Вдалий початок наукової кар’єри

11 вересня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті розпочалися вступні випробування абітурієнтів на ОС «доктор філософії» у форматі відеоконференції на платформі Zoom. Першому вступному випробуванню – презентації дослідницьких проектів –  передувало попереднє написання та подання реферату за обраною темою, пов’язаною із профілем наукових інтересів вступника. Тема реферату обиралася вступником за погодженням із науковим керівником.

 

Майбутні аспіранти представили фаховим комісіям самостійно підготовлені наукові роботи, які відображали найважливіші наукові проблеми відповідно до теми подальшої дисертаційної роботи вступника:

011 Освітні, педагогічні науки:

  • Садова С.О. «Дистанцій освіта у закладах вищої освіти» (науковий керівник – проф. Кічук Я.В.);
  • Погорєлова А.М. «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій до забезпечення STEAM-освіти учнів основної школи» (науковий керівник – доц. Букатова О.М.).

032 Історія та археологія:

  • Михайліченко А.А. «Пропаганда як засіб консолідації суспільства навколо ідеї спільного ворога на шпальтах радянської преси періоду «холодної війни» (1945-1989 рр.)» (науковий керівник – проф. Циганенко Л.Ф.);
  • Недбай С.С. «Поява представників грецького етносу на території південноукраїнських земель Російської імперії» (науковий керівник – проф. Циганенко Л.Ф.).

035 Філологія:

  • Берестецька М.О. «Гендерність як складова мовної картини світу» (науковий керівник – доц. Кольцун Н.М.);
  • Петрова Г.П. «Переклад художніх текстів на лексико-фразеологічному рівні з англійської мови на українську (на прикладі романів Дена Брауна «Втрачений рай», «Код да Вінчі», «Інферно», «Янголи та демони»)» (науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.).

051 Економіка:

  • Іваненко І.В. «Управління конкурентоспроможністю  підприємств ресторанного господарства на основі розвитку маркетингових комунікацій» (науковий керівник – доц. Сорока Л.М.).

 

У своїх дослідженнях вступники визначили суть проблеми, окреслили шляхи її вирішення відповідно до сформульованих теоретичних і методичних завдань з урахуванням практичної спрямованості. На тлі уже сформульованих теоретичних засад майбутні аспіранти висловили власну чітку позицію щодо питань, які вивчаються.

 

Бажаємо майбутнім аспірантам вдалого складання фахових іспитів, натхнення та подальших успіхів у проведенні наукових досліджень!

 Заваспірантури
Н.В. Морошан