Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «бакалавр»
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

014 Середня освіта (трудове навчання)

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

014 Середня освіта (мова і література (німецька))

014 Середня освіта (мова і література (французька))

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (румунська))

014 Середня освіта (мова і література (болгарська))

014 Середня освіта (мова і література (українська))

035 Філологія

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія: історія. Європейські студії
017 Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність 
014 Середня освіта (інформатика)

113 Прикладна математика

242 Туризм

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (фізична культура)

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

016 Спеціальна освіта

23 Соціальна робота

014 Середня освіта (історія)

053 Психологія
Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «магістр»

014 Середня освіта (трудове навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

013 Початкова освіта

231 Соціальна робота

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм ОС «магістр»

035 Філологія

073 Менеджмент

032 Історія та археологія

014 Середня освіта (українська мова і література) 

014 Середня освіта (мова і література (англійська)) 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (французька))

014 Середня освіта (мова і література (російська)) 


014 Середня освіта (Історія. Українознавство) 

013 Початкова освіта. Позашкільна освіта

053 Психологія

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм ОС «бакалавр»

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство та інформаційна діяльність

Ліцензування та акредитація

2015-2016 н.р.

З 12 по 14 січня 2016 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2120л від 28.12.2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

Наказ

Висновки експертної комісії

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта.

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

2016-2017 н.р.

З 7 лютого по 9 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 73-А від 02.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»

З 20 лютого по 22 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 233-А від 13.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

З 12 червня по 14 червня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 842-А від 01.06.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

 

2017-2018 н.р.

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 358-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент. Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 359-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 29 січня по 31 січня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 80-Л від 24.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 6 лютого по 8 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 93-Л від 30.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Історія. Історичне туризмознавство» зі спеціальності 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 114-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (німецька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 120-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (французька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література французька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 471-Л від 19.04.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030504 «Економіка підприємства»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 784-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020302 «Історія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 785-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010201 «Фізичне виховання*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 813-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.140103 «Туризм»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 952-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010102 «Початкова освіта»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 954-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030103 «Практична психологія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 955-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020205 «Образотворче мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 956-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020204 «Музичне мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1036-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1037-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 11 червня по 13 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1038-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія*»

Наказ

Експертні висновки

2018-2019 н.р.

 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1624-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1625-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (російська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1698-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Позашкільна освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1699-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1621-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: історія. Українознавство» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 05 грудня по 07 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1623-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (англійська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 20 травня по 22 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №214-л  від 27.03.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: докукментознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалаврським) рівнем

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (Логопедія)»

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Наказ

Експертні висновки


 

 

2019-2020 н.р.

З 18 грудня по 20 грудня 2019 року згідно наказу НАЗЯВО №352-Е  від 05.12.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Наказ

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта ІДГУ

Рішення про акредитацію ОП 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Звіт експертної групи 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Висновок ГЕР_012_Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

 


З 18 грудня по 20 грудня 2019 року згідно наказу НАЗЯВО №363-Е  від 05.12.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 013 Початкова освіта

Наказ

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта»

Звіт-відомості ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта ІДГУ

Рішення про акредитацію ОП 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт експертвної групи 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Висновок ГЕР 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 


 

Впродовж 21 – 23 квітня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університетіз використанням технічних засобів відеозвязку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Наказ НАЗЯВО № 637-Е від 06.04.2020 р.

Програма заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

Звіт-відомості ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність ІДГУ

Звіт експертної групи ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

Висновок ГЕР ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

Рішення про акредитацію ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

 


Впродовж 10 – 12 червня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Наказ НАЗЯВО №656-Е від 09.04.2020 р.

Звіт-відомості ОП Історія та археологія історія. Європейські студії ІДГУ

Впродовж 09 – 11 червня 2020 р. з використанням технічних засобів відеозвязку ZOOM здійснювала роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Наказ НАЗЯВО №904-Е від 26 травня 2020 року “Про призначення експертної групи”

Розклад програми “онлайн‐візиту” під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт експертної групи ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Висновок ГЕР ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Рішення про акредитацію ОП Історія та археологія: історія Європейські студії

 


Впродовж 25 – 27 серпня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Наказ НАЗЯВО 1094-Е від 28.07.2020 року

Звіт-відомості ОП Освітні, педагогічні науки

Розклад програми онлайн візиту під час проведення акредитаційної експертизи

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 26 серпня 2020 р. о 14:00.
Приєднатися до Zoom зустрічі https://us02web.zoom.us/j/84436740430?pwd=MVRDVU9kb29xWXlydXUyb21OMWZQUT09

Звіт експертної групи ОП Освітні, педагогічні науки

Висновок ГЕР ОП Освітні, педагогічні науки

Рішення про акредитацію ОП Освітні, педагогічні науки

 


2020-2021 н.р.

Впродовж 2 – 4 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснювала роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 2 листопада 2020 року з 16.00 до 16.30.
Приєднатися до конференції Zoom  https://us02web.zoom.us/j/9067378620?pwd=c21uWnY5SllhajY3clpyeHB4SWh3QT09

Идентифікатор конференції: 906 737 8620
Код доступу: 2020

 Наказ НАЗЯВО №1669-Е від 26 жовтня 2020 року ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 Програма візиту ЕГ ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт-відомості ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт експертної групи ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Рішення про акредитацію ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 


Впродовж 9 – 11 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснювала роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 10 листопада 2020 року з 13.10 до 13.50.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/74646783293?pwd=cnlxRHhOTkdmN2hZcTI5bnBxcUZtQT09
Ідентифікатор конференції: 746 4678 3293
Пароль: 2020

Наказ НАЗЯВО № 1677-Е від 27 жовтня 2020 року ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

⇒ Програма візиту ЕГ Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

⇒ Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Звіт експертної групи ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Рішення про акредитацію ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

 


Впродовж 11 – 13 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводилася акредитаційна експертиза освітньої програми «Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 073 Менеджмент.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 11 листопада 2020 року з 16.00 до 16.40.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/88380179525?pwd=TlhoUnR2Y2NLOWJKd29SZkpLU2oyZz09

Ідентифікатор конференції: 883 8017 9525

Пароль: 2020

⇒ Наказ НАЗЯВО № 1706-Е від 29 жовтня 2020 року ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

⇒ Програма візиту ЕГ Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

⇒ Звіт-відомості ОП Менеджмент адміністрування діяльності субєктів господарювання

Висновок ГЕР ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

Звіт експертної групи ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

Рішення про акредитацію ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

 


Впродовж 2 – 4 лютого 2021 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі, яка відбудеться 02 лютого 2021 року з 17.010 до 17.40.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/74672589741?pwd=dzVaMFM2T3p3d2JkT0xzUWY3b0M5dz09
Ідентифікатор конференції: 746 7258 9741
Пароль: 2020

Наказ НАЗЯВО №34-Е від 15 січня 2021 року ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Програма візиту ЕГ Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Звіт-відомості ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство ІДГУ

 


В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбудеться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Наказ НАЗЯВО №134-Е від 29 січня 2021 року ОП Дошкільна освіта

Програма візиту 012 Дошкільна освіта ОПС молодший бакалавр

Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта ІДГУ

 


Нормативно-правова база з питань освітнього процесу
Громадське обговорення

  Статут

  Колективний договір

  Зміни і доповнення до Колективного договору (27 березня 2019 р.)

  Положення про структурні підрозділи

  Положення про науково-педагогiчний вiддiл IДГУ
  Положення про навчально-методичний відділ ІДГУ
  Положення про Центр неперервної освіти (зі змінами)
  Положення про відділ міжнародного співробітництва та розвитку інфраструктури ІДГУ
  Положення про відділ кадрів
  Положення про кафедру
  Положення про факультет
  Положення про Центр громадянської освіти
  Положення про науково-методичну раду ІДГУ

  Звіт про надходження та використання коштів
  Реквізити для оплати фізичними особами

  QR Приватбанк - ІДГУОплата за навчання:

  МФО 820172 КОД 02125467

  Банк ДКСУ в м. Київ

  Р/р UA078201720313261001201012580

  У платіжній квитанції повинна міститись наступна інформація:

  Прізвище, ім’я, по-батькові студента

  Факультет, курс.


   

  Оплата за гуртожиток:

  МФО 820172 КОД 02125467

  Банк ДКСУ в м. Київ

  Р/р UA 088201720313231001202012580

  У платіжній квитанції повинна міститись наступна інформація:

  Прізвище, ім’я, по-батькові студента

  Факультет, курс.


   

  Оплата за студентські квитки:

  МФО 820172 КОД 02125467

  Банк ДКСУ в м. Київ

  Р/р UA 728201720343151001200012580

  У платіжній квитанції повинна міститись наступна інформація:

  Прізвище, ім’я, по-батькові старости (студента)

  Факультет, курс, група.


  Оплатити онлайн:

  Оплатити онлайн Приватбанк Комісія: 1 грн. з платника

  Кошторис

  Штатний розпис  2019 рік

  2018 рік
  2016 рік

  Річний план закупівель на 2020 рік

  Річний план закупівель на 2019 рік

  Річний план закупівель на 2018 рік