Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Оперативна інформація!

УвагаНа виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020, листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації № 1703/02/52-02-02 від 11.03.2020 щодо запровадження карантину з метою введення обмежувальних заходів для розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19

  1. Заборонити відвідування університету здобувачами вищої освіти ІДГУ в період карантину (з 12.03.2020 по 03.04.2020).
  2. Увага! Терміни карантину продовжено  до 31 жовтня 2020 року.

КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ COVID-19

Центр громадянської освіти

Центр громадянської освіти ІДГУ був утворений в квітні 2016 року.

Він є інформаційним, організаційно-методичним і культурно- просвітницьким осередком у системі навчально-виховної діяльності університету.

Центр взаємодіє з проректорами, деканами факультетів, бібліотекою, комп’ютерною лабораторією, іншими адміністративними підрозділами ІДГУ та функціонує при науково-практичному супроводі кафедр, які забезпечують викладання суспільних і правових дисциплін.

Освітня діяльність і виховання студентів здійснюється у позанавчальний час на принципах добровільної участі, доступності до будь-якої інформації, відкритості планів і програм, колективного проведення заходів, індивідуального підходу при надходженні запитів і пропозицій, толерантного ставлення до етнічної і конфесійної приналежності людини.

Метою діяльності Центру є сприяння реалізації організаційних, інформаційних, комунікативних, моніторингових, соціальних, виховних функцій у рамках навчально-виховного процесу, просвітницька діяльність соціогуманітарного й національно-патріотичного спрямування серед студентів ІДГУ та молоді придунайського краю, методичний супровід заходів культурно-освітнього характеру серед викладачів інших навчальних закладів та представників інститутів громадянського суспільства регіону.

 

Склад Центру громадянської освіти

Нормативно-правова база

Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті

Положення про Центр громадянської освіти ІДГУ

Центр громадянської освіти – фотогалерея
Контакти
Адреса: вул. Рєпіна 12/1, каб. 202
E-mai: malva1971@ukr.net
Facebook: facebook.com/CGO.IDGU/
Звіт про заходи національно-патріотичного виховання та інформаційно-просвітницьку діяльність ЦГО ІДГУ
Національно-патріотичне виховання студентства