Ізмаїльський державний гуманітарний університет бере участь в Європейському проекті

9 грудня 2019 року Мерією комуни Лункавіца спільно з Міністерством державних робіт, розвитку та управління Румунії був підписаний Грантовий контракт проекту «CВС – Practice Firms – Інноваційна методика професійної підготовки та освітнього співробітництва на двосторонньому рівні Румунія-Україна», що фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна  2014-2020».

 

Головний партнер проекту – Мерія комуни Лункавіца, партнери – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Вище медичне училище «Св.Лука», Тульча та Молодіжна громадська організація «Нове покоління Європи».

Проект був розроблений в рамках пріоритету Програми «Інституційна співпраця в галузі освіти для поліпшення доступу до освіти та якості освіти». Головною метою проекту є поліпшення доступності та можливості працевлаштування на ринку праці для 360 студентів та учнів середніх шкіл з Румунії та України, шляхом розвитку знань та вмінь, необхідних для сучасного ринку праці, гнучкого та динамічного завдяки міжінституційній співпраці в галузі освіти без кордонів.

 

Конкретними цілями проекту є:

  • Сприяння доступу 360 учнів середніх шкіл та студентів повіту Тульча та Одеської області до 24 курсів професійної підготовки на ринку праці та послуг з консультування та професійної орієнтації з метою полегшення процесу інтеграції до ринку праці, залучаючи їх до інноваційних заходів додаткової та віртуальної підприємницької освіти через 35 віртуальних підприємств;
  • Запобігання соціально-професійній маргіналізації та підвищення інтенсифікації переходу від школи до активного життя для 100 учнів середніх шкіл та студентів з повіту Тульча та Одеської області шляхом транскордонних освітніх заходів, спрямованих на організацію 2 транскордонних ярмарків віртуальних підприємств, 2 обмінів досвідом у сфері підприємництва та введення в експлуатацію 2 двосторонніх онлайн-платформ: CBC-FeRoUa для моделювання економічних операцій та e-CPO для консультування та профорієнтації;
  • Підвищення якості та різноманітності освітніх програм у повіті Тульча та Одеській області шляхом зміцнення та просування двосторонньої партнерської мережі з 10 навчальних закладів, забезпечуючи 3 лабораторіями та 3 практикумами та підвищенням кваліфікації 40 викладачів шляхом проведення 2 інноваційних курсів та 4 транскордонних методичних зустрічей.

 

Загальний бюджет проекту – 330 000,00 Євро.

Також, в рамках  проекту передбачено проведення 9 навчальних курсів для 135 старшокласників та студентів Одеської області та обладнання 1 лабораторії для Віртуальних підприємств. Практичне застосування платформи CBC-FeRoU та надання  консультацій 10 молодим людям для написання бізнес-планів  та відкриття бізнесу  на їх основі. Організація  обміну досвідом та транскордонного  ярмарку бізнес-моделювання (віртуальні підприємства) для учнів середньої школи та студентів обох країн.