Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний освітній заклад українського Подунав’я, стратегічний осередок послідовної державної політики в галузі національної освіти ХХІ століття, який має можливості для плідного міжнародного співробітництва з навчальними закладами іноземних країн.

 

Головні напрями міжнародного співробітництва ІДГУ

 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів з іноземними партнерами.

 

Партнерство
 • Членство у міжнародних освітніх асоціаціях
Міжнародні проєкти
 • Академічні проєкти
 • Інші проєкти
Програми академічної мобільності

Erasmus+ Inter-Institutional Cooperation

Відділ міжнародного співробітництва

Відділ міжнародного співробітництва та розвитку інфраструктури є координуючим структурним підрозділом Ізмаїльського державного гуманітарного університету,  діяльність якого направлена на розширення та поглиблення закордонних контактів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Метою діяльності Відділу міжнародного співробітництва та розвитку інфраструктури є :

 • організація роботи щодо участі Університету в міжнародних програмах у галузі науки та освіти;
 • координація міжнародних програм, що відбуваються за участю Університету;
 • розробка договорів, робочих програм і планів роботи Університету зі співробітництва з вищими навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями й фірмами закордонних країн;
 • урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо інтеграції університетської системи освіти у світовий науково-освітній простір, впровадження в Університеті програм закордонного стажування та практик студентів;
 • сприяння у організації та проведенні рекламної діяльності, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, що орієнтовані на комерціалізацію результатів роботи підрозділів Університету та реалізацію інноваційної політики Університету.

Контактна інформація:

Адреса: вул. Рєпіна, 12, каб. 511, м. Ізмаїл, 68600

E-mail: vms.idgu@ukr.net