Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Проекти освітньо-професійних програм (ОПП)

Громадське обговорення

Педагогічний факультет

ОС Молодший бакалар

ОПП “Дошкільна освіта” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта для вступників 2019 р.

ОПП “Дошкільна освіта” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта для вступників 2020 р.


ОС Бакалавр

ОПП «Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2016 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р., скорочений термін навчання)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com


⇒ Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт:  тренерська-викладацька діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт для вступників 2017 р. та для вступників 2019 р.

 


ОПП «Середня освіта: фізична культура» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура  (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com


ОПП «Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура; захист Вітчизни (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com


ОПП «Середня освіта: фізична культура. Психологія» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com


ОПП «Середня освіта: фізична культура. Соціальна робота» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: образотворче мистецтво» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.12 Образотворче мистецтво (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


ОПП «Середня освіта: музичне мистецтво» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.13 Музичне мистецтво (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com

 


ОПП «Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

 


ОС Магістр

ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

ОПП Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта для вступників 2020 р.

ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр для вступників 2019 р.

 


⇒  ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 013 Початкова освіта (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр для вступників 2019 р.

ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 013 Початкова освіта (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр для вступників 2020 р.

 


ОПП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: radovencikanastasia@gmail.com

 


ОС Доктор філософії

ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії для вступників 2019 р.

ОНП «Науки про освіту» третього рівня вищої освіти (освітньо-наукового) на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту (вступ 2016 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії для вступників 2017 р.

 Факультет української філології та соціальних наук

ОС Бакалавр

ОПП «Клінічна психологія» першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 053 Психологія   

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com

 


ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com

 


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2016 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія для вступників 2019 р.

 


ОС Магістр

ОПП «Психологія» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com

 


ОПП «Українська мова та література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 035 Філологія (2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net

 


ОПП «Українська мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net

 Факультет іноземних мов

ОС Бакалавр

⇒ ОПП «Середня освіта: мова і література (румунська, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (румунська)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


⇒  ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарська) (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарська) (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net

 


ОПП «Середня освіта мова і література (англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net

 


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net

 


ОС Магістр

ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (англійська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net

 


ОС Доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Англійська мова та література (переклад включно)» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net

 Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

ОС Молодший бакалар

ОПП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2019 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для вступників 2019 р.

ОПП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для вступників 2020 р.

 


ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com

 


ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com

 


ОС Бакалавр

⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Середня освіта: інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за предметною спеціальністю 014.09 Інформатика (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.15 Природничі науки

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) (вступ 2019 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.04 Середня освіта: математика. Психологія (вступ 2019 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Прикладна математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 113 Прикладна математика

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com

 


ОС Магістр

ОПП «Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2021 р.)

ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2020 р.

Гарант ОПП Яковенко Олена Іванівна, E-mail: lena.yakovenko@idguonline.net

 


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2019 р.)

⇒ Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2019 р.

Гарант ОПП Яковенко Олена Іванівна, E-mail: lena.yakovenko@idguonline.net

 


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Менеджмент. Управління навчальним закладом» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент  (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проектів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОС Доктор філософії

ОПП «Економіка та управління» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 051

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com