В ІДГУ відбулося публічне обговорення проекту Кодексу академічної доброчесності

В умовах становлення нової студентоцентричної системи вищої освіти в Україні важливе значення має формування відносин між учасниками освітнього процесу, що ґрунтуються на засадах академічної доброчесності. Участь Ізмаїльського державного гуманітарного університету в Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні (StrengtheningAcademicIntegrityinUkraine Project – SAIUP), послідовне запровадження механізмів боротьби з академічним плагіатом, створення Центру академічного письма є важливими кроками університету на шляху до утвердження принципів доброчесної поведінки в освітньому середовищі та створенню системи забезпечення якості вищої освіти.

 

Своєрідним документом, що визначатиме етичні принципи та правила поведінки, якими мають керуватися студенти, викладачі, адміністрація та співробітники університету під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності, а також політику і процедури забезпечення їх дотримання, стане Кодекс академічної доброчесності, проект якого з початку березня знаходиться на громадському обговоренні.

 

22 березня у конференц-залі ІДГУ відбулися публічні дебати між представниками студентства, викладачів та адміністрації в рамках громадського обговорення проекту Кодексу. Делегати порушили низку дискусійних питань щодо переліку правил академічної доброчесності та відповідальності за їх порушення, процедур вирішення конфліктних ситуацій, формування складу та визначення повноважень Ради академічної доброчесності, а також механізмів прийняття та впровадження Кодексу в університеті.

 

«Кодекс академічної доброчесності ІДГУ буде ефективно діяти лише за умови, коли до обговорення його проекту буде залучена якнайширша аудиторія та будуть враховані пропозиції різних категорій учасників освітнього процесу», – наголосив координатор SAIUP від викладацького складу ІДГУ Віктор Дроздов.

 

Слід зазначити, що проект Кодексу вже обговорювався на засіданнях Студентської ради ІДГУ, засіданнях кафедр та вчених рад факультетів. Також планується організувати конференцію студентів з метою детального обговорення положень проекту.

 

Громадське обговорення проекту Кодексу академічної доброчесності триватиме до кінця квітня 2017 р. Пропозиції до проекту можна надсилати до кабінету №204, або на електронну пошту victordrozdov@idguonline.net. З проектом Кодексу можна ознайомитись за посиланням.