Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Історична довідка

У 1993 році у складі Ізмаїльського державного педагогічного інституту засновано інженерно-педагогічне відділення, на яке у 1994 році було здійснено перший набір студентів для навчання спеціальності «Трудове навчання та основи інформатики».

У 1995 році інженерно-педагогічне відділення було реорганізовано в інженерно-педагогічний факультет. Першим деканом факультету стала кандидат педагогічних наук, доцент Гуменнікова Т.Р. На кафедрах загальноінженерних дисциплін та інформатики працювали Середенко В.М., Середенко С.С., Тадіян С.І., Куліненко Л.Б., Дем’яненко С.К., Федорова О.В., Ковтун М.О., Караянев С.Н., Кулик В.І., Ульянова Н.В., Московченко В.М.

У 1997 році вперше здійснено набір на спеціальність «Трудове навчання і основи підприємництва».

У 2002 році у зв’язку з розширенням напрямів підготовки фахівців та у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу сучасної людської спільності та економічного розвитку держави факультет перейменовано у факультет економіки та інформатики, який очолив кандидат технічних наук Дем’яненко С.К. Вперше здійснено набір студентів на нові спеціальності: у 2003 році на спеціальність «Економіка підприємства», у 2004 році – «Туризм», а у 2006 році – «Інформатика».

У 2014 році успішно пройдено ліцензування підготовки бакалаврів з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» та магістрів за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

У 2015 році факультет отримав нову назву – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

Декан
Воробйов Яків Анатолійович
кандидат фізико-математичних наук
Контакти
Адреса: просп. Миру, 9, каб. 203
Телефон: (04841) 5-32-42
E-mail: tatarinoffivanevgen@gmail.com
Сайт: http://fei.idgu.edu.ua/
Рейтинг

З семестровим рейтинговим балом студентів та РЕЄСТРом студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії, можна ознайомитися за посиланням.

Напрями та спеціальності

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямами і спеціальностями:

 • Освітній рівень — БАКАЛАВР
 • Освітній рівень — МАГІСТР

 

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Історія кафедри починається з 1997 року, коли в Ізмаїльському державному педагогічному інституті було організовано інженерно-педагогічний факультет. Одночасно була створена кафедра математики та інформатики, яку очолила професор Тадіян Стела Іванівна. На кафедрі працювало 7 осіб: професор Тадіян С.І., доц. Московченко В.М., аспіранти Івлієва О.М., Черкас О.А., Якусевич Ю.Г., Мізюк В.А., викладач Щоголєва Т.М.

Колектив кафедри під керівництвом професора Тадіян С.І. заклав фундамент комп‘ютеризації навчального процесу в інституті. Основними завданнями було створення матеріальної бази кафедри, підвищення науково-методичного рівня лекцій і практичних занять з дисциплін, які викладались кафедрою, визначення основних напрямів науково-дослідницької роботи та підвищення кваліфікації молодих викладачів кафедри шляхом підготовки та захисту дисертацій.

За час роботи кафедри аспіранти успішно захистили дисертаційні дослідження й отримали науковий ступінь кандидатів наук:

 • Черкас О.А. – кандидат фізико-математичних наук (1998 р.),
 • Якусевич Ю.Г. – кандидат технічних наук (2000 р.),
 • Мізюк В.А. – кандидат педагогічних наук (2001 р.),
 • Івлієва О.М. – кандидат педагогічних наук (2002 р.),
 • Смирнова І.М. – кандидат педагогічних наук (2004 р.),
 • Ковтун О.М. – кандидат технічних наук (2007 р.)

У 2011 році кафедру математики та інформатики перейменовано в кафедру інформатики. Завідувачем кафедрою призначена к. пед. н., доцент Мізюк В.А.

У 2014 році успішно пройдено ліцензування напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» та здійснено набір студентів.

З 2015 року кафедру перейменовано на кафедру математики, інформатики та інформаційної діяльності, яку очолювали кандидат педагогічних наук, старший викладач Кожухар Жанна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент Івлієва Ольга Михайлівна.

На даний момент на кафедрі працюють 11 осіб, серед яких  4 кандидати педагогічних наук, з них – 3 доценти: Мізюк В.А., Івлієва О.М., Смирнова І.М, Кожухар Ж.В., викладачі: Щоголєва Т.М., Абросімов Є.О., Грендач Т.І., Дмитрієва М.В., аспіранти – Дущенко О.С.

В.о. завідувача кафедри
Драгієва Людмила Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Адреса: просп. Миру, 9, каб. 204
Телефон: (04841) 5-94-52
Email: informatik.idgu@gmail.com
Викладачі кафедри
 • Івлієва Ольга Михайлівна
 • Кожухар Жанна Вікторівна  
 • Мізюк Вікторія Анатоліївна
 • Смирнова Ірина Михайлівна
 • Щоголєва Тетяна Миколаївна
 • Дмитрієва Марина Вікторівна  
 • Грендач Тетяна Іванівна
 • Дущенко Ольга Сергіївна
 • Башли Маргарита Іванівна
 • Пінтійська Олена Василівна
 • Лапшина Марина Іванівна
 • Абросімов Євгеній Олександрович
 •  Берестецька Олена Петрівна
 •  Щетиніна Світлана Володимирівна
 •  Жоха Валерій Миколайович
Інформація для абітурієнта

Спеціальність: Інформатика (014 Середня освіта) Спеціальність: Математика (014 Середня освіта) Спеціальність: Документознавство та інформаційна діяльність

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльностю

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: економіка та управління підприємствами) і бакалаврів зі спеціальності 242 Туризм (спеціалізація: туристична діяльність).

Студенти, які навчаються спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, отримують знання у галузі економіки виробництва, менеджменту і маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку й аудиту, етики і психології бізнесу; займаються розробкою бізнес-планів, аналізом виробничо-фінансової діяльності підприємств, проектуванням організації виробничих процесів. Велика увага при вивченні економічних дисциплін приділяється застосуванню інформаційних технологій в економіці.

Курс навчання зі спеціальності 242 Туризм орієнтований на отримання знань у галузі організації подорожей, туристичних поїздок, екскурсій і надання пов’язаних з цією діяльністю послуг. Студенти глибоко вивчають іноземні мови, ресторанну та готельну справу. Створення туристичного продукту базується на широкому використанні сучасних інформаційних технологій, останніх досягнень у сфері маркетингу туризму і логістики. Особливо цінними для фахівців-випускників кафедри є знання з географії, історії, краєзнавства і культури. До сфери підготовки фахівців входить спортивний туризм.

Завідувач кафедри
Сорока Лариса Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент
Напрями наукових досліджень

Кафедра бере участь у розробці таких науково-дослідницьких тем:

 • «Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів» (номер державної реєстрації 0114U001554);
 • «Соціальна відповідальність бізнесу та інституціональні новації» (номер державної реєстрації 0114U001555);
 • «Новітні моделі та інструментарій перед планової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів» (номер державної реєстрації 0114U 005506).
Контакти
Адреса: просп. Миру, 9 к.207
Email: kafedra.uptd@gmail.com
Склад кафедри
 • Сорока Лариса Миколаївна
 • Сосновський Анатолій Васильович
 • Яковенко Олена Іванівна
 • Тодоров В’ячеслав Іванович
 • Степанова Надія Опанасівна
 • Метіль Тетяна Костянтинівна
 • Тірон Оксана Андріївна
 • Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна
Кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Кафедра трудового навчання була створена в 1995 році на базі інженерно-педагогічного факультету. Очолив кафедру д.т.н., професор Середенко В.М.

В 1997 році кафедру було розділено на 2 кафедри: кафедру математики та інформатики і кафедру загальнотехнічних дисциплін. Кафедрою загальнотехнічних дисциплін почав завідувати кандидат технічних наук Ковтун М.О.

Первісний склад кафедри був таким: доцент Ковтун М.О., доценти Тадіян В.В., Герганов Л.Д., аспіранти Федорова О.В., Куліненко Л.Б., здобувач Дем’яненко С.К., викладачі Караянєв С.М., Тютюненко В.П.

Нині на кафедрі працюють:

1 доктор філософських наук (Куліненко Л.Б.)

1 кандидат фізико-математичних наук (Федорова О.В.)

1 кандидат технічних наук (Тірон-Воробьова Н.Б.)

2 кандидати педагогічних наук (Яренчук Л.Г., Букатова О.М.)

1 старший викладач (Драгієва Л.В.)

Очолює кафедру – доцент Федорова О.В.


Завідувач кафедри
Федорова Ольга Василівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Контакти
Адреса: просп. Миру, 9
Email: fedorovaolgav67@gmail.com