Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Історична довідка

У 1993 році у складі Ізмаїльського державного педагогічного інституту засновано інженерно-педагогічне відділення, на яке у 1994 році було здійснено перший набір студентів для навчання спеціальності «Трудове навчання та основи інформатики».

У 1995 році інженерно-педагогічне відділення було реорганізовано в інженерно-педагогічний факультет. Першим деканом факультету стала кандидат педагогічних наук, доцент Гуменнікова Т.Р. На кафедрах загальноінженерних дисциплін та інформатики працювали В.М.Середенко, С.С. Середенко, С.І. Тадіян, Л.Б. Куліненко, С.К. Дем’яненко, О.В. Федорова, М.О. Ковтун, С.Н. Караянев, В.І. Кулик , Н.В. Ульянова , В.М. Московченко.

У 1997 році вперше здійснено набір на спеціальність «Трудове навчання і основи підприємництва».

У 2002 році у зв’язку з розширенням напрямів підготовки фахівців та у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу сучасної людської спільності та економічного розвитку держави факультет перейменовано у факультет економіки та інформатики, який очолив кандидат технічних наук Дем’яненко С.К.

Вперше здійснено набір студентів на нові спеціальності: «Економіка підприємства» (2003 р.), «Туризм» (2004 р.) та «Інформатика» (2006 р.).

У 2014 році успішно пройдено ліцензування підготовки бакалаврів з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» та магістрів за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

У 2015 році факультет перейменовано на факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

У 2018 році успішно пройдено ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальностями 014.04 Середня освіта (Математика) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

У межах реалізації напряму розширення освітньої діяльності у 2019 році пройдено процедуру ліцензування і отримано ліцензію на спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  ОС «молодший бакалавр», 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОС «молодший бакалавр», 071 Облік і оподаткування ОС «молодший бакалавр», 073 Менеджмент ОС «бакалавр», 051 Економіка ОС «доктор філософії».

Декан
Воробйов Яків Анатолійович
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Контакти
Адреса: вул. Репіна, 12, каб. 312
Телефон: (04841) 5-32-42
E-mail:  fuaid.dekanat2020@gmail.com
Сайт: http://fei.idgu.edu.ua/

План засідань вченої ради на 2019-2020 н.р.

Склад ради з якості вищої освіти ФУАІД

Голова ради з якості вищої освіти:

 Яковенко Олена Іванівна –  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності

 

Заступник голови ради з якості вищої освіти:

 Букатова Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін, гарант освітньої програми за ОС «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.10 Трудове навчання та технології

 

Члени ради:

Воробйов Яків Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан;

 

Куліненко Лілія Борисівна – доктор філософських наук, професор кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін, гарант освітньої програми за ОС «магістр» спеціальності  014.10 Середня освіта предметної спеціальності 014.10 Трудове навчання та технології;

 

Меркулов Микола Миколайович – доктор економічних наук, професор кафедри УПТД, гарант освітньої програми за ОС «магістр» спеціальності 073 Менеджмент;

 

Степанова Катерина В’ячеславівна – доктор економічних наук, професор кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності;

 

Сосновський Анатолій Васильович – кандидат економічних наук, професор кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності;

 

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін;

 

Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності , гарант освітньої програми за ОС «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта 014.09 Інформатика;

 

Сорока Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності, завідувач кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності, гарант освітніх програм за ОС «бакалавр» та «магістр» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

 

Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри УПТД, гарант освітньої програми за ОС «бакалавр» спеціальності 242 Туризм;

 

Кожухар Жанна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, гарант освітньої програми за ОС бакалавр спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 

Склад вченої ради факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Голова вченої ради:

Воробйов Яків Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан

 

Заступник голови вченої ради:

 Куліненко Лілія Борисівна – доктор філософських наук, професор кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

 

Вчений секретар:

Щоголєва Тетяна Миколаївна – викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, заступник декана

 

Члени ради:

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін, завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін;

 

Драгієва Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін, завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності;

 

Сорока Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності, завідувач кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності;

 

Шевченко Марина Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта  предметної спеціальності 014.09 Інформатика, член студентської ради факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

Студентська рада

Студентська рада ІДГУ (ласкаво просимо)

План роботи ФУАІД на 2019-2020 н.р.

Склад факультету

Воробйов Яків Анатолійович –   декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Щоголєва Тетяна Миколаївна – заступник декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Федорова Ольга Василівна – завідувач кафедри технологічної і професійної освіти та загально технічних дисциплін

Драгієва Людмила Василівна – завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Сорока Лариса Миколаївна – завідувач кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності

 

Склад рейтингової комісії ФУАІД

Голова рейтингової комісії:

Воробйов Яків Анатолійович – декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

 

Члени рейтингової комісії:

 Щоголєва Тетяна Миколаївна – заступник декана факультету, куратор академічної мобільності спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.09 Інформатика, викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

 

Сорока Лариса Миколаївна – куратор академічної мобільності спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності, завідувач кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності

 

Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна – куратор академічної мобільності спеціальності 242 Туризм, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницької та туристичної діяльності

 

Кожухар Жанна Вікторівна – куратор академічної мобільності спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

 

Яренчук Людмила Георгіївна – куратор академічної мобільності спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності  014.10 Трудове навчання та технології, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

 

Стойловський Іван Миколайович – голова студентської ради факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, студент ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.09 Інформатика

 

Барбан Катерина Сергіївна – профорг студентської ради факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, студентка ІІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.09 Інформатика

Наукове співробітництво

Належна увага приділяється професорсько-викладацьким складом факультету науковому співробітництву з іншими освітніми закладами. Так, кафедри факультету підтримують творчі зв’язки з профільними кафедрами Одеського політехнічного національного університету, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Рівненського державного гуманітарного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В.Винниченко, лабораторією електронних навчальних ресурсів Інституту ПТО НАПН України тощо.

Підтримується співпраця із закордонними ВНЗ: Кагульським державним університетом імені Б.П. Хашдеу (Молдова), Комратським державним університетом (Молдова), Галацьким університетом «Danubius» (м. Галац, Румунія).

Провідними напрямами такої діяльності є обмін професорсько-викладацьким складом для читання лекцій та участі у наукових конференціях, обмін науковими публікаціями, матеріалами, інформацією та практичним досвідом, спільні наукові дослідження та освітні проекти, підвищення кваліфікації викладачів, проведення на базі ІДГУ семінарів та тренінгів для студентів, обмін студентами тощо.

В.о. завідувача кафедри
Драгієва Людмила Василівна
кандидат педагогічних наук
Контакти
Адреса: кабінет 401, вулиця Рєпіна, 12, Ізмаїл
Email: informatik.idgu@gmail.com
Викладачі кафедри
 • Драгієва Людмила Василівна
 • Івлієва Ольга Михайлівна
 • Воробйов Яків Анатолійович
 • Кожухар Жанна Вікторівна  
 • Мізюк Вікторія Анатоліївна
 • Смирнова Ірина Михайлівна
 • Щоголєва Тетяна Миколаївна
 • Дмитрієва Марина Вікторівна  
 • Грендач Тетяна Іванівна
 • Дущенко Ольга Сергіївна
 • Башли Маргарита Іванівна
 • Башли Наталя Іванівна
 • Пінтійська Олена Василівна
 • Лапшина Марина Іванівна
 • Абросімов Євгеній Олександрович
 • Щетиніна Світлана Володимирівна
Напрями наукових досліджень

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців у підсистемі «бакалавр-магістр» (номер державної реєстрації 0117U005424).

фотогалерея
Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльностю

Кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: економіка та управління підприємствами) і бакалаврів зі спеціальності 242 Туризм (спеціалізація: туристична діяльність).

Студенти, які навчаються спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, отримують знання у галузі економіки виробництва, менеджменту і маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку й аудиту, етики і психології бізнесу; займаються розробкою бізнес-планів, аналізом виробничо-фінансової діяльності підприємств, проектуванням організації виробничих процесів. Велика увага при вивченні економічних дисциплін приділяється застосуванню інформаційних технологій в економіці.

Курс навчання зі спеціальності 242 Туризм орієнтований на отримання знань у галузі організації подорожей, туристичних поїздок, екскурсій і надання пов’язаних з цією діяльністю послуг. Студенти глибоко вивчають іноземні мови, ресторанну та готельну справу. Створення туристичного продукту базується на широкому використанні сучасних інформаційних технологій, останніх досягнень у сфері маркетингу туризму і логістики. Особливо цінними для фахівців-випускників кафедри є знання з географії, історії, краєзнавства і культури. До сфери підготовки фахівців входить спортивний туризм.

Завідувач кафедри
Сорока Лариса Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент
Напрями наукових досліджень

Кафедра бере участь у розробці таких науково-дослідницьких тем:

 • «Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів» (номер державної реєстрації 0114U001554);
 • «Соціальна відповідальність бізнесу та інституціональні новації» (номер державної реєстрації 0114U001555);
 • «Новітні моделі та інструментарій перед планової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів» (номер державної реєстрації 0114U 005506).
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12, каб. 506
Email: kafedra.uptd@gmail.com
Склад кафедри
 • Сорока Лариса Миколаївна
 • Сосновський Анатолій Васильович
 • Яковенко Олена Іванівна
 • Метіль Тетяна Костянтинівна
 • Тірон Оксана Андріївна
 • Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна
 • Башинська Марина Ігорівна
 • Деревенчук Крістіна Олексадрівна
 • Євсєєва Діна Вікторівна
 • Степанова Надія Опанасівна
 • Степанова Катерина Вячеславівна
 • Уманець Тетяна Миколаївна
Фотогалерея
Кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Історія кафедри

 Кафедра трудового навчання була створена у 1995 році на базі інженерно-педагогічного факультету. Очолив кафедру доктор технічних наук, професор Середенко В.М.

У 1997 році кафедру поділено на 2 самостійні кафедри: кафедру математики та інформатики і кафедру загальнотехнічних дисциплін.

Кафедру загальнотехнічних дисциплін очолив кандидат технічних наук, доцент  Ковтун М.О.

Первісний склад кафедри: доценти Ковтун М.О., Тадіян В.В., Герганов Л.Д., аспіранти Федорова О.В., Куліненко Л.Б., здобувач Дем’яненко С.К., викладачі Караянєв С.М., Тютюненко В.П.

З 2015 р. кафедра має назву технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін.

У 2017 році успішно пройдено ліцензування спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)».

Нині на кафедрі працюють:

1 доктор філософських наук (Куліненко Л.Б.)

1 кандидат фізико-математичних наук (Федорова О.В.)

3 кандидати педагогічних наук (Букатова О.М., Яренчук Л.Г., Драгієва Л.В.)

2 викладача  (Погорєлова А.М., Куліков А.В.)

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри:  кандидат фізико-математичних наук,  доцент Федорова О.В.

Завідувач кафедри
Федорова Ольга Василівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Склад кафедри

Федорова Ольга Василівна
– кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

Куліненко Лілія Борисівна
– доктор філософських наук, професор

Букатова Оксана Михайлівна
– кандидат педагогічних наук, доцент

Яренчук Люмила Георгіївна
– кандидат педагогічних наук, доцент

Драгієва Людмила Василівна
– кандидат педагогічних наук, доцент

Погорєлова Альона Михайлівна
– викладач

Контакти
Адреса: просп. Миру, 9, каб. 212
Email: fedorovaolgav67@gmail.com
Фотогалерея