V Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України»

Шановні колеги!
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ,
Наукове товариство молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ

Запрошує Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», яка відбудеться 15 квітня 2021 р.

 

Метою науково-практичної конференції є розвиток науки, а через неї й практики, поширення економічних знань серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих економістів.

 

Секції конференції

1. Економіка та управління національним господарством.
2. Економіка та управління підприємствами.
3. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
4. Економіка праці та управління персоналом.
5. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі.
6. Сучасні аспекти управління закладами освіти.
7. Проблеми обліку і оподаткування в підприємницькій діяльності.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, румунська, французька, німецька, болгарська.
Форма участі – дистанційна.

 

Для участі в конференції необхідно до 14 квітня 2021 року (включно):

1. заповнити анкету учасника конференції;
2. надіслати оргкомітету відповідно оформлені заявку та статтю.
3. сплатити організаційний внесок та відправити скановану квитанцію про оплату;

Електронна адреса оргкомітету: kafedra.uptd@gmail.com

 

Контактна інформація

097-646-48-76 Метіль Тетяна Костянтинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, координатор конференції
098-33-97-415 Градинар Ганна Іванівна – завідувач редакційно-видавничим відділом, технічний координатор конференції,
або надсилайте запитання на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net  або kafedra.uptd@gmail.com

 

Інформаційний лист (вимоги до оформлення, вимоги до статті, приклад оформлення тез, приклад заявки