Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020, листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації № 1703/02/52-02-02 від 11.03.2020 щодо запровадження карантину з метою введення обмежувальних заходів для розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19

НАКАЗ №34 від 12.03.2020 р.

Наказ ІДГУ №43 від 24 квітня 2020 року “Про внесення змін до деяких наказів у зв’язку із продовженням карантину”

Термін дії карантину продовжено по 31 липня 2020 р.

 

Електронні ресурси на період карантину

Інструкція для реєстрації

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Атестація

Методичні вказівки до складання атестаційного екзамену для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (заочна форма навчання).

 

Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання).

 

Програма атестаційного екзамену з інтернет-технологій та веб дизайну в освіті для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика. Інтернет-технології та веб-дизайн в освіті (денна форма навчання)

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика. Інтернет-технології та веб-дизайн в освіті (денна форма навчання).

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр зі скороченим терміном навчання»  спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика (заочна форма навчання)

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології, освітня програма – Середня освіта: трудове навчання та технології. Інформатика (денна форма навчання).

Башли Наталя Іванівна

Лапшина Марина Іванівна

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 11

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 12 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 13 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 14-15 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 16-17(42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 18-19(42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 20(42у)

Модульна контрольна робота (42у) – Google Classroom, код q3us5xx

Завдання з Практикуму розв’язання олімпіадних завдань з математики (Тема 5-6) (42уз), код курса у Google Classroomza53evw

Практичне заняття. Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. (Тема 7-8)
(гр. 42уз), розміщено в Google Classroom,  код курса: za53evw

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Завдання МКР (гр. 42уз), розміщено в Google Classroom, код курса: za53evw

Кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Деревенчук (Ткач) Крістіна Олександрівна

Захарченко Віталій Іванович

Рубель Олег Євгенович

Степанова Катерина Вячеславівна

Педагогічний факультет

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

Сілаєв Віталій Віталійович

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

Програми атестаційних екзаменів 

ОС Бакалавр

Програма атестаційного екзамену  “Теорія та методика інклюзивної освіти (ОП «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта»)”

Програма атестаційного екзамену  “Теорія та методика інклюзивної освіти (ОП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта»)”

Програма атестаційного екзамену «Теорія та методика позашкільної освіти»

Програма атестаційного екзамену «Початкова освіта»

Програма атестаційного екзамену «Спеціальна педагогіка та методики дошкільного виховання дітей з вадами мовленнєвого розвитку»

Програма атестаційного екзамену «Дошкільна освіта»

Програма атестаційного екзамену з інформатики з методикою навчання у початковій школі

ОС Магістр

Програма атестаційного екзамену з менеджменту дошкільної освіти та організації альтернативної дошкільної освіти

Програма атестаційного екзамену з педагогіки і методики початкового та інклюзивного навчання

Програма атестаційного екзамену з педагогіки і методики початкової та позашкільної освіти

Боднар Наталя Миколаївна

Гуменникова Тамара Рудольфівна

Іванова Дора Георгіївна

Косович Наталія Миколаївна

 

Методика навчання в початковій школі (341П, 344) – код доступу b5v74y5

Лунгу Лариса Валентинівна

Інклюзивна освіта (41У, 42У, 47П, 45П, 462П, 42П)

Інклюзивна освіта (413І, 44І, 42І, 46І, 45І, 43І,412І, 44Ф, 42Ф)

Основи інклюзивної освіти (23П)

Основи інклюзивної освіти (130П, 160П)

Сич Юлія Іванівна

 

Педагогіка (1 курс)

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв

Затинченко Олександр Миколайович

 

Хоровий клас (45 П гр.) – код курса mdqw56w

Кара Олександр Дмитрович

Паньків Ганна Степанівна

Історія українського та зарубіжного мистецтва – код курса d46kd4i

Сироткіна Жанна Єрофіївна

 

Хоровий клас та хорове диригування (35 П гр.) – код курсу jimqw2t

Хращевська Олена Олегівна

Художня праця та методика естетичного виховання  – код курса mr6ioaw

Чеботар Людмила Іванівна

Факультет іноземних мов

Кафедра романо-германської філології

Головіна Наталія Борисівна

1. Практика письмового та усного перекладу і термінознавство (група 102І): https://drive.google.com/file/d/1LOHCC-TT5AGU8n7yuWxgn0rga3jgySA1/view

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=16q0RTkOKv6-opwwEpOo-Ys53q1331c6M

 

2. Лінгвістичний аналіз тексту (група 40І): https://drive.google.com/folderview?id=16ap-JxovPChGpfby65VOCVHA1N36Unn5

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=16rPEHF6s3KuL0QQFL6uZmoEza7aT2qyM

 

3. Вступ до германської філології з основами наукових досліджень (група 12І,102І): https://drive.google.com/folderview?id=16WKKwD5h_3Ef4DW2uNVzfdxRwkZA14gz

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=17474Rdhfk8NhQMwpt3d5rs6KbKgWFMES

 

4. Теоретичний курс німецької мови (група 32І): https://drive.google.com/folderview?id=17HEnX5EqKRPRl-WPFqYlGsaxU2Yf2Gz1

 

5. Методика навчання іноземної мови в профільній школі (група 52І): https://drive.google.com/folderview?id=17LWTSbM7Mo35Hhh2I1y3jUFue83IG66T

Кудінова Ольга Іванівна

Кулинич Ганна В’ячеславівна

Цуркану Т.Ю.

Шавловська Тетяна Сергіївна

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Кольцун Наталія Михайлівна

 

Методологія і філософії мови – код Google класс vx3p6wu

Савоськіна Тетяна Олексіївна

Сєдова Світлана Олексіївна

Топчий Лариса Миколаївна

1. Сучасна російська мова з практикумом (34І) (3 практичні)

2. Російська мова: теоретичний і практичний курс (44І) (№ 2,3, 4 практичні)

Російська мова: теоретичний і практичний курс (44І) (лекція № 13)

3. Психолінгвістика (44 Ф, 43П, 462 П) (3 практичні)

4. Вступ до мовознавства (11 І, 110 І, 102 І, 101 І, 103 І, 12 І) (семінарське 4)

Вступ до мовознавства ( 13 І, 15 І, 16І, 14Ф, 140Ф) ( семінарське 3)

5. Сучасний російський дискурс (54 І) ( 1 семінарське)

6. Сучасна російська мова з практикумом (24 І) (  практичне № 1)

Кафедра англійської мови та перекладу

Делюсто Марина Сергіївна

Салі Олена Валеріївна

Слободяк Світлана Іванівна

1. ДВВ: Комунікативний курс англійської мови (21Ф, 249П, 269П, 264П, 110І, 22І, 20І)

2. Комунікативний курс англійської мови (51У, 53У, 561У, 562У, 51Ф, 52Ф, 53Ф, 54Ф, 541П, 542П, 51П, 56П)

3. Англійська мова: практичний курс (101I, 102I, 103I)

Топчий Олеся Юріївна

Факультет української філології та соціальних наук

Кафедра української і всесвітньої історії та культури

Дроздов Віктор Володимирович

 

Історія радянського суспільства (42Ф,45Ф) – rvwnhnd (код у Google Classroom)

Запорожченко Олексій Володимирович

Основи філософських знань (1УФ, 1ІФ):

На платформі Google Classroom:   https://classroom.google.com/c/NTM5ODkyOTU2MTha

На платформі Moodle:    https://idgu.in.ua/course/view.php?id=95

Актуальні проблеми філософії науки (73 У, 75 Ф)

Іскров Костянтин Михайлович

Кічук Ярослав Валерійович

Садова Світлана Олегівна

Циганенко Лілія Федорівна

Кафедра української мови і літератури

Романюк Ілона Валентинівна

Фоміна Лілія Георгіївна

Кафедра загальної та практичної психології

Ільїн Олексій Іванович

Жембровська Валентина Михайлівна

ДВВ Психологія лідерства (224П, 244П (Псих. соц. роб.), 28П, 20І, 21І (пл), 23І, 21Ф, 22Ф, 211У, 214У, 219У, 22У)

Психологія ділового спілкування (14У)

Соціально-психологічна допомога населенню (21 П)

Мазоха Інна Степанівна

Історія психології (111Ф,112 Ф) – код курса 4f7ogqn

Історія психології  (214У,224П,224Ф, 244П, 244Ф, 264П, 28П) – код курса 25kqkz6

Психодіагностика (21Ф,  344Ф, 344П, 364П) – код курса  6ivj5na

Психологія агресивності ДВВ – код курса ywmqpq2

Психологія стресу (41Ф) – код курса e7shj4k

Психологія стресу (51Ф)  – код курса rhzzh3m

Проданова Олена Миколаївна

Психологія сім’ї   – код курса 5juwd4t

Психологія іміджу – код курса egbp4x3

Прокоф′єва Людмила Олександрівна

Дитяча психологія – код: 77yvyox

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія (гр.  230П) – код: bh3up3z

Патопсихологія  (31 Ф) – код доступу: x3wjx4t

Садова Світлана Олегівна

Свищ Наталя Михайлівна

Радкіна Валентина Федорівна

Вікова психологія (34і, 23П, 32і)

Психологія творчості (21і, 20і, 23і, 22і, 462П, 244П, 241П, 23П, 364П, 31Ф)

Психологія здоров’я (26і(пз), 28П)суок), 364П (24-ДВВпк), 361П, 32і, 44Ф)

Психологічний супровід сім’ї  дитини з особливими потребами (21Ф)

Центр неперервної освіти