Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Центр громадянської освіти

Історія Центру

Центр громадянської освіти ІДГУ був утворений в квітні 2016 року.

Він є інформаційним, організаційно-методичним і культурно- просвітницьким осередком у системі навчально-виховної діяльності університету.

Центр взаємодіє з проректорами, деканами факультетів, бібліотекою, комп’ютерною лабораторією, іншими адміністративними підрозділами ІДГУ та функціонує при науково-практичному супроводі кафедр, які забезпечують викладання суспільних і правових дисциплін.

Освітня діяльність і виховання студентів здійснюється у позанавчальний час на принципах добровільної участі, доступності до будь-якої інформації, відкритості планів і програм, колективного проведення заходів, індивідуального підходу при надходженні запитів і пропозицій, толерантного ставлення до етнічної і конфесійної приналежності людини.

Метою діяльності Центру є сприяння реалізації організаційних, інформаційних, комунікативних, моніторингових, соціальних, виховних функцій у рамках навчально-виховного процесу, просвітницька діяльність соціогуманітарного й національно-патріотичного спрямування серед студентів ІДГУ та молоді придунайського краю, методичний супровід заходів культурно-освітнього характеру серед викладачів інших навчальних закладів та представників інститутів громадянського суспільства регіону.

Контакти
Адреса: вул. Рєпіна 12/1, каб. 202
Е-маil: allasokolova@ukr.net
Соколова Алла Василівна
директор Центру, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури
Нормативно-правова база

МОН України

Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті

Нацонально-патріотичне виховання студентства в університеті: здобутки та перспективи

 

Центр громадянської освіти – фотогалерея
Звіт про заходи національно-патріотичного виховання та інформаційно-просвітницьку діяльність ЦГО ІДГУ