Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інструкція щодо запису на вивчення дисциплін вільного вибору

Дисципліни вільного вибору студента (далі – ДВВ) складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану студента (загальна кількість кредитів для вибору студентів ОС «бакалавр»  – 60,  ОС «магістр» – 24).

Для студентів ОС «бакалавр», що вступили на навчання у 2020, 2021, 2022, 2023 рр., встановлені однакові обсяги ДВВ (4 кредити – 1 дисципліна) та розподіл цих дисциплін по семестрах:

– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);
– 4 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 5 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);
– 6 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 7 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 8 семестр (весняний) – 12 кредитів (3 дисципліни).


Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2021, 2022 рр., встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 1 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни по 4 кредити);
– 2 семестр (весняний) – 16 кредитів (4 дисципліни по 4 кредити).


Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2023 р., встановлено такий  розподіл вибіркових дисциплін за семестрами:

– 1 семестр (осінній) – 4 кредити ЄКТС (3 кредити – для спеціальності 012 Дошкільна освіта (1 дисципліна));
– 2 семестр (весняний) – 8 кредитів ЄКТС (2 дисципліни);
– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів ЄКТС (3 дисципліни).


Для здобувачів освіти на здобуття наукового ступеня доктора філософії (аспірантів) встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 2 семестр (весняний) – 4 кредити ЄКТС (1 дисципліна);
– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів ЄКТС (3 дисципліни).


Студент має обрати за допомогою системи електронного запису ДВВ на наступний навчальний рік з розподілом на осінній та весняний семестри.

Перед здійсненням електронного запису студент має ознайомитись з робочими програмами навчальних дисциплін (силабусами), які розміщені нижче на цій сторінці вебсайту університету. Усі робочі програми (силабуси) прикріплені до кафедр, які забезпечують викладання певної дисципліни.

Студент не може обирати одну й ту саму дисципліну протягом навчання.

Також встановлені обмеження щодо кількості студентів у групі з вивчення ДВВ – 20-30 студентів, крім дисциплін з інформаційних технологій та іноземних мов – 10-15 студентів). Якщо група з вивчення певної ДВВ не досягла встановленого обсягу студентів, вона розформовується, а студент має здійснити повторний вибір. Якщо на дисципліну записалася максимальна кількість студентів, то запис на таку дисципліну автоматично блокується.

2021 (на 2021-2022 н.р.) 

2022 (на 2022-2023 н.р.)

2023 (на 2023-2024 н.р.)


2024 (на 2024-2025 н.р.):


Зробити вибір

Накази "Про перелік дисциплін вільного вибору студентів"


2022 (на 2022-2023 н.р.)


2023 (на 2023-2024 н.р.) 


2024 (на 2024-2025 н.р.):

Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

ДВВ для ОПП  «Менеджмент. Управління закладом освіти»  за спеціальністю 073 Менеджмент  (2023)

ДВВ для ОПП  «Менеджмент. Управління закладом освіти»  за спеціальністю 073 Менеджмент  (2022)

 ДВВ для ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” за спеціальністю076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2021)

Антикризовий менеджмент

Силабус (д.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Силабус (3.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (д.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (3.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (д.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (3.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Інтелектуальний бізнес

Силабус (д.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Силабус (з.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Кадровий менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Кадровий менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Кадровий менеджмент

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (3.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (з.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (д.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (з.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент та маркетинг соціальної сфери

Силабус (д.ф.н.) Менеджмнет та маркетинг соціальної сфери

Силабус (з.ф.н.) Менеджмнет та маркетинг соціальної сфери

Мотиваційний менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (д.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (з.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (д.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (з.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (д.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (з.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Теорія і менеджмент організації

Силабус (д.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Силабус (з.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Силабус (д.ф.н.) Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Силабус (з.ф.н.) Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (д.ф.н.)  Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (з.ф.н.) Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Управління освітніми системами

Силабус (д.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Силабус (з.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Управління потенціалом підприємства

Силабус (д.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Силабус (з.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Управління проєктною командою

Силабус (д.ф.н.) Управління проєктною командою

Силабус (з.ф.н.) Управління проєктною командою

Управління розвитком компанії

Силабус (д.ф.н.)  Управління розвитком компанії

Силабус (з.ф.н.)  Управління розвитком компанії

Фінансовий менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Фінансовий менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Фінансовий менеджмент


ДВВ для ОПП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2022)

Антикризовий менеджмент

Силабус (д.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Силабус (3.ф.н.)  Антикризовий менеджмент

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (д.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Силабус (3.ф.н.) Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (д.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Силабус (3.ф.н.) Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Інтелектуальний бізнес

Силабус (д.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Силабус (з.ф.н.) Інтелектуальний бізнес

Кадровий менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Кадровий менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Кадровий менеджмент

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Силабус (3.ф.н.) Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (д.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Силабус (з.ф.н.) Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (д.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Силабус (з.ф.н.)  Менеджмент інноваційної діяльності

Міжнародне підприємництво

Силабус (д.ф.н.)  Міжнародне підприємництво

Силабус (д.ф.н.)  Міжнародне підприємництво

Мотиваційний менеджмент

Силабус (д.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Силабус (з.ф.н.) Мотиваційний менеджмент

Підприємницька логістика

Силабус (д.ф.н.)  Підприємницька логістика

Силабус (д.ф.н.)  Підприємницька логістика

Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (д.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Силабус (з.ф.н.) Самоменеджмент керівника закладу освіти

Соціальна відповідальність бізнесу

Силабус (д.ф.н.) Соціальна відповідальність бізнесу

Силабус (з.ф.н.) Соціальна відповідальність бізнесу

Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (д.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Силабус (з.ф.н.)  Стратегічне управління розвитком персоналу

Сучасні процеси європейської інтеграції

Силабус (д.ф.н.) Сучасні процеси європейської інтеграції

Силабус (з.ф.н.) Сучасні процеси європейської інтеграції

Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (д.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Силабус (з.ф.н.) Сучасні технології в економіці консалтингу

Теорія і менеджмент організації

Силабус (д.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Силабус (з.ф.н.) Теорія і менеджмент організації

Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (д.ф.н.) Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Силабус (з.ф.н.) Тренінг курс Вирішення ділових ситуацій

Управління освітніми системами

Силабус (д.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Силабус (з.ф.н.) 2021-2022 Управління освітніми системами

Управління потенціалом підприємства

Силабус (д.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Силабус (з.ф.н.) Управління потенціалом підприємства

Управління проєктною командою

Силабус (д.ф.н.) Управління проєктною командою

Силабус (з.ф.н.) Управління проєктною командою

Управління розвитком компанії

Силабус (д.ф.н.)  Управління розвитком компанії

Силабус (з.ф.н.)  Управління розвитком компанії

 

 


Кафедра технологічної освіти та природничих наук 

STEAM-освіта в системі трудового навчання та технологій Силабус 2023

STEAM-освіта в системі трудового навчання та технологій Силабус 2022

Автоматизація технологічних процесів Силабус 2023

Автоматизація технологічних процесів Силабус 2022

Автоматизація технологічних процесів Силабус 2021

 Автоматизація технологічних процесів

Виробнича ергономіка Силабус 2023

Виробнича ергономіка Силабус 2022

Виробнича ергономіка Силабус 2021

 Виробнича ергономіка

Інженерна та комп’ютерна графіка Силабус 2023

Інноваційні інженерні технології Силабус 2023

Математичне моделювання процесів та систем механіки Силабус 2023

Математичне моделювання процесів та систем механіки Силабус 2022

Математичне моделювання процесів та систем механіки Силабус 2021

⇒ Математичне моделювання процесів і систем механіки

Методика навчання технічних дисциплін Силабус 2023

Методика навчання технічних дисциплін Силабус 2022

Основи домашнього господарювання з методикою навчання Силабус 2023

Основи домашнього господарювання з методикою навчання Силабус 2022

Основи домашнього господарювання з методикою навчання Силабус 2021

⇒ Основи домашнього господаювання з методикою навчання

Основи електроніки Силабус 2023

Основи електроніки Силабус 2022

Основи електроніки Силабус 2021

⇒ Основи електроніки

Охорона праці в закладах освіти Силабус 2023

Проектування технологічних процесів Силабус 2023

⇒ Різання та верстати

Сучасне матеріалознавство Силабус 2023

Сучасне матеріалознавство Силабус 2022

Сучасне матеріалознавство Силабус 2021 

⇒ Сучасне матеріалознавство

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи Силабус 2023

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи Силабус 2022

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи Силабус 2021

⇒ Теорія та методика профорієнтаційної роботи

Технологія ручної обробки материалів з методикою навчання Силабус 2023

Технологія ручної обробки материалів з методикою навчання Силабус 2022

Технологія ручної обробки материалів з методикою навчання Силабус 2021

 Технологія ручної обробки матеріалів з методикою навчання

Формування творчого потенціалу викладача на уроках технологій Силабус 2023

Формування творчого потенціалу викладача на уроках технологій Силабус 2022

Формування творчого потенціалу викладача на уроках технологій Силабус 2021

 Формування творчого потенціалу викладача інтерактивними засобами на уроках технологій


 

Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра української мови та літератури

⇒ Антропологічний дискурс в українському літературному процесі ХХ століття

Актуальні питання діалектної граматики (силабус)

⇒ Актуальні питання діалектної граматики

⇒ Актуальні питання лінгвостилістики (силабус)

⇒ Актуальні питання лінгвостилістики

⇒ Актуальні проблеми сучасного шкільного літературознавства

⇒ Актуальні питання теоретичної морфології (силабус)

⇒ Актуальні питання теоретичної морфології

⇒ Жанрові різновиди художньо-документальної літератури українських шістдесятників

⇒ Літературна ономастика

 Методи лінгвістичних досліджень (силабус)

 Методи лінгвістичних досліджень

Міфологія в сучасній українській прозі (силабус)

Навчання української мови в полімовному середовищі (силабус)

 Навчання української мови в полімовному середовищі

⇒ Неологія ХХІ ст. (силабус)

⇒ Неологія ХХІ ст.

 Парадигмологія української мови

Психолінгвістика (силабус)

 Теоретичні питання синтаксису (питання)

 Теоретичні питання синтаксису

 Українські південнобессарабські говірки (силабус)

 Українські південнобессарабські говірки

 Українська наукова мова (силабус)

 Українська наукова мова
Кафедра загальної та практичної психології 

 Актуальні проблеми клінічної психології Силабус 2022

 Актуальні проблеми клінічної психології Силабус 2021

 Актуальні проблеми юридичної психології Силабус

 Актуальні проблеми юридичної психології

Дитяча патопсихологія Силабус 2022

Дитяча патопсихологія Силабус 2021

 Діагностика властивостей та станів

 Психологічна допомога жертвам насильства та аспекти суїцидології Силабус

 Психологічна допомога жертвам насильства та аспекти суїцидології

Практикум з клінічної психології Силабус 2021 

 Практикум з психологічної допомоги Силабус

 Практикум з психологічної допомоги

Психологія консультування і коучінгу Силабус 2022

Психологія консультування і коучінгу Силабус 2021

 Психологія кризових ситуацій

Психологія масової поведінки Силабус

 Психологія масової поведінки

 Психологія праці та ергономіки Силабус

 Психологія праці та ергономіки

 Психологія проектної діяльності

 Психологія стресу

 Психопатологія: діагностичні критерії, оцінка та диференціальна діагностика Силабус 2021

Розлади афективної спектру Силабус 2021

 Спеціальна психологія

Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Адаптація та функціональні резерви спортсменів (Силабус 2022 р.)

Адаптація та функціональні резерви спортсменів (Силабус 2021 р.)

Акмеологія в сфері фізичного виховання (Силабус 2022 р.)

Акмеологія в сфері фізичного виховання (Силабус 2021 р.)

Медико-біологічний супровід освітнього процесу у фізичному вихованні (Силабус 2022 р.)

Медико-біологічний супровід освітнього процесу у фізичному вихованні (Силабус 2021 р.)

⇒  Менеджмент та маркетинг у фізичній культурі (Силабус 2022 р.)

⇒  Методика фізичного виховання у вищій школі (Силабус 2022 р.)

Організація і методика спортивно-туристичної роботи в школі (Силабус 2022 р.)

Організація та методика спортивно-туристичної роботи в школі (Силабус 2021 р.)

Соціалізація дітей та молоді засобами фізичної культури (Силабус 2022 р.)

Теорія і методика спортивно-масової роботи в закладах освіти (Силабус 2022 р.)

Теорія і методика спортивно-масової роботи в закладах освіти (Силабус 2021 р.)

Теорія і методика викладання водних видів спорту (плавання) (Силабус 2022 р.)

Теорія і методика викладання водних видів спорту (плавання) (Силабус 2021 р.)

Теорія та методика професійного спорту (Силабус 2022 р.)

Теорія та методика професійного спорту (Силабус 2021 р.)

Технології індивідуального здоров’язбереження та профілактики професійного вигорання (Силабус 2022 р.)

Фізкультурно-оздоровчі технології у старшій школі (Силабус 2022 р.)

Фізкультурно-оздоровчі технології у старшій школі (Силабус 2021 р.)


Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра англійської філології та світової літератури 

Актуальні питання медіалінгвістики Силабус (2022)

Аналітичне читання англомовних текстів різних жанрів Силабус (2022)

Аналітичне читання (англійська мова)

Англійське академічне письмо Силабус  (2022)

⇒ Англійське академічне письмо

Інновації у викладанні світової літератури Силабус (2022)

⇒ Інновації у викладанні світової літератури

⇒ Історія літературних напрямів та шкіл Силабус (2022)

⇒ Історія літературних напрямів та шкіл

Комунікативно-прагматичні аспекти сучасної лінгвістики Силабус (2022)

⇒ Літературна компаративістика (Силабус 2022)

Міф і література (Силабус 2022)

Основи інтерпретації художнього тексту (англійська мова) Силабус (2022)

⇒ Порівняльна типологія англійської та української мов

Практикум з англомовної бізнес-комунікації Силабус (2022)

⇒ Практикум перекладу ділової англійської мови

⇒ Стилістичні проблеми перекладу з англійської мови

Типологічні аспекти англійської та української мови Силабус (2022)

 


Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв

Образотворче відділення

Аналіз та інтерпретація творів мистецтва (силабус 2024)

Анатомія фігури людини в динаміці (силабус 2024)

Анатомія фігури людини (в динаміці) (силабус 2021)

Анатомія фігури людини (в динаміці)

Графічний дизайн (силабус 2024)

Дизайн з методикою навчання (силабус 2023)

Дизайн з методикою навчання

Інноваційні методи навчання в мистецькій освіті (силабус 2024)

Інтегрований курс «Мистецтво» та методика його навчання (силабус, 2020)

Історія сучасного образотворчого мистецтва (силабус 2024)

Історія сучасного образотворчого мистецтва (силабус 2021)

Історія сучасного образотворчого мистецтва

Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва

Методи оригінальної графіки

Методика виконання замальовків та ескізів (силабус 2024)

Методика виконання замальовків та ескізів (силабус 2021)

Методика виконання замальовків та ескізів

Монументальний живопис (силабус 2024)

Монументальний живопис

Основи енкаустики (силабус 2024)

⇒  Основи іконопису (силабус 2024)

Основи кольознавства (силабус 2021)

Основи кольорознавства

Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання

Основи мистецтвознавства

Основи сюжетної композиції (силабус 2024)

Основи сюжетної композиції (силабус 2023)

⇒  Основи сюжетної композиції (силабус 2021)

Основи сюжетної композиції

Паперова творчість, декорування та розпис тканини (силабус 2024)

Педагогічний малюнок

Творча робота над виконанняям натюрморту на пленері (силабус 2024)

Творча робота над виконанням портрету на пленері (силабус 2024)

Творча робота над виконанняям пейзажу на пленері (силабус 2024)

Творча робота над виконанням пейзажу на пленері (силабус 2021)

Творча робота над виконанням пейзажу на пленері

Технології та матеріали олійного живопису

Технологія та матеріали стінопису

Український народний розпис

⇒  Художньо-прикладна графіка (силабус 2021)

Художньо-прикладна графіка

Художня обробка тканини (батик)

 


Музичне відділення

Актуальні проблеми аналізу та інтерпретації музичних творів (силабус 2024)

Гармонічне сольфеджіо

Додатковий музичний інструмент (силабус, 2020)

Естрадний вокал (силабус 2024)

Естрадний вокал

Європейський вектор педагогічних досліджень в галузі музичного мистецтва (силабус 2024)

Загальне фортепіано

Інтегрований курс «Мистецтво» та методика його навчання (силабус, 2020)

Інструментальне виконавство

Методика музичного виховання з ритмікою

Методика роботи з дитячим хоровим колективом ( силабус 2024)

Методика роботи з дитячим хоровим колективом

Музично-фольклористичні дослідження українського Подунав’я (силабус 2024)

Народознавство та музичний фольклор України

Оркестровий клас

Основи техніки диригування (силабус 2024)

Основи техніки диригування

Постановка голосу (силабус 2024)

Постановка голосу

Постановка диригентського апарату та читання хорових партитур (силабус 2024)

Постановка диригентського апарату та читання хорових партитур

Практикум з музичного виконавства

Практикум з шкільного репертуару

Практичний курс гармонізації пісень шкільного репертуару

Практичний курс з диригування (силабус 2024)

Практичний курс з диригування

Солоспів (силабус 2024)

Солоспів

Сучасне українське хорове мистецтво  (силабус, 2020)

Сценічний рух

Теоретичний курс гармонії

Теорія музики та сольфеджіо (силабус 2024)

Теорія музики та сольфеджіо

Українознавча складова та муз фольклору України (силабус 2024)

Хоровий спів (силабус 2024)

Хоровий спів


Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Анатомія і фізіологія людини з основами здоров’я (силабус 2023)

Біогеографія (силабус, 2022)

Біоетика (силабус, 2022)

Ботаніка (робоча програма, 2022)

Ботаніка (силабус, 2022)

Ботаніка

Валеологія рухової активності (силабус, 2024)

Валеологія рухової активності (силабус, 2023)

Волейбол з методикою навчання (силабус, 2023)

Гандбол з методикою навчання (силабус, 2023)

Гігієна здорового способу життя (силабус 2024)

Гігієна здорового способу життя (силабус 2023)

Гістологія з основами ембріології (силабус, 2022)

Загальна теорія здоров’я (силабус, 2024)

Загальна теорія здоров’я (силабус, 2023)

Зоологія (силабус, 2021)

Інноваційні технології у практиці фізичної культури і спорту (силабус, 2024)

Інноваційні технології у практиці фізичної культури і спорту (силабус, 2023)

Інфекційні захворювання людини (силабус 2024)

Інфекційні захворювання людини (Силабус 2023)

Кульова стрільба і методика її навчання (силабус, 2024)

Кульова стрільба і методика її навчання (силабус, 2023)

⇒  Легка атлетика з методикою навчання (силабус, 2024)

⇒  Легка атлетика з методикою навчання (силабус, 2023)

Лікувально-оздоровча фізична культура (силабус, 2024)

Лікувально-оздоровча фізична культура (силабус, 2023)

Медико-біологічні аспекти здоровʼя людини (силабус 2024)

Медико-біологічні аспекти здоровʼя людини (силабус 2023)

Методика розв’язування шкільних біологічних задач (робоча програма, 2022)

Методика розв’язування шкільних біологічних задач (силабус, 2022)

Основи валеології та здорового способу життя (силабус, 2024)

Основи валеології та здорового способу життя (силабус, 2023)

Основи медичних знань та долікарської допомоги (силабус, 2024)

Основи медичних знань та долікарської допомоги (силабус, 2023)

Основи розвитку біологічних компетентностей фахівців природничих наук (робоча програма, 2021)

Основи розвитку біологічних компетентностей фахівців природничих наук (силабус, 2021)

⇒ Основи розвитку біологічних компетентностей фахівців природничих наук (2020)

Основи теорії еволюції (силабус, 2022)

Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими потребами (силабус, 2024)

Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими потребами (силабус, 2023)

Педагогічні основи супроводу біологічної освіти в умовах Нової української школи (робоча програма, 2021)

Педагогічні основи супроводу біологічної освіти в умовах Нової української школи (силабус, 2021)

Педагогічні основи супроводу біологічної освіти в умовах Нової української школи (2021)

Пропедевтика професійного вигорання тренерів (силабус 2024)

Профілактика соціальної дезадаптованості студентської молоді засобами фізичної культури і спорту (силабус 2024)

Спортивні ігри з методикою навчання (гандбол) Силабус 2024

Спортивно-педагогічне вдосконалення (бадмінтон) Силабус, 2024

Спортивно-педагогічне вдосконалення (бадмінтон) (силабус, 2023)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол) Силабус 2024

Спортивно-педагогічне вдосконалення (настільний теніс) Силабус 2024

Спортивно-педагогічне вдосконалення (настільний теніс) (силабус, 2023)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол) Силабус 2024

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол) (силабус, 2023)

Сучасні технології в оздоровчій фізичній культурі (силабус, 2024)

Сучасні технології в оздоровчій фізичній культурі (силабус, 2023)

⇒  Фізіологічні механізми регуляції гомеостазу (силабус, 2022)

Фізичне виховання дітей дошкільного віку (силабус, 2024)

Фізичне виховання дітей дошкільного віку (силабус, 2023)

Фізіологічні основи фізичного виховання (силабус, 2024)

Фізіологічні основи фізичного виховання (силабус, 2023)

Формування соціальних відносин у сфері фізичної культури і спорту (силабус, 2024)

Формування соціальних відносин у сфері фізичної культури і спорту (силабус, 2023)


Кафедра дошкільної та початкової  освіти

Анатомія і фізіологія людини

Арт-терапія в роботі з дітьми з вадами розвитку

Дитяча хореографія: теорія, методика, практика (силабус 2024)

Дозвіллєзнавство

Екологія дитинства

Екологія

Етнокультурні освітні технології

Європейські абриси педагогіки соціалізації (силабус, 2024)

Європейські абриси педагогіки соціалізації (силабус, 2023)

Європейські абриси педагогіки соціалізації

Інклюзивна освіта регіону

Інноваційні підходи навчання за Букварем (силабус 2024)

Каліграфія

Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті

Літературознавча пропедевтика в початковій школі (силабус 2024)

Методика навчання розв’язування математичних задач у початковій школі (силабус 2024)

Методика навчання розв’язування математичних задач у початковій школі (силабус, 2023)

Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі

Методика гурткової роботи

Організація освітнього процесу в ГПД (силабус 2024)

Організація освітнього процесу в ГПД (силабус, 2023)

Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

Організація навчально-виховного поцесу в ГПД

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров`я в інклюзивному середовищі

Педагогічне краєзнавство (силабус, 2024)

Педагогічне краєзнавство (силабус, 2023)

Педагогічне краєзнавство

Початковий курс навчання української мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з ТПМ (силабус 2024)

Практикум з ігрової діяльності (силабус 2024)

Практикум з сучасної дитячої літератури (силабус, 2024)

Проектування інклюзивного навчального середовища

Професійна підготовка педагогів до організації дослідницької діяльності дітей у закладах дошкільної освіти (силабус 2024)

Професійний імідж вихователя закладу дошкільної освіти (силабус 2024)

Розвиток логічного мислення здобувачів початкової освіти (силабус 2024)

Сімейне виховання дитини з обмеженими можливостями

Сучасні тенденції дошкільної освіти (силабус 2024)

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти

Технології організації домашнього навчання дітей дошкільного (силабус 2024)

Технології формування культури українського мовлення здобувачів початкової освіти (силабус 2024)

⇒ Теорія і технологія екологічної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Українські музично-хореографічні традиції в освіті дітей (силабус 2024)

Управління педагогічними проєктами в закладах освіти (силабус, 2024)

Управління педагогічними проєктами в закладах освіти (силабус, 2023)

⇒ Школознавство


Кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Анатомія і фізіологія людини з основами здоров’я (силабус 2022)

Альтернативна комунікація (силабус 2024)

Альтернативна комунікація (силабус 2023)

Арттерапія в інклюзивній освіті (силабус 2024)

Арт-терапія в логопедичній роботі (силабус 2022)

Використання інформаційних технологій в умовах спеціального та інклюзивного навчання дітей з мовленнєвими порушеннями (силабус 2024)

Дозвіллєзнавство (силабус, 2022)

Екологічна безпека та сталий розвиток (силабус 2022)

Ігри в логопедичній роботі (силабус 2024)

Ігри в логопедичній роботі (силабус, 2022)

Інноваційна діяльність вчителя-логопеда (силабус 2024)

Іноваційні технології в логопедії (силабус, 2020)

Інноваційні технології в логопедії

Інтерактивні форми гурткової роботи учнів в позаурочний час (силабус 2024)

Інтерактивні форми гурткової роботи учнів в позаурочний час (силабус, 2023)

Командна взаємодія в інклюзивній освіті (силабус 2024)

Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті (силабус 2024)

⇒ Компетентності командної взаємодії вчителя-логопеда (силабус 2024)

Корекційно-реабілітаційні служби (силабус 2024)

Корекційно-реабілітаційні служби (силабус, 2023)

Корекційно-реабілітаційні служби (силабус 2022)

Корекційно-реабілітаційні служби

Логопедичний масаж та артикуляційна гімнастика (силабус 2024)

Логопедичний масаж та гімнастика (силабус, 2022)

Логоритміка з методикою

Методика гурткової роботи (силабус 2024)

Методика гурткової роботи (силабус 2023)

⇒  Методика інноваційної діяльності логопеда в закладах освіти (силабус 2022)

Методика логопедичної роботи

Новітні технології реабілітеції дітей з мовленнєвими порушеннями (силабус 2024)

Організація дозвілля школярів в умовах інклюзивного навчання (силабус – 2024)

Основи корекційної педагогки (силабус 2024)

⇒  Основи корекційної педагогіки (силабус 2023)

Основи корекційної педагогіки (силабус 2022)

Основи корекційної педагогіки

Педагогіка (силабус 2023)

Педагогіка сімейного виховання (силабус 2024)

Педагогіка сімейного виховання (силабус 2023)

Педагогіка сімейного виховання (силабус 2022)

Педагогіко-оздоровча реабілітація осіб з вадами розвитку (силабус 2024)

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров’я в інклюзивному середовищі (силабус 2024)

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями (силабус 2023)

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров`я в інклюзивному середовищі (силабус 2022)

Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної взаємодії в системі інклюзивної освіти (силабус, 2023)

Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної взаємодії в системі інклюзивної освіти (силабус 2022)

Педагогічні основи логопедичної гімнастики

Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами розвитку (силабус 2023)

Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами розвитку

Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної взаємодії в системі інклюзивної освіти

Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з порушеннями мовлення (силабус, 2022)

Пропедевтика мовленнєвих порушень (силабус 2023)

Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі (силабус -2024)

Професійне мовлення вчителя-дефектолога (силабус 2024)

Спеціальна дошкільна педагогіка (силабус 2024)

Спеціальна дошкільна педагогіка (силабус, 2022)

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти (силабус, 2023)

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти (силабус 2022)

Теорія та методика екологічної освіти та становлення нової екологічної культури (силабус 2022)

Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

Форми логопедичної роботи (силабус 2023)

⇒ Форми логопедичної роботи (2020)

Форми логопедичної роботи (2020)

Форми логопедичної роботи (силабус, 2020)

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців Нової української школи у процесі практики(силабус 2024)

Формування творчої особистості дитини засобами театральної діяльності (силабус -2024)

Школознавство (силабус 2024)

Школознавство (силабус, 2022)

Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Алгебра та теорія чисел (силабус 2024)

Алгебра та теорія чисел (силабус 2022)

Алгебра та теорія чисел

Бази даних та інформаційні системи (2021)

Бiбiлографознавство

Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи

Дискретна математика (силабус 2024)

Дискретна математика (силабус 2022)

Дискретна математика

Елементарна математика (силабус 2024)

Елементарна математика (силабус 2022)

Елементарна математика

Інноваційні технології навчання інформатики (силабус 2024)

⇒ Інноваційні технології навчання інформатики (силабус 2022)

Інтернет технології та ресурси (силабус 2024)

Інтернет технології та ресурси

Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності

Інформаційна безпека та захист інформації (силабус 2024)

Інформаційна безпека та захист інформації (силабус 2022)

Інформаційна безпека та захист інформації

Iнформацiйна безпека та захист iнформацii (2021)

Інформаційна комунікативістика (2021)

Інформаційно-бібліотечна евристика

Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Комп’ютерна алгебра та геометрія (силабус 2022)

Комп’ютерна алгебра та геометрія

Комп’ютерна анімація

Комп’ютерна графіка та анімація (силабус 2024)

Комп’ютерна графіка та анімація

Комп’ютерне діловодство та електронний документообіг

Кадрове діловодство

Комп’ютерна алгебра та геометрія (силабус 2024)

Компютерне запезпечення реклами та PR-діяльності (силабус 2024)

Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми (силабус 2024)

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

Математична логіка (силабус 2024)

Математична логіка (силабус, 2023)

Математичне моделювання (силабус 2022)

Математичне моделювання (силабус 2024)

Математичне моделювання

Математичні основи інформаційної діяльності

Методи оптимізації та дослідження операцій (силабус 2022)

Методи оптимізації та дослідження операцій

Методика навчання математики

Методика навчання математики у середніх класах закладів загальної середньої освіти (силабус 2022)

Методика навчання математики у середнiх класах закладiв загальноi середньоi освiти (2021)

Мова програмування PHP (силабус 2022)

Мова програмування PHP (2021)

Моделювання та параметризація тестів

Монтаж та обслуговування компютерних систем (силабус 2024)

Монтаж та обслуговування компютерних систем (силабус 2022)

Монтаж та обслуговування комп’ютерів та систем

Мультимедіа технології та основи web дизайну (силабус 2024)

Мультимедіа технології і основи Web-дизайну (силабус 2022)

Основи програмування

Організація дистанційного навчання в закладах освіти (силабус 2024)

Організація дистанційного навчання в закладах освіти (силабус 2022)

⇒ Організація дистанційного навчання у закладах освіти

Офісне програмування (силабус 2024)

⇒ Офісне програмування

Педагогічне прикладне програмне забезпечення (силабус 2022)

Педагогiчне прикладне програмне забезпечення (2021)

Практикум з програмування та підтримка веб застосувань (силабус 2024)

Практикум з програмування та підтримка веб-застосувань (силабус 2022)

Практикум з шкільного курсу математики (силабус 2024)

Практикум розвязання олімпіадних задач з математики (силабус 2024)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики

Практикум розвязання олiмпiадних завдан з математики (силабус 2022)

Практикум розвязання олiмпiадних завдан з математики (2021)

Практичний курс: основи 3D-друку (силабус 2024)

Програмування інтернет орієнтованих додатків (силабус 2024)

Програмування інтернет-орієнтованих додатків (силабус 2022)

Програмування інтернет-орієнтованих додатків

Програмування на Java (силабус 2024)

Спеціальні види документації

Спічрайтинг та копірайтинг у документно-інформаційних комунікаціях (силабус 2022)

Статистичні методи в інформаційної діяльності

Сучасні засоби розробки веб сайтів (силабус 2024)

Сучасні засоби розробки ВЕБ-сайтів

Тестові моделі та технології їхї конструювання (силабус 2024)

Тестові моделі та технології їх конструювання (силабус 2022)

Тестування програмних систем (силабус 2024)

Тестування програмних систем 

Технології впровадження змішаного навчання (силабус 2024)

Технологія впровадження змішаного навчання (силабус 2022)

Технології та засоби розробки веб ресурсів (силабус 2024)

Технології та засоби розробки веб-ресурсів (силабус 2022)

Технологii та засоби розробки веб ресурсiв (2021)

Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика використання (силабус 2024)

Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика використання (силабус 2022)

SMART комплекс у професійній діяльності сучасного вчителя (силабус 2024)

WEB-технології та WEB-дизайн(силабус 2024)

WEB-технології та WEB-дизайн (силабус 2022)

WEB-технології та WEB-дизайн


Кафедра технологічної освіти та природничих наук 

Безпека життєдіяльності (силабус 2024)

Безпека життєдіяльності (силабус 2023)

Безпека життєдіяльності Силабус 

Безпека життєдіяльності

Біогеографія (силабус 2024)

Біогеографія (силабус 2023)

Біоетика (силабус 2024)

Біоетика (силабус 2023)

Гістологія з основами ембріології (силабус 2024)

Гістологія з основами ембріології (силабус 2023)

Деталі машин та підйомно-транспортних механізмів (силабус 2024)

Деталі машин та підйомно-транспортних механізмів

Екологія (силабус, 2023)

Екологічна безпека та сталий розвиток (силабус 2024)

Екологічна безпека та сталий розвиток (силабус 2023)

Еколого-краєзнавча робота з учнями основної школи (силабус 2024)

Загальне землезнавство (силабус, 2023)

Здоров’язбережувальні освітні технології (силабус 2024)

Зоологія (силабус 2024)

Зоологія (силабус 2023)

Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти (силабус 2024)

Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти (силабус 2023)

⇒ Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти Силабус

⇒ Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти

Методика екологічної освіти та становлення нової екологічної культури (силабус 2023)

Методика професійного самовизначення (силабус 2024)

Методика професійного самовизначення (силабус 2023)

Методика розв’язування шкільних біологічних задач (силабус 2024)

Методика розв’язування шкільних біологічних задач (силабус, 2023)

Мікробіологія з основами вірусології (силабус, 2023)

Опір матеріалів (силабус 2024)

⇒ Опір матеріалів (силабус 2023)

⇒ Опір матеріалів Силабус

⇒ Опір матеріалів

Основи наукових досліджень в технологічній освіті (силабус 2024)

⇒ Основи наукових досліджень в технологічній освіті (силабус 2023)

⇒ Основи наукових досліджень в технологічній освіті

Охорона праці (силабус 2024)

⇒ Охорона праці (силабус 2023)

⇒ Охорона праці Силабус

⇒ Охорона праці

Профорієнтація та психофізіологічні фактори вибору професії (силабус 2024)

Профорієнтація та психофізіологічні фактори вибору професії (силабус 2023)

Репродуктивне здоров’я та планування сімї (силабус 2024)

Різання та верстати (силабус 2024)

⇒ Різання та верстати

Системи сучасних технологій (силабус 2024)

Системи сучасних технологій (силабус 2023)

Системи сучасних технологій Силабус

Системи сучасних технологій

Стандартизація, сертифікація та управління якістю та сертифікація (силабус 2024)

⇒ Стандартизація, управління якістю і сертифікація (силабус 2023)

⇒ Стандартизація, управління якістю і сертифікація Силабус

⇒ Стандартизація, управління якістю і сертифікація

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти (силабус 2024)

Сучасні орієнтири НУШ у викладанні біології (силабус 2024)

Сучасні орієнтири НУШ у викладанні біології (силабус, 2023)

Сучасні педагогічні технології навчання технологій (силабус 2024)

⇒ Сучасні  педагогічні технології навчання технологій (силабус 2023)

⇒ Сучасні  педагогічні технології навчання технологій

Теорія еволюції (силабус 2024)

Теорія еволюції (силабус 2023)

Теорія та методика екологічної освіти та становлення нової екологічної культури (силабус 2024)

Технічна творчість та естетика (силабус 2024)

⇒ Технічна творчість та естетика (силабус 2023)

⇒ Технічна творчість та естетика Силабус

⇒ Технічна творчість та естетика 

Технологія обробки конструкційних матеріалів (силабус 2024)

Технологія обробки харчових продуктів (силабус 2024)

Технології обробки харчових продуктів (силабус 2023)

Технології обробки харчових продуктів Силабус

Технології обробки харчових продуктів

Технологія обробки конструкційних матеріалів (силабус 2023)

Технологія обробки конструкційних матеріалів Силабус

Технологія обробки конструкційних матеріалів

Фізика металоксидних сполук (силабус 2024)

Фізика металоксидних сполук (силабус 2023)

Фізіологічні механізми регуляції гомеостазу (силабус 2024)

Фізіологічні механізми регуляції гомеостазу (силабус 2023)

Швейне матеріалознавство Силабус

Швейне матеріалознавство

STEM-освіта на уроках біології (силабус 2024)

STEM-освіта біології (силабус 2023)


Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Актуальні питання менеджменту, маркетингу та підприємництва (силабус 2024)

Анімаційні послуги та індустрія розваг в туризмі

Антикризовий менеджмент (силабус 2024)

Антикризовий менеджмент (РП, 2023)

Антикризовий менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Антикризовий менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

Бізнес-статистика (силабус 2024)

Бізнес-статистика (РП, 2023)

Бізнес-статистика, денна ф.н. (силабус 2023)

Бізнес-статистика, заочна ф.н. (силабус 2023)

Гроші і кредит (силабус 2024)

Гроші і кредит, РП 2022

Гроші і кредит (силабус, 2022, денна ф.н.)

Гроші і кредит (силабус, 2022, заочна ф.н.)

Економіка і організація підприємницької діяльності (силабус 2024)

Економіка та організація підприємницької діяльності

Етика та соціальна відповідальність (силабус 2024)

⇒  Етика та соціальна відповідальність бізнесу (РП, 2023)

⇒  Етика та соціальна відповідальність бізнесу, денна ф.н. (силабус 2023)

⇒  Етика та соціальна відповідальність бізнесу, заочна ф.н. (силабус 2023)

Звітність підприємства (силабус, 2021)

Звiтнiсть пiдприeмства

Іміджеологія та PR- в туризмі (силабус 2024)

Іміджеологія та PR в туризмі

Інвестування (силабус 2024)

Інвестиційний менеджмент (силабус 2024)

Інвестиційний менеджмент (РП, 2023)

Інвестиційний менеджмент, денна ф.н. (силабус, 2023)

Інвестиційний менеджмент, заочна ф.н. (силабус, 2023)

Інвестування (силабус, 2020)

Інвестування (РП, 2020)

Інфраструктура туристичного ринку (силабус 2024)

⇒ Інфраструктура туристичного ринку

Iнфрастуктура туристичного ринку  (силабус, 2020)

⇒ Інфраструктура туризму (силабус, 2022)

⇒ Контролінг (силабус 2024)

Контролінг (силабус, 2020)

Контролінг

Креативний менеджмент (силабус 2024)

Креативний менеджмент (РП, 2023)

Креативний менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Креативний менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

Логістика (силабус 2024)

Логістика

Міжнародна економіка (силабус 2024)

Міжнародна економіка (РП, 2022)

Мiжнародна економiка (силабус, 2022)

⇒ Міжнародний туризм

Міжнародний туристичний бізнес (силабус 2024)

⇒ Міжнародний туристичний бізнес (РП, 2022)

⇒ Міжнародний туристичний бізнес (силабус, 2022)

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент та маркетинг соціальної сфери (силабуси 2024)

⇒  Менеджмент та маркетинг соціальної сфери, денна ф.н. (силабус 2023)

⇒  Менеджмент та маркетинг соціальної сфери, заочна ф.н. (силабус 2023)

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери

Основи управлінського консультування (РП, 2023)

Основи управлінського консультування, денна ф.н. (РП, 2023)

Основи управлінського консультування, заочна ф.н. (РП, 2023)

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

⇒  Облік у зарубіжних країнах (РП, 2020)

⇒  Облік у зарубіжних країнах (силабус, 2020)

⇒  Облік у малому бізнесі (РП, 2020)

⇒  Облік у малому бізнесі (силабус, 2020)

Облік зовнішньоекономічної діяльності (силабус, 2021)

⇒  Облiк зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

⇒ Організація обліку на підприємстві (силабус 2024)

⇒  Організація обліку на підприємстві (силабус, 2020)

Органiзацiя облiку на пiдприємствi (РП, 2020) 

Основи НR- менеджменту (РП, 2022)

Основи НR- менеджменту (силабус, 2022, денна ф.н.)

Основи НR- менеджменту (силабус, 2022, заочна ф.н.)

Основи бізнес-планування (силабус 2024)

⇒ Основи бізнес-планування (РП, 2022)

Основи біржової торгівлі (силабус 2024)

Основи біржової торгівлі

Основи біржової торгівлі (силабус 2022)

Основи підприємництва (силабус 2024)

⇒ Основи підприємництва

Основи управлінського консультування (силабус 2024)

Підприємницькі ризики та управління ними (силабус 2024)

Підприємницькі ризики та управління ними (РП, 2023)

Підприємницькі ризики та управління ними, денна ф.н. (силабус 2023)

Підприємницькі ризики та управління ними, заочна ф.н. (силабус 2023)

Підприємництво та бізнес-культура (силабус 2024)

Підприємництво та бізнес-культура (РП, 2023)

Підприємництво та бізнес-культура, денна ф.н. (силабус 2023)

Підприємництво та бізнес-культура, заочна ф.н. (силабус 2023)

Планування і організація туристичного бізнесу

Податкова система (силабус, 2020)

Податкова система (РП, 2020)

Проєктний аналіз (силабус 2024)

Проєктний аналіз (РП, 2022)

Проєктний аналіз (силабус, 2022)

Регіональна економіка (силабус 2024)

Регіональна економіка (РП, 2022)

Рекламний менеджмент (силабус 2024)

Рекламний менеджмент (РП, 2023)

Рекламний менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Рекламний менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

Рекреаційна географія (силабус 2024)

⇒ Рекреаційна географія

⇒ Рекреаційна географія (силабус, 2022)

Ринок цінних паперів та фондовий ринок, денна ф.н. (силабус 2023)

Ринок цінних паперів та фондовий ринок, заочна ф.н. (силабус 2023)

Самоменеджмент та управління особистою карєрою (силабус 2024)

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою (РП, 2023)

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою , денна ф.н. (силабус 2023)

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою , заочна ф.н. (силабус 2023)

Спеціалізовані види туризму ( подієвий, етнографічний, релілійний) (силабус 2024)

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний)

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний) (силабус, 2022)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний) (силабус 2024)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний) (РП, 2022)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний) (силабус, 2022)

Спеціалізовані туристичні ринки (силабус 2024)

Спеціалізовані туристичні ринки

Спецiалiзованi туристичнi ринки (силабус, 2020)

Спортивний туризм (силабус 2024)

Стратегічне управління розвитком персоналу (силабус 2024)

Стратегічне управління розвитком персоналу

Стратегічний маркетинг (силабус 2024)

Стратегічний маркетинг (РП, 2023)

Стратегічний маркетинг, денна ф.н. (силабус 2023)

Стратегічний маркетинг, заочна ф.н. (силабус 2023)

Теорія контролю (РП, 2020)

Теорія контролю (силабус, 2020)

Технологія адміністрування та прийняття рішень у бізнесі (силабус 2024)

Технологія адміністрування та прийняття рішень у бізнесі

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств (силабус 2024)

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс: бізнес-планування (силабус 2024)

Тренінг курс: бізнес-планування

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини (силабуси 2024)

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини (силабус, 2022)

Туристично-рекреаційне господарство країн Чорноморсько-Середземноморського басейну

Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор҆ я (силабус 2024)

Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор҆ я

Управління витратами (силабус 2024)

Управління витратами (силабус, 2020)

Управління витратами

Управління персоналом (силабус 2024)

Управління персоналом (РП, 2022)

Управління персоналом (силабус, 2022)

Управління продуктивністю праці персоналу (силабус 2024)

Управління продуктивністю праці персоналу (РП, 2023)

Управління продуктивністю праці персоналу, денна ф.н. (силабус 2023)

Управління продуктивністю праці персоналу, заочна ф.н. (силабус 2023)

Фінанси (силабус 2024)

Фінанси (РП, 2023)

Фінанси, денна ф.н. (силабус 2023)

Фінанси, заочна ф.н. (силабус 2023)

Фінанси підприємств (силабус 2024)

Фінанси підприємства

Фiнанси пiдприємства (силабус, 2020)

Фінансовий менеджмент (силабус 2024)

Фінансовий менеджмент (РП 2023)

Фінансовий менеджмент, денна ф.н. (силабус 2023)

Фінансовий менеджмент, заочна ф.н. (силабус 2023)

Цінні папери та фондовий ринок (силабус 2024)

Цінні папери і фондовий ринок (РП, 2022)

Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра англійської філології та світової літератури 

Академічне письмо (англійська мова) (силабус 2024 р.)

Академічне письмо (англійська мова) (Силабус 2023 р.)

Аналітичне читання англомовних текстів (силабус 2024 р.)

Аналітичне читання англомовних текстів (Силабус 2023 р.)

⇒ Аналітичне читання англомовних текстів

Аналітичне читання англомовних текстів (Силабус 2020 р.)

Англійська класична поезія в перекладах (силабус 2024)

Англійська мова рівня С1 (Силабус 2023 р.)

Англійська мова рівня С1 (Силабус 2022 р.)

Англійська мова рівня С1

Англо-американська література (силабус 2022)

Академічне письмо (англійська мова) (Силабус 2022 р.)

Академічне письмо (англійська мова)

Аудіо-розмовні особливості фонетичної системи англійської мови (Силабус 2022 р.)

Аудіо-розмовні особливості фонетичної системи англійської мови (Силабус 2020 р.)

Граматика сучасної англійської мови (силабус 2024)

Граматичні труднощі перекладу (англійська мова)

Граматика сучасної англійської мови (силабус 2024)

Ділова англійська мова (силабус 2024)

Ділова англійська мова (Силабус 2023 р.)

Ділова англійська мова

Ділова англійська мова (Силабус 2022 р.)

Ділова англійська мова (Силабус 2020 р.)

Жанри кримінальної літератури (Силабус 2023 р.)

⇒ Жанри кримінальної літератури

Інтенсивний курс англійської мови (cлабус 2024)

Історія пригодницької літератури (силабус 2024)

Історія пригодницької літератури  (Силабус 2023 р.)

Історія світової фантастики (силабус 2024)

Історія світової фантастики (Силабус 2023 р.)

 Історія світової фантастики Силабус

Комунікативний курс англійської мови (силабус 2024)

Комунікативний курс англійської мови (Силабус 2023 р.)

Комунікативний курс англійської мови

Комунікативний курс англійської мови (Силабус 2020 р.)

Країнознавство англомовних країн (силабус 2024)

Країнознавство англомовних країн (Силабус 2023 р.)

Країнознавство англомовних країн (Силабус 2020 р.)

Лексичні труднощі перекладу (Силабус 2020 р.)

Лінгвістичний аналіз тексту (англійська мова) (силабус 2024)

Лінгвістичний аналіз тексту (Силабус 2023 р.)

Лінгвістичний аналіз тексту (Силабус 2022 р.)

Лінгвістичний аналіз тексту

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу (силабус 2024)

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу (Силабус 2023 р.)

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу (Силабус 2020 р.)

Літературна класика в шкільній програмі (силабус 2024)

Літературна класика в шкільній програмі (Силабус 2023 р.)

⇒ Літературна класика в шкільній програмі Силабус

Основи комунікативної лінгвістики (Силабус 2023 р.)

Основи комунікативної лінгвістики (Силабус 2022 р.)

Основи комунікативної лінгвістики (Силабус 2020 р.)

Основи перекладацького скоропису (силабус 2024)

⇒ Основи перекладацького скоропису (англійська мова) (Силабус 2023 р.)

Основи прекладацького скоропису (Силабус 2022 р.)

Основи прекладацького скоропису (Силабус 2020 р.)

Особливості перекладацької майстерності (англійська мова) (силабус 2024)

Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (силабус 2024)

Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (англійська мова) (Силабус 2023 р.)

Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (англійська мова) (Силабус 2022 р.)

Порівняльна типологія англійської та української мов

Практикум з аудіювання та говоріння англійською мовою (силабус 2024)

Практикум з аудіювання та говоріння англійською мовою (Силабус 2023 р.)

Практикум з мовної комунікації (англійська мова) (силабус 2024)

Практикум з мовної комунікації (Силабус 2023 р.)

Практикум з мовної комунікації (англійська мова) (Силабус 2022 р.)

Практикум з мовної комунікації (англійська мова)

Практична граматика англійської мови (силабус 2024)

Практична граматика англійської мови (Силабус 2023 р.)

Практична граматика англійської мови (Силабус 2022 р.)

Практична граматика англійської мови (Силабус 2020 р.)

Синтез мистецтв у шкільному курсі зарубіжної літератури (силабус 2024)

Старий Заповіт в художній культурі (Силабус 2023 р.)

Стилістика англійської мови (Силабус 2020 р.)

Сучасна англійська мова (силабус 2024)

Сучасна англійська мова (Силабус 2023 р.)

Сучасна англійська мова (Силабус 2020 р.)

Сучасні технології навчання англійської мови в закладах середньої освіти

Теорія і практика викладання англійської мови в початковій школі

⇒ Термінологічні проблеми перекладу (Силабус 2020 р.)

⇒ Трансформаційні аспекти перекладу на англійську мову (Силабус 2020 р.)

⇒ Усна народна творчість


Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

Аналітичне читання (французька мова) (Силабус 2021 р.)

Вчимося навчати німецької: вправи, завдання, способи інтеракції на уроці німецької мови (DLL 4) Силабус 2024

Вчимося навчати німецької: вправи, завдання, способи інтеракції на уроці німецької мови (DLL 4) Силабус 2023

Вчимося навчати німецької: завдання, вправи, взаємодія на уроці німецької мови (DLL 4)

Граматичні труднощі перекладу (німецька мова)

Давньоболгарська література (силабус 2024)

⇒ Давньоболгарська література

Ділова німецька мова

Інноваційні технології навчання французької мови

Комунікативний курс німецької мови (силабус 2024)

Комунікативний курс німецької мови Силабус 2023

Комунікативний курс німецької мови    

Країнознавство Болгарії (силабус 2024)

⇒ Країнознавство Болгарії

Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

Країнознавство Румунії

Країнознавство Франції та франкомовних країн (Силабус 2020 р.)

Культура мови та етика спілкування (болгарська мова)(силабус 2024)

Латинська мова (силабус 2024)

Лінгвістичний аналіз тексту (румунська мова) Силабус 2024

 Лiтература Болгарії

Латинська мова (силабус 2023)

Латинська мова

Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (французька мова)

Лінгвокраїнознавство Німеччини

Лінгвістичний аналіз тексту (румунська мова)

Лінгвокраїнознавство Франції та франкомовних країн

Методика навчання німецької мови

Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова) Силабус 2024

Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова) Силабус 2023

Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова)

Мова віртуального комунікативного середовища (інтернет-дискурс) Силабус 2024

⇒ Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс) Силабус, 2023

⇒ Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

Мультимедійні засоби навчання на уроці німецької мови

Німецька мова в професійній діяльності (Силабус 2021 р.)

Особливості навчання румунської літератури

Орфографічний практикум з румунської мови

Переклад текстів з історії німецьких колоній у Бессарабії (1814-1940) (Силабус 2021 р.)

Підготовка до міжнародних екзаменів рівня В1 (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (німецька мова) Силабус 2024

Практикум з мовної комунікації (німецька мова) Силабус 2023

Практикум з мовної комунікації (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Практикум з мовної комунікації (французька мова)

Практичний курс болгарської мови (силабус 2024)

⇒ Практичний курс болгарської мови  

⇒ Прийоми усного спілкування (румунська мова)

Риторика (силабус 2024)

Риторика Силабус, 2023

⇒ Риторика

Румунська література в національній школі (силабус 2024)

Румунська література в національній школі 

⇒  Сучасна німецька мова (Силабус 2020 р.)

Сучасна румунська мова (силабус 2024)

Сучасна румунська мова 

 Теоретична граматика болгарської мови (Морфологія. Синтаксис)

 Теоретичний курс болгарської мови (Фонетика. Лексикологія)

Теоретичний курс румунської мови (фонетика. лексикологія)

⇒ Теорія та практика референської та офісної діяльності (ВБ 1.02)

Французька мова за європейськими стандартами: рівні А12

Дисципліни сертифікованої програми «Румунська мова»:

Іноваційні технології навчання румунської мови (Силабус 2022 р.)

Комунікативний курс (румунська мова)

Мовна культура (румунська мова)

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Прийоми усного спілкування (румунська мова) (Силабус 2022 р.)

Теоретичний курс румунської мови (Лексикологія. Фонетика)

Теоретична граматика румунської мови (Морфологія. Синтаксис)

Теорія і практика перекладу (румунська мова) Силабус 2024

Теорія та практика перекладу (румунська мова) (Силабус 2022 р.)

Теорія та практика перекладу (румунська мова)


Кафедра української мови та літератури

Актуальні питання української діалектології (силабус 2024)

⇒ Актуальні питання слов’янської діалектології

⇒ Актуальні питання української діалектології

⇒ Дисидентський епістолярій: літературознавчий і методичний аспекти

Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю (силабус 2024)

⇒ Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

Ділові папери та професійна компетенція (силабус 2024)

⇒ Ділові папери та професійна компетенція

⇒ Загальне редагування

Інноваційні технології в методиці навчання української мови та літератури (силабус 2024) 

⇒ Інноваційні технології в методиці навчання української мови і літератури

Інтерферентні процеси в сучасній українській мові (силабус 2024)

Історія та нормативна база редагування

⇒ Історія української літератури для дітей та юнацтва

Календарно-обрядовий фольклор Південної Бессарабії (силабус 2024)

Київські неокласики

Культура мовлення та педагогічна етика (силабус 2024)

Культура мовлення та педагогічна етика (силабус 2023)

Культура мовлення та педагогічна етика

Культура мовлення та педагогічна етика (силабус, 2021)

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (силабус 2024)

⇒ Лінгвістичний аналіз художнього тексту

Літературна ономастика (силабус 2024)

Літературна ономастика (силабус 2023)

Літературна освіта в Новій українській школі (силабус 2024)

Літературне краєзнавство (силабус 2024)

Літературне краєзнавство (силабус 2023)

⇒ Літературне краєзнавство

⇒ Літературне редагування

Міфософська лінія в українській поезії ХХ століття

Мовна компетенція сучасного педагога (силабус 2024)

Морфологія українських південнобессарабських говірок (силабус 2024)

⇒ Морфологія українських південнобессарабських говірок

Навчання української мови в полімовному середовищі (силабус 2024)

⇒ Основи красномовства (силабус 2023)

⇒ Основи красномовства

Порівняльна фразеологія (силабус 2024)

⇒ Празька поетична школа

Практикум української мови (силабус 2024)

⇒ Практикум з української мови

Регіональні аспекти функціювання української мови: південь Одещини (силабус 2024)

⇒ Редагування в ЗМІ

⇒ Редагування в ЗМІ (СП)

Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури (силабус 2024)

Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури (силабус 2023)

⇒ Синтез мистецтв у творчості поетів Придунав’я

Специфіка художньої літератури в естетичному й екзистенційному аспектах (силабус 2024)

⇒ Стилістика і культура української мови

⇒ Стилістика та редакторський  практикум

Теорія лінгвістичних парадигм (силабус 2024)

⇒ Теорія лінгвістичних парадигм

Технологія сучасного уроку української мови новий (силабус 2024)

⇒  Технологія сучасного уроку української мови (силабус 2023)

⇒ Типологія мовних помилок (силабус 2023)

⇒ Типологія мовних помилок

Українська мова в соціолінгвістичному аспекті (силабус 2024)

Українська мова в соціолінвістичному аспекті (силабус 2023)

⇒ Український фольклор

Українські поети-дисиденти в ідейно-естетичному контексті доби (силабус 2024)

⇒ Українська мова за професійним спрямуванням

Фольклорний міфологізм в українській літературі від давнини до сучасності (силабус 2024)

⇒ Шкільне літературознавство

Робочі програми / силабуси дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра права і соціальної роботи

Актуальні проблеми трудового права України (силабус 2024)

Актуальні проблеми трудового права (силабус 2023)

Анімаційна діяльність соціального педагога (силабус 2024)

Анімаційна діяльність соціального педагога

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (силабус 2024)

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (силабус 2023)

Еволюція прав людини і громадянина (силабус 2024)

Етика та етикет ділового спілкування (силабус 2024)

Етика та етикет ділового спілкування (силабус, 2023) 

Інформаційне право (силабус 2024)

⇒ Інформаційне право України (силабус 2023)

Історія соціальної роботи і соціального виховання (силабус 2024)

Історія соціальної роботи і соціального виховання (силабус 2023)

Логіка та критичне мислення (силабус 2024)

Логіка та критичне мислення (силабус 2023)

⇒ Методика роботи соціального гувернера

Міжнародна та національна правова молодіжна політика (силабус 2024)

Міжнародна та національна правова молодіжна політика

Опікунство і піклування (силабус 2024)

Опікунство і піклування

Опікунство і піклування (силабус)

Основи діяльності юридичної клініки (силабус 2024)

Основи діяльності юридичної клініки (силабус, 2023)

Основи криміналістичних знань (силабус 2024)

Основи соціології та політології (силабус 2024)

Основи соціології та політології

Основи соціології та політології (силабус 2023)

Основи фінансового права (силабус 2024)

Основи фінансового права (силабус 2023)

Основи юридичних знань (силабус 2024)

⇒  Основи юридичних знань (силабус 2023)

Основи Public Relations (силабус, 2024)

Основи Public Relations (РП, 2022)

Основи Public Relations (силабус, 2023)

Політичне лідерство (силабус 2024)

Політичне лідерство (2022)

Політичне лідерство (силабус, 2022)

Правова компетентність майбутнього фахівця (силабус 2024)

⇒ Право соціального забезпечення в Україні

Право соціального забезпечення в Україні (силабус, 2020)

⇒ Правовий захист дитинства 

Правовий захист дитинства (силабус, 2020)

Практикум соціальної роботи (силабус 2024)

⇒ Практикум соціальної роботи 

Проєктна діяльність в освітньому середовищі (силабус 2024)

Проєктна діяльність в освітньому середовищі (силабус 2023)

Рекламно-інформаційні технології соціальної роботи (силабус 2024)

Сімейне право України (силабус 2024)

Сімейне право України (силабус, 2023)

Сімейне право України

Соціальна робота в Україні (силабус 2024)

⇒ Соціальна робота в Україні

⇒ Соціальна робота в Україні (силабус, 2023)

⇒ Соціальна робота з молоддю

Соціальна робота з сім’ями і дітьми (силабус 2024)

Соціальна робота з сім’ями і дітьми (силабус, 2023)

Соціальна робота у кризових ситуаціях (силабус 2024)

Соціальна робота у кризових ситуаціях (силабус 2023)

Соціологія особистості та девіантної поведінки (силабус, 2023) 

Соціально-педагогічне консультування (силабус 2024)

Соціально-педагогічне консультування (силабус 2023)

Соціологія особистості та девіантної поведінки (силабус 2024)

Сучасна міжнародна політика (силабус 2024)

⇒ Сучасна міжнарода політика

⇒ Сучасна міжнарода політика (силабус, 2020)

⇒ Теорія і методи соціальної роботи

Тренінгові технології у соціономічні сфері (силабус 2024)

Тренінгові технології у соціономічній сфері (силабус 2023)

Філософія людини (силабус 2024)

⇒ Філософія людини

Філософія людини (силабус 2023)


Кафедра історії та методики її навчання 

⇒  Антикорупція та доброчесність (силабус 2024)

⇒ Археологія (силабус 2024)

⇒ Археологія

Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.) (силабус 2024)

⇒ Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.)

Військова історія Північно-Західного Причорномор’я (силабус 2024)

⇒ Військова історія

⇒ Військове мистецтво в добу Античності та Середньовіччя (силабус 2024)

⇒ Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя

Джерелознавство (силабус 2024)

⇒ Джерелознавство

⇒ Диктаторські режими ХХ ст.

⇒ Економічна історія України

Етнологія (силабус 2024)

⇒ Етнологія

Жінка в історії світової культури (силабус 2024)

⇒ Історична географія України

Історична географія України (силабус 2024)

Iсторична географiя Украiни (силабус, 2021)

⇒ Історія Бессарабії

⇒ Історія держави і права зарубіжних країн

⇒ Історія діловодства

Історія діловодства (cилабус, 2021)

Історія європейської інтеграції (силабус 2024)

Історія європейської інтеграції

⇒ Історія європейського фашизму

⇒ Історія мистецтва

Історія мистецтва (cилабус, 2021) 

⇒ Історія науки і техніки

⇒  Історія науки і техніки (силабус, 2021) 

Історія Османської імперії

Історія радянського суспільства (силабус 2024)

 Історія радянського суспільства

Історія релігій

Iсторiя релiгiй (силабус, 2021)

⇒ Історія Румунії та Молдови

Історія світової культури (силабус 2024)

⇒ Історія світової культури

⇒  Історія спорту народів Європи (силабус, 2021)

⇒ Історія суспільно-політичної думки в Україні

Iсторiя США та Канади (силабус, 2021)

⇒ Історія українського війська (силабус 2024)

⇒ Історія українського війська

Iсторiя украiнського кiнематографа (силабус, 2021)

Історія українського націоналізму (силабус 2024)

⇒ Історія «холодної війни»

⇒ Культура та релігія античних цивілізацій

Музеєзнавство

⇒ Особливості розвитку країн Латинської Америки

Політика пам’яті в Україні: регіональний вимір (силабус 2024)

Регіонознавство в шкільній історичній освіті (силабус 2024)

Регіонознавство в шкільній історичній освіті

⇒ Спеціальні історичні дисципліни

Традиційні культури етносів українського Подунав‘я

Україна в системі міжнародних відносин

Українська біографістика (силабус 2024)

Українська етнологія (силабус 2024)

Українська етнологія

Усна історія: засади, джерела, методи (силабус 2024)

⇒ Усна історія: засади, джерела, методи


Кафедра загальної та практичної психології

Арт-терапія (Силабус 2024)

Арт-терапія (силабус 2022)

⇒ Арт-терапія

Візуальна психодіагностика (силабус 2024)

Візуальна психодіагностика (силабус 2022)

⇒ Візуальна психодіагностика

Військова психологія (Силабус 2024)

Вікова психологія (Силабус 2024)

Вікова психологія (силабус 2022)

⇒ Вікова психологія

Діяльність служби «Телефон довіри» (Силабус 2024)

Діяльність служби «Телефон Довіри» (силабус 2022)

⇒ Діяльність служби «Телефон довіри»

Емоційний інтелект (Силабус 2024)

Етнопсихологія (Силабус 2024)

⇒ Етнопсихологія (силабус 2022)

⇒ Етнопсихологія

Зоопсихологія з основами анімалотерапії (Силабус 2024)

Кадрове діловодство (Силабус 2024)

Кримінальна психологія (Силабус 2024)

⇒ Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення

Основи глибинної психології (Силабус 2024)

Основи глибинної психології

⇒ Основи екологічної психології

Основи психологічного консультування та психокорекції (РП 2020)

Основи психологічного консультування та психокорекції (силабус 2021)

Основи психоемоційного здоров’я юнацтва (Силабус 2024)

Основи психоемоційного здоров’я юнацтва

Перша психологічна допомога (Силабус 2024)

Позитивная психологія (Силабус 2024)

Практикум з клінічної психології (силабус 2022)

⇒ Практикум з конфліктології

Практикум з конфліктології (Силабус 2024)

Практикум з конфліктології Силабус

Психологічна служба освіти (РП 2020)

Психологічна служба в освіті (силабус 2021)

Психологічна допомога жертвам насильтва та аспекти суїцидології (силабус 2022)

Психологічні методи підбору конкурентноспроможного персоналу (Силабус 2024)

Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу (силабус 2022)

⇒ Психологічні методи підбору  конкурентоспроможного персоналу

Психологічні технології відновлення особистості від умов військового стану (силабус 2024)

Психологія агресивності (Силабус 2024)

⇒ Психологія агресивності (силабус 2022)

Психологія вибору (Силабус 2024)

Психологія ділового спілкування (Силабус 2024)

Психологія ділового спілкування Силабус

⇒ Психологія ділового спілкування

Психодіагностика (РП 2020)

Психодіагностика (силабус 2021)

⇒ Психологія агресивності

Психологія здоров’я (Силабус 2024)

⇒ Психологія здоров’я

Психологія іміджу (Силабус 2024)

⇒ Психологія іміджу (силабус 2022)

Психологія іміджу Силабус

Психологія іміджу

⇒ Психологія іміджу

⇒ Психологія лідерства (Силабус 2024)

⇒ Психологія лідерства (силабус 2022)

 Психологія лідерства Силабус

⇒ Психологія лідерства

Психологія маніпуляції (Силабус 2024)

Психологія маркетингу та реклами (Силабус 2024)

Психологія масової поведінки (силабус 2022)

Психологія менеджменту (силабус 2022)

Психологія менеджменту (Силабус 2024)

⇒ Психологія менеджменту

Психологія мислення (Силабус 2024)

⇒ Психологія міжособистісної взаємодії та співзалежність (Силабус 2024)

Психологія мотивації та стимулювання персоналу (Силабус 2024)

Психологія мотивації та стимулювання персоналу

Психологія праці та ергономіки (силабус 2022)

Психологія сексуальності норма та патологія (Силабус 2024)

Психологія сім’ї (Силабус 2024)

⇒ Психологія сім’ї (силабус 2022)

Психологія сім’ї Силабус

⇒ Психологія сім’ї

Психологія сім’ї

⇒ Психологія соціальної роботи (4 кредити)

⇒ Психологія спорту (силабус 2022)

⇒ Психологія спорту

Психологія творчості (Силабус 2024)

⇒ Психологія творчості (силабус 2022)

⇒ Психологія творчості

Психотехнології тренінгу креативності (Силабус 2024)

⇒ Психотехнології тренінгу креативності

Соціальна психологія (РП 2020)

Соціальна психологія (силабус 2021)

Тренінг командоутворення (Силабус 2024)

Тренінг командоутворення (силабус 2022)

Тренінг командоутворення

Юридична психологія (силабус 2022)

Сертифіковані програми

Для студентів ОС Магістр

1. Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної та початкової освіти

Для студентів ОС Бакалавр

1. Англійська мова: практичний курс 

2. Англійська мова (2021)

3. Археологія, етнологія та спеціальні історичні дисципліни (2020)

4. Вчимося навчати німецької (2021)

5. Документно-комунікаційна евристика (2020)

6. Інтернет технології в освіті (2020)

7. Інформатика і методика її навчання в закладах загальної середньої освіти (2020)

8. Практична психологія (2020)

9. Програмування навчальних додатків для закладів загальної середньої освіти (2020)

10. Редагування спецдокументації

11. Редагування спецдокументації (2020)

12. Румунська мова (2020)

13. Сучасна болгарська мова (2020)

14. Сучасне підприємництво (2020)

15. Художньо-творча діяльність (декоративно-прикладне мистецтво та дизайн)

16. Художньо-творча діяльність (естрадний вокал)

17. HR-менеджмент (2020)