Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет іноземних мов - Бакалавр

ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (румунська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (румунська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта мова і література (англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Філологія англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарьска) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарьска) (вступ 2019 р.)

 


035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)  – “Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)”

 


035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) – “Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)”

 


035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) – “Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)”

 


014.02 Середня освіта (Мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (французька)”

 


014.02 Середня освіта (Мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (російська, англійська))

 


014.02 Середня освіта (мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (румунська)”

 


014.02 Середня освіта (мова і література) – “Середня освіта: Мова і література (болгарська, англійська)”

Факультет іноземних мов - Магістр

ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта мова і література (англійська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська) (вступ 2020 р.)

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська) (вступ 2020 р.)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (англійська)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (німецька)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (російська)

 


014 Середня освіта 014.02 Мова і література (французька)