кандидат педагогічних наук, доцент

Пастир Іван Васильович

завідуючий кафедрою образотворчого мистецтва

Інформація кафедри образотворчого мистецтва

КОНЦЕПЦІЯ. Обґрунтування необхідності спеціальності 6.010103 “Образотворче мистецтво” на факультеті підготовки вчителів початкового навчання Ізмаїльського Державного гуманітарного університету.

У розбудові української суверенної держави неабияке значення має вивчення та розвиток образотворчого мистецтва народів Бессарабії. Ця проблема має політичний характер, тому що в цьому краї складна етнічна мозаїка, специфічні етнокультурні традиції, які історично склалися.

Завдання повернення народам того, що було створено, що об’єктивно існує, але відчужене різною мірою і в різній формі, історія залишила для нової суверенної України. Для основних етнічних груп Подунав’я відродження історичних традицій і культурних надбань належить до числа найактуальніших. Звідси, треба сподіватися, відкривається шлях до нової культурної свідомості та нової духовної реальності.

В нинішній час навчально-виховні заклади, загальні школи, ліцеї, коледжі та інші типи шкіл південного регіону України недостатньо укомплектовані штатними посадами вчителів образотворчого мистецтва. Особливий дефіцит у вчительських кадрах в сільських школах.

У відповідності до Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття) виникає більш широка потреба в підготовці фахівців з образотворчого мистецтва, діяльність яких була б націлена на художньо-естетичне виховання підростаючого покоління Подунав’я.

У зв’язку з цим актуальність спеціальності “Образотворче мистецтво” у ІДГУ, який є культурним центром і постачальником педагогічних кадрів для шкіл нашого Південно – українського регіону, не викликає сумніву.

МЕТА художньо-педагогічної освіти: підготовка кваліфікованих викладачів образотворчого мистецтва, здатних проводити наукову, творчу та методичну роботу в процесі художньо-педагогічної діяльності, забезпечити естетичне виховання і розвиток творчих здібностей дітей у навчальних закладах І – V рівнів освітніх та освітньо-професійних програм.

ЗАВДАННЯ: стратегічні – підготовити майбутніх фахівців на основі нових педагогічних технологій навчання до управління процесом естетичного виховання молоді в умовах загальноосвітніх шкіл, позашкільних та середніх навчально-виховних закладах, вузах; сформувати здібності творчо використовувати професійні знання та практичні уміння в галузі художнього виховання дітей і молоді та естетичної організації навколишнього середовища, високий рівень професійно – діяльнісної готовності виконувати завдання соціального замовлення, а також естетичну організацію навколишньої дійсності. Створюючи речі, предметне середовище, надаючи їм деякі функціональні та естетичні властивості, особливості, митець формує, або, як іноді говорять, “проектує” людину, що користується цими речами, живе в предметному середовищі, виховує в ньому відповідне ставлення до речей, а через них – до людини, суспільства, праці. Звідси – важлива виховна функція дизайну, його соціально-культурне значення в житті суспільства, у вихованні особистості.

КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ – підготовка студентів спеціальності “Викладання образотворчого мистецтва” ведеться в Ізмаїльському університеті, який являється єдиним учбовим закладом Бессарабії. Сьогодні вуз став естетичним центром по відновленню і збереженню традицій і культурних надбань Подунав’я. Без цього національне відродження України неможливе. Кафедра має тісний зв’язок з багатьма школами міста та області, картинною галереєю, Будинком художників та художньою школою. Базовим закладом кафедри є школи міста та області, у яких студенти мають можливість на практиці реалізовувати свої знання в галузі художньо-естетичного виховання підростаючого покоління. Окрім цього, кафедра надає школам та іншим навчальним закладам послуги по оформленню кабінетів та шкільних інтер’єрів.

Національне відродження, гуманізація та гуманітаризація освіти зумовлюють підготовку з спеціальності – вчителя образотворчого мистецтва, діяльність якого ціленаправлена на процес відродження української культури та духовності і буде забезпечувати культурно-естетичний, народознавчий аспект процесу навчання та виховання Подунав’я. Випуск спеціалістів такого профілю дозволить формувати у покоління менталітет національної самоосвіти, самосвідомості, здоровий засіб життя по законам краси та народної демократичної моралі.

Сьогодні особливого значення набувають вивчення і розвиток образотворчого мистецтва Бессарабії. Ця проблема носить і політичний характер, оскільки в нашому краю складна етнічна мозаїка, етнокультурні традиції, що склалися історично, специфічні і неоднозначні. Саме тому задача повернення народу всього того, що об’єктивно існує, історія залишила для нової України.

Національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття» передбачає більш широку потребу в підготовці фахівців образотворчому мистецтву, діяльність яких була б націлена на художньо-естетичне виховання підростаючого покоління Придунав´я. Тому Ізмаїльський державний гуманітарний університет став сьогодні і естетичним центром краю. Педагогічний інститут став гуманітарним університетом з своїм магістратом і аспірантурою не випадково. Це продумана системна політика керівництва університету, ректора, професора Лебеденко О.М.

Відділенню образотворчого мистецтва педагогічного факультету ІГГУ більше 22 року. Це відрізок часу, який дає привід озирнутися назад, крізь роки подолання труднощів і затвердження позицій у сфері художньої діяльності. Для нас він був насичений різними важливими видами діяльності. Це первинний підбір і збереження викладацького складу, ліцензування і акредитація спеціальності, вдосконалення учбово-виховного процесу, зміцнення матеріальної бази, , набір і випуск студентів. Але найголовнішим для нас є зародження і зміцнення художньо-мистецьких традицій: організація системної роботи студій і наукових груп по образотворчому мистецтву, проведення студентських виставок, конкурсу творчих робіт дітей Бесарабії, налагодження зв’язків з колегами по творчості з іншими вузами як на Україні, так і за кордоном, а також гідна участь в олімпіадах і конкурсах студентів України, в професійних виставках художників різного рівня.

На даний момент на кафедрі працюють: кандидат педагогічних наук, доцент Пастир І.В., кандидат педагогічних наук, в.о. доцента Макарова О.С., кандидат педагогічних наук, в.о. доцента Хращевська О.О., 4 члени Спілки художників України: Кара О.Д., Шишман І.І., Коріньок В.В., Сапунжі Г.І., 5 молодих викладачів: Колоянова О.Г., Кульгавець Н.В., Паньків Г.С., Сапунжі Г.І., Буравіков О.В. Неможливо не відзначити, що за останні роки захистили кандидатські дисертації випускники відділення образотворчого мистецтва: Сорока О.В., Біла О.А., Макарова О.С., Хращевська О.О., Кондріцька О.І. Над дисертаційним дослідженням працює аспірант кафедри Колоянова О.Г., найближчим часом планують вступ до аспірантури молоді викладачі Кульгавець Н.В., Буравіков О.В.

Завдяки високому професіоналізму викладацького складу студенти відділення займають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах за фахом «Образотворче мистецтво». У 2007 році честь Ізмаїльського державного гуманітарного університету відстоювали студенти IV курсу Бондаренко Марина і Швець Тетяна (керівник Пастир І.В.), які гідно представили наше місто на Всеукраїнській студентській олімпіаді в Одесі. Студентка Бондаренко М.С. стала переможцем у номінації «Живопис», а третьокурсниця Швець Т.А. – у номінації «Педагогічний малюнок» і нагороджена дипломом ІІІ ступеня в секції «Образотворче мистецтво». У 2008 році студентка Лемешева К. посіла V місце в секції «Декоративне мистецтво», а Оносова Є.Є. була відзначена у номінації «За кращий творчий малюнок» по секції «Образотворче мистецтво». На Всеукраїнській студентській олімпіаді 2010 року в м. Кривий Ріг Падура З.А. здобула впевнену перемогу в секції «Графічний дизайн» над студентами художніх вузів та академій, що тільки підсилює вагомість завойованого І місця. Оносова Є.Є. здобула перемогу в номінації «За вдале мальовниче рішення» в секції «Образотворче мистецтво». Багато наших студентів та випускників являються членами спілки художників Ізмаїла, Молодіжного об’єднання Спілки художників Ізмаїла, НСХУ. Зовсім недавно в Національний союз художників України поступила наша випускниця Лемешева Катерина.

Наші студенти та випускники відділення образотворчого мистецтва успішно працюють в школах міста, району та області (Одеса, Южний, Іллічівськ, Б.-Дністровський, Болград, Арциз, Рені і т.д.). Лемешева К.О., Атанасова І.М., Севастян Л., Соріна Л., Міролюбенко Є. працюють у дитячій художній школі м. Ізмаїла та художньому музеї міста (Липська Т., Хоменко О., Атанасова І., Дрейчук О., Селімова Т. та ін.) Деякі випускники продовжили навчання у вищих навчальних закладах інших міст та країн ближнього зарубіжжя. Так, випускники Тилилим А., Стоянова В., Костов С. успішно закінчили навчання в Софійській художньої Академії. Викладацький колектив підвищує свою кваліфікацію на пленерах, наукових конференціях різного рівня. Наприклад, тільки за останні роки старший викладач Кара О.Д. брав участь у пленері “Буджацька палітра”; старший викладач Коріньок В.В. – у Всеукраїнському пленері Національної Спілки художників України (м. Седнів Чернігівської області); викладач Сапунжі Г.І. – у ХІ Міжнародному пленері живопису «Унєча 2010» (Росія, м.Унєча), у ІІІ-му відкритому пленері «Сумська палітра» (м. Суми), у Всеукраїнському молодіжному пленері живописців України (м. Чернівці).

Старші викладачі Коріньок В.В. і Шишман І.І. – працюють над монументальним проектом – розпису Свято – Троїцького храму міста Ржищів Київської області. Роботи викладачів кафедри знаходяться в приватних колекціях і державних музеях як України, так і зарубіжжя, в приватних колекціях   таких країн, як США, Німеччина, Голландія, Хорватія, Росія, Румунія, Болгарія і т.д.

З метою формування контингенту слухачів, оновлення та збереження традицій і культурного досвіду Придунав’я, національного відродження України кафедрою образотворчого мистецтва розроблена програма діяльності:

– підтримується тісний зв’язок з усіма відділами освіти Одеської області, що дозволяє визначити кількість випускників шкіл, сіл і міст області, які хочуть отримати освіту з образотворчого мистецтва;

– традиційно на факультеті проводиться День факультету та День відкритих дверей з залученням всіх викладачів та студентської молоді, під час яких гості можуть відвідати відділення образотворчого мистецтва, поспілкуватися з викладачами, з’ясувати питання щодо вступу та навчання у вузі з даної спеціальності, а також познайомитися з кращими студентськими науковими та творчими роботами;

– враховуючи особливості контингенту (більшість студентів із сільської місцевості не мають необхідного рівня підготовки з образотворчого мистецтва), викладачі кафедри протягом року проводять потрібну профорієнтаційну роботу, яка обов’язково містить зміст значення професійної підготовки і подальшої діяльності випускників вузу за спеціальністю 6.010100 ПМСО “Образотворче мистецтво”, умови вступу на відділення і вимоги до абітурієнтів;

– для розширення контингенту слухачів з більш якісним рівнем спеціальної підготовки кафедра образотворчого мистецтва співпрацює з адміністрацією педагогічного колективу в місті Білгород-Дністровський, Овідіопіль, художньою школою міста Ізмаїл, школами міста (художнім та історичним музеями);

– з метою розширення інформації про спеціальність у віддалених районах Одеської області і в інших областях України до активної профорієнтаційної роботі залучаються також студенти-заочники і випускники відділення;

– силами студентів ведеться активна художньо-креативна діяльність у місті та районі;

– кафедра образотворчого мистецтва традиційно проводить конкурс дитячого малюнка “Діти Бессарабії” (відповідальний старший викладач Кара О.Д.), виставки дипломних робіт;

– для розширення контингенту слухачів з більш якісним рівнем спеціальної підготовки кафедра образотворчого мистецтва співпрацює з адміністрацією педагогічного колективу в місті – викладачі і студенти відділення приймають участь у різних виставках професійних художників;

– організуються пленери в містах і селах України, а також за кордоном;

– налагоджено співпрацю з багатьма вузами України, близькими за специфікою художньо-творчої діяльності (Одеса, Київ, Херсон, Кривий Ріг, Тернопіль, Івано-Франківськ та ін.)

Виставка дипломних робіт 2010 року, представлена в такій якості вперше, є частиною представленої вище програми.

Що стосується бази, то багато вже зроблено. Це і художні майстерні малюнка і живопису, кабінет декоративно-прикладного мистецтва і комп’ютерна лабораторія. Безумовно, багато що ще належить зробити, оскільки з кожним роком ставатиме тісніше.

З приводу наукової методичної літератури: основна частина закупляється, але багато що видається силами викладачів кафедри. Випущені методичні посібники Пастиря І.В., Макарової О.С., Хращевської О.О., Корінька В.В., Кари О.Д., Колоянової О.Г.

Процес підготовки студентів до художньо – творчої діяльності має свою специфіку, він вельми складний і багатогранний. Це і особлива психологія людей мистецтва, вічні закони композиції, що розвиваються, і критерії творчості. Сама образотворча діяльність вимагає повної системної віддачі, тому нами особлива увага надається позааудиторній роботі в творчих майстернях. При кафедрі функціонують чотири творчі студії і дві проблемні групи, націлені на поглиблене засвоєння художніх знань і умінь студентів. Не можна переоцінити значущість пленерної практики, яку ми проводимо на території міста і за його межами. В найближчі наші плани входить поїздка на пленер до Болгарії (в місто Шумен). Цього року в плані міжвузівської співпраці ми їздили з Шишманом І.І. до Болгарії. Поїздка вийшла вельми плідною. Окрім зустрічей з колективом і керівництвом Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславські, з художниками міста нами був прочитаний ряд спецкурсів, проведена дослідно-експериментальна робота по розвитку творчих здібностей навчаючих в процесі композиційної діяльності.

На жаль, найбільша проблема, яка не може не хвилювати, – недооцінка ролі образотворчого мистецтва в школі. Це виражається в багатьох чинниках:

1. Викладання образотворчого мистецтва неспеціалістами;

2. Викладання дисципліни «художня праця» з превалюванням трудової діяльності над образотворчою;

3. Заміна уроків образотворчого мистецтва іншими заходами або предметами. Найпарадоксальніше те, що часто уроки образотворчого мистецтва з метою економії не віддаються фахівцю, що є в даній школі. Така економія за рахунок майбутніх поколінь, на мій погляд, нікому не потрібна. Все це веде до невдач на вступних іспитах, в першу чергу, сільських дітей, які не мають нагоди відвідувати художні школи, студії, курси і т.д. Тому з метою підвищення конкурентоспроможності абітурієнтів сільських шкіл ми організували на суспільних початках консультаційний пункт в наших художніх майстернях, який працює на педагогічному факультеті. Це дозволяє дати майбутнім студентам основи образотворчої грамоти, розкрити складні питання по історії образотворчого мистецтва, ввести їх в творчу атмосферу вступних іспитів. Хочеться більше творчих виставок. Хотілося б, щоб всі випускники були працевлаштовані. Сьогодні багато хто з них працює або продовжує навчання, прославляючи наш край, університет, традиції бессарабської школи живопису, витоки якої вже чітко простежуються. Найбільшу радість і гордість відчуваємо, спостерігаючи за тим, як посіяні нами зерна творчості поростають в душах студентів – наших випускників, які продовжують своє навчання в магістратурі, аспірантурі – стають на шлях викладача вищої школи.

Викладачі кафедри та їх вихованці творять для народу, для жителів нашого міста, для цінителів образотворчого мистецтва, оспівуючи навколишню красу. Вони увійдуть в історію становлення нашого прекрасного рідного краю. Їхні твори – портрети, пейзажі, натюрморти – впізнаванні. Їх впізнають наші земляки, їх знаємо ми, наші студенти, молоде покоління, їх знають в Ізмаїлі, області і в Україну. З року в рік зростає їх професіоналізм. Особливо цінним у роботі те, що унікальний досвід передається новому поколінню художників, прищеплюється любов до мистецтва, творчості, без якої немислимі творення і світ. Хочеться вірити, що творчий колектив буде поповнюватися новими іменами, новими ідеями та проектами. Переконаний, що у нашої творчої молоді прекрасне майбутнє, тому що є на кого рівнятися, бо в неї змістовне сьогодення.

Пастир Іван Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва.

1976 рік – закінчив Одеське художнє училище імені М. Б. Грекова.

1980 рік – закінчив художньо – графічний факультет Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського зі спеціальності «Креслення та образотворче мистецтво».

1988 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування у майбутніх вчителів готовності до патріотичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва».

Має більше ста наукових публікацій. З них ряд науково – методичних посібників, рекомендацій та статей в галузі художньо – творчої підготовки студентів засобами образотворчого мистецтва.

Працює доцентом, завідувачем кафедрою образотворчого мистецтва Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Працює в університеті більш 30 років.

Брав участь у виставках різного рівня, в тому числі у виставках художників – болгар України в Одесі, Криму, Ізмаїлі, Києві.

Роботи знаходяться в приватних колекціях України, Росії, Болгарії, Польщі, Німеччини, США.

Перелік деяких творчих робіт:

 1. «Дорога к храму», акварель, 60 х 80.
 2. «Врата истории», акварель, 42 х 60.
 3. «Берег Дуная», акварель, 42 х 60.
 4. «Церковь Жен Мироносец», акварель, 35 х 46.
 5. «Зимний берег Дуная», акварель, 30 х 60.
 6. «Дали с. Холмское», акварель, 36 х 46.
 7. «Контраст природы», акварель, 26 х 32.
 8. «В ожидании чуда», акварель, 50 х 60.
 9. «Дары Бессарабии», акварель, 46 х 60.
 10. «Церковний звон».
 11. «Бессарабские традиции».

Викладає дисципліни:

 • малюнок;
 • живопис;
 • композиція;
 • скульптура;
 • художньо-прикладна графіка;
 • пленер;
 • спецкурс: виховання засобами образотворчого мистецтва;
 • спецкурс креативність пізнання образотворчого мистецтва.

Колоянова Ольга Геннадіївна

викладач кафедри образотворчого мистецтва

Освіта – Ізмаїльський державний педагогічний інститут (1999 р.), спеціальність «Початкове навчання та образотворче мистецтво»;

курси з комп’ютерної графіки при Одеському національному політехнічному університеті (2000 р.);

з 2000 року працює в ІДГУ.

У 2007-2010 р.р. – аспірант кафедри образотворчого мистецтва ІДГУ за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти», тема дисертації – «Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів».

Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерний дизайн;
 • Художнє оформлення поліграфічних видань;
 • Етика та естетика ОМ.

Кульгавець Наталя Вікторівна

Викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Освіта – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р., спеціальність «Початкове навчання та образотворче мистецтво».

З 2004 року працювала старшим лаборантом кафедри Образотворчого мистецтва.

З 2007 року працює викладачем кафедри Образотворчого мистецтва.

Дисципліни, що викладає:

 • Декоративно – прикладне мистецтво;
 • Декоративно – прикладне мистецтво з методикою викладання;
 • Шрифтова графіка та орнаментика.

Макарова Оксана Станіславівна кандидат педагогічних наук, в.о.доцента кафедри образотворчого мистецтва.

Освіта-Ізмаїльський Державний педагогічний інститут (1996р.), спеціальність «Початкове навчання та образотворче мистецтво».

У 2004 році захистила дисертацію на тему: «Готовність майбутнього вчителя до комунікації з молодшими школярами засобами образотворчого мистецтва» у Національному Одеському університеті ім.К.Д.Ушинського, Одеса зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 1997 року працює в ІДГУ.

З 1997 – 1999 р.р. – працювала секретарем-методистом в деканаті філологічного факультету.

З 1998 року прийнята до аспірантури ІДПІ в статусі пошукача.

З 2000 р. – викладач на кафедрі образотворчого мистецтва.

З 2002 року – аспірантка аспірантури ІДГУ денного відділення.

Загальний стаж роботи – 23 роки.

Викладає дисципліни:

 • методика ОМ;
 • малюнок;
 • живопис;
 • художньо-прикладна графіка;
 • дизайн;
 • графічний дизайн;
 • художнє конструювання;
 • ДПМ з методикою ОМ;
 • шрифтознавство.

Буравіков Олександр Валерійович

викладач кафедри образотворчого мистецтва.

У 2003 році закінчив Ізмаїльський державний гуманітарний університет зі

спеціальності «Початкове навчання та образотворче мистецтво».

З 2007 року працює на кафедрі образотворчого мистецтва.

Займається творчою роботою, надає допомогу у художньо-творчій роботі міста, бере участь у міських виставках.

Викладає такі дисципліни:

 • малюнок;
 • живопис;
 • художньо-прикладна графіка.

Кара Олександр Дмитрович – художник-живописець.

Працює у галузі олійного й енкаустичного живопису.

1982р – отримав академічну освіту на художньо-графічному факультеті Педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського зі спеціальності «Креслення, образотворче мистецтво та труд».

З 1989 р. – працює старшим викладачем малюнку та живопису кафедри образотворчого мистецтва Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Кара О.Д. має 15 персональних виставок (серед них: у Національній художній галереї, Народному Зібранні Республіки Болгарія; Кримському республіканському закладі «Лівальдійський палац – музей», Ялта; Генеральному консульстві Республіки Болгарії в м.Одеса), 120 колективних виставок в Україні й за кордоном, 9 нагород за живопис, 33 публікації, з яких 7 наукових та 24 творчих, а також 2 методичних посібника.

Учасник міжнародних пленерів «Золотий Орфей», Болгарія – 1992 р., «Святий Лука», Болгарія – 1996 р., «Осойниця» Македонія – 1997 р. та ще 14 пленерів.

2000р- Член Національної Спілки художників України.

2003- Спеціалізувався з дисципліни «Стінопис» у Великотирновському університетті «Св.Кирила і Мефодія» (Болгарія) у професора Дімо Заімова.

У 2005 році став лауреатом конкурсу «Людина року», здобувши звання «Художник року» (висунутий Асоціацією болгар України у номінації «живопис»).

1998р.- Куратор міжнародної виставки біонале дитячої творчості «Діти Бессарабії», та республіканського пленеру «Буджакська палітра».

2008р.- голова правління Ізмаїльської міської організації Національної Спілки художників України.

Одержувач дипломів, грамот й нагород з живопису, є лауреатом дипломантом міжнародних, всеукраїнських регіональних виставок.

Дисципліни, що викладає:

 • малюнок;
 • живопис;
 • композиція;
 • художньо-прикладна графіка;
 • скульптура;
 • пленер.

Коріньок Віктор Васильович

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Освіта – Одеський державний педагогічний інститут, художньо-графічний факультет (1991 р.), спеціальність «Креслення, образотворче мистецтво та труд».

З 1992 року працює в ІДГУ викладачем на кафедрі образотворчого мистецтва.

Бере участь з 1992 року у багатьох художніх виставках та пленерах (регіональні, всеукраїнські).

1992 р. – Член Спілки художників Ізмаїла.

З 2000 року – Член Національної Спілки художників України.

Дисципліни, що викладає:

 • малюнок;
 • живопис;
 • композиція;
 • художньо-прикладна графіка;
 • шрифтова графіка;
 • пленер

Паньків Ганна Степанівна

викладач кафедри образотворчого мистецтва.

У 1996 році закінчила Одеське художнє училище ім. Грекова.

У 1998 році закінчила художньо – графічний факультет Одеського педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського, спеціальність «Образотворче мистецтво, креслення».

1998 – 2002 роки навчання в аспірантурі ПДПУ (мистецтвознавство). Досліджує особливості розвитку сучасного мистецтва. З 2003 року працює викладачем кафедри образотворчого мистецтва.

Викладає:

 • історію мистецтва;
 • художню культуру;
 • малюнок;
 • живопис;
 • спецкурс «Поглиблення навичок зображення фігури»

Сапунжі Галіна Іванівна

Викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Освіта – Національна художня академія (Софія, Болгарія), факультет образотворчого мистецтва, спеціальність «Дизайн» (2000р.)

З 2002 року працює в ІДГУ викладачем на кафедрі образотворчого мистецтва.

З 2002 року – учасник місцевих, обласних, регіональних і міжнародних виставок та пленерів. Роботи знаходяться в приватних колекціях у Німеччині, Америці, Росії, України, Болгарії.

Пленери:

 1. ХІ Міжнародний пленер живопису «Унєча 2010» Росія, м.Унєча, серпень 2010.
 2. ІІІ-й відкритий пленер «Сумська палітра» м. Суми, червень 2010.
 3. Всеукраїнський молодіжний пленер живописців України, м. Чернівці, листопад-2010.

Виставки:

 1. Всеукраїнська Різдвяна виставка, січень-2010 , м.Київ.
 2. Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна» 2010, м.Київ.
 3. Різдвяна виставка, січень-2010, м.Ізмаїл.
 4. Жіноча виставка, присвячена 8 Березня, м.Ізмаїл.
 5. Виставка до дня міста Ізмаїл, жовтень – 2010, м.Ізмаїл.
 6. Всеукраїнська виставка присвячена до вступу у НСХУ, листопад – 2010.

2002 рік – Член Спілки художників Ізмаїла.

З 2010 року – Член Національної Спілки художників України.

Дисципліни, що викладає:

 • дизайн,
 • малюнок,
 • живопис,
 • композиція,
 • художньо-прикладна графіка,
 • шрифтова графіка

Хращевська Олена Олегівна – кандидат педагогічних наук, в.о.доцента кафедри образотворчого мистецтва.

У 1995 році закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут зі спеціальності «Початкове навчання та образотворче мистецтво».

З 1995-2003 рік працювала вчителем образотворчого мистецтва та креслення у ЗОШ № 10 міста Ізмаїл.

З 1999 року працює викладачем на кафедрі образотворчого мистецтва.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію і отримала звання – кандидат педагогічних наук. Розробила навчальний посібник: «Художньо – естетичне ставлення молодших школярів до довкілля: педагогічні засади формування» (2006 р.)

Викладає такі дисципліни:

 • методика художнього навчання,
 • методика викладання образотворчого мистецтва,
 • вступ до фаху,
 • дизайн.

Шишман Іван Іванович старший викладач кафедри ОМ.

У 1985 році закінчив художньо – графічний факультет Одеського педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського зі спеціальності «Креслення, образотворче мистецтво та труд».

З 1983 року бере участь у багатьох виставках і пленерах різного рівня, провів понад 10 персональних виставок, як в Україні так і за її межами.

З них: виставка в Українському Будинку, м. Київ; музей Західно-Східного мистецтва, м. Одеса; Археологічний музей, м.Одеса; Музей Чужестранного мистецтва, м.Софія; музей Книги, Києво-Печерська Лавра, м.Київ.

Постійно діючі виставки в Київському Акціонерному банку «Київська Русь», в Юридичній фірмі «Салком», м.Київ.

Учасник міжнародних пленерів:

 • «Золотий Орфей» – м.Смолін, Болгарія, 1991 р.;
 • «Святий Лука» – м. Кюстянділ, Болгарія, 1994 р.;
 • «Дунавска Палітра» – м.Піргово, Болгарія, 2001 р.;
 • «Радецький» – м.Врацо, Болгарія, 2004 р.;
 • «Дунайська Палітра»- м.Ново-Село, Болгарія, 2005 р.;
 • «Акварелі» – Ново-Загора, Болгарія, 2006р.;
 • «Страндженська Палітра» – Малко-Тирново, Болгарія, 2008р.;
 • «Страндженська Палітра» – Малко-Тирново, Болгарія, 2010р.;
 • Пленер Нац.Худ.Академіі Україна, 2001 – «Присвячена прикордонникам»;

Монументальні проекти:

 • Реставрація та консервація живопису церкви «Св. Костянтина і Олени», м. Ізмаїл – 1993 – 2003.
 • Проектування і розпис Храму «Преподобної Параскеви» с. Желява, Софія, Болгарія – 1997.
 • Проектування розпису Храму «Св.Олександра Невського», м. Одеса – 2003.
 • Проектування і розпис Храму «Св.Трійці» м.Ржищів, Київська обл. – 2005 – 2010.

Нагороджений грамотами:

 • Зам.командующого Прикордоних військ України Бондаря «За внесок у розвиток образотворчого мистецтва Україна і виховання прикордонників» – 2000;
 • Грамота Метрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела «За реставрацію церкви «Св. Костянтина і Олени» м. Ізмаїл – 2004;
 • Обласний Держадміністраціі «За Внесок ОМ Одещини» – 2003;
 • Нагорода «Людина Року» Одеса – 2004;
 • Вища нагорода міністра Культури Болгарії: грамота і медаль «За внесок у розвиток ОМ» – 2005;
 • Медаль Віце-Президента Болгарії «поїсом Хеліндарского» – 2006;

Розпис притвору Ізмаїльського кафедрального Собору «Ізмаїльського Свято-Покровського кафедрального собору» – 2008.

З 1993 року – член Національної спілки художників України.

Працює старшим викладачем на кафедрі образотворчого мистецтва з 1990 року.

Викладає такі дисципліни:

 • малюнок;
 • живопис;
 • пластична анатомія;
 • скульптура;
 • декоративно-прикладна графіка;
 • пленер;
 • спецкурс «Поглиблення навичок зображення фігури людини».