VIVAT Катерині Дерягіній – переможниці VІII міжнародного студентського конкурсу перекладу

На початку січня 2024 р. здобувачка вищої освіти факультету української та іноземної філології Катерина Дерягіна (401І група, спеціальність 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) взяла участь у міжнародному студентському конкурсі перекладу «Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу», оголошеному кафедрою прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

 

Метою проведення конкурсу передбачалось: розвиток й поширення мовної культури, підвищення інтересу майбутніх фахівців до перекладацької діяльності та розкриття й стимулювання творчого потенціалу особистості.

 

Досягнення поставленої мети потребувало розв’язання таких завдань: ознайомити студентів із літературними цінностями світової культури; сприяти розвитку перекладацької компетенції у студентської молоді; розширяти навчально-практичний досвід студентів через використання наукових методів дослідження в галузі перекладознавства, літератури; формувати у студентів розуміння значення перекладознавства для успішності міжкультурної комунікації.

 

До участі в конкурсі було запрошено студентів закладів вищої освіти України та іноземних держав. Незважаючи на надскладні обставини воєнного стану, на конкурс було подано 142 заявки від 106 учасників із 16 областей та 19 міст. Заявки надійшли від студентів 27 українських університетів і 2 фахових коледжів. Усі конкурсанти отримали можливість позмагатися за однією або за декількома номінаціями:

  • Номінація 1 – переклад англійського поетичного твору українською мовою;
  • Номінація 2 – переклад українського поетичного твору англійською мовою;
  • Номінація 3 – переклад тексту української пісні англійською мовою;
  • Номінація 4 – переклад тексту англомовної пісні українською мовою.

 

Визначення переможців конкурсу здійснювалось кожним членом журі методом експертної оцінки за 10-бальною шкалою оцінювання.

 

Кропітка праця Катерини Дерягіної над перекладами запропонованого англійського поетичного твору та пісні українською мовою вимагала врахування оригінальності творчої ідеї, покладеної в основу перекладу; точності перекладу і близькості до оригіналу; чуття мови; передачі змісту і краси тексту; адекватності лексикограматичних засобів; відтворення культурно-маркованої специфіки перекладу; стилістики тексту; якості римування, ритміки та естетичної еквівалентності.

 

Урочисте оголошення результатів конкурсу на найкращий переклад відбулося 28 березня 2024 року на ІV Міжнародній науково-прикладній інтернет-конференції «КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА В НАУЦІ ТА ОСВІТІ», присвяченій 190-річчю Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ).

 

Катерина Дерягіна посіла ТРЕТЄ МІСЦЕ у двох номінаціях:

  • Номінація 1 – переклад англійського поетичного твору українською мовою;
  • Номінація 4 – переклад тексту англомовної пісні українською мовою. Переклади нашої переможниці, за оцінкою авторитетного журі, вирізняються особливими рисами, унікальним творчим підходом та неповторним авторським стилем.

 

Медіа-часописом “Критика” планується опублікувати найкращі переклади на своєму сайті, а факультетом іноземної філології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова – підготувати електронну збірку.

 

Надзвичайно приємно, коли здобувачка вищої освіти не лише отримує найвищі бали з дисциплін, що викладаються в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, але й бере участь у таких заходах, підтверджуючи високий рівень отриманих знань, і, відповідно, посідає призові місця.

 

Пишаємося перемогами Катерини Дерягіної та щиросердечно бажаємо їй міцного здоров’я, добробуту, подальших звершень у царині перекладознавства та реалізації запланованих цілей!

Доцент – Тетяна Сорока