Ізмаїльський державний гуманітарний університет Новини | Ізмаїльський державний гуманітарний університет - Part 14

В ІДГУ триває місячник з охорони праці
Кураторські години на тему: «Здорове і захищене покоління»

Щороку 28 квітня у Всесвітній день охорони праці, згідно з Наказом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, в Україні відзначають День охорони праці.

Ураховуючи, що в країні триває активна фаза всебічного реформування економіки, наше завдання – зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної і сильної держави. Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.

 

В Україні інтереси молодих працівників до 18 років достатньою мірою захищені нормами законодавства. Відповідного захисту потребує і молодь до 24 років, яка ще не має належних навичок та достатнього досвіду, не досягла фізичної і психологічної зрілості. Тільки спільними зусиллями і завдяки комплексному підходу можна забезпечити організацію належних умов праці молодих працівників, що сприятиме зменшенню випадків виїзду працездатної молоді в інші країни з метою пошуку гідної роботи.

Збереження здоров’я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток національної економіки. Відомо, що витрати, які несе держава через виробничі травми та професійні захворювання молоді, у майбутньому стають значно більшими. Часто молоді працівники приймають необдумані рішення, пов’язані з ризиками та не усвідомлюють, що необачність на роботі може спричинити небезпеку не тільки для їхнього життя, але й тих, хто їх оточує.

 

У середовищі молодих працівників виробничі ризики значно вищі через особливості їхнього способу життя. Особливу роль у цьому процесі відведено і вищій освіті – саме тут з молоддю мають проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці майбутніх працівників.

 

В ІДГУ триває місячник з охорони праці в рамках якого проведено ряд заходів. З метою підвищення рівня безпеки та захисту працівників, всіх учасників навчально-виховного процесу,  в структурних  підрозділах ІДГУ проведено  обстеження стану безпеки життєдіяльності та охорони праці. За результатами роботи надані звіти, оновлені куточки та стенди з охорони праці. Керівниками структурних  підрозділів ІДГУ, інженером з охорони праці проведено ряд бесід серед працівників і студентів щодо підвищення рівня безпеки та культури охорони праці. Працівниками бібліотеки університету організовано виставку періодичних видань, науково-популярної літератури з охорони праці.

 

З питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при активній підтримці та участі декана ФУАІД,  кандидата педагогічних наук Мізюк В.А., проведено онлайн-тестування в соціальних мережах серед викладачів ІДГУ (onlinetestpool.com), серед студентів – тестування в локальних мережах. У тестуванні взяли участь студенти  4 курсу  факультету ФУАІД та педагогічного факультету.

Викладач Букатова О.М. провела  кураторські години  на тему: «Здорове і захищене покоління».


 

17 травня 2018 року для студентів ІДГУ силами студентів факультету ФУАІД  та декана факультету, кандидата педагогічних наук Мізюк В.А.,  завідувача кафедрою технологічної, професійної освіти та загально технічних дисциплін, кандидата фізико-математичних наук Федорової О.В., кандидата педагогічних наук Букатової О.М. успішно проведений навчально-виховний захід з охорони праці «Охорона праці: студентський погляд».  На цьому заході молодь в ігровій формі була ознайомлена із ризиками, пов′язаними з охороною праці та з важливістю дотримання правил безпеки.

Викладачем Баштовенко О.А. був проведений тренінг з надання первинної медичної допомоги.


 

22 травня 2018 року  проведено конференцію для викладачів, кураторів груп, керівників підрозділів  на тему: «Формування відповідального ставлення до безпеки праці молодого покоління». На конференцію були запрошені: головний державний інспектор Ізмаїльського відділу нагляду в промисловості головного управління Держпраці в Одеській області Лущай О.В., страховий експерт з охорони праці Ізмаїльського відділу управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області Решетило Л.Д., інженер з охорони праці відділу освіти Ізмаїльської міської ради  Колесник О.І., а також представники навчальних закладів міста.

 

Мета конференції:

→ спрямувати діяльність педагогічних працівників на формування відповідального ставлення до безпеки праці молодого покоління, виховання культури охорони праці у молоді, на правове виховання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів та учнів;

→ вдосконалити організацію роботи по створенню здорових і безпечних умов праці, попередженню виробничого травматизму і професійних захворювань молодих працівників на робочих місцях;

→ обмін досвідом учасників конференції щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти міста Ізмаїл.

 

 З вітальним словом до членів конференції звернулась перший проректор ІДГУ Кольцун Н.М., яка акцентувала увагу на основних завданнях та важливості обраної теми науково-практичної конференції.  Кандидат педагогічних наук Букатова О.М. виступила з доповіддю на тему: «Деякі питання формування культури охорони праці», в якій зазначила, що кількість травмованих та загиблих на виробництві, в тому числі молоді, досягла критичної позначки. Оксана Михайлівна акцентувала увагу на основних причинах травмування молодих працівників, а також зазначила, що вагома роль у формуванні культури охорони праці майбутніх працівників відведена школам і закладам вищої освіти.

 

Головний державний інспектор Ізмаїльського відділу нагляду в промисловості головного управління Держпраці в Одеській області Лущай Олексій Володимирович  доповів про основні напрями формування відповідального ставлення до безпеки праці молодого покоління, висвітлив ситуацію з охорони праці по нашому регіону.

 

Страховий експерт з охорони праці Ізмаїльського відділу управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області Решетило Людмила Дмитрівна розповіла про діяльність Фонду соціального страхування на сучасному етапі, навела статистику нещасних випадків по району і відповіла на запитання учасників конференції.

Інженер з охорони праці відділу освіти Ізмаїльської міської ради  Колесник Олег Іванович розповів про організацію роботи з охорони праці в школах міста та найбільш характерних причинах травмування працівників і школярів. Усі гості є випускниками ІДГУ.

 

Наприкінці конференції завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загально-технічних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук Федорова Ольга Василівна подякувала гостям та організаторам конференції, висловила надію, що і в подальшому будуть  проводитися  подібні заходи, щоб підняти на новий рівень організацію роботи з охорони праці та інформаційно-консультативну і навчальну роботу з питань безпеки молодого покоління.

 

Відповідальна за проведення конференції – інженер з охорони праці Анищенко А.А.

Оголошення!
Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті з 04 червня по 06 червня 2018 року включно працюють експертні комісії з наступних напрямів:
Науковий пошук студента
Науковий пошук студента в ІДГУ

24 травня 2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася VIІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента». Конференцію було приурочено до Всеукраїнського дня науки та Дня слов’янської писемності. Організатором заходу виступило Наукове товариство молодих вчених, аспірантів, студентів ІДГУ, а допомога в її організації була надана ректоратом, науковим відділом і профспілковим комітетом університету.

 

Робота учасників конференції відбулася в рамках пленарного засідання та 23 секцій з різних наукових напрямів: спеціальна, дошкільна та початкова освіта; соціальна робота та соціальна педагогіка; загальна та практична психологія; музична, образотворча та хореографічна творчість; актуальні проблеми європейської історії; актуальні питання сучасної філології; сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму; актуальні питання іноземної філології, сучасні проблеми та перспективи розвитку управління закладами освіти, соціально-комунікаційні аспекти інформаційної діяльності тощо.

 

Під час конференції заслухано близько 400 доповідей. Молоді науковці активно обговорювали актуальні питання розвитку сучасної науки та висловлювали свої пропозиції щодо їх розв’язання. Робота в секціях показала, що студентська молодь з великим інтересом демонструє свої наукові надбання (в деяких випадках засобами мультимедіа), впевнено відповідає на поставлені питання. В рамках заходу свої наукові розвідки представили студенти з інших закладів освіти України, зокрема: Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїльського інституту водного транспорту, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

В кожній секції були визначені переможці, яких адміністрація ІДГУ преміювала цінними призами: відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі «Івушка», безкоштовна публікація у збірнику студентських наукових праць, подарункові екземпляри збірки наукових студентських робіт 2017 р.

 

Призові місця були розподілені наступним чином:

І місце

⇒ Мітєва Т. («Ігрові прийоми навчання грамоти як засіб інтенсифікації пізнавальної діяльності першокласників») – педагогічний факультет;

⇒ Руденко В. («Актуальні проблеми патріотичного виховання молодших школярів») – педагогічний факультет;

⇒ Петренко Л. («Сімейно-шлюбні відносини в сучасних умовах») – педагогічний факультет;

⇒ Лотоковська І. («Інтерактивні методи та форми підготовки майбутніх учителів початкових класів до співпраці з батьками молодших школярів») – педагогічний факультет;

⇒ Телицина В. («Застосування системи Марії Монтессорі в логопедичній практиці») – педагогічний факультет;

⇒ Правдива Г. («Особливості використання пареміологічних одиниць на уроках англійської мови») – факультет іноземних мов;

⇒ Алябишева І. («Оборона Одеси (1941 р.)») ‒ факультет іноземних мов;

⇒ Петрова Х. («Методика використання інноваційних технологій в середній загальноосвітній школі») – факультет іноземних мов;

⇒ Катриченко В. («Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами музичного фольклору») – педагогічний факультет;

⇒ Константинова М. («Технології арт – терапії на засобах музичного мистецтва в роботі фахівця соціономічної сфери») – педагогічний факультет;

⇒ Петкова А. («Фразеологічна синонімія значення «здивування» в німецькій мові») – факультет іноземних мов;

⇒ Фурника О. («Алекситимія в житті сучасної молоді») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Генова О. («Застосування методів і прийомів особистісно-зорієнтованого навчання на уроках української мови у 8 класі під час вивчення відокремлених членів речення») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Глинка В. («Мережеві технології як сучасний напрямок розвитку теорії комунікації») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Федюра О. («Шифрування інформації в зображення методом стегінографії») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Тернова Н. («Стилістична роль особових займенників у сучасній французькій мові (на прикладі роману Марка Леві «Elle et Lui»)») – факультет іноземних мов;

⇒ Лазебна С. («Особливості соціально-правового становища болгарського населення Південної Бессарабії (1812 1912 рр.)») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Калинку В. («Роль інвестицій в економічному зростанні України») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

ІІ місце

⇒ Абдула Н. («Активні методи навчання в початковій школі») – педагогічний факультет;

⇒ Подрана Т. («Сімейне виховання: проблеми та особливості») – педагогічний факультет;

⇒ Булгару О. («Презентація екологічного проекту охорони водних екосистем українського Придунав’я») – педагогічний факультет;

⇒ Нєдєлку А. («Дидактичний ресурс мнемотехніки – педагогічні технології ефективного засвоєння навчальної інформації молодшими школярами») – педагогічний факультет;

⇒ Великсар Г. («Особливості порушення голосу при різних видах мовленнєвої патології») – педагогічний факультет;

⇒ Берлінський Ю. («Проблеми досягнення комунікативного ефекту при використанні скорочень в сучасній англійській мові») – факультет іноземних мов;

⇒ Куряга А. («Способи перекладу комп’ютерних термінів в on-line текстах») – факультет іноземних мов;

⇒ Тудоран В. («Роль термінів у науково-фантастичному жанрі») – факультет іноземних мов;

⇒ Загоненко А. («В. Косенко. 24 дитячі п’єси для фортепіано») – педагогічний факультет;

⇒ Моток Н. («Соціальна допомога сім’ям групи ризику») – педагогічний факультет;

⇒ Шишман А. («Національні образи кольороназв у німецькій фразеології») – факультет іноземних мов;

⇒ Соломахіна І. («Специфіка роботи психолога з асоціальними підлітками») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Коваль М. («Інтертекстуальне поле лірики поетів Придунав’я») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Горбунова М. («Класифікація збоїв в системі документообігу вищого навчального закладу») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Жигіт П. («Створення комп’ютерної гри за допомогою програмного середовища Unity») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Супончева К. («Шкільний театр як засіб формування лінгвокультурологічної компетенції учнів») – факультет іноземних мов;

⇒ Ушакова Н. («Фортеця Кілія як важливий стратегічний пункт Північного Причорномор’я») – факультет української філології і соціальних наук;

ІІІ місце

⇒ Табакова М. («Формування читацьких інтересів молодших школярів шляхом використання мультимедіа-технологій») – педагогічний факультет;

⇒ Катющева Ю. («Особливості виховання обдарованих дітей») – педагогічний факультет;

⇒ Таку Є. («Роль екологічного виховання у формуванні гармонійної особистості») ‒ педагогічний факультет;

⇒ Урсу А. («Корекційно-педагогічна робота вихователя з неблагополучними сім’ями та її вплив на формування особистості дитини») – педагогічний факультет;

⇒ Каракаш В. («Особливості профілактичної роботи вихователя щодо запобігання насильства у сім’ї») – педагогічний факультет;

⇒ Лопес Барбоса А. («SMS and the evolution of sms-language slang») – факультет іноземних мов;

⇒ Ібрагімова М. («Застосування граматичних та лексичних трансформацій у перекладі англомовної художньої прози») – факультет іноземних мов;

⇒ Галицька А. («Само- і взаємоконтроль рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні») – факультет іноземних мов;

⇒ Єребакан К. («Варіації. Стилістика жанру») – педагогічний факультет;

⇒ Бурка Н. («Усвідомлене батьківство молоді, як важлива основа гармонійного розвитку дитини») – педагогічний факультет;

⇒ Комерзан І. («Неологізми в сучасному світі: вплив на німецьку культуру (мову)») – факультет іноземних мов;

⇒ Корся В. («Кохання як детермінанта соціально-небезпечних діянь») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Петрова Г. («Прочитання новелістики О. Гончара крізь призму художньої антропології») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Колесник О. («Застосування реферативної бази данних «Україніка наукова» в освітній діяльності студентів-документознавців») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Панкратов Е. («Використання криптовалюти в умовах інформатизації суспільства») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Мунтян А. («Особливості українського перекладу асиндетичних іменникових словосполучень») – факультет іноземних мов;

Окрему відзнаку за цікаву і змістовну доповідь отримала студентка ІІІ курсу педагогічного факультету Дьяченко Аліна («Сімейна обрядовість: традиції та звичаї народження та хрещення дитини»).

Сподіваємося, що такі наукові заходи стануть для наших студентів натхненниками до подальших наукових звершень!

Градинар Ганна, завідувач редакційно-видавничого відділу

 

Другий етап стажування професорсько-викладацького складу ІДГУ в Галацькому державному університеті «Dunerea de Jos»

З 21 по 25 травня 2018 року відбувся другий етап стажування професорсько-викладацького складу ІДГУ в Галацькому університеті «Dunerea de Jos» (Румунія). Наш університет представляли проректор з наукової роботи, проф. Циганенко Л. Ф., декан педагогічного факультету, проф. Кічук Н. В., декан факультету української філології та соціальних наук, доц. Чорна Л. В.,  завкафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, проф. Шевчук Т. С., директор Інформаційного центру Румунії в ІДГУ Урсу Н.Г., а також викладачі факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, аспіранти та вчителі румунської мови зі шкіл регіону.

 

Програма стажування була насиченою. Представники ІДГУ відвідали факультети економіки та публічного адміністрування; суднобудівництва; харчової промисловості; юридичних, соціальних і політичних наук, а також медичний та історичний факультети. Для представників педагогічного факультету і вчителів було організовано візити в дитячий садок, начальну школу та зустрічі з фахівцями у галузі інклюзивної освіти й логопедії. Окрім оглядових екскурсій аудиторіями факультету й експериментальних лабораторій, стажування передбачало опрацювання навчальних планів та європейських стандартів, за якими організовано навчальний процес в університеті «Dunerea de Jos».

 

Представники ІДГУ мали змогу ознайомитися з принципами роботи університетської бібліотеки та відвідати Національний Галацький ліцей «Costache Negri», де на них чекала надзвичайна тепла зустріч. Справа в тому, що ліцей було засновано в 1877 році безпосередньо в м. Ізмаїл, а через деякий час переведено в Галац. Працівники ліцею висловили надію, що історики ІДГУ допоможуть їм встановити адресу, за якою працював їх навчальний заклад і, за можливості, отримати фотографії першого в його історії корпусу.

 

Культурна програма передбачала відвідування ботанічного саду і розміщеного при ньому природничого музейного комплексу; музей історії та культури м. Галац; поїздку в жіночий монастир «Tudor Vladimirescu» та історичний музей Кароля І у м. Браїла.

 

Професорсько-викладацький складу ІДГУ висловлює щиру подяку адміністрації університету «Dunerea de Jos» за організацію стажування у їх навчальному закладі, теплий прийом та насичену екскурсійну програму.

 

проф. Шевчук Т. С., завкафедри загального мовознавства,
слов’янських мов та світової літератури

 

Закордонне стажування з французької та румунської мов як новий науково-теоретичний і методичний досвід
Викладачі ІДГУ пройшли стажування в Рум

Викладачі кафедри романо-германської філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету активно користуються можливостями, спрямованими на розширення міжнародного академічного обміну і забезпечення мобільності викладацького складу, адже співпраця між університетами Європи забезпечує не тільки відкритість освітнього простору, але й сприяє підвищенню якості науково-освітнього процесу.

 

У травні 2018 р. в рамках міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами зарубіжжя, яке є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри романо-германської філології, доценти Голованова О.М., Кудінова О.І., Радкіна В.Ф. і викладач Шевчук В.Д. були направлені адміністрацією ІДГУ на закордонне стажування в університет «Дунере де Жос», який розташований у м. Галац і вважається одним із найкраших вищих навчальних закладів Румунії. Метою стажування було підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання французької та румунської мов.

 

Під час стажування викладачі мали можливість відвідати практичні та семінарські заняття, що проводились найдосвідченішими спеціалістами факультету іноземних мов університету «Дунере де Жос», бути присутніми на уроках, що проводились викладачами ліцею м. Галац, а також ознайомитися з роботою центру французької мови (Centre de réussite universitaire), який очолює доктор філологічних наук А.-О. Ганя (Alina Elena Ganea, Prof. Dr.), і наукової бібліотеки університету, котра містить багатий фонд європейських науково-дослідницьких і періодичних видань.

 

Досвід перебування на стажировці в м. Галац дозволив переконатися, що методика викладання мов не стоїть на місці, оновлюючи підходи до навчання студентів і школярів, котрі будуються на засадах, що були створені розвитком сучасної лінгводидактики, психо-лінгвістики, лінгвокультурології та інших наук. Тут активно впроваджуються актуальні напрями у галузі філології, як от: вивчення мови відповідно до завдань комунікації, розробка нових курсів, тісно пов’язаних з прагматикою та соціолінгвістикою тощо.

 

У рамках стажування також відбулись зустрічі з ректором університету «Дунеря де Жос» професором Юліаном Габріелом Бирсану (Julian Gabriel Bârsan, Professor PhD), деканами багатьох факультетів, професорами і доцентами університету, котрі виявили зорієнтованість професорсько-викладацького складу означеного навчального закладу на сприяння утвердженню таких принципів і цінностей, як професійна компетентність, креативність і динамізм, відкритість міжнародному товариству, просування європейських стандартів у галузі освіти і науки. У якості перекладача на зустрічах із румуномовними колегами талановито і кваліфіковано виступила кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Голованова О.М.

 

Відвідані заняття і отримана в подарунок навчально-методична література стануть важливим матеріалом дидактичного осмислення і систематизації прикладного узусу французької і румунської мов на кафедрі романо-германської філології ІДГУ, а також методичним джерелом при розробці спецкурсів та спецсемінарів, які відповідатимуть сучасній системі дидактичних і методичних вимог, а саме: інтерактивність навчання, реалізація можливостей комп’ютерної візуалізації учбової інформації, розвиток інтелектуального потенціалу студента.

 

Отже, результати стажування полягають в оновленні професійних знань, отриманні нового досвіду у педагогічній, науково-професійній та загальнокультурній областях, пов’язаних з викладанням французької та румунської мов, у засвоєнні нових форм, методів і засобів навчання, організації та забезпеченні якості навчання вищеозначених іноземних мов.

 

Треба відмітити привабливість інтелектуального та культурного клімату в країні стажування. Так, за підтримки координатора стажування Джини Аврори Некули (Gina Aurora Necula, Conf. Dr.), у вільний від роботи час викладачі кафедри відвідали музичний театр Nae Leonardo, де подивились чудовий балет «Дон Жуан», а також місцевий Ботанічний сад і багато інших цікавих місць чарівного міста Галац.

 

Таким чином, зважаючи на вищесказане, можна стверджувати, що досвід перебування в умовах закордонної системи вищої освіти виявився успішним, плідним і надзвичайно корисним.

 

Кудінова О.І., доцент кафедри романо-германської філології

Впровадження сучасних технологій навчання англійської мови на факультеті іноземної мови
Впровадження сучасних технологій навчання англійської мови

23 травня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті викладачами кафедри англійської мови та перекладу був організований незвичайний захід – масштабний конкурс студентських проектних робіт (Project work) з теми: «Країна, що захоплює»  («The country that impresses. English-speaking country»).

 

Студенти факультету іноземних мов, факультету української філології та соціальних наук та факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності представили свої креативні проектні роботи з оглядом на 7 світових країн: Англія, США (Огайо), Нова Зеландія,  Індія, Канада, Японія, Єгипет та  острів Гаваї та одну з чотирьох адміністративно-політичних частин  Об’єднаного королівства Великобританії та Південної Ірландії – Уельс. Кожна проектна робота складалась із наступних складових: представлення візитної картки країни (її географічне розташування, національні символи, столиця, державна мова), відомості про цікаві історичні періоди крани, ознайомлення із видатними особами, інформація про досягнення та здобутки у різних сферах життя, екскурс у  найкрасивіші куточки туристичного відпочинку, висновків.

 

На особливу увагу заслуговує  проектна робота студентки 3 курсу (311 група факультету іноземних мов) Анастасії Іорданової про державу у Північній Америці – Канаду. Студентка, яка навчається за дистанційною програмою навчання, у своїй презентації розповіла про цікаві факти: виникнення баскетболу, електричної лампочки, електричної плити, електронного мікроскопу, телефону, телебачення та ін.

 

Приємно вразила проектна робота студентів 2 курсу факультету (25 група української філології та соціальних наук) з теми: «Нова Зеландія». Студенти креативно представили своє бачення  країни у супроводі із звуковим оформленням  свого міні-фільму про державу у південно-західній частині Тихого океану.

 

Оригінальною була командна робота студентів групи 3 курсу (311 група факультету іноземних мов) про острів Гаваї, наймолодший американський штат.  Учасники конкурсу  відтворили атмосферу гавайського відпочинку, розповіли про  мешканців острову, які  вважали акулу (мано) божеством і ставилися до неї з великою пошаною.

 

Підсумовуючи результати виступів конкурсантів,  журі прийшло наступних висновків: III місце – презентація про чопорну Англію (101 група факультет іноземних мов),  II місце – чудова Канада (111 група факультет іноземних мов) та неповторна Індія (201 група факультет іноземних мов), I  місце – вражаюча Нова Зеландія ( 25 група  факультету української філології та соціальних наук).

 

Усі учасники конкурсу виявили блискучі знання з англійської мови, майстерність до творчого підходу та креативного мислення. Щиро дякуємо усім учасникам за незбутню мандрівку світовими країнами, і сподіваємось на плідну подальшу творчу співпрацю.

Топчий Олеся Юріївна

Наші педагогічні надії
Наші педагогічні надії

«Мудрець шукає все в самому собі» (Конфуцій). Ці слова геніального філософа влучно й вичерпно характеризують життєву позицію людей, котрим доля відвела високу місію навчати й виховувати дітей. Саме їм судилося повсякчас, безупину вдосконалювати, відгранювати свою педагогічну майстерність, перебувати в систематичних пошуках нового, цікавого, неординарного, незвіданого. В наш прагматичний час особливо важливою є справа підготовки тих, кому батьки й держава довіряють в цю нелегку пору таку почесну й водночас надзвичайно відповідальну справу.

 

Про піклування підготовкою молодого покоління вчителів свідчать не тільки традиційні освітні заходи з боку вищих навчальних закладів чи колективів загальноосвітніх шкіл, особистих клопотів педагогів високого професійного рівня з багатолітнім досвідом. Сьогодні на вирішення означеної проблеми спрямовані різноманітні цікаві інновації, форуми, семінари, конкурси тощо. Доволі примітним у цьому плані став проведений минулого місяця в Ізмаїльському міському Будинку вчителя четвертий фестиваль учителів-початківців «Педагогічна надія Одещини». Його мета закріплення молодих спеціалістів у педагогічних колективах, створення умов для зростання їх професійної майстерності, розкриття таланту та креативності.

 

Дуже приємно відзначити, що однією з конкурсанток, котра доволі гідно представила свою педагогічну концепцію, була магістрантка кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету Петрова Галина Панасівна. Свої знання, набуті упродовж навчання на факультеті української філології та соціальних наук, вона вже впродовж певного часу реалізує на практиці, працюючи вчителем української мови і літератури та англійської мови в ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів м. Ізмаїл. (Щира вдячність колективу школи й особисто її директорові, невтомній Надії Василівні Голубковій, котрі з любовю віддають свої знання й досвід молодому поколінню педагогів).

 

В умовах фестивалю був запропонованийвельми важливий конкурс – «Самопрезентація» вчителя. Своїм педагогічним кредо наша вихованка обрала слова Д. Білоуса, котрі доволі промовисто свідчать про її етичні пріоритети:

Роби, і не зважай на втому,

і не чекай, що зробить хтось.

Коли ж зробив, то щоб нікому

перероблять не довелось!

Конкурсантка подала своє бачення педагогічної професії, продемонструвала оригінальні підходи до організації сучасного уроку в новій українській школі. В конкурсі «Урок майбутнього» вона за орієнтир взяла мудру настанову В. О. Сухомлинського: «Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні…».

 

Конкурсному журі в особі головного спеціаліста відділу освіти Ізмаїльської міської ради Полякової Т. В., голови міського комітету профспілки працівників освіти Дунакової Л. А., директора міського Будинку вчителя Атаманчук І. І. та її заступника ГорєловоїО. В., ветеранів педагогічної праці, вчителів-методистів Трифонової С. А. та Маєнкової З. Г. особливо імпонували такі настанови Петрової Г. П., як акцентування уваги на побудові гуманних стосунків «вчитель-учень», де панує повна довіра, а учитель для учня є джерелом досвіду; прагнення створювати простір для спільних із учнями переживань та емоцій; готовність і спроможність кожного з учительсько-учнівського колективу відверто виражати свої почуття; взаємоповага; формування в учнів здатності до емпатії та толерантності, уважність як до власних переживань і переконань, так до почуттів та переконань інших. Щодо привабливості професії педагога у конкурсі «Гімн професії» Петрова Г. П. довела, що її вибір був не випадковим і що професія вчителя для неї є внутрішньою потребою. Учасниця розкрила таємниці про цікавинки з власного життя та особистих інтересів. У конкурсі «Світ моїх захоплень» вона продемонструвала професійно підготовлений український народний танець, чим ще більше заполонила своєю креативністю та багатогранністю уподобань усіх присутніх.

 

… Ось уже близько місяця Петрова Г. П.  ретельно й серйозно готується відстоювати своє право бути в когорті тих, кого з упевненістю й гордістю можна вважати нашою педагогічною надією. Тож, побажаємо їй переконливо довести своє лауреатство на обласному конкурсі. А ми, викладачі та студенти університету й учителі та учні уже рідної для конкурсантки школи пишаємось нею та віримо в її, отже, й наші майбутні перемоги.

Галина Райбедюк, професор кафедри української мови та літератури ІДГУ 

«Духовні уроки Олеся Гончара»: науково-методичний семінар на факультеті української філології та соціальних наук
В ІДГУ відбувся науково-методичний семінар, присвячений 100-річчю від дня народження Олеся Терентійовича Гончара

«Людина людині повинна світити»

(О. Гончар)

11 та 14 травня у стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету у два етапи відбувся науково-методичний семінар «Духовні уроки Олеся Гончара», присвячений 100-річчю від дня народження Олеся Терентійовича Гончара – видатного українського письменника, публіциста, громадського та культурного діяча, Героя України. Основні ідейно-змістові домінанти усіх виступів та презентацій оберталася в духовному полі слова й чину О. Гончара, котрий особисто визначив його такими словами: «Дякую Богові, що дав мені народитися українцем», «Творчість – це передусім людяність». Модераторами семінару виступили професор кафедри української мови та літератури Райбедюк Галина Богданівна та студенти 4 курсу факультету української філології та соціальних наук.

 

На початку роботи семінару було продемонстровано фрагменти документальних стрічок про знакові епізоди біографії Олеся Гончара в контексті національного духовного відродження, прослухано у відеозаписі спогади про нього багатьох культурних і громадських діячів, представлено презентацію нових видань спадщини самого письменника та наукових праць про нього (листи до Олеся Гончара у 2 книгах, упорядковані професором Степаненком Миколою Івановичем; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства» (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2018, 18-19 квітня); гончарознавчі монографії професора Гуменного Миколи Хомича; сторінки майбутньої книги М. Наєнка «Олесь Гончар в інтер-інтер’єрі»).

 

Семінар розпочався з привітального слова декана факультету української філології та соціальних наук, кандидата історичних наук, доцента Чорної Ліани Володимирівни, яка, зокрема, зазначила, що за своє довге, плідне й доброчесне життя Олесь Гончар став прикладом для цілого покоління патріотів, тому слово його і сьогодні має особливу вагу та животворну силу. Звертаючись до присутніх, завідувач кафедри української мови і літератури, доктор філологічних наук, професор Колесников Андрій Олександрович акцентував увагу на потужності постаті Олеся Гончара, відзначив потребу перегляду багатьох сторінок творчої біографії письменника та їх наукового трактування, побажав учасникам семінару плідної роботи, цікавих наукових дискусій.

 

Професор Райбедюк Галина Богданівна у своїй доповіді «Духовні імперативи Олеся Гончара та виклики сучасності» окреслила стан і перспективи сучасного наукового осягнення багатогранного доробку письменника. Відтак було й зорганізовано роботу семінару за науково-методичними напрямами студіювання його спадщини, що й визначили основну проблематику дискусій: 1) біографічний синерген Олеся Гончара: необхідність коректив; 2) творчий доробок Олеся Гончара: інтерпретаційне поле дискурсу; 3) духовний профіль Олеся Гончара у вимірі мемуарного тексту; 3) мовостиль Олеся Гончара – прозаїка, публіциста; 5) художній набуток Олеся Гончара: методичні аспекти вивчення. В роботі семінару взяли участь викладачі кафедри української мови та літератури, студенти 1-4 курсів факультету української філології та соціальних наук, магістранти, учителі української мови та літератури. В кожному виступі було представлено особисте бачення автором окресленої наукової проблеми, а в цьому контексті й постаті О. Гончара в українському та світовому духовному просторі.

 

Усі учасники семінару одностайно зійшлися на тому, що «майстер, голос якого має ціну всюди, де в пошані сила й краса духовності, гуманізму, національної свободи, – таким постає видатний письменник сучасної доби Олесь Гончар» (Анатолій Погрібний).

 

Зворушливим моментом семінару стала поетична рефлексія феномена Олеся Гончара студентки 4 курсу Любові Титаренко. Тому насамкінець подаємо фрагмент її ліричного етюду:

…Як став я вже Олесем Гончарем,

Як час прийшов і все, в мені поснуле,

Прокинулося враз і б’є ключем…

Я потім згадую війну… свої нотатки…

Вони ж… як золото… не зітруться уже –

Мені лиш натякнуть лишається нащадкам:

«Ви оприлюдніть все і най жиє …»

А потім спогад повертається додому,

Де сотні вух розхристаних, як я,

Таку мелодію співали від наркому,

Що хоч бери і зникни: але ж я …

Так, я письменник! Більше – я людина!

В мені живуть відблиски «чорних» днів,

І хай все зрозуміють Йван і Ліна –

На захист їхній я ставав, як вмів …

А потім ще газети, газетьонки…

Написані, невидані статті…

Одна чи дві, чи й три колонки –

То все одно в житті, ж як у житті…

Цей Хтось замовк лише на кілька мить,

В його мовчанні сльози понімілі,

Я так скажу: живіть, як треба жить…

Матеріал підготувала студентка 4 курсу факультету
української філології та соціальних наук Інна Усатенко

Чому дата перепоховання Шевченка така важлива для українців?
На ФУФСН обговорювали дату перепоховання Шевченка

Саме таке питання обговорювали сьогодні студенти факультету української філології та соціальних наук, як і всі свідомі українці. Афористично його сформулювала Ольга Жук на сторінках газети «Україна молода».  Цими думками й хочемо сьогодні поділитись…

 

… Його [Шевенка] боялися і живим, і мертвим. Його могилу охороняли від людей в далекому 1914-му жандарми з гвинтівками, і навіть у 2010-му, коли Президентом став Янукович, міліцейські кордони трималип ростий люд біля підніжжя гори. Що вже казати про 60-ті – 80-ті роки. Для студентів перевезення праху Тараса Шевченка з Петербурга на батьківщину і перепоховання його на Чернечійгорі в Каневі 22 травня 1861 року стало символом протесту проти режиму, пошук собі подібних. Відтоді у травні кожного, хто насмілився поїхати на Тарасову гору чи покласти квіти до пам’ятника великому Кобзареві, ризикував бути звільненим із роботи, виключеним з інституту, арештованим, побитим міліціянтами…

 

Чому ця дата, 22 травня, відіграє таку велику роль у житті українців? Що б ми втратили, якби Шевченко спочивав на Смоленському кладовищі в Петербурзі біля Церкви Смоленської ікони Божої матері, де був похований 13 березня 1861 року на кошти друзів? І невже перевезення домовини Шевченка, яке ініціювали художник Григорій Честахівський і брати Михайло та Олександр Лазаревські, це тільки виконання волі поета про поховання його в Україні?

 

Відповідь однозначна: «Тому, що Тарасова гора це серце України й тому, що Шевченко – це символ України».

Галина Райбедюк, професор кафедри української мови та літератури ІДГУ

Студенти-філологи ІДГУ долучилися до роботи над державним науковим проектом
Проект «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів»

17 травня викладачі кафедр української мови і літератури, загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури, романо-германської філології та перекладу ІДГУ, виконавці наукового проекту Міністерства освіти і науки України «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів» (НДР № 0116U004158), провели настановчу конференцію з діалектологічної практики.

 

Керівники практики пояснили студентам методику збору й опрацювання діалектного матеріалу, специфіку спілкування з інформаторами, ознайомили з правилами безпеки під час експедиції, складанням звіту про результати практики. На допомогу молодим науковцям було видано й методичні рекомендації «Генеза і динаміка діалектів межиріччя Дністра і Дунаю» (автори – А. О. Колесников, М. С. Делюсто, П. Д. Кісеолар), які містять укладений різними мовами питальник до першого в Україні полілінгвального регіонального атласу, створення якого є одним з основних завдань спільної роботи філологів університету та науковців Інституту української мови НАН України.

 

Під час практики студенти-філологи першого та другого курсів факультету української філології та соціальних наук, факультету іноземних мов збиратимуть мовний матеріал від носіїв українських, болгарських, румунських, російських, гагаузьких говірок у населених пунктах межиріччя Дністра і Дунаю. Ці матеріали поповнять фонотеку і текстотеку діалектного мовлення регіону.

 

Упевнені, що проведені в червні польові експедиції будуть традиційно плідними, принесуть чимало цікавого, як для студентів (від спілкування з діалектоносіями, ознайомлення з мовною реальністю і розмаїттям Південної Бессарабії), так і для академічної науки.

Делюсто М. С., доцент кафедри української мови і літератури