Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Публічна інформація
Інформація Посилання
Основні документи
Освітні програми
Зразки документів про освіту
 • Диплом про вищу освіту ОС «бакалавр», «магістр»
Положення про колегіальні органи
Вакантні посади, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
 Правила прийому
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Організація освітнього процесу
  Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
  Наукова діяльність
  Мова освітнього процесу
   Положення структурних підрозділів університету
  Система забезпечення якості вищої освіти
  Результати моніторингу якості освіти
  Міжнародна діяльність
  Охорона праці
   Штатний розпис
   Кошторис та зміни до нього
   Фінансові звіти
  Інформація щодо проведення тендерних процедур
  Умови доступності закладу освіти для навчаня осіб з особливими освітніми потребами
  Енергозбереження
  Політика запобігання та боротьби із корупцією, сексуальними домаганнями та дискримінацією
  • Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ІДГУ
  • План заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидії корупції в ІДГУ на 2021 рік
  • Звіт про виконання заходів щодо боротьби з корупцією 2019
  • Повідом про корупцію
  • Виходь на світло!
  • Стоп тероризм!
  • Антикорупційна програма на 2021-2023 рр.
  • Положення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню), дискримінації, сексуальним домаганням та іншим проявам неетичної поведінки
  Телефон довіри

  Скринька довіри

  Електронне звернення громадян
  Доступ до публічної інформації
  • Доступ до публічної інформації
  Контактна інформація
  • Телефонний довідник