Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет української філології та соціальних наук (ФУФСН)

У 2011 р. на основі філологічного та історичного факультетів Ізмаїльського державного гуманітарного університету було утворено факультет української філології та історії, який у 2015 р. (наказ №82 від 19.06.2015 р.) було перейменовано у факультет української філології та соціальних наук.

Історична довідка

Витоки історичної та філологічної освіти в Подунав’ї сягають другої половини ХХ ст. Протягом десяти років (1940-1950 рр.) історичне відділення діяло при вчительському інституті в Акермані. З 1952 р. на факультеті мови і літератури Ізмаїльського педагогічного інституту було відкрито відділення української мови і літератури, яке згодом трансформувалося в українське відділення філологічного факультету (1983 р.).

Як самостійний структурний підрозділ факультет української філології розпочав свою діяльність з 1991 р. (наказ № 194 від 20.09.1991 р.). Водночас на базі цього факультету було поновлено підготовку істориків. Протягом десяти років (2001-2011) філологічний та історичний факультети існували як окремі структурні одиниці ІДГУ.

У 2011 р. на основі філологічного та історичного факультетів Ізмаїльського державного гуманітарного університету було утворено факультет української філології та історії, який у 2015 р. (наказ №82 від 19.06.2015 р.) було перейменовано у факультет української філології та соціальних наук.

Значний внесок у вдосконалення системи заходів навчання зробили декани факультетів: проф. Морій Г. П (1991-1997), доц. Дізанова А. В.  (1997-1998), доц. Буткова Г. В. (1998-1999), проф. Циганенко Л. Ф.  (1999-2001, 2011-2015), доц. Топчій Л. М.  (2001-2011), доц. Церковна В. Г. (2008-2011), доц. Чорна Л. В. (2015-2019).

З вересня 2019 р. деканом факультету української філології та соціальних наук призначено кандидата історичних наук, доцента Татаринова І. Є.

Наше сьогодення

Навчально-наукову роботу на факультеті забезпечують 3 кафедри: української мови і літератури (завідувач – докт. філ. наук, проф.  А.О.Колесников), української і всесвітньої історії та культури (завідувач – канд. істор. наук, доц. В.Г. Церковна), загальної та практичної психології (завідувач – канд. псих. наук доц. І.С. Мазоха).

Викладачі факультету плідно працюють над колективними науковими темами: «Стійкість і динаміка мов і діалектів інтерферентного ареалу межиріччя Дністра і Дунаю», «Поетика художнього твору», «Соціально-економічні, політичні та етнокультурні процеси Південно-Східної Європи (ХІІІ – початок ХХІ ст.)», «Соціально-економічний, історичний та етнокультурний розвиток Півдня України», «Особливості етнічної самосвідомості студентської молоді в полікультурному соціумі Українського Подунав’я».

За результатами досліджень надруковано чисельні наукові статті, одноосібні та колективні навчальні, навчально-методичні посібники та монографії:

 • Українське Придунав’я. Книга 1 (Тичина А.К., Лебеденко О.М., Бондарчук Н.Д., Дізанова А.В., Демиров М.Ф., Мельникова Л.С., Циганенко Л.Ф.) (1998).
 • Тичина А.К., Лебеденко О.М. Українське Придунав’я. Книга 2 (2000).
 • Нариси історії України (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) (Тичина А.К., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Мельникова Л.С., Циганенко Л.Ф., Церковна В.Г., Чорна Л.В.) (2004).
 • Українське Подунав’я: роки незалежності (Тичина А.К., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Верховцева І.Г., Мельникова Л.С., Циганенко Л.Ф., Церковна В.Г., Чорна Л.В.) (2008).
 • Гончарова Н.О. Методика викладання історії у вищій школі (2009).
 • Райбедюк Г.Б., Томчук О.Ф. Вивчення творчості київських неокласиків (2010).
 • Циганенко Л.Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХVІІІ – 1917 рр.) (2010).
 • Телеуця В.В. Народнопоетична творчість Подунав’я: проблеми регіональної специфіки (2010).
 • Південна Бессарабія з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. (Циганенко Л.Ф., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Гончарова Н.О., Вєтрова Г.В., Дроздов В.В., Чорна Л.В.) (2011).
 • Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) (Циганенко Л.Ф., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Гончарова Н.О., Вєтрова Г.В., Дроздов В.В., Чорна Л.В.) (2011).
 • Райбедюк Г.Б. Поетична творчість українських дисидентів (2012).
 • Функціонування літературних мов і діалектів межиріччя Дністра і Дунаю (Колесникова Л.В., Циганок І.Б., Делюсто М.С., Дакі О.А. та ін.) (2012).
 • Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) (Лебеденко О.М., Циганенко Л.Ф., Дізанова А.В., Гончарова Н.О., Вєтрова Г.В., Дроздов В.В., Чорна Л.В.) (2013).
 • Колесников А.О. Морфологія українських південнобессарабських говірок: ґенеза і динаміка (2015).

Структура факультету

План роботи факультету

Звіт про роботу факультету української філології та соціальних наук за 2019 р.

Звіт про роботу факультету української філології та соціальних наук за 2020 р.

Декан факультету
Татаринов Іван Євгенович
кандидат історичних наук
Контакти
Адреса м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12 (корп. 1), каб. 311
E-mail: fufsn.idgu@gmail.com

Студмістечко

Студентська рада

Студентська рада ІДГУ (ласкаво просимо)

Працевлаштування наших студентів

Випускники нашого факультету завжди затребувані на ринку праці, мають широкі можливості працевлаштування в різних сферах, а саме:

 • загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, професійно-технічних училищах, технікумах, вищих навчальних закладах України;
 • правоохоронних установах;
 • органах державної влади, виконавчої служби, юстиції та місцевого самоврядування;
 • навчально-консультаційних центрах;
 • бібліотеках, музейних та архівних установах;
 • засобах масової інформації (коректори, редактори освітніх видань);
 • сфері управління (секретар-референт, керівник навчального закладу);
 • збройних силах, прикордонних військах, митних органах та СБУ.
Рада з якості вищої освіти

План роботи Ради з якості вищої освіти на 2020-2021 н.р.

Склад ради з якості вищої освіти

1. Гончарова Н.О. – голова ради з якості вищої освіти факультету, доцент кафедри історії та методики її навчання;
2. Циганок І.Б. – заступник голови, доцент кафедри української мови і літератури;
3. Метіль А.С. – секретар, завідувач кафедри права і соціальної роботи;
4. Татаринов І.Є. – декан факультету, доцент кафедри історії та методики її навчання;
5. Прокоф’єва Л.О. – заступник декана факультету, викладач кафедри загальної та практичної психології;
6. Циганенко Л.Ф. – проректор з науково-педагогічної роботи ІДГУ, професор кафедри історії та методики її навчання;
7. Макарчук Н.О. – професор кафедри загальної та практичної психології;
8. Дроздов В.В. – завідувач кафедри історії та методики її навчання;
9. Кічук А.В. – доцент кафедри загальної та практичної психології;
10. Мазоха І.С. – доцент кафедри загальної та практичної психології;
11. Мельникова Р.М. – доцент кафедри української мови і літератури
12. Морошан Н.В. – доцент кафедри історії та методики її навчання;
13. Соколова А.В. – доцент кафедри української мови і літератури
14. Топчій Л.М. – доцент кафедри української мови і літератури;
15. Фурдуй С.Б. – доцент кафедри права і соціальної роботи;
16. Церковна В.Г. – доцент кафедри історії та методики її навчання.

Рейтинг

З семестровим рейтинговим балом студентів та РЕЄСТРом студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії, можна ознайомитися за посиланням.

Склад рейтингової комісії

Перелік спеціальностей підготовки фахівців
 • Освітній ступінь «молодший бакалавр»
 • Освітній ступінь «бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти)   
 • Освітній ступінь «магістр» 
 • Освітній ступінь «доктор філософії»
Кафедра історії та методики її навчання

Історія кафедри

Історична освіта в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті має давні традиції. Історичний факультет почав працювати з 1940 р. Під час румунської окупації краю (1941 – 1944 рр.) роботу Аккерманського учительського інституту було зупинено й відновлено лише у 1944 р.

З 1946 р. почала діяти кафедра історії під керівництвом доцента Соловйова С. П. У 1950 р. історичний факультет було ліквідовано, поновлено підготовку істориків лише в 1991 р. У складі філологічного факультету було утворено кафедру історії України, яку очолювали проф. Тичина А. К. (1992 – 2011 рр.) та доц. Чорна Л. В. (2011 – 2015 рр.). Кафедра всесвітньої історії виникла у 1997 р. Посаду завідувача кафедри всесвітньої історії обіймали проф. Лебеденко О. М. (1997 – 2013 рр.), Циганенко Л. Ф. (2013 – 2014 рр.), доц. Церковна В. Г. (2015 р.).

Впродовж 2001 – 2011 рр. в Ізмаїльському державному педагогічному інституті підготовку вчителів історії на денній та заочній формах навчання здійснював самостійний історичний факультет. У 2011 р. відбулось об’єднання історичного та філологічного факультетів у факультет української філології та історії, у складі якого плідно працювали обидві історичні кафедри. У 2015 р. шляхом об’єднання кафедри історії України і кафедри всесвітньої історії було утворено випускову кафедру української і всесвітньої історії та культури.

За наказом № 99 Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 28 серпня 2020 р. кафедру української і всесвітньої історії та культури було реорганізовано, на її основі були утворені кафедра історії та методики її навчання та кафедра права і соціальної роботи.

Завідувач кафедри
Дроздов Віктор Володимирович
кандидат історичних наук, доцент
Контакти
Адреса м.Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 (корп. 1), каб. 310
Сайт: http://history.idgu.edu.ua
Email kafist.idgu@gmail.com
Facebook facebook.com/Кафедра історії та методики її навчання
Склад кафедри

На кафедрі працюють

 • Циганенко Лілія Федорівна
   – доктор історичних наук, професор
 • Дроздов Віктор Володимирович
   – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри
 • Церковна Віра Георгіївна
  кандидат історичних наук, доцент
 • Гончарова Наталія Олександрівна
   – кандидат історичних наук, доцент
 • Татаринов Іван Євгенович
   – кандидат історичних наук, викладач
 • Морошан Наталя Володимирівна
   – кандидат історичних наук, доцент
 • Башли Маргарита Іванівна
   – кандидат історичних наук, викладач
 • Єрич Тетяна Григорівна
   – кандидат історичних наук, старший викладач
 • Михайлов Олександр Ілліч
   – викладач
 • Акчебаш Альона Василівна
   – викладач
 • Градинар Ганна Іванівна
   – викладач

Графік консультацій науково-педагогічних працівників кафедри

Фотогалерея
Ізмаїл крізь призму всесвітньої історії
Кафедра права і соціальної роботи

Історія кафедри

Кафедру права і соціальної роботи було створено у 2020 році шляхом реорганізації кафедри української і всесвітньої історії та культури, а також кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури.

Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців зі спеціальностей:

 • 081 Право (ОС «бакалавр»);
 • 281 Публічне управління та адміністрування (ОС «бакалавр»);
 • 231 Соціальна робота (ОС «бакалавр» та «магістр»).

До складу кафедри входять: д.п.н., проф. Кічук Я. В., к.ю.н., доц. Метіль А. С., к.п.н., доц. Замашкіна О. Д., к.п.н., доц. Фурдуй С. Б., к.ф.н., доц. Запорожченко О. В., к.ю.н., ст. викл. Іскров К. М., к.п.н. Рубан А. С., к.ю.н., ст. викл. Переверза І. М. та викладачі: Маніта В. О., Перегняк І. В.,Омельченко А. М., Садова С. О.

На даний момент кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Метіль А.С.

Завідувач кафедри
Метіль Анастасія Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент
Контакти
Адреса м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12 (корп. №1), каб. 404
Телефон: +38 (096) 154-51-76
Email kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com
Наше сьогодення

Діяльність кафедри направлена на дослідження соціально-правових, виховних та освітніх завдань. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах тощо. Викладачі мають наукові публікації у формі тез, доповідей, статей у провідних професійних виданнях України і зарубіжжя, виконують функції наукових керівників студентських наукових робіт, магістерських досліджень. На кафедрі також функціонують студентські наукові гуртки та проблемні групи.

Наукові інтереси викладачів кафедри права і соціальної роботи переважно пов’язані із дослідженням актуальних питань щодо регулювання появи і реалізації прав, свобод та інтересів людини і громадянина у різноманітних сферах суспільного життя. Також велика робота ведеться у сфері дослідження соціального розвитку молоді «Соціальна активність здоров’я збереження сучасної молоді».

Склад кафедри

На кафедрі працюють

 • Метіль Анастасія Сергіївна
  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
 • Кічук Ярослав Валерійович
  доктор педагогічних наук, професор
 • Запорожченко Олексій Володимирович
  кандидат філософських наук, доцент
 • Фурдуй Світлана Борисівна
  кандидат педагогічних наук, доцент 
 • Замашкіна Ольга Дмитрівна 
  –кандидат педагогічних наук, доцент
 • Переверза Ірина Михайлівна
  кандидат юридичних наук, викладач
 • Іскров Костянтин Михайлович
  кандидат юридичних наук, старший викладач
 • Рубан Ася Костянтинівна
  кандидат педагогічних наук, викладач
 • Перегняк Ігор Володимирович
  викладач
 • Маніта Вікторія Олександрівна
  – викладач 
 • Садова Світлана Олегівна
  викладач

Графік консультацій викладачів кафедри

Напрями наукових досліджень

У межах кафедри виконуються науково-дослідні роботи з тематики:
1. «Теорія і методика професійної освіти» (Кічук Я.В.)
2. «Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60-90 рр. XX століття)» (Замашкіна О.Д.)
3. «Феномен відчуження в умовах сучасного соціуму» (Запорожченко О.В.)
4. «Актуальні питання оподаткування підприємницької діяльності» (Іскров К.М.)
5. «Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України» (Метіль А.С.)
6. «Особливості основних підходів до моделювання адвокатської діяльності» (Переверза І.М. )
7. «Формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом державної прикордонної служби України» (Перегняк І.В.)
8. «Феномен тьюторства в педагогіці вищої школи» (Рубан А.К.)
9. «Формування інформаційного впливу на сучасний політичний процес» (Садова С.О.)
10. Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі (Фурдуй С.Б.)
11. «Своєрідність стратегій діяльності суб’єктів педагогічної взаємодії у стимулюванні позаурочної роботи молодших школярів» (Маніта В.О.)

Гордість кафедри – її випускники
Гаврюшкіна БОРОГАН
Кравченко Мілєва
Нанівська Ж. Є.
Відео-журнал «В гостях у права»
Фотогалерея
Кафедра загальної та практичної психології

Кафедру загальної та практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету було створено у 2003 році, після реорганізації кафедри педагогіки і психології, яка була заснована ще в 1959 році.

Першим завідувачем кафедрою загальної та практичної психології був кандидат психологічних наук, доцент Велитченко Л. К., який згодом захистив докторську дисертацію та став автором багатьох наукових робіт із соціальної та педагогічної психології, психології мовленнєвої взаємодії. Також він підготував та видав навчальні посібники, у тому числі й 3-томний навчальний посібник для студентів-психологів. Крім наукової роботи, він ще пише вірші. Друкується у літературних журналах та альманахах.

Великій внесок у розвиток кафедри був зроблений наступними завідувачами – доцентами Сепчевою З.С. та Терещук Р.К., які організували роботу кафедри на відповідному науково-методичному рівні. Зараз кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент  Мазоха І. С.

Завідувач кафедри
Мазоха Інна Степанівна
кандидат психологічних наук, доцент
Контакти
Адреса м.Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 (корп. 1), каб. 405
E-mail: kaf.psikhologii@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/460550507684594/
Instagram: https://www.instagram.com/kafedra_psihologii_idgu
Наше сьогодення

Зараз на кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, що плідно займаються науковою та методичною роботою, постійно працюють над самовдосконаленням. Викладачі кафедри систематично беруть участь у наукових конференціях, тренінгах, вебінарах та науково-методичних семінарах,  організують «круглі столи» з метою підвищення науково-методичного рівня та якості підготовки майбутніх фахівців. Викладачі систематично публікують результати своїх наукових досліджень у спеціалізованих фахових журналах, беруть участь у написанні колективних монографій  (у т.ч. і за кордоном). У 2019 році кафедрою була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні ресурси особистості: соціально-психологічний зміст». Проведення всеукраїнських конференцій планується кафедрою кожного року.

Головним завданням кафедри є підготовка здобувачів вищої освіти за ОС «бакалавр» та «магістр» з психології та викладання навчальних дисциплін з курсу психології на інших факультетах ІДГУ. Студентам надається повний об’єм теоретичних знань, практичних вмінь та навичок за програмою психологічних факультетів класичних університетів. Ці програми включають знання із загальної, вікової, педагогічної, експериментальної, соціальної, диференціальної, клінічної, юридичної та спеціальної психології. Також вивчається історія психології та психологія управління, психологія праці, психодіагностика, патопсихологія, основи психотерапії тощо.

Студенти, що навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», мають змогу керувати власною освітньою траєкторією в стінах Ізмаїльского державного гуманітарного університету, обираючи за власним бажанням курси вільного вибору студента на кожному етапі навчання. Вибір здійснюється з-поміж дисциплін: «Арт-терапія», «Психологія здоров’я», «Психологія соціальної роботи», «Психологія іміджу», «Психологія лідерства», «Конфліктологія», «Основи глибинної психологія», «Психологія агресивності», «Діяльність служби телефону довіри», «Психологія стресу», «Візуальна психодіагностика» тощо.

Склад кафедри

На кафедрі працюють:

 • Мазоха І.С. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри;
 •  
  Макарчук Н.О.  – доктор психологічних наук, професор;
 • Васильєва О.А. – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Кічук А.В. – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Запорожченко О.В. – кандидат філософських наук, доцент;
 • Радкіна В.Ф. – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Прокоф′єва Л.О. – викладач;
 • Жоха С.П. – викладач;
 • Проданова О.М. – викладач, аспірантка;
 • Пономарьова В. Л. – викладач;
Фотогалерея
Практика

Договори про проведення практики

Договір №86/19 від 04.11.2019 (КЗ “ІМЦСПРД” ССД ІМР)

Договір №80/19 від 01.11.2019 (Ренійський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей”)

Договір №71/19 від 01.11.2019 (Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ренійської райради)

Договір №29/19 від 17.10.2019 (Спеціалізована ЗОШ №1 м. Ізмаїл)

Договір №29/19 від 27.10.2019 (Кілійський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 – ліцей)

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та методологією діяльності у сфері практичного психолога, формування на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення, органічне поєднання з практичними й лабораторними заняттями, отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до характеристик освітніх ступенів «бакалавр», «магістр».

Практика студентів поділяється на види:

Навчальна практика:

 • Ознайомча (1-й курс; групи 11Ф, 11ФЗ; 2-й семестр);
 • Психолого-педагогічна (1-й курс; групи 13І, 14Ф, 16У, 12У, 12Ф, 18У, 1-11У, 16І, 15І, 11І, 11У, 18П, 14П, 15П, 1-16П, 1-18П, 16П, 1-15П, 19П, 12П, 14ФЗ, 11УЗ, 16ПЗ, 17ПЗ, 12ФЗ, 1-16ПЗ, 12ПЗ, 14ПЗ, 12УЗ; 2-й семестр)

Метою навчальної практики є ознайомлення та  формування у студентів достатнього уявлення про обрану спеціальність, значення та перспективи їх майбутньої діяльності; поглиблення та закріплення теоретичних знань; набуття первинних навичок професійної діяльності. Навчальна практика проводиться на базі галузевих підприємств, закладах освіти, у наукових установах відповідно до профілю спеціальності, а також у вигляді практичних і теоретичних занять у навчальних лабораторіях Університету.

 

Виробнича практика:

 • Психокорекційна (4 курс, група 41 Ф, 7-й семестр);
 • Психологічна (4 курс, гр. 464 П, 444 Ф, 444 П, 44 ПЗ 7-й семестр);
 • Психодіагностична (2-й курс, групи 211 Ф, 212 Ф, 21ФЗ, 4-й семестр; 3 курс, гр. 31 Ф, 31 ФЗ, 6-й семестр).

Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи. Здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах, підготовки майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечення належного рівня їхньої професійної підготовки. Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації з діяльністю психолога, відпрацювання професійних вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускної дипломної або магістерської роботи. Проводиться виробнича практика на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху та програми практики.

Зміст та порядок проходження зазначених практик узгоджується з  роботодавцями та закріплюється відповідними договорами.

 

Професійні досягнення наших випускників
Тарасенко Вікторія - закінчила магістратуру зі спеціальності «Психологія»

 

 

Тарасенко Вікторія – закінчила магістратуру зі спеціальності «Психологія». На даний момент працює психологом в Ізмаїльському підрозділі  Національній гвардії України.

Винограденко Марія - закінчила магістратуру зі спеціальності «Психологія»

 

 

Винограденко Марія – закінчила магістратуру зі спеціальності «Психологія», Працює психологом у ЗОШ №2 м. Ізмаїл.

Фурніка Олена - отримала психологічну освіту в ІДГУ

 

 

Фурніка Олена – отримала психологічну освіту в ІДГУ. Працює психологом  у дошкільному навчальному закладі  № 85 м.Одеса.

Маринова Ольга - отримала психологічну освіту в ІДГУ

 

 

Маринова Ольга – отримала психологічну освіту в ІДГУ. Психолог дошкільного навчального закладу «Play school»  м.Одеса.

Левицька Юлія - отримала психологічну освіту в ІДГУ

 

 

Левицька Юлія – отримала психологічну освіту в ІДГУ. Психолог  ЗОШ №16  м. Ізмаїл.

Подолінчук Тетяна - отримала психологічну освіту в ІДГУ

 

 

Подолінчук Тетяна – отримала психологічну освіту в ІДГУ, працює психологом у ЗОШ № 10 м. Ізмаїл

Завідувач кафедри
Колесников Андрій Олександрович
доктор філологічних наук, доцент
Контакти
Адреса вул. Репіна, 12 (корпус ІДГУ №1), ауд. 410
E-Mail kaf_ukr_movlit@ukr.net
Склад кафедри
 • Райбедюк Галина Богданівна
  – кандидат філологічних наук, професор
 • Колесников Андрій Олександрович
  – доктор філологічних наук, доцент
 • Топчій Лариса Миколаївна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Циганок Ірина Борисівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Соколова Алла Василівна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Мельникова Руслана Миколаївна
  – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Делюсто Марина Сергіївна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Погорєлова Алла Дмитрівна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Фоміна Лілія Георгіївна
   –кандидат філологічних наук, доцент
 • Романюк Ілона Валентинівна
   – кандидат філологічних наук, старший викладач
Гордість кафедри та професійні досягнення наших випускників
Ілаш (Сівак) Тетяна

 

Ілаш (Сівак) Тетяна – закінчила з відзнакою факультет української філології та суспільних наук ІДГУ у 2018 році.

Зараз працює у Хмельницькій централізованій бібліотечній системі, щороку влітку працює вихователем у таборі “Ювілейний”.

Щепкіна Надія

 

Щепкіна Надія – закінчила факультет української філології та історії ІДГУ у 2015 році. Здобула спеціальність «Магістр української мови та літератури».

Зараз працює у Плавнінській ЗОШ             I-III ступенів вчителем української мови та літератури.

Грекова Анастасія

 

Грекова Анастасія – у 2013 році закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Українська мова та література, редагування освітніх видань», отримала кваліфікацію «Філолог, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури». У 2018 році закінчила магістратуру ІДГУ та отримала кваліфікацію магістра філології за спеціалізацією «Українська мова та література».

З 2012 року  – диктор, журналіст

ТБ «Ізмаїл».

  Гаврилова Наталя

 

 Гаврилова Наталя – у 2017 році закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Середня освіта. Українська мова і література. Мова і література (російська)» та «Українська мова. Редагування освітніх видань».

Наразі працює кореспондентом на Ізмаїльському телебаченні.

Забунова Тетяна

 

 

Забунова Тетяна – у 2014 році закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет та отримала кваліфікацію «Філолог, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури». Зараз  працює вчителем української мови та літератури у Підгірненському НВК I-III ст., Тарутинського району, Одеської області. Вчитель I (першої) кваліфікаційної категорії.

 

Фотогалерея