На шляху реалізації завдань наукового проекту

В основу проекту «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму» покладено видання довідкових та науково-дослідних матеріалів для оснащення шкільного курсу «Література рідного краю». Він активно провадиться у школах регіону, проте на сьогодні не має належного навчально-методичного забезпечення, що охоплювало би творчий доробок бессарабських письменників. Чинні навчальні програми загальноосвітніх шкіл у частині «Уроки літератури рідного краю» не включають жодного бессарабського автора. Тим часом серед придунайських митців слова є поети високого художнього рівня та загальнонаціонального визнання, котрі варті уваги й належного поцінування (скажімо, член Національної спілки письменників України кілійський поет Валерій Виходцев, член національної спілки бандуристів України Михайло Василюк, автор семи віршових збірок Володимир Рева, неординарна татарбунарська поетеса Галина Лиса, відома в Придунав’ї авторка блискучої лірики для дітей Таміла Кібкало й ін.). У цьому контексті вияскравлюються й художні твори, авторами яких є митці слова, котрі пишуть мовами різних етносів полікультурного бессарабського краю (П. Бурлак-Волканов, Н. Стоянов, Т. Танасова-Тодорова, Є. Кожокару, О. Картельян, Є. Томша й ін.). Тому уроки літератури рідного краю в південних регіонах України мають свою специфіку. Вони прилучають учнів до надбань національної культури в її етнічному розмаїтті, формують толерантні взаємостосунки між етносами, котрі здавна мешкають у Придунав’ї. Відтак насущною є проблема внесення змін до орієнтовної регіональної програми з літератури рідного краю, рекомендованої комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (2008 р.), зокрема введення до неї творчого  доробку письменників нових імен і творів  представників сучасної регіональної літератури Бессарабії.

 

Низка означених та багатьох інших навчально-виховних проблем, котрі визначають концептуальні завдання наукового проекту, стали об’єктом обговорення кількох поточних заходів: конструктивної зустрічі керівника проекту проф. Шевчук Т. С. та відповідального виконавця проф. Райбедюк Г. Б. з працівниками відділу освіти Ізмаїльської міської ради – очільницею Волканецькою Ж. М. та уповноваженою особою Поляковою Т. В. (05. 03. 19 р.); науково-методичних консультацій керівника методичного об’єднання вчителів української мови та літератури м. Ізмаїл Проценко О. М. та задіяних у практичній реалізації проекту викладачів (методист кафедри української мови та літератури доц. Погорєлова А. Д.) і магістрантів університету (18.03.19 р.); плідних дискусій щодо змісту програми з літератури рідного краю членів проекту (проф. Райбедюк Г. Б., доц. Соколова А. Д.) та учителів регіону під час роботи курсів підвищення кваліфікації в центрі неперервної освіти за сприяння його директора центру доц. Глущук С. В. (20.03.19 р.).

 

Особливо плідною й результативною на сьогодні є співпраця в руслі наукового проекту із загальноосвітньою школою з поглибленим вивченням англійської мови № 1 ім. О. В. Суворова (директор Дудченко Д. І.) та загальноосвітньою школою № 4 І-ІІІ ступенів м. Ізмаїл (директор Голубкова Н. В.). На початку березня цього року відбулася творча зустріч учнів ЗОШ № 1 з поетом болгаро-гагаузького походження Іваном Дерменжі (06.03.19 р.), метою якої було виховання у школярів поваги до культурних цінностей національних громад нашого регіону та розуміння мультиетнічної основи культури рідного краю. Діти із захопленням декламували вірші з колоритними назвами «Чійшия», «Чушмелій» й ін. та представили власні переклади цих творів англійською мовою. За пропозицією Олександри Лобанової та Богдана Лапшина був покладений на музику вірш «Болград» .

 

Проблеми вивчення літератури рідного краю визначили тему спільного науково-методичного семінару, проведеного за ініціативи відповідального виконавця проекту проф. Райбедюк Г. Б. та директора ЗОШ № 4 м. Ізмаїл Голубкової Н. В. Його учасниками стали учителі-словесники школи: Бараненко В. П., Димченко Т. В., Бухтіна Л. Г., Петрова Г. П. (12.03.19 р.). Активно прилучились до обговорення питань щодо організаційно-методичних підходів до вивчення літератури рідного краю в поліетнічному регіоні магістранти факультету української філології та соціальних наук Марина Коваль та Інна Усатенко, котрі проходили науково-педагогічну практику в цьому навчальному закладі. Йшлося про створення сприятливих умов, зокрема, наявності відповідної бази для проведення на належному рівні уроків рідного краю: видання доробку митців регіону, підготовка наукових праць та методичних розробок щодо вивчення творчості регіональних авторів, а також забезпечення цими матеріалами шкільних бібліотек, їх доступність та широка популяризація. Конкретними аспектами обопільної співпраці ІДГУ і ЗОШ № 4 щодо практичної реалізації завдань проекту стали такі навчально-виховні заходи: презентація в учнівській аудиторії найновіших видань поетичних творів бессарабських авторів (проф. Райбедюк Г. Б., магістрантка Інна Усатенко), поповнення ними шкільної бібліотеки (збірки Кібкало Т. О.), залікові уроки магістрантів з проблематики літератури рідного краю (11. 03-22. 03.19 р.). Особливо колоритною стала літературно-музична композиція «Любов і зрада в українській поезії» (21. 03. 2019 р.) (модератор Бараненко В. П.), у ході якої на повну силу зазвучало слово придунайських поетів у контексті різних видів мистецтва (відеопрезентація Марини Коваль). Перспективи вирішення багатьох спільних завдань наукового проекту ІДГУ були рельєфно означені й у низці заходів щодо святкування Дня народження ЗОШ № 4 (26.03.2019 р.).

 

У результаті низки проведених науково-методичних і творчих зустрічей їх учасники дійшли загального висновку щодо потреби оновлення регіональної програми з літератури рідного краю на основі художнього доробку бессарабських митців слова. Його систематизація та видання, а також методична адаптація і є важливим сегментом практичної реалізації основних завдань наукового проекту.

Професор Галина Райбедюк