Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Факультет
економіки та інформатики

 

І МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР
»


СЕКЦИЯ ІV.
Інноваційний розвиток соціально-економічного потенціалу регіонів: пріоритетні напрями

Балахонова О.В. 
Жилищная сфера и качество жизни

Боденчук Л.Б.  
Проблеми  формування  інноваційного  потенціалу:  регіональний аспект

Бойко А.С.  
Модернизация системы управления регионами украины: институциональное обеспечение и технологии реализации

Бурла О.Н.  
Оценка состояния и тенденций развития социально-трудовой сферы приднестровского региона


Генова С.И.  
Маркетинговая составляющая регионального развития АТО Гагаузии

Голобродська Н.П.  
Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в Українську економіку в якості основного зовнішнього джерела фінансування її інноваційного розвитку

Гуцул М.В.  
Применение инструмента лизинга в условиях финансового кризиса

Іваненко М.С. 
Розвиток АПК як основа реалізації промислового потенціалу Придунайського субрегіону

Квіта Г.М., Шіковець К.О. 
Організаційно-правовий механізм активізації персоналу підприємства

Кісеоларь М.Г.   
Пріоритети ресурсозбереження як фактор інноваційного розвитку господарського комплексу регіону

Лизунова О.М.  
Сучасні аспекти інноваційного розвитку регіонів

Лисюк В.М., Циналєвська І.А., Ярмоленко О.Б.  
Інфраструктурне забезпечення розвитку ринку сільськогосподарської продукції  регіону придунав’я

Лупоносова Л.А.  
Оцінка соціально-економічного потенціалу території та підвищення її регіональної конкурентоспроможності

Меркулов Н. Н., Ширяева Л.В.   
Особенности перехода региона к стабильному развитию

Ольшанська О. В., Митропан С.О., Гавриленко Г.С.  
Інноваційний розвиток держави  та регіонів – фактор  економічного зростання

Осипов В.М., Ворожейкін О.О., Бондарук В.І., Каплієнко М.В.  
Формування субрегіонального інноваційного центру «придунав'я»

Приходько О.Ю. 
Пріоритетні напрямки інноваційного розвитку одеської області

Рассадникова С.І.  
Інноваційно- інвестиційний потенціал природокоритування у соціально економічному розвитку регіонів

 
 

Тематичні секції:

   
МОНУИДГУ   MyCounter - счётчик и статистика