Запрошуємо до співпраці у підготовці 7-го випуску наукового збірника «Філологічні діалоги», який присвячується 80-річчю ІДГУ

Збірник «Філологічні діалоги» публікує наукові статті з актуальних проблем лінгвістики, літературознавства та методики навчання філологічних дисциплін. Видання адресоване науковцям, учителям, аспірантам і студентам гуманітарних галузей, широкому колу шанувальників національної науки, освіти й  культури.

 

На сьогодні «Філологічні діалоги» зареєстровано у таких наукометричних базах даних:

  • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),
  • Google Scholar,
  • Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib),
  • Scientific Indexing Services.

 

Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, учителів-словесників, студентів-філологів.

Мова публікації: українська, російська, болгарська, румунська, англійська, французька, німецька.

 

Для опублікування статті у науковому збірнику «Філологічні діалоги» необхідно до 30 червня 2020 року:

  1. Заповнити довідку про автора.
  2. На електронну адресу nauka_idgu@ukr.net надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.

 

Вимоги