Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «бакалавр»
6.040302 Інформатика*

014 Середня освіта (інформатика)

113 Прикладна математика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6.030504 Економіка підприємства

014 Середня освіта (трудове навчання)

6.010103 Технологічна освіта

6.020303 Філологія*

6.020303 Філологія

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

014 Середня освіта (мова і література (німецька))

014 Середня освіта (мова і література (французька))

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (румунська))

014 Середня освіта (мова і література (болгарська))

014 Середня освіта (мова і література (українська))

035 Філологія

6.010105 Корекційна освіта (Логопедія)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

6.140103 Туризм

242 Туризм

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

6.020204 Музичне мистецтво*

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

6.020205 Образотворче мистецтво*

014 Середня освіта (фізична культура)

6.010201 Фізичне виховання*

017 Фізична культура і спорт

6.010102 Початкова освіта

013 Початкова освіта

6.010101 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

016 Спеціальна освіта

6.010106 Cоціальна педагогіка

23 Соціальна робота

6.020302 Історія*

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

053 Психологія

6.030103 Практична психологія*

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «магістр»

014 Середня освіта (трудове навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

013 Початкова освіта

231 Соціальна робота

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм ОС «магістр»

035 Філологія

073 Менеджмент

032 Історія та археологія

014 Середня освіта (українська мова і література) 

014 Середня освіта (мова і література (англійська)) 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (французька))

014 Середня освіта (мова і література (російська)) 

014 Середня освіта (Історія. Українознавство) 

013 Початкова освіта. Позашкільна освіта

053 Психологія

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм ОС «бакалавр»

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство та інформаційна діяльність

Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти
Факультет іноземних мов

Факультет української філології та соціальних наук

Педагогічний факультет

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Ліцензування та акредитація

2015-2016 н.р.

З 12 по 14 січня 2016 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2120л від 28.12.2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

Наказ

Висновки експертної комісії

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта.

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

2016-2017 н.р.

З 7 лютого по 9 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 73-А від 02.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»

З 20 лютого по 22 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 233-А від 13.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

З 12 червня по 14 червня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 842-А від 01.06.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

 

2017-2018 н.р.

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 358-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент. Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 359-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 29 січня по 31 січня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 80-Л від 24.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 6 лютого по 8 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 93-Л від 30.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Історія. Історичне туризмознавство» зі спеціальності 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 114-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (німецька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 120-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (французька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література французька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 471-Л від 19.04.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030504 «Економіка підприємства»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 784-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020302 «Історія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 785-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010201 «Фізичне виховання*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 813-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.140103 «Туризм»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 952-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010102 «Початкова освіта»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 954-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030103 «Практична психологія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 955-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020205 «Образотворче мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 956-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020204 «Музичне мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1036-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1037-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 11 червня по 13 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1038-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія*»

Наказ

Експертні висновки

2018-2019 н.р.

 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1624-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1625-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (російська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1698-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Позашкільна освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1699-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1621-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: історія. Українознавство» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 05 грудня по 07 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1623-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (англійська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 20 травня по 22 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №214-л  від 27.03.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: докукментознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалаврським) рівнем

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (Логопедія)»

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Наказ

Експертні висновки


Нормативно-правова база з питань освітнього процесу

 

Статут

Колективний договір

Положення про структурні підрозділи

Положення про навчально-методичний відділ ІДГУ
Положення про Центр неперервної освіти (зі змінами)
Положення про відділ міжнародного співробітництва та розвитку інфраструктури ІДГУ
Положення про відділ кадрів
Положення про кафедру
Положення про факультет
Положення про Центр громадянської освіти
Положення про науково-методичну раду ІДГУ

Звіт про надходження та використання коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики) Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики)

Кошторис

Кошторис (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальним закладами ІІІ-ІV рівнів аккредитації) Кошторис (2201190 Виплата академічних стипендій студентам)

Штатний розпис

Штатний розпис Штатний розпис (2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвиток наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень)

Річний план закупівель на 2018 рік

Річний план закупівель на 2019 рік