Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Декан факультету
Шавловська Тетяна Сергіївна
кандидат філологічних наук
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12, к. 305
68610, Одеська область, м. Ізмаїл,
Email fim_idgu@ukr.net
Перелік спеціальностей підготовки фахівців
 • Освітній ступінь Бакалавр
 • Освітній ступінь Магістр
Структура факультету іноземних мов

Декан: Шавловська Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент

Заступник декана: Лузанова Людмила Володимирівна, старший викладач

Завідувач кафедри загального мовознавства, слов`янських мов та світової літератури: Шевчук Тетяна Станіславівна, доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри англійської філології: Олейнікова Галина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри романо-германської філології та методики навчання іноземних мов: Рябушко Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Студмістечко

Студентська рада

Студентська рада ІДГУ (ласкаво просимо)

Рейтинг

З семестровим рейтинговим балом студентів та РЕЄСТРом студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії, можна ознайомитися за посиланням.

Склад рейтингової комісії факультету іноземних мов

Факультет співпрацює

Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних завдань факультету іноземних мов. Без активної участі в міжнародній діяльності, науково-освітнього співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами неможливо досягти сучасного рівня якості освіти.

При координації та підтримки міжнародного відділу,  адміністрації університету факультет іноземних мов щорічно організує культурні заходи, присвячені дню англійської, німецької, французької, румунської, болгарської та російської мов і культур. Активна співпраця із кафедрами загального мовознавства, російської мови, болгарської та іноземної філології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, з відділом діалектології Інституту української мови НАН України, з мовознавчими кафедрами Київського національного лінгвістичного університету, з Інститутом мовознавства ім. О.О.Потебні, з Інститутом російської мови ім. В.В. Виноградова РАН, з Подунайськими культурними центрами «Асоціація болгар України», «Асоціація українських германістів», «Українська спілка германістів вищої школи», з Міжнародною школою  «International House», Peace Corps, ACCELS, British Council, DAAD, з Гете-інститутом,  з навчальними закладами Болгарії та Румунії:  Великотирнівський університет ім. Святих Кирила та Мефодія та Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславськи», Галацький університет «Dunarea de Jos», Danubius University of Galati , з Департаментом інформації, кваліфікації і продовження освіти (м. Варна), що дає великі можливості залучати висококваліфікованих викладачів з Франції, Німеччини, США, Румунії, Болгарії, Росії для читання лекцій і проведення практичних занять у студентській аудиторії, а також отримати гранти для навчання в США, Німеччині, Румунії.

 

Міжнародне співробітництво

Працевлаштування наших студентів

Володіння іноземною мовою – це запорука стрімкого кар`єрного зростання і високої зарплати. Філолог з іноземної мови – це фахівець в сфері культури мови і грамотності. Філолог – це необов`язково учитель, це може бути і журналіст, і науковий співробітник, і рекламний агент, і керівник навчального закладу. Але і це ще не межа:

 • людина з освітою філолога цілком може викладати в навчальних закладах за спеціальністю – філолог іноземної мови і літератури; методист, вихователь, вчитель. Причому це можуть бути і початкові класи, і середньо спеціальні училища, і навіть вузи;
 • філологи працюють в науково-дослідних центрах, освітніх закладах, в бібліотеках і редакціях. Для випускника-філолога відкриваються врата журналістики. Якщо йому це близько, то він сміливо може влаштовуватися на посаду коректора, редактора, журналіста, репортера, головного редактора, випускового редактора, бібліотекаря, спічрайтера, фахівця в наукових дослідженнях;
 • зараз в мережі з`являються тисячі нових сайтів з привабливими пропозиціями для філологів, оскільки їм необхідна оптимізація, нові унікальні тексти для просування сайту та його якісного наповнення. І тут без грамотних людей, які точно викладають свої думки, просто не обійтися. Отже, посади філологів в Інтернеті: СЕО-фахівець, який займається адаптацією написаного тексту до вимог СЕО-маркетингу, технічний письменник (технічний редактор), що описує товари і послуги, копірайтер або рерайтер, що створює і виправляє контент для сайтів;

робота перекладача – це нові знайомства, змога поспілкуватися з цікавими та відомими людьми. Якщо ваша головна «зброя» – знання мови, то на вас чекають перекладацькі агенції (англійська, німецька, французька мови), туристичні фірми, PR-компанії, менеджмент, сфера реклами, журналістика і туристичний бізнес.

Завідувач кафедри
Рябушко Світлана Олексіївна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Адреса 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 402
Email kafedra.rom.mov@gmail.com
Склад кафедри

Рябушко Світлана Олексіївна
–  зав. кафедри, канд. пед. наук, доцент
Голованова Олена Михайлівна
– канд.філол.наук, доцент
Головіна Наталія Борисівна
– канд.філол.наук, доцент
Кудінова Ольга Іванівна
– канд.філол.наук, доцент
Стародєдова Людмила Валентинівна
– канд.філол.наук, доцент
Шавловська Тетяна Сергіївна
– канд.філол.наук, доцент
Кісеолар Поліна Дмитрівна
– канд.філол.наук, доцент
Лузанова Людмила Володимирівна
– ст.викладач
Кулинич Ганна В’ячеславівна
– викладач
Мітєва Вікторія Віталіївна
– викладач
Топчий Олеся Юріївна
– викладач
Каспірська Ольга Сергіївна – викладач
Махова Катерина Сергіївна
– викладач
Салі Олена Валеріївна
– викладач
Бражнікова Анастасія Ігорівна
– викладач

Напрями наукових досліджень

Викладацький склад кафедри веде плідну науково-дослідну роботу за напрямом : «Дослідження системно-функціональних та когнітивно-прагматичних ознак романо-германських мов як засобу реалізації міжкультурної комунікації в сучасному Європейському просторі» ( держреєстраційний номер – 0118U004227).

У співпраці з викладачами кафедри англійської філології науковці кафедри спрямовують власні дослідження за темою «Дискурсивні та семіотичні дослідження картини світу в англомовному соціумі » (держреєстраційний номер – 0118U004227).

Професійні досягнення наших випускників
Фотогалерея
Завідувач кафедри
Шевчук Тетяна Станіславівна
доктор філологічних наук, професор
Контакти
Адреса 68600, м. Ізмаїл, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12, каб. 309
Напрями наукових досліджень

Викладацький склад кафедри веде плідну науково-дослідну роботу за напрямом «Функціонування і розвиток мов», який передбачає такі проблеми наукової роботи: мовна специфіка краю; теоретичні питання мови; текст як об’єкт лінгвістичного дослідження. З 2016 р. члени кафедри – кандидати філологічних наук, доценти Колесникова Л.В., Кольцун Н.М. разом із членами кафедри української мови та літератури, кафедри романських мов та перекладу розпочали роботу над міжкафедральною НДР «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (ДР № 0116U004158, 2016-2018, керівник – директор Інституту української мови НАН України, проф.  Гриценко П.Ю.). Мета проекту передбачала визначення стану літературних мов і діалектів межиріччя Дністра та Дунаю – української, російської, болгарської, румунської мов.

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Учасники проекту (доценти Колесникова Л.В., Кольцун Н.М., викладач Берестецька О.П.) працювали над створенням лексичної картотеки російських та болгарських говірок межиріччя Дністра і Дунаю Одеської області України.

У межах міжкафедрального проекту діє науково-дослідна лабораторія «Літературні мови та діалекти українського Подунав’я», що містить наукову та науково-методичну літературу з діалектології, загального мовознавства, російської, української, молдавської, болгарської, румунської мов. Результатом багаторічних спостережень колективів лінгвістичних кафедр Ізмаїльського державного гуманітарного університету над мовною ситуацією в ареалі, унікальному за своєю насиченістю діалектами близькоспоріднених і неспоріднених мов, зокрема, української, російської, болгарської, румунської, гагаузької та ін., опубліковано навчальний Амбивалентность морф. единиц русского языкапосібник доцентів Колесникової Л.В. та Кольцун Н.М. «Амбивалетность в морфологической системе русского языка» (2015, 10 др. арк.). До науково-дослідної роботи активно залучалися студенти, які брали участь у мовних експедиціях у межах проекту, здійснювали фонозаписи діалектного мовлення мешканців російськомовних сіл та сіл з компактним проживанням екстериторіальних болгар.

Іншим напрямом науково-дослідної роботи кафедри є держбюджетний проект МОН України  «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності регіонального соціуму» (ДР 0119U100996, 2019-2021, керівник –  д. філол. н., проф. Шевчук Т. С.). Мета проведення НДР полягає у дослідженні та популяризації естетичних досягнень сучасної літератури і  живопису Українського Придунав’я як засобу міжкультурної комунікації, гармонізації і стабілізації міжетнічних відносин у багатонаціональному регіоні. Міждисциплінарна основа проекту передбачила підготовку наукових публікацій та видань за філологічним, історичним та мистецтвознавчим напрямками.

Метою проекту є видання довідкових та науково-дослідних матеріалів для оснащення курсу «Література рідного краю». На основі естетичних здобутків представників різних національностей регіону автори проекту кидали колективну монографію «Культурний простір бессарабських болгар» (2018) , працюють над створенням антології «Поети Буджака», в якій болгаромовна та румуномовна поезія надається у перекладі українською мовою. Серед інших видань: альбом «Художники Бессарабії», збірка прозових оповідань «Письменники Буджака», енциклопедичне видання «Митці Буджака», колективна монографія з науковим осмисленням художніх досягнень митців.

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Підготовлені авторами проекту матеріали ляжуть в основу оновленої програми курсу «Література рідного краю», в яку увійдуть представники національних меншин регіону. Видання будуть передані у шкільні бібліотеки регіону, доступними також будуть їх електронні версії. Виховання в молодих мешканців краю відчуття колективної ідентичності, вміння орієнтуватися в різних типах культур, порівнювати й робити висновки про загальне та специфічне в системі культурних цінностей міноритарних спільнот, виходити із складних ситуацій у процесі міжкультурного спілкування становить суть соціокультурного виховання засобами мистецтва.

 

Крім того, кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури здійснює дослідження за такими напрямами:

 • Функціонування і розвиток мов
 • Інноваційні методи і прийоми навчання російської мови в закладах середньої і вищої освіти
 • Регіональний літературний процес
 • Світовий літературний процес у сучасних наукових парадигмах
 • Літературна компаративістика.

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Студенти є активними учасниками проблемних груп – «Актуальні проблеми болгарської діалектології», «Сучасна регіональна поезія». Під керівництвом доцентів кафедри студенти виконують дипломні та магістерські роботи, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, студентській науковій конференції «Пріоритетні напрями науки: пошук студента», яка щорічно проходить в ІДГУ.

Перелік спеціальностей підготовки фахівців

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська));
014 Середня освіта (мова і література (болгарська));

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська))

Склад кафедри
 • Шевчук Тетяна Станіславівна
  — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
 • Кольцун Наталія Михайлівна
  — кандидат філологічних наук, доцент, перший проректор
 • Савоськіна Тетяна Олексіївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Дзіковська Лариса Миколаївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Берестецька Олена Петрівна
  — викладач
 • Кискін Олексій Миколайович
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Глущук  Світлана Василівна
  — кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру неперервної освіти
 • Топчий Лариса Миколаївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Сєдова Світлана Олексіївна
  – викладач
 • Терзі Ганна Анатоліївна
  — аспірант
 • Берестецька Марина Олександрівна
  — аспірант
Студенту

Практична підготовка

Сфери працевлаштування випускника-філолога

Гордість кафедри – це її випускники

Ігор Миколайович ОгнєвІгор Миколайович Огнєв – ізмаїльський журналіст, письменник, краєзнавець, відома фігура культурного життя міста та півдня Одеської області. З відзнакою закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література» (1978). Автор збірки біографічних нарисів «Измаил. Имена на все времена» (2017), науково-популярного історичного видання «Измаил. Дела давно минувших дней» (2019), співавтор енциклопедичного словника «Вони змінили історію (125 вихідців з Південної Бессарабії)» (2019), а також численних науково-популярних статей, присвячених історії Ізмаїла і регіону. За значний внесок у розвиток регіонального медіа-простору нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. У 2019 році за активне висвітлення історії Другої світової війни і діяльності міської ветеранської організації журналісту була вручена пам’ятна медаль «75 років визволення Ізмаїла».

 

Сергій Аркадійович ЛузановСергій Аркадійович Лузанов з відзнакою закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та світова художня культура» (1998). Кар’єрне зростання випускника пов’язане з роботою в ряді засобів друкованої інформації міського і регіонального рівня, в яких ним був пройдений шлях від стажера до заступника головного редактора («Собеседник Измаила»). З 2010 року С.А. Лузанов очолює відділ культури Ізмаїльської міської ради, основним видом діяльності якої є регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти і культури. Сергій Аркадійович продовжує активно співпрацювати з alma mater: публікується у наукових збірниках університету («Філологічна освіта у поліетнічному просторі», 2013), підтримує реалізацію новаторських міжкафедральних культурних проектів (альбом «Художники Бессарабії», 2020).

 


Рева-Лєвшакова Людмила ВолодимирівнаРева-Лєвшакова Людмила Володимирівна
– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовної й загальногуманітарної підготовки іноземців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Базову освіту отримала в Ізмаїльському державному гуманітарному університету за спеціальністю «Російська мова і література» (1992). Тема кандидатської дисертації: «Своєрідність модерністської новели першої третини ХХ століття» (захищено 14.05.1998 р. в спеціалізованій вченій раді ОНУ імені І. І. Мечникова). Тема докторської дисертації: «Неореалістична українська та російська проза першої третини ХХ століття: рецепції наративу» (захищено 28.09.2012 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Вчене звання професора кафедри зарубіжної літератури присвоєно Атестаційною колегією МОН України 29.09.2015 р. Авторка понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема монографій: «Неореалістична українська і російська проза першої третини ХХ століття» (2014), «Неореалізм: дискурс  теорій та художніх ідей (2011). 

 


Стоянова (Лепська) Лариса МихайлівнаСтоянова (Лепська) Лариса Михайлівна
з відзнакою закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та методика виховної роботи» (1995). Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. Розпочала свою трудову діяльність викладачем зарубіжної літератури в ІДПІ на кафедрі світової літератури (1994-1998). Продовжила в Матроському навчально-виховному комплексі, де 16 років обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи, виконувала обов’язки директора школи. У 2017 році отримала другу вищу освіту в ІДГУ за спеціальністю «Психологія». Здійснює науково-методичну діяльність та підготовку учнів-членів МАН. Має ряд публікацій у фахових виданнях. Авторка методичних посібників «Розвиток емоційного інтелекту учнів на уроках зарубіжної літератури» та «Особливості навчання  російської мови учнів закладів загальної середньої освіти полікультурного регіону». В 2019 році під її керівництвом учениця Матроського навчально-виховного комплексу стала призером ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секції «Російська мова» з роботою на тему «Особливості перемикання російського мовного коду в селах Ізмаїльського району Одеської області».

 

Марія Петрівна БабенкоМарія Петрівна Бабенко – уродженка с. Багате Ізмаїльського району. Вже 10 років вона працює сільським головою рідного села, але її свідоме життя почалося з опанування професії вчителя, коли вона в 1978 році  прийшла працювати вчителем у рідну школу після закінчення Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Молода викладачка російської мови і літератури швидко набула популярності серед старшокласників за свій новаторський підхід до організації навчального процесу, організувавши гурток віршування (як його називали самі учні). Свої організаторські здібності Марія Петрівна  повною мірою використовувала на  керівних посадах: з 1985 року працювала на посаді завуча, а в 1998 році очолила Багатянську середню школу, віддавши цій нелегкій праці 35 років свого життя. Перемоги в конкурсі «Вчитель року» та «Директор року», звання «Вчитель-методист» та «Відмінник освіти України» якнайкраще ілюструють цю працьовиту та наполегливу в досягненні поставлених цілей жінку. В 2010 році односельці довірили Марії Петрівні управління сільською громадою, яку вона очолює на «відмінно» вже десятиліття.

 

Валентина Афанасіївна КиссаКисса Валентина Афанасіївна. 26 років свого життя Валентина Афанасіївна Кисса присвятила роботі на ниві просвіти. Після закінчення в 1989 році Главанської загальноосвітньої школу вступила до Ізмаїльського державного педагогічного інституту, обравши спеціальність «російська мова і література та болгарська мова». З дипломом викладача  повернулася в 1994 році в рідне село, де і почала свою педагогічну діяльність. У період з 1994 по 2000 рік працювала вчителем російської мови та літератури. З 2000 по 2016 роки – учитель болгарської мови і літератури. За багаторічну працю і вагомий внесок у розвиток освітньої галузі неодноразово нагороджувалась грамотами управління освіти Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради.  В 2011 році виборола право називатися кращим учителем року Арцизького району як викладачка болгарської мови і літератури. Педагогічна майстерність Валентини Кисси підтверджена  високими досягненнями її учнів, які на протязі десяти останніх років посідають призові місця на обласній олімпіаді з болгарської мови або стають її призерами. Валентина Афанасіївна із задоволенням ділиться своїми педагогічними ідеями і технологіями з колегами області. За активну громадську діяльність у справі популяризації культурних надбань та внесок в збереження національних традицій бессарабських болгар в 2011 році нагороджена грамотою Асоціації болгар України. З 2016 року працює заступником директора. Валентина Афанасіївна закохана в свою роботу і каже, що не уявляє свого життя без школи.

 

Кравченко Світлана Павлівна Кравченко Світлана Павлівна – випускниця Ізмаїльського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Російська мова та література і болгарська мова». З 1993 р. викладала російську мову в  Ізмаїльському ПТУ № 7, пізніше в ЗОШ № 6 і 14 м. Ізмаїл. Ще дві вищих освіти отримала в ІДГУ за спеціальністю «Вчитель історії» та «Технологічна освіта». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист», неодноразово посідала призові місця у Всеукраїнських професійних конкурсах: «Профтехосвіта на зламі століть» (ІІ місце), на кращу методичну розробку журналу «Профтехосвіта» (ІІ місце). З 2017 по 2020 р. обіймала посаду директора Центру громадянської освіти ІДГУ. З 2017 р. в межах проекту МОН Болгарії  «Роден език и култура зад граница» працює директором недільної школи «Българска светлица»  при ІДГУ. За сумісництвом Кравченко С.П. викладає географію і курс «Громадянська освіта» в Ізмаїльському  військово-морському ліцеї  і  предмет «Основи економічної теорії» в  Ізмаїльському медичному училищі. У 2020 р. обрана головою  методичного об¢єднання викладачів гуманітарних дисциплін Ізмаїльського вищого професійного училища. Член професійно-методичної ради з підготовки спеціалістів. Як експерт залучається до акредитації  навчальних закладів ІІ-ІІІ рівня акредитації Одеського регіону. За визначні досягнення у педагогічній діяльності нагороджувалась почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, відділу освіти міської ради та подяками Міністерства освіти і науки Болгарії.

 

Ракова (Македонська) Катерина СавівнаРакова (Македонська) Катерина Савівна з відзнакою закінчила Ізмаїльський педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література» (1991). З 1991  року працює на посаді вчителя російської літератури у Суворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Спеціаліст вищої категорії,  має педагогічне звання «Вчитель – методист». В 1999 році призначена на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Є наставником для молодих педагогів, творчим вчителем,  автором багатьох методичних посібників, програмно-дидактичних матеріалів. Переможець обласного Ярмарку  педагогічних ідей та технологій (2012р.). Її навчально-методичний  посібник «Література ХVII-ХVIII століть. Класицизм» (робочий зошит  для учнів  9 класу)   відзначено Дипломом та авторським свідоцтвом.  Ракова К.С. бере активну участь у роботі  фахових обласних семінарів, творчих груп; її вихованці є призерами  обласних  олімпіад з російської мови та літератури.

 

Баженова (Удовенко) Оксана ВолодимирівнаБаженова (Удовенко) Оксана Володимирівна закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова, література та світова художня культура» у 1994 році. Після закінчення була запропонована посада викладача кафедри загального мовознавства та болгарської мови. З 1995 – 1998 навчалася в аспірантурі ІДПІ, підготувала до захисту дисертаційне дослідження «Конвенциональные формы именных частей речи в русском и украинском языках» під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Колесникової Лідії Володимирівни. З 2002 року працює в Управлінні праці та соціального захисту населення Ізмаїльської міської ради, займає посаду заступника начальника управління з питань соціального захисту. За період роботи неодноразово нагороджувалася Грамотами міського голови за сумлінну працю.

 

 

Бокова (Перфільєва) Поліна Бокова (Перфільєва) Поліна – одна з перших випускниць  факультету, яка  в 1993 році отримала диплом спеціаліста «Учитель російської мови та літератури і болгарської мови».  Високі результати в навчанні відкрили успішній студентці шлях до викладання болгарської мови у рідному вузі, а згодом і до підвищення кваліфікації шляхом навчання в  докторантурі Софійського університету «Св. Климент Охридський». Захистила кандидатську дисертацію «Лексико-граматична інтерференція в умовах російсько-болгарської двомовності», має 11 наукових публікацій, співавторка підручника з болгарської мови та двох розмовників. Викладала в Софійському університеті стилістику болгарської мови. Член міжнародного соціолінгвістичної спільноти. В даний час працює на ниві книгорозповсюдження.

 

Далакова Галина Іванівна (Македонська) Далакова Галина Іванівна (Македонська) отримала диплом спеціаліста «Учитель російської мови та літератури і болгарської мови» (2002) в Ізмаїльському державному педагогічному інституті.  Продовжила навчання в магістратурі alma mater. Отримані впродовж шести років знання із задоволенням передає своїм учням, адже своє професійне життя вона пов’язала з рідною школою в смт Суворове. Вихованці Галини Іванівни сумлінно вивчають літературну болгарську мову, беруть участь в районних та обласних олімпіадах з болгарської мови  і стають їх призерами. Вона надихає своїх учнів на участь у різноманітних  мовних заходах, як-от: конкурс есе «Защо обичаме България?», що сприяє збагаченню місцевої болгарської говірки та збереженню етнокультурних  традицій в умовах полікультурності Українського Придунав’я. За сумлінну наполегливу працю, значний особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління нагороджена грамотою відділу освіти Ізмаїльської райдержадміністрації (2014). Викладає болгарську мову в недільній болгарській школі «Захаренбряг»  в смт Суворове, яку очолює з 2015 р.

 


Сєдова Світлана Олексіївна Сєдова Світлана Олексіївна
закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «російська мова і література» (1992).  Сьогодні вона учитель російської мови та зарубіжної літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 ім. О.В. Суворова I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл, заступник директора з навчально-виховної роботи. Спеціаліст вищої категорії, «Вчитель-методист», дипломант республіканського конкурсу-ярмарку педагогічних ідей та технологій (1998, 2000, 2001), Лауреат ІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель–обдарований учень» (2013). У педагогічній діяльності орієнтується на новаторські освітні тенденції, результативно експериментує з новітніми технологіями якісної освіти, скеровує зусилля на виховання активної, гармонійно розвиненої особистості. Плідно працює з обдарованою учнівською молоддю, організовує шкільні підсумкові науково-практичні конференції, понад 20 років забезпечує роботу шкільного наукового товариства «Планета МАН», залучає учнів до участі в екологічному проекті «В ідеології природи до екології душі». Узагальнює та поширює власний педагогічний досвід, систематично поєднуючи навчально-виховну роботу з науково-дослідницькою та краєзнавчою діяльністю. Бере участь у регіональних семінарах та Всеукраїнських науково-практичних конференціях («Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності» 2014), публікує результати своїх напрацювань у науково-методичних виданнях (журнал Національної академії педагогічних наук України «Освіта та розвиток обдарованої особистості», 2013, №8-9; 2015, № 7). Досягненням Сєдової С. О. є створення Музею історії школи, упровадження внавчально-виховний процес програми «Музейна педагогіка», розробка методичної теми «Формування соціального середовища учнів засобами музейної педагогіки», координування шкільної секції Краєзнавства. Педагогічна діяльність відзначена місцевими органами управління освітою, Грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Ім’я Сєдової С.О. внесено до збірника кращих педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області «Педагогічний Олімп Одещини» (2008р.).

 

Михайлова Наталя ІванівнаМихайлова Наталя Іванівна навчалася в Ізмаїльському державному педагогічному інституті з 1991 – 1996 рр. на факультеті слов’янської філології. Отримала спеціальність «Російська мова, література та світова художня культура».  Вибір був усвідомлений, ще зі шкільної лави мріяла стати вчителем, викладати літературу в школі. Після закінчення ІДПІ була прийнята в загальноосвітню школу № 11 міста Ізмаїл на посаду вчителя російської мови та літератури, історії.  З 1997 року почала публікуватися в місцевому виданні – газеті «Ізмаїл-Інформ», з 1998 року – кореспондент у Видавничому домі «Кур’єр». Працювала редактором журналу  «Бессарабський Вернісаж» і інформаційного сайту «Місто 24». Стаж роботи в ЗМІ складає 22 роки.  Член Національної спілки журналістів з 2002 року.  У 2012 році була удостоєна рішенням Ізмаїльської міської ради звання «Жінка року» в номінації «Культура, мистецтво, ЗМІ».  В даний час – фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою Ізмаїльської філії державного підприємства АМПУ.

 

Тичина Світлана АнатоліївнаТичина Світлана Анатоліївна закінчила  Ізмаїльський державний педагогічний інститут у 1991 році, отримав кваліфікацію: «Вчитель російської мови та літератури». 01.09.1991 року була прийнята на посаду  керівника гуртків  Центру позашкільної роботи та дитячої творчості ім. А.П.Гайдара, сьогодні – Палац дітей та юнацтва. Пройшла шлях від культорганізатора до завідувача відділом масової робота й заступника директора з виховної роботи. З 2012 року працює над педагогічною проблемою «Формування виховної системи ЦПР та ДТ  як єдиного  соціокультурного середовища», метою  якої є створення умов для творчого навчання та розвитку дітей та молоді. У своєї роботі використовує інноваційні педагогічні технології, є автором багатьох проектів: «Світ захоплень», «Від гуртківця – до керівника гуртка», «Веселкова країна», «Територія  розваг».  Світлана Анатоліївна – автор багатьох сценаріїв масових заходів,  основна мета яких зробити дитяче дозвілля змістовним, а й дитину, підлітка, молоду людину творчою особистістю. На Всеукраїнському методичному порталі має високий рейтинг серед педагогів-позашкільників країни.

 

Помазан Тетяна ІгнатівнаПомазан Тетяна Ігнатівна закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за фахом «Вчитель російської мови та літератури» (1993 рік), «Вчитель української мови та літератури» (1994 рік). З 1991 року працює в Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості, нині – Палац дітей та юнацтва, на посадах методиста організації шкільного самоврядування, керівника дитячого об’єднання  «Червоні вітрила», методистом з формування здорового способу життя, а з вересня 2007 року – заступником директора з навчальної роботи. Тетяна Ігнатівна очолює роботу міського семінару педагогів-організаторів; щороку організує семінар з підготовки педагогів-тренерів Програми «Рівний – рівному», в якому приймають участь педагоги не тільки міста Ізмаїл, а й Ізмаїльського, Болградського, Ренійського, Кілійського районів. Ініціатор й організатор  проведення міського конкурсу рекламних плакатів «За здоровий спосіб життя» та міського фестивалю «Молодь обирає здоров’я!». Т.І. Помазан – відмінник освіти України, сама є випускницею Центра позашкільної роботи та дитячої творчості ім. А.П. Гайдара 1984 року.

 

Шойхед Етіна Михайлівна Шойхед Етіна Михайлівна була серед студентів першого випуску відділення «російська мова і література» філологічного факультету Ізмаїльського державного педагогічного університету. Отримала диплом з відзнакою (1976) і, не зважаючи на те, що так званий «червоний диплом» давав право на вільне працевлаштування, молодий спеціаліст поїхала за розподілом до с. Гандрабури Ананьєвського району Одеської області. Після повернення до Ізмаїлу була запрошена до роботи вчителем російської мови та літератури у середню школу № 9, якій було віддано 31 рік життя.  Водночас в рідній almamater викладала «Методику навчання літератури», «Теорію літератури» студентам-філологам. Понад 20 років Етіна Михайлівна керувала міським методичним об’єднанням вчителів  російської мови та літератури. З 1998 – 2008 роки поєднувала обов’язки шкільного вчителя та завуча з методичної роботи. Активна і сумлінна праця Е.М.Шойхед не залишилися без уваги учнів і колег-вчителів. Учитель-трудівник має вищу категорію вчителя-методиста, Відмінник освіти України. З 2008 року працює вчителем російської мови та зарубіжної літератури в Ізмаїльському політехнічному ліцеї. Життєве кредо – поетичні рядки завжди улюбленого Пастернака: «Во всем мне хочется дойти до самой сути…».

 


Дзіковська Лариса МиколаївнаДзіковська Лариса Миколаївна –
кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, словꞌянських мов та світової літератури. У 1992 р. закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література» і отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури». Подальше підвищення  рівня професійної компетентності здійснювалося через навчання  в аспірантурі Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Під науковим керівництвом Наталії Петрівни Лебеденко, доктора філологічних наук, професора, була успішно захищена дисертація на тему «Художній час та художній простір у ліриці М. Волошина 1900-1910 років» (2001) в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література. Особистісний і професійний потенціал Лариси Миколаївни ефективно проявився не тільки в навчально-наукової, але і в управлінській  діяльності, зокрема, на  посадах  заступника декана факультету української філології (2001-2003),  декана факультету іноземних мов (2003-2011; 2014-2019), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ізмаїльської міської ради (2011-2014). За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців нагороджена грамотами міської голови, грамотами МОН України,  подякою Національної академії педагогічних наук України, золотою медаллю «За заслуги в освіті» (Академічна рада Міжнародної Кадрової Академії).

 

Кискін Олексій Миколайович

Кискін Олексій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, словꞌянських мов та світової літератури. Професійна діяльність Олексія Миколайовича протягом двадцяти восьми років повꞌязана  з Ізмаїльськім вищим навчальним закладом: у 1992 р. він закінчив Ізмаїльській державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література», здобув кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури», а у 1999 р. факультет ДП та ПДО Ізмаїльського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Українська мова і література», здобув кваліфікацію «Учитель української мови і літератури». Важливу роль у становленні Олексія Миколайовича як науковця зіграв Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченко, в якому він під керівництвом М.П. Кодака – доктора філологічних наук, ст. наукового співробітника Відділу теорії літератури захистив дисертаційне дослідження «Урбаністичний хронотоп у постмодерністському романі» (2006). Завдяки  науковим досягненням викладача філологічна  кафедра поповнилася кваліфікованим фахівцем  з теорії літератури. На сьогодні Олексій Миколайович продуктивне здійснює викладацьку  і виховну роботу зі студентами, яка спрямована на підвищення інтелектуального и загальнокультурного рівня молоді. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність має нагороди: диплом з нагоди 55-ої річниці факультету іноземних мов Ізмаїльського державного гуманітарного університету при підтримці ГО «Центру розвитку Бессарабії»; подяку МОН України й ін.

 

Кольцун Наталія МихайлівнаКольцун Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, словꞌянських мов та світової літератури, перший проректор ІДГУ. Вищу освіту Наталія Михайлівна здобула в Ізмаїльському державному педагогічному інституті за спеціальністю «Російська мова та література», отримав кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури».  Пройшла шлях від старшого лаборанта, викладача,  доцента кафедри загального мовознавства та слов’янських мов до декана філологічного  факультету, відповідальної за ліцензування та акредитацію і першого проректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету. У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Межкатегориальная омонимия в сфере лексико-грамматических разрядов имен существительных современного русского языка» під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора, проректора з науки Ізмаїльского державного педагогічного інституту О. А. Колесникова. Пріоритетні напрями дослідження – мова художнього тексту, соціолінгвістика, антропоніміка. Наталія Михайлівна успішно поєднує наукову-викладацьку і адміністративну діяльність під знаком афоризму стародавнього мислителя Конфуція «Коли очевидно, що мета недосяжна, не змінюйте мету – змінюйте свій план дій». За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність має нагороди: знак «Відмінник освіти України», подяки та грамоти Міністерства освіти України, Одеської облдержадміністрації й ін.

 

Глущук Світлана Василівна

Глущук Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, директор Центру неперервної освіти ІДГУ. В 1995 р. закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та методика виховної роботи», отримала кваліфікацію «Учитель російської мови і літератури та методист виховної роботи». Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію на тему «Самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5 – 7 класів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання російської мови. У 2017 р. здобула другу вищу освіту зі спеціальності «Психологія», спеціалізації «Практична психологія» на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Досліджує проблеми з лінгводидактики та лінгвокультурології. За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, вагомі досягнення у професійній діяльності, високий професіоналізм, активну громадську роботу нагороджена почесними грамотами МОН, міського голови, ректорату ІДГУ.

 

Абросимова Наталія Василівна Абросимова Наталія Василівна – старший викладач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури. Закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література», здобув кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури».  Педагогічну діяльність розпочала лаборантом кафедри російської літератури,  а потім зайняла посаду старшого викладача. Подальше підвищення професійного рівня і наукової кваліфікації здійснювалося через навчання в аспірантурі. Під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора Н.П. Лебеденко працювала над дисертаційним дослідженням  «Розвиток критичної думки в Росії останньої третини ХІХ століття», результатом якої з’явилися публікації, присвячені літературно-критичного спадщини В. Соловйова. Важливим компонентом освітньої діяльності Наталії Василівни була виховна робота зі студентами, спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості. Вона довгі роки успішно керувала студентським театром “МІСТ” і літературною вітальнею «Серед друзів». За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти нагороджена знаком «Відмінник освіти України», почесною грамотою МОН України.

 

Шапіро (Бутаков) Андрій ОлександровичШапіро (Бутаков) Андрій Олександрович – закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та світова художня культура» у 1996 році. Ще навчаючись у школі, Андрій почав формуватися як творча людина. Студентське життя було наповнене багатьма виступами на сцені, де він зарекомендував себе як молодий потенційний поет. Його участь в інститутських, міських та регіональних творчих проектах знайшла відгук у серцях читацької публіки та у засобах масової інформації, стимулюючи до розв’язання питання місця творчої людини у складних умовах пострадянського життя. Поет Андрій Шапіро неодноразово був учасником творчих заходів, лауреатом фестивалю «Осень в Бирзуле». Результатом творчих досягнень стала збірка віршів бессарабського поета, що побачила світ у 1995 році. Переїхавши за сімейними обставинами до Москви, Андрій Шапіро втілював свої творчі потенції на різних медіа платформах, зокрема yellowblackandwhite, «Россия-1». Сьогодні бессарабський поет знову мешкає в Ізмаїлі. В умовах падіння читацького інтересу до друкованих видань, Андрій Шапіро працює над новим надсучасним проектом в мережі Інтернет.

Договір про наукове консультування

Фотогалерея
Завідувач кафедри
Олейнікова Галина Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент
Контакти
Телефон (04841) 5-37-29
Адреса вул. Рєпіна, 12, каб. 409, 410
E-Mail kafedra_el_and_trans@ukr.net
Склад кафедри
 • Олейнікова Галина Олександрівна
  – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
 • Вдовенко Тетяна Олександрівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Сорока Тетяна В’ячеславівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Четверікова Олена Роальдівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Шикиринська Ольга Борисівна
  —кандидат філологічних наук, старший викладач
 • Крюкова Ольга Іллівна
   – викладач
 • Слободяк Світлана Іванівна
  – викладач
 • Ткаченко Лариса Харитонівна
  – викладач
 • Шиляєва Тетяна Володимирівна
  — викладач
 • Потапенко Наталія Володимирівна
  — виклалач
Перелік спеціальностей підготовки фахівців

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська));
035 Філологія (англійська)

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська))

Графік проведення консультацій викладачами кафедри в 2020-2021 н.р.

Професійні досягнення наших випускників

Ми пишаємось випускниками кафедри англійської філології:

Волканецька Жанна Миколаївна

 

 

Волканецька Жанна Миколаївна – начальник відділу освіти в м Ізмаїл.

 

 

Іванькова Наталія Володимирівна

 

Іванькова Наталія Володимирівна продовжила освіту в університеті Небраска-Лінкольн (UniversityofNebraska – Lincoln) в США. Нині живе і працює у Бірмінгемі, штат Алабама. Професор, досвідчений викладач і науковець, автор багатьох наукових публікацій і книг.

 

 

Суворов Руслан

 

Суворов Руслан – продовжив навчання в державному університеті штату Айова та отримав науковий ступінь доктора наук з прикладної лінгвістики та технологій. У 2014-2019 рр. працював спеціалістом з мовних технологій в трьох центрах (Center for Language and Technology, National Foreign Language Resource Center, Language Flagship Technology Innovation Center) в Гавайському університеті в Маноа, США. Зараз працює професором з прикладної лінгвістики на педагогічному факультеті Західного університету Онтаріо. Дослідницькі інтереси: мовне тестування та оцінювання, вивченнямов за допомогою комп’ютерів (CALL), змішане та онлайн-навчання, а також ай-трекінг.

 

 

Тетяна Атанасова (Белаш)

 

Тетяна Атанасова (Белаш) – працює викладачем англійської мови, завучем з виховної роботи в гімназії № 2 м. Одеса.

 

 

 

Ірина Умбеталієва

 

ІринаУмбеталієва – продовжила навчання в магістратурі університету в місті Толідо, Огайо, США і отримала Master Degree. Після закінчення навчання в США працювала в Києві в академії муніципального управління, викладала англійську мову . Пізніще вступила до міжнародного інституту  бізнесу МІБ, працювала в Києві в LG Electronics. Нині працює у Британській Раді (BritishCouncilUkraine) в Києві.

 

 

 

 

 

 

Жечков Микола Жечков Микола – вчитель англійської мови Суворовської загальноосвітньої школи Ізмаїльського району. У 2008 і 2012 роках – переможець районного і обласних етапів, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”. У 2012 році – друге місце на  всеукраїнському конкурсі “Учитель року”. Окрім вищезгаданих перемог у послужному списку Миколи є Премія Одеської обласної  ради талановитої молоді в номінації “За педагогічні досягнення”, а також Почесна грамота Кабінету Міністрів України. В якості нагороди за друге місце на Всеукраїнському конкурсі в 2013 році відвідав Великобританію. 2012 рік – лауреат “Ярмарку педагогічних ідей” за створення Європейського мовного портфоліо для учнів 11-15 років, що мешкають у багатонаціональному районі. Брав участь у літніх школах Британської Ради. У 2016 році став членом журі конкурсу “Учитель року” (Київ). Учасник програми Access за підтримки  США Посольства в Україні.

Олейнікова Ольга

 

 

 

Олейнікова Ольга – в 2012 році з  відзнакою закінчила англо-німецьке відділення Ізмаїльського державного гуманітарного університету. В 2018 році закінчила університет ім. Гумбольдта зі спеціальності міжнародна  економіка і фінанси. Працює на посаді  фінансиста в міжнародній компанії BASF  у відділі Financial reporting.

 

 

 

 

Кас’єнс (Проценко) Мар’яна

 

 

Кас’єнс (Проценко) Мар’яна – в 2012 році з  відзнакою закінчила англо-німецьке відділення Ізмаїльського державного гуманітарного університету . В 2017 році закінчила медичну академію. (Мендельн, Германія), працює в клініці на посаді асистента лікаря онкологічного відділення.

 

 

 

Захарченко (Ткаченко) Ганна Володимирівна

 

 

Захарченко (Ткаченко) Ганна Володимирівна –   кандидата філологічних наук кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету ім. Мечникова.

 

 

Рябчук (Ткаченко) Інна Олександрівна

 

 

Рябчук (Ткаченко) Інна Олександрівна – викладач англійської мови Дунайського факультету морського і річкового транспорту Державного університету інфраструктур і технологій.

 

 

 

 

 

Віта Усата (Vita Osti)

 

 

Віта Усата (Vita Osti) – кандидат філологічних наук.. Зараз проживає в місті Рішон-ле-Ціон, Ізраїль, викладає англійську мову в коледжах (Ashkelon, Givat Wahington and Levinsky colleges)

 

 

 

 

 

 

Практика

Враження та роздуми студентів 4 курсу спеціальності 035 Філологія щодо виробничої практики

Фотогалерея