Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Вступна кампанія - 2020

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу до ІДГУ в 2020 році

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ (ЗНО) З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

У зв’язку з продовженням карантину до 11 травня 2020 року та враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, приймальна комісія ІДГУ інформує про зміни порядку та термінів реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови для вступу на ОС «магістр».

Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Вступники у терміни, відведені для реєстрації, мають надіслати на електронну адресу Приймальної комісії – vstupidgu@gmail.com скановані копії (фотокопії) наступних документів:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Анкета додається);
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • фотокартка для документів розміром 3*4 із злбраженням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання)).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові!

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності)!

Нагадуємо, що для вступу на ОС «магістр» за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 035 «Філологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 231 «Соціальна робота» на основі диплома ОС «бакалавра» обов’язковим є складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови.

Для вступу на ОС «магістр» за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 035 «Філологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 231 «Соціальна робота» на основі диплома ОС «магістра» (ОКР «спеціаліста») вступний іспит з іноземної мови складається на базі ІДГУ.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» – всі вступні іспити складаються на базі ІДГУ.

За більш детальною інформацією звертатись до приймальної комісії ІДГУ:

тел.: (04841) 9-76-07, (094) 9989607, (068) 0313992

ел. адреса: vstupidgu@gmail.com

(Анкета додається)

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІДГУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

– заяву;
– документ, що посвідчує особу;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Контакти
Адреса: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12 (к.101)
68610, Ізмаїл, Одеська область
Телефони: (04841) 9-76-07, (04841) 5-13-88,
(094) 9989607, (068) 0313992
E-mail: vstupidgu@gmail.com
Веб-сайт:

Бакалавр
Магістр
Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст
Молодший бакалавр
Підготовчі курси
  • Для успішного складання ЗНО
  • Для вступу до ІДГУ на ОС магістра

Буклет

для вступу в ІДГУ на базі ОКР молодшого спеціаліста

Інформаційні картки спеціальностейФакультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Перелік спеціальностей

Педагогічний факультет Факультет української філології та соціальних наук Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності Факультет іноземних мов

Перелік додаткових спеціальностей

 

Творчий конкурс та заліки на базі ІДГУ

Творчий конкурс складається при вступі на навчання за ОС «бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)  на спеціальність  017 Фізична культура і спорт.

УВАГА! Для участі у конкурсі на бюджет за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» обов’язковим є складання творчого конкурсу до початку прийому документів (до 10 липня)!

Творчі заліки в ІДГУ складаються при вступі на навчання за ОС «бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)  на спеціальності  014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» та 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» .

Для складання творчого конкурсу або творчого заліку необхідно подати до приймальної комісії:

1) заповнену заяву на участь у творчому заліку/конкурсі (заповнюється у приймальній комісії);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію документа про повну загальну середню освіту;

4) 1 фотокартку розміром 3х4 см.

Графіки вступних випробувань 2019

Графік творчих конкурсів(ПЗСО)

Графік творчих заліків на базі ІДГУ

Заява на участь у творчому заліку

Графік вступних втпробувань - ОС Бакалавр(на основі ПЗСО)

Графік вступних випробувань - 1 (скор.), 2,3 курси(на основі ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр)

Графік вступних випробувань - ОС магістр (032 Історія та археологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Графік вступних випробувань - ОС Магістр

Графік вступних випробувань - ОС доктор філософії

Державні документи з прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2020 році та установчі документи приймальної комісії ІДГУ

Правила прийому до Ізмаїльського державного гуманітарного університету в 2020 році

Інформаційні таблиці

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури в 2020 році

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок подання та розгляду заяв в велектронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

Положення про приймальну комісію ІДГУ

Положення про Апеляційну комісію ІДГУ

Нормативні документи

Вартість навчання в ІДГУ, вступ 2019

Наказ № 91 від 09.07.2019 р. "Про поселення до гуртожитків ІДГУ на 2019-2020 навчальний рік"

Реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ

Шановні студенти першого курсу!
До вашої уваги реквізити щодо оплати за навчання в ІДГУ (контрактна форма):
МФО 820172 КОД 02125467
банк ДКСУ у м. Київ
Р/р UA078201720313261001201012580

Прізвище, ім’я, по-батькові. Факультет, курс, спеціальність.


Оплатити онлайн:

Оплатити онлайн Приватбанк
Комісія: 1 грн. з платника

Оплата за гуртожиток

Оплата за гуртожиток:

МФО 820172 КОД 02125467

Банк ДКСУ в м. Київ

Р/р UA 088201720313231001202012580

У платіжній квитанції повинна міститись наступна інформація:

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

Факультет, курс.


Оплатити онлайн:

Оплатити онлайн Приватбанк
Комісія: 1 грн. з платника

Офіційна інформація КМУ та МОН України

Постанова КМУ №266 від 29 квітня 2015 р. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Акт узгодження переліку спеціальностей в ІДГУ

Постанова КМУ № 975 від 23.11.2016 р. «Про надання державно-цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

Наказ МОН України № 1027-900 Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та,або патологічні стани, інвалідність

Лист МОН України №9-346 від 22.06.2017 Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту

Наказ МОН України №127-л від 22.06.17 "Про переоформлення ліцензій"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформаційний пакет ECTS

Програми вступних випробувань 2020

Програми підготовки до ЗНО
Українська мова і література Історія України Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (німецька) Іноземна мова (французька) Математика Фізика Біологія Географія Хімія

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за ОС “бакалавр”на основі повної загальної середньої освіти
Біологія (співбесіда) Болгарська мова Географія (співбесіда)
Англійська мова (співбесіда) Румунська мова Українська мова (співбесіда)
Іноземна мова (німецька, французька) (співбесіда) Фізична культура (творчий конкурс) Історія України (співбесіда)
Математика (співбесіда) Музичне мистецтво (творчий залік) Образотворче мистецтво (014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво))
Фізика (співбесіда)

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за ОС “бакалавр” на основі ОКР “молодший спеціаліст”, ОС “бакалавр”
Англійська мова Болгарська мова Діловодство та основи документознавства
Німецька, Французька мови Музичне мистецтво Образотворче мистецтво (творчий конкурс)
Основи економіки Основи інформатики Основи технологій
Російська мова Туримознавство Українська мова (для неспоріднених спеціальностей)
Українська мова Фізична культура Історія України (для неспоріднених спеціальностей)
Історія України Румунська мова Правознавство
Педагогіка Психологія Математика
Біологія Основи менеджменту

Програма ЗНО з іноземної мови (ОС “магістр”) 

Програма ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури


Програми вступних випробувань при вступі на навчання за ОС “магістр” на основі ОС “бакалавр” (ОКР “спеціаліст”, ОС “магістр”)
Українська мова Іноземна мова (німецька - для всіх спеціальностей) Технологічна освіта (перехресний вступ)
Економіка та управління підприємством Іноземна мова (англійська - для всіх спеціальностей) Українська література (перехресний вступ)
Всесвітня історія Іноземна мова (французька - для всіх спеціальностей) Світова література (перехресний вступ)
Соціальна робота Теорія і методика трудового навчання Теорія та історія соціальної роботи (перехресний вступ)
Менеджмент Практична психологія Історія України та української культури (перехресний вступ)
Російська мова Педагогіка та методика початкової освіти Основи педагогіки початкової школи (перехресний вступ)
Англійська мова Дошкільна педагогіка Основи дошкільної педагогіки (перехресний вступ)
Французька мова Загальна психологія (перехресний вступ) Основи менеджменту (перехресний вступ)
Німецька мова Основи екноміки (перехресний вступ) Теоретико-методичні основи фізичної культури (перехресний вступ)
Теорія та методика фізичного виховання і спорту

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «доктор філософії» на основі освітнього ступеня «магістра» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)
Українська мова Англійська мова Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (Німецька) Іноземна мова (Французька) Iсторiя та археологiя Економіка та управління Економічна теорія (додаткове фахове випробування) Загальна педагогіка та історія педагогіки Загальні основи педагогіки Педагогіка (додаткове фахове випробування)