Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Молодший бакалавр

ДВВ


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2020 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2020)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2020)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2020

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус 

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус (І-ІІ сем)

ОК 6. Англійська мова (ІІІ сем) Силабус

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства Силабус 

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології Силабус

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних Силабус

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 11. Інформаційне право України Силабус

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент Силабус

ОК 13. Діловодство

ОК 13. Діловодство Силабус

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації Силабус

ОК 15. Соціокомунікаційні технології

ОК 15. Соціокомунікаційні технології Силабус

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство Силабус

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності Силабус

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності Силабус

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини Силабус

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2019 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2019)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2019)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2019

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 2. Українська мова

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 6. Англійська мова

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 12. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

ОК 13. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 14. Діловодство

ОК 15. Документно-інформаційні комунікації

ОК 16. Загальне та управлінське документознавство

ОК 17. Соціокомунікаційні технології

ОК 18. Психологія ділового спілкування

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 


«Середня освіта: трудове навчання»  за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2019)

 


«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»  за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2020)

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Бакалавр

«Середня освіта: природничі науки»  за спеціальністю 014.15 Природничі науки (2020)

 


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014.15  Природничі науки (2019)

 «Середня освіта: трудове навчання та технології» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології; українська мова і література» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2019)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Психологія» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  (2019)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Мова і література (англійська)» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2018)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2017)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології, фізична культура» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2016)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2016)

 «Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2019)

 


«Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2018)

 


«Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 


«Середня освіта: інформатика; мова і література (англійська)» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 


«Середня освіта: інформатика; основи правознавства та економіки» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 «Туризм» за спеціальністю 242 Туризм (вступ 2020)

 


«Туризм» за спеціальністю 242 Туризм  (вступ 2019)

 


«Туристична діяльність (зі знанням англійської мови)» за спеціальністю 242 Туризм  (2017)

 


«Туризм: туристична діяльність» за спеціальністю 242 Туризм (2016)

 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (2019)

 «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2019)

  «Менеджмент: бізнес-адміністрування»  за спеціальністю 073 Менеджмент (2020)

 


«Менеджмент: бізнес-адміністрування» за спеціальністю 073 Менеджмент  (2019)

  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво»  за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством»  за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  (2019 )

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Магістр

ДВВ


«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (2020)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання В.О. Довгаль

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання М.А. Юдін

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання Молдова

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (д.ф.н.)

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (з.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (д.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (з.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (д.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (з.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (д.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (з.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг 

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (д.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (з.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання 

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (д.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (з.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності 

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (д.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (з.ф.н.)

ОК 08.Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (д.ф.н.)

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (з.ф.н.)

ОК 09. Курсова робота з менеджменту

ОК 10. Виробнича практика (дослідно-аналітична)

ОК 11. Підготовка кваліфікаційної роботи

 


«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання»  за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарюванняВ.О. Довгаль

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Методологія та організація наукових досліджень

ОК 02. Комунікативний курс англійської мови

ОК 03. Організаційне проектування

ОК 04. Управління проектами та ризиками

ОК 05. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 06. Стратегічний менеджмент

ОК 07. Стратегічний маркетинг

ОК 08. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 09. Управління фінансово-економічною діяльністю

ОК 10. Технологія адміністрування діяльності субєктів господарювання

ОК 11. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств

ОК 12. Інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності

ОК 13. Правові аспекти управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 14. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 15. Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи

ОК 16. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи

 


 «Менеджмент. Управління навчальним закладом»  за спеціальністю 073 Менеджмент  (2020)

 


 «Менеджмент. Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

 


«Менеджмент туристичної індустрії» за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

 «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна і комп’ютерна графіка» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2017)

 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  (2019)

 


«Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2017)

 


Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Доктор філософії