Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Україна – Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи

Спільний науково-дослідний українсько-молдовський проект «Україна – Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи» (Ukraine and Moldova: common historical memory, lessons and perspectives). Номер державної реєстрації  0117U001619.

Проект отримав державне фінансування на 2017-2018 рр.

 

Партнери

Partners

Україна

Ukraine

Республіка Молдова

Republic of Moldova

•        Керівник (ПІБ)

Project leader (first and last name)

Циганенко Лілія

Tsyganenko Lilya

Мустяце Сергій

Mustyatse Sergey

 

•        Посада та звання

Position

Проректор з наукової роботи, доктор історичних наук, професор

Vice-principle for scientific work, Doctor of Historical Sciences, Professor

Декан факультету історії та географії, доктор історичних наук, професор

Dean of History and Geography Faculty, Doctor of Historical Sciences, Professor

•        Установа

Institution

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Izmail State University of Humanities

Державний університет Іону Крянге (Кишинів)

Ion Creanga State University 

•        Інші виконавці (ПІБ, звання)

Other team members (first and last names, position)

Чорна Л.  к. іст.н., доцент

Chorna L.  – Candidate of Historical Sciences, associate professor

Церковна В. – к.іст. н., доцент

Tserkovna V. – Candidate of Historical Sciences, associate professor

Дроздов В.  к. іст.н., доцент

Drozdov V.  – Candidate of Historical Sciences, associate professor

Гончарова Н.  к. іст.н., доцент, докторант;

Goncharova N.  – Candidate of Historical Sciences, associate professor, candidate for a doctor’s degree

Волканова Н. аспірантка

Volkanova N. – PhD Student

Димитру Д. д.іст.н., доцент;

Diana Dumitru – Doctor of Historical Sciences associate professor

Мунтяну О. д.іст.н., доцент;

Octavian Munteanu – Doctor of Historical Sciences associate professor

 

Урсу В. д.іст.н., доцент;

Valentina Ursu – Doctor of Historical Sciences associate professor

 

Антонов А. – аспірант

Andrei Antonov PhD student

 

Чобану І. – аспірант

Igor Ciobanu – PhD Student

 

Милек М. – магістрант

Maia Mileac – MA student

Звіт про виконання проекту (2017 рік)

Презентація звіту за 2017 р.

Доробок та досвід авторів за тематикою проекту

 

Публікації виконавців за тематикою НДР:

 

opis
Статті і тези у закордонних журналах
Статті, опубліковані у фахових виданнях України
Монографії, підручники, посібники
Статті, опубліковані в наукових журналах
Дисертації