Курси для вчителів англійської мови

Вчителі вчаться все життя. 13 – 24 січня на базі Ізмаїльського університету проходили курси «Комунікативні стратегії англійської мови та сучасний англомовний дискурс» для викладачів та вчителів англійської мови за участю носіїв мови, волонтерів Корпусу Миру США в Україні. Серед слухачів курсів були як викладачі вищих навчальних закладів освіти, так і вчителі шкіл міста та району.

 

Концепція навчання передбачала розвивальне навчання та педагогіку співробітництва. Основною ідеєю курсу був  розвиток комунікативної та соціокультурної компетенції.

Основні завдання: розуміти та відтворювати англійську мову відповідно до специфіки ситуації спілкування, у тому числі в педагогічному дискурсі. В програмі курсів підвищення кваліфікації були питання з країнознавства, американських студій, вивчалися особливості застосування англійської мови в професійному спілкуванні сучасних педагогів, комунікативні стратегії та тактики спілкування,  інноваційні педагогічні технології. Розглядалися деякі особливості щодо проблем формування медіаграмотності.

 

Це був чудовий час, проведений разом з колегами, який допоміг нам не тільки покращити наші навички спілкування англійською мовою, але й надав нам можливість краще узнати своїх колег та набути нових ідей для мотивації як себе, так і своїх учнів.

 

Як зауважила Катерина Махова, директор студії “Success”: «Спілкування з креативними колегами – це завжди натхнення та заохочування бути кращими вчителями, прикладом для своїх учнів. Ми пишаємось знайомствами, новими ідеями та новими цілями у саморозвитку!»

Ми всі дуже вдячні волонтерам Корпусу Миру Джен Саттон (Jen Sutton), яка працює в нашому університеті, та Джіані Хегарті (Gianna Hegarty), яка викладає англійську мову в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, за цікаві заняття, ентузіазм та бажання поділитися своїми знаннями та навчальними матеріалами.

Шиляєва Тетяна