Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогічний факультет - Молодший Бакалавр

«Спеціальна освіта (логопедія)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія на ОПП Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія) В.А. Дімітров (2021)

Рецензія на ОПП Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія) М.І. Свєтік (2021)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК 2 Українська мова

ОК 2 Українська мова Силабус

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 3 Основи академічного письма Силабус

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК 7 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 7 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 8 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

ОК 8 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології Силабус

ОК 9 Психологія

ОК 9 Психологія Силабус

ОК 10 Педагогіка

ОК 10 Педагогіка Силабус

ОК 11 Основи спеціальної психології, патопсихології та психотерапія 

ОК 11 Основи спеціальної психології, патопсихології та психотерапія Силабус

ОК 12 Основи інклюзивної освіти

ОК 12 Основи інклюзивної освіти Силабус

ОК 13 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

ОК 13 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення Силабус

ОК 14 Дитяча психологія

ОК 14 Дитяча психологія Силабус

ОК 15 Спеціальна педагогіка

ОК 15 Спеціальна педагогіка Силабус

ОК 16 Основи логопедії

ОК 16 Основи логопедії Силабус

ОК 17 Основи методики логопедичної роботи з логоритмікою

ОК 17 Основи методики логопедичної роботи з логоритмікою Силабус

ОК 18 Логопедичний практикум

ОК 18 Логопедичний практикум Силабус

ОК 19 Теорія і методика виховання дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями

ОК 19 Теорія і методика виховання дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями Силабус

ОК 20 Курсова робота зі спеціальної педагогіки

ОК 21 Навчальна практика

ОК 22 Виробнича практика


«Спеціальна освіта (логопедія)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2020)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія на ОПП Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія) В.А. Дімітров (2020)

Рецензія на ОПП Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія) Ю.Б. Талмач (2020)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК 2 Українська мова

ОК 2 Українська мова Силабус

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 3 Основи академічного письма Силабус

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК 7 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 7 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 8 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

ОК 8 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології Силабус

ОК 9 Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти

ОК 9 Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти Силабус

ОК 10 Психологія

ОК 10 Психологія Силабус

ОК 11 Педагогіка

ОК 11 Педагогіка Силабус

ОК 12 Основи спеціальної психології, патопсихології та психотерапія

ОК 12 Основи спеціальної психології, патопсихології та психотерапія Силабус

ОК 13 Основи генетики

ОК 13 Основи генетики Силабус

ОК 14 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

ОК 14 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення Силабус

ОК 15 Спеціальна педагогіка

ОК 15 Спеціальна педагогіка Силабус

ОК 16 Логопедичний практикум

ОК 16 Логопедичний практикум Силабус

ОК 17 Логопедія з методикою роботи

ОК 17 Логопедія з методикою роботи Силабус

ОК 18 Теорія і методика виховання дітей з вадами розвитку

ОК 18 Теорія і методика виховання дітей з вадами розвитку Силабус

ОК 19 Курсова робота зі спеціальної педагогіки

ОК 20 Навчальна практика

ОК 21 Виробнича практика

 


«Середня освіта: образотворче мистецтво» за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (2021 р.)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензії:

Рецензія на ОПП Середня освіта: образотворче мистецтво Т. В. Паньок (2021 р.)

Рецензія на ОПП Середня освіта: образотворче мистецтво О. Г. Колоянова (2021 р.)

Рецензія на ОПП Середня освіта: образотворче мистецтво О.В. Горєлова (2021 р.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1.  Основи філософських знань

ОК 1.  Основи філософських знань Силабус

ОК 2.  Українська мова

ОК 2.  Українська мова Силабус

ОК 3.  Основи академічного письма

ОК 3.  Основи академічного письма Силабус

ОК 4.  Україна в європейській історії та культурі

ОК 4.  Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6.  Англійська мова

ОК 6.  Англійська мова 1-2 семестри 2021 Силабус

ОК 6.  Англійська мова 3 семестр 2021 Силабус

ОК 7.  Педагогіка

ОК 7.  Педагогіка Силабус

ОК 8.  Психологія

ОК 8.  Психологія Силабус

ОК 9.  Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 9.  Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 10. Рисунок

ОК 10. Рисунок Силабус

ОК 11. Живопис

ОК 11. Живопис Силабус

ОК 12. Композиція

ОК 12. Композиція Силабус

ОК 13. Історія зарубіжного та українського образотворчого мистецтва

ОК 13. Історія зарубіжного та українського образотворчого мистецтва Силабус

ОК 14. Декоративно-прикладне мистецтво

ОК 14. Декоративно-прикладне мистецтво Силабус

ОК 15. Основи графічного дизайну

ОК 15. Основи графічного дизайну Силабус

ОК 16. Методика навчання образотворчого мистецтва

ОК 16. Методика навчання образотворчого мистецтва Силабус

ОК 17. Основи інтеграції дисциплін мистецького циклу

ОК 17. Основи інтеграції дисциплін мистецького циклу Силабус

ОК 18. Курсова робота з образотворчого мистецтва з методикою навчання

ОК 19.-1 Навчальна практика (ознайомча, виховна)

ОК 19.-2 Навчальна практика (в художніх гуртках)

ОК 20. Виробнича практика (педагогічна)


«Середня освіта: образотворче мистецтво» за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (2020 р.)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта: образотворче мистецтво Т. Паньок (2020  р.)

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта: образотворче мистецтво О. Г. Колоянова (2020 р.)

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта: образотворче мистецтво І.І.Федорова (2020 р.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1.  Основи філософських знань

ОК 1.  Основи філософських знань Силабус

ОК 2.  Українська мова

ОК 2.  Українська мова Силабус

ОК 3.  Основи академічного письма

ОК 3.  Основи академічного письма Силабус

ОК 4.  Україна в європейській історії та культурі

ОК 4.  Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6.  Англійська мова

ОК 6.  Англійська мова Силабус

ОК 7.  Педагогіка

ОК 7.  Педагогіка Силабус

ОК 8.  Психологія

ОК 8.  Психологія Силабус

ОК 9.  Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 9.  Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 10. Рисунок

ОК 10. Рисунок Силабус

ОК 11. Живопис

ОК 11. Живопис Силабус

ОК 12. Композиція

ОК 12. Композиція Силабус

ОК 13. Історія зарубіжного та українського образотворчого мистецтва

ОК 13. Історія зарубіжного та українського образотворчого мистецтва Силабус

ОК 14. Декоративно-прикладне мистецтво

ОК 14. Декоративно-прикладне мистецтво Силабус

ОК 15. Основи скульптури та пластичної анатомії

ОК 15. Основи скульптури та пластичної анатомії Силабус

ОК 16. Методика навчання образотворчого мистецтва

ОК 16. Методика навчання образотворчого мистецтва Силабус

ОК 17. Основи інтеграції дисциплін мистецького циклу

ОК 17. Основи інтеграції дисциплін мистецького циклу Силабус

ОК 18. Курсова робота з образотворчого мистецтва з методикою навчання

ОК 19. Навчальна практика

ОК 20. Виробнича практика (педагогічна)


 “Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2020 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта Г.Г. Цвєткова (2020 р.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта І.В. Запорожченко (2020 р.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК 2 Українська мова

ОК 2 Українська мова Силабус

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 3 Основи академічного письма Силабус

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство Силабус

ОК 8 Фізична культура та основи здоров’я людини

ОК 8 Фізична культура та основи здоров’я людини Силабус

ОК 9 Педагогіка

ОК 9 Педагогіка Силабус

ОК 10 Психологія

ОК 10 Психологія Силабус

ОК 11 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 12 Дитяча психологія та психологія дитячої творчості

ОК 12 Дитяча психологія та психологія дитячої творчості Силабус

ОК 13 Дошкільна педагогіка з історією

ОК 13 Дошкільна педагогіка з історією Силабус

ОК 14 Педагогіка сімейного виховання

ОК 14 Педагогіка сімейного виховання Силабус

ОК 15 Дошкільна лінгводидактика

ОК 15 Дошкільна лінгводидактика Силабус

ОК 16 Педагогіка толерантності

ОК 16 Педагогіка толерантності Силабус

ОК 17 Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством

ОК 17 Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством Силабус

ОК 18 Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

ОК 18 Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень Силабус

ОК 19 Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 20 Виробнича практика


Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2019 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта Г.Г. Цвєткова (2019 р.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта І.В. Запорожченко (2019 р.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 2 Українська мова

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6 Англійська мова

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 8 Педагогіка

ОК 9 Психологія

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Дитяча психологія

ОК 12 Дошкільна педагогіка з історією

ОК 13 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

ОК 14 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ОК 15 Основи дефектології та логопедії

ОК 16 Теорія і методика природничого й екологічного виховання

ОК 17 Художня праця та методика естетичного виховання

ОК 18 Фізична культура та основи здоров’я людини

ОК 19 Навчальна практика(ознайомча, професійно-орієнтована)

ОК 20 Виробнича практика

 

Педагогічний факультет - Бакалавр

ДВВ


Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2023 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Чорба К. (Молдова, англ. версія)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Чорба К. (Молдова, укр. версія)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Барська Т.Я.

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Пантюк Т.І.

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01 Основи філософських знань

ОК 02 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 03 Основи академічного письма

ОК 04 Україна в європейській історії та культурі

ОК 05 ІКТ за професійним спрямуванням

ОК 06 Англійська мова

ОК 07 Права людини та громадянське суспільство

ОК 08 Педагогіка

ОК 09 Психологія

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Дитяча психологія та психологія дитячої творчості

ОК 12 Дошкільна педагогіка з історією

ОК 13 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

ОК 14 Ігрові технології в дошкільній освіті

ОК 15 Технологія ігрової, художньо-мовленнєвої і художньо-продуктивної діяльності дітей у закладі дошкільної освіти

ОК 16 Планування та організація освітньої діяльності з дітьми раннього і дошкільного віку

ОК 17 Дошкільна лінгводидактика

ОК 18 Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень дошкільників

ОК 19 Інклюзивна освіта

ОК 20 Педагогічний супровід дітей з ООП в ЗДО

ОК 21 Теорія і методика природничого й екологічного виховання

ОК 22 Основи образотворчого мистецтва з методикою естетичного виховання

ОК 23 Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку

ОК 24 Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

ОК 25 Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством

ОК 26 Недискримінаційний підхід у дошкільній освіті

ОК 27 Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

ОК 28 БЖД та ОП в ЗДО

ОК 29 Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання

ОК 30 Організація творчої діяльності дітей дошкільного віку

ОК 31 Теорія і методика співпраці з родинами

ОК 32 Курсова робота з дошкільної педагогіки

ОК 33 Курсова робота з методикою ДО

ОК 34 Фізична культура та основи здоровя людини

ОК 35 Програма навчальної практики

ОК 36 Навчальна практика (педагогічна)

ОК 37 Виробнича практика (педагогічна)


Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта»  Барська Т.Я.

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Меленець Л.І.


Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2021 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Дамер В.М.

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Зданевич Л.В.


Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2020 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта»  Дамер В.М.

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» Розгон В.В.

 


Середня освіта: образотворче мистецтво. Дизайн та декоративно-прикладне мистецтво в закладах освіти” за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (2021 р.)

Середня освіта: музичне мистецтво. Організація вокально-хорової роботи та методика музично-виховної роботи в закладах освіти” за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (2021 р.)

 


Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2023 р.)

Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2022 р.)

Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2022 р.)

“Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2021 р.)

“Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю  014.11 Фізична культура  (2020 р.)

Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2019 р.)

“Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2020 р.)

 


Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2023 р.)

Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2022 р.)

Фізична культура і спорт: Тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2021 р.)

Фізична культура і спорт: Тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2020 р.)


“Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2019)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ІДГУ

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 2 Українська мова

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6 Англійська мова

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство

ОК 8 Педагогіка

ОК 9 Психологія

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Анатомія та фізіологія людини

ОК 12 Гігієна фізичного виховання

ОК 13 Біохімія з основами біохімії спорту

ОК 14 Біомеханіка фізичних вправ та спортметрологія

ОК 15 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 16 ТМ дитячого та юнацького спорту

ОК 17 Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

ОК 18 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 19 Методика фізичної реабілітації

ОК 20 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 21 Спортивні споруди та обладнання

ОК 22 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 23 Спортивна медицина

ОК 24 Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК 25 Управління в сфері фізичної культури

ОК 26 Психологія спорту

ОК 27 Спортивні ігри за вибором спорту (ФУТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту (БАСКЕТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту(ВОЛЕЙБОЛ)

ОК 28 Спортивний туризм

ОК 29 Теорія та методика професійного спорту

ОК 30 Реабілітаційна психологія

ОК 31 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 32 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 33 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 34 Курсова робота з теорії та методики спортивного тренування

ОК 35 Курсова робота з теорії та методики викладання виду спорту

ОК 37. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 38. Навчальна практика (тренерська)

ОК 39. Виробнича практика (тренерська)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна)

 


“Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю 014 Середня освіта 014.11 Фізична культура (2017)

 


“Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2017)

Навчальний план

 


“Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2016)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (Ізмаїльська міська рада, відділ фізичної культури та спорту) 

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Філософія

ОК 2 Історія та культура України

ОК 3 Соціально-політичні студії

ОК 4 Англійська мова

ОК 5 Українська мова

ОК 6 Педагогіка

ОК 7 Психологія

ОК 8 Вступ до спеціальності

ОК 9 Педагогіка і психологія фізичного спорту

ОК 10 Анатомія та фізіологія людини

ОК 11 Гігієна фізичного виховання

ОК 12 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 13 Спортивна медицина

ОК 14 Історія фізичної культури та олімпійського спорту

ОК 15 Управління в сфері фізичної культури

ОК 16 Спортивні споруди та обладнання

ОК 17 Біомеханіка

ОК 18 Біохімія

ОК 19 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 20 Теорія та методика дитячого та юнацького спорту

ОК 21 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 22 Теорія і методика викладання видів спорту (баскетбол, волейбол, футбол, легка атлетика, гімнастика, атлетизм)

ОК 23 Реабілітаційна психологія

ОК 24 Методика фізичної реабілітації

ОК 25 Спортивний туризм

ОК 26 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 27 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 28 Інклюзивна освіта

ОК 29 Курсова робота з методики спортивного тренування

ОК 30 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 31. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 32. Навчальна практика (тренерська)

ОК 33. Виробнича практика (тренерська)

ОК 34. Виробнича практика (педагогічна)

 

  

“Середня освіта: фізична культура. Соціальна робота” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2019)


“Середня освіта: фізична культура. Психологія“ за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2019)


“Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2018)

 «Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2023)


«Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2021)


Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку” за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)


Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку” за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (вступ 2019 р.)

 


Педагогічний факультет, магістр

«Середня освіта: фізична культура» за спеціальністю 014 Середня освіта (2023)


«Середня освіта: фізична культура» за спеціальністю 014 Середня освіта  (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: фізична культура» другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта фізична культура» другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 01 Освіта Педагогіка, спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (Багатянська ЗЗСО)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Комунікативний курс англійської мови

ОК 1 Комунікативний курс англійської мови Силабус (денна ф.н.)

ОК 1 Комунікативний курс англійської мови (заочна ф.н)

ОК 2 Сучасні цифрові освітні технології

ОК 2 Сучасні цифрові освітні технології Силабус

ОК 3 Методика навчання фізичної культури у профільній школі

ОК 3 Методика навчання фізичної культури у профільній школі Силабус

ОК 4 Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

ОК 4 Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні Силабус

ОК 5 Організація і методика оздоровчої фізичної культури

ОК 5 Організація і методика оздоровчої фізичної культури Силабус

ОК 6 Фізична культура різних груп населення

ОК 6 Фізична культура різних груп населення Силабус

ОК 7 Здоров’язбережувальна діяльність вчителя фізичної культури з основами домедичної допомоги

ОК 7 Здоров’язбережувальна діяльність вчителя фізичної культури з основами домедичної допомоги Силабус

ОК 8 Інклюзивне фізичне виховання

ОК 8 Інклюзивне фізичне виховання Силабус

ОК 9 Курсова робота з фізичної культури та методики її навчання

ОК 10 Виробнича практика (педагогічна)

ОК 11 Підготовки кваліфікаційної роботи

Навчально-методичні рекомендації до виконання магістерських робіт


«Середня освіта: фізична культура» за спеціальністю 014 Середня освіта  (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: фізична культура» другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (ЗОШ №10 м. Ізмаїл)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: фізична культура» другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (Відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Комунунікативний курс англійської мови

ОК 1 Комунікативний курс англійської мови Силабус 

ОК 2 Сучасні цифрові освітні технології

ОК 2 Сучасні цифрові освітні технології Силабус

ОК 3 Методика начання фізичної культури у профільній школі

ОК 3 Методика начання фізичної культури у профільній школі Силабус

ОК 4 Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

ОК 4 Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні Силабус

ОК 5 Організацація і методика оздоровчої фізичної культури

ОК 5 Організацація і методика оздоровчої фізичної культури Силабус

ОК 6 Фізична культура різних груп населення

ОК 6 Фізична культура різних груп населення Силабус

ОК 7 Здоров’язбережувальна діяльність вчителя фізичної культури з основами домедичної допомоги

ОК 7 Здоров’язбережувальна діяльність вчителя фізичної культури з основами домедичної допомоги Силабус

ОК 8 Методика фізичного виховання у вищій школі

ОК 8 Методика фізичного виховання у вищій школі Силабус

ОК 9 Курсова робота з фізичної культури та методики її навчання

ОК 10 Виробнича практика (педагогічна)

ОК 11 Підготовка кваліфікаційної роботи

Навчально-методичні рекомендації до виконання магістерських робіт


«Середня освіта: фізична культура» за спеціальністю 014 Середня освіта  (2020)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: фізична культура» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура (Національний університет “Полтавська політехніка” ім. Ю. Кондратюка)

Рецензія-відгук на ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 

ОК 1 Комунікативний курс англійської мови

ОК 1 Комунікативний курс англійської мови Силабус 

ОК 2 Сучасні освітні технології

ОК 2 Сучасні освітні технології Силабус

ОК 3 Методика начання фізичної культури у проф школі

ОК 3 Методика навчання фізичної культури у профільній школі Силабус

ОК 4 Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

ОК 4 Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні Силабус

ОК 5 Організацація і методика оздоровчої фізичної культури

ОК 5 Організацація і методика оздоровчої фізичної культури Силабус

ОК 6 Фізична культура різних груп населення

ОК 6 Фізична культура різних груп населення Силабус

ОК 7 Здоров’язбережувальна діяльність вчителя фізичної культури

ОК 7 Здоров’язбережувальна діяльність вчителя фізичної культури Силабус

ОК 8 Організація і методика спортивно-туристичної роботи

ОК 8 Організація і методика спортивно-туристичної роботи Силабус

ОК 9 Курсова робота з фізичної культури та методики її навчання

ОК 10 Виробнича практика (педагогічна)

ОК 11 Підготовка кваліфікаційної роботи

Навчально-методичні рекомендації до виконання магістерських робіт


Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2020)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта О.С. Трифонова

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта Ж.В. Шинкарьова (2020 р.)


 “Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта І.О. Ніколаєску 

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта О.А. Листопад

Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2018)

Рецензії:

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Ізмаїльська міська рада, Відділ освіти)

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Приватна організація “Загальноосвітній навчальний заклад “Міжнародна школа Глобус”)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

012 Альтернтивні моделі дошкільної освіти 012 Альтернтивні педагогічні технології в дошкільній освіті 012 Виробнича (організаційна, управлінська) практика 012 Інноваційні процеси в освіті 012 Методика організації виховної роботи в системі альтернативної дошкільної освіти 012 Методологія та організація наукових досліджень 012 Науково-дослідна практика з підготовою кваліфікаційної роботи 012 Організація і управління в дошкільній освіті 012 Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти 012 Педагогічне патнерство з різними соціальними інструкціями 012 Професійна діяльність вихователя в альтернативному закладі дошкільної освіти


Початкова освіта. Інклюзивна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2020)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта В.А. Дімітров 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта С.І. Якименко 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Н.І. Луцан (2020 р.)


“Початкова освіта. Інклюзивна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2019)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта М.І. Светiк 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Ю.О. Головльов, А.Ю. Смольянінова 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Н.І. Луцан (2019 р.)


Початкова освіта. Інклюзивна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2018)

Рецензії:

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (КЗ “Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів”)

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (Комунальна установа “Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів “Стратегія життя” відділення комплексної реабілітації (м. Болград)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

013 Виробнича практика 013 Індивідуалізація та диференція навчання молодших школярів з основ корекц-розвив роботи 013 Інноваційні процеси в освіті 013 Менеджмент інклюзивної школи 013 Методологія та організація наукових досліджень 013 Науково-дослідна практика 013 Організація та управління в початковій школі 013 Освітній менеджмент в початковій школі 013 Спеціальна пед. та спеціальні методики початкового навчання 013 Сучасні моделі початкової освіти 013 Сучасні форми та методи організації 

“Початкова освіта. Позашкільна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2017)


“Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта”  за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2017)


Педагогічний факультет - Доктор філософії

«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2023)


«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2022)


«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2021)


«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2020)


«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (НПУ ім. М.П. Драгоманова)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

 


«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2017)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Херсонська академія неперервної освіти)

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Молодший бакалавр

ДВВ«Середня освіта: трудове навчання»  за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2021)

Навчальний план денна ф.н.

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта трудове навчання та технології Авраменко О.Б. (2021)

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта трудове навчання та технології Гудь Е. Д. (2021)

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта трудове навчання та технології Чернега І.В. (2021)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус 

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейської історії і культурі

ОК 4. Україна в європейської історії і культурі Силабус

ОК 5. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус

ОК 7. Психологія

ОК 7. Психологія Силабус

ОК 8. Педагогіка

ОК 8. Педагогіка Силабус

ОК 9. Загальна фізика

ОК 9. Загальна фізика Силабус

ОК 10. Технологічний практикум

ОК 10. Технологічний практикум Силабус

ОК 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 12. Вища математика

ОК 12. Вища математика Силабус

ОК 13. Нарисна геометрія і креслення

ОК 13. Нарисна геометрія і креслення Силабус

ОК 14. Основи проектування, моделювання та технічного дизайну

ОК 14. Основи проектування, моделювання та технічного дизайну Силабус

ОК 15. Методика трудового навчання

ОК 15. Методика трудового навчання Силабус

ОК 16. Технічна творчість та естетика

ОК 16. Технічна творчість та естетика Силабус

ОК 17. Курсова робота з методики трудового навчання

ОК 18. Навчальна практика

ОК 19. Виробнича практика (педагогічна)


«Середня освіта: трудове навчання»  за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

Навчальний план денна ф.н.

Навчальний план заочна ф.н.

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта трудове навчання та технології Авраменко О.Б. (2020)

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта трудове навчання та технології Гудь Е. Д. (2020)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК РП 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК РП 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК РП 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК РП 4. Україна в європейської історії і культурі

ОК 4. Україна в європейської історії і культурі Силабус

ОК РП 5. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус

ОК РП 7. Психологія

ОК 7. Психологія Силабус

ОК РП 8. Педагогіка

ОК 8. Педагогіка Силабус

ОК РП 9. Загальна фізика

ОК 9. Загальна фізика Силабус

ОК РП 10. Технологічний практикум

ОК 10. Технологічний практикум Силабус

ОК РП 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК РП 12. Вища математика

ОК 12. Вища математика Силабус

ОК РП 13. Нарисна геометрія і креслення

ОК 13. Нарисна геометрія і креслення Силабус

ОК РП 14. Основи проектування, моделювання та технічного дизайну

ОК 14. Основи проектування, моделювання та технічного дизайну Силабус

ОК РП 15. Методика трудового навчання

ОК 15. Методика трудового навчання Силабус

ОК РП 16. Теоретична механіка

ОК 16. Теоретична механіка Силабус

ОК 17. Курсова робота з методики трудового навчання

ОК 18. Навчальна практика

ОК 19. Виробнича практика (педагогічна) 

 


«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»  за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2022)

Навчальний план денна ф.н.

Навчальний план заочна ф.н.

Рецензія-відгук на ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності Побережець О.В.

Рецензія-відгук на ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності Тодоров С.М.


«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»  за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2021)

Навчальний план денна ф.н.

Навчальний план заочна ф.н.

Рецензія-відгук на ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності Лищенко О.Г. (2021)

Рецензія-відгук на ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності Хоролець Т.І. (2021)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)  2021

ОК РП 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус денна ф.н.

ОК 1. Основи філософських знань Силабус заочна ф.н.

ОК РП 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус денна ф.н.

ОК 2. Українська мова Силабус заочна ф.н.

ОК РП 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус денна ф.н.

ОК 3. Основи академічного письма Силабус заочна ф.н.

ОК РП 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус денна ф.н.

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус заочна ф.н.

ОК РП 5. Права людини та громадське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні Силабус денна ф.н.

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні Силабус заочна ф.н.

ОК РП 6. Облік у бюджетних установах

ОК 6. Облік у бюджетних установах Силабус денна ф.н.

ОК 6. Облік у бюджетних установах Силабус заочна ф.н.

ОК РП 7. Англійська мова

ОК 7. Англійська мова Силабус денна/заочна ф.н.

ОК РП 8. Мікроекономіка та макроекономіка

ОК 8. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус денна ф.н.

ОК 8. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус заочна ф.н.

ОК РП 9. Вища математика

ОК 9. Вища математика Силабус денна ф.н.

ОК 9. Вища математика Силабус заочна ф.н.

ОК РП 10. Бухгалтерський облік

ОК 10. Бухгалтерський облік Силабус денна ф.н.

ОК 10. Бухгалтерський облік Силабус заочна ф.н.

ОК РП 11. Облік і звітність в оподаткуванні

ОК 11. Облік і звітність в оподаткуванні Силабус денна ф.н.

ОК 11. Облік і звітність в оподаткуванні Силабус заочна ф.н.

ОК 11.  Облік у бюджетних установах Силабус заочна ф.н.

ОК РП 12. Фінанси, податки та податкова система

ОК 12. Фінанси, податки та податкова система Силабус денна ф.н.

ОК 12. Фінанси, податки та податкова система Силабус заочна ф.н.

ОК РП 13. Аналіз господарської діяльності

ОК 13. Аналіз господарської діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 13. Аналіз господарської діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК РП 14. Економіка підприємства

ОК 14. Економіка підприємства Силабус денна ф.н.

ОК 14. Економіка підприємства Силабус заочна ф.н.

ОК РП 15. Аудит

ОК 15. Аудит Силабус денна ф.н.

ОК 15. Аудит Силабус заочна ф.н.

ОК РП 16. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті

ОК 16. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті Силабус денна ф.н.

ОК 16. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті Силабус заочна ф.н.

ОК РП 17. Фінансовий облік

ОК 17. Фінансовий облік  Силабус денна ф.н.

ОК 17. Фінансовий облік  Силабус заочна ф.н.

ОК РП 18. Управлінський облік

ОК 18. Управлінський облік Силабус денна ф.н.

ОК 18. Управлінський облік Силабус заочна ф.н.

ОК РП 19. Самоменеджмент та етика професійного спілкування

ОК 19. Самоменеджмент та етика професійного спілкування Силабус денна ф.н.

ОК 19. Самоменеджмент та етика професійного спілкування Силабус заочна ф.н.

ОК 20. Курсова робота з дисципліни «Управлінський облік»

ОК 21. Навчальна практика

ОК 22. Виробнича практика

ФД РП Фізична культура та основи здоровя людини

ФД РП Фізична культура та основи здоровя людини Силабус

Програма атестаційного екзамену з обліку, аналізу і аудиту господарської діяльності підприємством


«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»  за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2020)

Навчальний план денна ф.н.

Рецензія-відгук на ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності Артюх О.В. (2020)

Рецензія-відгук на ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності Хетагурова Н.О. (2020)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2020

ОК РП 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК РП 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК РП 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК РП 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК РП 5. Права людини та громадське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні Силабус

ОК РП 6. Облік у бюджетних установах

ОК 6. Облік у бюджетних установах Силабус

ОК РП 7. Англійська мова

ОК 7. Англійська мова Силабус

ОК РП 8. Мікроекономіка та макроекономіка

ОК 8. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус

ОК РП 9. Вища математика

ОК 9. Вища математика Силабус

ОК РП 10. Бухгалтерський облік

ОК 10. Бухгалтерський облік Силабус

ОК РП 11. Облік і звітність в оподаткуванні

ОК 11. Облік і звітність в оподаткуванні Силабус

ОК РП 12. Фінанси, податки та податкова система

ОК12. Фінанси, податки та податкова система Силабус

ОК РП 13. Аналіз господарської діяльності

ОК 13. Аналіз господарської діяльності Силабус

ОК РП 14. Економіка підприємства

ОК 14. Економіка підприємства Силабус

ОК РП 15. Аудит

ОК 15. Аудит Силабус

ОК РП 16. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті

ОК 16. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті Силабус

ОК РП 17. Фінансовий облік

ОК 17. Фінансовий облік Силабус

ОК РП 18. Управлінський облік

ОК 18. Управлінський облік Силабус

ОК 19. Курсова робота з дисципліни «Управлінський облік»

ОК 20. Навчальна практика

ОК 21. Виробнича практика

ФД РП Фізична культура та основи здоровя людини 

ФД Фізична культура та основи здоровя людини Силабус

Програма атестаційного екзамену з обліку, аналізу і аудиту господарської діяльності підприємством

 


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2020 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2020)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2020)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2020

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус 

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус (І-ІІ сем)

ОК 6. Англійська мова (ІІІ сем) Силабус

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства Силабус 

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології Силабус

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних Силабус

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 11. Інформаційне право України Силабус

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент Силабус

ОК 13. Діловодство

ОК 13. Діловодство Силабус

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації Силабус

ОК 15. Соціокомунікаційні технології

ОК 15. Соціокомунікаційні технології Силабус

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство Силабус

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності Силабус

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності Силабус

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини Силабус

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2019 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2019)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2019)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2019

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 2. Українська мова

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 6. Англійська мова

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 12. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

ОК 13. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 14. Діловодство

ОК 15. Документно-інформаційні комунікації

ОК 16. Загальне та управлінське документознавство

ОК 17. Соціокомунікаційні технології

ОК 18. Психологія ділового спілкування

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Бакалавр

ДВВСоціальна робота. Управління соціальними проєктами та волонтерство” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2023) 


Соціальна робота. Управління соціальними проєктами та волонтерство” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2022) 

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

 


Соціальна робота. Соціальна педагогіка”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2019)

 


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014 Середня освіта (2023)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта природничі науки спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки Гудь Е.Д.2023

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта природничі науки спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки Міронець Л.П. 2023

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1.  Основи філософських знань

ОК 1.  Основи філософських знань Силабус

ОК 2.  Англійська мова

ОК 2.  Англійська мова Силабус

ОК 3.  Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 3.  Українська мова за професійним спрямуванням Силабус

ОК 4.  Основи академічного письма

ОК 4.  Основи академічного письма Силабус

ОК 5.  Україна в європейській історії та культурі

ОК 5.  Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 6.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 7.  Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7.  Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 8.  Педагогіка

ОК 8.  Педагогіка Силабус

ОК 9.  Психологія

ОК 9.  Психологія Силабус

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 11. Загальна фізика

ОК 11. Загальна фізика Силабус

ОК 12. Біологія

ОК 12. Біологія Силабус

ОК 13. Хімія

ОК 13. Хімія Силабус

ОК 14. Фізична хімія

ОК 14. Фізична хімія Силабус

ОК 15. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання

ОК 15. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання Силабус

ОК 16. Теоретична фізика

ОК 16. Теоретична фізика Силабус

ОК 17. Хімія природних сполук

ОК 17. Хімія природних сполук Силабус

ОК 18. Біологічна хімія

ОК 18. Біологічна хімія Силабус

ОК 19. Фізика твердого тіла

ОК 19. Фізика твердого тіла Силабус

ОК 20. Аналітична хімія

ОК 20. Аналітична хімія Силабус

ОК 21. Методика навчання біології Нової української школи

ОК 21. Методика навчання біології Нової української школи Силабус

ОК 22. Методика навчання хімії Нової української школи

ОК 22. Методика навчання хімії Нової української школи Силабус

ОК 23. Методика навчання фізики Нової української школи

ОК 23. Методика навчання фізики Нової української школи Силабус

ОК 24. Інклюзивна освіта

ОК 24. Інклюзивна освіта Силабус

ОК 25. Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 25. Безпека життєдіяльності та охорона праці Силабус

ОК 26. Вища математика

ОК 26. Вища математика Силабус

ОК 27. Техніка безпеки за професійним спрямуванням

ОК 27. Техніка безпеки за професійним спрямуванням Силабус

ОК 28. Теорія та методика позашкільної освіти з природничих наук

ОК 28. Теорія та методика позашкільної освіти з природничих наук Силабус

ОК 29. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук

ОК 29. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук Силабус

ОК 30. Анатомія людини

ОК 30. Анатомія людини Силабус

ОК 31. Електротехніка

ОК 31. Електротехніка Силабус

ОК 32. Основи електроніки

ОК 32. Основи електроніки Силабус

ОК 33. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук

ОК 33. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук Силабус

ОК 34. Фізична культура та основи здоров’я людини

ОК 34. Фізична культура та основи здоров’я людини Силабус

ОК 35. Курсова робота з загальної фізики

ОК 36. Курсова робота з хімії/біології

ОК 37. Курсова робота з методики навчання природничих наук

ОК 38. Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 39. Навчальна практика (педагогічна)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна з фізики)

ОК 41. Виробнича практика (педагогічна з біології та хімії)

ОК 42. Виробнича практика (педагогічна з природничих наук)


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014 Середня освіта (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму “Середня освіта: природничі науки” спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки Гудь Е.Д.

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму “Середня освіта: природничі науки” спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки Корець М.С. 

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Основи філософських знань (Робоча програма 2022)

ОК 1. Основи філософських знань (Силабус 2022)

ОК 2. Англійська мова (Робоча програма 2022)

ОК 2. Англійська мова (Силабус 2022)

ОК 3. Українська мова (Робоча програма 2022)

ОК 3. Українська мова (Силабус 2022)

ОК 4. Основи академічного письма (Робоча програма 2022)

ОК 4. Основи академічного письма (Силабус 2022)

ОК 5. Україна в європейській історії та культурі (Робоча програма 2022)

ОК 5. Україна в європейській історії та культурі (Силабус 2022)

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням (Робоча програма 2022)

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням (Силабус 2022)

ОК 7. Права людини та громадянське суспільство в Україні (Робоча програма 2022)

ОК 7. Права людини та громадянське суспільство в Україні (Силабус 2022)

ОК 8. Педагогіка (Робоча програма 2022)

ОК 8. Педагогіка (Силабус 2022)

ОК 9. Психологія (Робоча програма 2022)

ОК 9. Психологія (Силабус 2022)

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень (Робоча програма 2022)

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень (Силабус 2022)

ОК 11. Загальна фізика (Робоча програма 2022)

ОК 11. Загальна фізика (Силабус 2022)

ОК 12. Біологія (Робоча програма 2022)

ОК 12. Біологія (Силабус 2022)

ОК 13. Хімія (Робоча програма 2022)

ОК 13. Хімія (Силабус 2022)

ОК 14. Фізична хімія (Робоча програма 2022)

ОК 14. Фізична хімія (Силабус 2022)

ОК 15. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання (Робоча програма 2022)

ОК 15. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання (Силабус 2022)

ОК 16. Теоретична фізика (Робоча програма 2022)

ОК 16. Теоретична фізика (Силабус 2022)

ОК 17. Хімія природних сполук (Робоча програма 2022)

ОК 17. Хімія природних сполук (Силабус 2022)

ОК 18. Біологічна хімія (Робоча програма 2022)

ОК 18. Біологічна хімія (Силабус 2022)

ОК 19. Фізика твердого тіла (Робоча програма 2022)

ОК 19. Фізика твердого тіла (Силабус 2022)

ОК 20. Аналітична хімія (Робоча програма 2022)

ОК 20. Аналітична хімія (Силабус 2022)

ОК 21. Методика навчання біології Нової української школи (Робоча програма 2022)

ОК 21. Методика навчання біології Нової української школи (Силабус 2022)

ОК 22. Методика навчання хімії Нової української школи (Робоча програма 2022)

ОК 22. Методика навчання хімії Нової української школи (Силабус 2022)

ОК 23. Методика навчання фізики Нової української школи (Робоча програма 2022)

ОК 23. Методика навчання фізики Нової української школи (Силабус 2022)

ОК 24. Інклюзивна освіта (Робоча програма 2022)

ОК 24. Інклюзивна освіта (Силабус 2022)

ОК 25. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Робоча програма 2022)

ОК 25. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Силабус 2022)

ОК 26. Вища математика (Робоча програма 2022)

ОК 26. Вища математика (Силабус 2022)

ОК 27. Техніка безпеки за професійним спрямуванням (Робоча програма 2022)

ОК 27. Техніка безпеки за професійним спрямуванням (Силабус 2022)

ОК 28. Теорія та методика позашкільної освіти з природничих наук (Робоча програма 2022)

ОК 28. Теорія та методика позашкільної освіти з природничих наук (Силабус 2022)

ОК 29. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук (Робоча програма 2022)

ОК 29. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук (Силабус 2022)

ОК 30. Анатомія людини (Робоча програма 2022)

ОК 30. Анатомія людини (Силабус 2022)

ОК 31. Електротехніка (Робоча програма 2022)

ОК 31. Електротехніка (Силабус 2022)

ОК 32. Основи електроніки (Робоча програма 2022)

ОК 32. Основи електроніки (Силабус 2022)

ОК 33. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук (Робоча програма 2022)

ОК 33. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук (Силабус 2022)

ОК 34. Курсова робота з загальної фізики (Методичні рекомендації 2022)

ОК 35. Курсова робота з хімії/біології(Методичні рекомендації 2022)

ОК 36. Курсова робота з методики навчання природничих наук (Методичні рекомендації 2022)

ОК 37. Навчальна практика (психолого-педагогічна) (Робоча програма 2022)

ОК 38. Навчальна практика (педагогічна) (Робоча програма 2022)

ОК 39. Виробнича практика (педагогічна з фізики) (Робоча програма 2022)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна з біології та хімії) (Робоча програма 2022)

ОК 41 РП Виробнича практика (педагогічна з природничих наук) 2022


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014 Середня освіта (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Гудь Е. Д.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Корець М. С.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК 2. Англійська мова

ОК 2. Англійська мова Силабус

ОК 3. Українська мова

ОК 3. Українська мова Силабус

ОК 4. Основи академічного письма

ОК 4. Основи академічного письма Силабус

ОК 5. Україна в європейській історії та культурі

ОК 5. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 7. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 8. Педагогіка

ОК 8. Педагогіка Силабус

ОК 9. Психологія

ОК 9. Психологія Силабус

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 11. Загальна фізика

ОК 11. Загальна фізика Силабус

ОК 12. Біологія

ОК 12. Біологія Силабус

ОК 13. Хімія

ОК 13. Хімія Силабус

ОК 14. Фізична хімія

ОК 14. Фізична хімія Силабус

ОК 15. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання

ОК 15. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання Силабус

ОК РП 16. Теоретична фізика

ОК 16. Теоретична фізика Силабус

ОК РП 17. Хімія природних сполук

ОК 17. Хімія природних сполук Силабус

ОК РП 18. Біологічна хімія

ОК 18. Біологічна хімія Силабус

ОК РП 19. Фізика твердого тіла

ОК 19. Фізика твердого тіла Силабус

ОК РП 20. Аналітична хімія

ОК 20. Аналітична хімія Силабус

ОК РП 21. Методика навчання біології

ОК 21. Методика навчання біології Силабус

ОК РП 22. Методика навчання хімії

ОК 22. Методика навчання хімії Силабус

ОК РП 23. Методика навчання фізики

ОК 23. Методика навчання фізики Силабус

ОК РП 24. Інклюзивна освіта

ОК 24. Інклюзивна освіта Силабус

ОК РП 25. Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 25. Безпека життєдіяльності та охорона праці Силабус

ОК РП 26. Вища математика

ОК 26. Вища математика Силабус

ОК РП 27. Техніка безпеки за професійним спрямуванням

ОК 27. Техніка безпеки за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 28. Матеріалознавство

ОК 28. Матеріалознавство Силабус

ОК РП 29. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук

ОК 29. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук Силабус

ОК РП 30. Анатомія людини

ОК 30. Анатомія людини Силабус

ОК РП 31. Електротехніка

ОК 31. Електротехніка Силабус

ОК РП 32. Основи електроніки

ОК 32. Основи електроніки Силабус

ОК РП 33. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук

ОК 33. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук Силабус

ОК 34. Курсова робота з загальної фізики

ОК 35. Курсова робота з хімії/біології

ОК 36. Курсова робота з методики навчання природничих наук

ОК 37. Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 38. Навчальна практика (педагогічна)

ОК 39. Виробнича практика (педагогічна з фізики)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна з біології та хімії)

ОК 41. Виробнича практика (педагогічна з природничих наук)


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Гудь Е. Д.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Корець М. С.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК РП 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК РП 2. Англійська мова

ОК 2. Англійська мова Силабус

ОК РП 3. Українська мова

ОК 3. Українська мова Силабус

ОК РП 4. Основи академічного письма

ОК 4. Основи академічного письма Силабус

ОК РП 5. Україна в європейській історії та культурі

ОК 5. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК РП 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 7. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК РП 8. Педагогіка

ОК 8. Педагогіка Силабус

ОК РП 9. Психологія

ОК 9. Психологія Силабус

ОК РП 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК РП 11. Загальна фізика

ОК 11. Загальна фізика Силабус

ОК РП 12. Біологія

ОК 12. Біологія Силабус

ОК РП 13. Хімія

ОК 13. Хімія Силабус

ОК РП 14. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання

ОК 14. Інтегрований курс «Природничі науки» з методикою навчання Силабус

ОК РП 15. Теоретична фізика

ОК 15. Теоретична фізика Силабус

ОК РП 16. Хімія природних сполук

ОК 16. Хімія природних сполук Силабус

ОК РП 17. Біологічна хімія

ОК 17. Біологічна хімія Силабус

ОК РП 18. Фізика твердого тіла

ОК 18. Фізика твердого тіла Силабус

ОК РП 19. Аналітична хімія

ОК 19. Аналітична хімія Силабус

ОК РП 20. Методика навчання біології

ОК 20. Методика навчання біології Силабус

ОК РП 21. Методика навчання хімії

ОК 21. Методика навчання хімії Силабус

ОК РП 22. Методика навчання фізики

ОК 22. Методика навчання фізики Силабус

ОК РП 23. Інклюзивна освіта

ОК 23. Інклюзивна освіта Силабус

ОК РП 24. Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 24. Безпека життєдіяльності та охорона праці Силабус

ОК РП 25. Вища математика

ОК 25. Вища математика Силабус

ОК РП 26. Техніка безпеки за професійним спрямуванням

ОК 26. Техніка безпеки за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 27. Матеріалознавство

ОК 27. Матеріалознавство Силабус

ОК РП 28. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук

ОК 28. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук Силабус

ОК РП 29. Анатомія людини

ОК 29. Анатомія людини Силабус

ОК РП 30. Електротехніка

ОК 30. Електротехніка Силабус

ОК РП 31. Основи електроніки

ОК 31. Основи електроніки Силабус

ОК РП 32 Матеріально – технічне забезпечення природничих наук

ОК 32 Матеріально – технічне забезпечення природничих наук Силабус

ОК 33. Курсова робота з загальної фізики

ОК 34. Курсова робота з хімії/біології

ОК 35. Курсова робота з методики навчання природничих наук

ОК 36. Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 37. Навчальна практика (педагогічна)

ОК 38. Виробнича практика (педагогічна з фізики)

ОК 39. Виробнича практика (педагогічна з біології та хімії)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна з природничих наук)


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014 Середня освіта (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Гудь Е. Д.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Корець М. С.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 2. Англійська мова

ОК 3. Українська мова

ОК 4. Основи академічного письма

ОК 5. Україна в європейській історії та культурі

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 7. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 8. Педагогіка

ОК 9. Психологія

ОК 10. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11. Загальна фізика

ОК 12. Біологія

ОК 13. Хімія

ОК 14. Загальна методика навчання природничих дисциплін

ОК 15. Теоретична фізика

ОК 16. Хімія природних сполук

ОК 17. Біологічна хімія

ОК 18. Фізика твердого тіла

ОК 19. Аналітична хімія

ОК 20. Методика навчання біології

ОК 21. Методика навчання хімії

ОК 22. Методика навчання фізики

ОК 23. Інклюзивна освіта

ОК 24. Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 25. Вища математика

ОК 26. Техніка безпеки за професійним спрямуванням

ОК 27. Матеріалознавство

ОК 28. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук

ОК 29. Анатомія людини

ОК 30. Електротехніка

ОК 31. Основи електроніки

ОК 32. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук

ОК 33. Курсова робота з загальної фізики

ОК 34. Курсова робота з хімії/біології

ОК 35. Курсова робота з методики навчання природничих наук

ОК 36. Навчальна практика (природнича)

ОК 37. Навчальна практика (ознайомча, виховна)

ОК 38. Виробнича практика (педагогічна з фізики)

ОК 39. Виробнича практика (педагогічна з біології та хімії)


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014 Середня освіта(2018)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Гудь Е. Д.)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Середня освіта: природничі науки» спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (Корець М. С.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Філософія

ОК 2. Англійська мова

ОК 3. Українська мова та основи академічного письма

ОК 4. Історія та культура України

ОК 5. Педагогіка

ОК 6. Психологія

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Загальна фізика

ОК 9. Біологія

ОК 10. Хімія

ОК 11. Вікова фізіологія та валеологія

ОК 12. Теоретична фізика

ОК 13. Хімія природних сполук

ОК 14. Природничий практикум

ОК 15. Методика навчання природничих наук (біологія)

ОК 15. Методика навчання природничих наук (фізика)

ОК 15. Методика навчання природничих наук (хімія)

ОК 16. Охорона праці

ОК 17. Вища математика

ОК 18. Техніка безпеки за професійним спрямуванням

ОК 19. Матеріалознавство

ОК 20. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчанні природничих наук

ОК 21. Анатомія людини

ОК 22. Електротехніка та основи електроніки

ОК 23. Інклюзивна освіта

ОК 24. Біохімія

ОК 25. Матеріально – технічне забезпечення природничих наук

ОК 26. Курсова робота з загальної фізики

ОК 27. Курсова робота з хімії/біології

ОК 28. Курсова робота з методики навчання природничих наук роботи

ОК 29. Навчальна практика (природнича)

ОК 30. Навчальна практика (ознайомча, виховна)

ОК 31. Виробнича практика (педагогічна) (6 кредитів)

ОК 31. Виробнича практика (педагогічна) (8 кредитів)


«Середня освіта: біологія та здоров’я людини» за спеціальністю 014 Середня освіта (2023)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта біологія та здоров’я людини першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Біологія та здоров’я людини (Гудь Е.Д.) 2023 р.

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта біологія та здоров’я людини першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Біологія та здоров’я людини (Зубенко О.Г.) 2023 р.

Рецензія-відгук на ОПП Середня освіта біологія та здоров’я людини першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Біологія та здоров’я людини (Ніколаїця О.Д.) 2023 р.

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК 2 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 2 Українська мова за професійним спрямуванням Силабус

ОК 3 Основи академічного письма 

ОК 3 Основи академічного письма Силабус

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 8 Психологія

ОК 8 Психологія Силабус

ОК 9 Педагогіка

ОК 9 Педагогіка Силабус

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень 

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 11 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 11 Основи медичних знань та долікарської допомоги Силабус

ОК 12 Ботаніка

ОК 12 Ботаніка Силабус

ОК 13 Хімія

ОК 13 Хімія Силабус

ОК 14 Гістологія з основами цитології та ембріології

ОК 14 Гістологія з основами цитології та ембріології Силабус

ОК 15 Зоологія 

ОК 15 Зоологія Силабус

ОК 16 Біогеографія

ОК 16 Біогеографія Силабус

ОК 17 Загальне землезнавство 

ОК 17 Загальне землезнавство Силабус

ОК 18 Анатомія людини 

ОК 18 Анатомія людини Силабус

ОК 19 Методика навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі

ОК 19 Методика навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі Силабус

ОК 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ОК 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна Силабус

ОК 21 Фізіологія людини і тварин 

ОК 21 Фізіологія людини і тварин Силабус

ОК 22 Методика навчання біології 

ОК 22 Методика навчання біології Силабус

ОК 23 Інтегрований курс «здоровя, безпека та добробут» з методикою навчання 

ОК 23 Інтегрований курс «здоровя, безпека та добробут» з методикою навчання Силабус

ОК 24 Інклюзивна освіта 

ОК 24 Інклюзивна освіта Силабус

ОК 25 Методика позакласної та позашкільної роботи з біології 

ОК 25 Методика позакласної та позашкільної роботи з біології Силабус

ОК 26 Біохімія з основами молекулярної біології

ОК 26 Біохімія з основами молекулярної біології Силабус

ОК 27 Екологія

ОК 27 Екологія Силабус

ОК 28 Валеологічні засади здоров’я людини 

ОК 28 Валеологічні засади здоров’я людини Силабус

ОК 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин) 

ОК 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин) Силабус

ОК 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці 

ОК 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці Силабус

ОК 31 Генетика 

ОК 31 Генетика Силабус

ОК 32 Фізіологія рослин 

ОК 32 Фізіологія рослин Силабус

ОК 33 Фізика та біофізика

ОК 33 Фізика та біофізика Силабус

ОК 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології 

ОК 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології Силабус

ОК 35 Теорія еволюції

ОК 35 Теорія еволюції Силабус

ОК 36 Діагностика та моніторинг здоров’я

ОК 36 Діагностика та моніторинг здоров’я Силабус

ОК 37 Фізична культура та основи здоров’я людини 

ОК 37 Фізична культура та основи здоров’я людини Силабус

ОК 38 Курсова робота з біології

ОК 39 Курсова робота з основ здоров’я людини

ОК 40 Курсова робота з методики навчання біології; Інтегрованого курсу здоров’я, безпека та добробут з методикою навчання; інтегрованих курсів природничої освітньої галузі

ОК 41 Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 42 Навчальна практика (педагогічна)

ОК 43 Виробнича практика (педагогічна)


«Середня освіта: біологія та здоров’я людини» за спеціальністю 014 Середня освіта (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Гудь Е.Д.) 2022 р.

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Зубенко О.Г.) 2022 р.

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Ніколаїця О.Д.) 2022 р.

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК РП 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК РП 2 Українська мова

ОК 2 Українська мова Силабус

ОК РП 3 Основи академічного письма

ОК  3 Основи академічного письма Силабус

ОК РП 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК РП 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК РП 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК РП 8 Психологія

ОК 8 Психологія Силабус

ОК РП 9 Педагогіка

ОК 9 Педагогіка Силабус

ОК РП 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК РП 11 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 11 Основи медичних знань та долікарської допомоги Силабус

ОК РП 12 Ботаніка

ОК 12 Ботаніка Силабус

ОК РП 13 Хімія

ОК 13 Хімія Силабус

ОК РП 14 Гістологія з основами цитології та ембріології

ОК 14 Гістологія з основами цитології та ембріології Силабус

ОК РП 15 Зоологія

ОК 15 Зоологія Силабус

ОК РП 16 Біогеографія

ОК 16 Біогеографія Силабус

ОК РП 17 Латинська мова

ОК 17 Латинська мова Силабус

ОК РП 18 Анатомія людини

ОК 18 Анатомія людини Силабус

ОК РП 19 Методика навчання інтегрованих курсів природничої, соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей

ОК 19 Методика навчання інтегрованих курсів природничої, соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей Силабус

ОК РП 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ОК 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна Силабус

ОК РП 21 Фізіологія людини і тварин

ОК 21 Фізіологія людини і тварин Силабус

ОК РП 22 Методика навчання біології

ОК 22 Методика навчання біології Силабус

ОК РП 23 Методика навчання основ здоров’я

ОК 23 Методика навчання основ здоров’я Силабус

ОК РП 24 Інклюзивна освіта

ОК 24 Інклюзивна освіта Силабус

ОК РП 25 Методика позакласної та позашкільної роботи з біології

ОК 25 Методика позакласної та позашкільної роботи з біології Силабус

ОК РП 26 Біохімія з основами молекулярної біології

ОК 26 Біохімія з основами молекулярної біології Силабус

ОК РП 27 Екологія

ОК 27 Екологія Силабус

ОК РП 28 Основи здоров’я людини

ОК 28 Основи здоров’я людини Силабус

ОК РП 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин)

ОК 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин) Силабус

ОК РП 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці Силабус

ОК РП 31 Генетика

ОК 31 Генетика Силабус

ОК РП 32 Фізіологія рослин

ОК 32 Фізіологія рослин Силабус

ОК РП 33 Біофізика

ОК 33 Біофізика Силабус

ОК РП 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології

ОК 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології Силабус

ОК РП 35 Теорія еволюції

ОК 35 Теорія еволюції Силабус

ОК РП 36 Діагностика та моніторинг здоров’я

ОК 36 Діагностика та моніторинг здоров’я Силабус

ОК 37 Курсова робота з біології

ОК 38 Курсова робота з основ здоров’я людини

ОК 39 Курсова робота з методики навчання біології / методики навчання основ здоров’я

ОК 40 Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 41 Навчальна практика (педагогічна)

ОК 42 Виробнича практика (педагогічна)


«Середня освіта: біологія та здоров’я людини» за спеціальністю 014 Середня освіта (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Гудь Е.Д.) 2021 р.

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Зубенко О.Г.) 2021 р.

⇒ Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта(Біологія та здоров’я людини) (Ніколаїця О.Д.) 2021

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК РП 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК РП 2 Українська мова

ОК 2 Українська мова Силабус

ОК РП 3 Основи академічного письма

ОК  3 Основи академічного письма Силабус

ОК РП 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК РП 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК РП 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК РП 8 Психологія

ОК 8 Психологія Силабус

ОК РП 9 Педагогіка

ОК 9 Педагогіка Силабус

ОК РП 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК РП 11 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 11 Основи медичних знань та долікарської допомоги Силабус

ОК РП 12 Ботаніка

ОК 12 Ботаніка Силабус

ОК РП 13 Хімія

ОК 13 Хімія Силабус

ОК РП 14 Гістологія з основами цитології та ембріології

ОК 14 Гістологія з основами цитології та ембріології Силабус

ОК РП 15 Зоологія

ОК 15 Зоологія Силабус

ОК РП 16 Біогеографія

ОК 16 Біогеографія Силабус

ОК РП 17 Латинська мова

ОК 17 Латинська мова Силабус

ОК РП 18 Анатомія людини

ОК 18 Анатомія людини Силабус

ОК РП 19 Шкільний курс біології та основ здоров’я 

ОК 19 Шкільний курс біології та основ здоров’я Силабус

ОК РП 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ОК 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна Силабус

ОК РП 21 Фізіологія людини і тварин

ОК 21 Фізіологія людини і тварин Силабус

ОК РП 22 Методика навчання біології

ОК 22 Методика навчання біології Силабус

ОК РП 23 Методика навчання основ здоров’я

ОК 23 Методика навчання основ здоров’я Силабус

ОК РП 24 Інклюзивна освіта

ОК 24 Інклюзивна освіта Силабус

ОК РП 25 Методика позакласної та позашкільної роботи з біології

ОК 25 Методика позакласної та позашкільної роботи з біології Силабус

ОК РП 26 Біохімія з основами молекулярної біології

ОК 26 Біохімія з основами молекулярної біології Силабус

ОК РП 27 Екологія

ОК 27 Екологія Силабус

ОК РП 28 Основи здоров’я людини

ОК 28 Основи здоров’я людини Силабус

ОК РП 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин)

ОК 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин) Силабус

ОК РП 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці Силабус

ОК РП 31 Генетика

ОК 31 Генетика Силабус

ОК РП 32 Фізіологія рослин

ОК 32 Фізіологія рослин Силабус

ОК РП 33 Біофізика

ОК 33 Біофізика Силабус

ОК РП 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології

ОК 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології Силабус

ОК РП 35 Теорія еволюції

ОК 35 Теорія еволюції Силабус

ОК РП 36 Діагностика та моніторинг здоров’я

ОК 36 Діагностика та моніторинг здоров’я Силабус

ОК 37 Курсова робота з біології

ОК 38 Курсова робота з основ здоров’я людини

ОК 39 Курсова робота з методики навчання біології / методики навчання основ здоров’я

ОК 40 Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 41 Навчальна практика (педагогічна)

ОК 42 Виробнича практика (педагогічна)


«Середня освіта: біологія та здоров’я людини» за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Гудь Е.Д.) 2020 р.

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Зубенко О.Г.) 2020 р.

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК РП 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК РП 2 Українська мова

ОК 2 Українська мова Силабус

ОК РП 3 Основи академічного письма

ОК  3 Основи академічного письма Силабус

ОК РП 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК РП 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК РП 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК РП 8 Психологія

ОК 8 Психологія Силабус

ОК РП 9 Педагогіка

ОК 9 Педагогіка Силабус

ОК РП 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК РП 11 Основи медичних знань та охорони здоров’я

ОК 11 Основи медичних знань та охорони здоров’я Силабус

ОК РП 12 Ботаніка

ОК 12 Ботаніка Силабус

ОК РП 13 Хімія

ОК 13 Хімія Силабус

ОК РП 14 Гістологія з основами цитології та ембріології

ОК 14 Гістологія з основами цитології та ембріології Силабус

ОК РП 15 Зоологія

ОК 15 Зоологія Силабус

ОК РП 16 Біогеографія

ОК 16 Біогеографія Силабус

ОК РП 17 Латинська мова

ОК 17 Латинська мова Силабус

ОК РП 18 Анатомія людини

ОК 18 Анатомія людини Силабус

ОК РП 19 Шкільний курс біології та основ здоров’я

ОК 19 Шкільний курс біології та основ здоров’я Силабус

ОК РП 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ОК 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна Силабус

ОК РП 21 Фізіологія людини і тварин

ОК 21 Фізіологія людини і тварин Силабус

ОК РП 22 Методика навчання біології

ОК 22 Методика навчання біології Силабус

ОК РП 23 Методика навчання основ здоров’я

ОК 23 Методика навчання основ здоров’я Силабус

ОК РП 24 Інклюзивна освіта

ОК 24 Інклюзивна освіта Силабус

ОК РП 25 Екологія людини

ОК 25 Екологія людини Силабус

ОК РП 26 Біохімія з основами молекулярної біології

ОК 26 Біохімія з основами молекулярної біології Силабус

ОК РП 27 Екологія

ОК 27 Екологія Силабус

ОК РП 28 Організація дистанційного навчання в закладах освіти

ОК 28 Організація дистанційного навчання в закладах освіти Силабус

ОК РП 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин)

ОК 29 Природничий практикум (методи вивчення рослин і тварин) Силабус

ОК РП 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 30 Безпека життєдіяльності та охорона праці Силабус

ОК РП 31 Генетика

ОК 31 Генетика Силабус

ОК РП 32 Фізіологія рослин

ОК 32 Фізіологія рослин Силабус

ОК РП 33 Біофізика

ОК 33 Біофізика Силабус

ОК РП 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології

ОК 34 Мікробіологія з основами вірусології та імунології Силабус

ОК РП 35 Теорія еволюції

ОК 35 Теорія еволюції Силабус

ОК РП 36 Діагностика та моніторинг здоров’я

ОК 36 Діагностика та моніторинг здоров’я Силабус

ОК 37 Курсова робота з біології

ОК 38 Курсова робота з основ здоров’я людини

ОК 39 Курсова робота з методики навчання біології / методики навчання основ здоров’я

ОК 40 Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 41 Навчальна практика (педагогічна)

ОК 42 Виробнича практика (педагогічна)


«Середня освіта: біологія та здоров’я людини» за спеціальністю 014 Середня освіта (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Босенко А.І.) 2019

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Юзбашева Г.С.) 2019

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК РП 1 Основи філософських знань

ОК РП 2 Українська мова

ОК РП 3 Основи академічного письма

ОК РП 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК РП 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК РП 6 Англійська мова

ОК РП 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК РП 8 Психологія

ОК РП 9 Педагогіка

0К РП 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК РП 11 Загальна теорія здоров’я

ОК РП 12 Ботаніка

ОК РП 13 Хімія

ОК РП 14 Гістологія з основами ембріології

ОК РП 15 Зоологія

ОК РП 16 Біогеографія

ОК РП 17 Латинська мова

ОК РП 18 Анатомія людини

ОК РП 19 Охорона здоров’я

ОК РП 20 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ОК РП 21 Основи медичних знань

ОК РП 22 Методика навчання біології

ОК РП 23 Методика навчання основ здоров’я

ОК РП 24 Інклюзивна освіта

ОК РП 25 Екологія людини

ОК РП 26 Біохімія з основами молекулярної біології

ОК РП 27 Екологія

ОК РП 28 Організація дистанційного навчання в закладах освіти

ОК РП 29 Фізіологія людини

ОК РП 30 Фізіологія тварин

ОК РП 31 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК РП 32 Генетика

ОК РП 33 Фізіологія рослин

ОК РП 34 Фітоценологія

ОК РП 35 Біофізика

ОК РП 36 Мікробіологія з основами вірусології

ОК РП 37 Теорія еволюції

ОК РП 38 Діагностика та моніторинг здоров’я

ОК 39 Курсова робота з біології

ОК 40 Курсова робота з основ здоров’я людини

ОК 41 Курсова робота з методики навчання біології / методики навчання основ здоров’я

ОК 42 Навчальна практика (природнича)

ОК 43 Навчальна практика (ознайомча, виховна)

ОК 44 Виробнича практика (педагогічна)


Менеджмент: бізнес-адміністрування” за спеціальністю 073 Менеджмент (2023)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (О.Ю. Могилевська)

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (І. Бабаян)


Менеджмент: бізнес-адміністрування” за спеціальністю 073 Менеджмент (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (І. Бабаян)

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (В. Захарченко)

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (В. Осипчук)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 7. Англійська мова

ОК 7. Англійська мова Силабус

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус денна ф.н.

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус заочна ф.н.

ОК 9. Теорія та менеджмент організації

ОК 9. Теорія та менеджмент організації Силабус денна ф.н.

ОК 9. Теорія та менеджмент організації Силабус заочна ф.н.

ОК 10. Аналіз господарської діяльності

ОК 10. Аналіз господарської діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 10. Аналіз господарської діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 11. Стратегічне управління

ОК 11. Стратегічне управління Силабус денна ф.н.

ОК 11. Стратегічне управління Силабус заочна ф.н.

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус денна ф.н.

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус заочна ф.н.

ОК 13. Операційний менеджмент

ОК 13. Операційний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 13. Операційний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 14. Комунікативний менеджмент

ОК 14. Комунікативний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 14. Комунікативний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 15. Маркетинг

ОК 15. Маркетинг Силабус денна ф.н.

ОК 15. Маркетинг Силабус заочна ф.н.

ОК 16. Економіка підприємства

ОК 16. Економіка підприємства Силабус денна ф.н.

ОК 16. Економіка підприємства Силабус заочна ф.н.

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання Силабус денна ф.н.

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання Силабус заочна ф.н.

ОК 18. Мотиваційний менеджмент

ОК 18. Мотиваційний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 18. Мотиваційний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 19. Кадровий менеджмент

ОК 19. Кадровий менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 19. Кадровий менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 20. Самоменеджмент

ОК 20. Самоменеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 20. Самоменеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень денна ф.н.

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень заочна ф.н.

ОК 22. Правове забезпечення управлінської діяльності

ОК 22. Правове забезпечення управлінської діяльності Силабус

ОК 23. Психологія

ОК 23. Психологія Силабус

ОК 24. Психологія управління та лідерства

ОК 24. Психологія управління та лідерства Силабус

ОК 25. Міжнародна економіка

ОК 25. Міжнародна економіка Силабус денна ф.н.

ОК 25. Міжнародна економіка Силабус заочна ф.н.

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність Силабус денна ф.н.

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність Силабус заочна ф.н.

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 28 Контролінг

ОК 28 Контролінг Силабус денна ф.н.

ОК 28 Контролінг Силабус заочна ф.н.

ОК 29. Облік і аудит

ОК 29. Облік і аудит Силабус денна ф.н.

ОК 29. Облік і аудит Силабус заочна ф.н.

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система Силабус денна ф.н.

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система Силабус заочна ф.н.

ОК 32. Основи логістики

ОК 32. Основи логістики Силабус денна ф.н.

ОК 32. Основи логістики Силабус заочна ф.н.

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем Силабус денна ф.н.

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем Силабус заочна ф.н.

ОК 34. Основи публічного управління та адміністрування

ОК 34. Основи публічного управління та адміністрування Силабус

ОК 35. Адміністрування виробничих систем

ОК 35. Адміністрування виробничих систем Силабус денна ф.н.

ОК 35. Адміністрування виробничих систем Силабус заочна ф.н.

ОК 36. Фінансово-економічна безпека

ОК 36. Фінансово-економічна безпека Силабус денна ф.н.

ОК 36. Фінансово-економічна безпека Силабус заочна ф.н.

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування Силабус денна ф.н.

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування Силабус заочна ф.н.

ОК 38. Менеджмент регіонального розвитку

ОК 38. Менеджмент регіонального розвитку Силабус денна ф.н.

ОК 38. Менеджмент регіонального розвитку Силабус заочна ф.н.

ОК 39. Курсова робота з дисципліни «Теорія і менеджмент організації»

ОК 40. Курсова робота з дисципліни «Стратегічне управління»

ОК 41. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 42. Навчальна практика (організаційно-управлінська)

ОК 43. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 44. Виробнича практика (комплексна за фахом)

ОК 45. Підготовка кваліфікаційної роботи


Менеджмент: бізнес-адміністрування” за спеціальністю 073 Менеджмент (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (О. Дубілей) 

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (В. Павєл)

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (В. Яновська)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 7. Англійська мова

ОК 7. Англійська мова Силабус

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус денна ф.н.

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус заочна ф.н.

ОК 9. Теорія та менеджмент організації

ОК 9. Теорія та менеджмент організації Силабус денна ф.н.

ОК 9. Теорія та менеджмент організації Силабус заочна ф.н.

ОК 10. Аналіз господарської діяльності

ОК 10. Аналіз господарської діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 10. Аналіз господарської діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 11. Стратегічне управління

ОК 11. Стратегічне управління Силабус денна ф.н.

ОК 11. Стратегічне управління Силабус заочна ф.н.

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус денна ф.н.

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус заочна ф.н.

ОК 13. Операційний менеджмент

ОК 13. Операційний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 13. Операційний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 14. Комунікативний менеджмент

ОК 14. Комунікативний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 14. Комунікативний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 15. Маркетинг

ОК 15. Маркетинг Силабус денна ф.н.

ОК 15. Маркетинг Силабус заочна ф.н.

ОК 16. Економіка підприємства

ОК 16. Економіка підприємства Силабус денна ф.н.

ОК 16. Економіка підприємства Силабус заочна ф.н.

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання Силабус денна ф.н.

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання Силабус заочна ф.н.

ОК 18. Мотиваційний менеджмент

ОК 18. Мотиваційний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 18. Мотиваційний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 19. Кадровий менеджмент

ОК 19. Кадровий менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 19. Кадровий менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 20. Самоменеджмент

ОК 20. Самоменеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 20. Самоменеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень денна ф.н.

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень заочна ф.н.

ОК 22. Правове забезпечення управлінської діяльності

ОК 22. Правове забезпечення управлінської діяльності Силабус

ОК 23. Психологія

ОК 23. Психологія Силабус

ОК 24. Психологія управління та лідерства

ОК 24. Психологія управління та лідерства Силабус

ОК 25. Міжнародна економіка

ОК 25. Міжнародна економіка Силабус денна ф.н.

ОК 25. Міжнародна економіка Силабус заочна ф.н.

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність Силабус денна ф.н.

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність Силабус заочна ф.н.

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 28 Контролінг

ОК 28 Контролінг Силабус денна ф.н.

ОК 28 Контролінг Силабус заочна ф.н.

ОК 29. Облік і аудит

ОК 29. Облік і аудит Силабус денна ф.н.

ОК 29. Облік і аудит Силабус заочна ф.н.

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система Силабус денна ф.н.

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система Силабус заочна ф.н.

ОК 32. Основи логістики

ОК 32. Основи логістики Силабус денна ф.н.

ОК 32. Основи логістики Силабус заочна ф.н.

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем Силабус денна ф.н.

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем Силабус заочна ф.н.

ОК 34. Основи публічного управління та адміністрування

ОК 34. Основи публічного управління та адміністрування Силабус

ОК 35. Адміністрування виробничих систем

ОК 35. Адміністрування виробничих систем Силабус денна ф.н.

ОК 35. Адміністрування виробничих систем Силабус заочна ф.н.

ОК 36. Фінансово-економічна безпека

ОК 36. Фінансово-економічна безпека Силабус денна ф.н.

ОК 36. Фінансово-економічна безпека Силабус заочна ф.н.

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування Силабус денна ф.н.

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування Силабус заочна ф.н.

ОК 38. Курсова робота з дисципліни «Теорія і менеджмент організації»

ОК 39. Курсова робота з дисципліни «Стратегічне управління»

ОК 40. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 41. Навчальна практика (організаційно-управлінська)

ОК 42. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 43. Виробнича практика (комплексна за фахом)

ОК 44. Підготовка кваліфікаційної роботи


Менеджмент: бізнес-адміністрування” за спеціальністю 073 Менеджмент (2020)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Ю. Чілібійська)

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Н. Кузьминчук)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 7. Англійська мова

ОК 7. Англійська мова Силабус

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус денна ф.н

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус заочна ф.н.

ОК 9. Теорія та менеджмент організації

ОК 9. Теорія та менеджмент організації Силабус денна ф.н.

ОК 9. Теорія та менеджмент організації Силабус заочна ф.н.

ОК 10. Аналіз господарської діяльності

ОК 10. Аналіз господарської діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 10. Аналіз господарської діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 11. Стратегічне управління

ОК 11. Стратегічне управління Силабус денна ф.н.

ОК 11. Стратегічне управління Силабус заочна ф.н.

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус денна ф.н.

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка Силабус заочна ф.н.

ОК 13. Операційний менеджмент

ОК 13. Операційний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 13. Операційний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 14. Комунікативний менеджмент

ОК 14. Комунікативний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 14. Комунікативний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 15. Маркетинг

ОК 15. Маркетинг Силабус денна ф.н.

ОК 15. Маркетинг Силабус заочна ф.н.

ОК 16. Економіка підприємства

ОК 16. Економіка підприємства Силабус денна ф.н.

ОК 16. Економіка підприємства Силабус заочна ф.н.

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання Силабус денна ф.н.

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання Силабус заочна ф.н.

ОК 18. Мотиваційний менеджмент

ОК 18. Мотиваційний менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 18. Мотиваційний менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 19. Кадровий менеджмент

ОК 19. Кадровий менеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 19. Кадровий менеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 20. Самоменеджмент

ОК 20. Самоменеджмент Силабус денна ф.н.

ОК 20. Самоменеджмент Силабус заочна ф.н.

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень денна ф.н.

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень заочна ф.н.

ОК 22. Правове забезпечення управлінської діяльності

ОК 22. Правове забезпечення управлінської діяльності Силабус

ОК 23. Психологія

ОК 23. Психологія Силабус

ОК 24. Психологія управління та лідерства

ОК 24. Психологія управління та лідерства Силабус

ОК 25. Міжнародна економіка

ОК 25. Міжнародна економіка Силабус денна ф.н.

ОК 25. Міжнародна економіка Силабус заочна ф.н.

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність Силабус денна ф.н.

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність Силабус заочна ф.н.

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 28 Контролінг

ОК 28 Контролінг Силабус денна ф.н.

ОК 28 Контролінг Силабус заочна ф.н.

ОК 29. Облік і аудит

ОК 29. Облік і аудит Силабус денна ф.н.

ОК 29. Облік і аудит Силабус заочна ф.н.

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності Силабус денна ф.н.

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності Силабус заочна ф.н.

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система Силабус денна ф.н.

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система Силабус заочна ф.н.

ОК 32. Основи логістики

ОК 32. Основи логістики Силабус денна ф.н.

ОК 32. Основи логістики Силабус заочна ф.н.

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем Силабус денна ф.н.

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем Силабус заочна ф.н.

ОК 34. Основи публічного управління та адміністрування

ОК 34. Основи публічного управління та адміністрування Силабус 

ОК 35. Адміністрування виробничих систем

ОК 35. Адміністрування виробничих систем Силабус денна ф.н.

ОК 35. Адміністрування виробничих систем Силабус заочна ф.н.

ОК 36. Фінансово-економічна безпека

ОК 36. Фінансово-економічна безпека Силабус денна ф.н.

ОК 36. Фінансово-економічна безпека Силабус заочна ф.н.

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування Силабус денна ф.н.

ОК 37. Організаційне проєктування та бізнес-адміністрування Силабус заочна ф.н.

ОК 38. Курсова робота з дисципліни «Теорія і менеджмент організації»

ОК 39. Курсова робота з дисципліни «Стратегічне управління»

ОК 40. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 41. Навчальна практика (організаційно-управлінська)

ОК 42. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 43. Виробнича практика (комплексна за фахом)

ОК 44. Підготовка кваліфікаційної роботи


Менеджмент: бізнес-адміністрування” за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (М. Бабаян)

Рецензія на ОПП “Менеджмент: бізнес-адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (В. Замлинський)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 2. Українська мова

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 5. Права людини та громадське суспільство в Україні

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 7. Англійська мова

ОК 8. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 9. Теорія та менеджмент організації

ОК 10. Аналіз господарської діяльності

ОК 11. Стратегічне управління

ОК 12. Мікроекономіка та макроекономіка

ОК 13. Операційний менеджмент

ОК 14. Комунікативний менеджмент

ОК 15. Маркетинг

ОК 16. Економіка підприємства

ОК 17. Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання

ОК 18. Мотиваційний менеджмент

ОК 19. Кадровий менеджмент

ОК 20. Самоменеджмент

ОК 21. Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень

ОК 22. Правове забезпечення управлінської діяльності

ОК 23. Психологія

ОК 24. Психологія управління та лідерства

ОК 25. Міжнародна економіка

ОК 26. Зовнішньоекономічна діяльність

ОК 27. Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності

ОК 28 Контролінг

ОК 29. Облік і аудит

ОК 30. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

ОК 31. Фінанси, податки та податкова система

ОК 32. Основи логістики

ОК 33. Управління активами та інвестиційним портфелем

ОК 34. Основи публічного управління та адміністрування

ОК 35. Адміністрування виробничих систем

ОК 36. Фінансово-економічна безпека

ОК 37. Організаційне проектування та бізнес-адміністрування

ОК 38. Курсова робота з дисципліни «Теорія і менеджмент організації»

ОК 39. Курсова робота з дисципліни «Стратегічне управління»

ОК 40. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 41. Навчальна практика (економічна)

ОК 42. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 43. Виробнича практика (комплексна за фахом)

ОК 44. Підготовка кваліфікаційної роботи

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика» за спеціальністю 014 Середня освіта  (2023)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика» за спеціальністю 014 Середня освіта  (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

 


Середня освіта: математика” за спеціальністю 014 Середня освіта (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (А.С. Арєшкіна)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (О. Яковлєва)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК РП 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК РП 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК РП 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК РП 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК РП 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК РП 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус

ОК РП 7. Інформаційно – комунікаційні технології за профспрямуванням

ОК 7. Інформаційно – комунікаційні технології за профспрямуванням Силабус

ОК РП 8. Педагогіка

ОК 8. Педагогіка Силабус

ОК РП 9. Психологія

ОК 9. Психологія Силабус

ОК РП 10 Інклюзивна освіта

ОК 10 Інклюзивна освіта Силабус

ОК РП 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК РП 12. Математичний аналіз

ОК 12. Математичний аналіз Силабус денна ф.н.

ОК 12. Математичний аналіз Силабус заочна ф.н.

ОК 13. Лінійна алгебра

ОК 13. Лінійна алгебра Силабус

ОК РП 14. Аналітична геометрія

ОК 14. Аналітична геометрія Силабус

ОК РП 15. Математична логіка

ОК 15. Математична логіка Силабус

ОК РП 16. Дискретна математика

ОК 16. Дискретна математика Силабус

ОК РП 17. Загальна фізика

ОК 17. Загальна фізика Силабус

ОК РП 18. Алгебра та теорія чисел

ОК 18. Алгебра та теорія чисел Силабус

ОК РП 19. Методика навчання математики 1

ОК 19. Методика навчання математики 1 Силабус

ОК РП 19. Методика навчання математики 2

ОК 19. Методика навчання математики 2 Силабус

ОК РП 20. Елементарна математика

ОК 20. Елементарна математика Силабус

ОК РП 21. Теорія ймовірностей та математична статистика

ОК 21. Теорія ймовірностей та математична статистика Силабус денна ф.н.

ОК 21. Теорія ймовірностей та математична статистика Силабус заочна ф.н.

ОК РП 22. Комп’ютерна алгебра та геометрія

ОК  22. Комп’ютерна алгебра та геометрія Силабус

ОК РП 23. Комп’ютерне моделювання

ОК 23. Комп’ютерне моделювання Силабус

ОК РП 24. Диференціальні рівняння

ОК 24. Диференціальні рівняння Силабус

ОК РП 25. Математичне моделювання

ОК 25. Математичне моделювання Силабус денна ф.н.

ОК 25. Математичне моделювання Силабус заочна ф.н.

ОК РП 26. Сучасні методи навчання математики

ОК 26. Сучасні методи навчання математики Силабус

ОК РП 27. Практикум розв’язання олімпіадних задач з математики

ОК 27. Практикум розв’язання олімпіадних задач з математики Силабус

ОК РП 28. Організація дистанційного навчання в закладах освіти

ОК  28. Організація дистанційного навчання в закладах освіти Силабус

ОК РП 29. Нові освітні технології забезпечення шкільного курсу математики

ОК  29. Нові освітні технології забезпечення шкільного курсу математики Силабус

ОК РП 30. Диференціальна геометрія та топологія

ОК 30. Диференціальна геометрія та топологія Силабус

ОК 31. Курсова робота з математичних дисциплін

ОК 32. Курсова робота з методики навчання математики

ОК 33. Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 34. Навчальна практика (педагогічна)

ОК 35. Виробнича практика (педагогічна з математики) 3 курс

ОК 35. Виробнича практика (педагогічна з математики) 4 курс


Середня освіта: математика” за спеціальністю 014 Середня освіта (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Супряга Н.В.)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Євтухов В.М.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус

ОК 7. Інформаційно-комунікаційні технології за профспрямуванням

ОК 7. Інформаційно-комунікаційні технології за профспрямуванням Силабус

ОК 8. Педагогіка

ОК 8. Педагогіка Силабус

ОК 9. Психологія

ОК 9. Психологія Силабус

ОК 10 Інклюзивна освіта

ОК 10 Інклюзивна освіта Силабус

ОК 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 12. Математичний аналіз

ОК 12. Математичний аналіз Силабус

ОК 13. Лінійна алгебра

ОК 13. Лінійна алгебра Силабус

ОК 14. Аналітична геометрія

ОК 14. Аналітична геометрія Силабус

ОК 15. Математична логіка

ОК 15. Математична логіка Силабус

ОК 16. Дискретна математика

ОК 16. Дискретна математика Силабус

ОК 17. Загальна фізика

ОК 17. Загальна фізика Силабус

ОК 18. Алгебра та теорія чисел

ОК 18. Алгебра та теорія чисел Силабус

ОК 19. Методика навчання математики

ОК 19. Методика навчання математики Силабус 1

ОК 19. Методика навчання математики Силабус 2

ОК 20. Елементарна математика

ОК 20. Елементарна математика Силабус

ОК 21. Теорія ймовірностей та математична статистика

ОК 21. Теорія ймовірностей та математична статистика Силабус

ОК 22. Комп’ютерна алгебра та геометрія

ОК 22. Комп’ютерна алгебра та геометрія Силабус

ОК 23. Комп’ютерне моделювання

ОК 23. Комп’ютерне моделювання Силабус

ОК 24. Диференціальні рівняння

ОК 24. Диференціальні рівняння Силабус

ОК 25. Математичне моделювання

ОК 25. Математичне моделювання Силабус

ОК 26. Сучасні методи навчання математики

ОК 26. Сучасні методи навчання математики Силабус

ОК 27. Практикум розв’язання олімпіадних задач з математики

ОК 27. Практикум розв’язання олімпіадних задач з математики Силабус

ОК 28. Організація дистанційного навчання в закладах

ОК 28. Організація дистанційного навчання в закладах Силабус

ОК 29. Нові освітні технології забезпечення шкільного курсу математики

ОК 29. Нові освітні технології забезпечення шкільного курсу математики Силабус

ОК 30. Диференціальна геометрія та топологія

ОК 30. Диференціальна геометрія та топологія Силабус

ОК 31. Курсова робота з математичних дисциплін

ОК 32. Курсова робота з методики навчання математики

ОК 33. Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 34. Навчальна практика (педагогічна)

ОК 35. Виробнича практика (педагогічна з математики)


Середня освіта: математика” за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Сіраєва О.Г.)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Кореновський А.О.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 

ОК РП 01 Основи філософських знань

ОК 01 Основи філософських знань Силабус

ОК РП 02 Українська мова

ОК 02 Українська мова Силабус

ОК РП 03 Основи академічного письма

ОК 03 Основи академічного письма Силабус

ОК РП 04 Україна в європейській історії та культурі

ОК 04 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК РП 05 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 05 Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК РП 06 Англійська мова

ОК 06 Англійська мова Силабус

ОК РП 07 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 07 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК РП 08 Педагогіка

ОК 08 Педагогіка Силабус

ОК РП 09 Психологія

ОК 09 Психологія Силабус

ОК РП 10 Інклюзивна освіта

ОК 10 Інклюзивна освіта Силабус

ОК РП 11 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 12 РП Алгебра та теорія чисел

ОК 12 Алгебра та теорія чисел Силабус

ОК РП 13 Математичний аналіз

ОК  13 Математичний аналіз Силабус

ОК РП 14 Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ОК 14 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Силабус

ОК РП 15 Математична логіка

ОК  15 Математична логіка Силабус

ОК РП 16 Дискретна математика

ОК  16 Дискретна математика Силабус

ОК РП 17 Методика навчання математики

ОК 17 Методика навчання математики Силабус 1

ОК 17 Методика навчання математики Силабус 2

ОК РП 18 Диференціальні рівняння

ОК 18 Диференціальні рівняння Силабус

ОК РП 19 Комп’ютерна алгебра і геометрія

ОК 19 Комп’ютерна алгебра і геометрія Силабус

ОК РП 20 Математичне моделювання

ОК 20 Математичне моделювання Силабус

ОК РП 21 Теорія ймовірностей та математична статистика

ОК 21 Теорія ймовірностей та математична статистика Силабус

ОК РП 22 Елементарна математика

ОК 22 Елементарна математика Силабус

ОК РП 23 Комп’ютерне моделювання

ОК  23 Комп’ютерне моделювання Силабус

ОК РП 24 Загальна фізика

ОК 24 Загальна фізика Силабус

ОК РП 25 Диференціальна геометрія та топологія

ОК  25 Диференціальна геометрія та топологія Силабус

ОК РП 26 Організація дистанційного навчання в закладах освіти

ОК 26 Організація дистанційного навчання в закладах освіти Силабус

ОК РП 27 Сучасні методи навчання математики

ОК 27 Сучасні методи навчання математики Силабус

ОК РП 28 Практикум з розв’язання олімпіадних задач з математики

ОК 28 Практикум з розв’язання олімпіадних задач з математики Силабус

ОК РП 29 Нові освітні технології забезпечення шкільного курсу математики

ОК 29 Нові освітні технології забезпечення шкільного курсу математики Силабус

ОК 30 Курсова робота з математичних дисциплін

ОК  31 Курсова робота з методики навчання математики

ОК 32 Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК  33 Навчальна практика (педагогічна)

ОК 34 Виробнича практика (педагогічна з математики)


Середня освіта: математика” за спеціальністю 014 Середня освіта (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Е.Д. Гудь)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Н.В. Філоненко)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК РП 01 Основи філософських знань

ОК РП 02 Українська мова

ОК РП 03 Основи академічного письма

ОК РП 04 Україна в європейській історії та культурі

ОК РП 05 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК РП 06 Англійська мова

ОК РП 07 Педагогіка

ОК РП 08 Психологія

ОК РП 09 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК РП 10 Алгебра та теорія чисел

ОК РП 11 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК РП 12 Математичний аналіз

ОК РП 13 Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ОК РП 14 Математична логіка

ОК РП 15 Дискретна математика

ОК РП 16 Методика навчання математики 1

ОК РП 16 Методика навчання математики 2

ОК РП 17 Загальна фізика

ОК РП 18 Диференціальні рівняння

ОК РП 19 Комп’ютерне моделювання

ОК РП 20 Теорія ймовірностей та математична статистика

ОК РП 21 Комп’ютерна алгебра і геометрія

ОК РП 22 Математичне моделювання

ОК РП 23 Практикум з шкільного курсу математики

ОК РП 24 Елементарна математика

ОК РП 25 Сучасні методи навчання математики

ОК РП 26 Диференціальна геометрія та топологія

ОК РП 27 Практикум розв’язання олімпіадних задач з математики

ОК РП 28 Нові освітні технології забезпечення шкільного курсу математики

ОК РП 29 Інклюзивна освіта

ОК РП 30 Тестові моделі та технології їх застосування

ОК РП 31 Основи геометрії

ОК РП 32 Організація дистанційного навчання у навчальному навчальному закладі

ОК 33 Курсова робота з математичних дисциплін

ОК 34 Курсова робота з методики навчання математики

ОК 35 Навчальна практика (обчислювальна)

ОК 36 Навчальна практика (ознайомча, виховна)

ОК 37 Виробнича практика (педагогічна з математики) 3

ОК 37 Виробнича практика (педагогічна з математики) 4


Середня освіта: математика” за спеціальністю 014 Середня освіта (2018)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Сіраєва О.Г.)

Рецензія-відгук на ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) (Черкас О.А. )

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК РП 01 Філософія

ОК РП 02 Українська мова та основи академічного письма

ОК РП 03 Історія та культура України

ОК РП 04 Англійська мова

ОК РП 05 Педагогіка

ОК РП 06 Психологія

ОК РП 07 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК РП 08 Комп’ютерна графіка

ОК РП 09 Алгебра та теорія чисел

ОК РП 10 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК РП 11 Математичний аналіз

ОК РП 12 Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ОК РП 13 Математична логіка 

ОК РП 14 Дискретна математика

ОК РП 15 Методика навчання математики 1

ОК РП 15 Методика навчання математики 2

ОК РП 16 Загальна фізика

ОК РП 17 Диференціальні рівняння

ОК РП 18 Комп’ютерне моделювання

ОК РП 19 Теорія ймовірностей та математична статистика

ОК РП 20 Комп’ютерна алгебра і геометрія

ОК РП 21 Математичне моделювання

ОК РП 22 Практикум  шкільного курсу математики

ОК РП 23 Елементарна математика

ОК РП 24 Сучасні методи навчання математики

ОК РП 25 Диференціальна геометрія та топологія

ОК РП 26 Практикум розв’язання олімпіадних задач з математики

ОК РП 27 ІК технології в галузі

ОК РП 28 Інклюзивна освіта

ОК РП 29 Тестові моделі та технології їх застосування

ОК РП 30 Основи геометрії

ОК РП 31 Організація дистанційного навчання в навчальному закладі

ОК 32 Курсова робота з математичних дисциплін

ОК 33 Курсова робота з методики навчання математики

Навчальна (обчислювальна) практика 1 курс

Навчальна (ознайомча, виховна) практика 2 курс

Виробнича практика (педагогічна з математики) 3 курс

Виробнича практика (педагогічна з математики) 4 курс

Програма атестаційного екзамену з математики та методики ії навчання (для спеціальності 014.04 Середня освіта: Математика; ОС бакалавр)

 

 Право за спеціальністю 081 Право (2023)


Право за спеціальністю 081 Право (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (В.Тищенко)

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (Н. Крестовська)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

РП ОК 1 Основи філософських знань

Силабус ОК 1 Основи філософських знань

РП ОК 2 Англійська мова

Силабус ОК 2 Англійська мова

РП ОК 3 Українська мова

Силабус ОК 3 Українська мова

РП ОК 4 Основи академічного письма

Силабус ОК 4 Основи академічного письма

РП ОК 5 Україна в європейській історії та культурі 

Силабус ОК 5 Україна в європейській історії та культурі

РП ОК 6 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Силабус ОК 6 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням 

РП ОК 7 Теорія держави і права 

Силабус ОК 7 Теорія держави і права

РП ОК 8 Історія держави і права України

Силабус ОК 8 Історія держави і права України 

РП ОК 9 Історія держави і права зарубіжних країн

Силабус ОК 9 Історія держави і права зарубіжних країн

РП ОК 10 Міжнародне публічне і приватне право України

Силабус ОК 10 Міжнародне публічне і приватне право 

РП ОК 11 Основи права Європейського Союзу

Силабус ОК 11 Основи права Європейського Союзу 

РП ОК 12 Кримінологія 

Силабус ОК 12 Кримінологія 

РП ОК 13 Конституційне право України

Силабус ОК 13 Конституційне право України 

РП ОК 14 Адміністративне право і процес в Україні 

Силабус ОК 14 Адміністративне право і процес в Україні 

РП ОК 15 Цивільне право України 

Силабус ОК 15 Цивільне право України

РП ОК 16 Цивільне процесуальне право України

Силабус ОК 16 Цивільне процесуальне право 

РП ОК 17 Трудове право України 

Силабус ОК 17 Трудове право України 

РП ОК 18 Кримінальне право України 

Силабус ОК 18 Кримінальне право України

РП ОК 19 Кримінальне процесуальне право України

Силабус ОК 19 Кримінальне процесуальне право України 

РП ОК 20 Юридична деонтологія та основи наукових досліджень

Силабус ОК 20 Юридична деонтологія та основи наукових досліджень 

РП ОК 21 Історія вчень про державу і право

Силабус ОК 21 Історія вчень про державу і право 

РП ОК 22 Основи фінансового права

Силабус ОК 22 Основи фінансового права 

РП ОК 23 Екологічне право 

Силабус ОК 23 Екологічне право 

РП ОК 24 Риторика 

Силабус ОК 24 Риторика

РП ОК 25 Логіка 

Силабус ОК 25 Логіка 

РП ОК 26 Основи складання процесуальних документів 

Силабус ОК 26 Основи складання процесуальних документів

РП ОК 27 Юридична психологія

Силабус ОК 27 Юридична психологія

РП ОК 28 Судові та правоохоронні органи Україні 

Силабус ОК 28 Судові та правоохоронні органи України

РП ОК 29 Нотаріат і адвокатура в Україні 

Силабус ОК 29 Нотаріат і адвокатура в Україні 

РП ОК 30 Основи правової педагогіки

Силабус ОК 30 Основи правової педагогіки 

РП ОК 31 Правове регулювання молодіжної політики

Силабус ОК 31 Правове регулювання молодіжної політики 

РП ОК 32 Основи ювенальноi превенцii та юстицii 

Силабус ОК 32 Основи ювенальної превенції та юстиції 

ОК 33 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи з теорії та історії держави і права

ОК 34 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи з цивільного права і процесу

ОК 35 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи з кримінального права і процесу

РП ОК 36 Навчальна практика (ознайомча)

РП ОК 37 Навчальна практика (правова)

РП ОК 38 Виробнича практика (правова)

Силабус ФД Фізична культура та основи здоров`я людини

 


“Право” за спеціальністю 081 Право (2020)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

⇒  Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (Л. Матвєєва)

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (З.І. Славицька)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1.  Основи філософських знань

Силабус ОК 1 Основи філософських знань

ОК 2.  Англійська мова

Силабус ОК 2 Англійська мова

ОК 3.  Українська мова

Силабус ОК 3 Українська мова 

ОК 4.  Основи академічного письма

Силабус ОК 4 Основи академічного письма

ОК 5.  Україна в європейській історії та культурі

Силабус ОК 5 Україна в європейській історії та культурі

ОК 6.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Силабус ОК 6 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 7   Теорія держави і права

Силабус ОК 7 Теорія держави і права 

ОК 8   Історія держави і права України

Силабус ОК 8 Історія держави і права України 

ОК 9   Історія держави і права зарубіжних країн

Силабус ОК 9 Історія держави і права зарубіжних країн 

ОК 10 Міжнародне публічне і приватне право

Силабус ОК 10 Міжнародне публічне і приватне право

ОК 11 Основи права Європейського Союзу

Силабус ОК 11 Основи права Європейського Союзу 

ОК 12 Кримінологія

Силабус ОК 12 Кримінологія 

ОК 13 Конституційне право України

Силабус ОК 13 Конституційне право України

ОК 14 Адміністративне право і процес в Україні

Силабус ОК 14 Адміністративне право і процес в Україні

ОК 15 Цивільне право України

Силабус ОК 15 Цивільне право України 

ОК 16 Цивільне процесуальне право України

Силабус ОК 16 Цивільне процесуальне право 

ОК 17 Трудове право України

Силабус ОК 17 Трудове право України

ОК 18 Кримінальне право України

Силабус ОК 18 Кримінальне право України 

ОК 19 Кримінальне процесуальне право України

Силабус ОК 19 Кримінальне процесуальне право України 

ОК 20 Юридична деонтологія та основи наукових досліджень

Силабус ОК 20 Юридична деонтологія та основи наукових досліджень

ОК 21 Історія вчень про державу і право

Силабус ОК 21 Історія вчень про державу і право

ОК 22 Основи фінансового права

Силабус ОК 22 Основи фінансового права 

ОК 23 Екологічне право

Силабус ОК 23 Екологічне право 

ОК 24 Риторика

Силабус ОК 24 Риторика 

ОК 25 Логіка

Силабус ОК 25 Логіка

ОК 26 Документальне супроводження юридичної діяльності

Силабус ОК 26 Документальне супроводження юридичної діяльності 

ОК 27 Юридична психологія

Силабус ОК 27 Юридична психологія

ОК 28 Судові та правоохоронні органи України

Силабус ОК 28 Судові та правоохоронні органи України

ОК 29 Нотаріат і адвокатура в Україні

Силабус ОК 29 Нотаріат і адвокатура в Україні 

ОК 30 Основи правової педагогіки

Силабус ОК 30 Основи правової педагогіки 

ОК 31 Правове регулювання молодіжної політики

Силабус ОК 31 Правове регулювання молодіжної політики

ОК 32 Основи ювенальної превенції та юстиції

Силабус ОК 32 Основи ювенальної превенції та юстиції 

ОК  33 Курсова робота з теорії та історії держави і права

ОК 34 Курсова робота з цивільного права і процесу

ОК 35 Курсова робота з кримінального права і процесу

ОК 36 Навчальна практика (ознайомча)

ОК 37 Навчальна практика (правова)

ОК 38 Виробнича практика (правова)

ФД Фізична культура та основи здоров’я людини

Силабус ФД Фізична культура та основи здоров`я людини 


“Право” за спеціальністю 081 Право (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (З.І. Славицька)

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (Д. Манько)

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (Н. Заєвлошина)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1.  Основи філософських знань

ОК 2.  Англійська мова   

ОК 3.  Українська мова

ОК 4.  Основи академічного письма

ОК 5.  Україна в європейській історії та культурі

ОК 6.  Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 7   Теорія держави і права

ОК 8   Історія держави і права України

ОК 9   Історія держави і права зарубіжних країн

ОК 10 Міжнародне публічне і приватне право

ОК 11 Основи права Європейського Союзу

ОК 12 Кримінологія

ОК 13 Конституційне право України

ОК 14 Адміністративне право і процес в Україні

ОК 15 Цивільне право України

ОК 16 Цивільне процесуальне право України

ОК 17 Трудове право України

ОК 18 Кримінальне право України

ОК 19 Кримінальне процесуальне право України

ОК 20 Юридична деонтологія та основи наукових досліджень

ОК 21 Історія вчень про державу і право

ОК 22 Основи фінансового права

ОК 23 Екологічне право

ОК 24 Риторика

ОК 25 Логіка

ОК 26 Документальне супроводження юридичної діяльності

ОК 27 Юридична психологія

ОК 28 Судові та правоохоронні органи України

ОК 29 Нотаріат і адвокатура в Україні

ОК 30 Основи правової педагогіки

ОК 31 Правове регулювання молодіжної політики

ОК 32 Основи ювенальної превенції та юстиції

ОК 33 Курсова робота з теорії та історії держави і права

ОК 34 Курсова робота з цивільного права і процесу

ОК 35 Курсова робота з кримінального права і процесу

ОК 36 Навчальна практика (ознайомча)

ОК 37 Навчальна практика (правова)

ОК 38 Виробнича практика (правова)

 

ФД Фізична культура та основи здоров’я людини


“Право” за спеціальністю 081 Право (2018)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (А.Г. Арнаут)

Рецензія на ОПП “Право” спеціальність 081 Право (Є.О. Легеза)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

РП ОК 1 Філософія

РП ОК 2 Англійська мова

РП ОК 3 Українська мова та основи академічного письма

РП ОК 4 Історія та культура України

РП ОК 5 Теорія держави і права

РП ОК 6 Історія держави і права України

РП ОК 7 Історія держави і права зарубіжних країн

РП ОК 8 Міжнародне публічне і приватне право

РП ОК 9 Основи права Європейського Союзу

РП ОК 10 Кримінологія

РП ОК 11 Конституційне право України

РП ОК 12 Адміністративне право і процес в Україні

РП ОК 13 Цивільне право України

РП ОК 14 Цивільне процесуальне право України

РП ОК 15 Трудове право України

РП ОК 16 Кримінальне право України

РП ОК 17 Кримінальне процесуальне право України

РП ОК 18 Юридична деонтология

РП ОК 19 Історія вчень про державу та право

РП ОК 20 Латинська мова

РП ОК 21 Основи римського права

РП ОК 22 Риторика 

РП ОК 23  Логіка

РП ОК 24 Документальне супроводження юридичної діяльності

РП ОК 25 Юридична психологія

РП ОК 26 Судові та правоохоронні органи Україні

РП ОК 27 Інформаційні технології в юридичній діяльності

РП ОК 28 Нотаріат і адвокатура в Україні

РП ОК 29 Екологічне право

РП ОК 30 Міжнародна політика

РП ОК 31 Основи фінансового права

ОК 32 Методичні рекомендації курсова робота

ОК 33 Методичні рекомендації курсова робота

ОК 34 Методичні рекомендації курсова робота

РП ОК 35 Навчальна практика ознайомча

РП ОК 36 Навчальна практика правова

РП ОК 37 Виробнича практика правова

 

ФД РП Англійська мова (факультативна)

ФД РП Фізична культура та основи здоровя людини (факультативна)

 «Середня освіта: трудове навчання та технології» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології; українська мова і література» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2019)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Психологія» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  (2019)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Мова і література (англійська)» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2018)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2017)

 

 

 «Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2019)

 


«Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2018)

 


«Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 


«Середня освіта: інформатика; мова і література (англійська)» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 


«Середня освіта: інформатика; основи правознавства та економіки» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 «Туризм і рекреація» за спеціальністю 242 Туризм і рекреація (вступ 2023)

 


«Туризм» за спеціальністю 242 Туризм (вступ 2020)

 


«Туризм» за спеціальністю 242 Туризм  (вступ 2019)

 


«Туристична діяльність (зі знанням англійської мови)» за спеціальністю 242 Туризм  (2017)

 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (2019)

 


«Підприємництво та торгівля: економіка та управління підприємством» за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля (2023)

 


«Підприємництво та торгівля: IT-підприємництво» за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля (2023)

 


«Підприємництво та торгівля: підприємництво та агробізнес» за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля (2023)

 


 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво»  за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством»  за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  (2019 )

 Психологія” за спеціальністю 053 Психологія (2020)

 


Психологія” за спеціальністю 053 Психологія (2019)

 


Клінічна психологія” за спеціальністю 053 Психологія (2020)

 


Клінічна психологія” за спеціальністю 053 Психологія (2019)

 “Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2020)

 


“Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2019)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Рецензія на ОПП Історія. Європейські студії О.М. Гайдай

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Основи філософських знань

ОК 02 Українська мова

ОК 03. Основи академічного письма

ОК 04. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 05. Англійська мова

ОК 06. Права людини та громадянське суспільство

ОК 07. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 08. Історія України та української культури

ОК 09 Історія античної цивілізації

ОК 10. Історія західної цивілізації

ОК 11. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 12. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 13 Історія первісного суспільства

ОК 14. Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ОК 16. Археологія

ОК 17. Етнологія

ОК 18. Основи пам’яткознавства

ОК 19. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 20. Основи педагогіки та психології

ОК 21. Методика викладання історії

ОК 22. Історія європейської культури

ОК 23. Історія європейської інтеграції

ОК 24. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 29. Фізична культура та основи здоров’я


“Історія та археологія: історія. Європейські студії” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2017)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)


Середня освіта: історія. Середня освіта: мова і література (англійська)”  за спеціальністю 014.03 Історія (2020)

 


 

“Середня освіта: історія” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2017)

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Магістр

ДВВ «Менеджмент. Управління закладом освіти»  за спеціальністю 073 Менеджмент  (2023)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “ Менеджмент. Управління закладом освіти ” Смирнова І.М.

Рецензія на ОПП “ Менеджмент. Управління закладом освіти ” Черня М.Д.

Дисципліни вільного вибору (2023)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 

ОК РП 1. Комунікативний курс англійської мови

Силабус ОК 1. Комунікативний курс англійської мови, денна ф.н.

Силабус ОК 1. Комунікативний курс англійської мови, заочна ф.н.

ОК РП 2. Організація та управління освітньою і виховною діяльністю у закладі освіти

Силабус ОК 2. Організація та управління освітньою і виховною діяльністю у закладі освіти

ОК РП 3. Управління проєктами та ризиками

Силабус ОК 3. Управління проєктами та ризиками, денна ф.н.

Силабус ОК 3. Управління проєктами та ризиками, заочна ф.н.

ОК РП 4. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

Силабус ОК 4. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК РП 5. Стратегічний менеджмент та маркетинг

Силабус ОК 5. Стратегічний менеджмент та маркетинг, денна ф.н.

Силабус ОК 5. Стратегічний менеджмент та маркетинг, заочна ф.н.

ОК РП 6. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання

Силабус ОК 6. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання, денна ф.н.

Силабус ОК 6. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання, заочна ф.н.

ОК РП 7. Техніка управлінської діяльності в закладах освіти та технології впровадження інновацій

Силабус ОК 7. Техніка управлінської діяльності в закладах освіти та технології впровадження інновацій, денна ф.н.

Силабус ОК 7. Техніка управлінської діяльності в закладах освіти та технології впровадження інновацій, заочна ф.н.

ОК РП 8. Цифровий менеджмент у закладах освіти

Силабус ОК 8. Цифровий менеджмент у закладах освіти

ОК РП 9. Правові аспекти управлінської діяльності

Силабус ОК 9. Правові аспекти управлінської діяльності

ОК 10. Курсова робота з менеджменту

ОК 11. Виробнича практика

ОК 12 Науково-дослідна практика практика

ОК 13. Підготовка кваліфікаційної роботи


 «Менеджмент. Управління закладом освіти» за спеціальністю 073 Менеджмент (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП “ Менеджмент. Управління закладом освіти ” Череп А.В.

Рецензія на ОПП “ Менеджмент. Управління закладом освіти ” Дем’янченко І.Ю.

Дисципліни вільного вибору (2022) 

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК РП 1. Комунікативний курс англійської мови

Силабус ОК 1. Комунікативний курс англійської мови, денна ф.н.

Силабус ОК 1. Комунікативний курс англійської мови, заочна ф.н.

ОК РП 2. Організація та управління освітньою і виховною діяльністю у закладі освіти

Силабус ОК 2. Організація та управління освітньою і виховною діяльністю у закладі освіти

ОК РП 3. Управління проєктами та ризиками

Силабус ОК 3. Управління проєктами та ризиками, денна ф.н.

Силабус ОК 3. Управління проєктами та ризиками, заочна ф.н.

ОК РП 4. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

Силабус ОК 4. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК РП 5. Стратегічний менеджмент та маркетинг

Силабус ОК 5. Стратегічний менеджмент та маркетинг, денна ф.н.

Силабус ОК 5. Стратегічний менеджмент та маркетинг, заочна ф.н.

ОК РП 6. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання

Силабус ОК 6. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання, денна ф.н.

Силабус ОК 6. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання, заочна ф.н.

ОК РП 7. Техніка управлінської діяльності в закладах освіти та технології впровадження інновацій

Силабус ОК 7. Техніка управлінської діяльності в закладах освіти та технології впровадження інновацій, денна ф.н.

Силабус ОК 7. Техніка управлінської діяльності в закладах освіти та технології впровадження інновацій, заочна ф.н.

ОК РП 8. Цифровий менеджмент у закладах освіти

Силабус ОК 8. Цифровий менеджмент у закладах освіти

ОК 9. Курсова робота з менеджменту

ОК 10. Виробнича практика (дослідно-аналітична)

ОК 11. Підготовка кваліфікаційної роботи


Середня освіта: трудове навчання та технології” за спеціальністю 014 Середня освіта (2023)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на ОПП «Середня освіта трудове навчання та технології» освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта трудове навчання та технології ІДГУ (Авраменко О.Б.)

Рецензія на ОПП «Середня освіта трудове навчання та технології» освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта трудове навчання та технології ІДГУ (Каражеков Д.І.)

Рецензія на ОПП «Середня освіта трудове навчання та технології» освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта трудове навчання та технології ІДГУ (Чорна Л.В.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 РП Комунікативний курс англійської мови

ОК 1 Силабус Комунікативний курс англійської мови

ОК 2 РП Сучасні цифрові освітні технології

ОК 2 Силабус Сучасні цифрові освітні технології

ОК 3 РП Історико-культурні аспекти українського націотворення

ОК 3 Силабус Історико-культурні аспекти українського націотворення

ОК 4 РП Методика навчання технологій у профільній школі

ОК 4 Силабус Методика навчання технологій у профільній школі

ОК РП 5 Декоративно-прикладна творчість

ОК Силабус 5 Декоративно-прикладна творчість

ОК 6 РП Методологія та організація педагогічних досліджень вчителя технологій

ОК 6 Силабус Методологія та організація педагогічних досліджень вчителя технологій

ОК 7 РП Теорія та методика позаурочної діяльності з технологій

ОК 7 Силабус Теорія та методика позаурочної діяльності з технологій

ОК 8 РП Методика проєктно-технологічної діяльності

ОК 8 Силабус Методика проєктно-технологічної діяльності

ОК 9 РП Психолого-педагогічні інновації в профільній школі

ОК 9 Силабус Психолого-педагогічні інновації в профільній школі

ОК 10 РП Методика професійного самовизначення в технологійчній освіті

ОК 10 Силабус Методика професійного самовизначення в технологійчній освіті

ОК 11 РП Курсова робота з трудового навчання, технологій та методики навчання у профільній школі

ОК 12 Виробнича практика (педагогічна)

ОК 13 Підготовка кваліфікаційної роботи


Середня освіта: трудове навчання та технології” за спеціальністю 014 Середня освіта (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Реценції:

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму «Середня освіта: трудове навчання та технології» підготовки здобувачів освітнього ступеня: магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта: трудове навчання та технології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Авраменко О.Б.)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму «Середня освіта: трудове навчання та технології» підготовки здобувачів освітнього ступеня: магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта: трудове навчання та технології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Чорна Л.В.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 РП Комунікативний курс англійської мови 

ОК 1 Силабус Комунікативний курс англійської мови

ОК 2 РП Сучасні цифрові освітні технології

ОК 2 Силабус Сучасні цифрові освітні технології 

ОК 3 РП Охорона праці в закладах освіти

ОК 3 Силабус Охорона праці в закладах освіти

ОК 4 РП Інженерна та комп’ютерна графіка

ОК 4 Силабус Інженерна та комп’ютерна графіка 

ОК 5 РП Інноваційні інженерні технології

ОК 5 Силабус Інноваційні інженерні технологіî

ОК 6 РП Проектування технологічних процесів

ОК 6 Силабус Проектування технологічних процесів 

ОК 7 РП Методика навчання технологій у профільній школі

ОК 7 Силабус Методика навчання технологій у профільній школі 

ОК 8 РП Декоративно-прикладна творчість

ОК 8 Силабус Декоративно-прикладна творчість 

ОК 9 Методичні рекомендації (курсова робота)

ОК 10 Виробнича практика (педагогічна)

ОК 11 Методичні рекомендації (кваліфікаційна робота)


Середня освіта: трудове навчання та технології” за спеціальністю 014 Середня освіта (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Реценції:

Рецензія на освітньо-професійну програму «Середня освіта: трудове навчання та технології» підготовки здобувачів освітнього ступеня: магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта: трудове навчання та технології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Авраменко О.Б.)

Рецензія на освітньо-професійну програму «Середня освіта: трудове навчання та технології» підготовки здобувачів освітнього ступеня: магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта: трудове навчання та технології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Гудь Е.Д.)

Обов’язкові компоненти ОПП (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 РП Комунікативний курс англійської мови

ОК 1 Силабус Комунікаційний курс англійської мови 

ОК 2 РП Сучасні цифрові освітні технології

ОК 2 Силабус Сучасні цифрові освітні технології

ОК 3 РП Охорона праці в закладах освіти

ОК 3 Силабус Охорона праці в закладах освіти 

ОК 4 РП Інженерна та комп’ютерна графіка

ОК 4 Силабус Інженерна та комп’ютерна графіка 

ОК 5 РП Інноваційні інженерні технології

ОК 5 Силабус Інноваційні інженерні технології 

ОК 6 РП Проектування технологічних процесів

ОК 6 Силабус Проектування технологічних процесів

ОК 7 РП Методика навчання технологій у профільній школі

ОК 7 Силабус Методика навчання технологій у профільній школі 

ОК 8 РП Декоративно-прикладна творчість

ОК 8 Силабус Декоративно-прикладна творчість 

ОК 9 Методичні рекомендації (курсова робота)

ОК 10 Виробнича практика (педагогічна)

ОК 11 Методичні рекомендації (кваліфікаційна робота)


«Соціальна робота. Соціально-психологічна реабілітація» за спеціальністю 231 Соціальна робота (2023)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2023)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2020)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2019)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2018)


“Соціальна робота. Соціальна реабілітація”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2017)

 


Економіка та управління підприємствами (менеджмент проєктів і консалтинг) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2023)


Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2022)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія на ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” Gina-Aurora Necula (Укр.)

Рецензія на ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” Gina-Aurora Necula (Англ.)

Рецензія на ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” Бабаян М.Г.

Рецензія на ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” Захарченко В.І.

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови

Силабус (д.ф.н.) Комунікативний курс англійської мови

Силабус (з.ф.н.) Комунікативний курс англійської мови

ОК 02. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання

Силабус (д.ф.н.) Економічне управління діяльністю субєктів господарювання

Силабус (з.ф.н.) Економічне управління діяльністю субєктів господарювання

ОК 03. Конкурентоспроможність підприємства

Силабус (д.ф.н.) Конкурентоспроможність підприємства

Силабус (з.ф.н.) Конкурентоспроможність підприємства

ОК 04. Стратегічний менеджмент та маркетинг

Силабус (д.ф.н.) Стратегічний менеджмент та маркетинг

Силабус (з.ф.н.) Стратегічний менеджмент та маркетинг

ОК 05. Організація консалтингової, торгівельної та біржової діяльності

Силабус (д.ф.н.) Організація консалтингової, торгівельної та біржової діяльності

Силабус (з.ф.н.) Організація консалтингової, торгівельної та біржової діяльності

ОК 06. Управління проєктами та ризиками

Силабус (д.ф.н.) Управління проєктами та ризиками

Силабус (з.ф.н.) Управління проєктами та ризиками

ОК 07. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання

Силабус (д.ф.н.) Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання

Силабус (з.ф.н.) Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання

ОК 08. Прогнозування та моделювання в управлінні підприємницькою діяльністю

Силабус (д.ф.н.) Прогнозування та моделювання в управлінні підприємницькою діяльністю

Силабус (з.ф.н.) Прогнозування та моделювання в управлінні підприємницькою діяльністю

ОК 09. Курсова робота з підприємництва

ОК 10. Виробнича практика (дослідно-аналітична)

ОК 11. Підготовка кваліфікаційної роботи

ДВВ


Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2021)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія на ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” Захарченко В.І.

Рецензія на ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” Строя В.І.

Рецензія на ОПП “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг” Оленєва Т.В. ( начальник управління економіки Ізмаїльської міської ради)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови 

Силабус (д.ф.н.) Комунікативний курс англійської мови 

Силабус (з.ф.н.) Комунікативний курс англійської мови 

ОК 02. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання 

Силабус (д.ф.н.) Економічне управління діяльністю субєктів господарювання 

Силабус (з.ф.н.) Економічне управління діяльністю субєктів господарювання

ОК 03. Конкурентоспроможність підприємства 

Силабус (д.ф.н.) Конкурентоспроможність підприємства

Силабус (з.ф.н.) Конкурентоспроможність підприємства 

ОК 04. Стратегічний менеджмент та маркетинг

Силабус (д.ф.н.) Стратегічний менеджмент та маркетинг 

Силабус (з.ф.н.) Стратегічний менеджмент та маркетинг 

ОК 05. Організація консалтингової, торгівельної та біржової діяльності

Силабус (д.ф.н.) Організація консалтингової, торгівельної та біржової діяльності 

Силабус (з.ф.н.) Організація консалтингової, торгівельної та біржової діяльності 

ОК 06. Управління проєктами та ризиками 

Силабус (д.ф.н.) Управління проєктами та ризиками 

Силабус (з.ф.н.) Управління проєктами та ризиками 

ОК 07. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання 

Силабус (д.ф.н.) Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання 

Силабус (з.ф.н.) Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання 

ОК 08. Прогнозування та моделювання в управлінні підприємницькою діяльністю

Силабус (д.ф.н.) Прогнозування та моделювання в управлінні підприємницькою діяльністю

Силабус (з.ф.н.) Прогнозування та моделювання в управлінні підприємницькою діяльністю

ОК 09. Курсова робота з підприємництва 

ОК 10. Виробнича практика (дослідно-аналітична) 

ОК 11. Підготовка кваліфікаційної роботи

ДВВ

 «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (2023)


«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (2020)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання В.О. Довгаль

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання М.А. Юдін

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання Молдова

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (д.ф.н.)

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (з.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (д.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (з.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (д.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (з.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (д.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (з.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг 

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (д.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (з.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання 

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (д.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (з.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності 

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (д.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (з.ф.н.)

ОК 08.Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (д.ф.н.)

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (з.ф.н.)

ОК 09. Курсова робота з менеджменту

ОК 10. Виробнича практика (дослідно-аналітична)

ОК 11. Підготовка кваліфікаційної роботи

 


«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання»  за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарюванняВ.О. Довгаль

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Методологія та організація наукових досліджень

ОК 02. Комунікативний курс англійської мови

ОК 03. Організаційне проектування

ОК 04. Управління проектами та ризиками

ОК 05. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 06. Стратегічний менеджмент

ОК 07. Стратегічний маркетинг

ОК 08. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 09. Управління фінансово-економічною діяльністю

ОК 10. Технологія адміністрування діяльності субєктів господарювання

ОК 11. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств

ОК 12. Інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності

ОК 13. Правові аспекти управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 14. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 15. Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи

ОК 16. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи

 


«Менеджмент туристичної індустрії» за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

 «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна і комп’ютерна графіка» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2017)

 

 


Психологія” за спеціальністю 053 Психологія (2020)

 


Історія. Історичне туризмознавство” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2020)

Історія. Історичне туризмознавство” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2017)

 


Середня освіта: історія. Українознавство”  за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)

“Середня освіта: історія. Українознавство” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2017)

 


Факультет іноземних мов - Бакалавр

 

Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)” за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2023 р.)

 


Філологія: англійська й німецька мови та літератури (переклад включно)” за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2021 р.)

 


Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)” за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2020 р.)

 


“Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)” за спеціальністю 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)   (вступ 2018 р.)

 


“Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)”  за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2020 р.)

 


“Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)” за спеціальністю 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) (вступ 2018 р.)

 


“Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно) за спеціалізацією 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2020 р.)

 


 “Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)” за спеціальністю 035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) (вступ 2018 р.)

 


«Філологія: українська мова і література та англійська мова (переклад включно)» за спеціальністю 035 Філологія (2023)

 


«Філологія: українська мова і література та англійська мова (переклад включно)» за спеціальністю 035 Філологія (2020)

 


“Середня освіта: мова і література (німецька)” за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька) (вступ 2020 р.)

 


Середня освіта: румунська й англійська мови та зарубіжна література”  за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) (вступ 2023 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (румунська)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (румунська) (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: Мова і література (румунська)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (мова і література) (вступ 2018 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (французька)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька) (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: Мова і література (французька)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2018 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (російська)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська) (вступ 2020 р.)

 


Середня освіта: англійська мова та зарубіжна література (з вивченням другої іноземної мови)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) (вступ 2023 р.)

 


Середня освіта: мова і література (англійська)” за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська) (вступ 2020 р.)

 


Середня освіта: болгарська й англійська мови та зарубіжна література” за спеціальністю 014.029 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (інші мови (із зазначенням мови) і література) (вступ 2023 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (болгарська)” за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарьска) (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: українська мова і література”  за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2023)

 


“Середня освіта: українська мова і література. Видавнича справа і редагування”  за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2023)

 


“Середня освіта: українська мова і література. Психологія”  за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2020)

 


“Середня освіта: українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2019)

 


“Середня освіта: українська мова і література; мова і література (англійська)” за спеціальністю 014 Середня освіта (2018)

 


“Середня освіта: українська мова і література” за спеціальністю 014 Середня освіта (2017)

 


 

Факультет іноземних мов - Магістр

“Українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Середня освіта (2023)

 


“Українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Середня освіта (2021)

 


«Українська мова і література» за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)

 


“Українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Середня освіта (2018 р.)

 


Українська мова та література” за спеціальністю 035.01 Філологія (2020)

 


“Українська мова та література” за спеціальністю 035.01 Філологія (2018 р.)

 


Середня освіта: англійська мова та зарубіжна література” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська) (вступ 2023 р.)

 


“Середня освіта мова і література (англійська)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська) (вступ 2020 р.)

 


Середня освіта: російська мова і література” за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська) (вступ 2021 р.)

 


Середня освіта: мова і література (німецька)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька) (вступ 2020 р.)

 


“Мова і література (німецька)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта(вступ 2017 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (французька)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька) (вступ 2020 р.)

 


“Мова і література (французька)” за спеціальністю 014,02  Середня освіта(вступ 2017 р.)