Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19

На підставі рішення ректорату ІДГУ від 19 листопада 2020 року та погодження з науково-педагогічним складом та студентською радою університету теоретичне навчання продовжує здійснюватися в дистанційному режимі для студентів всіх курсів та спеціальностей.

Наказ по ІДГУ №96 від 27 серпня 2020 р. “Про підготовку та початок 2020-2021 навчального року”

Наказ №113 від 21 вересня 2020 р. “В додаток до наказу по ІДГУ № 96 від 27 серпня 2020 р. “Про підготовку та початок 2020-2021 навчального року”

Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

Електронні ресурси на період карантину

Інструкція для реєстрації

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Атестація

Методичні вказівки до складання атестаційного екзамену для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (заочна форма навчання).

 

Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання).

 

Програма атестаційного екзамену з інтернет-технологій та веб дизайну в освіті для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика. Інтернет-технології та веб-дизайн в освіті (денна форма навчання)

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика. Інтернет-технології та веб-дизайн в освіті (денна форма навчання).

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр зі скороченим терміном навчання»  спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма – Середня освіта: інформатика (заочна форма навчання)

 

Програма атестаційного екзамену  з інформатики та методики її навчання для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології, освітня програма – Середня освіта: трудове навчання та технології. Інформатика (денна форма навчання).

Лапшина Марина Іванівна

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 11

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 12 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 13 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 14-15 (42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 16-17(42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 18-19(42у)

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Тема 20(42у)

Модульна контрольна робота (42у) – Google Classroom, код q3us5xx

Завдання з Практикуму розв’язання олімпіадних завдань з математики (Тема 5-6) (42уз), код курса у Google Classroomza53evw

Практичне заняття. Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. (Тема 7-8)
(гр. 42уз), розміщено в Google Classroom,  код курса: za53evw

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики. Завдання МКР (гр. 42уз), розміщено в Google Classroom, код курса: za53evw

Кафедра технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Атестація 

2020-2021 н.р.

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних робіт для студентів ОС “магістр” спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Методичні рекомендації щодо виконаня кваліфікаційних робіт для студентів ОС “магістр” спеціальності 073 Менеджмент


2019-2020 н.р.

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна форма навчання)

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна форма навчання, скорочений курс)

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 242 Туризм (денна форма навчання)

Підсумкова атестація для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 242 Туризм (заочна форма навчання, скорочений курс)

Підсумкова атестація для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент

Деревенчук (Ткач) Крістіна Олександрівна

Захарченко Віталій Іванович

Рубель Олег Євгенович

Степанова Катерина Вячеславівна

Педагогічний факультет

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури

Сілаєв Віталій Віталійович

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

Програми атестаційних екзаменів 

ОС Бакалавр

Програма атестаційного екзамену  “Теорія та методика інклюзивної освіти (ОП «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта»)”

Програма атестаційного екзамену  “Теорія та методика інклюзивної освіти (ОП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта»)”

Програма атестаційного екзамену «Теорія та методика позашкільної освіти»

Програма атестаційного екзамену «Початкова освіта»

Програма атестаційного екзамену «Спеціальна педагогіка та методики дошкільного виховання дітей з вадами мовленнєвого розвитку»

Програма атестаційного екзамену «Дошкільна освіта»

Програма атестаційного екзамену з інформатики з методикою навчання у початковій школі

ОС Магістр

Програма атестаційного екзамену з менеджменту дошкільної освіти та організації альтернативної дошкільної освіти

Програма атестаційного екзамену з педагогіки і методики початкового та інклюзивного навчання

Програма атестаційного екзамену з педагогіки і методики початкової та позашкільної освіти

Боднар Наталя Миколаївна

Гуменникова Тамара Рудольфівна

Іванова Дора Георгіївна

Косович Наталія Миколаївна

 

Методика навчання в початковій школі (341П, 344) – код доступу b5v74y5

Лунгу Лариса Валентинівна

Інклюзивна освіта (41У, 42У, 47П, 45П, 462П, 42П)

Інклюзивна освіта (413І, 44І, 42І, 46І, 45І, 43І,412І, 44Ф, 42Ф)

Основи інклюзивної освіти (23П)

Основи інклюзивної освіти (130П, 160П)

Сич Юлія Іванівна

 

Педагогіка (1 курс)

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв

Банкул Лариса Дмитріївна

2020-2021 н.р.

Гра на музичному інструменті (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/eujeo72uek, код класу: ogz6f5)

Додатковий музичний інструмент  (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/ghhvnqhjxf, код класу: ugf4ufx)

Інструментальне виконавство (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/ggfblan76c , код класу: vmobbbn)

Практикум з шкільного репертуару (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meet: https://meet.google.com/lookup/fa6wcpyn5j, код класу: 2375exc)

Бойчев Іван Іванович

2020-2021 н.р.

Гра на музичному інструменті (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/bl5x43o3vyкод класу: 4hcpyoi)

Додатковий музичний інструмент (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/ezghvcm6hlкод класу: 7nra45v)

Денисов С.В.

2020-2021 н.р.

Методика навчання образотворчого мистецтва (Google Classroom – y72yfvm)

Затинченко Олександр Миколайович

2020-2021 н.р.

Гра на музичному інструменті (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/hwtgggo7x3код класу: 36ms6rp)

Додатковий музичний інструмент (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/bhbsmrecj2код класу: lz5qasd)

Оркестровий клас (Онлайн Google Meet (індивідуальні заняття) – Google Meethttps://meet.google.com/lookup/apyd6i77x7?authuser=0&hs=179код класу: avlnjw5)

 


2019-2020 н.р.

Хоровий клас (45 П гр.) – код курса mdqw56w

Кара Олександр Дмитрович

Паньків Ганна Степанівна

2020-2021 н.р.

Історія сучасного ОМ (Google Classroom – stbt5gm)

Кольорознавство (Google Classroom – chpqqkjy)

Композиція (Google Classroom – 6wdaixa)

Методика навчання образотворчого мистецтва (Google Classroom – 4456vb2)

Художня обробка тканини (батік) (Google Classroom – ad2oljd)

 

2019-2020 н.р.

Історія українського та зарубіжного мистецтва – код курса d46kd4i

Пастир Іван Васильович

2020-2021 н.р.

Живопис (Google Classroom – dn63syt)

Композиція (Google Classroom – byfogmb)

Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва (Google Classroom – veztiz3)

Методи оригінальної графіки (Google Classroom – bp5lwkn)

Педагогічний малюнок (Google Classroom – vwy6izp)

Художня праця та дизайн у закладах освіти (Google Classroom – 7kdjhd3)

Сарвілова Діна Сергіївна

2020-2021 н.р.

Ритміка з основами хореографії (Google Classroom – xpt5svb)

Українські музично-хореографічні традиції в інклюзивній освіті (Google Classroom – pochann)

 


2019-2020 н.р.

Теорія та методика сучасного танцю (443 П гр.)

Робота з дитячим хореографічним колективом (443 П гр.)

Сироткіна Жанна Єрофіївна

2020-2021 н.р.

Інтегрований курс “Мистецтво” та методика його навчання (Google Classroom – 4sqzcrf ,  Google Meethttps://meet.google.com/lookup/gwu34ddngw)

Методика музичного виховання (Google Classroom – xjlk4oc, https://meet.google.com/lookup/f7tls7chui )

Постановка голосу Онлайн Google Meet (індивідуально) –  zi2tlg6 https://meet.google.com/lookup/e2gv6y2nzo

Практичний курс з диригування Онлайн Google Meet (індивідуально) – jpnvyap,  Посилання Meet – https://meet.google.com/lookup/a6oge7jezp

Хоровий клас та хорове диригування Google Meet – 56uk7ac Посилання Meet – https://meet.google.com/lookup/atabgzpxv4

 


2019-2020 н.р.

Хоровий клас та хорове диригування (35 П гр.) – код курсу jimqw2t

Хращевська Олена Олегівна

Художня праця та методика естетичного виховання  – код курса mr6ioaw

Чеботар Людмила Іванівна

2020-2021 н.р.

Естрадний вокал 

Хоровий клас (Google Classroom – pochann)

Хоровий клас та хорове диригування (Google Classroom – wgfwxym)

Хоровий спів (Google Classroom – ze5hqqt)

 


2019-2020 н.р.

Методика роботи з дитячим хоровим колективом (45 П гр.) – код курса dkofsxn\

Факультет іноземних мов

Кафедра романо-германської філології

Головіна Наталія Борисівна

1. Практика письмового та усного перекладу і термінознавство (група 102І): https://drive.google.com/file/d/1LOHCC-TT5AGU8n7yuWxgn0rga3jgySA1/view

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=16q0RTkOKv6-opwwEpOo-Ys53q1331c6M

 

2. Лінгвістичний аналіз тексту (група 40І): https://drive.google.com/folderview?id=16ap-JxovPChGpfby65VOCVHA1N36Unn5

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=16rPEHF6s3KuL0QQFL6uZmoEza7aT2qyM

 

3. Вступ до германської філології з основами наукових досліджень (група 12І,102І): https://drive.google.com/folderview?id=16WKKwD5h_3Ef4DW2uNVzfdxRwkZA14gz

Посилання для відповідей до завдання: https://drive.google.com/folderview?id=17474Rdhfk8NhQMwpt3d5rs6KbKgWFMES

 

4. Теоретичний курс німецької мови (група 32І): https://drive.google.com/folderview?id=17HEnX5EqKRPRl-WPFqYlGsaxU2Yf2Gz1

 

5. Методика навчання іноземної мови в профільній школі (група 52І): https://drive.google.com/folderview?id=17LWTSbM7Mo35Hhh2I1y3jUFue83IG66T

Кудінова Ольга Іванівна

Кулинич Ганна В’ячеславівна

Цуркану Т.Ю.

Шавловська Тетяна Сергіївна

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Кольцун Наталія Михайлівна

2020-2021 н.р.

Вступ до мовознавства – Google Classroom, код isotal5

Сучасна російська мова з практикумом – Google Classroomкод ykuenur

 


2019-2020 н.р.

Методологія і філософії мови – код Google класс vx3p6wu

Савоськіна Тетяна Олексіївна

Сєдова Світлана Олексіївна

Кафедра англійської мови та перекладу

Делюсто Марина Сергіївна

 

2019-2020 н.р.

Практичний курс англійської мови (211У, 22Ф, 241П, 261П)

Салі Олена Валеріївна

Слободяк Світлана Іванівна

1. ДВВ: Комунікативний курс англійської мови (21Ф, 249П, 269П, 264П, 110І, 22І, 20І)

2. Комунікативний курс англійської мови (51У, 53У, 561У, 562У, 51Ф, 52Ф, 53Ф, 54Ф, 541П, 542П, 51П, 56П)

3. Англійська мова: практичний курс (101I, 102I, 103I)

Топчий Олеся Юріївна

Факультет української філології та соціальних наук

Кафедра права і соціальної роботи

Запорожченко Олексій Володимирович

2020-2021 н.р.

Загальна соціологія Google Classroom, код 4lfm557

Логіка Google Classroom, код noa6ybs

Основи соціології та політології Google Classroom, код uprlo7x

Філософія людини Google Classroom, код zysdfw2

 


2019-2020 н.р.

Основи філософських знань (1УФ, 1ІФ):

На платформі Google Classroom:   https://classroom.google.com/c/NTM5ODkyOTU2MTha

На платформі Moodle:    https://idgu.in.ua/course/view.php?id=95

Актуальні проблеми філософії науки (73 У, 75 Ф)

Іскров Костянтин Михайлович

2020-2021 н.р.

Цивільне право України Google Classroom, код haimb7a

 


2019-2020 н.р.

Конституційне право України (16Ф)

Цивільне право України (26Ф)

Кічук Ярослав Валерійович

2020-2021 н.р.

Юридична деонтологія та ОНД Google Classroom, код 6z7jiwq

Судові та правоохоронні органи України Google Classroom, код zzua6td

Правове забезпечення управлінської діяльності Google Classroom, код vjtjsjp

Міжнародне публічне і приватне право Google Classroom, код lb3afku

 


2019-2020 н.р.

Правове забезпечення управлінської діяльності (10У)

Метіль Анастасія Сергіївна

2020-2021 н.р.

Інформаційне право України Google Classroom, код may2eox

Кримінальне право України Google Classroom, код  3axnjgd

Права людини та громадянське суспільство в Україні (лекції) Google Classroom, код  w44mvpl

Право інтелектуальної власності Google Classroom, код  eg5y2sh

Правове регулювання органів державної влади та місцевого самоуправління Google Classroom, код  fnwfjna

Сімейне право Google Classroom, код  zybeve6

Теорія держави і права Google Classroom, код  hu2hzse

Екологічне право Google Classroom, код  cdkcylj

Цивільне процесуальне право України Google Classroom, код  hyvd7zw

Міжнародне публічне і приватне право Google Classroom, код  tjowm35

 


2019-2020 н.р.

Адміністративне право і процес в Україні (26Ф)

Інтегрований курс “Громадянська освіта” та методика його навчання (42Ф)

Інформаційне право (22У, 325У, 26Ф, 341Ф, 244П)

Правові засади соціальної роботи в Україні (11П,21П)

Теорія держави і права (16Ф)

Омельченко Ганна Михайлівна

2020-2021 н.р.

Теорія і методи соціальної роботи Google Classroom, код 3s42ocb

Кадрове діловодство Google Classroom, код jpvph6i

Психологія мотивації та стимулювання персоналу (практичні) Google Classroom, код 7colvwd

Садова Світлана Олегівна

2020-2021 н.р.

Юридична деонтологія та ОНД (практичні) Google Classroom, код 6z7jiwq

Судові та правоохоронні органи України (практичні) Google Classroom, код zzua6td

Основи PR Google Classroom, код igmuyzj

Сучасна міжнародна політика Google Classroom, код i5uryr7

Міжнародне публічне і приватне право (практичні) Google Classroom, код lb3afku

Правове забезпечення управлінської діяльності (практичні) Google Classroom, код vjtjsjp

 


2019-2020 н.р.

Основи філософських знань ()

Кафедра української і всесвітньої історії та культури

Акчебаш Альона Василівна

2020-2021 н.р.

Історія країн Центрально-Східної Європи (Google Classroom – moxfups)

Історія України та української культури (22Ф,25Ф, Google Classroom – 3jouvj4)

Основи пам’яткознавства (Google Classroom – 6o6ault)

Теорія та історія держави і права (Google Classroom – phyk6a2)

Традиційні культури етносів Українського Подунав’я (Google Classroom – 2stzgez)

Україна в європейській історії та культурі (семінари) (Google Classroom – tooc7jr)

Україна в системі міжнародних відносин (Google Classroom – ocv7ch7)

Хронологія (Google Classroom – f2zpxz7)

 


2019-2020 н.р.

Історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівознавство (12Ф,120Ф)

Історія архівної справи в Україні (17Ф)

Музеєзнавство (15Ф)

Основи пам’яткознавства (15Ф)

Теорія та методика архівної справи (17Ф)

Хронологія (220Ф)

Гончарова Наталія Олександрівна

2020-2021 н.р.

Історія античної цивілізації (Google Classroom – frzzjsh)

Історія держави і права України (Google Classroom – mhf6pih)

Історія стародавнього світу (Google Classroom – npilces)

Історія стародавнього світу та середніх віків (Google Classroom – g2ha2he)

Методика навчання історії (120Ф,32Ф, Google Classroom – gsimhi3)

 


2019-2020 н.р.

Етнодемографічні процеси сучасного світу (52Ф)

Регіонознавство  в шкільній історичній освіті (45Ф)

Градинар Ганна Іванівна

2020-2021 н.р.

Історія діловодства (Google Classroom – ymldqqb)

Історія Османської імперії (Google Classroom – yy3qmil)

 


2019-2020 н.р.

Нова та новітня історія країн Центрально-Східної Європи (220Ф)

Дроздов Віктор Володимирович

2020-2021 н.р.

Етнологія (Google Classroom – exioxjt)

 


2019-2020 н.р.

Історія радянського суспільства (42Ф,45Ф) – rvwnhnd (код у Google Classroom)

Михайлов Олександр Ілліч

2020-2021 н.р.

Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (Google Classroom – rz5dwk6)

Історія держави і права зарубіжних країн (Google Classroom – txq5p7y)

Історія західної цивілізації (Google Classroom – v2dcy4j)

Культура та релігія античних цивілізацій  (Google Classroom –  ersq5gi)

Історія Румунії та Молдови  (Google Classroom – u33iamk)

Економічна історія України (Google Classroom – geiclpv)

Історія релігій (Google Classroom – c5s3ir4)

 


2019-2020 н.р.

Історія вчень про державу і право (16Ф)

Історія держави і права країн Західної Європи (35Ф)

Культура та релігія стародавніх цивілізацій (120Ф)

Татаринов Іван Євгенович

2020-2021 н.р.

Актуальні проблеми історії України

Археологія

Військова історія України

Історія України та української культури (120Ф,32Ф)

 


2019-2020 н.р.

Археологія (15Ф,120Ф)

Війни в європейській історії (ХVI-ХІХ ст.) (32П, 35П)

Історія українського війська (32Ф, 32П)

Церковна Віра Георгіївна

2020-2021 н.р.

Актуальні проблеми сучасної світової та вітчизняної історіографії (Google Classroom – rywezil)

Історія європейської інтеграції (Google Classroom – u6lwqyw)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (220Ф, Google Classroom – sonf7pz)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (32 Ф, (Google Classroom – tibfpcm)

Сучасні підходи до історіописання (Google Classroom – qmzo6aq)

 


2019-2020 н.р.

Актуальні проблеми сучасної світової та вітчизняної історіографії (52Ф)

НАТО в системі євроатлантичної безпеки (52Ф)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (220Ф)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (32Ф)

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (22Ф)

Новітня історія країн Західної Європи (35Ф)

Циганенко Лілія Федорівна

Кафедра української мови і літератури

Романюк Ілона Валентинівна

Соколова Алла Василівна

2020-2021 н.р.

Документальне супроводження юридичної діяльності (Google Classroom 26 ФЗ), код mzgzk4a

Український фольклор (Google Classroom 24 ФЗ), код nh36zup

Українська мова (Google Classroom 14П, 15П, 1-15П), код sbrmqct

Методика навчання української мови (Google Classroom 240Ф), код 5jbav5q

 


2019-2020 н.р.

Сучасна українська мова з практикумом (14П)

Літературне краєзнавство (140Ф)

Історія української літератури (341Ф, 344Ф)

Фоміна Лілія Георгіївна

Циганок Ірина Борисівна

2020-2021 н.р.

Сучасна українська мова (13Ф) – Google Classroom, код cl5sj2o

Сучасна українська мова (14 Ф) – Google Classroom, код fqpe5fy

Сучасна українська мова (140 Ф) – Google Classroom, код svvyqcy

Сучасна українська мова (341Ф, 344Ф) – Google Classroom, код 545xvdw

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (240Ф) – Google Classroom, код xqjp522

Лінгвістичні основи документознавства (15У) – Google Classroom, код 27rkpxp

Документаційне забезпечення діяльності підприємства (35У) – Google Classroom, код ewmhl6f

 


2019-2020 н.р.

Лінгвістичний аналіз тексту (53ф)

Сучасна українська мова (14ф)

Кафедра загальної та практичної психології

Васильєва Ольга Анатоліївна

2020-2021 н.р.

Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень Google Classroom tsgtrzn
Психологія ділового спілкування Google Classroom u6xc2pt
Психологічна допомога жертвам насильства Google Classroom yb5mleo
Психологія карʼєри Google Classroom w6dy3hw
Психологія масової поведінки Google Classroom w5gtssg

 


2019-2020 н.р.

Гуманістична психологія (51 Ф)

Психологічні методи підбору конкурентноспроможного персоналу (41 Ф,  344 Ф)

Ільїн Олексій Іванович

Запорожченко Олексій Володимирович

2020-2021 н.р.

Соціальна психологія Google Classroom z6lkmzd

Кічук Антоніна Валеріївна

2020-2021 н.р.

Психологія здоров’я Google Classroom po4behz

Основи глибинної психології Google Classroom 5lwdahz

Арт-терапія Google Classroom wv3xe6u

Психологія кризових ситуацій Google Classroom no7ajf4

Вікова та педагогічна психологія Google Classroom hkzpzec

Мазоха Інна Степанівна

2020-2021 н.р.

Історія психології Google Classroom ee43ijf

Психологія агресивності Google Classroom xgwpo6b

Візуальна психодіагностика Google Classroom qxcplmz

Психодіагностика Google Classroom kk4tfk6

Діагностика властивостей і станів Google Classroom hqf3m3v

Психологія стрессу Google Classroom 7ekm6e6

Актуальні проблеми юридичної психології Google Classroom bnynpd3

 


2019-2020 н.р.

Історія психології (111Ф,112 Ф) – код курса 4f7ogqn

Історія психології  (214У,224П,224Ф, 244П, 244Ф, 264П, 28П) – код курса 25kqkz6

Психодіагностика (21Ф,  344Ф, 344П, 364П) – код курса  6ivj5na

Психологія агресивності ДВВ – код курса ywmqpq2

Психологія стресу (41Ф) – код курса e7shj4k

Психологія стресу (51Ф)  – код курса rhzzh3m

Пономарьова Валентина Леонидівна

2020-2021 н.р.

Експериментальна психологія Google Classroom pv5ere7

Спеціальна психологія Google Classroom vops7yw

Психодіагностика Google Classroom t5pttzy

Психодіагностика Google Classroom jrcm6t2

 


2019-2020 н.р.

Спеціальна психологія (462 П, 44 Ф)

Сучасні методи психотерапевтичної роботи (51Ф)

Реабілітаційна психологія (17П)

Сучасні напрями психологічної реабілітації (21 Ф)

Арт – терапія (41 Ф)

Арт-терапія (21І,244П/227П/321У/37П/344П/341П/32П/31Ф/27П/23П)

Психологія менеджменту (23П/224П/20І/32І/28П/241П/264П/25П/244П/21Ф/23І)

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія  (23П) код курсу  tc5feqt

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення (13П/130П/1-13П)  код курсу  kkkiz2j

Проданова Олена Миколаївна

2020-2021 н.р.

Психологія сім’ї Google Classroom zzforym

 


2019-2020 н.р.

Психологія сім’ї   – код курса 5juwd4t

Психологія іміджу – код курса egbp4x3

Прокоф′єва Людмила Олександрівна

2020-2021 н.р.

Психологія спорту Google Classroom xj5cjv7
Психологія лідерства Google Classroom 76nyw7r
Психокорекція та психотерапія Google Classroom 4yanco7
Основи спеціальної психології, патопсихології та психотерапії Google Classroom f53d4ih
Діяльність служби “Телефону довіри” Google Classroom ke2b7bz

 


2019-2020 н.р.

Дитяча психологія – код: 77yvyox

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія (гр.  230П) – код: bh3up3z

Патопсихологія  (31 Ф) – код доступу: x3wjx4t

Садова Світлана Олегівна

 

2019-2020 н.р.

Соціальна психологія ( гр.111Ф, 112Ф)

Свищ Наталя Михайлівна

2020-2021 н.р.

Диференційна психологія Google Classroom vdobwpb

Психологія саморозвитку та саморегуляції Google Classroom 5ou535s

 


2019-2020 н.р.

Психологія розвитку та вікова психологія (111Ф,112Ф)

Вікова та педагогічна психологія (214У, 224П, 224Ф, 244П, 244Ф, 264П, 28П) – пароль mctdbmg

Вікова та педагогічна психологія (41Ф) пароль 65ewmnp

Радкіна Валентина Федорівна

Вікова психологія (34і, 23П, 32і)

Психологія творчості (21і, 20і, 23і, 22і, 462П, 244П, 241П, 23П, 364П, 31Ф)

Психологія здоров’я (26і(пз), 28П)суок), 364П (24-ДВВпк), 361П, 32і, 44Ф)

Психологічний супровід сім’ї  дитини з особливими потребами (21Ф)

Центр неперервної освіти