Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності (ФУАІД)

У 1993 році у складі Ізмаїльського державного педагогічного інституту засновано інженерно-педагогічне відділення, на яке у 1994 році було здійснено перший набір студентів для навчання спеціальності «Трудове навчання та основи інформатики».

У 1995 році інженерно-педагогічне відділення було реорганізовано в інженерно-педагогічний факультет. Першим деканом факультету стала кандидат педагогічних наук, доцент Гуменнікова Т.Р. На кафедрах загальноінженерних дисциплін та інформатики працювали В.М.Середенко, С.С. Середенко, С.І. Тадіян, Л.Б. Куліненко, С.К. Дем’яненко, О.В. Федорова, М.О. Ковтун, С.Н. Караянев, В.І. Кулик , Н.В. Ульянова , В.М. Московченко.

У 1997 році вперше здійснено набір на спеціальність «Трудове навчання і основи підприємництва».

У 2002 році у зв’язку з розширенням напрямів підготовки фахівців та у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу сучасної людської спільності та економічного розвитку держави факультет перейменовано у факультет економіки та інформатики, який очолив кандидат технічних наук Дем’яненко С.К.

Вперше здійснено набір студентів на нові спеціальності: «Економіка підприємства» (2003 р.), «Туризм» (2004 р.) та «Інформатика» (2006 р.).

У 2014 році успішно пройдено ліцензування підготовки бакалаврів з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» та магістрів за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

У 2015 році факультет перейменовано на факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

У 2018 році успішно пройдено ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальностями 014.04 Середня освіта (Математика) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

У межах реалізації напряму розширення освітньої діяльності у 2019 році пройдено процедуру ліцензування і отримано ліцензію на спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  ОС «молодший бакалавр», 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОС «молодший бакалавр», 071 Облік і оподаткування ОС «молодший бакалавр», 073 Менеджмент ОС «бакалавр», 051 Економіка ОС «доктор філософії».

В.о. декана факультету
Мізюк Вікторія Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Адреса: вул. Репіна, 12, каб. 312
E-mail:  fuaid.dekanat2020@gmail.com
Сайт: http://fei.idgu.edu.ua/
Нормативна база
Склад факультету

В.о. декана: Мізюк Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана: Грендач Тетяна Іванівна, викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

 

В.о. завідувача кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності: Драгієва Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін: Федорова Ольга Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю: Метіль Тетяна Костянтинівна, кандидат економічних наук, доцент

Студмістечко

Рада з якості вищої освіти

 

План роботи Ради з якості освіти на 2020-21 н.р.

 


Склад ради з якості вищої освіти 

Голова ради з якості вищої освіти:

 Драгієва Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

 

Заступник голови ради з якості вищої освіти:

 Букатова Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

 

Члени ради з якості вищої освіти:

Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Яковенко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Воробйов Яків Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Куліненко Лілія Борисівна – доктор філософських наук, професор кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Меркулов Микола Миколайович – доктор економічних наук, професор кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Сорока Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Кожухар Жанна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Метіль Тетяна Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Івлієва Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Дущенко Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Грендач Тетяна Іванівна –викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, заступник декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Вчена рада

 

План засідань вченої ради ФУАІД на 2020-21 н.р.

 


Склад вченої ради 

Голова вченої ради:

Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

 

Заступник голови вченої ради:

Куліненко Лілія Борисівна– доктор філософських наук, професор кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

 

Секретар вченої ради факультету:

Дущенко Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

 

Члени вченої ради:

Грендач Тетяна Іванівна – викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, заступник декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Воробйов Яків Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Драгієва Людмила Василівна– кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності,  голова ради з якості вищої освіти факультету

Метіль Тетяна Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Герасимов Євгеній Сергійович– студент 3 курсу спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.09 Інформатика, голова студради факультету

Шевченко Марина Сергіївна– студентка 4 курсу спеціальності: 014 Середня освіта предметної спеціальності: 014.09 Інформатика, член студради факультету

 

Студентська рада

Студентська рада ІДГУ (ласкаво просимо)

Рейтинг

З семестровим рейтинговим балом студентів та РЕЄСТРом студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії, можна ознайомитися за посиланням.

Склад рейтингової комісії ФУАІД

Наукове співробітництво

Належна увага приділяється професорсько-викладацьким складом факультету науковому співробітництву з іншими освітніми закладами. Так, кафедри факультету підтримують творчі зв’язки з профільними кафедрами Одеського політехнічного національного університету, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Рівненського державного гуманітарного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В.Винниченко, лабораторією електронних навчальних ресурсів Інституту ПТО НАПН України тощо.

Підтримується співпраця із закордонними ВНЗ: Кагульським державним університетом імені Б.П. Хашдеу (Молдова), Комратським державним університетом (Молдова), Галацьким університетом «Danubius» (м. Галац, Румунія).

Провідними напрямами такої діяльності є обмін професорсько-викладацьким складом для читання лекцій та участі у наукових конференціях, обмін науковими публікаціями, матеріалами, інформацією та практичним досвідом, спільні наукові дослідження та освітні проекти, підвищення кваліфікації викладачів, проведення на базі ІДГУ семінарів та тренінгів для студентів, обмін студентами тощо.

В.о. завідувача кафедри
Драгієва Людмила Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Адреса: кабінет 401, вулиця Рєпіна, 12. 68610, Ізмаїл, Одеська область
Email: informatik.idgu@gmail.com
Склад кафедри
 • Абросімов Євгеній Олександрович
 • Грендач Тетяна Іванівна
 • Дмитрієва Марина Вікторівна  
 • Довгополик Катерина Анатоліївна
 • Дущенко Ольга Сергіївна 
 • Мізюк Вікторія Анатоліївна 
 • Смирнова Ірина Михайлівна 
 • Щетиніна Світлана Володимирівна 
 • Івлієва Ольга Михайлівна
 • Воробйов Яків Анатолійович
 • Кожухар Жанна Вікторівна  
Напрями наукових досліджень

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців у підсистемі «бакалавр-магістр» (номер державної реєстрації 0117U005424).

Графік проведення консультацій

Практична підготовка

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Договір про проведення практики студентів №28(21) з Ізмаїльською міською радою Ізмаїльського району Одеської області Договір про проведення практики студентів №184(20) з бібліотекою Ізмаїльського державного гуманітарного університету Договір про проведення практики студентів №187(20) з Ізмаїльським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Договір про проведення практики студентів №198(20) з Багатянською сільською радою Договір про проведення практики студентів №209 (20) з Арцизькою міською радою Договір про проведення практики студентів №244 (20) з комунальною установою "Ізмаїльський архів" Договір про проведення практики студентів №245(20) з архівом Ізмаїльського державного гуманітарного університету Договір про проведення практики студентів №246 (20) з Болградською міською радою Одеської області Договір про проведення практики студентів №302(20) з Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією

Спеціальність: 014 Середня освіта

Договір про проведення практики студентів №5(19) з Старонекрасівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області Договір про проведення практики студентів №6(19) з загальноосвітньою школою №9 І-ІІІ ступенів міста Ізмаїл Одеської області Договір про проведення практики студентів №23(19) з загальноосвітньою школою №8 І-ІІІ ступенів міста Ізмаїл Одеської області Договір про проведення практики студентів №177(20) з Ізмаїльським агротехнічним коледжем Договір про проведення практики студентів №181(20) з Комунальниим закладом Татарбунарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.З. Тура Татарбунарської районної ради Одеської області Договір про проведення практики студентів №200(20) з Ренійською загальноосвітньою школою І - ІІІ ступенів № 4 Ренійської районної ради Одеської області Договір про проведення практики студентів №254(20) з Ренійською загальноосвітньою школою І - ІІІ ступенів № 5 Ренійської районної ради Одеської області Договір про проведення практики студентів №281(20) з Кілійським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Кілійської міської ради Одеської області

фотогалерея
Завідувач кафедри
Метіль Тетяна Костянтинівна
кандидат економічних наук, доцент
Склад кафедри
 • Сорока Лариса Миколаївна
 • Сосновський Анатолій Васильович
 • Яковенко Олена Іванівна
 • Метіль Тетяна Костянтинівна
 • Тірон Оксана Андріївна
 • Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна
 • Башинська Марина Ігорівна
 • Деревенчук Крістіна Олексадрівна
 • Євсєєва Діна Вікторівна
 • Степанова Надія Опанасівна
 • Степанова Катерина Вячеславівна
 • Уманець Тетяна Миколаївна
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12, каб. 506. 68610, Ізмаїл, Одеська область
Email: kafedra.uptd@gmail.com

Графік консультацій та індивідуальних занять викладачів кафедри

Перелік спеціальностей підготовки фахівців
Освітній ступінь: «бакалавр»
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією (назвати)
Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво
Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Менеджмент: бізнес-адміністрування Кваліфікація: бакалавр менеджменту за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування»
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм
Освітньо-професійна програма: Туризм Кваліфікація: бакалавр з туризму
 

Освітній ступінь: «молодший бакалавр»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності Кваліфікація: молодший бакалавр з обліку і оподаткування
  

Освітній ступінь: «магістр»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг Кваліфікація: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією «Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг»
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання Кваліфікація: магістр з менеджменту за спеціалізацією «Адміністрування діяльності суб’єктів господарювання»
Освітньо-професійна програма: Менеджмент. Управління навчальним закладом Кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією «Управління навчальним закладом»
Освітньо-професійна програма: Менеджмент туристичної індустрії Кваліфікація: магістр з менеджменту за спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії»
  

Освітній ступінь: «доктор філософії»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Економіка та управління Кваліфікація: Доктор філософії з економіки та управління
Гордість кафедри
Олександр Федоров Олександр Федоров – директор КЗ «Лиманський НВК»

(випуск – 2020 р.,

спеціальність «Менеджмент. Управління навчальним закладом»).

 

Наталія Сабліна Наталія Сабліна – президент Благодійного фонду «Сорока»;

секретар Первомайської міської ради

(випуск – 2018 р.,

спеціальність «Менеджмент. Управління навчальним закладом»).

 

 

Ігор Бабаян Ігор Бабаян – директор Агенства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»

(випуск – 2018 р.,

спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

 

Валентин Строя Валентин Строя керівник Комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям»

(випуск – 2018 р.,

спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

 

Оксана Арєшкіна– директор Новонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оксана Арєшкіна– директор Новонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

(випуск – 2018 р.,

спеціальність «Менеджмент. Управління навчальним закладом»).

 

Віталій Белов Віталій Белов – директор КП «Ізмаїльського виробничого управління водопровідного каналізаційного господарства

(випуск – 2017 р.,

спеціальність «Економіка підприємства»).

 

Назім Агаєв Назім Агаєв – депутат  Ізмаїльської міської ради

(випуск – 2017 р.,

спеціальність «Економіка підприємства»).

Деревенчук Крістіна Олексадрівна Крістіна Деревенчук – викладач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю ІДГУ (випуск – 2017 р.,

спеціальність «Економіка підприємства»).

 

Оксана Тірон  

Оксана Тірон – викладач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю ІДГУ

(випуск – 2013 р.,

спеціальність «Туризмознавство»).

 

Юлія Чернова Юлія Чернова – головний бухгалтер ТОВ «Репіда»

(випуск – 2011 р.,

спеціальність «Економіка підприємства»).

 

Інеса Кіхай Інеса Кіхай – експерт з нерухомості в Dreamhome – Нерухомість в Болгарії

(випуск – 2009 р.,

спеціальність «Економіка підприємства»).

 

Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна  

 

 

Радислава Шевченко-Перепьолкіна– доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю ІДГУ

(випуск – 2008 р.,

спеціальність «Туризм»).

 

 

Почесні професори
ПАРМАКЛІ Дмитро Михайлович Пармаклі Дмитро Михайлович – доктор економічних наук, професор кафедри економіки  Комратського державного університету (Республіка Молдова).

Почесний професор (Doktor Honoris Causa) Слов’янського університету Республіки Молдова; Академії Наук Республіки Молдова; Комратського державного університету (Республіка Молдова); Нижегородського державного інженерно-економічного інституту (Росія); Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління; Подільського державного аграрно-технічного університету; Одеського державного аграрного університету; Кам’янець-Подільського державного університету імені І. Огієнка; Дніпропетровського державного університету ім. А. Нобеля.

Захарченко Віталій Іванович Захарченко Віталій Іванович – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в  Одеському національному політехнічному університеті.

Нагороджений Грамотою Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку за розповсюдження української культури у світі за монографією «Державне регулювання регіональної економіки». Член Спеціалізованої вченої Ради Д 41.177.02 в ІПРЕЕД НАНУ м. Одеса та Спеціалізованої вченої Ради Д 41.052.10 в ОНПУ.

Почесний професор Одеського національного політехнічного університету, Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Напрями наукових досліджень

Важливим напрямом діяльності кафедри є наукова робота. Колектив кафедри має потужний науковий потенціал. У даний час викладачі працюють над декількома науковими темами:

1. «Організаційне проектування інтеграційних бізнес-структур в національній економіці» (№ ДР 0118U007238);

2. «Наукові основи управління процесом диверсифікації виробництва на промисловому підприємстві» (№ ДР 0118U007239);

3. «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави» (№ ДР 0119U002005);

4. «Створення комплексу маркетингу інновацій на регіональному рівні» (№ ДР 0119U000417).

Інформація для абітурієнта
Фотогалерея
Завідувач кафедри
Федорова Ольга Василівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Контакти
Адреса: вул. Репіна, 12, каб. 307. 68610, Ізмаїл, Одеська область
Email: fedorovaolgav67@gmail.com
Склад кафедри
 • Федорова Ольга Василівна
 • Куліненко Лілія Борисівна
 • Букатова Оксана Михайлівна
 • Яренчук Люмила Георгіївна
 • Драгієва Людмила Василівна
 • Погорєлова Альона Михайлівна

Графік консультацій викладачів кафедри

Студенту

Сфери працевлаштування

Почесні професори
Корець М.С.
Корець Микола Савич – д. п. н., професор, проректор із науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Професійні досягнення наших випускників
Чимшир В.І. Смирнова І.М.

Чимшир В.І. – доктор технічних наук, професор, директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

Смирнова І.М. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
Драгієва Людмила Василівна Яренчук Люмила Георгіївна

Драгієва Л.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін ІДГУ.

Яренчук Л.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін ІДГУ
Погорєлова Альона Михайлівна Мусоріна М.О.

Погорєлова А.М. – випускниця магістратури зі спеціальності «Технологічна освіта»; аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; викладач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін ІДГУ.

Мусоріна М.О. – кандидат педагогічних наук, методист Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

Гудь Е.Д. Каратанас І.Є.

Гудь Е.Д. – директор Матроського НВК.

Каратанас І.Є. – вчитель інформатики КНЗО “Український ліцей імені Т.Г. Шевченка” м. Ізмаїл.

Коваль О.О. Куліков А.В.

Коваль О.О. – вчитель трудового навчання та креслення Шевченківського ЗЗСО.

Куликов А.В. – вчитель трудового навчання та технологій Матроського НВК.

Станєва М.М. Чернишева О.О.

Станєва М.М. – вчитель трудового навчання та технологій, вчитель інформатики Озернянської ЗОШ.

Чернишева О.О. – методист відділу освіти Вилківської міської ради.

Федоров О.В.

Федоров О .В. – директор Лиманського НВК (загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів) Татарбунарського району.

Фотогалерея