Карантин – не привід відмовлятися від активного наукового життя

13 травня 2020 року наш університет виступив співорганізатором Першої Міжнародної наукової конференції «Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти», яка проходила під егідою кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький).  Крім представників ІДГУ, в науковому заході взяли участь викладачі та аспіранти з університетів Білостоку (Польща), Кагулу (Молдова), науковці Браїльського музею Кароля І (Румунія). Конференція проходила на платформі ZOOM.

 

18-19 травня 2020 року науковці ІДГУ: проф. Кічук Я.,  проф. Циганенко Л., д.пед.н. Лесіна Т., доц. Дроздов В., доц. Кольцун Н., доц. Церковна В., к.і.н. Морошан Н., аспіранти Акчебаш А., Градинар Г. – взяли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Етнічність. Націоналізм. Глобалізм». Варто зазначити, що організатором дійства виступив   ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Серед співорганізаторів конференції такі знані наукові установи Європи як: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Європейська Асоціація Наук з Безпеки  (Польща), Стамбульський фонд науки та культури (Туреччина), Інститут політичних досліджень Польської академії наук, Міжнародна федерація суспільно-наукових організацій.  Ізмаїльський державний гуманітарний університет разом із Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» виступив співорганізатором цього важливого і цікавого наукового дійства.  Конференція була проведена на платформі  Microsoft Teams.

 

21 травня 2020 року відбулася Міжвузівська онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки», яка була присвячена Всесвітньому дню вишиванки.  Організаторами конференції стали Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Серед співорганізаторів конференції разом з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом виступили Інститут проблем виховання НАПН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат» тощо. Науковці кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти ІДГУ разом з лабораторією «Педагогічна інноватика у початковій освіті» (м. Ізмаїл)  представили свої доповіді на секції «Вишиванка – код нації: залучення учнів до джерел рідної культури», модератором якої була проф. Кічук Н. Конференція відбулася на платформі Google Meet.

 

Участь науковців ІДГУ в онлайн-конференціях – це безцінний досвід спілкування та обміну думками в умовах карантину. Учасники конференцій одностайно констатували високий науковий рівень проведених заходів, відзначили атмосферу доброзичливості та творчості, що панувала на конференціях.

проф. Лілія Циганенко – проректор ІДГУ