Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Факультет
економіки та інформатики

 

І МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР
»


СЕКЦИЯ І.
Проблеми структурної  перебудови економіки регіонів в умовах глобалізації

Cubreacov S., Iulia V.
Communication and communication barriers in business management

Stuart King. 
Post-Socialist Economic Reform in Central and Eastern Europe and its Implications for Economic Recovery After the Global Financial Crisis of 2008

Turtureanu А.G., Tureac C.E., Andronic B.C.  
Tourist industry recovers from world economic crisis


Городецкая Т.Б., Пискун Ю.П. 
Влияние налогового кодекса на предприятие и налогоплательщика

Дегтярьова О.О., Телешевська С.М. 
Проблеми державного регулювання сталого розвитку промислових підприємств

Заблоцький Б.Ф.
Регіональні аспекти глобалізації і підприємницькі засади прискорення ринкової трансформації


Заблоцький М.Б.
Банківський сектор і проблеми регулювання структурної перебудови економіки в умовах глобалізації

Захарченко В.И.,  Бондаренко А. В. 
Планирование социально – экономического развития административного района

Коваленко С.И.
Приоритеты инновационной стратегии украины в свете процессов глобализации

Криворак А.Д.
Абсолютные преимущества региональной экономики

Куля І. Ф.
Методологічні принципи регіональноі стратегіі розвитку малих промислових підприємств

Литвинова В.А.
Основные принципы управления конкурентоспособностью продукции

Омельяненко В.А.
Міжнародний трансфер технологій в контексті побудови високотехнологічної економіки

Осипов В.М., Єрмакова О.А., Парасюк І.Л.
Міжмуніципльне співробітництво як інструмент підвищення конкурентоспроможності придунайського економічного субрегіону

Поліщук Н.О., Сименко Р.Д. 
Діагностика санаційних процесів на вугільних шахтах україни в сучасних умовах

Рак Ю.І., Лизунова О.М. 
Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості Регіонів україни для залучення іноземних інвестицій

Сорока Л. М. 
Удосконалення джерел інвестування як передумова сталого розвитку промислових підприємств

Уманець Т. М.
Проблеми інформаційного забезпечення процесів моделювання в сфері туризму


Чайка Ю.М.
Механізми структурного розвитку економіки України
 
 

Тематичні секції:

   
МОНУИДГУ   MyCounter - счётчик и статистика