Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Загальна інформація

Logo_praktika_IDGUПрактична підготовка завжди була невід’ємною частиною освітнього процессу. У рамках підготовки фахівців в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті широко застосовують різноманітні форми і види практики, яка дає змогу студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. Завданням такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складниками новітніх технологій; набуття професійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; співпраця із трудовим колективом і вміння адаптуватися.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки або спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком освітнього процесу. Зазначені види практик (навчально-ознайомча, навчальна, виробнича або переддипломна) відображають безперервні та послідовні етапи професійної підготовки, що забезпечує наступність при їх вивченні, поступове розширення обсягу базових понять педагогічної галузі; формування творчого мислення у студентів.

Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12  (к. 111, головний корпус)
м. Ізмаїл, Одеська обл.
E-mail: praktikaidgu@gmail.com
Ми у соцмережах: Facebook
Документація щодо практики

Паспорти шкіл

ЗОШ №2 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №4 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №9 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №14 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №16 м. Ізмаїл Одеської обл.

Звітна документація студентів

2018-2019 н.р.

Звітна документація з практики студентів педагогічного факультету:

Звітна документація з практики студентів ФУАІД:

2019-2020 н.р.

Звітна документація з практики студентів педагогічного факультету:

Звітна документація з практики студентів факультету іноземних мов:

Звітна документація з практики студентів факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

2020-2021 н.р.

Факультет іноземних мов

Враження та роздуми студентів 4 курсу спеціальності 035 Філологія щодо виробничої практики

Звіти керівників практик

2017-2018 н.р.

Звіт про проходження виробничої практики з редагування студентами 4 курсу (442 гр.), денна ф.н. (керівник Фоміна Л.Г.)


 

Звіт про проходження виробничої практики студентами 4 курсу (42 гр.) педагогічного факультету, денна ф.н. (керівники Житомирський Л.О., Пейков В.М.)


 

Звіт про проходження педагогічної практики  студентами 4 курсу (441-442 гр.) педагогічного факультету, денна ф.н. (керівник Звєкова В.К.)


 

Звіт про проходження виробничої практики студентами 3 курсу (32 гр.) педагогічного факультету (керівник Ніфака Я.М.)


 

Звіт про проходження виробничої практики студентами 2 курсу (22 гр.) педагогічного факультету (керівники Ніфака Я.М., Ярчук Г.В.)


 

Звіт про проходження виробничої практики студентами 2 курсу (27 гр.) педагогічного факультету, заочна ф.н. (керівники Ніфака Я.М., Ярчук Г.В.)


 

Звіт про проходження виробничої практики студентами 2 курсу (27 гр.) педагогічного факультету, (керівник Ніфака Я.М.)


 

Звіт про проходження виробничої практики з редагування студентами 2 курсу (24 гр.) ФУФСН, заочна ф.н. (керівник Фоміна Л.Г.)


 

Звіт про проходження виробничої практики з болгарської мови  студентами 2 курсу (231 гр.), денна ф.н. (керівник Фоміна Л.Г.)

2018-2019 н.р.

Звіт про проходження виробничої практики студентами 3 курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), денна ф.н. (керівник Гончарова Н.О.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами 4 курсу спеціальності 6.020302* Історія, денна і заочна ф.н. (керівник Гончарова Н.О.)

 


Звіт про проходження виробничої (етнографічної) практики студентами 3 курсу спеціальності 032 Історія та археологія (керівник Дізанова А.В.)

 


Звіт про проходження виробничої практики з правознавства студентами IV курсу 42 групи ФУФСН. денної ф.н.  (керівник Єрич Т.Г.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами IV курсу  41 гр. педагогічного факультету денної і заочної ф.н., 42гр. ФУФСН заочної ф.н., 43 гр. ФУАІД  (керівник Метіль А.С.)

 


Звіт про проходження виробничої практики  студентами IІІ курсу ФУФСН 34 групи  спеціальності 014.01 Українська мова і література (керівник Погорєлова А.Д.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами IV курсу факультету іноземних мов (керівник Рябушко С.О.)

 


Звіт про проходження перекладацької практики студентами IV курсу факультету інозмених мов (керівник Шиляєва Т.В.)

 


Звіт про проходження студентами педагогічної практики з англійської мови, як другої спеціальності (керівник Діджюліте І.А.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами IV курсу педагогічного факультету груп 441П, 442П (керівник Станєва Ю.І.)

 


 Звіт про проходження виробничої (соціально-технологічної) практики студентами IV курсу 41П групи педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка  (керівник Маніта В.О.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами педагогічного факультету денної ф.н. 31 групи, спеціальність Соціальна робота (керівник Омельченко Г.М.)

 


Звіт про проходження виробничої практики  студентами IV курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво (керівник Паньків Г.С.)

 


Звіт про проходження виробничої практики  студентами IV курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво. Дизайн (керівник Прокопенко М.М.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами III курсу педагогічного факультету 32П групи спеціальність 014.11 Середня освіта. Фізична культура та 37П групи, спеціальність 017 Фізична культура і спорт (керівник Ніфака Я.М.)

 


Звіт про проходження виробничої практики  студентами IV курсу педагогічного факультету груп 42П  та 42ПЗ,  напряму підготовки  6.010201 Фізичне виховання* (керівник Радіонов О.І.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами IV курсу педагогічного факультету 42ПЗ групи (керівники Радіонов О.І., Сілаєв В.В.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами IV курсу педагогічного факультету 42П групи денної ф.н. (керівники Сілаєв В.В., Радіонов О.І.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами IV курсу педагогічного факультету 42П і 42ПЗ груп (керівник Сілаєв В.В.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами IV курсу ФУАІД 44 групи (керівник Шевченко-Перепьолкіна Р.І.)

 


2019-2020 н.р.

Звіт про прохдження виробничої практики студентами 4 курсу, 444П гр. (керівник Дмитрієва М.В.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами 3 курсу, 31у гр, (керінвик Куликов А.В.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами 3-4 курсу, 38П та 48 П гр. (керівник Денисов С.В.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами 3-4 курсу, 38П та 48П гр., (керівник Чеботар Л.І.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами 4 курсу, 42у гр. (керівник Дмитрієва М.В.)

 


Звіт про проходження виробничої практики студентами 4 курсу, 44У гр. (Керівник Тірон О.А.)

 


Звіт про проходження виробничої пратики студентами 4 курсу, 42У гр. (керівник Метіль Т.К.)

 


Звіт про проходження виробничої пратики чтудентами 4 курсу, 41У гр. (керівник Дмитрієва М.В.)

 


Звіт про проходження виробничої праткики студентами 4 курсу, 41У гр. (керівник Куликов А.В.)

 

 

Фотозвіт з практики