Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «магістр»

8.01010301 Технологічна освіта

8.03050401 Економіка підприємства

014 Середня освіта (трудове навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

8.01010201 Початкова освіта

8.01010601 Соціальна педагогіка

013 Початкова освіта

231 Соціальна робота

8.02030201 Історія

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

8.02030301 Українська мова і література*

014 Середня освіта (українська мова і література)

8.02030302 Мова і література (російська)*

014 Середня освіта (мова і література (російська))

8.02030302 Мова і література (англійська)*

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «бакалавр»
6.140103 Туризм

242 Туризм

6.040302 Інформатика*

014 Середня освіта (інформатика)

113 Прикладна математика

076 Підприємство

6.030504 Економіка підприємства

014 Середня освіта (трудове навчання)

6.010103 Технологічна освіта

6.020303 Філологія*

6.020303 Філологія

035 Філологія

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

014 Середня освіта (мова і література (німецька))

014 Середня освіта (мова і література (французька))

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (румунська))

014 Середня освіта (мова і література (болгарська))
014 Середня освіта (музичне мистецтво)

6.020204 Музичне мистецтво*

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

6.020205 Образотворче мистецтво*

014 Середня освіта (фізична культура)

6.010201 Фізичне виховання*

017 Фізична культура і спорт

6.010102 Початкова освіта

013 Початкова освіта

6.010101 Дошкільна освіта

6.010106 Cоціальна педагогіка

23 Соціальна робота

6.020302 Історія*

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

053 Психологія

6.030103 Практична психологія*

014 Середня освіта (українська мова і література)
Ліцензування та акредитація

2015-2016 н.р.

З 12 по 14 січня 2016 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2120л від 28.12.2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

Наказ

Висновки експертної комісії

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта.

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

2016-2017 н.р.

З 7 лютого по 9 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 73-А від 02.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»

З 20 лютого по 22 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 233-А від 13.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

З 12 червня по 14 червня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 842-А від 01.06.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

 

2017-2018 н.р.

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 358-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент. Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 359-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 29 січня по 31 січня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 80-Л від 24.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 6 лютого по 8 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 93-Л від 30.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Історія. Історичне туризмознавство» зі спеціальності 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 114-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (німецька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 120-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (французька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література французька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки

Нормативно-правова база
Положення про структурні підрозділи

Положення про навчально-методичний відділ ІДГУ
Положення (за змінами) про Центр неперервної освіти ІДГУ
Положення про відділ кадрів
Положення про кафедру
Положення про факультет
Положення про Центр громадянської освіти
Положення про науково-методичну раду ІДГУ

Статут

Колективний договір

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Звіт про надходження та використання коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики) Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики)

Кошторис

Кошторис (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальним закладами ІІІ-ІV рівнів аккредитації) Кошторис (2201190 Виплата академічних стипендій студентам)

Штатний розпис

Штатний розпис Штатний розпис (2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвиток наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень)

Річний план закупівель на 2018 рік