Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Факультет
економіки та інформатики

 

І МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР
»


СЕКЦИЯ ІІ.
Економічна конкурентоспроможність Одеської області в контексті інноваційних змін

Анохина К.О. 
Характеристика взаємозв'язку репутації, іміджу, бренду та гудвілу як складових нематеріальних активів підприємства

Боцман С.В., Захарченко В.І. 
Ефективна  модель  антикризового  управління  на  підприємстві

Данилина С.А. 
Концентрация капитала в одесском регионе

Захарченко Н. В. 
Шляхи і засоби регулювання демографічних та міграційних процесів в одеській області


Лаптева В.В. 
Обоснование инвестиционных решений при долговом финансировании

Мурашко І.С. 
Інноваційна активність як фактор стабільного розвитку регіону

Панченко М.О. 
Методичні підходи до створення системи менеджменту якості на підприємстві

Сілічєва Н.Є. 
Підвищення  конкурентоздатності одеського регіону  на  основі  кластеризації економіки

Яцковий Д. В.
Конкурентоспроможність харчових підприємств одеської області в контексті інноваційних змін

 
 

Тематичні секції:

   
МОНУИДГУ   MyCounter - счётчик и статистика