Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Вступна кампанія - 2018

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році

Правила прийому на навчання до ІДГУ в 2018 році

Переваги та особливості вступу до ІДГУ в 2018 р.

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Бакалавр на основі ПЗСО Бакалавр на основі ПЗСО Буклет Магістр 2018
Буклет для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста Буклет для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста

Шановні абітурієнти!

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІДГУ
НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

– заяву;
– документ, що посвідчує особу;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл,
Одеська обл., Україна, 68610
Приймальна комісія (к.101): тел. (04841) 9-76-07
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
Е-mаіl: vstupidgu@gmail.com
Сайт ІДГУ: http://idgu.edu.ua/
Підготовчі курси: (096) 556 08 83
Тел.: (04841) 5-13-88 (приймальна ректора)

Гарант державного стандарту вищої освіти

Важлива інформація для абітурієнтів

Приймальна комісія ІДГУ пропонує Вашій увазі інформацію щодо ключових змін у вступній кампанії 2018!

Питання-відповіді щодо ЗНО-2018
  • Яким буде ЗНО з іноземної мови у 2018 році?
  • Чи можна не складати ЗНО та ДПА з іноземної, якщо маєш сертифікат міжнародного мовного тесту?
  • Скільки предметів ЗНО обирати та які?
  • Який рівень ЗНО з іноземної складати: В1 чи В2?
  • Чи потрібно складати ЗНО випускникам коледжів, училищ та технікумів у 2018 році?
Підготовчі курси
  • Для успішного складання ЗНО
  • Для вступу до ІДГУ на ОС магістра

Буклет

для вступу в ІДГУ на базі ОКР молодшого спеціаліста

Перелік спеціальностей

Педагогічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет української філології та соціальних наук

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Перелік додаткових спеціальностей

 

Інформаційні картки спеціальностей
Державні документи з прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році та установчі документи приймальної комісії ІДГУ

Правила прийому до Ізмаїльського державного гуманітарного університету у 2018 році

Інформаційні таблиці

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури Ізмаїльського державного гуманітарного університету у 2018 році

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Положення про приймальну комісію ІДГУ

Положення про Апеляційну комісію ІДГУ

Рішення приймальної комісії

Витяг з протоколу №13 від 24.07.17

Витяг з протоколу №14 від 26.07.17

Витяг з протоколу №14 від 26.07.17

Нормативні документи

Наказ №94 від 06.07.2017 р. "Про вартість навчання"

Реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ

Шановні студенти першого курсу!
До вашої уваги реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ (контрактна форма):
МФО 820172 КОД 02125467
банк ДКСУ у м. Київ
Р/р 31250260112580
Прізвище, ім’я, по-батькові. Факультет, курс, спеціальність.

Офіційна інформація КМУ та МОН України

Постанова КМУ №266 від 29 квітня 2015 р. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Акт узгодження переліку спеціальностей в ІДГУ

Постанова КМУ № 975 від 23.11.2016 р. «Про надання державно-цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

Наказ МОН України № 1027-900 Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та,або патологічні стани, інвалідність

Лист МОН України №9-346 від 22.06.2017 Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту

Наказ МОН України №127-л від 22.06.17 "Про переоформлення ліцензій"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформаційний пакет ECTS

Програми вступних випробувань 2017

Програми підготовки до ЗНО
Українська мова і література Історія України Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (німецька) Іноземна мова (французька) Математика Фізика Біологія Географія Хімія

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до розділів VIII, ІХ Правил прийому до ІДГУ)
Біологія (співбесіда) Географія (співбесіда) Образотворче мистецтво (творчий конкурс)
Математика (співбесіда) Болгарська мова Музичне мистецтво (творчий конкурс)
Іноземна мова (англійська.німецька. французька) (співбесіда) Українська мова (співбесіда) Історія України (співбесіда)
Російська мова СО Фізична культура (спортивні нормативи) Фізична культура і спорт (спортивні нормативи)
Російська мова (співбесіда) Румунська мова Фізика (співбесіда)

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Англійська німецька французька мови Діловодство та основи документознавства Історія України
Основи економіки Основи технологій Музичне мистецтво (творчий конкурс)
Образотворче мистецтво (творчий конкурс) Основи інформатики Психологія
Російська мова Педагогіка СО Фізична культура (спортивні нормативи)
Туризмознавство Українська мова Фізична культура і спорт (спортивні нормативи)
Історія України (додатковий фаховий іспит для неспоріднених спеціальностей) Українська мова (для неспоріднених спеціальностей) Румунська мова

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «магістр» на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітнього ступеня «магістр»)
Українська мова Всесвітня історія Іноземна мова (болгарська мова)
Іноземна мова (англійська,німецька, французька) Іноземна мова (Російська) Іноземна мова (румунська)
Економіка та управління підприємством Менеджмент освіти Педагогіка та методика початкової освіти
Російська мова Історія України та української культури (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Основи економіки (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)
Основи менеджменту (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Соціальна робота Технологічна освіта (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)
Теорія і методика трудового навчання та технологій Англійська мова. Німецька мова. Французька мова Світова література (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)
Українська література (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Теорія та історія соціальної роботи (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Практична психологія
Загальна психологія (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Основи педагогіки початкової школи (додаткове фахове випробування для перехресного вступу) Дошкільна педагогіка
Основи дошкільної педагогіки (додаткове фахове випробування для перехресного вступу)

 


Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «доктор філософії» на основі освітнього ступеня «магістра» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)
Іноземна мова (Англійська) Іноземна мова (Німецька) Іноземна мова (Французька) Загальна педагогіка та історія педагогіки Iсторiя та археологiя Педагогіка (додаткове фахове випробування)

Архів Вступ-2017

Правила прийому до Ізмаїльського державного гуманітарного університету в 2017 році

Інформаційні таблиці

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання, за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та (або) фізичних здібностей вступників

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів

Додаток 7.1 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7.2 Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 0-100

Додаток 7.3 Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітній ступінь бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 0-100

Додаток 7.4 Таблиця переведення середнього бала документа за ECTS (маг)

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури

Додаток 9.Перелік спеціальностей та вступних випробувань (бакалавр, 3 курс)

Додаток 10. Правила прийому для здобуття вищої освіти в ІДГУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Cтроки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ІДГУ

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 році

Накази про зарахування на навчання

Бюджетна форма навчання

Наказ № 113-с від 07.08.2017 р. (денна форма навчання, на основі ПЗСО)

Наказ № 56-з від 07.08.2017 р. (заочна форма навчання, на основі ПЗСО)

Наказ 114-c від 09.08.2017 р. (денна форма навчання, на основі диплома молодшого спеціаліста)

Наказ №62-з від 18.08.2017 р. (заочна форма навчання, на основі диплома молодшого спеціаліста)

Наказ 117-с від 15.08.2017 р. (магістр, денна форма навчання)

Наказ 59-з від 15.08.2017 р. (магістр, заочна форма навчання)

Контрактна форма навчанння

денна форма навчання заочна форма навчання
Наказ 116-с від 10.08.2017 р. (денна форма навчання) Наказ 118-с від 17.08.2017 р. (денна форма навчання, на основі ПЗСО) Наказ №119-c від 18.08.2017 р. (магістр, денна форма навчання) Наказ №123-с від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 1 курс, денна ф.н.) Наказ №124-с від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 2 курс, денна ф.н.)

Наказ №125-с від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 3 курс, денна ф.н.)

Наказ №127-c від 31.08.2017 р. (на 1 курс, на основі ПЗСО)

Наказ №128-с від 31.08.2017 р. (на 3 курс)

Наказ №129-c від 31.08.2017 р.

Наказ №130-c від 31.08.2017 р. (магістр)

Наказ №156-с від 18.09.2017 р.

Наказ №164-с від 29.09.2017 р. (магістр)

 

 

 

Наказ 57-з від 10.08.2017 р. (заочна форма навчання) Наказ 60-з від 17.08.2017 р. (заочна форма навчання, на основі ПЗСО) Наказ №61-з від 18.08.2017 р. (магістр, заочна форма навчання) Наказ №63-з від 18.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, заочна ф. н. ) Наказ №65-з від 18.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, заочна ф.н.) Наказ №66-з від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 1 курс, заочна ф.н.) Наказ №67-з від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 2 курс, заочна ф.н.) Наказ №68-з від 23.08.2017 р. (на основі диплома молодшого спеціаліста, на 3 курс, заочна ф.н.) Наказ №70-з від 31.08.2017 р. (на основі ПЗСО) Наказ №71-з від 31.08.2017 р. (на 1 курс, на основі диплома молодшого спеціаліста) Наказ №72-з від 31.08.2017 р. (на 2 курс, на основі диплома молодшого спеціаліста) Наказ №73-з від 31.08.2017 р. (на 3 курс) Наказ №74-з від 31.08.2017 р. (магістр) Наказ №81-з від 18.09.2017 р. Наказ №82-з від 18.09.2017 р. Наказ №84-з від 18.09.2017 р. Наказ №90-з від 29.09.2017р.
Рейтингові списки вступників (на основі ПЗСО) на бюджетну форму навчання (денна)
Документознавство та інформаційна діяльність Дошкільна освіта Історія. Європейські студії (зі знанням англійської мови) Початкова освіта Психологія Середня освіта (інформатика) Середня освіта (історія) Середня освіта (музичне мистецтво) Середня освіта (образотворче мистецство) Середня освіта (трудове навчання та технології) Середня освіта (українська мова і література) Середня освіта (фізична культура) Середня освіта: мова і література (англійська) Середня освіта: мова і література (німецька) Середня освіта: мова і література (російська) Соціальна робота Спеціальна освіта (логопедія) Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність Філологія: германські мови та літератури (переклад включно) Філологія: українська мова та література
Контакти
Адреса: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12 (к.101)
68610, Ізмаїл, Одеська область
Телефони: (04841) 9-76-07, (04841) 5-13-88,
(094) 9989607, (068) 0313992
E-mail: vstupidgu@gmail.com
Веб-сайт:

Рейтингові списки вступників (на основі ПЗСО) на бюджетну форму навчання (заочна)

Початкова освіта

Соціальна робота

Рейтингові списки вступників (на основі диплома молодшого спеціаліста) на бюджетну форму навчання:
денна форма навчання заочна форма навчання
Початкова освіта Середня освіта (Трудове навчання та технології) Спеціальна освіта (Логопедія) Середня освіта (Мова і література (англійська)) Середня освіта (українська мова і література) Середня освіта (Фізична культура) Дошкільна освіта (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)) Початкова освіта (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навання)) Середня освіта (Інформатика) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Трудове навчання та технології) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Українська мова і літераттура) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання)   Середня освіта (Фізична культура) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном навчання))
Рейтингові списки вступників (на основі диплома молодшого спеціаліста) на контрактну форму навчання:
денна форма навчання
Початкова освіта (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Музичне мистецтво) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Українська мова і література) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Середня освіта (Фізична культура) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Спеціальна освіта (Логопедія) (І курс (зі скороченим терміном навчання)) Дошкільна освіта (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, інклюзивна освіта (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, іноземна мова (англійська) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, інформатика (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Початкова освіта, хореографія (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Психологія (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (інформатика) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (Українська мова і література) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта (Фізична культура) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька) (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Соціальна робота. Соціальна педагогіка (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Спеціальна освіта. Логопедія (денна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Туризм (денна, 2-й курс(з нормативним терміном начання)) Економіка підприємства (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Корекційна освіта (Логопедія) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Музичне мистецтво (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Образотворче мистецтво (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Початкова освіта, виховна робота в інтернатних закладах (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Початкова освіта, іноземна мова (англійська) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Соціальна педагогіка (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Українська мов і література, видавнича справа і редагування (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Фізичне виховання, захист В(денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання))ітчизни Філологія. Мова і література (англійська, німецька) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Філологія. Мова і література (румунська, англійська) (денна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання))
заочна форма навчання
Документознавство та інформаційна діяльність (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Економіка та управління підприємством (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Початкова освіта (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Практична психологія (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Інформатика) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Історія) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Музичне мистецтво) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Трудове навчання та технології) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (українська мова і література) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Середня освіта (Фізична культура) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Соціальна робота (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Спеціальна освіта (Логопедія) (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Туризм (заочна, 1-й курс (зі скороченим терміном начання)) Початкова освіта (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Середня освіта (Інформатика) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Середня освіта (Трудове навчання) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Середня освіта (Фізична культура) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Спеціальна освіта (Логопедія) (заочна, 2-й курс (з нормативним терміном навчання)) Інформатика, освітні вимірювання (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Музичне мистецтво (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Початкова освіта (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Соціальна педагогіка (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Технологічна освіта (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Фізичне виховання (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання)) Філологія (українська) (заочна, 3-й курс (з нормативним терміном навчання))
Рейтингові списки вступників (магістр) на бюджетну форму навчання
Середня освіта (Історія, українознавство) (денна) Історія та археологія. Історія. Історичне туризмознавство (денна) Філологія (Українська мова і література, порівняльне мовознавство) (денна) Середня освіта (Українська мова і література, літературознавство) (денна) Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (денна) Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (заочна) Початкова освіта. Позашкільна освіта (денна) Середня освіта (Мова і література (німецька)) (денна) Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна) Середня освіта (Мова і література(французька))) (денна) Середня освіта (Мова і література (російська)) (денна) Економіка та управління підприємством (денна) Менеджмент освіти. Управління навчальним закладом (денна) Середня освіта (Трудове навчання та технології, технічна і комп'ютерна графіка) (денна)
Рейтингові списки вступників (магістр) на контрактну форму навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
Середня освіта (Мова і література (німецька)) (денна) Середня освіта (Мова і література (російська)) (денна) Середня освіта (Мова і література (французька)) (денна) Середня освіта (Трудове навчання та технології, технічна і компютерна графіка) (денна)

Середня освіта (Українська мова і література, літературознавство) (денна)

Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (денна)

Філологія (Українська мова та лутература, порівняльне мовознавство) (денна)

Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта (денна) Економіка та управління підпрємством (денна) Історія та археологія (денна) Менеджмент. Управління навчальним закладом (денна)

Початкова освіта. Позашкільна освіта (денна)

Психологія (денна)

Середня освіта (Історія, українознавство) (денна)

Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна)

Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта (заочна) Економіка та управління підприємством (заочна) Історія та археологія (заочна) Менеджмент. Управління навчальним закладом (заочна)

Початкова освіта. Позашкільна освіта (заочна)

Психологія (заочна)

Середня освіта (Історія, українознавство) (заочна)

Середня освіта (Трудове навчання та тенології, технічна і комп'ютерна графіка) (заочна)

Соціальна педагогіка. Соціальна реабілітація (заочна)