Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Загальна інформація

Logo_praktika_IDGUПрактична підготовка завжди була невід’ємною частиною освітнього процессу. У рамках підготовки фахівців в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті широко застосовують різноманітні форми і види практики, яка дає змогу студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. Завданням такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складниками новітніх технологій; набуття професійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; співпраця із трудовим колективом і вміння адаптуватися.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки або спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком освітнього процесу. Зазначені види практик (навчально-ознайомча, навчальна, виробнича або переддипломна) відображають безперервні та послідовні етапи професійної підготовки, що забезпечує наступність при їх вивченні, поступове розширення обсягу базових понять педагогічної галузі; формування творчого мислення у студентів.

Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12  (к. 111, головний корпус)
м. Ізмаїл, Одеська обл.
E-mail: praktikaidgu@gmail.com
Ми у соцмережах: Facebook
Документація щодо практики

Паспорти шкіл

ЗОШ №2 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №4 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №9 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №14 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №16 м. Ізмаїл Одеської обл.

Графік проведення практик
Звітна документація студентів

2018-2019 н.р.

Звітна документація з практики студентів педагогічного факультету:

Звітна документація з практики студентів ФУАІД:

2019-2020 н.р.

Звітна документація з практики студентів педагогічного факультету:

Звітна документація з практики студентів факультету іноземних мов:

Звітна документація з практики студентів факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Фотозвіт з практики
Звіти керівників практик

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.