Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Проекти освітньо-професійних програм (ОПП)

Педагогічний факультет:

ОПП «Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2016 р.)


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р.)


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р., скорочений термін навчання)


⇒ Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт:  тренерська-викладацька діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт для вступників 2017 р. та для вступників 2019 р.


⇒ Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

 Факультет української філології та соціальних наук:

ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2016 р.)


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2019 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 032 Історія та археологія для вступників 2019 р.

 Факультет іноземних мов:

⇒ ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька


⇒ Освітньо-наукова програма «Англійська мова та література (переклад включно)» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

 Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)


Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти
Факультет іноземних мов

Факультет української філології та соціальних наук

Педагогічний факультет

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності