Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Філологічні діалоги

Філологічні діалоги«Філологічні діалоги» – науковий часопис Ізмаїльського державного гуманітарного університету видається з 2012 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22510-12410Р від 03.01.2017 р.

Науковий збірник «Філологічні діалоги» публікує статті з актуальних проблем сучасної гуманітаристики, лінгвістики та літературознавства.
Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Unicheck


Всі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.


Редакційна колегія

Свідоцтво про реєстрацію

Попередні випуски

Сторінка “Філологічних діалогів”

Випуски Філологічних діалогів

Випуск 1

Випуск 2

Випуск 3

Випуск 4

Випуск 5

Випуск 6

Випуск 7

Випуск 8

Випуск 9

 

Контакти
Наша адреса: 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, к. 208;
E-Mail: nauka_idgu@ukr.net