Факультет іноземних мов був створений 1 вересня 1963 року відповідно до наказу Міністерства освіти Української УРСР № 125 від 27 серпня 1963 року про організацію на денних відділах педагогічних інститутів підготовки вчителів за спеціальністю «іноземна мова». На початку свого існування до складу нового факультету увійшло лише два відділення: англійської та французької мови. Ці відділення успішно функціонують і сьогодні, а випускові кафедри англійської мови і перекладу (завідувач – доц. Рябушко С. О.) та романських мов і перекладу (завідувач – доц. Стародєдова Л. В.) активно співпрацюють з англо- та франкомовними організаціями в Україні (Peace Corps, British Council, The World Race, Alliance française).

У 1990-х роках окреслилася виразна тенденція до оновлення факультету. Налагодилися контакти з найближчими придунайськими країнами – Румунією, Болгарією, Німеччиною і відкрилися відділення німецької, румунської, болгарської та російської філології. Активна підготовка кваліфікованих наукових кадрів дозволила у середині 2000-х років ліцензувати відділення «Переклад» і випускати не лише вчителів іноземних мов, але й професійних перекладачів з англійської, німецької, французької мов.

Кафедра німецької мови та перекладу (завідувач – доц. Головіна Н. Б.) була створена у 2000 році. Колектив кафедри активно працює над соціолінгвістичними, лінгвокультурними і прагматичними аспектами мови, а також разом зі студентами досліджує лінгвістичні артефакти мови бессарабських німців, проводячи польові експедиції у села Тарутинського, Саратського районів Одеської області.

Характерною особливістю факультету іноземних мов є врахування етнічної специфіки нашого регіону, що виявляється в напрямах підготовки студентів не тільки з традиційних іноземних мов, але й з мов національних меншин України – російської, болгарської, румунської. Члени кафедр загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури (в. о. завідувача – проф. Рева-Лєвшакова Л. В.), романських мов та перекладу успішно працюють над науковим проектом «Літературні мови і діалекти українського Подунав’я: Мультилінгвальний атлас межиріччя Дністра та Дунаю» у межах бюджетної програми «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах». Результатом плідної праці авторського колективу та керівника проекту – директора Інституту української мови НАН України проф. П. Ю. Гриценка стала публікація колективної монографії «Функціонування літературних мов і діалектів межиріччя Дністра і Дунаю» (Ізмаїл, 2012).

Важливе місце в сучасних освітніх філологічних програмах відводиться вивченню зарубіжної літератури. Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури підтримує зв’язки з вітчизняними та російськими літературознавчими школами, регулярно проводить міжнародні науково-практичні конференції на високому фаховому й організаційному рівні.

Фундаментальна філологічна підготовка у бакалавріаті дозволяє випускникам продовжувати навчання за профільним освітнім спрямуванням. Так, на факультеті іноземних мов діє магістратура за спеціальностями: «Мова і література» (англійська), «Мова і література» (російська), «Мова і література» (німецька), «Мова і література» (французька).

На факультеті активно ведеться виховна робота, яка сприяє формуванню особистості студента на основі загальнолюдських цінностей. Популярними серед студентів заходами є Тиждень іноземної (англійської, німецької, французької) мови, Французька Весна, День слов’янської писемності та культури, Фестиваль румунської поезії ім. Павла Боцу, Свято Мерцішор, фонетичні конкурси, відкриті лекції та творчі зустрічі з представниками міжнародних організацій. Студенти із задоволенням відвідують «Літературну вітальню» (творчий керівник – ст. викладач Н. В. Абросімова), беруть участь у постановках драматичних мініатюр з класичної літератури, організовують літературні вечори, презентації власних поетичних збірок, конкурси стіннівок.

Кафедри підтримують тісні контакти із закордонними ВНЗ (Великотирнівський, Галацький, Гете-Інститут, Кагульський, Кишинівський, Новгородський, Шуменський університети) та академічними установами сусідніх держав (Інститут російської мови РАН імені В. В. Виноградова, Інститут Російської літератури (Пушкінський Дім) РАН). У рамках міжнародного співробітництва та культурного обміну іноземні колеги читають спецкурси та проводять власні дослідження на базі ІДГУ.

Сьогодні факультет іноземних мов готує лінгвістів, перекладачів і літературознавців високої кваліфікації, які володіють кількома іноземними мовами, знайомі з класичними мовами (латина, старослов’янська), вільно орієнтуються в здобутках світової літератури, знаються на особливостях європейської культури та найсучасніших тенденціях новітніх інформаційних технологій.

Напрями підготовки та спеціальності:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

 • 7.02030302 Мова і література (англійська)*
 • 7.02030302 Мова і література (німецька)*
 • 7.02030302 Мова і література (французька)*
 • 7.02030302 Мова і література (російська)*
 • 7.02030302 Мова і література (румунська)*
 • 7.02030302 Мова і література (болгарська)*
 • 7.02030304 Переклад (англійська)
 • 7.02030304 Переклад (німецька)
 • 7.02030304 Переклад (французька)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

 • 8.02030302 Мова і література (англійська)*
 • 8.02030302 Мова і література (російська)*

Галерея:

10 переваг вступу до ІДГУ

Факультет іноземних мов запрошує

Свята