Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Молодший бакалавр

ОПП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 


ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

 


⇒ ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2020 р.)

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Бакалавр

ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.15 Природничі науки (вступ 2020 р.)

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології, фізична культура”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології. Мова і література (англійська) “

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології. Психологія”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології; українська мова і література”

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика” (2017)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика; мова і література (англійська)” (2017)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика; основи правознавства та економіки” (2017)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика” (2018)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика” (2019)

 


014.15 Середня освіта (Природничі науки) – «Середня освіта: природничі науки»

 


242 Туризм – “Туристична діяльність (зі знанням англійської мови)”

 


242 Туризм – “Туризм: туристична діяльність”

 


242 Туризм – “Туризм” (вступ 2019)

 


242 Туризм – “Туризм” (вступ 2020)

 


029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: Документознавство та інформаційна діяльність» (повний цикл)

 


071 Облік і оподаткування – «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»

 


073 Менеджмент – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Менеджмент: бізнес-адміністрування» (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020 р.)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» (вступ 2019 р.)

 


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво»  (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Магістр

ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (вступ 2020 р.)

 


014 Середня освіта – 014.10 Трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг” (2017)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг»(вступ 2019)

 


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 


073 Менеджмент – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» (вступ 2019 р.)

 


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020 р.)

 


073 Менеджмент – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Менеджмент. Управління навчальним закладом» (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Менеджмент. Управління навчальним закладом» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент  (вступ 2020 р.)

 


073 Менеджмент – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Менеджмент туристичної індустрії»

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Доктор філософії