Навчально-практичний семінар для студентів «Використання інтернету для організації самостійної роботи»

25 жовтня 2018 року на факультеті управління, адміністрування та інформаційної діяльності відбувся навчально-практичний семінар на тему «Використання інтернету для організації самостійної роботи студентів». Для першокурсників факультету студенти 3 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (науковий керівник Кожухар Ж.В), спеціальності «014.09 Середня освіта. Інформатика» (науковий керівник Дмитрієва М.В.) та представники бібліотеки ІДГУ розкрили особливості роботи з електронними виданнями бібліотеки, використання освітніх сайтів для підготовки до семінарсько-практичних занять, при виконанні проектних робіт, самовдосконалення і саморозвитку.

 

На початку семінару студенти третього курсу виступили з доповідями на тему «Інтернет-джерела професійного спрямування» та продемонстрували презентацію з цікавими фото. Більш детально було висвітлено питання щодо використання Інтернет-сайту бібліотеки Вернадського, алгоритму пошуку необхідної інформації в у професійних періодичних виданнях та базі електронних даних бібліотеки.

 

Працівники бібліотеки Усачова Ольга Олексіївна і Мойсеєнко Тамара Василівна розповіли студентам не тільки про способи ведення бібліотечних каталогів та принципи роботи з традиційною картотекою, а й про особливості електронного середовища бібліотеки ІДГУ (http://lib.idgu.edu.ua/) та способи пошуку інформації на сторінках бібліотеки.

 

Студентів зацікавили електронні послуги, які надає наша бібліотека для студентів та викладачів нашого вузу, а саме: визначення індексів УДК, віртуальна довідка та електронна доставка документів.

 Дмитрієва М.В., викладач