії

⇒ Історія держави і права зарубіжних країн

⇒ Історія діловодства

Історія діловодства (cилабус, 2021)

⇒  Історія спорту народів Європи (силабус, 2021)

Історія європейської інтеграції

⇒ Історія європейського фашизму

⇒ Історія мистецтва

Історія мистецтва (cилабус, 2021) 

⇒ Історія науки і техніки

⇒  Історія науки і техніки (силабус, 2021) 

Історія Османської імперії

 Історія радянського суспільства

Історія релігій

Iсторiя релiгiй (силабус, 2021)

⇒ Історія Румунії та Молдови

⇒ Історія світової культури

⇒ Історія суспільно-політичної думки в Україні

Iсторiя США та Канади (силабус, 2021)

⇒ Історія українського війська

Iсторiя украiнського кiнематографа (силабус, 2021)

⇒ Історія «холодної війни»

⇒ Культура та релігія античних цивілізацій

Музеєзнавство

⇒ Особливості розвитку країн Латинської Америки

Регіонознавство в шкільній історичній освіті

⇒ Спеціальні історичні дисципліни

Традиційні культури етносів українського Подунав‘я

Україна в системі міжнародних відносин

Українська етнологія

⇒ Усна історія: засади, джерела, методи


Кафедра загальної та практичної психології

Арт-терапія (силабус 2022)

⇒ Арт-терапія

Візуальна психодіагностика (силабус 2022)

⇒ Візуальна психодіагностика

Вікова психологія (силабус 2022)

⇒ Вікова психологія

Діяльність служби «Телефон Довіри» (силабус 2022)

⇒ Діяльність служби «Телефон довіри»

⇒ Етнопсихологія (силабус 2022)

⇒ Етнопсихологія

⇒ Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення

Основи глибинної психології

⇒ Основи екологічної психології

Основи психологічного консультування та психокорекції (РП 2020)

Основи психологічного консультування та психокорекції (силабус 2021)

Основи психоемоційного здоров’я юнацтва

Практикум з клінічної психології (силабус 2022)

⇒ Практикум з конфліктології

Практикум з конфліктології Силабус

Психологічна служба освіти (РП 2020)

Психологічна служба в освіті (силабус 2021)

Психологічна допомога жертвам насильтва та аспекти суїцидології (силабус 2022)

Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу (силабус 2022)

⇒ Психологічні методи підбору  конкурентоспроможного персоналу

⇒ Психологія агресивності (силабус 2022)

Психологія ділового спілкування Силабус

Психодіагностика (РП 2020)

Психодіагностика (силабус 2021)

⇒ Психологія агресивності

⇒ Психологія здоров’я

⇒ Психологія ділового спілкування

⇒ Психологія іміджу (силабус 2022)

Психологія іміджу Силабус

Психологія іміджу

⇒ Психологія іміджу

⇒ Психологія лідерства (силабус 2022)

 Психологія лідерства Силабус

⇒ Психологія лідерства

Психологія масової поведінки (силабус 2022)

Психологія менеджменту (силабус 2022)

⇒ Психологія менеджменту

Психологія мотивації та стимулювання персоналу

Психологія праці та ергономіки (силабус 2022)

⇒ Психологія сім’ї (силабус 2022)

Психологія сім’ї Силабус

⇒ Психологія сім’ї

Психологія сім’ї

⇒ Психологія соціальної роботи (4 кредити)

⇒ Психологія спорту (силабус 2022)

⇒ Психологія спорту

⇒ Психологія творчості (силабус 2022)

⇒ Психологія творчості

⇒ Психотехнології тренінгу креативності

Соціальна психологія (РП 2020)

Соціальна психологія (силабус 2021)

Тренінг командоутворення (силабус 2022)

Тренінг командоутворення

Юридична психологія (силабус 2022)

Сертифіковані програми

Для студентів ОС Магістр

1. Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної та початкової освіти

Для студентів ОС Бакалавр

1. Англійська мова: практичний курс 

2. Англійська мова (2021)

3. Археологія, етнологія та спеціальні історичні дисципліни (2020)

4. Вчимося навчати німецької (2021)

5. Документно-комунікаційна евристика (2020)

6. Інтернет технології в освіті (2020)

7. Інформатика і методика її навчання в закладах загальної середньої освіти (2020)

8. Практична психологія (2020)

9. Програмування навчальних додатків для закладів загальної середньої освіти (2020)

10. Редагування спецдокументації

11. Редагування спецдокументації (2020)

12. Румунська мова (2020)

13. Сучасна болгарська мова (2020)

14. Сучасне підприємництво (2020)

15. Художньо-творча діяльність (декоративно-прикладне мистецтво та дизайн)

16. Художньо-творча діяльність (естрадний вокал)

17. HR-менеджмент (2020)