Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Вступна кампанія - 2019

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу до ІДГУ в 2019 році

Топ-6 найтиповіших помилок, яких може уникнути вступник під час створення електронного кабінету та подання заяв

Переваги та особливості вступу до ІДГУ в 2019 р.

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Буклет для вступу до ІДГУ на базі диплому молодшого спеціаліста у 2018 році Ізмаїльський державний гуманітарний університет оголошує набір на освітній ступінь Магістр

Шановні абітурієнти!

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІДГУ
НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

– заяву;
– документ, що посвідчує особу;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл,
Одеська обл., Україна, 68610
Приймальна комісія (к.101): тел. (04841) 9-76-07
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
Е-mаіl: vstupidgu@gmail.com
Сайт ІДГУ: http://idgu.edu.ua/
Тел.: (04841) 5-13-88 (приймальна ректора)

Гарант державного стандарту вищої освіти

Важлива інформація для абітурієнтів

Приймальна комісія ІДГУ пропонує Вашій увазі інформацію щодо ключових змін у вступній кампанії 2019!

Творчий конкурс та заліки на базі ІДГУ

Творчий конкурс складається при вступі на навчання за ОС «бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)  на спеціальність  017 Фізична культура і спорт.

УВАГА! Для участі у конкурсі на бюджет за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» обов’язковим є складання творчого конкурсу до початку прийому документів (до 10 липня)!

Творчі заліки в ІДГУ складаються при вступі на навчання за ОС «бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)  на спеціальності  014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» та 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» .

Для складання творчого конкурсу або творчого заліку необхідно подати до приймальної комісії:

1) заповнену заяву на участь у творчому заліку/конкурсі (заповнюється у приймальній комісії);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію документа про повну загальну середню освіту;

4) 1 фотокартку розміром 3х4 см.

Графіки вступних випробувань 2019

Графік творчих конкурсів(ПЗСО)

Графік творчих заліків на базі ІДГУ

Заява на участь у творчому заліку

Графік вступних втпробувань - ОС Бакалавр(на основі ПЗСО)

Графік вступних випробувань - 1 (скор.), 2,3 курси(на основі ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр)

Графік вступних випробувань - ОС магістр (032 Історія та археологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Графік вступних випробувань - ОС Магістр

Підготовчі курси
  • Для успішного складання ЗНО
  • Для вступу до ІДГУ на ОС магістра

Буклет

для вступу в ІДГУ на базі ОКР молодшого спеціаліста

Інформаційні картки спеціальностейФакультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Перелік спеціальностей

Педагогічний факультет Факультет іноземних мов Факультет української філології та соціальних наук Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Перелік додаткових спеціальностей

 

Державні документи з прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2019 році та установчі документи приймальної комісії ІДГУ

Правила прийому до Ізмаїльського державного гуманітарного університету в 2019 році

Інформаційні таблиці

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури в 2019 році

Додаток 9. Правила прийому на ОС "Молодший бакалавр" у 2019 році

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок подання та розгляду заяв в велектронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

Положення про приймальну комісію ІДГУ

Положення про Апеляційну комісію ІДГУ

Нормативні документи

Наказ №137 від 02 липня 2018 року "Про вартість навчання"

Наказ № 5-А від 23 липня 2018 р. Про вартість навчання (аспірантура)

Наказ №159 від 06.08.18 р. "Про поселення до гуртожитків ІДГУ"

Реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ

Шановні студенти першого курсу!
До вашої уваги реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ (контрактна форма):
МФО 820172 КОД 02125467
банк ДКСУ у м. Київ
Р/р 31250260112580
Прізвище, ім’я, по-батькові. Факультет, курс, спеціальність.

Офіційна інформація КМУ та МОН України

Постанова КМУ №266 від 29 квітня 2015 р. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Акт узгодження переліку спеціальностей в ІДГУ

Постанова КМУ № 975 від 23.11.2016 р. «Про надання державно-цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

Наказ МОН України № 1027-900 Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та,або патологічні стани, інвалідність

Лист МОН України №9-346 від 22.06.2017 Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту

Наказ МОН України №127-л від 22.06.17 "Про переоформлення ліцензій"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформаційний пакет ECTS

Рішення приймальної комісії

Витяг з протоколу №13 від 24.07.17

Витяг з протоколу №14 від 26.07.17

Витяг з протоколу №14 від 26.07.17

Програми вступних випробувань 2019

Програми підготовки до ЗНО
Українська мова і література Історія України Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (німецька) Іноземна мова (французька) Математика Фізика Біологія Географія Хімія

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за ОС “бакалавр”на основі повної загальної середньої освіти
Біологія (співбесіда) Болгарська мова Географія (співбесіда)
Іноземна мова (англійська мова) (співбесіда) Румунська мова Українська мова (співбесіда)
Іноземна мова (німецька, французька) (співбесіда) Фізична культура Історія України (співбесіда)
Математика (співбесіда) Музичне мистецтво (творчий залік) Образотворче мистецтво (014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво))
Фізика (співбесіда)

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за ОС “бакалавр” на основі ОКР “молодший спеціаліст”, ОС “бакалавр”
Англійська мова Болгарська мова Діловодство та основи документознавства
Німецька, Французька мови Музичне мистецтво Образотворче мистецтво (творчий конкурс)
Основи економіки Основи інформатики Основи технологій
Російська мова Туризмознавство Українська мова (для неспоріднених спеціальностей)
Українська мова Фізична культура Історія України (для неспоріднених спеціальностей)
Історія України Румунська мова Правознавство
Педагогіка Психологія Математика
Біологія

Програма ЗНО з іноземної мови (ОС “магістр”) 

Програма ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури


Програми вступних випробувань при вступі на навчання за ОС “магістр” на основі ОС “бакалавр” (ОКР “спеціаліст”, ОС “магістр”)
Українська мова Іноземна мова (німецька) (для всіх спеціальностей) Технологічна освіта (перехресний вступ)
Економіка та управління підприємством Іноземна мова (англійська - для всіх спеціальностей) Українська література (перехресний вступ)
Всесвітня історія Іноземна мова (французька) (для всіх спеціальностей) Світова література (перехресний вступ)
Соціальна робота Теорія і методика трудового навчання Теорія та історія соціальної роботи (перехресний вступ)
Менеджмент Практична психологія Історія України та української культури (перехресний вступ)
Російська мова Педагогіка та методика початкової освіти Основи педагогіки початкової школи (перехресний вступ)
Англійська мова Дошкільна педагогіка Основи дошкільної педагогіки (перехресний вступ)
Французька мова Загальна психологія (перехресний вступ) Основи менеджменту (перехресний вступ)
Німецька мова Основи економіки (перехресний вступ)

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «доктор філософії» на основі освітнього ступеня «магістра» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)
Іноземна мова (Англійська) Іноземна мова (Німецька) Іноземна мова (Французька) Загальна педагогіка та історія педагогіки Iсторiя та археологiя Педагогіка (додаткове фахове випробування)

Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти), денна ф.н., бюджет

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)) 014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 014 Середня освіта (Інформатика) 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 014 Середня освіта (Історія) 014 Середня освіта (Українська мова і література) 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 014 Середня освіта (Фізична культура) 016 Спеціальна освіта (Логопедія) 017 Фізична культура і спорт 012 Дошкільна освіта 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 231 Соціальна робота 013 Початкова освіта 053 Психологія

Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти), денна ф.н., контракт

012 Дошкільна освіта, контракт, денна 013 Початкова освіта, контракт, денна 014 Середня освіта (Інформатика) контракт, денна 014 Середня освіта (Історія) контракт, денна 014 Середня освіта (Математика) контракт, денна 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) контракт, денна 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) контракт, денна 014 Середня освіта (Мова і література (французька)) контракт, денна 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) контракт, денна 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)) контракт, денна 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) контракт, денна 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) контракт, денна 014 Середня освіта (Природничі науки) контракт, денна 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) контракт, денна 014 Середня освіта (Українська мова і література) контракт, денна 014 Середня освіта (Фізична культура) контракт, денна 016 Спеціальна освіта (Логопедія) контракт, денна 017 Фізична культура і спорт (Тренерсько-викладацька діяльність) контракт, денна 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, контракт, денна 032 Історія та археологія, контракт, денна 035 Філологія (Германські мови та літератури (перша-англійська) контракт, денна 053 Психологія, контракт, денна 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, контракт, денна 081 Право, контракт, денна 113 Прикладна математика, контракт, денна 231 Соціальна робота, контракт, денна 242 Туризм, контракт, денна

Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти), заочна ф.н., бюджет

013 Початкова освіта, заочна 014 Середня освіта (Українська мова і література), заочна 014 Середня освіта (Фізична культура), заочна 014 Середня освта (Історія), заочна

Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти), заочна ф.н., контракт

013 Початкова освіта, контракт, заочна 014 Середня освіта (Історія) контракт, заочна 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) контракт, заочна 014 Середня освіта (трудове навчання та технології) контракт, заочна 014 Середня освіта (трудове навчання та технології), контракт заочна 014 Середня освіта (Українська мова і література) контракт, заочна 014 Середня освіта (Українська мова і література) контракт, заочна 014 Середня освіта (Фізична культура) контракт заочна 014 Середня освіта (Фізична культура) контракт, заочна 017 Фізична культура і спорт, контракт, заочна 029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа, контракт, заочна 032 Історія та археологія, контракт, заочна 053 Психологія, контракт, заочна 231 Соціальна робота, контракт, заочна 231 Соціальна робота, контракт, заочна

Бакалавр (на основі ОКР “молодший спеціаліст”, ОС “бакалавр”), бюджет

Денна форма навчання

013 Початкова освіта, денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Історія), денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Українська мова і література), денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Фізична культура), денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 016 Спеціальна освіта (Логопедія) денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет)

Заочна форма навчання

012 Дошкільна освіта, заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 013 Початкова освіта, заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Історія) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Українська мова і література) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Фізична культура) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання, бюджет) 014 Середня освіта (Інформатика) 1 курс (зі скороченим строком навчання), заочна, бюджет

Бакалавр (на основі ОКР “молодший спеціаліст”, ОС “бакалавр”), контракт

Денна форма навчання

на 1 курс:

013 Початкова освіта, денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Українська мова і література) денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 016 Спеціальна освіта (Логопедія) денна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт)

на 2 курс:

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) денна, 2 курс (контракт) 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)) денна, 2 курс (контракт) 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)), денна, 2 курс (контракт) 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) денна, 2 курс (контракт) 016 Спеціальна освіта (Логопедія) денна, 2 курс (контракт) 016 Спеціальна освіта (Логопедія), денна, 2 курс (контракт) 053 Психологія, денна, 2 курс (контракт)

на 3 курс:

012 Дошкільна освіта, денна, 3 курс (контракт) 012 Дошкільна освіта, денна, 3 курс, (контракт) 013 Початкова освіта, денна, 3 курс (контракт) 013 Початкова освіта, денна, 3 курс, (контракт) 014 Середня освіта (Інформатика) денна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Мова і література (болгарська)) денна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)) денна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) денна, 3 курс (контракт) 016 Спеціальна освіта (Логопедія), денна, 3 курс (контракт) 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, денна, 3 курс (контракт) 053 Психологія, денна, 3 курс (контракт) 053 Психологія, денна, 3 курс, (контракт) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денна, 3 курс (контракт)


Заочна форма навчання

на 1 курс:

013 Початкова освіта, заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 013 Початкова освіта, заочна, 1 курс, (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Історія) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Історія) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Українська мова і література) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Фізична культура) заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 231 Соціальна робота, заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 242 Туризм, заочна, 1 курс (зі скороченим строком навчання,контракт) 014 Середня освіта (Інформатика) 1 курс (зі скороченим строком навчання) заочна, контракт 014 Середня освіта (Інформатика) 1 курс (зі скороченим строком навчання) заочна, контракт

на 2 курс:

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), заочна, 2 курс (контракт) 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) заочна, 2 курс (контракт) 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), заочна, 2 курс (контракт) 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) заочна, 2 курс (контракт) 014 Середня освіта (Історія) заочна, 2 курс (контракт)

на 3 курс:

013 Початкова освіта, заочна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Інформатика) заочна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Історія) заочна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) заочна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) заочна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Українська мова і література) заочна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Українська мова і література) заочна, 3 курс, (контракт) 014 Середня освіта (Фізична культура і спорт) заочна, 3 курс (контракт) 014 Середня освіта (Фізична культура і спорт), заочна, 3 курс (контракт) 016 Спеціальна освіта (Логопедія) заочна, 3 курс (контракт) 016 Спеціальна освіта (Логопедія), заочна, 3 курс (контракт) 017 Фізична культура і спорт, заочна, 3 курс (контракт) 017 Фізична культура і спорт, заочна, 3 курс, (контракт) 231 Соціальна робота, заочна, 3 курс (контракт)

Бакалавр (1 курс, на основі ОС “Бакалавр”), контракт

014 Середня освіта (Природничі науки) заочна, контракт, на основі ОС Бакалавр 081 Право (денна, контракт, на основі ОС Бакалавр) 081 Право (заочна, контракт, на основі ОС Бакалавр)

Магістр, бюджет

Денна форма навчання:

012 Дошкільна освіта, денна, бюджет 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта, денна, бюджет 013 Початкова освіта. Позашкільна освіта, денна, бюджет 014 Середня освіта (історія) денна, бюджет 014 Середня освіта (мова і література (російська)) денна, бюджет 014 Середня освіта (Мова і література (французька)) денна, бюджет 014 Середня освіта (Мова і лутература (англійська)) денна, бюджет 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) денна, бюджет 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денна, бюджет 014 Середня освіта (Українська мова і література), денна, бюджет 035 Філологія (Українська мова та література) денна, бюджет 073 Менеджмент, денна, бюджет 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денна, бюджет 231 Соціальна робота, денна, бюджет

Заочна форма навчання:

012 Дошкільна освіта, заочна, бюджет 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта, заочна, бюджет 013 Початкова освіта. Позашкільна освіта, заочна, бюджет 231 Соціальна робота, заочна, бюджет

Магістр, контракт

Денна форма навчання:

012 Дошкільна освіта (денна, контракт) 012 Дошкільна освіта (денна,контракт 2) 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта (денна, контракт 2) 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта (денна, контракт) 013 Початкова освіта. Позашкільна освіта (денна, контракт) 014 Середня освіта (Історія) денна, контракт 2 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) денна, контракт 2 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) денна, контракт 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денна, контракт 014 Середня освіта (Мова і література (російська) денна, контракт 014 Середня освіта (Мова і література (французька) денна, контракт 2 014 Середня освіта (Мова і література (французька) денна, контракт 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, контракт) 014 Середня освіта (Українська мова і література) денна, контракт 2 014 Середня освіта (Українська мова і література) денна, контракт 073 Менеджмент (денна, контракт 2) 073 Менеджмент (денна, контракт) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна, контракт) 231Соціальна робота (денна, контракт)

Заочна форма навчання:

012 Дошкільна освіта (заочна, контракт 2) 012 Дошкільна освіта (заочна, контракт 3) 012 Дошкільна освіта (заочна, контракт) 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта (заочна, контракт 2) 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта (заочна, контракт 3) 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта (заочна, контракт) 013 Початкова освіта. Позашкільна освіта (заочна, контракт ) 013 Початкова освіта. Позашкільна освіта (заочна, контракт) 014 Середня освіта (Історія) заочна, контракт 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (заочна, контракт) 073_Менеджмент (заочна, контракт) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна 2) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна, контракт) 231 Соціальна робота (заочна, контракт 2) 231 Соціальна робота (заочна, контракт)

Магістр

032 Історія та археологія (бюджет, контракт) 053 Психологія (бюджет, контракт)

Накази про зарахування на навчання - 2018

 

Бюджетна форма навчання 

Бюджетна форма навчання

Денна Заочна
Наказ №116-с від 07.08.18 р. (бакалавр, денна форма навчання, на основі ПЗСО) Наказ №56-з від 07.08.18 р. (бакалавр, заочна форма навчання, на основі ПЗСО)
Наказ №115-с від 06.08.2018 р. (бакалавр, денна ф.н., на основі диплома молодшого спеціаліста) Наказ № 59-з від 20.08.2018 р. (бакалавр, заочна, бюджет, на основі ОКР молодший спеціаліст)
Наказ № 120-с від 20.08.2018р. (магістр, денна, бюджет) Наказ №68-з від 10.09.2018 р. (магістр, заочна форма навчання, бюджет)
Наказ №140-с від 10.09.2018 р. (магістр, денна форма навчання, бюджет)

 

Контрактна форма навчання

 

Денна  форма навчання

Заочна форма навчання

Бакалавр:

Бакалавр:

Наказ №118-с від 17.08.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ПЗСО)
Наказ №119-с від 17.08.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ПЗСО)
Наказ № 122-с від 27.08.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ОКР молодший спеціаліст)
Наказ № 123-с від 27.08.2018 р. (2 курс, бакалавр, денна, контракт на основі ОС бакалавр)
Наказ № 124-с від 27.08.2018 р. (3 курс, бакалавр, денна, контракт, на основі ОКР молодший спеціаліст)
Наказ № 125-с від 27.08.2018 р. (2 курс, бакалавр, денна, контракт)
Наказ № 126-с від 27.08.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ОС бакалавр)
Наказ № 130-с від 31.08.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ПЗСО)
Наказ № 141-с від 10.09.2018 р. (3 курс, бакалавр, денна, контракт)
Наказ № 142-с від 10.09.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ОС бакалавр)
Наказ № 143-с від 14.09.2018 р. (2 курс, бакалавр, денна, контракт)
Наказ № 147-с від 18.09.2018 р. (бакалавр, 3 курс, денна, контракт)
Накз № 156-с від 20.09.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ПЗСО)
Наказ № 57-з від 17.08.2018 р. (бакалавр, денна, контракт, на основі ПЗСО)
Наказ № 60-з від 27.08.2018 р. (бакалавр, заочна, контракт, на основі ОКР молодший спеціаліст)
Наказ № 61-з від 27.08.2018 р. (2 курс, бакалавр, заочна, контракт, на основі ОС бакалавр)
Наказ № 62-з від 27.08.2018 р. (3 курс, бакалавр, заочна, контракт, на основі ОКР молодший спеціаліст)
Наказ № 63-з від 27.08.2018 р. (бакалавр, заочна, контракт, на основі ОС бакалавр)
Наказ № 64-з від 27.08.2018 р. (2 курс, бакалавр, заочна, контракт)
Наказ № 69-з від 10.09.2018 р. (бакалавр, заочна, контракт, на основі ОКР молодший спеціаліст)
Наказ № 70-з від 10.09.2018 р. (бакалавр, заочна, контракт, ПЗСО)
Наказ № 72-з від 17.09.2018 р. (бакалавр, заочна, контракт, на основі ОС бакалавр)  

 

 

 

 

 

 

Магістр:

Магістр:

Наказ № 149-с від 19.09.2018 р. (магістр, контракт, денна) Наказ № 160-с від 27.09.2018 р. (магістр, контракт, денна )

 

Наказ № 58-з від 20.08.2018 р. (магістр, заочна, контракт) Наказ № 75-з від 19.09.2018 р. (магістр, заочна, контракт) Наказ № 79-з від 27.09.2018 р. (магістр, контракт, заочна)

 

Архів Вступ-2017

Правила прийому до Ізмаїльського державного гуманітарного університету в 2017 році

Інформаційні таблиці

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання, за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та (або) фізичних здібностей вступників

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів

Додаток 7.1 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7.2 Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 0-100

Додаток 7.3 Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітній ступінь бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 0-100

Додаток 7.4 Таблиця переведення середнього бала документа за ECTS (маг)

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури

Додаток 9.Перелік спеціальностей та вступних випробувань (бакалавр, 3 курс)

Додаток 10. Правила прийому для здобуття вищої освіти в ІДГУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Cтроки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ІДГУ

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 році

Накази про зарахування на навчання

Бюджетна форма навчання

Наказ № 113-с від 07.08.2017 р. (денна форма навчання, на основі ПЗСО)

Наказ № 56-з від 07.08.2017 р. (заочна форма навчання, на основі ПЗСО)

Наказ 114-c від 09.08.2017 р. (денна форма навчання, на основі диплома молодшого спеціаліста)

Наказ №62-з від 18.08.2017 р. (заочна форма навчання, на основі диплома молодшого спеціаліста)

Наказ 117-с від 15.08.2017 р. (магістр, денна форма навчання)

Наказ 59-з від 15.08.2017 р. (магістр, заочна форма навчання)

Контрактна форма навчанння

денна форма навчання заочна форма навчання
Наказ 116-с від 10.08.2017 р. (денна форма навчання) Наказ 118-с від 17.08.2017 р. (денна форма навчання, на основі ПЗСО) Наказ №119-c від 18.08.2017 р. (магістр, денна форма навчання) Наказ №123-с від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 1 курс, денна ф.н.) Наказ №124-с від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 2 курс, денна ф.н.)

Наказ №125-с від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 3 курс, денна ф.н.)

Наказ №127-c від 31.08.2017 р. (на 1 курс, на основі ПЗСО)

Наказ №128-с від 31.08.2017 р. (на 3 курс)

Наказ №129-c від 31.08.2017 р.

Наказ №130-c від 31.08.2017 р. (магістр)

Наказ №156-с від 18.09.2017 р.

Наказ №164-с від 29.09.2017 р. (магістр)

 

 

 

Наказ 57-з від 10.08.2017 р. (заочна форма навчання) Наказ 60-з від 17.08.2017 р. (заочна форма навчання, на основі ПЗСО) Наказ №61-з від 18.08.2017 р. (магістр, заочна форма навчання) Наказ №63-з від 18.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, заочна ф. н. ) Наказ №65-з від 18.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, заочна ф.н.) Наказ №66-з від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 1 курс, заочна ф.н.) Наказ №67-з від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 2 курс, заочна ф.н.) Наказ №68-з від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 3 курс, заочна ф.н.) Наказ №70-з від 31.08.2017 р. (на основі ПЗСО) Наказ №71-з від 31.08.2017 р. (на 1 курс, на основі диплома молодшого спеціаліста) Наказ №72-з від 31.08.2017 р. (на 2 курс, на основі диплома молодшого спеціаліста) Наказ №73-з від 31.08.2017 р. (на 3 курс) Наказ №74-з від 31.08.2017 р. (магістр) Наказ №81-з від 18.09.2017 р. Наказ №82-з від 18.09.2017 р. Наказ №84-з від 18.09.2017 р. Наказ №90-з від 29.09.2017р.
Рейтингові списки вступників (на основі ПЗСО) на бюджетну форму навчання (денна)
Документознавство та інформаційна діяльність Дошкільна освіта Історія. Європейські студії (зі знанням англійської мови) Початкова освіта Психологія Середня освіта (інформатика) Середня освіта (історія) Середня освіта (музичне мистецтво) Середня освіта (образотворче мистецство) Середня освіта (трудове навчання та технології) Середня освіта (українська мова і література) Середня освіта (фізична культура) Середня освіта: мова і література (англійська) Середня освіта: мова і література (німецька) Середня освіта: мова і література (російська) Соціальна робота Спеціальна освіта (логопедія) Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність Філологія: германські мови та літератури (переклад включно) Філологія: українська мова та література
Контакти
Адреса: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12 (к.101)
68610, Ізмаїл, Одеська область
Телефони: (04841) 9-76-07, (04841) 5-13-88,
(094) 9989607, (068) 0313992
E-mail: vstupidgu@gmail.com
Веб-сайт:

Рейтингові списки вступників (на основі ПЗСО) на бюджетну форму навчання (заочна)

Початкова освіта

Соціальна робота

Рейтингові списки вступників (на основі диплома молодшого спеціаліста) на бюджетну форму навчання:
денна форма навчання заочна форма навчання
Початкова освіта Середня освіта (Трудове навчання та технології) Спеціальна освіта (Логопедія) Середня освіта (Мова і література (англійська)) Середня освіта (українська мова і література) Середня освіта (Фізична культура) Дошкільна освіта (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)) Початкова освіта (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навання)) Середня освіта (Інформатика) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Трудове навчання та технології) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Українська мова і літераттура) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)   Середня освіта (Фізична культура) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання))
Рейтингові списки вступників (на основі диплома молодшого спеціаліста) на контрактну форму навчання:
денна форма навчання
Початкова освіта (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Музичне мистецтво) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Українська мова і література) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Фізична культура) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Спеціальна освіта (Логопедія) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Дошкільна освіта (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, інклюзивна освіта (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, іноземна мова (англійська) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, інформатика (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, хореографія (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Психологія (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (інформатика) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (Українська мова і література) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (Фізична культура) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Соціальна робота. Соціальна педагогіка (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Спеціальна освіта. Логопедія (денна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Туризм (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Економіка підприємства (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Корекційна освіта (Логопедія) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Музичне мистецтво (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Образотворче мистецтво (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Початкова освіта, виховна робота в інтернатних закладах (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Початкова освіта, іноземна мова (англійська) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Соціальна педагогіка (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Українська мов і література, видавнича справа і редагування (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Фізичне виховання, захист В(денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання))ітчизни Філологія. Мова і література (англійська, німецька) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Філологія. Мова і література (румунська, англійська) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання))
заочна форма навчання
Документознавство та інформаційна діяльність (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Економіка та управління підприємством (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Початкова освіта (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Практична психологія (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Інформатика) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Історія) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Музичне мистецтво) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Трудове навчання та технології) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (українська мова і література) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Фізична культура) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Соціальна робота (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Спеціальна освіта (Логопедія) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Туризм (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Початкова освіта (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Середня освіта (Інформатика) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Середня освіта (Трудове навчання) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Середня освіта (Фізична культура) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Спеціальна освіта (Логопедія) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Інформатика, освітні вимірювання (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Музичне мистецтво (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Початкова освіта (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Соціальна педагогіка (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Технологічна освіта (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Фізичне виховання (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Філологія (українська) (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання))
Рейтингові списки вступників (магістр) на бюджетну форму навчання
Середня освіта (Історія, українознавство) (денна) Історія та археологія. Історія. Історичне туризмознавство (денна) Філологія (Українська мова і література, порівняльне мовознавство) (денна) Середня освіта (Українська мова і література, літературознавство) (денна) Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (денна) Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (заочна) Початкова освіта. Позашкільна освіта (денна) Середня освіта (Мова і література (німецька)) (денна) Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна) Середня освіта (Мова і література(французька))) (денна) Середня освіта (Мова і література (російська)) (денна) Економіка та управління підприємством (денна) Менеджмент освіти. Управління навчальним закладом (денна) Середня освіта (Трудове навчання та технології, технічна і комп'ютерна графіка) (денна)
Рейтингові списки вступників (магістр) на контрактну форму навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
Середня освіта (Мова і література (німецька)) (денна) Середня освіта (Мова і література (російська)) (денна) Середня освіта (Мова і література (французька)) (денна) Середня освіта (Трудове навчання та технології, технічна і компютерна графіка) (денна)

Середня освіта (Українська мова і література, літературознавство) (денна)

Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (денна)

Філологія (Українська мова та лутература, порівняльне мовознавство) (денна)

Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта (денна) Економіка та управління підпрємством (денна) Історія та археологія (денна) Менеджмент. Управління навчальним закладом (денна)

Початкова освіта. Позашкільна освіта (денна)

Психологія (денна)

Середня освіта (Історія, українознавство) (денна)

Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна)

Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта (заочна) Економіка та управління підприємством (заочна) Історія та археологія (заочна) Менеджмент. Управління навчальним закладом (заочна)

Початкова освіта. Позашкільна освіта (заочна)

Психологія (заочна)

Середня освіта (Історія, українознавство) (заочна)

Середня освіта (Трудове навчання та тенології, технічна і комп'ютерна графіка) (заочна)

Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (заочна)