Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Декан
Шавловська Тетяна Сергіївна
кандидат філологічних наук, доцент
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12, к. 305
68610, Одеська область, м. Ізмаїл,
Телефон: (04841) 5-39-92
Email fim_idgu@ukr.net
Перелік спеціальностей підготовки фахівців
 • Освітній ступінь Бакалавр
 • Освітній ступінь Магістр

Вчена рада факультету

Структура факультету іноземних мов

Декан: Шавловська Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент

Заступник декана: Лузанова Людмила Володимирівна, старший викладач

Завідувач кафедри загального мовознавства, слов`янських мов та світової літератури:  Шевчук Тетяна Станіславівна, доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри англійської мови та перекладу: Рябушко Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри романо-германської філології: Радкіна Валентина Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Студмістечко ІДГУ

Студентська рада

Студентська рада ІДГУ (ласкаво просимо)

Рейтинг

З семестровим рейтинговим балом студентів та РЕЄСТРом студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії, можна ознайомитися за посиланням.

Склад рейтингової комісії факультету іноземних мов

Факультет співпрацює

Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних завдань факультету іноземних мов. Без активної участі в міжнародній діяльності, науково-освітнього співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами неможливо досягти сучасного рівня якості освіти.

При координації та підтримки міжнародного відділу,  адміністрації університету факультет іноземних мов щорічно організує культурні заходи, присвячені дню англійської, німецької, французької, румунської, болгарської та російської мов і культур. Активна співпраця із кафедрами загального мовознавства, російської мови, болгарської та іноземної філології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, з відділом діалектології Інституту української мови НАН України, з мовознавчими кафедрами Київського національного лінгвістичного університету, з Інститутом мовознавства ім. О.О.Потебні, з Інститутом російської мови ім. В.В. Виноградова РАН, з Подунайськими культурними центрами «Асоціація болгар України», «Асоціація українських германістів», «Українська спілка германістів вищої школи», з Міжнародною школою  «International House», Peace Corps, ACCELS, British Council, DAAD, з Гете-інститутом,  з навчальними закладами Болгарії та Румунії:  Великотирнівський університет ім. Святих Кирила та Мефодія та Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславськи», Галацький університет «Dunarea de Jos», Danubius University of Galati , з Департаментом інформації, кваліфікації і продовження освіти (м. Варна), що дає великі можливості залучати висококваліфікованих викладачів з Франції, Німеччини, США, Румунії, Болгарії, Росії для читання лекцій і проведення практичних занять у студентській аудиторії, а також отримати гранти для навчання в США, Німеччині, Румунії.

 

Міжнародне співробітництво

Працевлаштування наших студентів

Володіння іноземною мовою – це запорука стрімкого кар`єрного зростання і високої зарплати. Філолог з іноземної мови – це фахівець в сфері культури мови і грамотності. Філолог – це необов`язково учитель, це може бути і журналіст, і науковий співробітник, і рекламний агент, і керівник навчального закладу. Але і це ще не межа:

 • людина з освітою філолога цілком може викладати в навчальних закладах за спеціальністю – філолог іноземної мови і літератури; методист, вихователь, вчитель. Причому це можуть бути і початкові класи, і середньо спеціальні училища, і навіть вузи;
 • філологи працюють в науково-дослідних центрах, освітніх закладах, в бібліотеках і редакціях. Для випускника-філолога відкриваються врата журналістики. Якщо йому це близько, то він сміливо може влаштовуватися на посаду коректора, редактора, журналіста, репортера, головного редактора, випускового редактора, бібліотекаря, спічрайтера, фахівця в наукових дослідженнях;
 • зараз в мережі з`являються тисячі нових сайтів з привабливими пропозиціями для філологів, оскільки їм необхідна оптимізація, нові унікальні тексти для просування сайту та його якісного наповнення. І тут без грамотних людей, які точно викладають свої думки, просто не обійтися. Отже, посади філологів в Інтернеті: СЕО-фахівець, який займається адаптацією написаного тексту до вимог СЕО-маркетингу, технічний письменник (технічний редактор), що описує товари і послуги, копірайтер або рерайтер, що створює і виправляє контент для сайтів;

робота перекладача – це нові знайомства, змога поспілкуватися з цікавими та відомими людьми. Якщо ваша головна «зброя» – знання мови, то на вас чекають перекладацькі агенції (англійська, німецька, французька мови), туристичні фірми, PR-компанії, менеджмент, сфера реклами, журналістика і туристичний бізнес.

Завідувач кафедри
Радкіна Валентина Федорівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Адреса 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 402
Email kafedra.rom.mov@gmail.com
Склад кафедри
 • Радкіна Валентина Федорівна
  –  завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Голованова Олена Михайлівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Головіна Наталія Борисівна
    кандидат філологічних наук, доцент
 • Карагяур Христина Володимирівна
  -кандидат філологічних наук, доцент
 • Кудінова Ольга Іванівна
  –  кандидат філологічних наук, доцент
 • Стародєдова Людмила Валентинівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Шавловська Тетяна Сергіївна
  кандидат філологічних наук, доцент
 • Кісеолар Поліна Дмитрівна
  кандидат філологічних наук, викладач
 • Кулинич Ганна В’ячеславівна
  – викладач
 • Лузанова Людмила Володимирівна
  викладач
 • Мітєва Вікторія Віталіївна
    викладач
Фотогалерея
Професійні досягнення наших випускників
Завідувач кафедри
Шевчук Тетяна Станіславівна
доктор філологічних наук, професор
Основні напрями наукових досліджень

Викладацьким складом кафедри ведеться плідна науково-дослідна робота за напрямом «Функціонування і розвиток мов», який передбачає такі проблеми наукової роботи: мовна специфіка краю; теоретичні питання мови; текст як об’єкт лінгвістичного дослідження.

З 2016 р. члени кафедри – кандидати філологічних наук, доценти Колесникова Л.В., Кольцун Н.М. спільно із членами кафедр української мови та літератури й романських мов і перекладу розпочали роботу над міжкафедральною НДР «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (ДР № 0116U004158, 2016-2018, керівник – директор Інституту української мови НАН України, проф.  Гриценко П.Ю.). Мета проекту передбачала визначення стану літературних мов і діалектів межиріччя Дністра та Дунаю – української, російської, болгарської, румунської мов.

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Учасники проекту із членів кафедри (доценти Колесникова Л.В., Кольцун Н.М., викладач Берестецька О.П.) працювали над створенням лексичної картотеки російських та болгарських говірок межиріччя Дністра і Дунаю Одеської області України. В межах міжкафедрального проекту діє науково-дослідна лабораторія «Літературні мови та діалекти українського Подунав’я», що містить наукову та науково-методичну літературу з діалектології, загального мовознавства, російської, української, молдавської, болгарської, румунської мов. Результатом багаторічних спостережень колективів лінгвістичних кафедр Ізмаїльського державного гуманітарного університету над мовною ситуацією в ареалі, унікальному за своєю насиченістю діалектами близькоспоріднених і неспоріднених мов, зокрема, української, російської, болгарської, румунської, гагаузької та ін., опубліковано навчальний Амбивалентность морф. единиц русского языкапосібник доцентів Колесникової Л.В. та Кольцун Н.М. «Амбивалетность в морфологической системе русского языка» (2015, 10 др. арк.). До науково-дослідної роботи активно залучалися студенти, які брали участь у мовних експедиціях у межах проекту, здійснювали фонозаписи діалектного мовлення мешканців російськомовних сіл та сіл з компактним проживанням екстериторіальних болгар.

Іншим напрямом науково-дослідної роботи кафедри є держбюджетний проект МОН України  «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності регіонального соціуму» (ДР 0119U100996, 2019-2021, керівник –  д. філол. н., проф. Шевчук Т. С.). Мета проведення НДР полягає у дослідженні та популяризації естетичних досягнень сучасної літератури і  живопису Українського Придунав’я як засобу міжкультурної комунікації, гармонізації і стабілізації міжетнічних відносин у багатонаціональному регіоні. Міждисциплінарна основа проекту передбачила підготовку наукових публікацій та видань за філологічним, історичним та мистецтвознавчим напрямками.

Метою проекту є видання довідкових та науково-дослідних матеріалів для оснащення курсу «Література рідного краю». На основі естетичних здобутків представників кожної національності регіону автори проекту працюють над створенням антології «Поети Буджака», в якій болгаромовна та румуномовна поезія надається у перекладі українською мовою. Серед інших видань: альбом «Художники Бессарабії», збірка прозових оповідань «Письменники Буджака», енциклопедичне видання «Митці Буджака», колективна монографія з науковим осмисленням художніх досягнень митців.

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Підготовлені авторами проекту матеріали ляжуть в основу оновленої програми курсу «Література рідного краю», в яку увійдуть представники національних меншин регіону. Видання будуть передані у шкільні бібліотеки регіону,  доступними також будуть їх електронні версії. Виховання в молодих мешканців краю відчуття колективної ідентичності, вміння орієнтуватися в різних типах культур, порівнювати й робити висновки про загальне та специфічне в системі культурних цінностей міноритарних спільнот, виходити із складних ситуацій у процесі міжкультурного спілкування становить суть соціокультурного виховання засобами мистецтва.

 

Крім того, кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури здійснює дослідження за такими напрямами:

 • Функціонування і розвиток мов
 • Інноваційні методи і прийоми навчання російської мови в закладах середньої і вищої освіти
 • Регіональний літературний процес
 • Світовий літературний процес у сучасних наукових парадигмах
 • Літературна компаративістика.

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Студенти є активними учасниками проблемних груп – «Актуальні проблеми болгарської діалектології», «Сучасна регіональна поезія». Під керівництвом доцентів кафедри вони виконують кваліфікаційні роботи, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, щорічній студентській науковій конференції «Пріоритетні напрями науки: пошук студента».

Склад кафедри
 • Глущук  Світлана Василівна
  — кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру неперервної освіти
 • Дзіковська Лариса Миколаївна
  — кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов
 • Кольцун Наталія Михайлівна
  — кандидат філологічних наук, доцент, перший проректор
 • Кискін Олексій Миколайович
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Шевчук Тетяна Станіславівна
  — доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри
 • Савоськіна Тетяна Олексіївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Берестецька Олена Петрівна
  — викладач
 • Терзі Ганна Анатоліївна
  — викладач
Контакти
Телефон (04841) 5-37-29
Адреса вул. Рєпіна, 12, каб. 309
E-Mail idgu_superkaf@ukr.net
Фотогалерея
Перелік спеціальностей підготовки фахівців

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська));
014 Середня освіта (мова і література (болгарська));

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська))

Завідувач кафедри
Рябушко Світлана Олексіївна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Телефон (04841) 5-37-29
Адреса вул. Рєпіна, 12, каб. 409, 410
E-Mail kafedra_el_and_trans@ukr.net
Склад кафедри
 • Рябушко Світлана Олексіївна
  – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Вдовенко Тетяна Олександрівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Карат Олена Василівна
  – кандидат філологічних наук, викладач
 • Олейнікова Галина Олександрівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Сорока Тетяна В’ячеславівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Четверікова Олена Роальдівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Шикиринська Ольга Борисівна
  —кандидат філологічних наук, старший викладач
 • Зінов’єва Юлія Петрівна
  викладач
 • Крюкова Ольга Іллівна
   – викладач
 • Слободяк Світлана Іванівна
  – викладач
 • Ткаченко Лариса Харитонівна
  – викладач
 • Топчий Олеся Юріївна
  викладач
 • Шиляєва Тетяна Володимирівна
  — викладач
 • Махова Катерина Сергіївна
  викладач
 • Салі Олена Валеріївна
  викладач
 • Бражнікова Анастасія Ігорівна
    викладач
Напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська));
035 Філологія (англійська)

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська))

Графік проведення консультацій викладачами кафедри англійської мови та перекладу в 2019-2020 н.р.

Фотогалерея