Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Академічна доброчесність в ІДГУ

Академічна доброчесність в ІДГУ Академічна доброчесність у науковій діяльності

Академічне письмо. 20 порад для студентів

Лист МОН України №1/11-8681 від 15.08.2018 р. (Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Нормативне регулювання академічної доброчесності:

 • Закон України «Про освіту» (Стаття 42)
 • Кодекс академічної доброчесності ІДГУ
 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ІДГУ
 • Положення про систему запобігання та виявлення академічному плагіату в ІДГУ
 • Склад комісії академічної доброчесності в ІДГУ
 • Звіт на основі опитування студенток і студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету (2018 рік)
 • Порівняльний звіт за опитуваннями 2016 і 2018 років в університетах-учасниках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні
Заходи щодо розвитку академічної доброчесності в ІДГУ
Центр академічного письма

Центр академічного письма
Центр академічного письма було утворено в 2016 р. в рамках реалізації проекту «Центр академічного письма як засіб протидії академічному плагіату». На сьогодні він є підрозділом Навчально-методичного відділу ІДГУ, до завдань якого входить:

  • інформування здобувачів вищої освіти й науково-педагогічних працівників про нормативні вимоги щодо дотримання правил академічної доброчесності, ознайомлення з документами, що регламентують процедури запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за порушення академічної доброчесності;
  • індивідуальне консультування студентів, організація семінарів, тренінгів, круглих столів і виховних заходів з метою підвищення академічної культури в освітньому середовищі й формування практичних навичок написання наукових текстів;
  • розробка та поширення методичних матеріалів щодо правил цитування й належного оформлення посилань на використані у наукових і науково-методичних працях матеріали;
  • розміщення всіх навчальних, навчально-методичних і наукових робіт науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів у репозитарії Університету й здійснення комп’ютерної перевірки робіт на унікальність з використанням системи «Unicheck» з метою виявлення в них ознак плагіату.

Презентація виступу Дроздова В.В. «Організація та функціонування Центру академічного письма в університеті: приклад ІДГУ» на конференції «Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ» (КПІ імені Ігоря Сікорського, 20 квітня 2017 р.)

Звертайтеся до Центру академічного письма по консультацію:
Навчальний корпус №1, каб. 205,
e-mail: caw.idgu@gmail.com