Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет української філології та соціальних наук - Бакалавр

Кафедра української і всесвітньої історії та культури

032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2016)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Філософія

ОК 02. Соціально-політичні студії

ОК 03. Українська мова

ОК 04. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 05. Історія України та української культури

ОК 06. Історія античної цивілізації

ОК 07. Історія західної цивілізації

ОК 08. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 09. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 10. Культурна антропологія та етнографія

ОК 11. Спеціальні історичні дисципліни

ОК 12. Історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівознавство

ОК 13. Археологія

ОК 14. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 15. Основи педагогіки та психології

ОК 16. Методика викладання історії

ОК 17. Історія європейської культури

ОК 18. Історія європейської інтеграції

ОК 19. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 20. Практичний курс англійської мови

ОК 21. Англійська мова за професійним спрямуванням

ОК 22. Ділова англійська мова

ОК 23. Курсова робота з історії України

ОК 24. Курсова робота з всесвітньої історії

ОК 25. Навчальна практика (археологічна)

ОК 26. Навчальна практика (музейна, архівна)

ОК 27. Виробнича практика (етнографічна)

ОК 28. Виробнича практика (дослідницька, педагогічна)

ОК 29. Кваліфікаційна робота

 


032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2017)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

 


032 Історія та археологія – “Історія та археологія: історія. Європейські студії” (2019)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Рецензія на ОПП Історія. Європейські студії О.М. Гайдай

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Основи філософських знань

ОК 02 Українська мова

ОК 03. Основи академічного письма

ОК 04. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 05. Англійська мова

ОК 06. Права людини та громадянське суспільство

ОК 07. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 08. Історія України та української культури

ОК 09 Історія античної цивілізації

ОК 10. Історія західної цивілізації

ОК 11. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 12. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 13 Історія первісного суспільства

ОК 14. Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ОК 16. Археологія

ОК 17. Етнологія

ОК 18. Основи пам’яткознавства

ОК 19. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 20. Основи педагогіки та психології

ОК 21. Методика викладання історії

ОК 22. Історія європейської культури

ОК 23. Історія європейської інтеграції

ОК 24. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 29. Фізична культура та основи здоров’я

 


014 Середня освіта (Історія) – “Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки”


014 Середня освіта (Історія) – “«Середня освіта: історія»”


081 Право – в галузі знань 08 Право – «Право»


ОПП “Середня освіта: історія. Середня освіта: мова і література (англійська)” першого рівня вищої освіти на здобуття ОС бакалавра за спеціальністю 014.03 Історія (вступ 2020 р.)


 

Кафедра української мови і літератури

ОПП «Середня освіта: українська мова і література» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за предметною спеціальністю 014.01 Українська мова і література (вступ 2019 р.)


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література»


ОПП «Середня освіта: українська мова і література. Психологія» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр за предметною спеціальністю 014.01 Українська мова і література (вступ 2020 р.)


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література; практична психологія»


014 Середня освіта – «Середня освіта: українська мова і література; мова і література (англійська) »


 

Кафедра загальної та практичної психології

 


Факультет української філології та соціальних наук - Доктор філософії