Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Загальна інформація

Logo_praktika_IDGUПрактична підготовка завжди була невід’ємною частиною освітнього процессу. У рамках підготовки фахівців в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті широко застосовують різноманітні форми і види практики, яка дає змогу студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. Завданням такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складниками новітніх технологій; набуття професійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; співпраця із трудовим колективом і вміння адаптуватися.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки або спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком освітнього процесу. Зазначені види практик (навчально-ознайомча, навчальна, виробнича або переддипломна) відображають безперервні та послідовні етапи професійної підготовки, що забезпечує наступність при їх вивченні, поступове розширення обсягу базових понять педагогічної галузі; формування творчого мислення у студентів.

Завідувач навчальної та виробничої практик
Шевченко Жанна Анатоліївна
Знання – скарбниця, але ключ до неї – практика.
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна, 12  (к. 111, головний корпус)
м. Ізмаїл, Одеська обл.
Телефон: (04841) 5-13-65, +380679222429
E-mail: praktikaidgu@gmail.com
Ми у соцмережах: Facebook
Документація щодо практики

Паспорти шкіл

ЗОШ №2 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №4 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №9 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №14 м. Ізмаїл Одеської обл.

ЗОШ №16 м. Ізмаїл Одеської обл.

Звітна документація студентів

2018-2019 н.р.

Звітна документація з практики студентів педагогічного факультету:

Звітна документація з практики студентів ФУАІД:

Фотозвіт з практики
Графік проведення практик
Звіти керівників практик

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Програми практик для студентів ІІ курсу денної форми навчання
 • Середня освіта
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта
 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
 • Фізична культура і спорт (Тренерсько-викладацька діяльність)
 • Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))
 • Історія та археологія (Історія, європейські студії)
 • Психологія (Практична психологія (реабілітаційна психологія))
 • Туризм (Туристична діяльність зі знанням англійської мови))
 • Підприємство, торгівля та біржова діяльність (Економіка та управління підприємством (зі знанням англійської мови))
 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність (зі знанням англійської мови))

 

Програми практик для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
 • Середня освіта
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта
 • Соціальна робота
 • Спеціальна освіта (Логопедія)
 • Фізична культура і спорт (Тренерсько-викладацька діяльність)
 • Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))
 • Історія та археологія (Історія, європейські студії з поглибленим вивченням іноземних мов)
 • Психологія (Практична психологія, HR-менеджмент)
 • Туризм
 • Підприємство, торгівля та біржова діяльність (Економіка та управління підприємством)
 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)
Програми практик для студентів ІV курсу денної форми навчання
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта (Хореографія)
 • Корекційна освіта (логопедія)
 • Соціальна педагогіка (Соціально-правовий захист неповнолітніх)
 • Фізичне виховання (Захист Вітчизни)
 • Музичне мистецтво (Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти)
 • Образотворче мистецтво (Дизайн)
 • Філологія. Переклад
 • Філологія*
 • Історія (Основа правознавства)
 • Практична психологія
 • Туризм (Туристична діяльність)
 • Економіка підприємства (Управління підприємством та організація обліку)
 • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Технологічна освіта (інформатика)
 • Інформатика (Освітні вимірювання)

 

Програми практик педагогічного факультету

231 Соціальна робота (бакалавр)

Розподіл годин в навчальній та виробничій практиках Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Навчальна (соціально-педагогічна) практика 2 курс Навчальна (соціально-волонтерська) практика 3 курс Виробнича (соціально-виховна) практика 4 курс Виробнича (соціально-технологічна) практика

231 Соціальна робота (магістр)

Розподіл годин в навчальній та виробничій практиках Програма практичної підготовки спеціальності (магістр) 1 курс Науково-педагогічна практика 2 курс Науково-дослідна практика

014.11 Середня освіта (фізична культура) – бакалавр

Розподіл годин в навчальній та виробничій практиках Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Навчальна практика (літня табірна) 2 курс Навчальна практика (ознайомча, виховна) 3 курс Навчально-виробнича практика (педагогічна) 4 курс Виробнича практика(педагогічна)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр

Програма практичної підготовки спеціальності

1 курс Ознайомча практика

017 Фізична культура і спорт (бакалавр)

Програма практичної підготовки спеціальності

1 курс Навчальна (ознайомча) практика

2 курс Навчальна (тренерська) практика

3 курс Виробнича (тренерська) практика

4 курс Виробнича (тренерська) практика

012 Дошкільна освіта  – бакалавр

2 курс Виробнича практика (скорочений термін навчання)

Програми практик факультету іноземних мов

014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) – бакалавр

2 курс Навчальна практика - англійська мова 4 курс Виробнича (педагогічна) практика

035 Філологія (германські мови та літератури) – бакалавр

4 курс Виробнича (перекладацька) практика - англійська мова

014.02 Середня освіта (мова і література (французька)) – бакалавр

Навчально-виробнича (педагогічна) практика

4 курс Виробнича (педагогічна) практика

035 Філологія (романські мови та літератури) – бакалавр

4 курс Виробнича (перекладацька) практика

Програми практик факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності

014.09 Середня освіта (інформатика), 6.040302 Інформатика* – бакалавр

Програма практичноі підготовки спеціальності 1 курс Навчальна (комп'ютерна) практика 2 курс Виробнича (педагогічна) практика (скорочений термін навчання) 2 курс Навчальна (комп'ютерна) практика 3 курс Виробнича (педагогічна) практика 4 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціальності 4 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 6.010102 Технологічна освіта – бакалавр

2 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації (скорочений термін навчання) 3 курс Виробнича (педагогічна) практика 4 та 2 (скороч.) курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціальності 4 курс Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізаціїї

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 6.020105 – бакалавр

Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Навчальна (ознайомча) практика 2 курс Навчальна (комп'ютерна) практика 3 курс Навчальна (діловодна) практика

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) – магістр

Програма практичної підготовки спеціальності

1 курс Науково-педагогічна практика

2 курс Науково-дослідна практика

Програми практик факультету української філології та соціальних наук

014.03 Середня освіта (Історія) – бакалавр

1 курс Навчальна (археологічна) практика 2 курс Навчальна (музейна, архівна) практика 3 курс Навчально-виробнича (педагогічна) практика 4 курс Виробнича (педагогічна) практика

014.03 Середня освіта (Історія) – магістр

1 курс Науково-педагогічна практика

032 Історія та археологія – бакалавр

1 курс Навчальна (археологічна) практика

2 курс Навчальна (музейна, архівна) практика

3 курс Виробнича (етнографічна) практика

032 Історія та археологія – магістр

1 курс Науково-педагогічна практика

6.020302 Історія*  – бакалавр

3 курс Виробнича (педагогічна) практика

4 курс Виробнича (педагогічна) практика

053 Психологія – бакалавр

Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Навчальна (ознайомча) практика 2 курс Навчальна (психодіагностична) практика 2 курс Виробнича (психокорекційна) практика (скорочений термін навчання) 3 курс Діагностико-психокорекційна практика 4 курс Психолого-педагогічна практика (6.030103)

053 Психологія – магістр

Програма практичної підготовки спеціальності 1 курс Науково-педагогічна практика 1 курс Науково-педагогічна практика (заочна форма навчання)

014.01 Середня освіта (Українська мова та література), 6.02030301 Філологія (Українська мова і література*) – бакалавр

2 курс Фольклорна практика 2 курс Діалектологічна практика 4 курс Виробнича (редакційна) практика 4 курс Виробнича (педагогічна) практика

035.01 Українська мова та література – магістр

6 курс Науково-педагогічна практика