Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Проекти освітньо-професійних програм (ОПП)

Громадське обговорення

Педагогічний факультет

ОС Бакалавр

ОПП «Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2016 р.)


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р.)


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р., скорочений термін навчання)


⇒ Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт:  тренерська-викладацька діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт для вступників 2017 р. та для вступників 2019 р.


ОПП «Середня освіта: фізична культура» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура  (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура; захист Вітчизни (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: фізична культура. Психологія» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: фізична культура. Соціальна робота» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: образотворче мистецтво» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.12 Образотворче мистецтво (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: музичне мистецтво» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.13 Музичне мистецтво (вступ 2020 р.)


ОПП «Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)


ОС Магістр

ОПП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (вступ 2020 р.)


ОС Доктор філософії

ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (вступ 2019 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії для вступників 2019 р.

ОНП «Науки про освіту» третього рівня вищої освіти (освітньо-наукового) на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту (вступ 2016 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії для вступників 2017 р.

 Факультет української філології та соціальних наук

ОС Бакалавр

ОПП «Клінічна психологія» першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 053 Психологія   


ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2016 р.)


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2019 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія для вступників 2019 р.

ОС Магістр

ОПП «Психологія» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія

ОПП «Українська мова та література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 035 Філологія (2020 р.)

ОПП «Українська мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта

 Факультет іноземних мов

ОС Бакалавр

⇒ ОПП «Середня освіта: мова і література (румунська, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (румунська)


⇒  ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарська) (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарська) (вступ 2019 р.)


ОПП «Середня освіта мова і література (англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська)


ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька)


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька)


ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2020 р.)


ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2019 р.)


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2020 р.)


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2019 р.)


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2020 р.)


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2019 р.)


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська)


ОС Магістр

ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька)


ОПП «Середня освіта: мова і література (англійська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська)


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька)


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська)


ОС Доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Англійська мова та література (переклад включно)» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

 

 Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

ОС Молодший бакалар

ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)


ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2020 р.)


ОС Бакалавр

⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)


⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)


⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за предметною спеціальністю 014.09 Інформатика (вступ 2020 р.)


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.15 Природничі науки


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) (вступ 2019 р.)


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.04 Середня освіта: математика. Психологія (вступ 2019 р.)


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) (вступ 2020 р.)


ОПП «Прикладна математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 113 Прикладна математика


ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент


ОС Магістр

ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020 р.)


ОПП «Менеджмент. Управління навчальним закладом» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент  (вступ 2020 р.)


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)


ОС Доктор філософії

ОПП «Економіка та управління» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 Економіка

Проекти Положень
Проекти наказів