Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогічний факультет - Бакалавр

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (2016)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (Ізмаїльська міська рада, відділ фізичної культури та спорту) 

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Філософія

ОК 2 Історія та культура України

ОК 3 Соціально-політичні студії

ОК 4 Англійська мова

ОК 5 Українська мова

ОК 6 Педагогіка

ОК 7 Психологія

ОК 8 Вступ до спеціальності

ОК 9 Педагогіка і психологія фізичного спорту

ОК 10 Анатомія та фізіологія людини

ОК 11 Гігієна фізичного виховання

ОК 12 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 13 Спортивна медицина

ОК 14 Історія фізичної культури та олімпійського спорту

ОК 15 Управління в сфері фізичної культури

ОК 16 Спортивні споруди та обладнання

ОК 17 Біомеханіка

ОК 18 Біохімія

ОК 19 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 20 Теорія та методика дитячого та юнацького спорту

ОК 21 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 22 Теорія і методика викладання видів спорту (баскетбол, волейбол, футбол, легка атлетика, гімнастика, атлетизм)

ОК 23 Реабілітаційна психологія

ОК 24 Методика фізичної реабілітації

ОК 25 Спортивний туризм

ОК 26 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 27 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 28 Інклюзивна освіта

ОК 29 Курсова робота з методики спортивного тренування

ОК 30 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 31. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 32. Навчальна практика (тренерська)

ОК 33. Виробнича практика (тренерська)

ОК 34. Виробнича практика (педагогічна)

 

 


017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (2017)

Навчальний план

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

 


017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (2019)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ІДГУ

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Основи філософських знань

ОК 2 Українська мова

ОК 3 Основи академічного письма

ОК 4 Україна в європейській історії та культурі

ОК 5 Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 6 Англійська мова

ОК 7 Права людини та громадянське суспільство

ОК 8 Педагогіка

ОК 9 Психологія

ОК 10 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 11 Анатомія та фізіологія людини

ОК 12 Гігієна фізичного виховання

ОК 13 Біохімія з основами біохімії спорту

ОК 14 Біомеханіка фізичних вправ та спортметрологія

ОК 15 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 16 ТМ дитячого та юнацького спорту

ОК 17 Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

ОК 18 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 19 Методика фізичної реабілітації

ОК 20 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 21 Спортивні споруди та обладнання

ОК 22 Теорія та методика спортивного тренування

ОК 23 Спортивна медицина

ОК 24 Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК 25 Управління в сфері фізичної культури

ОК 26 Психологія спорту

ОК 27 Спортивні ігри за вибором спорту (ФУТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту (БАСКЕТБОЛ)

ОК 27 Теорія і методика викладання обраного спорту(ВОЛЕЙБОЛ)

ОК 28 Спортивний туризм

ОК 29 Теорія та методика професійного спорту

ОК 30 Реабілітаційна психологія

ОК 31 Організація оздоровчої роботи, лікувальна ФК та масаж

ОК 32 Адаптація та функціональні резерви спортсменів

ОК 33 Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

ОК 34 Курсова робота з теорії та методики спортивного тренування

ОК 35 Курсова робота з теорії та методики викладання виду спорту

ОК 37. Навчальна практика (ознайомча)

ОК 38. Навчальна практика (тренерська)

ОК 39. Виробнича практика (тренерська)

ОК 40. Виробнича практика (педагогічна)

 


017 Фізична культура і спорт – “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” (зі скороченим терміном навчанням) (2019)

Навчальний план

Реценції:

 Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт ІДГУ (“Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа”)

⇒ Рецензія на освітньо-професійну програму “Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ІДГУ

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 1 Англійська мова

ОК 2 Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

ОК 3 Анатомія та фізіологія людини

ОК 4 Гігієна фізичного виховання

ОК 5 Біохімія з основами біохімії спорту

ОК 6 Теорія та методика дитячого і юнацького спорту

ОК 7 Основи медичних знань та долікарської допомоги

ОК 8 Основи безпеки життєдіяльності та валеології

ОК 9 Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК 10 Управління у сфері фізичної культури

ОК 11 Біомеханіка

ОК 12 Теорія та методика фізичного виховання

ОК 13 Методика фізичної реабілітації

ОК 14 Спортивні споруди та обладнання

ОК 15 Теорія та методика спорт тренування

ОК 16 Психологія спорту

ОК 17 Технології оздоровчо – рекреаційної рухової активності

ОК 18 Спортивна медицина

ОК 19 Курсова робота з теорії та методики викладання виду спорту

ОК 20. Виробнича практика (тренерська )

ОК 21. Виробнича практика (педагогічна)


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (2016)


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (2019)


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура”


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура” (вступ 2020 р.)


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура. Соціальна робота


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура. Психологія


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура – “Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни”


014 Середня освіта 014.11 Фізична культура; захист України – “Середня освіта: фізична культура, захист України” (вступ 2020 р.)


Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

ОПП «Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2019 р.)


ОПП «Спеціальна освіта (логопедія). дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)


Педагогічний факультет - Доктор філософії

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

«Освітні, педагогічні науки» (2019)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (НПУ ім. М.П. Драгоманова)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

 


«Освітні, педагогічні науки» (2017)

Навчальний план (денна ф.н.)

Навчальний план (заочна ф.н.)

Рецензії:

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ІДГУ (Херсонська академія неперервної освіти)

Педагогічний факультет, магістр

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

 

013 Початкова освіта – «Початкова освіта. Інклюзивна освіта»

Рецензії:

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (КЗ “Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів”)

 Рецензія на ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта (Комунальна установа “Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів “Стратегія життя” відділення комплексної реабілітації (м. Болград)

Обов’язкові компоненти. Навчально-методичне забезпечення ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» (Магістр)

013 Виробнича практика 013 Індивідуалізація та диференція навчання молодших школярів з основ корекц-розвив роботи 013 Інноваційні процеси в освіті 013 Менеджмент інклюзивної школи 013 Методологія та організація наукових досліджень 013 Науково-дослідна практика 013 Організація та управління в початковій школі 013 Освітній менеджмент в початковій школі 013 Спеціальна пед. та спеціальні методики початкового навчання 013 Сучасні моделі початкової освіти 013 Сучасні форми та методи організації

 


012 Дошкільна освіта – «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта»

Рецензії:

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Ізмаїльська міська рада, Відділ освіти)

⇒ Рецензія на ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (Приватна організація “Загальноосвітній навчальний заклад “Міжнародна школа Глобус”)

Обов’язкові компоненти. Навчально-методичне забезпечення ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» (Магістр)

012 Альтернтивні моделі дошкільної освіти 012 Альтернтивні педагогічні технології в дошкільній освіті 012 Виробнича (організаційна, управлінська) практика 012 Інноваційні процеси в освіті 012 Методика організації виховної роботи в системі альтернативної дошкільної освіти 012 Методологія та організація наукових досліджень 012 Науково-дослідна практика з підготовою кваліфікаційної роботи 012 Організація і управління в дошкільній освіті 012 Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти 012 Педагогічне патнерство з різними соціальними інструкціями 012 Професійна діяльність вихователя в альтернативному закладі дошкільної освіти

 


013 Початкова освіта – “Початкова освіта. Позашкільна освіта”

 


012 Дошкільна освіта – “Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта”

 


Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” (вступ 2020 р.)


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка”


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна реабілітація”


231 Соціальна робота – “Соціальна робота. Соціальна педагогіка”


014.11 Середня освіта (Фізична культура) – “Середня освіта (Фізична культура)” (вступ 2020 р.)


Факультет української філології та соціальних наук - Бакалавр

032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2016)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Філософія

ОК 02. Соціально-політичні студії

ОК 03. Українська мова

ОК 04. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 05. Історія України та української культури

ОК 06. Історія античної цивілізації

ОК 07. Історія західної цивілізації

ОК 08. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 09. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 10. Культурна антропологія та етнографія

ОК 11. Спеціальні історичні дисципліни

ОК 12. Історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівознавство

ОК 13. Археологія

ОК 14. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 15. Основи педагогіки та психології

ОК 16. Методика викладання історії

ОК 17. Історія європейської культури

ОК 18. Історія європейської інтеграції

ОК 19. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 20. Практичний курс англійської мови

ОК 21. Англійська мова за професійним спрямуванням

ОК 22. Ділова англійська мова

ОК 23. Курсова робота з історії України

ОК 24. Курсова робота з всесвітньої історії

ОК 25. Навчальна практика (археологічна)

ОК 26. Навчальна практика (музейна, архівна)

ОК 27. Виробнича практика (етнографічна)

ОК 28. Виробнича практика (дослідницька, педагогічна)

ОК 29. Кваліфікаційна робота

 


032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2017)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

 


032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2019)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Рецензія на ОПП Історія. Європейські студії О.М. Гайдай

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Основи філософських знань

ОК 02 Українська мова

ОК 03. Основи академічного письма

ОК 04. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 05. Англійська мова

ОК 06. Права людини та громадянське суспільство

ОК 07. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 08. Історія України та української культури

ОК 09 Історія античної цивілізації

ОК 10. Історія західної цивілізації

ОК 11. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 12. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 13 Історія первісного суспільства

ОК 14. Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ОК 16. Археологія

ОК 17. Етнологія

ОК 18. Основи пам’яткознавства

ОК 19. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 20. Основи педагогіки та психології

ОК 21. Методика викладання історії

ОК 22. Історія європейської культури

ОК 23. Історія європейської інтеграції

ОК 24. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 29. Фізична культура та основи здоров’я

 


014 Середня освіта (Історія) – “Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки”

 


014 Середня освіта (Історія) – “«Середня освіта: історія»”

 


081 Право – в галузі знань 08 Право – «Право»

 


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література; мова і література (англійська) »

 


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література; практична психологія»

 


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література»

 


ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія