В ІДГУ за останні два роки покращився стан академічної доброчесності: результати дослідження CEDOS

У рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в України (SAUIP), який реалізують Американські ради з міжнародної освіти, аналітичним центром CEDOS спільно з Gfk Ukraine було проведено дві хвилі опитування студентства (2016 та 2018 рр.) в десятьох університетах-учасниках проекту. Дослідження проводилося з метою з’ясувати думку студентства щодо рівня поширеності різних проявів академічної недоброчесності та чинників, які можуть впливати на цей рівень. Результати опитування щодо Ізмаїльського державного гуманітарного університету були представлені на засіданні вченої ради ІДГУ, що відбулося 30 травня 2019 р.

 

У порівнянні з попереднім опитуванням дані 2018 р. свідчать про покращення рівня ставлення студентів до академічної доброчесності. Абсолютна більшість опитаних студентів відповіли про наявність вибіркових дисциплін в університеті (92%) та зрозумілі критерії оцінювання студентів у межах дисципліни (89%).

 

Про перевірку на плагіат проміжних письмових робіт у межах окремих курсів зазначили 40% студентів. Натомість про перевірку на плагіат дипломних і курсових робіт відповідей було значно більше (87%-89%). Найчастіше респонденти пояснювали плагіат у студентських роботах необхідністю виконувати великий обсяг письмових робіт (71%). Щодо санкцій за плагіат у студентських роботах, що існують в університеті, то 44% зазначили про виставлення незадовільної оцінки за роботу з плагіатом, а ще 37% – лише про зменшення оцінки за таку роботу.

 

Практика академічної недоброчесності, яку найбільше опитаних вважають неприпустимою, – це домовленості з викладачем або адміністрацією про оцінку за послуги або винагороду (78%). Більше 60% опитаних обрали варіанти про списування в інших студентів на залікових роботах (70%) та купівлю курсових і дипломних робіт (66%). Хоча про наявність домовленостей, наприклад, зазначили 28% респондентів. Натомість найчастіше відповідали про поширеність таких практик академічної недоброчесності, як різні прояви списування на проміжних контрольних, під час заліків, іспитів та підготовка шпаргалок. Однак відсоток поширення цих видів академічної недоброчесності суттєво знизився у порівнянні з 2016 р.

 

На веб-сайті ІДГУ розміщено результати опитування студентів ІДГУ у 2018 р. та порівняльний звіт за 2016-2018 рр., з якими Ви маєте можливість ознайомитись. Презентація доповіді координатора від ІДГУ в SAUIP Віктора Дроздова «Про ефективні механізми забезпечення академічної доброчесності в університеті» доступна за посиланням.

Начальник навчально-методичного відділу
Віктор Дроздов