Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогічний факультет - Молодший Бакалавр

 “Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2020 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта Г.Г. Цвєткова (2020 р.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта І.В. Запорожченко (2020 р.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 1 Основи філософських знань Силабус

ОК 2 Українська мова

ОК 2 Українська мова Силабус

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 3 Основи академічного письма Силабус

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням Силабус

ОК 6 Англійська мова

ОК 6 Англійська мова Силабус

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство Силабус

ОК 8 Фізична культура та основи здоров’я людини

ОК 8 Фізична культура та основи здоров’я людини Силабус

ОК 9 Педагогіка

ОК 9 Педагогіка Силабус

ОК 10 Психологія

ОК 10 Психологія Силабус

ОК 11 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 12 Дитяча психологія та психологія дитячої творчості

ОК 12 Дитяча психологія та психологія дитячої творчості Силабус

ОК 13 Дошкільна педагогіка з історією

ОК 13 Дошкільна педагогіка з історією Силабус

ОК 14 Педагогіка сімейного виховання

ОК 14 Педагогіка сімейного виховання Силабус

ОК 15 Дошкільна лінгводидактика

ОК 15 Дошкільна лінгводидактика Силабус

ОК 16 Педагогіка толерантності

ОК 16 Педагогіка толерантності Силабус

ОК 17 Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством

ОК 17 Методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям та народознавством Силабус

ОК 18 Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

ОК 18 Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень Силабус

ОК 19 Навчальна практика (психолого-педагогічна)

ОК 20 Виробнича практика


Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2019 р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта Г.Г. Цвєткова (2019 р.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта І.В. Запорожченко (2019 р.)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 2 Українська мова

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6 Англійська мова

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 8 Педагогіка

ОК 9 Психологія

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Дитяча психологія

ОК 12 Дошкільна педагогіка з історією

ОК 13 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

ОК 14 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ОК 15 Основи дефектології та логопедії

ОК 16 Теорія і методика природничого й екологічного виховання

ОК 17 Художня праця та методика естетичного виховання

ОК 18 Фізична культура та основи здоров’я людини

ОК 19 Навчальна практика(ознайомча, професійно-орієнтована)

ОК 20 Виробнича практика

 

Педагогічний факультет - Бакалавр

“Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю  014.11 Фізична культура  (2020 р.)


“Середня освіта: фізична культура, захист України” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2020 р.)


Фізична культура і спорт: Тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2020 р.)


“Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2019)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ІДГУ

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 2 Українська мова

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6 Англійська мова

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство

ОК 8 Педагогіка

ОК 9 Психологія

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Анатомія та фізіологія людини

ОК 12 Гігієна фізичного виховання

ОК 13 Біохімія з основами біохімії спорту

ОК 14 Біомеханіка фізичних вправ та спортметрологія

ОК 15 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 16 ТМ дитячого та юнацького спорту

ОК 17 Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

ОК 18 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 19 Методика фізичної реабілітації

ОК 20 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 21 Спортивні споруди та обладнання

ОК 22 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 23 Спортивна медицина

ОК 24 Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК 25 Управління в сфері фізичної культури

ОК 26 Психологія спорту

ОК 27 Спортивні ігри за вибором спорту (ФУТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту (БАСКЕТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту(ВОЛЕЙБОЛ)

ОК 28 Спортивний туризм

ОК 29 Теорія та методика професійного спорту

ОК 30 Реабілітаційна психологія

ОК 31 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 32 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 33 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 34 Курсова робота з теорії та методики спортивного тренування

ОК 35 Курсова робота з теорії та методики викладання виду спорту

ОК 37. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 38. Навчальна практика (тренерська)

ОК 39. Виробнича практика (тренерська)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна)

 


“Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (зі скороченим терміном навчанням) за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2019)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ІДГУ

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Англійська мова

ОК 2 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 3 Анатомія та фізіологія людини

ОК 4 Гігієна фізичного виховання

ОК 5 Біохімія з основами біохімії спорту

ОК 6 Теорія та методика дитячого і юнацького спорту

ОК 7 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 8 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 9 Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК 10 Управління у сфері фізичної культури

ОК 11 Біомеханіка

ОК 12 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 13 Методика фізичної реабілітації

ОК 14 Спортивні споруди та обладнання

ОК 15 Теорія та методика спорт тренування

ОК 16 Психологія спорту

ОК 17 Технології оздоровчо – рекреаційної рухової активності

ОК 18 Спортивна медицина

ОК 19 Курсова робота з теорії та методики викладання виду спорту

ОК 20. Виробнича практика (тренерська )

ОК 21. Виробнича практика (педагогічна)

 


“Середня освіта: фізична культура” за спеціальністю 014 Середня освіта 014.11 Фізична культура (2017)

 


“Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2017)

Навчальний план

 


“Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (2016)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (Ізмаїльська міська рада, відділ фізичної культури та спорту) 

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Філософія

ОК 2 Історія та культура України

ОК 3 Соціально-політичні студії

ОК 4 Англійська мова

ОК 5 Українська мова

ОК 6 Педагогіка

ОК 7 Психологія

ОК 8 Вступ до спеціальності

ОК 9 Педагогіка і психологія фізичного спорту

ОК 10 Анатомія та фізіологія людини

ОК 11 Гігієна фізичного виховання

ОК 12 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 13 Спортивна медицина

ОК 14 Історія фізичної культури та олімпійського спорту

ОК 15 Управління в сфері фізичної культури

ОК 16 Спортивні споруди та обладнання

ОК 17 Біомеханіка

ОК 18 Біохімія

ОК 19 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 20 Теорія та методика дитячого та юнацького спорту

ОК 21 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 22 Теорія і методика викладання видів спорту (баскетбол, волейбол, футбол, легка атлетика, гімнастика, атлетизм)

ОК 23 Реабілітаційна психологія

ОК 24 Методика фізичної реабілітації

ОК 25 Спортивний туризм

ОК 26 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 27 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 28 Інклюзивна освіта

ОК 29 Курсова робота з методики спортивного тренування

ОК 30 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 31. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 32. Навчальна практика (тренерська)

ОК 33. Виробнича практика (тренерська)

ОК 34. Виробнича практика (педагогічна)

 

 “Середня освіта: фізична культура. Соціальна робота” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2019)


“Середня освіта: фізична культура. Психологія“ за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2019)


“Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни” за спеціальністю 014.11 Фізична культура (2018)

 Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку” за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)


Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку” за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (вступ 2019 р.)

 


Педагогічний факультет, магістр

Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2020)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта О.С. Трифонова

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта Ж.В. Шинкарьова (2020 р.)


 “Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта І.О. Ніколаєску 

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта О.А. Листопад

Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2018)

Рецензії:

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Ізмаїльська міська рада, Відділ освіти)

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Приватна організація “Загальноосвітній навчальний заклад “Міжнародна школа Глобус”)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

012 Альтернтивні моделі дошкільної освіти 012 Альтернтивні педагогічні технології в дошкільній освіті 012 Виробнича (організаційна, управлінська) практика 012 Інноваційні процеси в освіті 012 Методика організації виховної роботи в системі альтернативної дошкільної освіти 012 Методологія та організація наукових досліджень 012 Науково-дослідна практика з підготовою кваліфікаційної роботи 012 Організація і управління в дошкільній освіті 012 Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти 012 Педагогічне патнерство з різними соціальними інструкціями 012 Професійна діяльність вихователя в альтернативному закладі дошкільної освіти


Початкова освіта. Інклюзивна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2020)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта В.А. Дімітров 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта С.І. Якименко 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Н.І. Луцан (2020 р.)


“Початкова освіта. Інклюзивна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2019)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта М.І. Светiк 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Ю.О. Головльов, А.Ю. Смольянінова 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Н.І. Луцан (2019 р.)


Початкова освіта. Інклюзивна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2018)

Рецензії:

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (КЗ “Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів”)

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (Комунальна установа “Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів “Стратегія життя” відділення комплексної реабілітації (м. Болград)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

013 Виробнича практика 013 Індивідуалізація та диференція навчання молодших школярів з основ корекц-розвив роботи 013 Інноваційні процеси в освіті 013 Менеджмент інклюзивної школи 013 Методологія та організація наукових досліджень 013 Науково-дослідна практика 013 Організація та управління в початковій школі 013 Освітній менеджмент в початковій школі 013 Спеціальна пед. та спеціальні методики початкового навчання 013 Сучасні моделі початкової освіти 013 Сучасні форми та методи організаціїСередня освіта (Фізична культура)” за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (2020)


“Початкова освіта. Позашкільна освіта” за спеціальністю 013 Початкова освіта (2017)


“Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта”  за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2017)


Педагогічний факультет - Доктор філософії

«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (НПУ ім. М.П. Драгоманова)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

 


«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2017)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Херсонська академія неперервної освіти)

Факультет української філології та соціальних наук - Бакалавр

“Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2020)


“Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2019)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Рецензія на ОПП Історія. Європейські студії О.М. Гайдай

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Основи філософських знань

ОК 02 Українська мова

ОК 03. Основи академічного письма

ОК 04. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 05. Англійська мова

ОК 06. Права людини та громадянське суспільство

ОК 07. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 08. Історія України та української культури

ОК 09 Історія античної цивілізації

ОК 10. Історія західної цивілізації

ОК 11. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 12. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 13 Історія первісного суспільства

ОК 14. Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ОК 16. Археологія

ОК 17. Етнологія

ОК 18. Основи пам’яткознавства

ОК 19. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 20. Основи педагогіки та психології

ОК 21. Методика викладання історії

ОК 22. Історія європейської культури

ОК 23. Історія європейської інтеграції

ОК 24. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 29. Фізична культура та основи здоров’я


“Історія та археологія: історія. Європейські студії” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2017)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

 


“Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2016)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Філософія

ОК 02. Соціально-політичні студії

ОК 03. Українська мова

ОК 04. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 05. Історія України та української культури

ОК 06. Історія античної цивілізації

ОК 07. Історія західної цивілізації

ОК 08. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 09. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 10. Культурна антропологія та етнографія

ОК 11. Спеціальні історичні дисципліни

ОК 12. Історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівознавство

ОК 13. Археологія

ОК 14. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 15. Основи педагогіки та психології

ОК 16. Методика викладання історії

ОК 17. Історія європейської культури

ОК 18. Історія європейської інтеграції

ОК 19. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 20. Практичний курс англійської мови

ОК 21. Англійська мова за професійним спрямуванням

ОК 22. Ділова англійська мова

ОК 23. Курсова робота з історії України

ОК 24. Курсова робота з всесвітньої історії

ОК 25. Навчальна практика (археологічна)

ОК 26. Навчальна практика (музейна, архівна)

ОК 27. Виробнича практика (етнографічна)

ОК 28. Виробнича практика (дослідницька, педагогічна)

ОК 29. Кваліфікаційна робота


 

 

 

Середня освіта: історія. Середня освіта: мова і література (англійська)”  за спеціальністю 014.03 Історія (2020)

 


“Право” за спеціальністю 081 Право (2019)

 


“Середня освіта: історія” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2017)

 


“Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2016)

 “Середня освіта: українська мова і література. Психологія”  за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2020)

 


“Середня освіта: українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2019)

 


“Середня освіта: українська мова і література; мова і література (англійська)” за спеціальністю 014 Середня освіта (2018)

 


“Середня освіта: українська мова і література” за спеціальністю 014 Середня освіта (2017)

 


“Середня освіта: українська мова і література; практична психологія” за спеціальністю 014 Середня освіта (2016)

 “Соціальна робота. Соціальна педагогіка”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2019)

 


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2016)

 


Факультет української філології та соціальних наук - Магістр

Історія. Історичне туризмознавство” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2020)

Історія. Історичне туризмознавство” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2017)

 


Середня освіта: історія. Українознавство”  за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)

“Середня освіта: історія. Українознавство” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2017)

 Українська мова та література” за спеціальністю 035.01 Філологія (2020)


«Українська мова і література» за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)


 

“Українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Середня освіта (2018)


“Українська мова та література” за спеціальністю 035.01 Філологія (2018)

 “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2020)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2019)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2018)


“Соціальна робота. Соціальна реабілітація”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2017)

 

Факультет української філології та соціальних наук - Доктор філософії
Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Молодший бакалавр

ДВВ


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2020 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2020)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2020)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2020

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус 

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус (І-ІІ сем)

ОК 6. Англійська мова (ІІІ сем) Силабус

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства Силабус 

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології Силабус

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних Силабус

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 11. Інформаційне право України Силабус

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент Силабус

ОК 13. Діловодство

ОК 13. Діловодство Силабус

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації Силабус

ОК 15. Соціокомунікаційні технології

ОК 15. Соціокомунікаційні технології Силабус

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство Силабус

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності Силабус

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності Силабус

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини Силабус

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2019 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2019)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2019)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2019

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 2. Українська мова

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 6. Англійська мова

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 12. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

ОК 13. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 14. Діловодство

ОК 15. Документно-інформаційні комунікації

ОК 16. Загальне та управлінське документознавство

ОК 17. Соціокомунікаційні технології

ОК 18. Психологія ділового спілкування

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 


«Середня освіта: трудове навчання»  за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2019)

 


«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»  за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2020)

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Бакалавр

«Середня освіта: природничі науки»  за спеціальністю 014.15 Природничі науки (2020)

 


«Середня освіта: природничі науки» за спеціальністю 014.15  Природничі науки (2019)

 «Середня освіта: трудове навчання та технології» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології; українська мова і література» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2019)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Психологія» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  (2019)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Мова і література (англійська)» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2018)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2017)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології, фізична культура» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2016)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2016)

 «Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2019)

 


«Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2018)

 


«Середня освіта: інформатика» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 


«Середня освіта: інформатика; мова і література (англійська)» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 


«Середня освіта: інформатика; основи правознавства та економіки» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) (2017)

 «Туризм» за спеціальністю 242 Туризм (вступ 2020)

 


«Туризм» за спеціальністю 242 Туризм  (вступ 2019)

 


«Туристична діяльність (зі знанням англійської мови)» за спеціальністю 242 Туризм  (2017)

 


«Туризм: туристична діяльність» за спеціальністю 242 Туризм (2016)

 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (2019)

 «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (2019)

  «Менеджмент: бізнес-адміністрування»  за спеціальністю 073 Менеджмент (2020)

 


«Менеджмент: бізнес-адміністрування» за спеціальністю 073 Менеджмент  (2019)

  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво»  за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством»  за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  (2019 )

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Магістр

ДВВ


«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (2020)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання В.О. Довгаль

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання М.А. Юдін

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання Молдова

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (д.ф.н.)

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (з.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (д.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (з.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (д.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (з.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (д.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (з.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг 

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (д.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (з.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання 

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (д.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (з.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності 

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (д.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (з.ф.н.)

ОК 08.Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (д.ф.н.)

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (з.ф.н.)

ОК 09. Курсова робота з менеджменту

ОК 10. Виробнича практика (дослідно-аналітична)

ОК 11. Підготовка кваліфікаційної роботи

 


«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання»  за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарюванняВ.О. Довгаль

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Методологія та організація наукових досліджень

ОК 02. Комунікативний курс англійської мови

ОК 03. Організаційне проектування

ОК 04. Управління проектами та ризиками

ОК 05. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 06. Стратегічний менеджмент

ОК 07. Стратегічний маркетинг

ОК 08. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 09. Управління фінансово-економічною діяльністю

ОК 10. Технологія адміністрування діяльності субєктів господарювання

ОК 11. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств

ОК 12. Інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності

ОК 13. Правові аспекти управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 14. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 15. Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи

ОК 16. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи

 


 «Менеджмент. Управління навчальним закладом»  за спеціальністю 073 Менеджмент  (2020)

 


 «Менеджмент. Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

 


«Менеджмент туристичної індустрії» за спеціальністю 073 Менеджмент (2019)

 «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020)

 


«Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна і комп’ютерна графіка» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2017)

 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

 


«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  (2019)

 


«Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2017)

 


Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Доктор філософії
Факультет іноземних мов - Бакалавр

“Середня освіта: мова і література (німецька)” за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька) (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (румунська)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (румунська) (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (французька)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька) (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (російська)”  за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська) (вступ 2020 р.)

 


“Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)”  за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2020 р.)

 


“Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно) за спеціалізацією 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2020 р.)

 


Середня освіта мова і література (англійська)” за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська) (вступ 2020 р.)

 


Філологія англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)” за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (болгарська)” за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарьска) (вступ 2020 р.)

 


“Середня освіта: мова і література (болгарська)” за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарьска) (вступ 2019 р.)

 


“Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)” за спеціальністю 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)   (вступ 2018 р.)

 


“Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)” за спеціальністю 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) (вступ 2018 р.)

 


 “Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)” за спеціальністю 035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) (вступ 2018 р.)

 


“Середня освіта: Мова і література (французька)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2018 р.)

 


“Середня освіта: Мова і література (російська, англійська)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2016 р.)

 


“Середня освіта: Мова і література (румунська)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (мова і література) (вступ 2018 р.)

 


“Середня освіта: Мова і література (болгарська, англійська)” за спеціальністю 014.02 Середня освіта (мова і література)  (вступ 2016 р.)

Факультет іноземних мов - Магістр