Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інструкція щодо запису на вивчення дисциплін вільного вибору

Дисципліни вільного вибору студента (далі – ДВВ) складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану студента (загальна кількість кредитів для вибору студентів ОС «бакалавр»  – 60, ОПС «молодший бакалавр» – 32, ОС «магістр» – 24).

Для студентів ОС «бакалавр», що вступили на навчання у 2017, 2018, 2019 та 2020 рр., встановлені однакові обсяги ДВВ (4 кредити – 1 дисципліна) та розподіл цих дисциплін по семестрах:

– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);
– 4 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 5 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);
– 6 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 7 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни);
– 8 семестр (весняний) – 12 кредитів (3 дисципліни).


Для студентів ОПС «молодший бакалавр», що вступили на навчання у 2019 р., 2020 р., загальна кількість кредитів індивідуального навчального плану студентів становить 32 кредити (8 дисциплін по 4 кредити).


Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2020 р.,  встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 1 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни по 4 кредити);
– 2 семестр (весняний) – 16 кредитів (4 дисципліни по 4 кредити).


Студент має обрати за допомогою системи електронного запису ДВВ на наступний навчальний рік з розподілом на осінній та весняний семестри.

Перед здійсненням електронного запису студент має ознайомитись з робочими програмами навчальних дисциплін, які розміщені нижче на цій сторінці веб-сайту університету. Усі робочі програми прикріплені до кафедр, які забезпечують викладання певної дисципліни.

Студент не може обирати одну й ту саму дисципліну протягом навчання.

Також встановлені обмеження щодо кількості студентів у групі з вивчення ДВВ – 20-30 студентів, крім дисциплін з інформаційних технологій та іноземних мов – 10-15 студентів). Якщо група з вивчення певної ДВВ не досягла встановленого обсягу студентів, вона розформовується, а студент має здійснити повторний вибір. Якщо на дисципліну записалася максимальна кількість студентів, то запис на таку дисципліну автоматично блокується.

 

Зробити вибір

Накази "Про перелік дисциплін вільного вибору студентів"

 
 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"Кафедра фізичної культури, біології та основ здоров’я 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"
Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

2020 н.р.

Антикризовий менеджмент

Антикризовий менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Антикризовий менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

– Аудит і оцінювання в управлінській діяльності Силабус (д.ф.н.)

Аудит і оцінювання в управлінській діяльності Силабус (з.ф.н.)

Інтелектуальний бізнес

Iнтелектуальний бiзнес (силабус, 2020)

Інтелектуальний бізнес Силабус (д.ф.н.)

Інтелектуальний бізнес Силабус (з.ф.н.)

Кадровий менеджмент

Кадровий менеджмент (силабус, 2020)

Кадровий менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Кадровий менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент i адмiнiстрування торгiвельних органiзацiй (силабус, 2020)

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій Силабсу (д.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент i адмiнiстрування зовнiшньоекономiчної дiяльностi (силабус, 2020)

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності Силабус (д.ф.н.)

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент інноваційної діяльності Силабус (д.ф.н.)

Менеджмент інноваційної діяльності Силабус (з.ф.н.)

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери Силабус (д.ф.н.)

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери Силабус ( з.ф.н.)

Мотиваційний менеджмент

Мотивацiйний менеджмент (силабус, 2020)

Мотиваційний менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Мотиваційний менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Самоменеджмент керівника закладу освіти

Самоменеджмент керівника закладу освіти Силабус (д.ф.н.)

Самоменеджмент керівника закладу освіти Силабус (з.ф.н.)

Стратегічне управління розвитком персоналу

Стратегічне управління розвитком персоналу Силабус (д.ф.н.)

Стратегічне управління розвитком персоналу Силабус (з.ф.н.)

Сучасні технології в економіці консалтингу

Сучасні технології в економіці консалтингу Силабус (д.ф.н.)

Сучасні технології в економіці консалтингу Силабус (з.ф.н.)

Теорія і менеджмент організації

Теорія і менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Теорія і менеджмент Силабус (з.ф.н.)

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Торгiвельне пiдприeмництво та комерцiйна дiяльнiсть пiдприємств (силабус, 2020)

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств Силабус (д.ф.н.)

Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств Силабус (з.ф.н.)

Тренінг курс прийняття управлінських рішень

Тренінг курс прийняття управлінських рішень Силабус (д.ф.н.)

Тренінг курс прийняття управлінських рішень Силабус (з.ф.н.)

Управління освітніми системами

Управління освітніми системами Силабус ( д.ф.н.)

Управління освітніми системами Силабус ( з.ф.н.)

Управління потенціалом підприємства

Управління потенціалом підприємства Силабус (д.ф.н.)

Управління потенціалом підприємства Силабус (з.ф.н.)

Управління проєктною командою

Управлiння проєктною командою (силабус, 2020)

Управління проєктною командою Силабус (д.ф.н.)

Управління проєктною командою Силабус (з.ф.н.)

Управління розвитком компанії

Управлiння розвитком компанii (силабус, 2020)

Управління розвитком компанії Силабус (д.ф.н.)

Управління розвитком компанії Силабус (з.ф.н.)

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент Силабус (д.ф.н.)

Фінансовий менеджмент Силабус (з.ф.н.)

  Антикризове управління підприємством

 Аудит і оцінювання в управлінській діяльності

 Біржова діяльність та управління біржовими структурами

 Інтелектуальний бізнес

 Кадровий менеджмент

 Менеджмент інноваційної діяльності

 Мотиваційний менеджмент

 Самоменеджмент керівника закладу освіти

 Сучасні технології в  економіці  консалтингу

⇒ Теорія та менеджмент організації

 Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

 Тренінг курс: прийняття управлінських рішень

 Управління освітніми системами

 Управління потенціалом підприємства

 Управління проектним портфелем

 Управління проектною командою

 Управління розвитком компанії

 Фінансовий менеджмент 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра дошкільної та початкової  освіти

Анатомія і фізіологія людини

Арт-терапія в роботі з дітьми з вадами розвитку

Дозвіллєзнавство

Екологія дитинства

Екологія

Етнокультурні освітні технології

Європейські абриси педагогіки соціалізації

Інклюзивна освіта регіону

Каліграфія

Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті

Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі

Методика гурткової роботи

Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

Організація навчально-виховного поцесу в ГПД

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров`я в інклюзивному середовищі

Педагогічне краєзнавство

Проектування інклюзивного навчального середовища

Сімейне виховання дитини з обмеженими можливостями

Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти

⇒ Теорія і технологія екологічної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

⇒ ШколознавствоКафедра фізичної культури, біології та основ здоров’я

Біогеографія

Ботаніка

⇒ Види спорту з методикою навчання: легка атлетика

Види спорту з методикою навчання: атлетизм

Види спорту з методикою навчання: гімнастика

⇒ Валеологія рухової активності

Гістологія з основами ембріології

Загальна теорія здоровʼя (силабус, 2021)

Зоологія (силабус, 2021)

⇒ Основи безпеки життєдіяльності та валеології

Основи здоров’я людини

⇒ Основи розвитку біологічних компетентностей фахівців природничих наук (2021)

Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими потребами (силабус, 2021)

Педагогічні основи супроводу біологічної освіти в умовах Нової української школи (2021)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (бадмінтон)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (настільний теніс) (силабус, 2021)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол) (силабус, 2021)

Спортивні ігри з методикою навчання: баскетбол

Спортивні ігри з методикою навчання: волейбол

Сучасні технології в оздоровчій фізичній культурі (силабус, 2021)

Фізичне виховання дітей дошкільного віку

 Фізіологічні основи фізичного виховання


Кафедра музичного та образотворчого мистецтв

Образотворче відділення

Анатомія фігури людини (в динаміці)

Дизайн з методикою навчання

Інтегрований курс «Мистецтво» та методика його навчання (силабус, 2020)

Історія сучасного образотворчого мистецтва

Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва

Методи оригінальної графіки

Методика виконання замальовків та ескізів

Монументальний живопис

Основи кольорознавства

Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання

Основи мистецтвознавства

Основи сюжетної композиції

Педагогічний малюнок

Творча робота над виконанням пейзажу на пленері

Технології та матеріали олійного живопису

Технологія та матеріали стінопису

Український народний розпис

Художньо-прикладна графіка

Художня обробка тканини (батик)

 


Музичне відділення

Гармонічне сольфеджіо

Додатковий музичний інструмент (силабус, 2020)

Естрадний вокал

Загальне фортепіано

Інтегрований курс «Мистецтво» та методика його навчання (силабус, 2020)

Інструментальне виконавство

Методика музичного виховання з ритмікою

Методика роботи з дитячим хоровим колективом

Народознавство та музичний фольклор України

Оркестровий клас

Основи техніки диригування

Постановка голосу

Постановка диригентського апарату та читання хорових партитур

Практикум з музичного виконавства

Практикум з шкільного репертуару

Практичний курс гармонізації пісень шкільного репертуару

Практичний курс з диригування

Солоспів

Сучасне українське хорове мистецтво  (силабус, 2020)

Сценічний рух

Теоретичний курс гармонії

Теорія музики та сольфеджіо

Хоровий спів

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра української мови та літератури

⇒ Актуальні питання слов’янської діалектології

⇒ Актуальні питання української діалектології

⇒ Дисидентський епістолярій: літературознавчий і методичний аспекти

⇒ Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

⇒ Ділові папери та професійна компетенція

⇒ Загальне редагування

⇒ Інноваційні технології в методиці навчання української мови і літератури

Історія та нормативна база редагування

⇒ Історія української літератури для дітей та юнацтва

Київські неокласики

Культура мовлення та педагогічна етика

Культура мовлення та педагогічна етика (силабус, 2021)

⇒ Лінгвістичний аналіз художнього тексту

⇒ Літературне краєзнавство

⇒ Літературне редагування

Міфософська лінія в українській поезії ХХ століття

⇒ Морфологія українських південнобессарабських говірок

⇒ Основи красномовства

⇒ Празька поетична школа

⇒ Практикум з української мови

⇒ Редагування в ЗМІ

⇒ Редагування в ЗМІ (СП)

⇒ Синтез мистецтв у творчості поетів Придунав’я

⇒ Стилістика і культура української мови

⇒ Стилістика та редакторський  практикум

⇒ Теорія лінгвістичних парадигм

⇒ Типологія мовних помилок

⇒ Український фольклор

⇒ Українська мова за професійним спрямуванням

⇒ Шкільне літературознавство


Кафедра історії та методики її навчання 

⇒ Археологія

⇒ Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.)

⇒ Військова історія

⇒ Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя

⇒ Джерелознавство

⇒ Диктаторські режими ХХ ст.

⇒ Економічна історія України

⇒ Етнологія

⇒ Історична географія України

Iсторична географiя Украiни (силабус, 2021)

⇒ Історія Бессарабії

⇒ Історія держави і права зарубіжних країн

⇒ Історія діловодства

⇒  Історія спорту народів Європи (силабус, 2021)

Історія європейської інтеграції

⇒ Історія європейського фашизму

⇒ Історія мистецтва

⇒ Історія науки і техніки

Історія Османської імперії

 Історія радянського суспільства

Історія релігій

Iсторiя релiгiй (силабус, 2021)

⇒ Історія Румунії та Молдови

⇒ Історія світової культури

⇒ Історія суспільно-політичної думки в Україні

Iсторiя США та Канади (силабус, 2021)

⇒ Історія українського війська

Iсторiя украiнського кiнематографа (силабус, 2021)

⇒ Історія «холодної війни»

⇒ Культура та релігія античних цивілізацій

Музеєзнавство

⇒ Особливості розвитку країн Латинської Америки

Регіонознавство в шкільній історичній освіті

⇒ Спеціальні історичні дисципліни

Традиційні культури етносів українського Подунав‘я

Україна в системі міжнародних відносин

Українська етнологія

⇒ Усна історія: засади, джерела, методи


Кафедра права і соціальної роботи

Анімаційна діяльність соціального педагога

⇒ Екологічне право

⇒ Етика та естетика

⇒ Зобов’язальне право

⇒ Інтегрований курс «Громадянська освіта та методика його навчання»

⇒ Інформаційне право

⇒ Методика роботи соціального гувернера

Міжнародна та національна правова молодіжна політика

Опікунство і піклування

Основи діяльності юридичної клініки (силабус, 2021)

Основи демократії  

Основи соціології та політології

⇒ Основи трудового права

⇒ Основи юридичних знань

Основи Public Relations

⇒ Право соціального забезпечення в Україні

⇒ Правове регулювання діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

⇒ Правовий захист дитинства

⇒ Практикум соціальної роботи 

Рекламно-інформаційні технології соціальної роботи

Рекламно-інформаційні технології

⇒ Речове право

Сімейне право

Сімейне право України

⇒ Соціальна робота в Україні

⇒ Соціальна робота з молоддю

Соціальна робота з сім’ями і дітьми (силабус, 2021)

Соціологія особистості та девіантної поведінки (силабус, 2021) 

⇒ Сучасна міжнарода політика

⇒ Теорія і методи соціальної роботи

⇒ Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

⇒ Філософія людини


Кафедра загальної та практичної психології

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Кафедра англійської  філології 

Аналітичне читання англомовних текстів

Аналітичне читання англомовних текстів (Силабус 2020 р.)

Англійська мова рівня С1

Академічне письмо (англійська мова)

Аудіо-розмовні особливості фонетичної системи англійської мови (Силабус 2020 р.)

Граматичні труднощі перекладу (англійська мова)

Ділова англійська мова

Ділова англійська мова (Силабус 2020 р.)

Комунікативний курс англійської мови

Комунікативний курс англійської мови (Силабус 2020 р.)

Країнознавство англомовних країн (Силабус 2020 р.)

Лексичні труднощі перекладу (Силабус 2020 р.)

Лінгвістичний аналіз тексту

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу (Силабус 2020 р.)

Основи комунікативної лінгвістики (Силабус 2020 р.)

Основи прекладацького скоропису (Силабус 2020 р.)

Порівняльна типологія англійської та української мов

Практикум з мовної комунікації (англійська мова)

Практична граматика англійської мови (Силабус 2020 р.)

Стилістика англійської мови (Силабус 2020 р.)

Сучасна англійська мова (Силабус 2020 р.)

Сучасні технології навчання англійської мови в закладах середньої освіти

Теорія і практика викладання англійської мови в початковій школі

⇒ Термінологічні проблеми перекладу (Силабус 2020 р.)

⇒ Трансформаційні аспекти перекладу на англійську мову (Силабус 2020 р.)


Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

Аналітичне читання (французька мова)

Вчимося навчати німецької: завдання, вправи, взаємодія на уроці німецької мови (DLL 4)

Граматичні труднощі перекладу (німецька мова)

Ділова німецька мова

Інноваційні технології навчання французької мови

Комунікативний курс німецької мови    

Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

Країнознавство Румунії

Країнознавство Франції та франкомовних країн

Латинська мова

Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (французька мова)

Лінгвокраїнознавство Німеччини

Лінгвістичний аналіз тексту (румунська мова)

Лінгвокраїнознавство Франції та франкомовних країн

Методика навчання німецької мови

Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова)

Мультимедійні засоби навчання на уроці німецької мови

Німецька мова в професійній діяльності

Особливості навчання румунської літератури

Орфографічний практикум з румунської мови

Переклад текстів з історії німецьких колоній у Бессарабії (1814-1940)

Підготовка до міжнародних екзаменів рівня В1 (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (німецька мова)

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Практикум з мовної комунікації (французька мова)

⇒ Прийоми усного спілкування (румунська мова)

Румунська література в національній школі 

⇒  Сучасна німецька мова

Сучасна румунська мова 

Теоретичний курс румунської мови (фонетика. лексикологія)

Французька мова за європейськими стандартами: рівні А12

Дисципліни сертифікованої програми «Румунська мова»:

Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

Теоретичний курс румунської мови (Лексикологія. Фонетика)

Теоретична граматика румунської мови (Морфологія. Синтаксис)

Мовна культура (румунська мова)

Комунікативний курс (румунська мова)

Теорія та практика перекладу (румунська мова)

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"/ОПС "молодший бакалавр"

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Алгебра та теорія чисел

Бiбiлографознавство

Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи

Дискретна математика

Елементарна математика

Інноваційні технології навчання інформатики

Інтернет технології та ресурси

Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності

Інформаційна безпека та захист інформації

Iнформацiйна безпека та захист iнформацii (2021)

Інформаційна комунікативістика (2021)

Інформаційно-бібліотечна евристика

Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Комп’ютерна алгебра та геометрія

Комп’ютерна анімація

Комп’ютерна графіка та анімація

Комп’ютерне діловодство та електронний документообіг

Кадрове діловодство

Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

Математичне моделювання

Математичні основи інформаційної діяльності

Методи оптимізації та дослідження операцій

Методика навчання математики

Методика навчання математики у середнiх класах закладiв загальноi середньоi освiти (2021)

Мова програмування PHP (2021)

Моделювання та параметризація тестів

Монтаж та обслуговування комп’ютерів та систем

Мультимедіа технології та основи web-дизайну

Основи програмування

⇒ Організація дистанційного навчання у закладах освіти

⇒ Офісне програмування

Педагогiчне прикладне програмне забезпечення (2021)

Практикум з програмування та підтримка веб-застосувань

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики

Практикум розвязання олiмпiадних завдан з математики (2021)

Практикум шкільного курсу математики

Програмування інтернет-орієнтованих додатків

Спеціальні види документації

Спічрайтинг та копірайтинг у документно-інформаційних комунікаціях

Статистичні методи в інформаційної діяльності

Сучасні засоби розробки ВЕБ-сайтів

Тестові моделі та технології їх конструювання

Тестування програмних систем 

Технології впровадження змішаного навчання

Технології електронного навчання

Технологii та засоби розробки веб ресурсiв (2021)

Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика використання

WEB-технології та WEB-дизайнКафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Агробізнес

Анімаційні послуги та індустрія розваг в туризмі

Антикризовий менеджмент

Гроші та кредит

Економіка і організація підприємницької діяльності

Економіка та організація підприємницької діяльності

Звiтнiсть пiдприeмства

Іміджеологія та PR в туризмі

Інвестиційний менеджмент

Інвестування

⇒ Інфраструктура туристичного ринку

Iнфрастуктура туристичного ринку  (силабус) 2020

Контролінг

Логістика

Міжнародна економіка

Мiжнародна економiка (силабус) 2020

⇒ Міжнародний туризм

⇒ Міжнародний туристичний бізнес

Менеджмент і адміністрування зовнішньоекономічної діяльності

⇒ Менеджмент і адміністрування торгівельних організацій

Менеджмент і маркетинг соціальної сфери

Менеджмент підприємств транспортної галузі

Менеджмент та адміністрування агропромислового виробництва

⇒ Менеджмент організації

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

⇒  Облiк зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

Організація обліку на підприємстві

Органiзацiя облiку на пiдприємствi (силабус, 2020)

Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

 Основи   HR – менеджменту

⇒ Основи бізнес-планування

Основи біржової торгівлі

⇒ Основи підприємництва

Основи управлінського консультування

⇒ Підприємницькі ризики та управління ними

⇒ Підприємництво та бізнес-культура

Планування і організація туристичного бізнесу

Податкова система

Проектний аналіз

Регіональна економіка

Рекламний менеджмент

⇒ Рекреаційна географія

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний)

Спеціалізовані види туризму (сільський, зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний)

Спеціалізовані туристичні ринки

Спецiалiзованi туристичнi ринки (силабус) 2020

Стратегічне управління розвитком персоналу

Стратегічний маркетинг

Технологія адміністрування та прийняття рішень у бізнесі

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс: бізнес-планування

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини

Туристично-рекреаційне господарство країн Чорноморсько-Середземноморського басейну

Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор҆ я

Управління витратами

Управління персоналом

Управління продуктивністю праці персоналу

Фінанси

Фiнанси (силабус) 2020

Фінанси підприємства

Фiнанси пiдприємства (силабус) 2020

Фінансовий менеджмент

Цінні папери і фондовий ринок