Лінгвісти ІДГУ: сторінками історії

Сьогодні у День філолога вшануємо тих, хто має безпосереднє відношення до розвитку мовознавства в університеті. Звісно, за 80 років його існування таких особистостей чимало. У цій короткій статті згадаємо лише деяких незабутніх, видатних, авторитетних вчених, хто у стінах цього закладу освіти творив і творить історію українського мовознавства: А. М. Мукан, В. П. Дроздовського, О. А. Зарудняка, Ю. О. Карпенка, О. А. Колесникова, П. Ю. Гриценка.

 

Агафія Михайлівна Мукан – перша дослідниця місцевих українських говірок (захистила кандидатську дисертацію «Українські наддунайські говірки. Фонетико-граматичні особливості»), завідувачка кафедри мови в Ізмаїльському педінституті, де працювала з 1946 по 1962 рр.

 

Володимир Петрович Дроздовський – доктор філологічних наук, професор, також вивчав українські південнобессарабські говірки (кандидатська дисертація «Українські говірки Бессарабського Примор’я: на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області»), з 1994 року працював на посаді професора в Ізмаїльському педагогічному інституті, окрім місцевих українських говірок, вивчав стилістику літературної форми мови. Під його керівництвом наукові роботи виконували наші викладачі – С. Т. Лавриненко, І. Б. Циганок.

 

Зарудняк Олександр Андрійович працював в університеті з 1955 по 2012 рр. Викладацьку діяльність Олександр Андрійович вміло поєднував з адміністративною роботою. З 1956 р. по 1961 р. очолював факультет підготовки вчителів початкових класів. З 1966 р. по 1983 р. він – проректор з навчальної роботи; з 1983 р. по 1987 р. – завідувач кафедри української мови та літератури; з 2000 р. по 2011 р. – завідувач кафедри практичного курсу української мови. Колеги досі пам’ятають його як «патріарха університету», «педагога від Бога».

 

Широко знаний в Україні та світі Карпенко Юрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, неодноразово читав у нашому університеті лекційні курси, приймав вступні іспити до аспірантури, керував кандидатськими дисертаціями сьогоднішніх доцентів – Г. А. Черезової, О. Ю. Медведєвої, Л. Д. Шестопалової, А. В. Соколової.

 

Олександр Андрійович Колесников – доктор філологічних наук, професор, яскрава особистість з неординарним аналітичним мисленням, енциклопедичними знаннями, надзвичайною працелюбністю, силою характеру, щирим і добрим серцем – саме таким постає він з відгуків учнів і колег. Останніх чимало: з Інституту мовознавства, Інституту української мови НАН України, провідних вишів України, Молдови, Росії. Багато уваги вчений приділяв роботі з молодим науковцями. З-поміж них доценти, які працювали і працюють в ІДГУ на високих адміністративних посадах (Н. М. Кольцун, Л. М. Топчий).

 

Тісні контакти зі своєю малою батьківщиною (Одещиною, Південною Бессарабією), зокрема і з науковцями Ізмаїльського державного гуманітарного університету, підтримує Павло Юхимович Гриценко – доктор філологічних наук, професор, член міжнародних комісій при Міжнародному комітеті славістів, член українського комітету славістів, директор Інституту української мови НАН України. Він неодноразово був організатором і учасником міжнародних і всеукраїнських конференцій, головою державних екзаменаційних комісій, читав лекції, підготував 3 кандидати та 1 доктора наук (І. Б. Циганок, М. С. Делюсто, А. О. Дакі, А.О. Колесников).

 

Учні професора П. Ю. Гриценка шанують його, щиро захоплюються глибиною і гостротою його думки, життєвою мудрістю, безмежною добротою, широтою наукових і культурних зацікавлень.