Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Оголошення

На підставі спільних рекомендацій МОН  і МОЗ України,  рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, постанови Кабінету Міністрів № 104 від 17 лютого 2021 року та у  зв’язку з «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в м. Ізмаїлі та з метою введення обмежувальних заходів для розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19 навчання в університеті для студентів всіх курсів та спеціальностей розпочнеться з  22 березня 2021 року в дистанційній формі.

У разі покращення епідеміологічної ситуації в Україні та/або місті Ізмаїлі й переходом на «жовтий/зелений» рівень будуть внесені зміни щодо організації навчання в університеті.

Слідкуйте за новинами.

 Адміністрація університету

Електронні ресурси на період карантину

Інструкція для реєстрації

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Атестація

Методичні вказівки до складання атестаційного екзамену для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (заочна форма навчання).

 

Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання).

 

Програма атестаційного екзамену з інтернет-технологій та веб дизайну в освіті для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика. Інтернет-технології та веб-дизайн в освіті (денна форма навчання)

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика. Інтернет-технології та веб-дизайн в освіті (денна форма навчання).

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр зі скороченим терміном навчання»  спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика (заочна форма навчання)

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології, освітня програма – Середня освіта: трудове навчання та технології. Інформатика (денна форма навчання).

Лапшина Марина Іванівна

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 11

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 12 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 13 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 14-15 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 16-17(42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 18-19(42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 20(42у)

Модульна контрольна робота (42у) – Google Classroom, код q3us5xx

Завдання з Практикуму розв’язання олімпіадних завдань з математики (Тема 5-6) (42уз), код курса у Google Classroomza53evw

Практичне заняття. Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. (Тема 7-8)
(гр. 42уз), розміщено в Google Classroom,  код курса: za53evw

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Завдання МКР (гр. 42уз), розміщено в Google Classroom, код курса: za53evw


Кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплінКафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Атестація 

2020-2021 н.р.

Програма атестаційного екзамену з економіки та управління підприємством для 43У (2021)

Програма атестаційного екзамену з економіки та управління підприємством для 230УЗ (2021)

Програма атестаційного екзамену з туризму для 44У (2021)

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних робіт для студентів ОС “магістр” спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Методичні рекомендації щодо виконаня кваліфікаційних робіт для студентів ОС “магістр” спеціальності 073 Менеджмент


2019-2020 н.р.

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна форма навчання)

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна форма навчання, скорочений курс)

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 242 Туризм (денна форма навчання)

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 242 Туризм (заочна форма навчання, скорочений курс)

Підсумкова атестація для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 МенеджментДеревенчук (Ткач) Крістіна Олександрівна


Захарченко Віталій Іванович


Рубель Олег Євгенович


Степанова Катерина Вячеславівна
Педагогічний факультет

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

Сілаєв Віталій Віталійович

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

Програми атестаційних екзаменів 

ОС Бакалавр

Програма атестаційного екзамену  “Теорія та методика інклюзивної освіти (ОП «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта»)”

Програма атестаційного екзамену  “Теорія та методика інклюзивної освіти (ОП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта»)”

Програма атестаційного екзамену «Теорія та методика позашкільної освіти»

Програма атестаційного екзамену «Початкова освіта»

Програма атестаційного екзамену «Спеціальна педагогіка та методики дошкільного виховання дітей з вадами мовленнєвого розвитку»

Програма атестаційного екзамену «Дошкільна освіта»

Програма атестаційного екзамену з інформатики з методикою навчання у початковій школі

ОС Магістр

Програма атестаційного екзамену з менеджменту дошкільної освіти та організації альтернативної дошкільної освіти

Програма атестаційного екзамену з педагогіки і методики початкового та інклюзивного навчання

Програма атестаційного екзамену з педагогіки і методики початкової та позашкільної освіти


Боднар Наталя Миколаївна

Гуменникова Тамара Рудольфівна


Іванова Дора Георгіївна

Косович Наталія Миколаївна

 

Методика навчання в початковій школі (341П, 344) – код доступу b5v74y5


Лунгу Лариса Валентинівна

Інклюзивна освіта (41У, 42У, 47П, 45П, 462П, 42П)

Інклюзивна освіта (413І, 44І, 42І, 46І, 45І, 43І,412І, 44Ф, 42Ф)

Основи інклюзивної освіти (23П)

Основи інклюзивної освіти (130П, 160П)Сич Юлія Іванівна

 

Педагогіка (1 курс)


Кафедра музичного та образотворчого мистецтв

Банкул Лариса Дмитріївна

2020-2021 н.р.

Гра на музичному інструменті (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/eujeo72uek, код класу: ogz6f5)

Додатковий музичний інструмент  (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/ghhvnqhjxf, код класу: ugf4ufx)

Інструментальне виконавство (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/ggfblan76c , код класу: vmobbbn)

Практикум з шкільного репертуару (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/fa6wcpyn5j, код класу: 2375exc)


Бойчев Іван Іванович

2020-2021 н.р.

Гра на музичному інструменті (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/bl5x43o3vyкод класу: 4hcpyoi)

Додатковий музичний інструмент (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/ezghvcm6hlкод класу: 7nra45v)Денисов С.В.

2020-2021 н.р.

Методика навчання образотворчого мистецтва (Google Classroom – y72yfvm)


Затинченко Олександр Миколайович

2020-2021 н.р.

Гра на музичному інструменті (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/hwtgggo7x3код класу: 36ms6rp)

Додатковий музичний інструмент (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/bhbsmrecj2код класу: lz5qasd)

Оркестровий клас (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/apyd6i77x7?authuser=0&hs=179код класу: avlnjw5)

 


2019-2020 н.р.

Хоровий клас (45 П гр.) – код курса mdqw56w


Кара Олександр Дмитрович

Паньків Ганна Степанівна

2020-2021 н.р.

Історія сучасного ОМ (Google Classroom – stbt5gm)

Кольорознавство (Google Classroom – chpqqkjy)

Композиція (Google Classroom – 6wdaixa)

Методика навчання образотворчого мистецтва (Google Classroom – 4456vb2)

Художня обробка тканини (батік) (Google Classroom – ad2oljd)

 

2019-2020 н.р.

Історія українського та зарубіжного мистецтва – код курса d46kd4i


Пастир Іван Васильович

2020-2021 н.р.

Живопис (Google Classroom – dn63syt)

Композиція (Google Classroom – byfogmb)

Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва (Google Classroom – veztiz3)

Методи оригінальної графіки (Google Classroom – bp5lwkn)

Педагогічний малюнок (Google Classroom – vwy6izp)

Художня праця та дизайн у закладах освіти (Google Classroom – 7kdjhd3)


Сарвілова Діна Сергіївна

2020-2021 н.р.

Ритміка з основами хореографії (Google Classroom – xpt5svb)

Українські музично-хореографічні традиції в інклюзивній освіті (Google Classroom – pochann)

 


2019-2020 н.р.

Теорія та методика сучасного танцю (443 П гр.)

Робота з дитячим хореографічним колективом (443 П гр.)


Сироткіна Жанна Єрофіївна

2020-2021 н.р.

Інтегрований курс “Мистецтво” та методика його навчання (Google Classroom – 4sqzcrf ,  Google Meethttps://meet.google.com/lookup/gwu34ddngw)

Методика музичного виховання (Google Classroom – xjlk4oc, https://meet.google.com/lookup/f7tls7chui )

Постановка голосу Онлайн Google Meet (індивідуально) –  zi2tlg6 https://meet.google.com/lookup/e2gv6y2nzo

Практичний курс з диригування Онлайн Google Meet (індивідуально) – jpnvyap,  Посилання Meet – https://meet.google.com/lookup/a6oge7jezp

Хоровий клас та хорове диригування Google Meet – 56uk7ac Посилання Meet – https://meet.google.com/lookup/atabgzpxv4

 


2019-2020 н.р.

Хоровий клас та хорове диригування (35 П гр.) – код курсу jimqw2t


Хращевська Олена Олегівна

Художня праця та методика естетичного виховання  – код курса mr6ioaw


Чеботар Людмила Іванівна

2020-2021 н.р.

Естрадний вокал 

Хоровий клас (Google Classroom – pochann)

Хоровий клас та хорове диригування (Google Classroom – wgfwxym)

Хоровий спів (Google Classroom – ze5hqqt)

 


2019-2020 н.р.

Методика роботи з дитячим хоровим колективом (45 П гр.) – код курса dkofsxn\

Факультет іноземних мов

Кафедра романо-германської філології

Програми атестаційних екзаменів 

2020-2021 н.р.

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОП “Середня освіта: інформатика; мова і література (англійська)“)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОП “Середня освіта: трудове навчання та технології; мова і література (англійська)“)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОП “Середня освіта: українська мова і література; мова і література (англійська)“)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови з методикою навчання у початковій школі (ОП “Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі“)

Програма атестаційного екзамену з Французької мови та методики її навчання (англійська; французька)

Програма атестаційного екзамену з Теорії та практики перекладу німецької мови (німецька; англійська)

Програма атестаційного екзамену з Теорії та практики перекладу німецької мови (англійська; німецька)

Програма атестаційного екзамену з Німецької мови та методики її навчання (німецька; англійська)

Програма атестаційного екзамену з Німецької мови та методики її навчання (англійська; німецька)

 


2019-2020 н.р.

Програма атестаційного екзамену з теорії та практики перекладу німецької мови

Програма атестаційного екзамену з французької мови та методики її навчання

Програма атестаційного екзамену з румунської мови та методики її навчання

Програма атестаційного екзамену з німецької мови та методики її навчання

Програма атестаційного екзамену з французької мови та методики її навчання (англійська, французька)

Програма атестаційного екзамену з німецької мови та методики її навчання (англійська, німецька)


Головіна Наталія Борисівна

1. Практика письмового та усного перекладу і термінознавство (група 102І): https://drive.google.com/file/d/1LOHCC-TT5AGU8n7yuWxgn0rga3jgySA1/view

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=16q0RTkOKv6-opwwEpOo-Ys53q1331c6M

 

2. Лінгвістичний аналіз тексту (група 40І): https://drive.google.com/folderview?id=16ap-JxovPChGpfby65VOCVHA1N36Unn5

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=16rPEHF6s3KuL0QQFL6uZmoEza7aT2qyM

 

3. Вступ до германської філології з основами наукових досліджень (група 12І,102І): https://drive.google.com/folderview?id=16WKKwD5h_3Ef4DW2uNVzfdxRwkZA14gz

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=17474Rdhfk8NhQMwpt3d5rs6KbKgWFMES

 

4. Теоретичний курс німецької мови (група 32І): https://drive.google.com/folderview?id=17HEnX5EqKRPRl-WPFqYlGsaxU2Yf2Gz1

 

5. Методика навчання іноземної мови в профільній школі (група 52І): https://drive.google.com/folderview?id=17LWTSbM7Mo35Hhh2I1y3jUFue83IG66T
Кудінова Ольга Іванівна

Кулинич Ганна В’ячеславівна

Цуркану Т.Ю.

Шавловська Тетяна Сергіївна

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури


Кольцун Наталія Михайлівна

2020-2021 н.р.

Вступ до мовознавства – Google Classroom, код isotal5

Загальне мовознавство Google Classroom, код vqat4dg

Сучасна російська мова з практикумом – Google Classroomкод ykuenur

 


2019-2020 н.р.

Методологія і філософії мови – код Google класс vx3p6wu


Савоськіна Тетяна Олексіївна

Сєдова Світлана Олексіївна


Кафедра англійської мови та перекладу

Програми атестаційних екзаменів 

2020-2021 н.р.

Програма атестаційного екзамену “Англійська мова за професійним спрямуванням” (ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство та інформаційна діяльність (зі знанням англійської мови))

Програма атестаційного екзамену “Англійська мова за професійним спрямуванням” (ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством (зі знанням англійської мови))

Програма атестаційного екзамену “Англійська мова” (ОП Туризм. Туристична діяльність (зі знанням англійської мови))

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОП Середня освіта: мова і література (англійська))

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОП Середня освіта: мова і література (німецька, французька, російська, болгарська, румунська)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови в закладах дошкільної освіти (ОП Початкова освіта. Англійська мова в закладах дошкільної освіти)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови з методикою навчання у початковій школі (ОП Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та перекладу (ОП Філологія: англійська і німецька мови та літератури (переклад включно))

 


2019-2020 н.р.

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОП Середня освіта: мова і література (англійська)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОП Середня освіта: мова і література (німецька, французька, російська, болгарська, румунська)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови та методики її навчання (ОС Бакалавр зі скороч. терміном навч.)

Програма атестаційного екзамену з Англійської мови з методикою навчання у початковій школі

Програма атестаційного екзамену з теорії та практики перекладу анлійської мови
Делюсто Марина Сергіївна

 

2019-2020 н.р.

Практичний курс англійської мови (211У, 22Ф, 241П, 261П)


Салі Олена Валеріївна

Слободяк Світлана Іванівна

1. ДВВ: Комунікативний курс англійської мови (21Ф, 249П, 269П, 264П, 110І, 22І, 20І)

2. Комунікативний курс англійської мови (51У, 53У, 561У, 562У, 51Ф, 52Ф, 53Ф, 54Ф, 541П, 542П, 51П, 56П)

3. Англійська мова: практичний курс (101I, 102I, 103I)Топчий Олеся ЮріївнаФакультет української філології та соціальних наук

Кафедра права і соціальної роботи

Запорожченко Олексій Володимирович

2020-2021 н.р.

Загальна соціологія Google Classroom, код 4lfm557

Логіка Google Classroom, код noa6ybs

Основи соціології та політології Google Classroom, код uprlo7x

Філософія людини Google Classroom, код zysdfw2

 


2019-2020 н.р.

Основи філософських знань (1УФ, 1ІФ):

На платформі Google Classroom:   https://classroom.google.com/c/NTM5ODkyOTU2MTha

На платформі Moodle:    https://idgu.in.ua/course/view.php?id=95

Актуальні проблеми філософії науки (73 У, 75 Ф)


Іскров Костянтин Михайлович

2020-2021 н.р.

Цивільне право України Google Classroom, код haimb7a

 


2019-2020 н.р.

Конституційне право України (16Ф)

Цивільне право України (26Ф)


Кічук Ярослав Валерійович

2020-2021 н.р.

Юридична деонтологія та ОНД Google Classroom, код 6z7jiwq

Судові та правоохоронні органи України Google Classroom, код zzua6td

Правове забезпечення управлінської діяльності Google Classroom, код vjtjsjp

Міжнародне публічне і приватне право Google Classroom, код lb3afku

 


2019-2020 н.р.

Правове забезпечення управлінської діяльності (10У)


Метіль Анастасія Сергіївна

2020-2021 н.р.

Інформаційне право України Google Classroom, код may2eox

Кримінальне право України Google Classroom, код  3axnjgd

Права людини та громадянське суспільство в Україні (лекції) Google Classroom, код  w44mvpl

Право інтелектуальної власності Google Classroom, код  eg5y2sh

Правове регулювання органів державної влади та місцевого самоуправління Google Classroom, код  fnwfjna

Сімейне право Google Classroom, код  zybeve6

Теорія держави і права Google Classroom, код  hu2hzse

Екологічне право Google Classroom, код  cdkcylj

Цивільне процесуальне право України Google Classroom, код  hyvd7zw

Міжнародне публічне і приватне право Google Classroom, код  tjowm35

 


2019-2020 н.р.

Адміністративне право і процес в Україні (26Ф)

Інтегрований курс “Громадянська освіта” та методика його навчання (42Ф)

Інформаційне право (22У, 325У, 26Ф, 341Ф, 244П)

Правові засади соціальної роботи в Україні (11П,21П)

Теорія держави і права (16Ф)


Омельченко Ганна Михайлівна

2020-2021 н.р.

Теорія і методи соціальної роботи Google Classroom, код 3s42ocb

Кадрове діловодство Google Classroom, код jpvph6i

Психологія мотивації та стимулювання персоналу (практичні) Google Classroom, код 7colvwd


Садова Світлана Олегівна

2020-2021 н.р.

Юридична деонтологія та ОНД (практичні) Google Classroom, код 6z7jiwq

Судові та правоохоронні органи України (практичні) Google Classroom, код zzua6td

Основи PR Google Classroom, код igmuyzj

Сучасна міжнародна політика Google Classroom, код i5uryr7

Міжнародне публічне і приватне право (практичні) Google Classroom, код lb3afku

Правове забезпечення управлінської діяльності (практичні) Google Classroom, код vjtjsjp

 


2019-2020 н.р.

Основи філософських знань ()
Кафедра історії та методики її навчання


Акчебаш Альона Василівна

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Основи приватного права України (цивільне, сімейне, трудове)  (22Ф, 22 ФЗ) (Google Classroom – pj2t3zx)

Нова та новітня історія країн Центрально-Східної Європи (220Ф,220 ФЗ) (Google Classroom – 6h7mezv)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Історія країн Центрально-Східної Європи (Google Classroom – moxfups)

Історія України та української культури (22Ф,25Ф, Google Classroom – 3jouvj4)

Основи пам’яткознавства (Google Classroom – 6o6ault)

Теорія та історія держави і права (Google Classroom – phyk6a2)

Традиційні культури етносів Українського Подунав’я (Google Classroom – 2stzgez)

Україна в європейській історії та культурі (семінари) (Google Classroom – tooc7jr)

Україна в системі міжнародних відносин (Google Classroom – ocv7ch7)

Хронологія (Google Classroom – f2zpxz7)

 


2019-2020 н.р.

Історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівознавство (12Ф,120Ф)

Історія архівної справи в Україні (17Ф)

Музеєзнавство (15Ф)

Основи пам’яткознавства (15Ф)

Теорія та методика архівної справи (17Ф)

Хронологія (220Ф)
Гончарова Наталія Олександрівна

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Історія України та української культури (12Ф, 12 ФЗ) (Google Classroom – g2ha2he)

Методика навчання історії (22 ФЗ)  (Google Classroom –  2bkc72q)

Регіональна історія України (52 Ф) (Google Classroom – lrifcps)

Українознавство та методика його навчання (52 Ф) (Google Classroom – itxurb4)

Етнодемографічні процеси сучасного світу (52 Ф) (Google Classroom – owweqti)

Методика навчання історії в профільній школі (52 Ф) (Google Classroom – lwlnwzm)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Історія античної цивілізації (Google Classroom – frzzjsh)

Історія держави і права України (Google Classroom – mhf6pih)

Історія стародавнього світу (Google Classroom – npilces)

Історія стародавнього світу та середніх віків (Google Classroom – g2ha2he)

Методика навчання історії (120Ф,32Ф, Google Classroom – gsimhi3)

 


2019-2020 н.р.

Етнодемографічні процеси сучасного світу (52Ф)

Регіонознавство  в шкільній історичній освіті (45Ф)


Градинар Ганна Іванівна

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Історія Османської імперії (42 Ф, 45 Ф) (Google Classroom – yy3qmil)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Історія діловодства (Google Classroom – ymldqqb)

Історія Османської імперії (Google Classroom – yy3qmil)

 


2019-2020 н.р.

Нова та новітня історія країн Центрально-Східної Європи (220Ф)


Дроздов Віктор Володимирович

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Історія вчень про державу і право (16Ф, 16ФЗ) (Google Classroom – z5dxd6t)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Етнологія (Google Classroom – exioxjt)

 


2019-2020 н.р.

Історія радянського суспільства (42Ф,45Ф) – rvwnhnd (код у Google Classroom)
Михайлов Олександр Ілліч

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Історія західної цивілізації (15 Ф) (Google Classroom – https://classroom.google.com/c/Mjc5MDIwNzIwMTg2?cjc=36yftyf)

Історія країн Центрально-Східної Європи (25 Ф) (Google Classroom – https://classroom.google.com/c/Mjc5MDI5NTM3NzYw?cjc=rdndxug)

Спеціальні історичні дисципліни (ДВВ) (Google Classroom – https://classroom.google.com/c/MjcxOTgwNDE5NTMz?cjc=vwkwttz)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (Google Classroom – rz5dwk6)

Історія держави і права зарубіжних країн (Google Classroom – txq5p7y)

Історія західної цивілізації (Google Classroom – v2dcy4j)

Культура та релігія античних цивілізацій  (Google Classroom –  ersq5gi)

Історія Румунії та Молдови  (Google Classroom – u33iamk)

Економічна історія України (Google Classroom – geiclpv)

Історія релігій (Google Classroom – c5s3ir4)

 


2019-2020 н.р.

Історія вчень про державу і право (16Ф)

Історія держави і права країн Західної Європи (35Ф)

Культура та релігія стародавніх цивілізацій (120Ф)


Морошан Наталя Володимирівна

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Історія європейської культури (25Ф)

Історія мистецтва (ДВВ)

Історія науки і техніки (ДВВ)

Історія світової культури (42ФЗ, 42ПЗ, 47ПЗ)

Особливості розвитку країн Латинської Америки (42ФЗ)

Особливості розвитку країн Латинської Америки (42Ф)

Українська етнологія (220ФЗ)

Українська етнологія (220Ф)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Історія європейської культури

Історія мистецтва

Історія світової культури (220Ф)

Історія світової культури (42Ф)

Україна в європейській історії та культурі ()

Україна в європейській історії та культурі (1б зв)

Світова культура ХХ – початку ХХІ ст.

Українська етнологія (42Ф,45Ф)

 


2019-2020 н.р.

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки (42Ф)

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки (42ФЗ)

Історія країн Центрально-Східної Європи (42Ф, 45Ф)

Історія країн Центрально-Східної Європи (42ФЗ)

Нова та новітня історія країн Азії та Африки (220Ф)

Нова та новітня історія країн Азії та Африки (220ФЗ)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (22Ф)

Особливості розвитку країн Латинської Америки (45Ф)Татаринов Іван Євгенович

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Війни в європейській історії (ХVI-ХІХ ст.) (ДВВбз 20.173-2,3 к.) (Google Classroom – ctmoe2l, meet.google.com/iat-ocib-qwk)

Історія України та української культури (120ФЗ, 32ФЗ, 32Ф) (Google Classroom – z5yyb6z, meet.google.com/iat-ocib-qwk)

Історія українського війська (220ФЗ, 220Ф) (Google Classroom – e5xfekb, meet.google.com/iat-ocib-qwk)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Актуальні проблеми історії України

Археологія

Військова історія України

Історія України та української культури (120Ф,32Ф)

 


2019-2020 н.р.

Археологія (15Ф,120Ф)

Війни в європейській історії (ХVI-ХІХ ст.) (32П, 35П)

Історія українського війська (32Ф, 32П)


Церковна Віра Георгіївна

 2020-2021 н. р. (ІІ семестр)

Історія європейської інтеграції (120 ФЗ, 32 ФЗ) (Google Classroom – u6lwqyw)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (22 Ф, 22 ФЗ, 120 ФЗ) (Google Classroom – oiarcu4)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (220 Ф, 220 ФЗ) (Google Classroom -sonf7pz)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (32Ф, 32 ФЗ) (Google Classroom – tibfpcm)

Українська та зарубіжна історіографія (45 Ф) (Google Classroom – vpe4yog)

Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретації (52 Ф) (Google Classroom – z6gitaz)

НАТО в системі євроатлантичної безпеки (52 Ф) (Google Classroom – zp2opca)

 


2020-2021 н.р. (І семестр)

Актуальні проблеми сучасної світової та вітчизняної історіографії (Google Classroom – rywezil)

Історія європейської інтеграції (Google Classroom – u6lwqyw)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (220Ф, Google Classroom – sonf7pz)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (32 Ф, (Google Classroom – tibfpcm)

Сучасні підходи до історіописання (Google Classroom – qmzo6aq)

 


2019-2020 н.р.

Актуальні проблеми сучасної світової та вітчизняної історіографії (52Ф)

НАТО в системі євроатлантичної безпеки (52Ф)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (220Ф)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (32Ф)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (22Ф)

Новітня історія країн Західної Європи (35Ф)


Циганенко Лілія Федорівна

Кафедра української мови і літературиРоманюк Ілона Валентинівна

Соколова Алла Василівна

2020-2021 н.р.

Документальне супроводження юридичної діяльності (Google Classroom 26 ФЗ), код mzgzk4a

Український фольклор (Google Classroom 24 ФЗ), код nh36zup

Українська мова (Google Classroom 14П, 15П, 1-15П), код sbrmqct

Методика навчання української мови (Google Classroom 240Ф), код 5jbav5q

 


2019-2020 н.р.

Сучасна українська мова з практикумом (14П)

Літературне краєзнавство (140Ф)

Історія української літератури (341Ф, 344Ф)Фоміна Лілія Георгіївна

Циганок Ірина Борисівна

2020-2021 н.р.

Сучасна українська мова (13Ф) – Google Classroom, код cl5sj2o

Сучасна українська мова (14 Ф) – Google Classroom, код fqpe5fy

Сучасна українська мова (140 Ф) – Google Classroom, код svvyqcy

Сучасна українська мова (341Ф, 344Ф) – Google Classroom, код 545xvdw

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (240Ф) – Google Classroom, код xqjp522

Лінгвістичні основи документознавства (15У) – Google Classroom, код 27rkpxp

Документаційне забезпечення діяльності підприємства (35У) – Google Classroom, код ewmhl6f

 


2019-2020 н.р.

Лінгвістичний аналіз тексту (53ф)

Сучасна українська мова (14ф)

Кафедра загальної та практичної психології

Програми атестаійних екзаменів

2020-2021 н.р.

1.“Методичні рекомендації щодо написання та оформлення кваліфікаційної роботи”(спеціальність 053 Психологія)

2. Програма атестаційного екзамену з психології (спецільність 053 Психологія)

3. Програма атестаційного екзамену з практичної психології (спеціальність 012 Дошкільна освіта. Практична психологія)

4. Програма атестаційного екзамену з практичної психології (спеціальність 014 Середня освіта.Ураїнська мова і література. Практична психологія)


Програма атестаційного екзамену з Психології (ОС “магістр“)


2019-2020 н.р.

“Методичні рекомендації щодо написання та оформлення кваліфікаційної роботи”( спеціальність 053 Психологія)

Програма атестаційного екзамену з практичної психології (спеціальність 012 Дошкільна освіта. Практична психологія)

Програма атестаційного екзамену з практичної психології (спеціальність 014 Середня освіта, ОП Середня освіта: українська мова і література. Практична психологія)

Програма атестаційного екзамену з психології


Васильєва Ольга Анатоліївна

2020-2021 н.р.

Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Google Classroom tsgtrzn
Психологія ділового спілкування Google Classroom u6xc2pt
Психологічна допомога жертвам насильства Google Classroom yb5mleo
Психологія карʼєри Google Classroom w6dy3hw
Психологія масової поведінки Google Classroom w5gtssg

 


2019-2020 н.р.

Гуманістична психологія (51 Ф)

Психологічні методи підбору конкурентноспроможного персоналу (41 Ф,  344 Ф)


Ільїн Олексій ІвановичЗапорожченко Олексій Володимирович

2020-2021 н.р.

Соціальна психологія Google Classroom z6lkmzd


Кічук Антоніна Валеріївна

2020-2021 н.р.

Психологія здоров’я Google Classroom po4behz

Основи глибинної психології Google Classroom 5lwdahz

Арт-терапія Google Classroom wv3xe6u

Психологія кризових ситуацій Google Classroom no7ajf4

Вікова та педагогічна психологія Google Classroom hkzpzec


Мазоха Інна Степанівна

2020-2021 н.р.

Історія психології Google Classroom ee43ijf

Психологія агресивності Google Classroom xgwpo6b

Візуальна психодіагностика Google Classroom qxcplmz

Психодіагностика Google Classroom kk4tfk6

Діагностика властивостей і станів Google Classroom hqf3m3v

Психологія стрессу Google Classroom 7ekm6e6

Актуальні проблеми юридичної психології Google Classroom bnynpd3

 


2019-2020 н.р.

Історія психології (111Ф,112 Ф) – код курса 4f7ogqn

Історія психології  (214У,224П,224Ф, 244П, 244Ф, 264П, 28П) – код курса 25kqkz6

Психодіагностика (21Ф,  344Ф, 344П, 364П) – код курса  6ivj5na

Психологія агресивності ДВВ – код курса ywmqpq2

Психологія стресу (41Ф) – код курса e7shj4k

Психологія стресу (51Ф)  – код курса rhzzh3m


Пономарьова Валентина Леонидівна

2020-2021 н.р.

Експериментальна психологія Google Classroom pv5ere7

Спеціальна психологія Google Classroom vops7yw

Психодіагностика Google Classroom t5pttzy

Психодіагностика Google Classroom jrcm6t2

 


2019-2020 н.р.

Спеціальна психологія (462 П, 44 Ф)

Сучасні методи психотерапевтичної роботи (51Ф)

Реабілітаційна психологія (17П)

Сучасні напрями психологічної реабілітації (21 Ф)

Арт – терапія (41 Ф)

Арт-терапія (21І,244П/227П/321У/37П/344П/341П/32П/31Ф/27П/23П)

Психологія менеджменту (23П/224П/20І/32І/28П/241П/264П/25П/244П/21Ф/23І)

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія  (23П) код курсу  tc5feqt

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення (13П/130П/1-13П)  код курсу  kkkiz2j


Проданова Олена Миколаївна

2020-2021 н.р.

Психологія сім’ї Google Classroom zzforym

 


2019-2020 н.р.

Психологія сім’ї   – код курса 5juwd4t

Психологія іміджу – код курса egbp4x3


Прокоф′єва Людмила Олександрівна

2020-2021 н.р.

Психологія спорту Google Classroom xj5cjv7
Психологія лідерства Google Classroom 76nyw7r
Психокорекція та психотерапія Google Classroom 4yanco7
Основи спеціальної психології, патопсихології та психотерапії Google Classroom f53d4ih
Діяльність служби “Телефону довіри” Google Classroom ke2b7bz

 


2019-2020 н.р.

Дитяча психологія – код: 77yvyox

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія (гр.  230П) – код: bh3up3z

Патопсихологія  (31 Ф) – код доступу: x3wjx4t


Садова Світлана Олегівна

 

2019-2020 н.р.

Соціальна психологія ( гр.111Ф, 112Ф)


Свищ Наталя Михайлівна

2020-2021 н.р.

Диференційна психологія Google Classroom vdobwpb

Психологія саморозвитку та саморегуляції Google Classroom 5ou535s

 


2019-2020 н.р.

Психологія розвитку та вікова психологія (111Ф,112Ф)

Вікова та педагогічна психологія (214У, 224П, 224Ф, 244П, 244Ф, 264П, 28П) – пароль mctdbmg

Вікова та педагогічна психологія (41Ф) пароль 65ewmnpРадкіна Валентина Федорівна

Вікова психологія (34і, 23П, 32і)

Психологія творчості (21і, 20і, 23і, 22і, 462П, 244П, 241П, 23П, 364П, 31Ф)

Психологія здоров’я (26і(пз), 28П)суок), 364П (24-ДВВпк), 361П, 32і, 44Ф)

Психологічний супровід сім’ї  дитини з особливими потребами (21Ф)

Центр неперервної освіти