Участь ІДГУ в Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні: річні досягнення та перспективи

У 2016 році Ізмаїльський державний гуманітарний університет розпочав участь у Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), який реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти та науки та за підтримки Посольства Сполучених Штатів в Україні. Цей проект охоплює 10 українських вишів та має на меті формування та становлення довіри до системи вищої освіти України, ґрунтуючись на засадах чесності, справедливості, відповідальності та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу.

 

Протягом року відбувались різноманітні заходи, в яких ІДГУ брав активну участь, спрямовані на популяризацію академічної доброчесності в освітньому середовищі, боротьбу з академічним плагіатом, формування навичок академічного письма.

 

З цілями Проекту студенти університету були ознайомлені 16 травня під час візиту радника Посольства США з питань преси, освіти та культури Конрада Тернера, який провів лекцію про академічну доброчесність у вищих навчальних закладах. Наприкінці травня – на початку червня 2016 року в офісі Американських Рад проходили тренінги для координаторів від студентів та викладачів університетів-учасників Проекту, під час яких вони ознайомились з досвідом впровадження принципів академічної доброчесності від тренерів Fairfield University (США, штат Конектікут) професора Кетрін Нанц і професора Девіда Шмідта. Наступний етап навчальних тренінгів відбувся восени 2016 року: у вересні студенти і викладачі ІДГУ взяли участь у триденному тренінг-марафоні від фасилітаторів Британських Рад, а в жовтні відбувся тренінг від Американських Рад для викладачів стосовно механізмів розробки та впровадження Кодексів честі університетів.

 

Активна фаза участі університету в Проекті розпочалась з нового навчального року. На початку вересня для студентів І курсу в рамках дисципліни «Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень» було проведено цикл лекцій з академічної доброчесності та основ академічного письма.

 

У жовтні університет узяв участь у конкурсі проектів міні-грантів від Американських Рад з міжнародної освіти. За результатами цього конкурсу однією з кращих грантових пропозицій було визнано проект ІДГУ «Центр академічного письма як засіб протидії академічному плагіату». На постійній основі в університеті було створено Центр академічного письма (керівник – Наталя Волканова). Протягом двох місяців (з 17 жовтня по 16 грудня 2016 р.) тривала реалізація проекту, зокрема проведено дводенний тренінг для аспірантів та магістрантів з удосконалення навичок академічного письма у процесі формування професійної компетентності майбутнього викладача-тьютора, а також семінари для студентів чотирьох факультетів ІДГУ стосовно протидії академічному плагіату. Студенти мали змогу отримати консультацію в Центрі, ознайомитись з правилами цитування при написанні наукових текстів. Були розроблені рекламні матеріали з популяризації культури академічного письма. На заключній конференції 16 грудня було підведено підсумки проекту, учасники якої висловили необхідність продовження інформаційної кампанії.

 

14 грудня було проведено семінар для кураторів академічних груп «Академічна доброчесність як чинник розвитку сучасної системи вищої освіти». Координатор Проекту від ІДГУ, доцент Віктор Дроздов ознайомив кураторів із методиками впровадження принципів академічної доброчесності серед студентської спільноти, розповів про способи протидії академічній нечесності, наголосив на необхідності формування у студентів культури академічного письма.

 

Одним з головних напрямів діяльності ІДГУ стала боротьба з академічним плагіатом, важливим результатом якої стало затвердження вченою радою «Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату» в грудні 2016 року. Також ІДГУ уклав угоду про співпрацю з відомим в Україні сервісом перевірки робіт на плагіат «Unplag», який надасть університету можливість створення власної бази даних наукових та навчальних робіт, а також професійної перевірки на наявність плагіату. Розпочато перевірку на плагіат кваліфікаційних та курсових робіт студентів.

 

Важливою сферою діяльності ІДГУ є популяризація академічної доброчесності. Новини про участь ІДГУ в Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні періодично з’являлись на сайті університету та в засобах масової інформації міста. Також було створено спеціальну сторінку у Facebook (https://www.facebook.com/IDGU.SAIUP). Студенти ІДГУ під керівництвом Анастасії Шишман узяли участь у конкурсі проектів соціальної відеореклами «Чесність починається з тебе», створивши власний відеоролик про академічну доброчесність.

 

Питання академічної доброчесності, механізмів її впровадження та можливості взаємодії університетів у цій сфері обговорювалися ІДГУ під час спільних зустрічей з адміністраціями закордонних вишів, зокрема з Університетом «Нижній Дунай» (м. Галац, Румунія).

 

Найголовнішим напрямком діяльності університету в Проекті в наступному році стане затвердження та впровадження Кодексу академічної доброчесності ІДГУ. Його розробка вже розпочалася робочою групою, а обговорення та затвердження планується здійснити до початку нового навчального семестру.

 

Формування культури академічного письма – наступне важливе завдання. Інформаційна кампанія Центру академічного письма охопить у наступному році не лише студентів, а й школярів міста. Також планується впровадити в навчальний процес окремий курс «Основи академічного письма», методичні рекомендації та програма якого були розроблені фахівцями в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні.

 

Важлива увага приділятиметься вивченню причин недоброчесної поведінки студентів та викладачів ІДГУ за допомогою різноманітних соціологічних опитувань, які будуть проведені відділом моніторингу якості вищої освіти, ліцензування та акредитації спільно зі Студентською радою ІДГУ.

Віктор Дроздов