Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Загальна інформація

Logo_praktika_IDGUПрактична підготовка завжди була невід’ємною частиною освітнього процессу. У рамках підготовки фахівців в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті широко застосовують різноманітні форми і види практики, яка дає змогу студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. Завданням такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складниками новітніх технологій; набуття професійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; співпраця із трудовим колективом і вміння адаптуватися.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки або спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком освітнього процесу. Зазначені види практик (навчально-ознайомча, навчальна, виробнича або переддипломна) відображають безперервні та послідовні етапи професійної підготовки, що забезпечує наступність при їх вивченні, поступове розширення обсягу базових понять педагогічної галузі; формування творчого мислення у студентів.

Завідувач навчальної та виробничої практик
Шевченко Жанна Анатоліївна
Знання – скарбниця, але ключ до неї – практика.
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12  (к. 111, головний корпус)
м. Ізмаїл, Одеська обл.
Телефон: (04841) 5-13-65, +380679222429
E-mail: praktikaidgu@gmail.com
Ми у соцмережах: Facebook
Документація щодо практики

Документація для студентів-практикантів

Інструкція для друку щоденника практики Щоденник практики Договір про проведення практики студентів ІДГУ Зразок заяви Направлення на практику Форма титульної сторінки звітної документації студента Вимоги до оформлення звіту з практики Зразок характеристики

Бази практик

Реєстр баз практик 2015-2016 н.р.
Реєстр баз практик 2016-2017 н.р.

Паспорти шкіл

ЗОШ №2 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №4 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №9 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №14 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №16 м. Ізмаїл Одеської обл.

Графік проведення практик

Для студентів денної форми навчання на 2017-2018 н.р.
І курс
ІІ курс
ІІІ курс
ІV курс

Звіти керівників практик

2016-2017 н.р.

Звіти керівників практики за 2016-2017 н.р.

Фотозвіт з практики
Програми практик факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

014.09 Середня освіта (інформатика), 6.040302 Інформатика* – бакалавр

Програма практичноі підготовки спеціальності 1 курс Навчальна (комп'ютерна) практика 2 курс Виробнича (педагогічна) практика (скорочений термін навчання) 2 курс Навчальна (комп'ютерна) практика 3 курс Виробнича (педагогічна) практика 4 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціальності 4 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 6.010102 Технологічна освіта – бакалавр

2 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації (скорочений термін навчання) 4 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціальності 4 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізаціїї

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 6.020105 – бакалавр

Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Навчальна (ознайомча) практика 2 курс Навчальна (комп'ютерна) практика 3 курс Навчальна (діловодна) практика

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) – магістр

Програма практичної підготовки спеціальності

1 курс Науково-педагогічна практика

2 курс Науково-дослідна практика

Програми практик педагогічного факультету

231 Соціальна робота (бакалавр)

Розподіл годин в навчальній та виробничій практиках Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Навчальна (соціально-педагогічна) практика 2 курс Навчальна (соціально-волонтерська) практика 3 курс Виробнича (соціально-виховна) практика 4 курс Виробнича (соціально-технологічна) практика

231 Соціальна робота (магістр)

Розподіл годин в навчальній та виробничій практиках Програма практичної підготовки спеціальності (магістр) 1 курс Науково-педагогічна практика 2 курс Науково-дослідна практика

014.11 Середня освіта (фізична культура), бакалавр

Розподіл годин в навчальній та виробничій практиках Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Навчальна практика (літня табірна) 2 курс Навчальна практика (ознайомча, виховна) 3 курс Навчально-виробнича практика (педагогічна) 4 курс Виробнича практика(педагогічна)

017 Фізична культура і спорт (бакалавр)

Програма практичної підготовки спеціальності

1 курс Навчальна (ознайомча) практика

2 курс Навчальна (тренерська) практика

3 курс Виробнича (тренерська) практика

4 курс Виробнича (тренерська) практика

Програми практик факультету української філології та соціальних наук

014.03 Середня освіта (Історія) – бакалавр

1 курс Навчальна (археологічна) практика 2 курс Навчальна (музейна, архівна) практика 3 курс Навчально-виробнича (педагогічна) практика 4 курс Виробнича (педагогічна) практика

032 Історія та археологія – бакалавр

1 курс Навчальна (археологічна) практика

2 курс Навчальна (музейна, архівна) практика

3 курс Виробнича (етнографічна) практика

6.020302 Історія*  – бакалавр

3 курс Виробнича (педагогічна) практика

4 курс Виробнича (педагогічна) практика

Програми практик факультету іноземних мов

014.02 Середня освіта (мова і література (французька)) – бакалавр

Навчально-виробнича (педагогічна) практика

4 курс Виробнича (педагогічна) практика

035 Філологія (романські мови та літератури) – бакалавр

4 курс Виробнича (перекладацька) практика