Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти
Навчально-методичне забезпечення ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» (Магістр)

012 Альтернтивні моделі дошкільної освіти 012 Альтернтивні педагогічні технології в дошкільній освіті 012 Виробнича (організаційна, управлінська) практика 012 Інноваційні процеси в освіті 012 Методика організації виховної роботи в системі альтернативної дошкільної освіти 012 Методологія та організація наукових досліджень 012 Науково-дослідна практика з підготовою кваліфікаційної роботи 012 Організація і управління в дошкільній освіті 012 Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти 012 Педагогічне патнерство з різними соціальними інструкціями 012 Професійна діяльність вихователя в альтернативному закладі дошкільної освіти

Навчально-методичне забезпечення ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» (Магістр)

013 Виробнича практика 013 Індивідуалізація та диференція навчання молодших школярів з основ корекц-розвив роботи 013 Інноваційні процеси в освіті 013 Менеджмент інклюзивної школи 013 Методологія та організація наукових досліджень 013 Науково-дослідна практика 013 Організація та управління в початковій школі 013 Освітній менеджмент в початковій школі 013 Спеціальна пед. та спеціальні методики початкового навчання 013 Сучасні моделі початкової освіти 013 Сучасні форми та методи організації