Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Шановні колеги!

Продовжується публічне громадське обговорення щодо перейменування Ізмаїльського державного гуманітарного університету, остаточне рішення буде прийнято на засіданні трудового колективу (16 січня 2020 р. 0 14.00).

Від представників професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів ІДГУ до оргкомітету надійшли наступні варіанти:

Дунайський транскордонний університет

Єврорегіональний університет «Нижній Дунай»

Бессарабський університет майбутнього «Е-університет»

Український університет лідерів громад «Дельта Дунаю»

Дунайський університет єврорегіонального розвитку

Український державний університет транскордонної співпраці

Єврорегіональний університет «Smart University»

Дунайський інноваційний університет імені Св. Кирила та Св. Мефодія

Дунайський університет транскордонної співпраці

Чорноморський транскордонний університет стійкого розвитку

Український народний університет імені В. Чорновола

Європейський транскордонний університет «Consortium»

Єврорегіональний транскордонний університет «Дунайська Січ»

Просимо надсилати свої пропозиції на електронну адресу: idgu@ukr.net

Проекти наказів

 


Проекти освітньо-професійних програм (ОПП)

Педагогічний факультет:

ОПП «Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2016 р.)


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р.)


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р., скорочений термін навчання)


⇒ Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт:  тренерська-викладацька діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт для вступників 2017 р. та для вступників 2019 р.


⇒ Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

 Факультет української філології та соціальних наук:

ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2016 р.)


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2019 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 032 Історія та археологія для вступників 2019 р.

 Факультет іноземних мов:

⇒ ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька


⇒ Освітньо-наукова програма «Англійська мова та література (переклад включно)» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

 Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)