Навчально-методичний семінар «Зміст і методика освіти в позашкільних закладах освіти»

13 жовтня 2020 року на базі кафедри технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного університету було проведено навчально-методичний семінар для майбутніх учителів технологій, присвячений особливостям підготовки педагога трудового навчання у вищій школі, для майбутньої реалізації у позашкільних закладах освіти.

 

Організатором семінару виступили декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, доцент Мізюк В.А.,  завідувач кафедри технологічної і  професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін, доцент Федорова О.В.

Основною метою заходу був обмін інформацією й досвідом щодо особливостей та якості підготовки педагога трудового навчання науково-технічного напряму.

 

Під час семінару викладачі мали змогу ознайомитись із такими питаннями як: концепція підготовки педагога трудового навчання; основи формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів технологій; специфіка підготовки за циклом вільного вибору студентів та ін.

З учасниками семінару було обговорено інноваційні методики викладання  у позашкільних закладах освіти. Особливу увагу було приділено питанням опрацювання техніко-технологічних знань, умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовки до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями, а також методами підготовки майбутніх вчителів трудового навчання.

 

Організатори семінару  наголошують на продовженні даної форми роботи зі студентами. Загалом, цей захід дав змогу налагодити діалог між викладачами кафедри технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін та студентами спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.10 Трудове навчання та технології , отримати  новий практичний досвід, який буде використовуватись у навчальному процесі  під час підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр».

Яренчук Л.Г. , канд. пед. наук, доцент
кафедри технологічної і професійної освіти
та загальнотехнічних дисциплін