Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогічний факультет - Бакалавр

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (2016)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (Ізмаїльська міська рада, відділ фізичної культури та спорту) 

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Філософія

ОК 2 Історія та культура України

ОК 3 Соціально-політичні студії

ОК 4 Англійська мова

ОК 5 Українська мова

ОК 6 Педагогіка

ОК 7 Психологія

ОК 8 Вступ до спеціальності

ОК 9 Педагогіка і психологія фізичного спорту

ОК 10 Анатомія та фізіологія людини

ОК 11 Гігієна фізичного виховання

ОК 12 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 13 Спортивна медицина

ОК 14 Історія фізичної культури та олімпійського спорту

ОК 15 Управління в сфері фізичної культури

ОК 16 Спортивні споруди та обладнання

ОК 17 Біомеханіка

ОК 18 Біохімія

ОК 19 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 20 Теорія та методика дитячого та юнацького спорту

ОК 21 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 22 Теорія і методика викладання видів спорту (баскетбол, волейбол, футбол, легка атлетика, гімнастика, атлетизм)

ОК 23 Реабілітаційна психологія

ОК 24 Методика фізичної реабілітації

ОК 25 Спортивний туризм

ОК 26 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 27 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 28 Інклюзивна освіта

ОК 29 Курсова робота з методики спортивного тренування

ОК 30 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 31. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 32. Навчальна практика (тренерська)

ОК 33. Виробнича практика (тренерська)

ОК 34. Виробнича практика (педагогічна)

 

 


017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (2017)

Навчальний план

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

 


017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (2019)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ІДГУ

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 2 Українська мова

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6 Англійська мова

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство

ОК 8 Педагогіка

ОК 9 Психологія

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Анатомія та фізіологія людини

ОК 12 Гігієна фізичного виховання

ОК 13 Біохімія з основами біохімії спорту

ОК 14 Біомеханіка фізичних вправ та спортметрологія

ОК 15 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 16 ТМ дитячого та юнацького спорту

ОК 17 Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

ОК 18 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 19 Методика фізичної реабілітації

ОК 20 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 21 Спортивні споруди та обладнання

ОК 22 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 23 Спортивна медицина

ОК 24 Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК 25 Управління в сфері фізичної культури

ОК 26 Психологія спорту

ОК 27 Спортивні ігри за вибором спорту (ФУТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту (БАСКЕТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту(ВОЛЕЙБОЛ)

ОК 28 Спортивний туризм

ОК 29 Теорія та методика професійного спорту

ОК 30 Реабілітаційна психологія

ОК 31 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 32 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 33 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 34 Курсова робота з теорії та методики спортивного тренування

ОК 35 Курсова робота з теорії та методики викладання виду спорту

ОК 37. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 38. Навчальна практика (тренерська)

ОК 39. Виробнича практика (тренерська)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна)

 


017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (зі скороченим терміном навчанням) (2019)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ІДГУ

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Англійська мова

ОК 2 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 3 Анатомія та фізіологія людини

ОК 4 Гігієна фізичного виховання

ОК 5 Біохімія з основами біохімії спорту

ОК 6 Теорія та методика дитячого і юнацького спорту

ОК 7 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 8 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 9 Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК 10 Управління у сфері фізичної культури

ОК 11 Біомеханіка

ОК 12 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 13 Методика фізичної реабілітації

ОК 14 Спортивні споруди та обладнання

ОК 15 Теорія та методика спорт тренування

ОК 16 Психологія спорту

ОК 17 Технології оздоровчо – рекреаційної рухової активності

ОК 18 Спортивна медицина

ОК 19 Курсова робота з теорії та методики викладання виду спорту

ОК 20. Виробнича практика (тренерська )

ОК 21. Виробнича практика (педагогічна)


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (2016)

 


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (2019)

 


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура”

 


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура” (вступ 2020 р.)

 


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура. Соціальна робота

 


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура. Психологія

 


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни”

 


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура; захист України – “Середня освіта: фізична культура, захист України” (вступ 2020 р.)

 


Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

ОПП «Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2019 р.)

 


ОПП «Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)

 


Педагогічний факультет, магістр

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

012 Дошкільна освіта – “Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” (2020р.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта О.С. Трифонова

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта Ж.В. Шинкарьова (2020 р.)

 


012 Дошкільна освіта – “Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта” (2019р.)

Навчальний план (денна ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна освіта І.О. Ніколаєску 

Рецензія-відгук на ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта О.А. Листопад

 


012 Дошкільна освіта – «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» (2018 р.)

Рецензії:

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Ізмаїльська міська рада, Відділ освіти)

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Приватна організація “Загальноосвітній навчальний заклад “Міжнародна школа Глобус”)

Обов’язкові компоненти. Навчально-методичне забезпечення ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» (Магістр)

012 Альтернтивні моделі дошкільної освіти 012 Альтернтивні педагогічні технології в дошкільній освіті 012 Виробнича (організаційна, управлінська) практика 012 Інноваційні процеси в освіті 012 Методика організації виховної роботи в системі альтернативної дошкільної освіти 012 Методологія та організація наукових досліджень 012 Науково-дослідна практика з підготовою кваліфікаційної роботи 012 Організація і управління в дошкільній освіті 012 Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти 012 Педагогічне патнерство з різними соціальними інструкціями 012 Професійна діяльність вихователя в альтернативному закладі дошкільної освіти

 


013 Початкова освіта – «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» (2020 р.)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта В.А. Дімітров 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта С.І. Якименко 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Н.І. Луцан (2020 р.)

 


013 Початкова освіта – «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» (2019 р.)

Навчальний план (денна ф. н.)

Навчальний план (заочна ф. н.)

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта М.І. Светiк 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Ю.О. Головльов, А.Ю. Смольянінова 

Рецензія-відгук на ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта Н.І. Луцан (2019 р.)

 


013 Початкова освіта – «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» (2018 р.)

Рецензії:

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (КЗ “Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів”)

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (Комунальна установа “Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів “Стратегія життя” відділення комплексної реабілітації (м. Болград)

Обов’язкові компоненти. Навчально-методичне забезпечення ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» (Магістр)

013 Виробнича практика 013 Індивідуалізація та диференція навчання молодших школярів з основ корекц-розвив роботи 013 Інноваційні процеси в освіті 013 Менеджмент інклюзивної школи 013 Методологія та організація наукових досліджень 013 Науково-дослідна практика 013 Організація та управління в початковій школі 013 Освітній менеджмент в початковій школі 013 Спеціальна пед. та спеціальні методики початкового навчання 013 Сучасні моделі початкової освіти 013 Сучасні форми та методи організації

 


 

013 Початкова освіта – “Початкова освіта. Позашкільна освіта”

 


012 Дошкільна освіта – “Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта”

 


Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (вступ 2020 р.)


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка”


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна реабілітація”


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка”


014.11 Середня освіта (Фізична культура) – “Середня освіта (Фізична культура)” (вступ 2020 р.)


Педагогічний факультет - Доктор філософії

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

«Освітні, педагогічні науки» (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (НПУ ім. М.П. Драгоманова)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

 


«Освітні, педагогічні науки» (2017)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Херсонська академія неперервної освіти)

Факультет української філології та соціальних наук - Бакалавр

Кафедра української і всесвітньої історії та культури

032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2016)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Філософія

ОК 02. Соціально-політичні студії

ОК 03. Українська мова

ОК 04. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 05. Історія України та української культури

ОК 06. Історія античної цивілізації

ОК 07. Історія західної цивілізації

ОК 08. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 09. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 10. Культурна антропологія та етнографія

ОК 11. Спеціальні історичні дисципліни

ОК 12. Історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівознавство

ОК 13. Археологія

ОК 14. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 15. Основи педагогіки та психології

ОК 16. Методика викладання історії

ОК 17. Історія європейської культури

ОК 18. Історія європейської інтеграції

ОК 19. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 20. Практичний курс англійської мови

ОК 21. Англійська мова за професійним спрямуванням

ОК 22. Ділова англійська мова

ОК 23. Курсова робота з історії України

ОК 24. Курсова робота з всесвітньої історії

ОК 25. Навчальна практика (археологічна)

ОК 26. Навчальна практика (музейна, архівна)

ОК 27. Виробнича практика (етнографічна)

ОК 28. Виробнича практика (дослідницька, педагогічна)

ОК 29. Кваліфікаційна робота

 


032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2017)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

 


032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2019)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Рецензія на ОПП Історія. Європейські студії О.М. Гайдай

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Основи філософських знань

ОК 02 Українська мова

ОК 03. Основи академічного письма

ОК 04. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 05. Англійська мова

ОК 06. Права людини та громадянське суспільство

ОК 07. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 08. Історія України та української культури

ОК 09 Історія античної цивілізації

ОК 10. Історія західної цивілізації

ОК 11. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 12. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 13 Історія первісного суспільства

ОК 14. Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ОК 16. Археологія

ОК 17. Етнологія

ОК 18. Основи пам’яткознавства

ОК 19. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 20. Основи педагогіки та психології

ОК 21. Методика викладання історії

ОК 22. Історія європейської культури

ОК 23. Історія європейської інтеграції

ОК 24. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 29. Фізична культура та основи здоров’я

 


014 Середня освіта (Історія) – “Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки”


014 Середня освіта (Історія) – “«Середня освіта: історія»”


081 Право – в галузі знань 08 Право – «Право»


ОПП “Середня освіта: історія. Середня освіта: мова і література (англійська)” першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавра за спеціальністю 014.03 Історія (вступ 2020 р.)


 

Кафедра української мови і літератури

ОПП «Середня освіта: українська мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за предметною спеціальністю 014.01 Українська мова і література (вступ 2019 р.)


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література»


ОПП «Середня освіта: українська мова і література. Психологія» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за предметною спеціальністю 014.01 Українська мова і література (вступ 2020 р.)


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література; практична психологія»


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література; мова і література (англійська) »


 

Кафедра загальної та практичної психології

 


Факультет української філології та соціальних наук - Доктор філософії
Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Молодший бакалавр

ДВВ


ОПП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2020 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2020)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2020)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2020

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 1. Основи філософських знань Силабус 

ОК 2. Українська мова

ОК 2. Українська мова Силабус

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 3. Основи академічного письма Силабус

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі Силабус

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні Силабус

ОК 6. Англійська мова

ОК 6. Англійська мова Силабус (І-ІІ сем)

ОК 6. Англійська мова (ІІІ сем) Силабус

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Силабус

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства Силабус 

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології Силабус

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних Силабус

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 11. Інформаційне право України Силабус

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 12. Інформаційний і кадровий менеджмент Силабус

ОК 13. Діловодство

ОК 13. Діловодство Силабус

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації

ОК 14. Документно-інформаційні комунікації Силабус

ОК 15. Соціокомунікаційні технології

ОК 15. Соціокомунікаційні технології Силабус

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство

ОК 16. Загальне та управлінське окументознавство Силабус

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності

ОК 17. Математичні основи інформаційної діяльності Силабус

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності

ОК 18. Теорія та практика референтської та офісної діяльності Силабус

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини Силабус

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 


ОПП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2019 р.)

Навчальний план

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство І.І. Ненова (2019)

Рецензія-відгук на ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство С.В. Шморг (2019)

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП) 2019

ОК 1. Основи філософських знань

ОК 2. Українська мова

ОК 3. Основи академічного письма

ОК 4. Україна в європейській історії та культурі

ОК 5. Права людини та громадянське суспільство в Україні

ОК 6. Англійська мова

ОК 7. Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 8. Лінгвістичні основи документознавства

ОК 9. Інформатика та інформаційні технології

ОК 10. Інформаційні системи та системи управління базами даних

ОК 11. Інформаційне право України

ОК 12. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

ОК 13. Інформаційний і кадровий менеджмент

ОК 14. Діловодство

ОК 15. Документно-інформаційні комунікації

ОК 16. Загальне та управлінське документознавство

ОК 17. Соціокомунікаційні технології

ОК 18. Психологія ділового спілкування

ОК 19. Курсова робота з документознавства

ОК 20. Фізична культура та основи здоров я людини

ОК 21. Навчальна (ознайомча) практика

ОК 22. Виробнича (документаційно-технологічна) практика

 


ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

 


⇒ ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2020 р.)

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Бакалавр

ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.15 Природничі науки (вступ 2020 р.)

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології, фізична культура”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології. Мова і література (англійська) “

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології. Психологія”

 


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – “Середня освіта: трудове навчання та технології; українська мова і література”

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика” (2017)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика; мова і література (англійська)” (2017)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика; основи правознавства та економіки” (2017)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика” (2018)

 


014.09 Середня освіта (Інформатика) – “Середня освіта: інформатика” (2019)

 


014.15 Середня освіта (Природничі науки) – «Середня освіта: природничі науки»

 


242 Туризм – “Туристична діяльність (зі знанням англійської мови)”

 


242 Туризм – “Туризм: туристична діяльність”

 


242 Туризм – “Туризм” (вступ 2019)

 


242 Туризм – “Туризм” (вступ 2020)

 


029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: Документознавство та інформаційна діяльність» (повний цикл)

 


071 Облік і оподаткування – «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»

 


073 Менеджмент – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Менеджмент: бізнес-адміністрування» (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020 р.)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» (вступ 2019 р.)

 


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво»  (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Магістр

ДВВ


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020 р.)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання В.О. Довгаль

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання М.А. Юдін

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання Молдова

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (д.ф.н.)

ОК 01. Комунікативний курс англійської мови Силабус (з.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (д.ф.н.)

ОК 02. Організаційне проєктування Силабус (з.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (д.ф.н.)

ОК 03. Управління проєктами та ризиками Силабус (з.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (д.ф.н.)

ОК 04. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника Силабус (з.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг 

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (д.ф.н.)

ОК 05. Стратегічний менеджмент та маркетинг Силабус (з.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання 

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (д.ф.н.)

ОК 06. Економічне управління діяльністю субєктів господарювання (з.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності 

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (д.ф.н.)

ОК 07. Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності Силабус (з.ф.н.)

ОК 08.Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (д.ф.н.)

ОК 08. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання Силабус (з.ф.н.)

ОК 09. Курсова робота з менеджменту

ОК 10. Виробнича практика (дослідно-аналітична)

ОК 11. Підготовка кваліфікаційної роботи

 


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2019 р.)

Навчальний план (д.ф.н.)

Навчальний план (з.ф.н.)

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання І.А. Маркіна

Рецензія-відгук на ОПП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарюванняВ.О. Довгаль

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП

ОК 01. Методологія та організація наукових досліджень

ОК 02. Комунікативний курс англійської мови

ОК 03. Організаційне проектування

ОК 04. Управління проектами та ризиками

ОК 05. Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника

ОК 06. Стратегічний менеджмент

ОК 07. Стратегічний маркетинг

ОК 08. Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 09. Управління фінансово-економічною діяльністю

ОК 10. Технологія адміністрування діяльності субєктів господарювання

ОК 11. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств

ОК 12. Інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності

ОК 13. Правові аспекти управління діяльністю суб’єктів господарювання

ОК 14. Виробнича практика (організаційно-аналітична)

ОК 15. Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи

ОК 16. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи

 


 

ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (вступ 2020 р.)

 


014 Середня освіта – 014.10 Трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – “Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг” (2017)

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг»(вступ 2019)

 


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

 


073 Менеджмент – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Менеджмент. Управління навчальним закладом» (вступ 2019 р.)

 


 ОПП «Менеджмент. Управління навчальним закладом» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент  (вступ 2020 р.)

 


073 Менеджмент – в галузі знань 07 Управління та адміністрування – «Менеджмент туристичної індустрії»

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності – Доктор філософії
Факультет іноземних мов - Бакалавр

ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (румунська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (румунська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта мова і література (англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Філологія англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарьска) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарьска) (вступ 2019 р.)

 


035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)  – “Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)”

 


035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) – “Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)”

 


035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) – “Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)”

 


014.02 Середня освіта (Мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (французька)”

 


014.02 Середня освіта (Мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (російська, англійська))

 


014.02 Середня освіта (мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (румунська)”

 


014.02 Середня освіта (мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (болгарська, англійська)”

Факультет іноземних мов - Магістр

ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта мова і література (англійська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська) (вступ 2020 р.)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (англійська)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (німецька)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (російська)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (французька)