Міжкафедральний науковий семінар відбувся успішно!

24 листопада 2023 р. на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувся міжкафедральний науковий семінар (за участю науковців кафедри дошкільної та початкової освіти та кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету, а також кафедри математики і методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського») щодо публічної презентації наукових результатів дисертації здобувача наукового ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, викладача кафедри дошкільної та початкової освіти ІДГУ Тетяни Георгіївни Бріцкан на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності».

 

До участі в роботі фахового міжкафедрального семінару долучились 8 докторів педагогічних наук, професорів та 1 доктор психологічних наук, 18 кандидатів педагогічних наук, доцентів, 6 викладачів та 5 аспірантів. Науковці представляли чотири заклади вищої освіти : Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

 

Дисертантка Бріцкан Т.Г. успішно презентувала результати багаторічного наукового пошуку, надала обґрунтовані відповіді на 16 запитань учасників наукового зібрання, докладно розкрила специфіку виконаної дослідно-експериментальної роботи, що засвідчило вірогідність отриманих результатів. Рецензенти – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету ІДГУ Кічук Н.В. та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики її навчання Університету Ушинського Іванова С.В. відзначили виключну актуальність та фундаментальність виконаної наукової роботи, беззаперечну науково-теоретичну значущість і практичну цінність дослідження. Під час обговорення було зазначено, що здобувач має 25 публікацій, з них 3 публікації, індексовані в науковометричній базі Web of Science, результати дослідження апробовано на міжнародних конференціях у Польщі, Словенії, Чехії, Румунії, Молдові, Туреччині, авторську методику відпрацьовано не тільки на рівні викладання нормативних та вибіркових освітніх компонентів освітньої програми підготовки бакалаврів початкової освіти, але й на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, що значно посилює практичну цінність проведеного дослідження. Присутні учасники міжкафедрального семінару за результатами наукової дискусії щодо актуальності, самостійності та завершеності, наукової обґрунтованості й цінності для практики професійної підготовки майбутніх учителів дисертаційного дослідження Бріцкан Тетяни Георгіївни одностайно підтримали пропозицію щодо рекомендації його до розгляду у разовій спеціалізованій вченій Раді із захисту дисертацій за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки. Вітаємо Тетяну Георгіївну та її наукового керівника – члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри математики і методики її навчання ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» Світлану Олексіївну Скворцову з надзвичайно високою оцінкою дисертаційного дослідження та зичимо блискучого захисту!

Дора Іванова,
кандидат педагогічних звук, доцент,
завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти
Ізмаїльського державного гуманітарного університету