Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інструкція щодо запису на вивчення дисциплін вільного вибору

Дисципліни вільного вибору студента (далі – ДВВ) складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану студента (загальна кількість кредитів для вибору студентів ОС «бакалавр»  – 60, ОПС «молодший бакалавр» – 32, ОС «магістр» – 24).

Для студентів ОС «бакалавр», що вступили на навчання у 2017, 2018, 2019 та 2020 рр., встановлені однакові обсяги ДВВ (4 кредити – 1 дисципліна) та розподіл цих дисциплін по семестрах:

– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);

– 4 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 5 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);

– 6 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 7 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 8 семестр (весняний) – 12 кредитів (3 дисципліни).

 

Для студентів ОПС «молодший бакалавр», що вступили на навчання у 2019 р., 2020 р., загальна кількість кредитів індивідуального навчального плану студентів становить 32 кредити (8 дисциплін по 4 кредити).

 

Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2020 р.,  встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 1 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни по 4 кредити);

– 2 семестр (весняний) – 16 кредитів (4 дисципліни по 4 кредити).

 

Студент має обрати за допомогою системи електронного запису ДВВ на наступний навчальний рік з розподілом на осінній та весняний семестри.

Перед здійсненням електронного запису студент має ознайомитись з робочими програмами навчальних дисциплін, які розміщені нижче на цій сторінці веб-сайту університету. Усі робочі програми прикріплені до кафедр, які забезпечують викладання певної дисципліни.

Студент не може обирати одну й ту саму дисципліну протягом навчання.

Також встановлені обмеження щодо кількості студентів у групі з вивчення ДВВ – 20-30 студентів, крім дисциплін з інформаційних технологій та іноземних мов – 10-15 студентів). Якщо група з вивчення певної ДВВ не досягла встановленого обсягу студентів, вона розформовується, а студент має здійснити повторний вибір. Якщо на дисципліну записалася максимальна кількість студентів, то запис на таку дисципліну автоматично блокується.

 

 

Зробити вибір

Накази "Про перелік дисциплін вільного вибору студентів"
Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

2020 н.р.

Антикризовий менеджмент

Антикризовий менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Антикризовий менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

– Аудит і оцінювання в управлінській діяльності Силабус (д.ф.н.)

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності Силабус (з.ф.н.)

Інтелектуальний бізнес

Інтелектуальний бізнес Силабус (д.ф.н.)

Інтелектуальний бізнес Силабус (з.ф.н.)

Кадровий менеджмент

Кадровий менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Кадровий менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій Силабсу (д.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності Силабус (д.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент інноваційної діяльності Силабус (д.ф.н.)

Менеджмент інноваційної діяльності Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери Силабус (д.ф.н.)

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери Силабус ( з.ф.н.)

Мотиваційний менеджмент

Мотиваційний менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Мотиваційний менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Самоменеджмент керівника закладу освіти

Самоменеджмент керівника закладу освіти Силабус (д.ф.н.)

Самоменеджмент керівника закладу освіти Силабус (з.ф.н.)

Стратегічне управління розвитком персоналу

Стратегічне управління розвитком персоналу Силабус (д.ф.н.)

Стратегічне управління розвитком персоналу Силабус (з.ф.н.)

Сучасні технології в економіці консалтингу

Сучасні технології в економіці консалтингу Силабус (д.ф.н.)

Сучасні технології в економіці консалтингу Силабус (з.ф.н.)

Теорія і менеджмент організації

Теорія і менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Теорія і менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств Силабус (д.ф.н.)

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств Силабус (з.ф.н.)

Тренінг курс прийняття управлінських рішень

Тренінг курс прийняття управлінських рішень Силабус (д.ф.н.)

Тренінг курс прийняття управлінських рішень Силабус (з.ф.н.)

Управління освітніми системами

Управління освітніми системами Силабус ( д.ф.н.)

Управління освітніми системами Силабус ( з.ф.н.)

Управління потенціалом підприємства

Управління потенціалом підприємства Силабус (д.ф.н.)

Управління потенціалом підприємства Силабус (з.ф.н.)

Управління проєктною командою

Управління проєктною командою Силабус (д.ф.н.)

Управління проєктною командою Силабус (з.ф.н.)

Управління розвитком компанії

Управління розвитком компанії Силабус (д.ф.н.)

Управління розвитком компанії Силабус (з.ф.н.)

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Фінансовий менеджмент Силабус (з.ф.н.)

  Антикризове управління підприємством

 Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

 Біржова діяльність та управління біржовими структурами

 Інтелектуальний бізнес

 Кадровий менеджмент

 Менеджмент інноваційної діяльності

 Мотиваційний менеджмент

 Самоменеджмент керівника закладу освіти

 Сучасні технології в  економіці  консалтингу

⇒ Теорія та менеджмент організації

 Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

 Тренінг курс: прийняття управлінських рішень

 Управління освітніми системами

 Управління потенціалом підприємства

 Управління проектним портфелем

 Управління проектною командою

 Управління розвитком компанії

 Фінансовий менеджмент

 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

Анімаційна діяльність соціального педагога

⇒ Види спорту з методикою навчання: легка атлетика

Види спорту з методикою навчання: атлетизм

Види спорту з методикою навчання: гімнастика

⇒ Валеологія рухової активності

⇒ Методика роботи соціального гувернера

Опікунство і піклування

⇒ Основи безпеки життєдіяльності та валеології

Основи здоров’я людини

Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими потребами

Рекламно-інформаційні технології соціальної роботи

⇒ Соціальна робота в Україні

⇒ Соціальна робота з молоддю

Спортивно-педагогічне вдосконалення (бадмінтон)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (настільний теніс)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол)

Спортивні ігри з методикою навчання: баскетбол

Спортивні ігри з методикою навчання: волейбол

Спортивні ігри з методикою навчання: футбол

Сучасні технології в оздоровчій фізичній культурі

⇒ Практикум соціальної роботи 

⇒ Теорія та методика професійного спорту

⇒ Теорія і методи соціальної роботи

⇒ Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

Фізичне виховання дітей дошкільного віку

 Фізіологічні основи фізичного виховання

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв

Образотворче відділення

Анатомія фігури людини (в динаміці)

Дизайн з методикою навчання

Історія сучасного образотворчого мистецтва

Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва

Методи оригінальної графіки

Методика виконання замальовків та ескізів

Монументальний живопис

Основи кольорознавства

Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання

Основи мистецтвознавства

Основи сюжетної композиції

Педагогічний малюнок

Творча робота над виконанням пейзажу на пленері

Технології та матеріали олійного живопису

Технологія та матеріали стінопису

Український народний розпис

Художньо-прикладна графіка

Художня обробка тканини (батик)

 


Музичне відділення

Гармонічне сольфеджіо

Естрадний вокал

Загальне фортепіано

Інструментальне виконавство

Методика музичного виховання з ритмікою

Методика роботи з дитячим хоровим колективом

Народознавство та музичний фольклор України

Оркестровий клас

Основи техніки диригування

Постановка голосу

Постановка диригентського апарату та читання хорових партитур

Практикум з музичного виконавства

Практикум з шкільного репертуару

Практичний курс гармонізації пісень шкільного репертуару

Практичний курс з диригування

Солоспів

Сценічний рух

Теоретичний курс гармонії

Теорія музики та сольфеджіо

Хоровий спів

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

Анатомія і фізіологія людини

Арт-терапія в роботі з дітьми з вадами розвитку

Дозвіллєзнавство

Екологія дитинства

Екологія

Етнокультурні освітні технології

Європейські абриси педагогіки соціалізації

Інклюзивна освіта регіону

Інноваційні технології в логопедії

Каліграфія

Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті

Корекційно-реабілітаційні служби

Логоритміка з методикою

Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі

Методика логопедичної роботи

Методика гурткової роботи

Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

Організація навчально-виховного поцесу в ГПД

Основи корекційної педагогіки

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров`я в інклюзивному середовищі

Педагогічне краєзнавство

Педагогічні основи логопедичної гімнастики

Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами розвитку

Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної взаємодії в системі інклюзивної освіти

Проектування інклюзивного навчального середовища

Сімейне виховання дитини з обмеженими можливостями

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти

⇒ Теорія і технологія екологічної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

⇒ Форми логопедичної роботи

⇒ Школознавство

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Алгебра та теорія чисел

Бiбiлографознавство

Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи

Дискретна математика

Елементарна математика

Інноваційні технології навчання інформатики

Інтернет технології та ресурси

Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності

Інформаційна безпека та захист інформації

Інформаційно-бібліотечна евристика

Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Комп’ютерна алгебра та геометрія

Комп’ютерна анімація

Комп’ютерна графіка та анімація

Комп’ютерне діловодство та електронний документообіг

Кадрове діловодство

Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

Математичне моделювання

Математичні основи інформаційної діяльності (ВБ 1 01)

Методи оптимізації та дослідження операцій

Методика навчання математики

Моделювання та параметризація тестів

Монтаж та обслуговування комп’ютерів та систем

Мультимедіа технології та основи web-дизайну

Основи програмування

⇒ Організація дистанційного навчання у закладах освіти

⇒ Офісне програмування

Практикум з програмування та підтримка веб-застосувань

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики

Практикум шкільного курсу математики

Програмування інтернет-орієнтованих додатків

Спеціальні види документації

Спічрайтинг та копірайтинг у документно-інформаційних комунікаціях

Статистичні методи в інформаційної діяльності

Сучасні засоби розробки ВЕБ-сайтів

Тестові моделі та технології їх конструювання

Тестування програмних систем 

Технології впровадження змішаного навчання

Технології електронного навчання

Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика використання

WEB-технології та WEB-дизайн

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Агробізнес

Анімаційні послуги та індустрія розваг в туризмі

Антикризовий менеджмент

Гроші та кредит

Економіка і організація підприємницької діяльності

Економіка та організація підприємницької діяльності

Іміджеологія та PR в туризмі

Інвестиційний менеджмент

Інвестування

⇒ Інфраструктура туристичного ринку

Контролінг

Логістика

Міжнародна економіка

⇒ Міжнародний туризм

⇒ Міжнародний туристичний бізнес

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

⇒ Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери

Менеджмент підприємств транспортної галузі

Менеджмент та адміністрування агропромислового виробництва

⇒ Менеджмент організації

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Організація обліку на підприємстві

Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

 Основи   HR – менеджменту

⇒ Основи бізнес-планування

Основи біржової торгівлі

⇒ Основи підприємництва

Основи управлінського консультування

⇒ Підприємницькі ризики та управління ними

⇒ Підприємництво та бізнес-культура

Планування і організація туристичного бізнесу

Проектний аналіз

Регіональна економіка

Рекламний менеджмент

⇒ Рекреаційна географія

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний)

Спеціалізовані види туризму (сільський, зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний)

Спеціалізовані туристичні ринки

Стратегічне управління розвитком персоналу

Стратегічний маркетинг

Технологія адміністрування та прийняття рішень у бізнесі

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс: бізнес-планування

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини

Туристично-рекреаційне господарство країн Чорноморсько-Середземноморського басейну

Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор҆ я

Управління витратами

Управління персоналом

Управління продуктивністю праці персоналу

Фінанси

Фінанси підприємства

Фінансовий менеджмент

Цінні папери і фондовий ринок

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра української і всесвітньої історії та культури

⇒ Археологія

⇒ Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.)

⇒ Військова історія

⇒ Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя

⇒ Джерелознавство

⇒ Диктаторські режими ХХ ст.

⇒ Екологічне право

⇒ Економічна історія України

⇒ Етнологія

⇒ Етика та естетика

⇒ Зобов’язальне право

⇒ Інтегрований курс «Громадянська освіта та методика його навчання»

⇒ Інформаційне право

⇒ Історична географія України

⇒ Історія Бессарабії

⇒ Історія держави і права зарубіжних країн

⇒ Історія діловодства

Історія європейської інтеграції

⇒ Історія європейського фашизму

⇒ Історія мистецтва

⇒ Історія науки і техніки

Історія Османської імперії

 Історія радянського суспільства

Історія релігій

⇒ Історія Румунії та Молдови

⇒ Історія світової культури

⇒ Історія суспільно-політичної думки в Україні

⇒ Історія українського війська

⇒ Історія «холодної війни»

⇒ Культура та релігія античних цивілізацій

Міжнародна та національна правова молодіжна політика

Музеєзнавство

Основи демократії  

Основи соціології та політології

⇒ Основи трудового права

⇒ Основи юридичних знань

Основи Public Relations

⇒ Особливості розвитку країн Латинської Америки

⇒ Право соціального забезпечення в Україні

⇒ Правове регулювання діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

⇒ Правовий захист дитинства

Регіонознавство в шкільній історичній освіті

Рекламно-інформаційні технології

⇒ Речове право

Сімейне право

Сімейне право України

⇒ Спеціальні історичні дисципліни

⇒ Сучасна міжнарода політика

Традиційні культури етносів українського Подунав‘я

Україна в системі міжнародних відносин

Українська етнологія

⇒ Усна історія: засади, джерела, методи

⇒ Філософія людини

Кафедра української мови та літератури

⇒ Актуальні питання слов’янської діалектології

⇒ Актуальні питання української діалектології

⇒ Дисидентський епістолярій: літературознавчий і методичний аспекти

⇒ Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

⇒ Ділові папери та професійна компетенція

⇒ Загальне редагування

⇒ Інноваційні технології в методиці навчання української мови і літератури

Історія та нормативна база редагування

⇒ Історія української літератури для дітей та юнацтва

Київські неокласики

⇒ Лінгвістичний аналіз художнього тексту

⇒ Літературне краєзнавство

⇒ Літературне редагування

Міфософська лінія в українській поезії ХХ століття

⇒ Морфологія українських південнобессарабських говірок

⇒ Основи красномовства

⇒ Празька поетична школа

⇒ Практикум з української мови

⇒ Редагування в ЗМІ

⇒ Редагування в ЗМІ (СП)

⇒ Синтез мистецтв у творчості поетів Придунав’я

⇒ Стилістика і культура української мови

⇒ Стилістика та редакторський  практикум

⇒ Теорія лінгвістичних парадигм

⇒ Типологія мовних помилок

⇒ Український фольклор

⇒ Українська мова за професійним спрямуванням

⇒ Шкільне літературознавство

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Кафедра романо-германської філології

Аналітичне читання (французька мова)

Граматичні труднощі перекладу (німецька мова)

Ділова німецька мова

Інноваційні технології навчання французької мови

Комунікативний курс німецької мови    

Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

Країнознавство Румунії

Країнознавство Франції та франкомовних країн

Латинська мова

Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (французька мова)

Лінгвокраїнознавство Німеччини

Лінгвістичний аналіз тексту (румунська мова)

Лінгвокраїнознавство Франції та франкомовних країн

Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова)

Мультимедійні засоби навчання на уроці німецької мови

Німецька мова в професійній діяльності

Особливості навчання румунської літератури

Орфографічний практикум з румунської мови

Переклад текстів з історії німецьких колоній у Бессарабії (1814-1940)

Підготовка до міжнародних екзаменів рівня В1 (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Практикум з мовної комунікації (французька мова)

⇒ Прийоми усного спілкування (румунська мова)

⇒  Сучасна німецька мова

Сучасна румунська мова 

Теоретичний курс румунської мови (фонетика. лексикологія)

Французька мова за європейськими стандартами: рівні А12

Дисципліни сертифікованої програми «Румунська мова»:

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Теоретичний курс румунської мови (Лексикологія. Фонетика)

Теоретична граматика румунської мови (Морфологія. Синтаксис)

Мовна культура (румунська мова)

Комунікативний курс (румунська мова)

Теорія та практика перекладу (румунська мова)