Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Академічна доброчесність в ІДГУ

Академічна доброчесність в ІДГУНормативне регулювання академічної доброчесності:

 • Закон України «Про освіту» (Стаття 42)
 • Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності
 • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
 • Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
 • Лист МОН України №1/11-8681 від 15.08.2018 р. (Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах)

Нормативне забезпечення академічної доброчесності в ІДГУ:

Вебінари “Академічна доброчесність”

Інформаційні матеріали ІДГУ:

  Заходи щодо розвитку академічної доброчесності в ІДГУ
  Центр академічного письма

  Центр академічного письма
  Центр академічного письма було утворено в 2016 р. в рамках реалізації проекту «Центр академічного письма як засіб протидії академічному плагіату». На сьогодні він є підрозділом Навчально-методичного відділу ІДГУ, до завдань якого входить:

   • інформування здобувачів вищої освіти й науково-педагогічних працівників про нормативні вимоги щодо дотримання правил академічної доброчесності, ознайомлення з документами, що регламентують процедури запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за порушення академічної доброчесності;
   • індивідуальне консультування студентів, організація семінарів, тренінгів, круглих столів і виховних заходів з метою підвищення академічної культури в освітньому середовищі й формування практичних навичок написання наукових текстів;
   • розробка та поширення методичних матеріалів щодо правил цитування й належного оформлення посилань на використані у наукових і науково-методичних працях матеріали;
   • розміщення всіх навчальних, навчально-методичних і наукових робіт науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів у репозитарії Університету й здійснення комп’ютерної перевірки робіт на унікальність з використанням системи «Unicheck» з метою виявлення в них ознак плагіату.

  Презентація виступу Дроздова В.В. «Організація та функціонування Центру академічного письма в університеті: приклад ІДГУ» на конференції «Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ» (КПІ імені Ігоря Сікорського, 20 квітня 2017 р.)

  Звертайтеся до Центру академічного письма по консультацію:
  Навчальний корпус №1, каб. 205,
  e-mail: caw.idgu@gmail.com