Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет української філології та соціальних наук - Бакалавр

“Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2020)


“Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2019)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Рецензія на ОПП Історія. Європейські студії О.М. Гайдай

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Основи філософських знань

ОК 02 Українська мова

ОК 03. Основи академічного письма

ОК 04. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

ОК 05. Англійська мова

ОК 06. Права людини та громадянське суспільство

ОК 07. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 08. Історія України та української культури

ОК 09 Історія античної цивілізації

ОК 10. Історія західної цивілізації

ОК 11. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 12. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 13 Історія первісного суспільства

ОК 14. Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ОК 16. Археологія

ОК 17. Етнологія

ОК 18. Основи пам’яткознавства

ОК 19. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 20. Основи педагогіки та психології

ОК 21. Методика викладання історії

ОК 22. Історія європейської культури

ОК 23. Історія європейської інтеграції

ОК 24. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 29. Фізична культура та основи здоров’я


“Історія та археологія: історія. Європейські студії” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2017)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

 


“Історія та археологія: історія. Європейські студії”  за спеціальністю 032 Історія та археологія (2016)

Навчальний план

Реценції:

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії Л.Ф. Гончаренко

Рецензія-відгук на ОПП Історія та археологія історія. Європейські студії С.А. Лузанов

Обов’язкові компоненти (навчально-методичне забезпечення ОПП)

ОК 01. Філософія

ОК 02. Соціально-політичні студії

ОК 03. Українська мова

ОК 04. Вступ до історії з основами наукових досліджень

ОК 05. Історія України та української культури

ОК 06. Історія античної цивілізації

ОК 07. Історія західної цивілізації

ОК 08. Новітня історія країн Західної Європи

ОК 09. Історія країн Центрально-Східної Європи

ОК 10. Культурна антропологія та етнографія

ОК 11. Спеціальні історичні дисципліни

ОК 12. Історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівознавство

ОК 13. Археологія

ОК 14. Українська та зарубіжна історіографія

ОК 15. Основи педагогіки та психології

ОК 16. Методика викладання історії

ОК 17. Історія європейської культури

ОК 18. Історія європейської інтеграції

ОК 19. Інституційно-правові основи Європейського Союзу

ОК 20. Практичний курс англійської мови

ОК 21. Англійська мова за професійним спрямуванням

ОК 22. Ділова англійська мова

ОК 23. Курсова робота з історії України

ОК 24. Курсова робота з всесвітньої історії

ОК 25. Навчальна практика (археологічна)

ОК 26. Навчальна практика (музейна, архівна)

ОК 27. Виробнича практика (етнографічна)

ОК 28. Виробнича практика (дослідницька, педагогічна)

ОК 29. Кваліфікаційна робота


 

 

 

Середня освіта: історія. Середня освіта: мова і література (англійська)”  за спеціальністю 014.03 Історія (2020)

 


“Право” за спеціальністю 081 Право (2019)

 


“Середня освіта: історія” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2017)

 


“Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2016)

 “Середня освіта: українська мова і література. Психологія”  за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2020)

 


“Середня освіта: українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Українська мова і література (2019)

 


“Середня освіта: українська мова і література; мова і література (англійська)” за спеціальністю 014 Середня освіта (2018)

 


“Середня освіта: українська мова і література” за спеціальністю 014 Середня освіта (2017)

 


“Середня освіта: українська мова і література; практична психологія” за спеціальністю 014 Середня освіта (2016)

 “Соціальна робота. Соціальна педагогіка”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2019)

 


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2016)

 


Факультет української філології та соціальних наук - Магістр

Історія. Історичне туризмознавство” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2020)

Історія. Історичне туризмознавство” за спеціальністю 032 Історія та археологія (2017)

 


Середня освіта: історія. Українознавство”  за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)

“Середня освіта: історія. Українознавство” за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) (2017)

 Українська мова та література” за спеціальністю 035.01 Філологія (2020)


«Українська мова і література» за спеціальністю 014 Середня освіта (2020)


 

“Українська мова і література” за спеціальністю 014.01 Середня освіта (2018)


“Українська мова та література” за спеціальністю 035.01 Філологія (2018)

 “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2020)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2019)


“Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальністю 231 Соціальна робота (2018)


“Соціальна робота. Соціальна реабілітація”  за спеціальністю 231 Соціальна робота (2017)

 

Факультет української філології та соціальних наук - Доктор філософії