Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Вступна кампанія - 2017

Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!

Переваги та особливості вступу до ІДГУ в 2017 р.

Гарант державного стандарту вищої освіти

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

буклет заг 2017-1 буклет заг 2017-2 Магістр оголошення
памятка баклавр (ПЗСО)-001 памятка_мол.спеціаліст памятка магістрам

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІДГУ НЕОБХІДНО:

І. Подати наступні документи:
— заяву;
— документ, що посвідчує особу;
— військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
— документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
— сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
— чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

УВАГА!

Для вступу на перший курс (на базі повної загальної середньої освіти) дійсні сертифікати ЗНО і 2016, і 2017 років.
Кількість заяв, які можна подати на місця держзамовлення: 9 заяв на 4 спеціальності.

На контрактну форму кількість заяв НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ.

В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ:

Цього року вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви виключно в електронній формі.
Електронна заява та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії).

У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ:

Можуть подавати ЛИШЕ вступники, які мають:
— спеціальні умови на участь у конкурсі;
— право на зарахування за квотами;
— розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО.
Паперова заява подається особисто до приймальної комісії ВНЗ.

ІІ. Звернути увагу на строки прийому:

Прийом документів від абітурієнтів
на всі форми навчання та курси починається з
12 липня 2017 року.
УВАГА!

Вступ на старші курси (2, 3) до бакалаврату (або за скороченим курсом) на основі ОКР «молодший спеціаліст» та магістратури на всі форми навчання (денна/заочна) відбувається за результатами вступних випробувань (без ЗНО) на базі ІДГУ.

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

НА ПЕРШИЙ КУРС  (за сертифікатами ЗНО):
на денну форму: з 12 по 26 липня 2017 р.
на заочну форму: з 12 по 26 липня 2017 р. (на бюджет)
з 12 липня по 10 серпня 2017 р. (на контракт)
для осіб, які вступають на основі вступних іспитів – з 12 по 20 липня 2017 р.
для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів – з 12 по 17 липня 2017р.

НА СТАРШІ КУРСИ (2, 3) НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»
на денну форму: з 12 по 24 липня 2017 р.
на заочну форму: з 12 липня по 04 серпня 2017 р.
ДО МАГІСТРАТУРИ: з 12 по 31 липня 2017 р.

ДО УВАГИ
абітурієнтів, які вступають на освітній ступінь  «магістр»
Запрошуємо на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ з англійської, болгарської, німецької, російської, румунської, французької мов.
Довідки за телефоном: (096) 556-08-83
ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл,
Одеська обл., Україна, 68610
Приймальна комісія (к.101): тел. (04841) 9-76-07
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
Е-mаіl: vstupidgu@gmail.com
Сайт ІДГУ: www.іdgu.edu.ua
Тел.: (04841) 5-13-88

Державні документи з прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році та установчі документи приймальної комісії ІДГУ

Правила прийому до Ізмаїльського державного гуманітарного університету в 2017 році

Інформаційні таблиці

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання, за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та (або) фізичних здібностей вступників

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів

Додаток 7.1 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7.2 Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 0-100

Додаток 7.3 Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітній ступінь бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 0-100

Додаток 7.4 Таблиця переведення середнього бала документа за ECTS (маг)

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури

Додаток 9.Перелік спеціальностей та вступних випробувань (бакалавр, 3 курс)

Додаток 10. Правила прийому для здобуття вищої освіти в ІДГУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Cтроки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ІДГУ

Положення про приймальну комісію ІДГУ

Положення про Апеляційну комісію ІДГУ

Важлива інформація для абітурієнтів

Бакалавр (на основі ПЗСО)

Бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Магістр

Переваги та особливості вступу до ІДГУ в 2017 р.

Постанова КМУ № 975 від 23.11.2016 р. «Про надання державно-цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

Наказ МОН України № 1027-900 Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та,або патологічні стани, інвалідність

Лист МОН України №9-346 від 22.06.2017 Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, публікації яких включено до науковометричної бази Scopus

Інформаційний пакет ECTS

Інформаційні картки спеціальностей
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12
Телефони: (04841) 9-76-07, (04841) 5-13-88
Мобільний телефон: (094) 9989607, (068) 0313992
E-mail: vstupidgu@gmail.com
Skype idguizm
Підготовчі курси

Буклет

для успішного складання ЗНО

для вступу в ІДГУ на базі ОКР молодшого спеціаліста для вступу в ІДГУ на ОКР магістра

Програми підготовки до ЗНО

Українська мова і література

Історія України

Іноземна мова (англійська, французька, німецька)

Математика

Фізика

Біологія

Географія

Російська мова

Консультації

Приймальна комісія ІДГУ надає консультації з питань вступу в ІДГУ в 2017

 • за електронною адресою: vstupidgu@gmail.com
 • по вівторкам та четвергам  з 15:00 до 16:00 в Skype за логіном idguizm
Перелік документів та правила подання електронних заяв

Перелік документів

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIIІ Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил прийому)(за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил прийому) (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Подання електронної заяви

НАКАЗИ ПО ІДГУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ (на бюджет)

Бакалавр

Бакалавр (додаток)

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання 2 роки)

Спеціаліст

Магістр

Наказ щодо виділення додаткового обсягу місць державного замовлення для осіб пільгових категорій (денної форми навчання)

НАКАЗИ ПО ІДГУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ (бюджет)

Бакалавр (заочна форма навчання)

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання), заочна форма навчання

Спеціаліст (заочна форма навчання)

Магістр (заочна форма навчання)

Наказ щодо виділення додаткового обсягу місць державного замовлення для осіб пільгових категорій (заочної форми навчання)

НАКАЗИ ПО ІДГУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ (контракт)

Бакалавр

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Бакалавр (на 2-ий курс з нормативним терміном навчання)

Бакалавр (на 3-ій курс з нормативним терміном навчання)

Наказ про зарахування на освітній ступінь «бакалавр» (на 3-ій курс з нормативним терміном навчання)

Спеціаліст

Спеціаліст (перепідготовка)

Магістр

НАКАЗИ ПО ІДГУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ (контракт)

Бакалавр (заочна форма) Бакалавр (3i скороченим терміном навчання - 2 (два) роки) Бакалавр 2-ий курс (з нормативним терміном навчання) Бакалавр З-й курс (з нормативном терміном навчання) Спеціаліст (заочна форма) Спеціаліст (перепідготовка) Магістр (заочна форма)

Фінансування підготовки

Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);
 • за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом категоріям осіб;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб.

Увага! В ІДГУ започатковано традицію оплати навчання студентів університету за рахунок фінансової підтримки приватних підприємств м. Ізмаїла та району.

Акт узгодження переліку спеціальностей

Наказ про поселення до гуртожитків ІДГУ на 2016-2017 навчальний рік

Наказ про поселення до гуртожитків ІДГУ на 2016-2017 навчальний рік

Оголошення

Увага!

Для вступу на ОС бакалавр відкрито додатково 2 нові спеціальності:

 • 017 Фізична культура і спорт. Кваліфікація – тренер-викладач (організаційно-методична робота в апараті фізкультурно-спортивних організацій та вищих навчальних закладах).
 • 113 Прикладна математика. Кваліфікація – бакалавр прикладної математики (розробка і застосування програмного забезпечення ПЕОМ, комп’ютерних систем і мереж).

Прикладна математика

Розклад вступних випробувань

Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти)

Бакалавр (на основі ОКР "молодший спеціаліст")

Магістр

Доктор філософії

Вартість навчання на 2017-2018 навчальний рік

Наказ №94 від 06.07.2017 р. "Про вартість навчання"

Реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ

Шановні студенти першого курсу!
До вашої уваги реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ (контрактна форма):
МФО 820172 КОД 02125467
банк ДКСУ у м. Київ
Р/р 31250260112580
Прізвище, ім’я, по-батькові. Факультет, курс, спеціальність.

Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до розділів VIII, ІХ Правил прийому до ІДГУ)
Біологія (співбесіда) Географія (співбесіда) Образотворче мистецтво (творчий конкурс)
Математика (співбесіда) Болгарська мова Музичне мистецтво (творчий конкурс)
Іноземна мова (англійська.німецька. французька) (співбесіда) Українська мова (співбесіда) Історія України (співбесіда)
Російська мова СО Фізична культура (спортивні нормативи) Фізична культура і спорт (спортивні нормативи)
Російська мова (співбесіда) Румунська мова Фізика (співбесіда)

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Англійська німецька французька мови Діловодство та основи документознавства Історія України
Основи економіки Основи технологій Музичне мистецтво (творчий конкурс)
Образотворче мистецтво (творчий конкурс) Основи інформатики Психологія
Російська мова Педагогіка СО Фізична культура (спортивні нормативи)
Туризмознавство Українська мова Фізична культура і спорт (спортивні нормативи)
Історія України (додатковий фаховий іспит для неспоріднених спеціальностей) Українська мова (для неспоріднених спеціальностей) Румунська мова

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітнього ступеня «магістр»)
Українська мова Всесвітня історія Іноземна мова (болгарська мова)
Іноземна мова (англійська,німецька, французька) Іноземна мова (Російська) Іноземна мова (румунська)
Економіка та управління підприємством Менеджмент освіти Педагогіка та методика початкової освіти
Російська мова Історія України та української культури (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Основи економіки (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)
Основи менеджменту (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Соціальна робота Технологічна освіта (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)
Теорія і методика трудового навчання та технологій Англійська мова. Німецька мова. Французька мова Світова література (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)
Українська література (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Теорія та історія соціальної роботи (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Практична психологія
Загальна психологія (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Основи педагогіки початкової школи (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Дошкільна педагогіка
Основи дошкільної педагогіки (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)

 

Перелік спеціальностей
Педагогічний факультет Факультет іноземних мов
Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Факультет української філології та соціальних наук
Перелік додаткових спеціальностей