Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Студентська рада ІДГУ

Засідання Студентської ради ІДГУ
Литвинова Марія
Фортуна  Ангеліна
Репіна Альона
Маслова Ганна
Урсол Ольга
Науменко Яна
Сльозник Олександра
Азман Вадим
Дякун Олег
Чумаченко Анастасія
Доксова Наталія
Пирлог Тетяна
Семенов Микола
Николаєв Владислав
Куштєр Тетяна
Бурка  Наталія
Повстяна Дар’я
Проценко Ганна
Гайдаржи Вікторія
Смелянська Тетяна
Дарчук Дмитро
Раду Андрій
Гусляков Денис
Плукчі Яна
Пєнов Олександр
Денисова Яна
Мігіров Міхаель
Лепська Олена
Косогов Роман
Односум Олександр
Гажа Тетяна
Гараба Аліна
Корнієнко Катерина
Карачебан Дмитро
Кірмічієва Анастасія
Арсеньєв Іван
Самсонникова Ілона
Тарасенко Валерій
Свириденко Віліна
Попова Антоніна
Лунгу Світлана
Біловол Оксана
Каливська Жанна

Голова Студентської ради ІДГУ 

Литвинова М. А.

Секретар

 Маслова Г.Р.

Голови Студентських рад факультетів:

 

ФУАІД Пирлог Тетяна
ФУФСН Семенов Микола
Педагогічний факультет Николаєв Владислав
Факультет іноземних мов Фортуна Ангеліна

Контакти
Сторінка в соціальних мережах
Електронна адреса mailiggu@gmail.com
Голова студентської ради

Відділи Студентської ради

Студентське самоврядування

Студентська рада ІДГУСтудентське самоврядування в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті – це засіб реалізації студентською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив шляхом ухвалення рішень та їх виконання у співпраці з адміністрацією.

Студентське самоврядування сприяє виробленню у студентів навичок вирішувати конкретні соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми, формує почуття відповідальності, вміння працювати в команді.

Студентська рада університету складається з різноманітних секторів, які організовують повсякденну планову роботу. Лідери студентського самоврядування беруть участь у розподілі стипендіального фонду й поселенні студентів до гуртожитків ІДГУ, у вирішенні питань працевлаштування випускників. Не залишаються поза увагою студентства і проблеми дітей-інвалідів, сиріт та малозабезпечених. З ініціативи Студентської ради в університеті відбуваються благодійні акції, спрямовані на збір коштів для медичного обладнання дитячих лікарень району, області, надання матеріальної допомоги студентам, які втратили батька чи матір, підтримку дітей Ізмаїльського дитячого будинку. Не забувають студенти ІДГУ й про ветеранів Великої Вітчизняної війни, наділяючи їх турботою не лише у свята, але й у повсякденному житті.

Особливу увагу Студентська рада приділяє популяризації здорового способу життя, організації і проведенню спортивно-масових заходів, а також облаштуванню прилеглих до студентського містечка територій.

Студентська рада ІДГУ підтримує зв’язки з громадськістю міста Ізмаїла. Вже традиційними стали зустрічі нашої молоді з працівниками Міністерства внутрішніх справ у місті Ізмаїлі, представниками місцевої влади, лікарями, музикантами та художниками.

Документація студ. ради ІДГУ

План роботи студентської ради ІДГУ

ЗВІТ про роботу органів студентського самоврядування ІДГУ за 2016 р.

Положення про студентське самоврядування

План виховної та культурно-масової роботи в гуртожитках ІДГУ на 2017-2018 н. р.

Розклад

Розклад дзвінків:

 

I пара — 08.00 — 09.20 V пара — 14.00 — 15.20
II пара — 09.30 — 10.50 VI пара — 15.30 — 16.50
III пара — 11.00 — 12.20 VII пара — 17.00 — 18.20
IV пара — 12.30 — 13.50

 

Розклад занять:

Графік щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів І-ІІІ курсів ІДГУ
Розклад секцій
Факультет іноземних мов
ФУАІД (заочна форма навчання)

 

Графік сесії  І сем 2017-18 н.р.:

Розклад сесії 1-4 курси (бакалавр) Розклад сесії (магістр)

 

Розклад занять зимової СЕСІЇ 17-18 н.р. :

1 курс ( 12гр.,) 1 курс скорочений (11гр., 12гр.,) 1 курс скорочений (13гр., 14гр., 15гр.) 2 курс ( 21гр., 22гр.) 2 курс скорочений ( 21гр., 22гр.) 3 курс ( 31гр., 32гр.) 4 курс ( 41гр., 42гр.) 6 курс ( 61гр., 63гр., 64гр.) 6 курс, перехресний вступ ( 61гр., 63гр.)

ФУФСН (заочна форма навчання)

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ зимової СЕСІЇ 17-18 н.р. (2 тиждень)

 

Графік сесії:

І курс
ІІ курс
ІІІ курс
IV курс
VІ курс
Семестровий рейтинговий бал студентів

Зведена відомість семестрового ретингового балу студентів за ІI семестр 2016-2017 н.р.:

РЕЄСТР студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії у І семестрі 2017- 2018 н.р.:

Стипендіальне забезпечення

Витяг з ПОРЯДКУ призначення та виплати стипендій

Витяг з ПОРЯДКУ використання коштів,для виплати соціальних стипендій студентам ВНЗ

Графік освітнього процесу

Денна форма навчання
Денна форма навчання (зі скороченим терміном навчання)
Заочна форма навчання
Графік освітнього процесу для аспірантів (денна ф.н.)
Графік освітнього процесу для аспірантів (заочна ф.н.)

Нормативно-правова база
Акт узгодження переліку спеціальностей в ІДГУ Кодекс академічної доброчесності ІДГУ
Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату (зі змінами) Правила призначення та виплати стипендій в ІДГУ
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення Положення про планування й облік навантаження науково-педагогічних працівників ІДГУ
Положення про порядок повторного вивчення студентами окремих навчальних компонентів Положення про організацію освітнього процесу в ІДГУ
Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії в ІДГУ Положення про академічний рейтинг студентів
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам ІДГУ Положення про курсові роботи
Положення про вчену раду ІДГУ Положення про студентське товариство ІДГУ
Положення про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами ІДГУ Положення про переведення, поновлення та відрахування студентів ІДГУ
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка в IДГУ
Положення про формування вибіркової частини навчальних планів ІДГУ Про кваліфікаційні роботи (зі змінами)
Положення про надання платних послуг в ІДГУ Положення про навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми ІДГУ
Зміни до Положення про надання платних послуг в ІДГУ Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ІДГУ Положення про систему електронного запису студентів на вивчення дисциплін вільного вибору
Положення про організацію редакційно-видавничої роботи в ІДГУ, умови рекомендації до друку та видання навчально-методичної літератури Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення Положення про систему рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників
Положення про структурні підрозділи

Положення про навчально-методичний відділ ІДГУ
Положення про Центр неперервної освіти
Положення про відділ кадрів
Положення про кафедру
Положення про факультет
Положення про Центр громадянської освіти
Положення про науково-методичну раду ІДГУ