Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Сьогоднішні умови до покращення освітнього процесу вимагають обміну міжнародним досвідом, тобто запрошення фахівців, професіоналів-практиків, експертів галузі та стейкхолдерів до проведення лекцій та науково-практичних семінарів, відповідно до їх спеціальностей. Тому, традиційно кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю і в цьому році, 16 жовтня 2020 р. запросила на гостьову лекцію кандидата економічних наук, доцента Сілічєву Наталію Євгенівну, яка є докторанткою «Економічного університету – Варна» кафедри економіки та організації туризму. Вона провела он-лайн лекцію на тему «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства» для здобувачів  спеціальності 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – освітнього рівня магістр.

 

В цілому лекція пройшла у дружній  та теплій атмосфері. Теоретичний матеріал було подано з підкріпленням грамотно складеною презентацією. Лектор у доступній та простій формі виклав матеріал, після цього була дискусія зі здобувачами, у процесі якої Наталія Євгенівна відповідала на питання та розповіла про власний досвід у Економічному університеті – Варна.

 

Такі зустрічі є дуже цікавими, інформативними та ефективними для здобувачів, так як мотивують їх до подальшого  навчання.

Меркулов М.М., д.е.н., проф.  кафедри
управління підприємницькою та туристичною діяльністю