Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції VІІ ДУНАЙСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції VІІ ДУНАЙСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ «Локальні ідентичності українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції», яка відбудеться 18 березня 2021 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

 

Мета конференції: здійснення комплексного наукового розгляду й обговорення сучасного стану досліджень локальних ідентичностей українського пограниччя, актуальних проблем їх функціонування та розвитку в етнічному, історико-культурному, психолого-педагогічному, економічному й суспільно-політичному вимірах.

До участі у конференції запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі, докторанти, аспіранти й магістранти закладів вищої освіти України та зарубіжжя.

 

Заплановано роботу секцій за напрямами:

– Проблема формування й співвідношення національної та локальної ідентичностей на українському пограниччі.

– Діалог культур у повсякденних практиках мешканців українського пограниччя.

– Греки на українському пограниччі: етнодемографічні та соціокультурні процеси.

– Локальні ідентичності молоді українського пограниччя: психолого-педагогічні проблеми формування.

– Інтеграція локальних ідентичностей в загальноукраїнський та європейський простір: суспільно-політичні та економічні аспекти.

– Локальні ідентичності Українського Подунав’я в контексті філологічних студій.

– Туристично-рекреаційний потенціал українського пограниччя в умовах полікультурного середовища.

 

Робочі мови конференції: українська, албанська, англійська, болгарська, грецька, німецька, польська, румунська, турецька, французька, російська (для нерезидентів України).

Форми участі: дистанційна, заочна.

 

Участь у конференції засвідчується сертифікатом. За матеріалами науково-практичної конференції буде видано збірник наукових доповідей.

За бажанням автора, при виконанні додаткових вимог, можливий друк матеріалів у «Науковому віснику ІДГУ. Серія «Історія» (фахове видання, категорія «Б») (за додатковою інформацією звертатися за адресою: nauka_idgu@ukr.net (Градинар Ганна Іванівна).

 

Заявку на участь у роботі науково-практичної конференції слід заповнити до 20 лютого 2018 р. в онлайн-формі за посиланням: https://forms.gle/mJKKpCtfZAmH9PHP8. Текст статті та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно подати до оргкомітету конференції до 28 лютого 2021 р. (включно). Матеріали надсилати за адресою: kafist.idgu@gmail.com.

 

Контактна інформація оргкомітету

Поштова адреса:

Кафедра історії та методики її навчання (каб. 310, корпус 1),

Ізмаїльський державний гуманітарний університет,

вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, Одеська обл., Україна, 68601.

Е-mail: kafist.idgu@gmail.com

Телефони для довідок:

063-63-70-152 – Дроздов Віктор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та методики її навчання, координатор конференції (е-mail: victordrozdov.84@gmail.com);

098-33-97-415 – Градинар Ганна Іванівна – технічний координатор конференції, завідувач редакційно-видавничого відділу (е-mail: nauka_idgu@ukr.net).