Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Юридична клініка «Carpe diem»

Юридична клініка «Carpe diem» в ІДГУ

Юридична клініка «Carpe diem», яка функціонує в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, є неспеціалізованою. Її робота здійснюється відповідно до Стандартів діяльності юридичних клінік України. Вона надає безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав і свобод з різних галузей права.

Мета юридичної клініки

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
 • забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва ІДГУ з іншими вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями.

Форми надання правової допомоги:

– усні консультації;

– підготовка письмових консультацій;

– складання позовних заяв, скарг, клопотань тощо.

Діяльність юридичної клініки стосується питань:

 • консультування малозабезпечених верств населення;
 • складання правових документів;
 • ведення справ за дорученням громадян;
 • читання лекцій, організації круглих столів, виступів на правові теми.

Правова допомога надається безпосередньо під час  звернення відвідувача або після опрацювання отриманого матеріалу.

Консультантами юридичної клініки є студенти 2-4 курсів спеціальності 081 Право, що допомагає їм підвищувати рівень практичних знань, умінь і навичок, дає можливість  не тільки краще засвоювати навчальний матеріал, але й відчувати реальну користь від своєї праці та швидко адаптуватись до умов майбутньої практичної  діяльності.

Завдяки юридичній клініці у навчальний процес впроваджуються елементи практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг, проводяться заходи з правової освіти громадян.

Основними завданнями юридичної клініки є:

 • надання можливості студентам-правникам набути практичних навичок у фаховій діяльності;
 • створення місць для проходження практики для студентів-правників;
 • регулярне проведення заходів для населення з правової освіти;
 • безоплатне надання кваліфікованої правової допомоги для соціально вразливих верств населення;
 • створення можливості швидкого обміну інформацією між населенням та Юридичною клінікою задля швидкої реакції на питання та потреби громадян.

Належна якість правової допомоги забезпечується здійсненням контролю викладачів, які надають необхідну методичну та теоретичну підтримку.

Керівник юридичної клініки
Метіль Анастасія Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права і соціальної роботи
Контакти
Е-mail: carpediemi.idgu@gmail.com
Телеграм-бот: @legal_clinic_carpe_diem_bot
Якщо у Вас з’явилося питання, звертайтеся до нас на електронну адресу або до Телеграм-боту
Відео-журнал «В гостях у права»
Графік роботи юридичної клініки «Carpe diem»

Робочі дні :

Понеділок – четвер

1300 – 1500

Дні прийому громадян:

Вівторок, четвер

1300 – 1500

Фотогалерея