Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Декан
Шавловська Тетяна Сергіївна
кандидат філологічних наук
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12, к. 305
68610, Одеська область, м. Ізмаїл,
Телефон: (04841) 5-39-92
Email fim_idgu@ukr.net
Спеціальності
 • Освітній ступінь Бакалавр
 • Освітній ступінь Магістр
Рейтинг

З семестровим рейтинговим балом студентів та РЕЄСТРом студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії, можна ознайомитися за посиланням.

Факультет співпрацює

Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних завдань факультету іноземних мов. Без активної участі в міжнародній діяльності, науково-освітнього співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами неможливо досягти сучасного рівня якості освіти.

При координації та підтримки міжнародного відділу,  адміністрації університету факультет іноземних мов щорічно організує культурні заходи, присвячені дню англійської, німецької, французької, румунської, болгарської та російської мов і культур. Активна співпраця із кафедрами загального мовознавства, російської мови, болгарської та іноземної філології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, з відділом діалектології Інституту української мови НАН України, з мовознавчими кафедрами Київського національного лінгвістичного університету, з Інститутом мовознавства ім. О.О.Потебні, з Інститутом російської мови ім. В.В. Виноградова РАН, з Подунайськими культурними центрами «Асоціація болгар України», «Асоціація українських германістів», «Українська спілка германістів вищої школи», з Міжнародною школою  «International House», Peace Corps, ACCELS, British Council, DAAD, з Гете-інститутом,  з навчальними закладами Болгарії та Румунії:  Великотирнівський університет ім. Святих Кирила та Мефодія та Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславськи», Галацький університет «Dunarea de Jos», Danubius University of Galati , з Департаментом інформації, кваліфікації і продовження освіти (м. Варна), що дає великі можливості залучати висококваліфікованих викладачів з Франції, Німеччини, США, Румунії, Болгарії, Росії для читання лекцій і проведення практичних занять у студентській аудиторії, а також отримати гранти для навчання в США, Німеччині, Румунії.

Склад студентської ради

Голова студради факультету іноземних мов – Кривопищенко Валерія

 

Сектор забезпечення якості вищої освіти

Голова – Дарчук Дмитро

Члени – Калова Аліна, Лисенко Інна

 

Культурно-спортивний сектор

Голова – Лузанова Олена

Члени – Односум Олександр, Гаврилов Євгеній, Лепська Олена, Шевченко Вікторія

 

Інформаційний сектор

Голова – Бондаренко Ксенія

Члени – Бондаренко Кароліна

 

Соціальний сектор

Голова – Кулава Маріанна

Члени – Куємжі Дмитро, Чернявський Олексій

 

Працевлаштування наших студентів

Володіння іноземною мовою – це запорука стрімкого кар`єрного зростання і високої зарплати. Філолог з іноземної мови – це фахівець в сфері культури мови і грамотності. Філолог – це необов`язково учитель, це може бути і журналіст, і науковий співробітник, і рекламний агент, і керівник навчального закладу. Але і це ще не межа:

 • людина з освітою філолога цілком може викладати в навчальних закладах за спеціальністю – філолог іноземної мови і літератури; методист, вихователь, вчитель. Причому це можуть бути і початкові класи, і середньо спеціальні училища, і навіть вузи;
 • філологи працюють в науково-дослідних центрах, освітніх закладах, в бібліотеках і редакціях. Для випускника-філолога відкриваються врата журналістики. Якщо йому це близько, то він сміливо може влаштовуватися на посаду коректора, редактора, журналіста, репортера, головного редактора, випускового редактора, бібліотекаря, спічрайтера, фахівця в наукових дослідженнях;
 • зараз в мережі з`являються тисячі нових сайтів з привабливими пропозиціями для філологів, оскільки їм необхідна оптимізація, нові унікальні тексти для просування сайту та його якісного наповнення. І тут без грамотних людей, які точно викладають свої думки, просто не обійтися. Отже, посади філологів в Інтернеті: СЕО-фахівець, який займається адаптацією написаного тексту до вимог СЕО-маркетингу, технічний письменник (технічний редактор), що описує товари і послуги, копірайтер або рерайтер, що створює і виправляє контент для сайтів;

робота перекладача – це нові знайомства, змога поспілкуватися з цікавими та відомими людьми. Якщо ваша головна «зброя» – знання мови, то на вас чекають перекладацькі агенції (англійська, німецька, французька мови), туристичні фірми, PR-компанії, менеджмент, сфера реклами, журналістика і туристичний бізнес.

Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології була створена 1 жовтня 2017 р. шляхом поєднання кафедри романської філології та перекладу ( створеної у 1963 р. як кафедра французької мови) та кафедри германської філології та перекладу      (заснованої у 2000 р. як кафедра німецької мови та перекладу).

У витоків кафедри стоять насамперед ті фахівці, які віддали справі викладання французької та німецької мов багато років своєї трудової біографії в Ізмаїльському державному гуманітарному  університеті. Серед них Панько Михайло Антонович, Дармограй Поль Максимович, Харюков Андрій Павлович, Дащенко Ніна Дмитрівна, Омельченко Лариса Петрівна, Бондаренко Валентина Макарівна, Романюк Олена Миколаївна, Золотарьова Віра Степанівна, Сепчева Зоя Спиридонівна, Нідерквель Отто Едуардович, Фелічкіна Гонда Павлівна, Нєдялкова Домнікія Семенівна, Студікова Тетяна Юріївна, Романовська Тетяна Миколаївна та інші.

Кафедра готує фахівців з базовими знаннями двох іноземних мов: французької та англійської, німецької та англійської, румунської та англійської.

Керує кафедрою романо-германської філології кандидат педагогічних наук, доцент Радкіна Валентина Федорівна.

Завідувач кафедри
Радкіна Валентина Федорівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Адреса 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 402
Email kafedra.rom.mov@gmail.com

Графік проведення консультацій викладачами кафедри романо-германської філології

Основні напрями наукових досліджень
 • когнітивна концепція вербальної комунікації
 • соціокультурні особливості ділової лексики
 • стилістичні характеристики художнього тексту
 • терміносистема французької мови
 • екстралінгвістичні особливості франкомовної преси
 • проблеми міжкультурної комунікації

Науково-дослідна діяльність викладачів

Склад кафедри
 • Радкіна Валентина Федорівна
  –  завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Голованова Олена Михайлівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Головіна Наталія Борисівна
    кандидат філологічних наук, доцент
 • Карагяур Христина Володимирівна
  -кандидат філологічних наук, доцент
 • Кудінова Ольга Іванівна
  –  кандидат філологічних наук, доцент
 • Стародєдова Людмила Валентинівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Шавловська Тетяна Сергіївна
  кандидат філологічних наук, доцент
 • Кісеолар Поліна Дмитрівна
  кандидат філологічних наук, викладач
 • Кулинич Ганна В’ячеславівна
  – викладач
 • Лузанова Людмила Володимирівна
  викладач
Професійні досягнення наших випускників
Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Кафедру загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури створено у 2015 році в результаті об’єднання кафедри загального мовознавства та слов’янських мов і кафедри зарубіжної літератури. Становлення і розвиток цих двох кафедр пов’язане з діяльністю докторів філологічних наук, професорів Колесникова О.А., Лебеденко Н.П., кандидатів наук, доцентів Газєєвої Т.І., Горе М.С., Лабунько О.Й., Макарової Л.І., Черезової Г.А., Якубовської Є.С.  та ін., викладачів Абросимової Н.В., Борисової Т.О.,  Цепенюка І.А. та ін., а також тих науково-педагогічних працівників, які працюють нині.

Завідувач кафедри
Шевчук Тетяна Станіславівна
доктор філологічних наук, професор
Напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська));
014 Середня освіта (мова і література (болгарська));

освітнього ступеня «спеціаліст»:
014 Середня освіта (мова і література (російська));

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська))

Склад кафедри
 • Шевчук Тетяна Станіславівна
  — доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри
 • Кольцун Наталія Михайлівна
  — кандидат філологічних наук, доцент, перший проректор
 • Дзіковська Лариса Миколаївна
  — кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов
 • Глущук  Світлана Василівна
  — кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру неперервної освіти
 • Кискін Олексій Миколайович
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Савоськіна Тетяна Олексіївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 •  Берестецька Олена Петрівна — викладач
Контакти
Телефон (04841) 5-37-29
Адреса вул. Рєпіна, 12, каб. 309
E-Mail idgu_superkaf@ukr.net
Завідувач кафедри
Рябушко Світлана Олексіївна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Телефон (04841) 5-37-29
Адреса вул. Рєпіна, 12, каб. 409, 410
E-Mail kafedra_el_and_trans@ukr.net
Склад кафедри
 • Рябушко Світлана Олексіївна
  – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Вдовенко Тетяна Олександрівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Карат Олена Василівна
  – кандидат філологічних наук, викладач
 • Олейнікова Галина Олександрівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Сорока Тетяна В’ячеславівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Четверікова Олена Роальдівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Чуфарлічева Анжеліка Юріївна
  кандидат педагогічних наук, доцент
 •  Делюсто Марина Сергіївна кандидат філологічних наук, доцент
 • Шикиринська Ольга Борисівна
  —кандидат філологічних наук, старший викладач
 • Зінов’єва Юлія Петрівна
  викладач
 •  Крюкова Ольга Іллівна – викладач
 • Слободяк Світлана Іванівна
  – викладач
 • Ткаченко Лариса Харитонівна
  – викладач
 • Топчій Олеся Юріївна
  викладач
 • Шиляєва Тетяна Володимирівна
  — викладач
 •  Махова Катерина Сергіївна викладач
 •  Салі Олена Валеріївна викладач
 •  Бражнікова Анастасія Ігорівна викладач
Напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська));
035 Філологія (англійська)

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська))

Графік проведення консультацій викладачами кафедри англійської мови та перекладу в 2019-2020 н.р.