Всеукраїнський круглий стіл «Українська мова як рідна: загальноукраїнський і регіональний контекст» з нагоди Міжнародного дня рідної мови

Уже стало доброю традицією кафедри української мови і літератури, а також Центру української мови і культури ІДГУ напередодні Міжнародного дня рідної мови запрошувати фахівців-філологів з усієї України до обговорення актуальних питань функціонування української мови в державі загалом та в її багатомовних регіонах, у буджацькому її краї зокрема. До цікавої та плідної дискусії в ІДГУ активно долучаються представники професорсько-викладацького складу та здобувачі різних освітніх ступенів провідних закладів вищої освіти України.

 

Цьогорічний круглий стіл, який відбувся 20 лютого у змішаному (офлайн та онлайн) форматі, не став винятком. Разом з науковцями ІДГУ над розв’язанням гострих та злободенних питань функціонування української мови як рідної в загальноукраїнському та регіональному контексті працювали досвідчені та молоді вчені Ужгорода, Житомира, Вінниці, Глухова.

 

Відкрив захід ректор нашого університету доктор педагогічних наук, професор Кічук Я. В., який наголосив на важливості україноцентричного вектору в діяльності університету, підтримки державної мови в полілінгвальних регіонах України.

 

Складні питання буття української мови в Південній Бессарабії в історичній проєкції у своєму вітальному слові окреслив декан факультету української та іноземної філології к.іст.н., доцент Татаринов І. Є.

Завідувачка кафедри української мови Ужгородського національного університету, д.філол.н., проф. Венжинович Н. Ф., закцентувала увагу присутніх на специфіці навчання української мови в полілінгвальних регіонах України, таких, як Закарпаття і Південна Бессарабія, де носії різних рідних мов мусять, не відчуваючи дискомфорту, досконало опанувати державну мову. Вона також висловила задоволення ефективною співпрацею кафедри української мови і літератури ІДГУ з кафедрою української мови УжНУ щодо утвердження українства в наших регіонах, реалізованої у спільних заходах, наукових проєктах, публікаціях, наголосила на важливості подальшої такої співпраці.

 

Завкафедри української мови, д.філол.н. Колесников А. О., зосередив увагу присутніх на результатах проведених фахівцями кафедри соціолінгвістичних досліджень, які засвідчують зміни мовної ситуації на півдні Одещини в умовах російської військової агресії проти України, пов’язані зі збільшенням випадків свідомого переходу на український мовний код у повсякденному спілкуванні полімовних бессарабців, визначенням української мови як рідної не лише етнічними українцями, а також й етнічними молдованами, болгарами, гагаузами.

 

Доповіді членів кафедри української мови і літератури й колег з інших вишів України продовжили полілог у межах проблематики зустрічі. Це були дискусії довкола: сьогодення функціонування української мови в місті Ізмаїл (доц. Делюсто М. С.), питання про літературне краєзнавство як чинник формування національної ідентичності українців у Придунав’ї (проф. Райбедюк Г. Б.), української національної ідеї в етнокультурному просторі Придунавʼя (доц. Соколова А. В.), динаміки лінгвального ландшафту Середнього Полісся під впливом екстралінгвальних чинників (доц. Гримашевич Г. І.), мовних практик та комунікаційних стратегій мешканців східнополіського говору в умовах російської військової агресії проти України (доц. Марєєв Д. А.), функціонування українських говірок у Республіці Молдова (доц. Горофʼянюк І. В.) та ін.

 

Прикметно, що активними учасниками круглого столу, окрім викладачів, стали здобувачі ОС «бакалавр», «магістр» спеціальностей 014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література) – Губа О. Т., Бондарь А. Є., Хіміч І. С.; 035 Філологія (035.01 Українська мова і література) – Хомякова В. С., Маєва В. С., Уколова А. О., Телепан О. Б., Ткаченко В. Г., Мусульбас Є. В. – факультету української та іноземної філології ІДГУ, які представили власні наукові розвідки в межах тематики круглого столу.

 

Щиро дякуємо усім учасникам заходу за приємне спілкування, небайдужість до проблем функціонування української мови, висловлені ідеї щодо подальших наших дій (наукових підходів, заходів, досліджень, проєктів), спрямованих на зміцнення української мови як державної, рідної, престижної, як основного засобу комунікації в Україні, засобу міжетнічного спілкування в її поліетнічних регіонах!

 

Окрема подяка працівникам бібліотеки ІДГУ за підготовлену виставку сучасних наукових і навчальних видань з української мови та іншим співробітникам ІДГУ (Карайванський О., Тимофєєв Д.) за технічну підтримку в організації заходу.

Доц. Делюсто М. С.

Програма  Всеукраїнського круглого столу з нагоди Міжнародного дня рідної мови  та Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні «Українська мова як рідна: загальноукраїнський і регіональний контекст»  (20 лютого 2024 року)