Ізмаїльський державний гуманітарний університет Новини | Ізмаїльський державний гуманітарний університет - Part 29

ІДГУ прийняв Кодекс академічної доброчесності
Титульна сторінка Положення кодексу академічної доброчесності в ІДГУ

30 червня 2017 р. постановою конференції трудового колективу ІДГУ було ухвалено Кодекс академічної доброчесності, а 3 липня 2017 р. Кодекс було затверджено рішенням ученої ради університету.

Кодекс академічної доброчесності встановлює загальні етичні принципи та правила поведінки, якими мають керуватися студенти, викладачі, адміністрація та співробітники університету під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності, визначає політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в університеті, види відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності. У Кодексі визначені порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, академічне шахрайство, обман, неправомірна вигода, несанкціонована співпраця, необ’єктивне оцінювання), за які учасники освітнього процесу можуть бути притягнені до академічної відповідальності.

З метою забезпечення виконання прийнятих в університеті стандартів академічної доброчесності буде створена Комісія академічної доброчесності, до якої входитимуть представники адміністрації, викладацького складу та студентства.

З текстом Кодексу можна ознайомитись за посиланням.

Шановні колеги! Нагадуємо, що продовжується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»:

         серія Педагогічні науки – до 31 липня 2017 р.;

         серія Історичні науки – до 31 серпня 2017 р.

«Науковий вісник…» є науковим фаховим виданням, його зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus,
Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib).

Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті ІДГУ.

Редакційно-видавничий відділ

Наукове співробітництво Україна-Румунія

29 червня 2017 р. відбулася робоча поїздка викладачів нашого університету з дружнім візитом до університетів міста Галац (Румунія).

Цього дня в університеті «Данубіус» проходила традиційна VІІ міжнародна конференція «Дунай – ось європейської ідентичності (The Danube Axis of Evropean Identity», організаторами якої виступили Danubius University of Galati (Romania), Cahul State University «B.P.Hasdeu» (Republic of Moldova), Izmail State University of Humanities (Ukraine), University of Ruse «Angel Kanchev» (Bulgaria), EDUCONS University (Serbia), Kyiv University of Culture and Arts (Ukraine).

Всього в програмі конференції було заявлено 52 доповіді викладачів Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Після закінчення роботи конференції делегація від нашого вишу відвідала університет «Dunarea de Jos», де зустрілася з ректором проф. Бирсаном Г. та проректором проф. Кирчумару А. Під час зустрічі було обговорено перспективи навчання наших студентів у магістратурі та аспірантурі університету «Dunarea de Jos», а також конкретизовано дії щодо паралельного навчання студентів ІДГУ в університеті Румунії.

30 червня 2017 р. в Інформаційному центрі Румунії при ІДГУ відбулася трьохстороння робоча нарада між представниками  вишів України (ІДГУ – проректор проф. Циганенко Л.Ф.), Румунії (Галацький університет «Dunarea de Jos» – проф. Тулуш А.), Молдови (Кагульський університет – проф. Гелецький І.), під час якої були обговорені перспективи наукового співробітництва, намічені конкретні терміни реалізації планів і проектів.

Лілія Циганенко
проректор ІДГУ

День Дунаю в ІДГУ

Щорічно 29 червня відзначається Міжнародний день Дунаю. Це свято поєднує 81 млн. осіб з 17 країн Європи, які розташовані в басейні однієї з великих річок континенту. День Дунаю – це свято, яке об’єднує зусилля людей для дослідження, відновлення та безпеки Великої ріки. День Дунаю сприяє розвитку міжнародної солідарності та співробітництву народів. У цей день у більшості країн Європи відбуваються різноманітні  фестивалі, зустрічі, конференції, художні виставки, освітні програми, екологічні акції, дискусії, музичні фестивалі тощо.

В рамках міжнародного свята викладачі Ізмаїльського державного гуманітарного університету разом з колегами із Румунії та Молдови провели круглий стіл на тему «ДУНАЙ  У ГЕОГРАФІЧНОМУ, ІСТОРИЧНОМУ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРАХ».

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор нашого університету доктор педагогічних наук, професор Ярослав Кічук, який наголосив на важливості співпраці та перспективах транскордонного співробітництва   університетів, розташованих по Дунаю.

Під час роботи круглого столу були заслухані доповіді наших гостей:

Артура Тулуша (професор університету «Dunarea de Jos» (Галац, Румунія) «Роль європейської комісії в розвитку та підтримці фарватеру Дунаю (1856-1948 рр.)»;

Костіна Кройтору (експерт з археології музею Кароля І (Браїла, Румунія) «Дунай у географічній області античності: грецькі джерела»;

Тудоса Тату (письменник, історик-краєзнавець (Галац, Румунія) «Галац: дипломатичний центр морського судноплавства Нижнього Дунаю (1774-1856 рр.) ».

З української сторони з доповідями та повідомленнями виступили викладачі ІДГУ:

Лілія Циганенко (доктор історичних наук, професор) «Топоніміка Ізмаїла», Ліана Чорна (кандидат історичних наук, доцент) «Науково-міжнародна співпраця факультету української філології та соціальних наук ІДГУ»;  Наталія Гончар  (кандидат філологічних наук, доцент) «Дослідження болгарських говорів Українського Подунав’я»;  Віра Церковна (кандидат історичних наук, доцент) «Етнічні меншини Подунав’я на межі ХХ – ХХІ ст. »;  В’ячеслав Тодоров   (кандидат географічних наук, доцент) «Сучасна адміністративно-територіальна реформа в контексті європейської  інтеграції України (на прикладі Українського Дунайського регіону)»; Олексій Запорожченко (кандидат філософських  наук, доцент) «Транскордонне співробітництво українського  Подунав’я в мережі Єврорегіону «Нижній Дунай»; Поліна Кисіолар (кандидат філологічних наук, викладач) «Лінгвістичні обміркування румуномовців Подунав’я»;  Олена Голованова (кандидат філологічних наук, доцент) «Зображення дельти Дунаю в “Краю за туманною імлою” румунського письменника Михайла Садовяну».

Зацікавлення учасників круглого столу викликала розповідь координатора Інформаційного центру Румунії при ІДГУ Наталії Урсу  щодо стану справ  та перспектив діяльності  центру.

В цілому засідання пройшло в дружній атмосфері, учасники ставили багато питань, відкрито обмінювалися думками, ділилися роздумами.

За результатом роботи круглого столу «ДУНАЙ  У ГЕОГРАФІЧНОМУ, ІСТОРИЧНОМУ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРАХ» було прийнято ухвалу, яка передбачає необхідним:

  1. Звернути увагу громадськості та регіональної адміністрації на значущість Дунаю як складової європейської ідентичності, що може сприяти об’єднанню народів, котрі мешкають у басейні річки, шляхом їх участі в спільних акціях.
  2. Визнати необхідність подальшої популяризації Дня Дунаю в країнах-учасницях круглого столу шляхом проведення міжнародних конференцій, круглих столів, фестивалів тощо. Вважати за необхідне проводити аналогічні наукові заходи щорічно. Провести наступний круглий стіл, присвячений Міжнародному Дню Дунаю, у 2018 р. на базі Кагульського університету ім. В.П. Хаждеу.
  3. Видати матеріали круглого столу окремою збіркою.
  4. Провести у 2018 р. конкурс есе на тему: «Дунай у житті моєї країни» серед старшокласників і студентів країн-учасниць заходу.

Лілія Циганенко
проректор ІДГУ

Є чергова плеяда випускників педагогічного факультету!

В останній день червня в актовому залі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбулась урочиста церемонія вручення дипломів випускникам педагогічного факультету. Задовго до початку заходу вони ошатні, з квітами, в супроводі своїх викладачів, друзів і батьків з нетерпінням очікували хвилюючого моменту, до якого прагнули чотири, а хтось і п’ять років.

Заповнений зал бурхливими оплесками зустрів виступи випускниць вокального відділення Альони Дімової, Євгенії Морошану і Валерії Мазуріної. Далі слово взяла декан педагогічного факультету доктор педагогічних наук, професор Надія Василівна Кічук. Вона зазначила, що стіни університету цього року залишають майже чотириста випускників педфаку, які в процесі навчання досягли кваліфікаційних рівнів «бакалавра» та «спеціаліста», зокрема, двадцять двоє з них удостоєні дипломів з відзнакою. Надія Василівна висловила впевненість, що знання, набуті за ці роки, обов’язково допоможуть всім стати успішними в житті, будуть надійною основою подальшого професійного та творчого зростання.

Вручення дипломів тривало довго. Брала участь у цій приємній процедурі й безпосередній організатор діяльності всіх студентів заступник декана доцент Лариса Дмитрівна Банкул. Усі спеціальності, за якими велась підготовка на педагогічному факультеті, отримали від декана окрему характеристику. Багато хто з учорашніх студентів, що проявили себе відмінним навчанням, творчими та спортивними успіхами, удостоїлися особливих слів. А випускники, отримавши омріяний документ, ледь стримували емоції.

І навіть коли все було вручено, відлунали фанфари, багато хто не поспішали йти. В залі на оригінально прикрашеній сцені, у вестибюлі і на сходинках біля дверей головного корпусу університету володарі дипломів намагалися продовжити миті щастя, зафіксувати їх у фотознімках на згадку для історії.

Нехай вам щастить, випускники педагогічного факультету 2017 року!

Валерій Пейков,  викладач кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та фізичної культури

Державна атестаційна комісія ІДГУ оцінила випускників хореографічного відділення

30 червня в університеті відбулося останнє засідання державної атестаційної комісії. І тримали відповідь перед нею випускники-хореографи. Немов на десерт, завершити навчальний рік було заплановано най видовищним із видів мистецтв, які вивчаються в ІДГУ.

Як і в інших представників творчих спеціальностей, у майбутніх майстрів танцю один із трьох державних іспитів – Хореографія та методика її викладання – складався з двох частин: теоретичної та практичної. І якщо в першій частині все проходило в аудиторії за звичайною схемою: білети – підготовка – відповіді, то другу частину випускницям хореографічного відділення довелося відпрацювати на сцені актового залу.

Відчувалося хвилювання, навіть не дивлячись на те, що всі дівчата до цього десятки разів тут і на інших майданчиках виходили на публіку під час різних концертів. Адже увага до них з боку атестаційної комісії, котру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Наталя Миколаївна Боднар, була дуже пильною та професійною. Крім того, треба було демонструвати не тільки цільні танцювальні композиції, але й найпростіші типові рухи, що більше притаманні довгим репетиціям.

Спочатку під акомпанемент студентки одночасно показували свої академічні вміння. Тут оцінювалася виконавська майстерність кожної: граціозність, координація, відчуття ритму, чіткість виконання елементів. Потім члени комісії переглядали короткі групові танцювальні постановки, що були результатом творчих задумів кожної з випускниць.

Почутим в аудиторії і побаченим на сцені вся комісія була задоволена. Особливо треба відзначити випускницю відділення Ірину Карайванську, яка за виявленими упродовж усього періоду навчання показувала блискучі знання й відмінні навички удостоєна диплома з відзнакою. Вцілому, викладачеві кафедри музичного та образотворчого мистецтв Діні Сергіївні Сарвіловій у черговий раз вдалося виховати групу майбутніх хореографів, котрі гарним умінням, великим бажанням і наполегливістю будуть займатися улюбленою справою – танцювати  й навчати танцям дітей.

Валерій Пейков, викладач кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та фізичної культури

Підсумкова конференція з діалектологічної та фольклорної практик в ІДГУ

22 червня студенти філологічних спеціальностей (014 Середня освіта Українська мова і література, Мова і література: болгарська, румунська, російська) разом з виконавцями спільного з Національною академією наук України наукового проекту, керівниками діалектологічної та фольклорної практик (доц. Делюсто М. С., доц. Гончар Н. М., доц. Колесникова Л. В., доц. Соколова А. В., ст. викл. Кісеолар П. Д.) провели підсумкову конференцію, на якій обговорили результати проведених експедицій та перспективи дослідження мовного та культурного розмаїття Південної Бессарабії.

У звітах студентів факультету української філології та соціальних наук  і факультету іноземних мов були представлені результати польових досліджень, лінгвістичні (фонозаписи, транскрибовані тексти, аналіз говіркового мовлення) та фольклорні матеріали, зокрема зафіксовані на світлинах предмети матеріальної культури – рушники, елементи національного одягу українців, болгар, молдован та ін., а також незабутні враження, позитивні емоції від безпосереднього спілкування з мешканцями Південної Бессарабії.

На основі теоретичних курсів «Діалектологія», «Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю», «Діалектологія болгарської мови», «Діалектологія російської мови», «Румунські діалекти», «Фольклор» студенти закріпили, розширили і поглибили знання про територіальне варіювання української, російської, болгарської, румунської мов, з етнографії та фольклористики, їхньої методології, що у свою чергу дозволило повніше розкрити мовну та етнічну специфіку традиційно-побутової культури українців та її локальну (ареал межиріччя Дністра і Дунаю) своєрідність за історико-етнографічними районами півдня України, а також простежити сучасні тенденції розвитку національних мов і культур етносів України (українців, росіян, болгар, гагаузів, молдован).

За активну участь у державному науковому проекті «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (НДР № 0116U004158), що реалізується під керівництвом д. філол. н., проф., директора Інституту української мови НАН України П. Ю. Гриценка та відповідального виконавця від ІДГУ д. філол. н. А. О. Колесникова, студенти були нагороджені грамотами, які від імені ректора ІДГУ вручила проректор з науково-педагогічної роботи д. іст. н., проф. Циганенко Л. Ф.

Матеріал підготували:
Доц. Соколова А. В.
Проф. Колесников А. О.

Випускники творчих спеціальностей ІДГУ склали державні іспити
Під час презентації творчих робіт

Червень в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті завжди дуже напружений. Кожен день проходять іспити й заліки, коли студенти показують результати своєї роботи за минулий навчальний рік. Найбільша увага в цей період приділяється, звичайно ж, випускникам ВНЗ, яких заслуховують на засіданнях спеціально створених державних атестаційних комісій.

Серед усього розмаїття іспитів з усіх напрямів навчання завжди особливо виділяються підсумкові звіти й огляди випускників творчих спеціальностей, об’єднаних «під крилом» кафедри музичного та образотворчого мистецтв педагогічного факультету. В цьому році вони пройшли особливо яскраво та змістовно.

Державний іспит з музичного мистецтва та методики його навчання є комплексним. Він складається з теоретичної частини, де випускники – вокалісти та інструменталісти показують знання основ музичного мистецтва, а також з практичної частини, коли новоспечені педагоги демонструють свої навички, отримані за чотири роки в музичній сфері. Наприклад, 15 червня атестаційна комісія, яку очолювала доцент Ольга Дмитрівна Замашкіна, прослуховувала програму хорових творів у виконанні хору університету. Суть того, що відбувалося на сцені, полягала в тому, що випускники по черзі виступали як диригенти хору. Такі виходи на сцену завжди хвилюючі, адже багато що залежить не тільки від правильності дій самого випускника, але й від усіх, хто виконує твір, а це студенти різних груп і курсів музичного відділення.

Виступи на сцені були чудовими. Багатоголосся виконавців, розмаїття творів та напрямів вокального мистецтва, помітні особливості диригентських стилів перетворилися в повноцінний, солідний концерт. Звичайно тут за кадром залишилися заняття, репетиції та копітка робота всіх викладачів музичного відділення, завідувача кафедри – кандидата педагогічних наук, доцента Жанни Єрофіївни Сироткіної, а також керівника університетського хору Людмили Іванівни Чеботар.

В цей же день проходив кваліфікаційний іспит з образотворчого мистецтва з методикою навчання для випускників художнього відділення кафедри. Державна атестаційна комісія тут теж окремо оцінювала рівень теоретичної підготовки студентів, які отримують кваліфікацію педагогів образотворчого мистецтва, і результат написання ними художніх творів. Творча частина, а точніше презентація робіт молодих художниць, відбулася в одній із аудиторій – майстерень. Комісія в складі голови Ольги Дмитрівни Замашкіної, доцента Івана Васильовича Пастиря, заступника декана доцента Лариси Дмитрівни Банкул у присутності декана педагогічного факультету, професора Надії Василівни Кічук, викладача кафедри Олександра Дмитровича Кари оглянули полотна випускниць відділення, дізналися, що стало натхненням для авторів кожного із творів, виконаних у техніці живопису маслом, поділилися думками про представлені роботи.

Побаченим і прослуханих у цей день члени комісій залишилися задоволені. Колектив кафедри музичного та образотворчого мистецтв вкотре підтвердив, що здатний давати своїм випускникам міцні знання й необхідні навички для того, щоб молоде покоління педагогів несло дітям радість пізнання краси й оволодіння мистецтвами, розвивало в них творчі здібності.

Валерій Пейков, викладач кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та фізичної культури

В ІДГУ відбулося відкриття кабінету інтерактивного вивчення іноземних мов

13 червня 2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося відкриття кабінету інтерактивного вивчення іноземних мов.

Урочисту місію перерізання червоної стрічки було надано почесному гостю свята – Надзвичайному і Уповноваженому послу Республіки Болгарія в Україні Красимиру Мінчеву та ректору Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярославу Кічуку.

На відкритті були присутні заступник міського голови м. Ізмаїл Сергій Баткілін, начальник відділу міжнародних зв’язків ІДГУ Микола Каплієнко, голова Ізмаїльського болгарського товариства ім. Святої Софії Микола Іванов, лідер Асоціації сімей бессарабських болгар «Роднини» Марія Корчагіна, директор Обласного центру національних культур Георгій Чилік, в. о. директора Ізмаїльського Центру ПТО Інна Ільченко.

Інтерактивний кабінет з вивчення іноземних мов входить  до числа шести проектів, реалізованих болгарським урядом на території України. На виділені Болгарією кошти були придбані комп’ютери, інтерактивна дошка, проектор, сервер.

Ректор ІДГУ Ярослав Валерійович Кічук подякував в особі Красимира Мінчева болгарському урядові за підтримку й надану допомогу. Ректор університету підкреслив, що ІДГУ є єдиним у Придунав’ї державним  вищим навчальним закладом, який підтримує тісну співпрацю з посольством Болгарії.

Ректор повідомив про плани закладу збільшити чисельність студентів, які вивчають болгарську філологію. На завершення виступу ректор сказав: «Сподіваюся, що в цьому році ми зможемо відкрити інформаційно-культурний центр Болгарії, який сприятиме розвитку ініціатив бессарабських болгар, наших громадських організацій, гармонізувати й активізувати українсько-болгарські відносини».

Надзвичайний і повноважний посол Болгарії Красимир Мінчев поділився з присутніми інформацією про посильну допомогу, що надається урядом Болгарії Україні. Так, півтора роки тому Болгарський уряд виділив кошти в сумі 100 тисяч євро, які були розподілені в Одеську, Донецьку та Луганську області.

Протягом останніх трьох років Болгарія оздоровила на морських курортах близько 250 українських дітей, чиї батьки постраждали під час війни.

Почесні консули Болгарії в Україні та України в Болгарії сприяють здійсненню реабілітації воїнів, які отримали поранення від російської агресії. Вони відновлюються як в Україні, так і в Болгарії в спеціальних реабілітаційних центрах.

Крім того, уряд Болгарії піклується не тільки про членів болгарської громади, але й про всіх українців. Наочний доказ тому – щойно відкритий кабінет.

«Це дуже потужний кабінет, – сказав посол. – Він дає можливість як студентам, так і викладачам удосконалити свої мовні навички. Мені дуже приємно, що Ярослав Валерійович прийняв до серця нашу ініціативу і ми змогли реалізувати цей центр в Ізмаїлі».

Заступник міського голови Сергій Баткілін підкреслив, що Ізмаїл – це багатонаціональне місто, і співіснування в ньому національних громад має виключно мирний характер. Ізмаїл підтримує теплі дружні відносини з сусідніми країнами – з Румунією, Болгарією, Молдовою.

Сергій Львович повідомив, що в ході зустрічі пана Мінчева з губернатором Одещини Максимом Степановим йшлося про створення болгарсько-українських класів і навіть шкіл на території Одеської області.

Помічник народного депутата України Олександра Урбанського Філіп Лук’яненко подякував урядові Болгарії в особі Красимира Мінчева за допомогу, яку вони надають молодим людям в Україні: «Все, що зроблено в цьому кабінеті, – це гідне вкладення в майбутнє України. Щиро Дякую. Хочеться цієї ініціативи побажати довгого продовження».

Зі словами подяки за чудовий кабінет, за турботу про студентів виступила і кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури ІДГУ, болгарист Наталя Гончар та студенти.

Після завершення офіційної частини представники болгарських організацій мали можливість поспілкуватися з послом Болгарії Красимиром Мінчевим, з ректором ІДГУ Ярославом Кічуком, обговорити питання підготовки фахівців європейського рівня у сфері освіти, культури, туризму та отримали від посла навчальну літературу.

Завершилася зустріч екскурсією по Ізмаїлу та музичними подарунками від студентів ІДГУ Альони Дімової, Євгенії Морошану та співучої пташки, гордості Ізмаїла Олесі Кічук.

 

Підтримка та допомога болгарського уряду відкриває українській молоді дорогу до Європи, адже Україна ось уже третій день, як отримала безвізовий режим.

Cтуденти і викладачі ІДГУ в діалектологічних експедиціях: праця за науковим проектом і відновлення традицій ВНЗ

З 8 по 11 червня група студентів-філологів факультету української філології та соціальних наук разом з викладачами кафедри української мови і літератури Колесниковим А. О. та Делюсто М. С. здійснили діалектологічні експедиції до м. Вилкове, сіл Ліски та Десантне Кілійського району.

Упродовж чотирьох днів під час діалектологічної практики учасники державного наукового проекту ІДГУ «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (НДР № 0116U004158), що реалізується під керівництвом доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови НАН України Павла Юхимовича Гриценка, збирали діалектний матеріал до «Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю». Студенти мали змогу ознайомитися не лише з мовними, а й культурними та етнографічними особливостями бессарабських українців, відвідали чимало пам’ятних місць та принад краю. У результаті експедицій зібрано понад 30 годин якісних фонозаписів діалектного мовлення, що увійдуть до національного фонофонду НАН України.

За давньою традицією дослідники зупинилися у спортивно-оздоровчому таборі ІДГУ «Івушка», який гостинно зустрів практикантів.

Від імені учасників групи висловлюємо щиру подяку за підтримку в організації поїздки ректору ІДГУ проф. Кічуку Я.В., проректору з науково-педагогічної роботи проф. Циганенко Л.Ф., за теплий прийом – директору табору «Івушка» Мельничуку І.П., адміністрації Десантненської та Лісківської сільських рад, працівникам інших осередків культури баз практики, діалектоносіям, всім, хто сприяв збору діалектного матеріалу, окремо – художньому керівникові будинку культури с. Десантне Афанасенко Наталії Прокопівні.

 

 

Делюсто М.С., доцент
Фото:
Олена Генова,
Катерина Дакі,
Надія Кравченко
студенти 241 групи