Ізмаїльський державний гуманітарний університет Новини | Ізмаїльський державний гуманітарний університет - Part 34

«Діалектологічна практика – 2017» – черговий етап реалізації спільного державного наукового проекту ІДГУ і НАН України

24 травня з нагоди Дня філолога відбулося урочисте засідання учасників державного наукового проекту ІДГУ «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (НДР № 0116U004158), що реалізується під керівництвом доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови НАН України Павла Юхимовича Гриценка.

Напередодні діалектологічної практики викладачі-учасники проекту ознайомили студентів філологічних спеціальностей (014 Середня освіта Українська мова і література, Мова і література (болгарська, румунська, російська)) факультету іноземних мов та української філології і соціальних наук з особливостями польової роботи, провели майстер-клас з методів і прийомів збору й дослідження діалектного матеріалу. Зокрема, д. філол. н. Колесников А. О. презентував і детально висвітлив специфіку структури спеціально укладеного питальника для збору інформації до першого в Європі «Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю», створення якого було передбачено в межах проекту. К. філол. н. Кісеолар П. Д. звернула увагу на особливості комунікації з діалектоносіями різних вікових груп, фіксації фонозаписів, к. філол. н. Колесникова Л. В. наголосила на сучасних аспектах вивчення українських, російських, болгарських, румунських та гагаузьких говірок межиріччя Дністра і Дунаю, к. філол. н. Гончар Н. М. схарактеризувала зміст та складові звітів з практики, к. філол. н. Делюсто М. С. ознайомила з правилами безпеки під час проходження практики.

Сподіваємося, що проведені в червні польові експедиції будуть традиційно плідними, принесуть чимало цікавого лінгвістичного матеріалу для «Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю», незабутніх вражень від етнічного і мовного розмаїття Південної Бессарабії, внаслідок чого постануть нові наукові та навчально-методичні праці.

Доц. Делюсто М.С.

Презентація творчого проекту О.Затинченка на вірші Т.Кібкало «Весна на Дунаї»

25 травня кафедра музичного та образотворчого мистецтв ІДГУ провела презентацію збірки пісень на вірші відомої ізмаїльської поетеси Т.Кібкало «Весна на Дунаї».

У цьому творчому проекті взяли участь студенти 2 курсу педагогічного факультету В.Катриченко, І.Фуфаєв, О.Галкіна, які створили пісні на вірші Т.Кібкало з гітарним та фортепіанним виконанням, а також доценти кафедри О.Затинченко і О.Бухнієва. Крім музичних та літературних текстів, проект містить чудові образотворчі роботи художників кафедри музичного та образотворчого мистецтв доцентів І.Пастиря та О.Кари, старших викладачів І.Шишмана і В.Корінька.

Відкрила презентацію декан педагогічного факультету професор Н.В.Кічук, яка висловила думку про те, що цей проект виходить за рамки кафедри, факультету та вишу, оскільки має велику значимість у нашому дуже складному сьогоденні.

Загалом, ця збірка стала інтегрованим твором різних видів мистецтв – поезії, музики і художнього мистецтва. Літературним редактором збірки виступила професор кафедри української мови та літератури ІДГУ Г.Б.Райбедюк, музичним упорядником – доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв О.А.Бухнієва. Збірку підготовлено на честь 80-річчя знаного композитора нашої сучасності – О.М.Затинченка.

фото: Юрій Берлінський
джерело: “The Izmail Times”

ІІІ Дунайські наукові читання

Ізмаїльський державний гуманітарний університет спільно з Інститутом історії України НАН України, Національною спілкою краєзнавців України під патронатом Міністерства освіти і науки України 18-19 травня 2017 р провів Міжнародну науково-практичну конференцію III Дунайські наукові читання «Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти».

Міністерство освіти і науки України підтримало ініціативу вишу про проведення заходу, присвяченого 70-й річниці голоду 1946-1947 рр. Ці трагічні події унесли сотні тисяч невинних життів, негативно вплинули на морально-психологічне та соціокультурне становище населення. При цьому голод 1946-1947 рр. став об’єктом свідомого замовчування з боку радянської влади, а факти масового голодування та голодних смертей умисно приховувалися. Лише із завоюванням незалежності України громадськість дізналася про злочинні дії сталінського керівництва в повоєнні роки. Однак маловивченими залишаються причини й наслідки голоду 1946-1947 рр. в Ізмаїльській області УРСР, яка найбільше постраждала від цього повоєнного лихоліття. Саме тому проведення міжнародної конференції, приуроченої цим трагічним подіям, на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету має важливе наукове й суспільне значення. Вона стала точкою відліку для нових наукових напрацювань із цієї проблематики та поширення історичної правди серед громадськості регіону.

В роботі конференції взяли участь понад сто науковців з України, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Греції, Іспанії, Болгарії, серед яких 30 докторів наук, 50 кандидатів наук. Про інтерес до конференції свідчить участь дослідників із Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського університету ім. Б. Грінченка, Київського національного лінгвістичного університету, Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Одеського національного морського університету, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського, Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та ін.

У перший день конференції відбулося пленарне засідання, яке відкрили ректор ІДГУ проф. Ярослав Кічук і проректор з наукової роботи, модератор заходу проф. Лілія Циганенко. На пленарному засіданні були зачитані привітання від Одеської обласної ради, Ізмаїльської міської ради, Інституту історії України НАН України, Науково-дослідного Інституту українознавства, Одеського відділення Національної спілки краєзнавців України, Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», Мережі про європейських організацій України, Державного архіву Одеської області, Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай», Центру громадських ініціатив.

Значний інтерес учасників і гостей пленарного засідання викликали доповіді Володимира Молчанова (Інститут історії України НАН України), Лідії Педуряк (Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо, Молдова), Тетяни Шевчук (Ізмаїльський держаний гуманітарний університет, Ізмаїл), Артура Тулуша (Університет «Dunărea de Jos», Румунія), Іона Гелецького (Державний університет ім. Б.П. Хаждеу, Молдова), Віктора Дроздова (Ізмаїльський держаний гуманітарний університет, Ізмаїл) та ін. Доповідачі підкреслили необхідність вивчення регіонального виміру голоду 1946-1947 рр., залучення широкого кола джерел, у тому числі матеріалів усної історії, літературних і художніх пам’яток. Про важливість висвітлення трагічних наслідків голоду як з боку науковців, так і збоку митців наголосила під час скайп-привітання художниця Іона Тукусер (Болгарія), авторка картин про голод в Бессарабії.

Яскравим акцентом конференції став студентський перфоманс «Україна і хліб», а також презентація картин і малюнків студентів педагогічного факультету, виставки книг.

Після перерви були відкриті секційні засідання, котрі працювали в таких напрямах: голод 1946-1947 рр.: наслідки великої трагедії; усна історія як джерело вивчення голоду; історія країн Південно-Східної Європи у повоєнне десятиліття; проблеми повоєнного розвитку УРСР як об’єкт психолого-педагогічних та методичних досліджень; проблеми повоєнного розвитку як об’єкт філософських,  мовознавчих та літературознавчих  досліджень.

Проведення даного заходу є підтвердженням інтересу наукової громадськості до історії голоду 1946-1947 рр. Організатори міжнародної науково-практичної конференції «Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти» впевнені, що ця наукова зустріч дозволила об’єктивно розглянути актуальні аспекти заявленої наукової проблеми, розширити її фактологічну основу, перш за все, за рахунок регіональних досліджень. Учені у своїх виступах змогли уникнути формального підходу, віддавши данину поваги до трагічної сторінки нашої історії.

Відзначаючи важливість напрацювань конференції, її учасники висловилися за необхідність посилення наукової роботи в цьому напрямі, популяризації матеріалів конференції в засобах масової інформації, активізацію пошуку, вивчення та публікації нових джерел про причини й наслідки голоду 1946-1947 рр., а також залучення до вивчення різних аспектів цієї проблематики молодих дослідників і студентів.

19 травня наукове дійство продовжила студентська науково-практична конференції «Пріоритетні напрямки європейського наукового простору: пошук студента», присвячена Дню науки і Дню Європи. У роботі конференції взяли участь близько 400 студентів, які виступили зі своїми доповідями в 20 секціях. У рамках заходу свої наукові розвідки представили 30 студентів-гостей, зокрема з Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Білгород-Дністровського педагогічного училища. В кожній секції були визначені переможці, яких адміністрація вишу преміювала цінними призами та сертифікатами на безкоштовний відпочинок на базі ІДГУ «Івушка».

Останній дзвоник для п’ятикурсників педагогічного факультету

5 травня для випускників п’ятого курсу педагогічного факультету пролунав останній дзвоник. Традиційно ця подія відбулась у вигляді яскравої концертної програми, де головними учасниками стали самі студенти. В призначений час в актовому залі ІДГУ зібралися представники деканату, викладачі педагогічного факультету, студенти та гості вишу.

Після чудового вальсу у виконанні дівчат з танцювального ансамблю ІДГУ під керівництвом викладача кафедри музичного і образотворчого мистецтв Діни Сарвилової вітальні слова на адресу винуватців урочистостей промовила декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор Надія Василівна Кічук. Вона підкреслила, що випуск п’ятого курсу в університеті відбувається в останній раз, оскільки надалі підготовка фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» в Україні припиняється, а всім, хто подолав цей довгий шлях до омріяного диплому, побажала успішної реалізації себе в трудовому житті.

Далі почергово на сцену виходили студенти-п’ятикурсники всіх груп факультету. Вони у різний спосіб розповідали про те, як пройшли їх студентські роки і як опановували свої спеціальності. Художники (551 група), музиканти (552 група), соціальні педагоги (51 група), фізкультурники (52 група) і фахівці з навчальної освіти (541, 542, 543, 544 групи) виходили на сцену, демонстрували фото і відеоматеріали на екрані, співали, читали поетичні рядки, вручали квіти і подарунки та просто душевно дякували викладачам за навчання, виховання і настанови.

Яскравості й професіоналізму святу додали виступи вокального ансамблю ІДГУ «Чарівниця» під керівництвом Людмили Чеботар, хореографічні постановки клубу спортивно-естрадного танцю «Конфетті» (керівник – Олена Андрєєва), народного ансамблю танцю «Тинереця» с. Озерне Ізмаїльського району (керівник – Іван Марку), клубу бально-спортивного танцю «Dream danse» (керівник – Вікторія Чмига). Свої пісні присутнім подарували студентки педагогічного факультету Альона Дімова і Євгенія Морошану, вокальний дует студенток 1 курсу Міхаели Михай і Вікторії Руденко.

А сам останній дзвоник для випускників пролунав у руках заступника декана педагогічного факультету доцента кафедри музичного і образотворчого мистецтв Лариси Дмитрівни Банкул.

В добрий час, випускники! Успіхів і великих досягнень у житті!

Валерій Пейков,
викладач кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки і фізичної культури

В ІДГУ діє тематична виставка «Доторкнися серцем до подвигу»

З метою гідного вшанування подвигу українського народу в Другій світовій війні, його вагомого внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції, засвідчення поваги до всіх борців проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства та відповідно до Указу Президента України  від 28 березня 2017 року № 84/2017 «Про заходи з відзначення у 2017 році 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення Другої світової війни» 4 травня 2017 року у вестибулі головного корпусу ІДГУ відкрилася тематична виставка «Доторкнися серцем до подвигу».

Підготували виставку представники бібліотеки Малєрова Р.А., Колева В.М. і Колесникова О.Г. разом із представниками  Центру громадянської освіти Світланою Кравченко, Валерієм Пейковим і Мариною Лапшиною.

Репрезентовані на виставці матеріали розкривають історичну правду  про переможні та трагічні дні війни, змальовують образи учасників воєнних дій.

Книжкова виставка «Доторкнися серцем до подвигу» – це світла пам’ять про велич народного подвигу, про нездоланну стійкість, мужність і волю людей,  вічна пам’ять про покоління сорокових років, яке ціною власного життя захистило прийдешні покоління.

Книжкова виставка представлена у таких розділах:

– у першому розділі «Бессарабія у Другій світовій війні» подано прозові та поетичні твори, краєзнавчі матеріали про тяжкі часи окупації, запеклі бої за визволення рідного краю;

– у другому розділі «Одеса – безсмертя подвигу захисників» представлено літературу про героїчну оборону Одеси;

– у третьому розділі «Герої визволення України»  репрезентовано матеріал про 10 українців, які воювали у семи арміях світу та  назавжди увійшли в історію як символи героїзму, військової доблесті й незламної волі до перемоги.

Крім того, представлено цікаві добірки матеріалів про героїчну битву за визволення України від фашистів, історичні дослідження, спогади, хроніко-документальні викладки літератури про визволення України.

Головне наше завдання – віддати данину шани героям війни. І тим, хто захищав Батьківщину десятки років тому, і тим, хто боронить її сьогодні.

Ми висловлюємо подяку людям, які стали на захист країни у різні часи. Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями всі держави Антигітлерівської коаліції. Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона є запорукою неминучості нашої перемоги сьогодні.

Нові документи, публікації у періодичних виданнях, інформаційні матеріали як джерело патріотичного виховання студентської молоді показують, що в цій війні українці здійснили великий подвиг, зробили величезний внесок у спільну справу перемоги.

Виставка триватиме до 12 травня. Переглянути її можна також на блозі бібліотеки в розділі «Книжкові виставки».

Запрошуємо всіх бажаючих згадати ті страшні часи та вшанувати пам’ять загиблих.

Енергоефективність як частина національно-патріотичного виховання

3 травня 2017 року в ІДГУ за сприяння Центру громадянської освіти відбулася зустріч з представником Громадянської Мережі ОПОРА Наталією Висіканець та громадським активістом Світланою Гудь на тему «Енергоефективність як частина національно-патріотичного виховання при формуванні свідомого ставлення до енергоресурсів».

На зустрічі були присутні представники навчальних закладів Ізмаїла: Тамара Гуменникова, директор Придунайської філії МАУП, Наталя Костусева, директор ІВПУ КДАВТ, Наталя Свищ, заступник директора з ВР ІТМЕСГ, Ірина Димаренко, інженер з охорони праці ІВПУ КДАВ, Дмитро Вєлєв, заступник директора з адміністративно-господарської діяльності Ізмаїльського медичного училища, Валерій Плетеньов, відповідальний за ОП ІЦПТО, представники Центру громадянської освіти ІДГУ Марина Лапшина, Світлана Кравченко, Микола Каплієнко, помічник ректора ІДГУ.

Під час зустрічі обговорювалися такі питання: поняття патріотичного виховання молоді та його значення; особливості створення Стратегії НП виховання в Чернігові та використання засад ПДСЕР; пошук спектрів інформаційної роботи; аналіз того, що вже відбувається, та що можна зробити; яка аудиторія має бути залучена; визначення очікуваних результатів.

Наталія Висіканець зауважила, що виховання почуття патріотизму включає розвиток любові до Батьківщини, національної самосвідомості та гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю країни, не тільки культурний, але й зберегти ресурси для гідного життя наступних поколінь.

Тема енергоефективності та збереження ресурсів завжди є актуальною, а враховуючи місячні комунальні платежі – ще й на часі. Як зазначили викладачі, сучасна молодь є більш прагматичною та свідомою. Саме тому важливо аргументовано та на практиці пояснювати способи і методи енергоефективності, відпрацьовувати навички дбайливого ставлення до енергетичних ресурсів.

Крім того, дуже важливо пояснювати студентам, чому національно-патріотичне виховання має включати в себе свідоме ставлення до енергоресурсів, що і хто сприятиме вихованню культури енергозбереження та ефективного використання ресурсів серед молоді та учнів.

Розривати поняття «національно-патріотичне виховання» та «основи енергоефективності» не можна. Учасники зустрічі говорили і про практичне втілення такого підходу до навчання. «Економія енергоресурсів є нормальною практикою всіх європейських держав. Зміна свідомості – завжди тривалий і важкий шлях. Суспільні звички формуються поколіннями», –зауважила Тамара Гуменникова.

В результаті дискусії учасники дійшли висновку, що необхідно обмінюватися досвідом та методиками виховання ощадливого та свідомого ставлення до енергоресурсів, а також створити комунікативний майданчик для обміну. Учасникам було запропоновано роздавальний матеріал з теми енергозбереження.

Віктор Дроздов: Як зробити освіту доброчесною? Досвід практик академічної доброчесності університетів США

Наприкінці березня – на початку квітня 2017 р. доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури Віктор Дроздов взяв участь у програмі «Open World» («Відкритий світ») та відвідав Сполучені Штати Америки. Програма «Відкритий світ» є програмою Уряду США, що фінансується Центром лідерства при бібліотеці Конгресу США й адмініструється American Councils (детальніше про програму за посиланням). Тема, за якою Віктор Володимирович брав участь у програмі, називалася «Чесність у вищій освіті». Програма мала на меті ознайомити делегатів з досвідом упровадження практик  академічної доброчесності у вищих навчальних закладах США.

 

Поїздка до Сполучених Штатів залишила багато приємних вражень та, безсумнівно, буде одним з найяскравіших спогадів у моєму житті. Екскурсія Вашингтоном, життя у приймаючій сім’ї, нові знайомства та поїздка до узбережжя Атлантичного океану викликали бурхливі емоції, про які можна розповідати не одну годину. Але в цій статті я хотів би поділитися досвідом, який отримав при відвідуванні університетів штату Північна Кароліна, щодо питань розвитку академічної доброчесності, боротьби з плагіатом та функціонування Судів честі.

 

Питання розвитку академічної доброчесності у вищій освіті є одним із напрямів моєї професійної діяльності. Участь у програмі «Відкритий світ» стала можливою завдяки Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), в якому я є координатором від ІДГУ. Про роль цього Проекту, що також реалізується Американськими радами, в установленні принципів академічної доброчесності в ІДГУ не раз згадувалося в публікаціях на сайті нашого університету та місцевих ЗМІ.

 

Спочатку стисло розповім про саму програму візиту до США. Вона тривала 10 днів та умовно поділялася на дві частини. Перша із них – загальна для всіх груп (а їх від України було чотири) – проходила в місті Вашингтон, під час якої для делегатів було проведено орієнтаційний семінар та екскурсію бібліотекою Конгресу і Вашингтоном.

 

Наступна частина, що тривала тиждень, стосувалася заявленої тематики і проходила в одному із штатів. Я входив до складу делегації, яка відвідала навчальні заклади столиці Північної Кароліни – м. Ралі, а також інших міст – Дюрем та Чапел-Гілл. Разом зі мною в цій групі були ще чотири делегати – співробітники Міністерства освіти і науки України Михайло Голубєв, Тетяна Панченко та Оксана Зарванська, а також заступник декана юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Вікторія Васильчук. Друга група відвідала навчальні заклади м. Модесто (штат Каліфорнія).

 

Програма в Північній Кароліні, яку підготувала нам партнерська організація «International Focus» (директор програм «Відкритого світу» – Марія Адоскіна), була достатньо насиченою та професійно організованою, адже ми змогли відвідати різні типи навчальних закладів, що дозволило сформувати більш системне уявлення про вищу освіту США. Серед закладів вищої освіти були: 1) Дюкський університет (Duke University) – стабільно посідає місце у рейтингу найкращих вишів США; його кампус включає майже 36 квадратних кілометрів у м. Дюрем; 2) Центральний університет Північної Кароліни (NC Central University), юридичний факультет – державний, історично афроамериканський університет у системі вищих навчальних закладів Північної Кароліни; 3) Університет Північної Кароліни в Чапел-Гілл (The University of North Carolina at Chapel Hill) – заснований у 1789 році, а в 1795 році відкрив свої двері для студентів як перший державний університет країни; UNC має репутацію одного з найкращих університетів світу; 4) Коледж Мередіт (Meredith College) – заснований понад 100 років коледж для дівчат, що налічував тоді всього 200 студенток; на сьогодні він знаходиться у національному рейтингу, а кількість студентів зросла до майже 2 000 осіб; 5) Дюремський громадський технічний коледж (Durham Technical Community College) – повноцінний громадський коледж, що обслуговує округи Дюрем та Орендж і приймає студентів без обмежень, допомагаючи їм визначитися з професією. Також до програми було включено відвідування Північної старшої школи (Northern High School), бібліотеки Ханта (Hunt Library) та офісу конгресмена Джорджа Холдінга. Слід відзначити, що всі навчальні заклади підготували інформативні презентації, провели екскурсії та організували можливість спілкування й обміну досвідом з різними категоріями учасників освітнього процесу – від адміністрації та викладачів до студентів.

 

Яких же висновків я дійшов під час програми та чого можна повчитися в американських колег? Спробую сформулювати це у кількох тезах:

 

  1. Академічна доброчесність – традиція університету.

Якщо в Україні принципи академічної доброчесності лише зараз починають активно впроваджуватися в академічному середовищі, то в університетах Сполучених Штатів доброчесна поведінка учасників освітнього процесу вже давно є нормою, що перетворилася на традицію. Метою дотримання правил академічної доброчесності є створення сприятливої атмосфери для навчання та рівних можливостей для отримання якісної освіти. Цікаво, що порушення правил академічної доброчесності розуміється як посягання на права інших членів університетської громади, а не порушення закону. Головним чинником стримування студентів від порушень академічної доброчесності, передусім, є належність до університетської спільноти.

 

  1. Кодекси честі – стандарти поведінки академічної спільноти.

Ще одним важливим інструментом дотримання академічної доброчесності є так звані Кодекси честі. В кожному з вишів, у яких ми побували, існують подібні документи. Вони містять не лише перелік етичних норм, яких повинна дотримуватись академічна спільнота, але й санкції за порушення цих норм та механізми впливу на тих учасників освітнього процесу, які вдаються до різних форм нечесної поведінки. Правила поведінки поширюються на всіх студентів та викладачів, причому, як правило, вони прописані в окремих документах. Важливо, що студенти беруть безпосередню участь у встановленні норм Кодексу та слідкують за їх виконанням.

 

  1. Суд честі – незалежний орган розгляду порушень академічної доброчесності.

Зрозуміло, що існування Кодексу честі не вирішує повністю проблему академічної нечесності. Серед основних причин порушень студентами правил академічної доброчесності є брак підготовки, недостатнє розуміння завдань викладача, невміння організувати власний час, велике навантаження тощо. Список санкцій є достатньо широким, а найбільш суворими з них є відсторонення від занять на певний період (як правило, на семестр) та відрахування з університету. Проте, справи про порушення норм Кодексу вирішує не адміністрація університету чи факультету, а так звані Суди честі. Зокрема, цікавим є досвід UNC, де суддями виступають самі студенти (!!!), які пройшли спеціальну підготовку та конкурс. Для деяких студентів участь у таких судах – це своєрідна практика для майбутньої професійної юридичної кар’єри, а для інших – спосіб служіння академічній громаді. Судовий процес над порушеннями академічної доброчесності включає ті ж принципи, що й у звичайному суді (змагальність сторін, забезпечення доведення вини, презумпція невинуватості тощо). Процес ведення справи детально прописаний у Кодексі. При винесенні покарання за порушення академічної доброчесності враховуються певні чинники: тяжкість порушення, умисел, шкода іншим студентам чи громаді в цілому, вплив на репутацію університету тощо. Однак покарання носить виховну мету, тобто студент має, передусім, зрозуміти негативні наслідки свого вчинку.

 

  1. Висока мотивація студента – запорука доброчесної поведінки.

Серед важливих чинників дотримання правил академічної доброчесності є те, що студенти мають високу мотивацію до навчання. Це зумовлено тим, що, по-перше, навчання студента безпосередньо пов’язане з його майбутнім працевлаштуванням. По-друге, висока плата за навчання або одержання певних грантів на навчання стимулюють студента до отримання більш якісної освіти. По-третє, студент самостійно формує індивідуальний план свого навчання, що фактично унеможливлює вивчення тих дисциплін, які йому не цікаві. На жаль, у реаліях сучасної української вищої освіти ці чинники не можуть вплинути на мотивацію студента. Проте є ще один чинник, який може суттєво підвищити бажання студента отримувати якісну освіту. Це – зміна підходів до викладання та використання різноманітних «динамічних» форм навчання, зокрема інтерактивних технологій із залученням широкого спектру електронних освітніх ресурсів. Крім того, повинні й змінитися форми і критерії оцінювання знань, а звичайне відтворення матеріалу із конспекту на семінарському занятті має назавжди відійти у минуле. Але й тут є певні проблеми, адже для цього потрібна висока мотивація викладачів, якої часто бракує.

 

  1. Формування навичок академічного письма – головний засіб подолання академічного плагіату.

На відміну від українських університетів, які приділяють велику увагу створенню системи виявлення плагіату (в американських вишах такої проблеми не існує, адже всі роботи перевіряються автоматично на наявність плагіату через відомі сервіси, зокрема Turnitin), у навчальних закладах США акцент робиться саме на запобіганні плагіату. Незнання вимог та правил цитування, відсутність навичок написання наукового тексту, невпевненість у власних силах та невміння правильно організувати час – це найголовніші причини плагіату в студентських роботах (зрозуміло, що деякі американські студенти вдаються до нього через власну непорядність). Важливо, що формування навичок академічного письма починається ще в школі. В університетах на першому курсі викладаються дисципліни з основ академічного письма, а також діють спеціальні структурні підрозділи, що допомагають студентам оволодіти навичками академічного письма при написанні навчальних робіт. Так, Центр академічного письма в UNC діє вже понад 20 років, а кількість охочих отримати консультацію складає більше 5 000 осіб на рік. При цьому кількість відвідувань сайта цього Центру досягає 1 млн на місяць. Значну роль у навчанні студентів правил цитування відіграють також бібліотеки.

 

Підсумовуючи, варто сказати, що впровадити принципи академічної доброчесності не можна за рік або два. Для цього потрібен значно більший час та, найголовніше, бажання більшості членів університетської спільноти. Також мені не хочеться ідеалізувати систему вищої освіти США, адже й у ній існують певні проблеми. Наприклад, менше третини американців мають диплом бакалавра, а середній відсоток магістрів по країні становить 7%. Крім того, залишається нерозв’язаною проблема нерівного доступу до вищої освіти різних категорій населення. Однак в умовах створення в Україні системи вищої освіти, в основі якої лежить студентоцентроване навчання та якість знань, нам необхідно використовувати досвід кращих університетів та, зокрема, практики забезпечення принципів академічної доброчесності в освітньому процесі.

 

Щиро хочу подякувати за можливість взяти участь у програмі лідерства «Відкритий Світ» та безцінний досвід, якого я набув під час поїздки до США, директорові Офісу Американських Рад з міжнародної освіти в Україні Яремі Бачинському, координатору програми «Відкритий Світ» в Україні Оксані Семенишин, координаторам SAIUP Тарасу Тимочку, Юлії Солодько, Яні Чапайло та ректорові ІДГУ Ярославу Кічуку. Окремо хочу висловити подяку всім організаторам програми у Північній Кароліні та особисто директорові програм «Відкритого світу» в International Focus Марії Адоскіній (Maria Adoskina), фасилітатору групи Іллі Тихонову та перекладачеві Олександру Етліну (Alexander Etlin).

Віктор Дроздов

День відкритих дверей в університеті

29 квітня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся традиційний для цієї пори року захід – День відкритих дверей. Наш навчальний заклад вкотре запросив до себе майбутніх абітурієнтів, щоб розповісти про умови вступу та навчання.

Програма була традиційною: реєстрація абітурієнтів, знайомство з ВНЗ через інформаційні стенди і буклети, перегляд відеопрезентації, неформальне спілкування зі студентами і викладачами.

У конференц-залі пройшла перша частина Дня відкритих дверей. Випускників шкіл та їх батьків привітала перший проректор ІДГУ Наталія Михайлівна Кольцун. Відповідальний секретар приймальної комісії Лілія Георгіївна Фоміна розповіла про порядок подання документів для вступу в університет і правила прийому.

Далі гості заходу залежно від своїх бажань та інтересів розійшлися по різних аудиторіях університету, де з ними безпосередньо спілкувалися декани факультетів, завідувачі кафедр та викладачі. Абітурієнти та їхні батьки дізналися про перелік спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців освітнього рівня «бакалавр», навчальні дисципліни, умови проживання в гуртожитках, можливості майбутнього працевлаштування за отриманою професією тощо.

Сподіваємося, що інформація, яку юнаки, дівчата та їх батьки отримали під час Дня відкритих дверей, була цікавою і змістовною і вже через два місяці вони зроблять вибір саме на користь нашого університету.

Валерій Пейков,
фахівець Центру громадянської освіти ІДГУ

Запрошуємо на День відкритих дверей!

Ізмаїльський державний гуманітарний університет запрошує випускників шкіл та всіх бажаючих на День відкритих дверей, який відбудеться в суботу, 29 квітня, о 10.00 за адресою: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12 (головний корпус).

У програмі заходу:

–        привітання ректора університету  Ярослава Валерійовича Кічука;

–        ознайомлення з Умовами прийому до ІДГУ у 2017 році;

–        презентація спеціальностей, за якими оголошується набір;

–        презентація «Ярмарок професій ІДГУ»;

–        зустрічі з деканами факультетів та завідувачами кафедр університету.

Чекаємо на вас!

Літературна вітальня

27 квітня 2017 року  в конференц-залі ІДГУ було відкрито літературну вітальню  «Їх долі  та стежки через Ізмаїл пролягли. Письменники рідного краю», присвячену матерям,  рідній землі та творчим людям, які живуть у нашому місті.

Підготували і провели захід представники Центру громадянської освіти ІДГУ: Світлана Кравченко, Валерій Пейков і Марина Лапшина у співпраці з  професором  кафедри української мови та літератури ІДГУ Галиною Богданівною Райбедюк.

Основною метою  зібрання  є формування  у молоді інтересу до слова, спілкування  з творчими людьми  та  прагнення  студентів  самим писати вірші.

До університету завітали  поети міста  Ізмаїл: Таміла Кібкало, Оксана Картелян, Вікторія Сосна, Юрій Якименко, Олена Галкіна, Олексій Красько, Генрієтта Домущі, викладачі та студенти університету. Крім того, на захід прийшли учні 171  групи ВПУ КДАВТ із заступником з НВР Валентиною  Івановою.

Привітала гостей  перший  проректор  ІДГУ Кольцун Наталя Михайлівна, яка  розповіла про  святкування Дня  матері та побажала всім присутнім здоров’я, натхнення та тепла в душі.

Професор Галина Богданівна Райбедюк представила відомих поетів міста, з якими вона співпрацює багато років, та прочитала вірш власного пера про матір.

Поети та поетеси  з теплотою розповідали про свою творчість, про свої перші рядки та читали найулюбленіші вірші про матір.

Поетеса Олена Барда розчулила всіх своєю піснею про Матір-Україну.

Свою творчість представив і викладач військових дисциплін ІДГУ Валерій Пейков. Його вірш «Мама» дуже сподобався  присутнім.

Гості декламували свої вірші, а у присутніх були сльози на очах.

Наприкінці зустрічі всі учасники акапельно виконали  пісню «Чорнобривці».

На згадування про зустріч  усім учасникам були вручені подяки від університету за розвиток і збереження культурної спадщини рідного краю, за високий професіоналізм, творчу співпрацю з університетом, популяризацію творів авторів рідного краю та з нагоди  Дня Матері, а також збірки поезії Євгена Веги «Любви божественной истоки».

Молодь повинна знати імена поетів рідного краю, їхню творчість, щоб мати краще уявлення про свою «малу Батьківщину», аби більше цінувати та любити її.  Сьогодні було  відчинено  двері в дивовижний і яскравий світ поетичного слова наших земляків. Цінуйте матерів своїх!