Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Проєкти освітньо-професійних програм (ОПП)

Громадське обговорення

Педагогічний факультет

ОС Молодший бакалавр

ОС Бакалавр

ОС Магістр

ОС Доктор філософії

 

Факультет української та іноземної філології

ОС Бакалавр

ОС Магістр

ОС Доктор філософії

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

ОС Молодший бакалавр

ОС Бакалавр

ОС Магістр

ОС Доктор філософії

 


Педагогічний факультет

ОС Молодший бакалавр


ОПП «Спеціальна освіта (Логопедія)» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: pedago72@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми  Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня вищої освіти (короткий цикл)  на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01 Логопедія  для вступників 2022 р.


ОПП «Спеціальна освіта (логопедія)» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: pedago72@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми  Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня вищої освіти (короткий цикл)  на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01 Логопедія  для вступників 2021 р.


ОПП «Спеціальна освіта (логопедія)» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: pedago72@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми  Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня вищої освіти (короткий цикл)  на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01 логопедія  для вступників 2020 р.

 


ОПП “Середня освіта: образотворче мистецтво” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта: образотворче мистецтво» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) для вступників 2021 р.


ОПП “Середня освіта: образотворче мистецтво” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


ОПП “Середня освіта: музичне мистецтво” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com

 


ОПП “Дошкільна освіта” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта для вступників 2019 р.

ОПП “Дошкільна освіта” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта для вступників 2020 р.


ОС Бакалавр

ОПП «Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua


ОПП «Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01 Логопедія для вступників 2022 року


ОПП «Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01 Логопедія для вступників 2021 року


ОПП «Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua


ОПП “Середня освіта: образотворче мистецтво. Дизайн та декоративно-прикладне мистецтво в закладах освіти” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


ОПП “Середня освіта: образотворче мистецтво. Дизайн та декоративно-прикладне мистецтво в закладах освіти” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


ОПП “Середня освіта: образотворче мистецтво. Графічний дизайн в закладах освіти” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


⇒ ОПП “Середня освіта: музичне мистецтво. Організація вокально-хорової роботи та методика музично-виховної роботи в закладах освіти” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


ОПП “Середня освіта: музичне мистецтво. Організація вокально-хорової роботи та методика музично-виховної роботи в закладах освіти” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


ОПП “Середня освіта: музичне мистецтво. Організація хореографічної діяльності в закладах освіти” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com

 


ОПП «Початкова освіта» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 013 Початкова освіта (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua


ОПП «Початкова освіта. Організація дозвіллєвої діяльності в початковій школі» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 013 Початкова освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua


ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 013 Початкова освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

 


ОПП “Середня освіта: музичне мистецтво” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


⇒ ОПП “Середня освіта: фізична культура” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця змін ОПП Середня освіта: фізична культура 2023-2024 н.р. першого бакалаврського рівня вищої освіти


ОПП “Середня освіта: фізична культура” першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


ОПП «Середня освіта: фізична культура. Спортивно-масова робота» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


ОПП «Середня освіта: фізична культура» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП «Середня освіта: фізична культура» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця змін ОПП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність вступу 2023-2024 н.р. першого бакалаврського рівня вищої освіти


ОПП «Фізична культура і спорт тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2021 р.)

 


ОПП «Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2016 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


⇒ ОПП «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (вступ 2019 р., скорочений термін навчання)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


⇒ Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт:  тренерська-викладацька діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт для вступників 2017 р. та для вступників 2019 р.

 


ОПП «Середня освіта: фізична культура» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура  (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


ОПП «Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура; захист Вітчизни (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


ОПП «Середня освіта: фізична культура. Психологія» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net


ОПП «Середня освіта: фізична культура. Соціальна робота» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Фізична культура (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

 


ОПП «Середня освіта: образотворче мистецтво» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.12 Образотворче мистецтво (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com


ОПП «Середня освіта: музичне мистецтво» підготовки здобувачів вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.13 Музичне мистецтво (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafart17@gmail.com

 


ОС Магістр

ОПП «Середня освіта фізична культура» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця змін ОПП Середня освіта: фізична культура 2023-2024 н.р. другого магістерського рівня вищої освіти


ОПП «Середня освіта фізична культура» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця змін у ОПП Середня освіта: фізична культура ОС «магістр» спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) вступу 2022-2023 н.р.


ОПП «Середня освіта: фізична культура» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освітаступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП «Середня освіта: фізична культура» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

 ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

ОПП Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта для вступників 2020 р.

ОПП «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту ОПП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр для вступників 2019 р.

 


⇒  ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 013 Початкова освіта (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр для вступників 2019 р.

ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 013 Початкова освіта (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр для вступників 2020 р.

 


ОПП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

 


ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: fizychnakultura@idguonline.net

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (вступ 2020 р.)

 


ОС Доктор філософії

ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри:  pedago72@gmail.com


ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри:  pedago72@gmail.com


ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри:  pedago72@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освітина здобуття освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (для вступників 2021 р.)


ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії для вступників 2019 р.

ОНП «Науки про освіту» третього рівня вищої освіти (освітньо-наукового) на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту (вступ 2016 р.)

E-mail випускової кафедри: kafped_idgu@i.ua

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії для вступників 2017 р.

  

Факультет української та іноземної філології

ОС Бакалавр

ОПП «Середня освіта: українська мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net


ОПП «Середня освіта: українська мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (2021)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net


ОПП “Філологія: українська, англійська мови та літератури (переклад включно)” першого рівня вищої освіти на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 035.01 Філологія (українська мова та література) (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net


ОПП “Філологія: українська мова і література та англійська мова (переклад включно)” першого рівня вищої освіти на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 035 Філологія (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.netОПП «Середня освіта: румунська й англійська мови та зарубіжна література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.027 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Середня освіта: румунська мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Середня освіта: мова і література (румунська, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (румунська)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Філологія: бізнес-комунікація (німецька, англійська мови)» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Філологія: бізнес-комунікація (англійська, німецька мови)» першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Філологія: англійська й німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035 Філологія (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Філологія: англійська й німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035 Філологія (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Філологія: німецька й англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035 Філологія (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Філологія: німецька й англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035 Філологія (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Філологія: французька й англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035 Філологія (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


⇒ ОПП «Філологія: французька і англійська мови та літератури (переклад включно)» першого рівня вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Середня освіта: англійська мова та зарубіжна література (з вивиченням другої іноземної мови)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Середня освіта: англійська мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Середня освіта мова і література (англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net


ОПП «Середня освіта: німецька мова та зарубіжна література (з вивченням другої іноземної мови)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Середня освіта: німецька мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: французька мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька, англійська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: болгарська й англійська мови та зарубіжна література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net


ОПП «Середня освіта: болгарська мова та світова література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net


⇒  ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарська) (вступ 2020 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net


ОПП «Середня освіта: мова і література (болгарська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (болгарська) (вступ 2019 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net

 


ОС Магістр

ОПП «Українська мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net


ОПП «Українська мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net


ОПП «Середня освіта: німецька мова і зарубіжна література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта: Німецька мова і зарубіжна література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр


ОПП «Середня освіта: німецька мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта: німецька мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр. Спеціальність 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.02 Німецька мова і література галузь знань 01 Освіта/Педагогіка для вступників 2021 р.ОПП «Середня освіта: мова і література (німецька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (німецька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП «Середня освіта: французька мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

⇒  Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта: французька мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр Спеціальність 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.02 Французька мова і література галузь знань 01 Освіта/Педагогіка для вступників 2021р.


ОПП “Середня освіта: російська мова і література” другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта  (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net

 


ОПП “Середня освіта: англійська мова та зарубіжна література” другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.021 Середня освіта (вступ 2023)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП “Середня освіта: англійська мова і зарубіжна література” другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Середня освіта (вступ 2022)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com


ОПП “Середня освіта: англійська мова і література” другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.021 Середня освіта (вступ 2021)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (англійська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (французька)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.02 Мова і література (французька)

E-mail випускової кафедри: kafedra.rom.mov@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: мова і література (російська)» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.02 Мова і література (російська)

E-mail випускової кафедри: idgu_superkaf@ukr.net


ОПП «Українська мова та література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 035 Філологія (2020 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net


ОПП «Українська мова і література» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта

E-mail випускової кафедри: kaf_ukr_movlit@ukr.net


ОС Доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Англійська мова та література (переклад включно)» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

E-mail випускової кафедри: kafedra_el_and_trans@ukr.net

 Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

ОС Молодший бакалар

ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП «Середня освіта трудове навчання та технології» початково рівня вищої освіти на здобуття ОС молодший бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2020 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП «Середня освіта трудове навчання та технології» початково рівня вищої освіти на здобуття ОС молодший бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com

 ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2022 р.)

⇒  Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування для вступників 2022 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності на здобуття освітнього рівня молодший бакалавр за спец 071 Облік і оподаткування для вступу 2021 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вступ 2020 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення ОПП Облік і оподаткування облік аналіз і аудит господарської діяльності на здобуття освітнього рівня молодший бакалавр за спец 071 Облік і оподаткування для вступу 2020 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com

 ОПП «Право» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 081 Право (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

 ОПП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2019 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для вступників 2019 р.

ОПП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство” початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для вступників 2020 р.

 


ОПП «Середня освіта: трудове навчання» початкового рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com

 


ОС Бакалавр

ОПП «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: gramatiknadea@gmail.com


ОПП “Середня освіта: біологія та здоров’я людини” першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (вступ 2022 р.)

⇒  Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП Середня освіта біологія та здоров’я людини першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр для вступників 2022 р.

E-mail гаранта ОПП: gramatiknadea@gmail.com


ОПП “Середня освіта: біологія та здоров’я людини” першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (вступ 2021 р.)

⇒  Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП Середня освіта біологія та здоров’я людини першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр для вступників 2021 р.

E-mail гаранта ОПП: gramatiknadea@gmail.com


ОПП “Середня освіта: біологія та здоров’я людини” першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (вступ 2020 р.)

⇒  Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП Середня освіта біологія та здоров’я людини першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр для вступників 2020 р.

E-mail гаранта ОПП: gramatiknadea@gmail.com


ОПП “Середня освіта: біологія та здоров’я людини” першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (вступ 2019 р.)

⇒  Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП Середня освіта біологія та здоров’я людини першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавр для вступників 2019 р.

E-mail гаранта ОПП: gramatiknadea@gmail.com


ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2023)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2023 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2022)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньопрофесійної програми «Менеджмент: бізнесадміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньопрофесійного ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2022 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2021)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньопрофесійної програми «Менеджмент: бізнесадміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньопрофесійного ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2021 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньопрофесійної програми «Менеджмент: бізнесадміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньопрофесійного ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2020 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2019)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньопрофесійної програми «Менеджмент: бізнесадміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньопрофесійного ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2019 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com

 


ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: соціальні комунікації та інформаційна діяльність» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2022 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта  для вступників 2022 р.

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта для вступників 2021 р.

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2020 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта для вступників 2020 р.

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2019 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта для вступників 2019 р.

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

ОПП «Середня освіта: математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2018 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: інформатика. Інтернет технології та веб-дизайн в освіті» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Середня освіта: інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за предметною спеціальністю 014.09 Інформатика (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com


ОПП «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право (вступ 2022 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право для вступників 2021 р.

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com

 


ОПП «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право (вступ 2020 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право для вступників 2020 р.

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право (вступ 2019 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право для вступників 2019 р.

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право (вступ 2018 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Право» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право для вступників 2018 р.

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com

 


ОПП «Психологія: клінічна психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 053 Психологія (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com


⇒ ОПП «Психологія: клінічна психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 053 Психологія (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com


ОПП «Клінічна психологія» першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 053 Психологія   

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (вступ 2023 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП “Середня освіта: природничі науки” першого рівня вищої на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.15 Природничі науки для вступників 2023 р.

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.15 Природничі науки (вступ 2022 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП “Середня освіта: природничі науки” першого рівня вищої на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.15 Природничі науки для вступників 2022 р.

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП “Середня освіта: природничі науки” першого рівня вищої на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.15 Природничі науки для вступників 2021 р.

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.15 Природничі науки (вступ 2020 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП “Середня освіта: природничі науки” першого рівня вищої на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.15 Природничі науки для вступників 2020 р.

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.comОПП «Середня освіта: природничі науки» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.15 Природничі науки (вступ 2019 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП “Середня освіта: природничі науки” першого рівня вищої на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.15 Природничі науки для вступників 2019 р.

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.comОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології (вступ 2023 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП “Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика” першого рівня вищої на здобуття ОС бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.10 Трудове навчання та технології для вступників 2023 р.

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології, інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Інформатика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: fedorovaolgav67@gmail.com

 


ОПП «Туризм» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 242 Туризм (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Туризм» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 242 Туризм (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Туризм» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 242 Туризм (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com

 


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com

 


ОПП «Підприємництво та торгівля: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля та біржова діяльність (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com

 


ОПП «Підприємництво та торгівля: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, та торгівля (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2021 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


⇒ ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Прикладна математика» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 113 Прикладна математика

E-mail гаранта ОПП: informatik.idgu@gmail.com

 


ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com


⇒ ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com


ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com


ОПП «Соціальна робота. Управління соціальними проєктами та волонтерство» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Соціальна робота. Управління соціальними проєктами та волонтерство» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2022 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com

 ОПП «Середня освіта: історія» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com


ОПП «Історія та археологія. Охорона історико-культурної спадщини» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2022 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2016 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com


ОПП «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія  (2019 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 032 Історія та археологія для вступників 2019 р.

 


ОС Магістр

ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта предметної спеціальності Трудове навчання та технології (вступ 2023 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту ОПП “Середня освіта: трудове навчання та технології” другого рівня вищої на здобуття ОС магістр за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.10 Трудове навчання та технології для вступників 2023 р.

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта предметної спеціальності Трудове навчання та технології (вступ 2022 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Середня освіта: трудове навчання та технології» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.10 Трудове навчання та технології для вступників 2022 р.

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Середня освіта: трудове навчання та технології» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.10 Трудове навчання та технології для вступників 2021 р.

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна графіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2020 р)

E-mail гаранта ОПП:  fedorovaolgav67@gmail.com


ОПП «Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2023 р.)

Гарант ОПП Сорока Лариса Миколаївна:  soroka@idguonline.net


ОПП «Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2022 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для вступників 2022 р.

Гарант ОПП Сорока Лариса Миколаївна:  soroka@idguonline.net


ОПП «Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програмии«Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» Другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для вступників 2021 р.

Гарант ОПП Сорока Лариса Миколаївна:  soroka@idguonline.net


ОПП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»  другого рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2023 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»  другого рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2022 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота для вступників 2022 р.

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ОПП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 231 Соціальна робота (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com

 


ОПП «Менеджмент. Управління закладом освіти» другого рівня вищої освітитна здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент. Управління закладом освіти» другого рівня вищої освітитна здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


⇒ ОПП«Менеджмент. Управління навчальним закладом» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент: управління навчальними закладами» другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2021 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент. Управління навчальним закладом» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент  (вступ 2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2021 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2021 р.

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2020 р.)

Порівняльна таблиця громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2020 р.

Гарант ОПП Яковенко Олена Іванівна, E-mail: lena.yakovenko@idguonline.net


ОПП «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 Менеджмент (вступ 2019 р.)

⇒ Порівняльна таблиця громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» другого(магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент для вступників 2019 р.

Гарант ОПП Яковенко Олена Іванівна, E-mail: lena.yakovenko@idguonline.net


ОПП «Психологія» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com


ОПП «Психологія» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія

E-mail випускової кафедри: kaf.psikhologii@gmail.com

 


ОПП «Середня освіта: історія» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (вступ 2021 р.)

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com

 


ОПП «Історія. Історичне туризмознавство» другого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 032 Історія та археологія (2021 р.) 

E-mail випускової кафедри: kafist.idgu@gmail.com


ОС Доктор філософії

ОПП «Економіка та управління» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 (2023 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Економіка та управління» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 (2022 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com


ОПП «Економіка та управління» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 (2020 р.)

E-mail гаранта ОПП: kafedra.uptd@gmail.com