Вітаємо кафедру управління підприємницькою та туристичною діяльністю з високими досягненнями у II Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт з економіки!

Науково-дослідний центр «Прогрес» Комратського державного університету (Молдова) підсумував результати II Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних робіт з економіки, у якому брали участь 240 студентів з результатами власних досліджень із закладів вищої освіти 9 країн світу: Молдова –  61 особа, Росія – 26, Білорусь – 14, Казахстан – 14, Киргизстан – 8, Вірменія – 1, Польща – 1, Туреччина – 1, Україна – 114.

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет був представлений 48 роботами, у яких відображені результати наукового пошуку здобувачів освіти за спеціальностями: 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 242 Туризм,  071 Облік та оподаткування та 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології. Роботи виконувалися під керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю.

 

Наголосимо на тому, що це рекордна кількість робіт, яку представив один заклад вищої освіти до участі у конкурсі, за результатами якого студенти ІДГУ отримали 5 дипломів I ступеня, 13 дипломів II ступеня та  30 дипломів III ступеня.

 

Дипломи I ступеня отримали наступні здобувачі вищої освіти: магістрантка спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Анастасія  Волкова (науковий керівник – к.е.н., доц. Сорока Л.М.), магістрант спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології Дмитро Яковенко  (науковий керівник – к.п.н., доц. Яковенко О.І.), магістрант спеціальності 073 Менеджмент Артем Сорока (науковий керівник – к.п.н., доц. Яковенко О.І.), магістрант спеціальності 073 Менеджмент Сергій Георгіу (науковий керівник – к.п.н., доц. Яковенко О.І.), студентка спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього ступеня бакалавр Світлана Ефрим  (науковий керівник – д.е.н., проф. Степанова К.В.).

 

Вітаємо переможців II Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних робіт з економіки та колектив кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю з високими досягненнями. Бажаємо подальших успіхів у наукових дослідженнях та навчанні!

 

Висловлюємо подяку за організацію та проведення конкурсу керівнику Науково-дослідного центру «Прогрес» д.е.н., проф. Пармаклі Д.М.

Сорока Л.М, завідувачка кафедри  управління
підприємницькою та туристичною діяльністю