«Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон…» (Ліна Костенко)

10 березня 2020 року відзначення 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на факультеті української філології та соціальних наук знаменувалось проведенням ІІІ Всеукраїнських студентських наукових читань. Цей науковий форум згуртував студентство не лише усіх факультетів нашого університету, а й провідних вишів України, які є активними партнерами у науково-дослідній сфері.

Модератором конференції виступила к. філол. н., доцент кафедри української мови і літератури Соколова А. В., студенти IV курсу – Тетяна Гажа та Катерина Дюкарева.

 

Із вітальним словом до учасників читань звернувся декан факультету, к. іст. н., доцент Татаринов І. Є., який наголосив на потребі сучасних підходів щодо вивчення історіософії поета, відзначив унікальність впливу постаті Шевченка на формування історичної та національної свідомості українців.

Завідувач кафедри української мови і літератури, д. філол. н., проф. Колесников А. О. закцентував увагу на сакральності особистості Кобзаря в українській культурі, його неоціненній ролі у становленні літературної мови, важливості вивчення Шевченкового доробку та заглиблення в його поетичний світ.

Цікавим і новим для слухачів став виступ к. філол. н., проф. Райбедюк Г. Б. Увазі присутніх було запропоновано бліц-текст у формі тематичних міні-презентацій: шевченкознавчих студій науковців Ізмаїльського державного гуманітарного університету; науково-методичного доробку почесного професора університету, знаного літературознавця, д. філол. н. Клочека Г. Д.; аматорського та професійного мистецтва художнього читання віршів Т. Шевченка; сучасних музичних версій поетової лірики; живописного втілення Шевченкових смислів сучасними художниками; шевченківських образів і мотивів у творчості митців Придунав’я; доробку цьогорічних лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка.

 

Наукові доповіді студентів відповідали основним проблемно-тематичним вузлам сучасного шевченкознавства: інтерпретація Шевченкового тексту; творчість Шевченка в компаративному вимірі, шкільне шевченкознавство; Т. Шевченко і українська мова. Істотно, що активними учасниками виступів і дискусій стали студенти-першокурсники усіх факультетів ІДГУ. Презентовані дослідження засвідчили нове бачення актуальних проблем шевченкознавства у світлі сучасних методологій, неухильний інтерес молоді до життя і творчості Т. Шевченка – національного та світового генія.

Матеріал підготувала доцент кафедри української мови і літератури Соколова А. В.